Створення, редагування та видалення зв’язків

Увага!: Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Зв’язок допомагає поєднати дані із двох різних таблиць. Кожний зв’язок складається з полів у двох таблицях із відповідними даними. Наприклад, у таблиці "Продукти" може міститися поле "Ідентифікатор продукту", яке також міститься в таблиці "Відомості про замовлення". Кожен запис у таблиці "Відомості про замовлення" має ідентифікатор продукту у відповідному полі, який відповідає запису в таблиці "Продукти" з таким самим ідентифікатором продукту.

Під час використання пов'язаних таблиць у запиті зв'язок дає програмі Access змогу визначити, які записи з кожної таблиці слід поєднувати в наборі результатів. Зв'язок також може допомогти запобігти втраті даних, не допускаючи усунення видалених даних із синхронізації.

У цій статті наведено поетапні дії для створення, змінення та видалення зв’язків. У ній також описано, як забезпечити цілісність зв’язків і запобігти утворенню залишкових записів, як установити тип з’єднання, щоб визначати, які записи з кожного боку зв’язку мають долучатися до результату запиту, і як установити каскадні параметри для забезпечення синхронізації посилань.

У цій статті

Огляд

Створення зв’язку між таблицями за допомогою вікна «Зв’язки»

Створення зв’язку між таблицями за допомогою області "Список полів"

Створення або змінення зв'язку у веб-базі даних

Редагування зв’язку

Забезпечення цілісності даних

Видалення зв’язку між таблицями

Огляд

У звичайній базі даних Access зв'язок між таблицями створюється за допомогою одного з наведених нижче методів.

 • У вікні "Зв'язки" додайте таблиці, які потрібно пов'язати, після чого перетягніть поле, щоб пов'язати одну таблицю з іншою.

 • У поданні таблиці перетягніть поле в таблицю з області Список полів.

Під час створення зв’язку між таблицями спільні поля можуть мати різні імена, хоча часто вони однакові. Спільні поля мають містити дані одного типу. Але якщо поле первинного ключа має тип "Лічильник", поле зовнішнього ключа може мати тип "Число" за умови, що обидва поля мають однакові значення властивості Розмір поля. Наприклад, поля з типами даних "Лічильник" і "Число" можна зіставляти, якщо властивість Розмір поля обох полів має значення "Довге ціле число". Якщо для обох спільних полів використовується тип даних "Число", значення властивостей Розмір поля цих полів мають бути однакові.

Зв'язки веб-баз даних

Увага!: У веб-базі даних вікно "Зв'язки" недоступне.

У веб-базі даних зв'язок створюється за допомогою майстра підстановок і зв'язків. До однієї з таблиць додається нове поле, і це нове поле отримує значення, підставляючи їх із наявної таблиці.

Щоб змінити зв'язок у веб-базі даних, слід вибрати пов'язане поле, запустити майстер підстановок знову та змінити зв’язок.

На початок сторінки

Створення зв’язку між таблицями за допомогою вікна "Зв’язки"

 1. На вкладці Знаряддя бази даних у групі Зв’язки натисніть кнопку Зв’язки.

 2. Якщо зв’язки ще не визначено, автоматично відкриється діалогове вікно Відображення таблиці. Якщо воно не відкрилося, на вкладці Конструктор у групі Зв’язки натисніть кнопку Відобразити таблицю.

  У діалоговому вікні Відображення таблиці відображаються всі таблиці й запити в базі даних. Щоб переглянути лише таблиці, виберіть вкладку Таблиці. Щоб переглянути лише запити, виберіть вкладку Запити. Для перегляду як таблиць, так і запитів виберіть вкладку Разом.

 3. Виберіть одну або кілька таблиць чи запитів і натисніть кнопку Додати. Закінчивши додавати таблиці й запити на вкладці «Зв’язки», натисніть кнопку Закрити.

 4. Перетягніть поле з однієї таблиці (зазвичай це первинний ключ) до спільного поля (зовнішнього ключа) в іншій таблиці. Щоб перетягнути кілька полів, натисніть клавішу CTRL, клацніть потрібні поля, після чого виконайте перетягування.

  З’явиться діалогове вікно Редагування зв’язків.

  діалогове вікно «редагування зв’язків»

 5. Переконайтеся, що відображувані імена полів відповідають спільним полям зв’язку. Якщо ім’я поля неправильне, клацніть його й виберіть зі списку потрібне поле.

  Щоб забезпечити для цього зв’язку цілісність даних, установіть прапорець Забезпечення цілісності даних. Для отримання додаткових відомостей про цілісність даних див. розділ Забезпечення цілісності даних.

 6. Натисніть кнопку Створити.

  Між двома таблицями буде зображено лінію зв’язку. Якщо встановлено прапорець Забезпечення цілісності даних, лінія на кінцях виглядає товстішою. Крім того, знову ж таки, якщо встановити прапорець Забезпечення цілісності даних, над товстішим відрізком лінії з одного боку відображатиметься число1, а над товстішим відрізком лінії з іншого боку — знак нескінченності ().

Перетягування поля з таблиці до відповідного поля в іншій таблиці

Примітки.: 

 • Щоб створити один зв'язок    Як спільні поля (зазвичай первинний ключ і зовнішній полів ключів) має бути унікальний індекс. Це означає, що властивість для цих полів потрібно встановити значення так (Без повторень). Якщо обидва поля унікальний індекс, Access створює один зв'язок.

 • Створення зв'язку «один до багатьох»    Поля з одного боку (зазвичай первинного ключа) зв'язку має бути унікальний індекс. Це означає, що властивість для цього поля потрібно встановити значення так (Без повторень). Поле на боці багато має не мати унікальний індекс. Це може мати індексу, але її потрібно дозволити повторення. Це означає, що властивість для цього поля має значення ні або так (повторення дозволені). Якщо одне поле має унікальний індекс, а інший не, програма Access створює один до багатьох зв'язку.

На початок сторінки

Створення зв’язку між таблицями за допомогою області "Список полів"

Ви можете додати поле до наявної таблиці, відкритої в поданні таблиці, перетягнувши його з області Список полів. В області Список полів відображаються поля зв’язаних таблиць і поля інших таблиць бази даних.

Якщо перетягнути поле з "іншої" (незв’язаної) таблиці, а потім запустити майстер підстановок і виконати його вказівки, між таблицею в області Список полів і таблицею, до якої перетягнуто поле, буде автоматично створено зв’язок "один-до-багатьох". За промовчанням цілісність зв’язків у такому разі не забезпечується. Щоб забезпечити цілісність зв’язків, зв’язок необхідно змінити. Докладнішу інформацію див. в розділі Змінення зв’язку між таблицями.

Відкриття таблиці у вікні табличного подання даних

 • В області переходів двічі клацніть потрібну таблицю.

Відкриття області "Список полів"

 • Щоб відкрити область Список полів, натисніть сполучення клавіш Alt+F8.

  Область списку полів

В області Список полів відображаються всі інші таблиці бази даних, згруповані за категоріями. Під час роботи з таблицею в поданні таблиці Access відображає поля в одній із двох категорій області Список полів: Поля, наявні в пов’язаних таблицях і Поля, наявні в інших таблицях. У першій категорії перелічуються всі таблиці, які мають зв’язок із наразі використовуваною таблицею, а в другій категорії — усі таблиці, з якими поточна таблиця не має зв’язків.

Якщо в області Список полів клацнути знак плюс (+), розташований поруч із іменем таблиці, буде відображено список усіх полів, доступних у цій таблиці. Щоб додати поле до таблиці, перетягніть його з області Список полів до таблиці в поданні таблиці.

Додавання поля та створення зв’язку з області «Список полів»

 1. Відкрийте таблицю в поданні таблиці та натисніть сполучення клавіш Alt+F8. Відобразиться область Список полів.

 2. У категорії Поля, наявні в інших таблицях клацніть знак плюс (+), розташований поруч із іменем таблиці, щоб відобразити список полів цієї таблиці.

 3. Перетягніть потрібне поле з області Список полів до таблиці, відкритої в поданні таблиці.

 4. Після появи лінії вставлення вставте поля на вибране місце.

  Запускається майстер підстановок.

 5. Дотримуйтеся інструкцій майстра підстановок.

  Відображається таблиця в поданні таблиці.

Якщо перетягнути поле з «іншої» (незв’язаної) таблиці, а потім запустити майстер підстановок і виконати його вказівки, між таблицею в області Список полів і таблицею, до якої перетягується поле, буде автоматичного встановлено зв’язок «один-до-багатьох». До цього створеного програмою Access зв’язку цілісність даних за промовчанням не застосовується. Для застосування цілісності даних зв’язок слід відредагувати. Для отримання додаткових відомостей див. розділ Змінення зв’язку між таблицями.

На початок сторінки

Створення або змінення зв'язку у веб-базі даних

Щоб створити зв'язок у веб-базі даних, слід скористатися майстром підстановок. Вікно "Зв'язки" у веб-базі даних недоступне. Поле однієї таблиці використовується як джерело значень для введення в пов'язане поле іншої таблиці.

Примітка.: Як джерело значень у майстрі підстановок можна використовувати лише вже наявні поля.

Створення зв'язку з використанням майстра підстановок

 1. Відкрийте таблицю, яка має отримувати значення з іншої таблиці.

 2. Справа від останнього поля натисніть кнопку Клацніть, щоб додати та виберіть пункт Підстановка та зв'язок.

  Можливо, доведеться прокрутити по-горизонталі, щоб побачити кнопку Клацніть, щоб додати.

 3. На першому екрані майстра підстановок установіть перемикач Поле підстановки має отримувати значення з іншої таблиці та натисніть кнопку Далі.

 4. Виберіть таблицю, яка містить вихідні значення, після чого натисніть кнопку Далі.

 5. У списку Доступні поля двічі клацніть поле, яке містить вихідні значення, після чого натисніть кнопку Далі.

 6. За потреби вкажіть порядок сортування для поля підстановки. Натисніть кнопку Далі.

 7. За потреби відрегулюйте ширину стовпців поля підстановки – це зручно, якщо значення довгі. Натисніть кнопку Далі.

 8. Введіть назву нового поля. Якщо потрібно, щоб значення у двох таблицях завжди збігалися, установіть прапорець Активувати цілісність даних і виберіть один із перелічених нижче варіантів.

  • Каскадне видалення – цей параметр означає, що в разі видалення запису з однієї з таблиць, відповідні записи в іншій таблиці також видаляються.

  • Обмежене видалення – цей параметр означає, що в разі спроби видалити запис з однієї таблиці, операція видалення не дозволяється, якщо в іншій таблиці існує відповідний запис.

   Примітка.:  Не вибирайте параметр Дозволити кілька значень, якщо майстер використовується для створення зв'язку.

Змінення зв'язку у веб-базі даних

 1. Відкрийте таблицю, яка отримує значення з іншої таблиці.

 2. Виберіть поле, яке отримує значення з іншої таблиці.

 3. На вкладці Поля у групі Властивості натисніть кнопку Змінити підстановку.

 4. Дотримуйтесь інструкцій у майстрі, щоб внести потрібні зміни. Змінити можна такі елементи:

  • поле, яке є джерелом значень;

  • порядок сортування значень;

  • ширину поля та параметр відображення стовпця ключа;

  • підпис поля підстановки;

  • параметр збереження цілісності даних;

  • якщо активовано цілісність даних, тип видалення: каскадне чи обмежене.

На початок сторінки

Редагування зв’язку

Щоб змінити зв’язок, виберіть його у вікні "Зв’язки" та внесіть потрібні зміни.

 1. Обережно розташуйте курсор таким чином, щоб він указував на лінію зв’язку, після чого клацніть цю лінію, щоб зробити вибір.

  Вибрана лінія зв’язку виглядатиме товстішою.

 2. Після вибору лінії зв’язку двічі клацніть її.

  — або —

  На вкладці Конструктор у групі Знаряддя виберіть елемент Редагування зв’язків.

З’явиться діалогове вікно Редагування зв’язків.

Відкриття діалогового вікна «Редагування зв’язків»

 1. На вкладці Знаряддя бази даних у групі Зв’язки натисніть кнопку Зв’язки.

  Відображається вікно «Зв’язки».

  Якщо зв’язки ще не визначено, а вікно «Зв’язки» відкривається вперше, відображається діалогове вікно Відображення таблиці. У разі появи цього діалогового вікна натисніть кнопку Закрити.

 2. На вкладці Конструктор у групі Зв'язки натисніть кнопку Усі зв’язки.

  Відобразяться всі таблиці зі зв’язками. Зв’язки буде позначено лініями. Візьміть до уваги, що приховані таблиці (таблиці, для яких у діалоговому вікні Властивості встановлено прапорець Прихована) не відображатимуться. Щоб відобразити їх, у діалоговому вікні "Параметри переходів" слід установити прапорець Приховані об’єкти.

 3. Клацніть лінію того зв’язку, який потрібно змінити. Вибрана лінія зв’язку виглядатиме товстішою.

 4. Двічі клацніть лінію зв’язку

  або

  На вкладці Конструктор у групі Знаряддя виберіть елемент Редагування зв’язків.

  З’явиться діалогове вікно Редагування зв’язків.

  діалогове вікно «редагування зв’язків»

 5. Внесіть зміни та натисніть кнопку ОК.

  За допомогою діалогового вікна Редагування зв’язків можна змінювати зв’язки між таблицями. Зокрема, можна змінювати таблиці або запити з будь-якого боку зв’язку, так само як і поля. Можна також установити тип об’єднання або застосувати цілісність даних і вибрати каскадний параметр. Для отримання додаткових відомостей про типи об’єднань і способи їх настроювання див. розділ Настроювання типу об’єднання. Для отримання додаткових відомостей про застосування цілісності даних, способи її застосування та вибір каскадного параметра див. розділ Забезпечення цілісності даних.

Настроювання типу об’єднання

У ході визначення зв’язку між таблицями відомості про зв’язок обумовлюють структуру запиту. Наприклад, якщо визначити зв’язок між двома таблицями, а потім створити запит, який використовуватиме ці таблиці, Access на основі полів, указаних у зв’язку, автоматично вибере поля, що зіставлятимуться за промовчанням. Ці вихідні значення за промовчанням у запиті можна перевизначити, але часто значення, надані зв’язком, виявляються цілком виправданими. Оскільки зіставлення та збирання даних із кількох таблиць у більшості баз даних (за винятком найпростіших) доводиться виконувати доволі часто, настроювання значень за промовчанням через створення зв’язків може заощадити час і принести користь.

Запити з підтримкою багатьох таблиць поєднують дані з кількох таблиць, зіставляючи значення у спільних полях. Операція, під час якої виконується зіставлення та поєднання, називається об’єднанням. Припустімо, наприклад, що потрібно відобразити замовлення клієнтів. Для цього потрібно створити запит, який об’єднуватиме таблицю «Клієнти» з таблицею «Замовлення» за полем «Ідентифікатор клієнта». Результат запиту міститиме відомості про користувача та відомості про замовлення, отримані лише з тих полів, для яких було знайдено потрібний відповідник.

Одним із значень, які можна вказати для кожного зв’язку, є тип об’єднання. Тип об’єднання повідомляє програмі Access, які саме записи слід включати до результату запиту. Розглянемо, наприклад, знову запит, який об’єднує таблиці «Клієнти» та «Замовлення» за спільними полями, що визначають ідентифікатор користувача. У разі використання типу об’єднання за промовчанням (який називається внутрішнім об’єднанням) запит повертає лише ті рядки таблиць «Клієнти» та «Замовлення», значення спільних (або об’єднаних) полів у яких збігаються.

Але припустімо, наприклад, що потрібно включити всіх клієнтів — навіть тих, які ще не розмістили жодного замовлення. Для розв’язання цієї задачі потрібно змінити тип об’єднання із внутрішнього об’єднання на так зване ліве зовнішнє об’єднання. Ліве зовнішнє об’єднання повертає всі рядки таблиці, розташованої на лівому кінці зв’язку, а також лише ті рядки таблиці, розташованої на правому кінці, які збігаються. Праве зовнішнє об’єднання повертає всі рядки таблиці, розташованої праворуч, і лише ті рядки розташованої ліворуч таблиці, які збігаються.

У цьому випадку словами «ліворуч» і «праворуч» позначається положення таблиці в діалоговому вікні Редагування зв’язків, а не у вікні «Зв’язки».

Слід поміркувати над тим, який результат найчастіше вимагається від запиту, що об’єднує таблиці в цьому зв’язку, після чого настроїти відповідний тип об’єднання.

Настроювання типу об’єднання

 1. У діалоговому вікні Редагування зв’язків натисніть кнопку Тип об’єднання.

  Відкриється діалогове вікно Параметри об’єднання.

 2. Зробіть потрібний вибір і натисніть кнопку ОК.

У наведеній нижче таблиці (яка передбачає використання таблиць «Клієнти» та «Замовлення») показано три варіанти вибору, які відображаються в діалоговому вікні Параметри об’єднання, і тип об’єднання, якому вони відповідають, а також указано, які рядки повертаються з кожної таблиці — всі чи лише ті, що збігаються.

Вибір

Реляційне об’єднання

Ліва таблиця

Права таблиця

1. Включати лише рядки, де збігаються об’єднані поля з обох таблиць.

Внутрішні об’єднання

Рядки зі збігами

Рядки зі збігами

2. Включити ВСІ записи з «Клієнти» і лише ті записи з «Замовлення», де об’єднані поля рівні.

Ліве зовнішнє об’єднання

Усі рядки

Рядки зі збігами

3. Включити ВСІ записи з «Замовлення» і лише ті записи з «Клієнти», де об’єднані поля рівні.

Праве зовнішнє об’єднання

Рядки зі збігами

Усі рядки

Якщо вибрати варіант 2 або 3, на лінії зв’язку відображається стрілка. Ця стрілка вказує сторону зв’язку, з якої відображаються лише рядки зі збігами.

Внесення змін у діалоговому вікні «Параметри об’єднання»

 1. На вкладці Знаряддя бази даних у групі Зв’язки натисніть кнопку Зв’язки.

  Примітка.: Якщо зв’язки ще не визначено, а вікно "Зв’язки" відкривається вперше, відкриється діалогове вікно Відображення таблиці. У разі появи цього діалогового вікна натисніть кнопку Закрити.

 2. На вкладці Конструктор у групі Зв'язки натисніть кнопку Усі зв’язки.

 3. Відобразяться всі таблиці із зв’язками. Зв’язки будуть позначені лініями. Приховані таблиці (таблиці, для яких у діалоговому вікні Властивості встановлено прапорець Прихований) не відображатимуться. Щоб відобразити їх, у діалоговому вікні Параметри переходів слід установити прапорець "Приховані об’єкти".

 4. Виділіть лінію зв’язку, який потрібно змінити. Виділена лінія стане товстіша.

 5. Двічі клацніть лінію зв’язку. Відобразиться діалогове вікно Редагування зв’язків.

 6. Натисніть кнопку приєднатися до типу.

 7. У діалоговому вікні Параметри об’єднання виберіть параметр і натисніть кнопку ОК.

  1. Діалогове вікно "Параметри об’єднання"

 8. Внесіть додаткові зміни у зв’язок і натисніть кнопку ОК.

На початок сторінки

Забезпечення цілісності даних

Цілісність зв’язків дає змогу уникати утворення залишкових записів, тобто таких, що посилаються на записи, яких не існує. Цілісність зв’язків забезпечується застосуванням відповідного параметра до зв’язку таблиці. Після застосування цього параметра будь-які операції, які можуть призвести до порушення цілісності зв’язків для цього зв’язку таблиць, блокуватимуться. Це означає, що операції оновлення та видалення, які впливають на об’єкт посилання, не виконуватимуться. Відомості про те, як забезпечити узгоджене змінення всіх пов’язаних рядків під час оновлення й видалення посилань, див. в розділі Настроювання каскадних параметрів.

Активація та скасування функції забезпечення цілісності зв’язків

 1. На вкладці Знаряддя бази даних у групі Зв’язки натисніть кнопку Зв’язки.

 2. На вкладці Конструктор у групі Зв'язки натисніть кнопку Усі зв’язки.

  Відобразяться всі таблиці зі зв’язками. Зв’язки буде позначено лініями. Візьміть до уваги, що приховані таблиці (таблиці, для яких у діалоговому вікні Властивості встановлено прапорець Прихована) не відображатимуться. Щоб відобразити їх, у діалоговому вікні "Параметри переходів" слід установити прапорець Приховані об’єкти.

 3. Виділіть лінію зв’язку, який потрібно змінити. Виділена лінія стане товстіша.

 4. Двічі клацніть лінію зв’язку. Відобразиться діалогове вікно Редагування зв’язків.

 5. Установіть або зніміть прапорець Активувати цілісність даних.

 6. Внесіть додаткові зміни у зв’язок і натисніть кнопку ОК.

Коли активовано функцію забезпечення цілісності зв’язків, застосовуються такі правила:

 • У полі зовнішнього ключа зв’язаної таблиці не можна вводити значення, відсутні в полі первинного ключа первинної таблиці — така дія призвела б до створення відірваних записів.

 • Із жодної з первинних таблиць не можна видаляти записи, якщо цим записам відповідають записи в пов’язаній таблиці. Наприклад, не можна видалити запис про працівника з таблиці «Працівники», якщо в таблиці «Замовлення» працівнику призначено замовлення. Проте можна видалити первинний запис і всі пов’язані з ним записи однією дією, встановивши прапорець Каскадне видалення пов’язаних полів.

 • Не можна змінити значення первинного ключа в первинній таблиці, якщо це призведе до створення відірваних записів. Наприклад, не можна змінити номер замовлення в таблиці «Замовлення», якщо замовленню призначено позицію в таблиці «Відомості про замовлення». Проте можна оновити первинний запис і всі пов’язані з ним записи однією дією, встановивши прапорець Каскадне оновлення пов’язаних полів.

  Примітки.: У разі виникнення труднощів із забезпеченням цілісності даних зауважте, що для забезпечення цілісності даних мають виконуватися такі умови:

  • Спільне поле в первинній таблиці має бути первинним ключем або мати унікальний індекс.

  • Спільні поля мають містити дані одного типу. Єдиний виняток полягає в тому, що поле «Автонумерація» може пов’язуватися з полем «Число», якщо його властивість Розмір поля (FieldSize) має значення Довге ціле (Long Integer).

  • Обидві таблиці мають міститися в одній базі даних Access. Цілісність даних не можна забезпечити для зв’язаних таблиць із різних баз даних. Проте, якщо вихідні таблиці мають формат Access, можна відкрити базу даних, в якій їх було збережено, після чого увімкнути цілісність даних у цій базі даних.

Настроювання каскадних параметрів

Іноді трапляються ситуації, коли є всі підстави для змінення значення на стороні зв’язку «один». У таких випадках потрібно, щоб програма Access автоматично оновлювала всі задіяні рядки в рамках однієї операції. Таким чином, буде виконано повне оновлення, а база даних не залишиться в неузгодженому стані, коли деякі рядки оновлено, а деякі ні. Access допоможе уникнути таких проблем за рахунок підтримки параметра «Каскадне оновлення пов’язаних полів». Якщо застосувати цілісність даних і вибрати параметр «Каскадне оновлення пов’язаних полів», а потім оновити первинний ключ, Access автоматично оновить усі поля, які посилаються на первинний ключ.

Можливо, також потрібно буде видалити рядок і всі пов’язані з ним записи — наприклад, запис про службу доставки та всі пов’язані з нею замовлення. Для цього в Access є параметр «Каскадне видалення пов’язаних полів». Якщо застосувати цілісність даних і встановити прапорець Каскадне видалення пов’язаних полів, то в ході видалення запису, який містить первинний ключ, Access автоматично видалить усі записи, що посилаються на первинний ключ.

Увімкнення або вимкнення каскадного оновлення та/або каскадного видалення

 1. На вкладці Знаряддя бази даних у групі Зв’язки натисніть кнопку Зв’язки.

 2. На вкладці Конструктор у групі Зв'язки натисніть кнопку Усі зв’язки.

  Відобразяться всі таблиці зі зв’язками. Зв’язки буде позначено лініями. Візьміть до уваги, що приховані таблиці (таблиці, для яких у діалоговому вікні Властивості встановлено прапорець Прихована) не відображатимуться. Щоб відобразити їх, у діалоговому вікні "Параметри переходів" слід установити прапорець Приховані об’єкти.

 3. Клацніть лінію того зв’язку, який потрібно змінити. Вибрана лінія зв’язку виглядатиме товстішою.

 4. Двічі клацніть лінію зв’язку

  З’явиться діалогове вікно Редагування зв’язків.

 5. Установіть прапорець Забезпечити цілісність даних.

 6. Установіть один або обидва прапорці Каскадне оновлення пов’язаних полів і Каскадне видалення пов’язаних полів.

 7. Внесіть додаткові зміни у зв’язок і натисніть кнопку ОК.

Примітка.: Якщо первинний ключ є полем типу «Автонумерація», встановлення прапорця Каскадне оновлення пов’язаних полів не матиме наслідків, оскільки значення в полі «Автонумерація» змінювати не можна.

На початок сторінки

Видалення зв’язку між таблицями

Увага!: Видалення зв’язку призводить також і до вимкнення функції забезпечення цілісності зв’язків, якщо її активовано. Унаслідок цього створення залишкових записів на стороні зв’язку "багато" не блокуватиметься в автоматичному режимі.

Щоб видалити зв’язок між таблицями, потрібно видалити лінію зв’язку у вікні "Зв’язки". Наведіть курсор на лінію зв’язку та клацніть її. Виділена лінія зв’язку стане товстіша. Виділивши лінію зв’язку, натисніть клавішу Delete.

 1. На вкладці Знаряддя бази даних у групі Зв’язки натисніть кнопку Зв’язки.

 2. На вкладці Конструктор у групі Зв'язки натисніть кнопку Усі зв’язки.

  Відобразяться всі таблиці зі зв’язками. Зв’язки буде позначено лініями. Візьміть до уваги, що приховані таблиці (таблиці, для яких у діалоговому вікні Властивості встановлено прапорець Прихована) не відображатимуться. Щоб відобразити їх, у діалоговому вікні "Параметри переходів" слід установити прапорець Приховані об’єкти.

 3. Клацніть лінію того зв’язку, який потрібно видалити. Вибрана лінія зв’язку виглядатиме товстішою.

 4. Натисніть клавішу DELETE.

 5. Може з’явитися повідомлення Справді остаточно видалити вибраний зв’язок із бази даних?. У разі появи цього повідомлення з запитом на підтвердження натисніть кнопку Так.

Примітка.: Якщо одна з таблиць, задіяних у зв’язку, наразі використовується іншим користувачем або процесом, або міститься в відкритому об’єкті бази даних (наприклад, у формі), можливо, зв’язок не можна буде видалити. Перед видаленням зв’язку необхідно спочатку закрити об’єкти, які використовують задіяні таблиці.  

На початок сторінки

Примітка.: Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×