Створення наглядного звіту

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Візуальні звіти дають змогу переглядати ваш проект дані у звітах зведених таблиць у програмі Microsoft Excel і подання зведеної схеми в Microsoft Office Visio Professional 2007. Ці подання дає змогу можна вибрати, які поля, включно з настроюваних полів, щоб відобразити у звіті під час перегляду і швидко змінити відображення звіт, не вводячи відновити його з в межах Microsoft Office Project 2007. Цей гнучкість візуальні звіти забезпечують більш динамічними звітування рішення ніж стандартні звіти.

Примітка : Пошук інформації про використання звітів зведених таблиць і подань зведеної схеми в Довідка Excel і Visio довідки.

У цій статті

Доступні візуальні звіти

Створення візуального звіту на основі шаблону

Редагування наявного шаблону візуального звіту

Створення нового шаблону візуального звіту

Експортування даних звіту

Доступні візуальні звіти

Шаблони звітів поділяються на шість категорій у діалоговому вікні Візуальні звіти – створити звіт (звіт меню). У наведених нижче розділах містять опис візуальних звітів у кожній категорії.

Також можна створити власні настроювані звіти. Настроювані звіти з’являться в категорії типів використовуваних даних.

Категорія "Використання завдань"

У наведеній нижче таблиці описано візуальні звіти в категорії використання завдань. Ці звіти на основі даних розподілені в часі завдань.

Розподілені в часі дані призначення доступні в категорії "Використання призначень".

Повне ім’я

Тип

Опис

Звіт про оборот готівки

Excel

Використовуйте цей звіт, щоб переглянути гістограму обсягу витрат і сукупних витрат у часі.

Звіт про освоєний обсяг за період часу

Excel

Використовуйте цей звіт, щоб переглянути діаграму з фактичною вартістю виконаної роботи (ФВ), запланованою вартістю (плановою вартістю запланованих робіт) і освоєним обсягом (плановою вартістю виконаних робіт) у часі.

Категорія "Використання ресурсів"

У наведеній нижче таблиці описано візуальні звіти категорії "Використання ресурсів". Ці звіти створено на основі розподілених у часі даних про ресурси.

Розподілені в часі дані призначення доступні в категорії "Використання призначень".

Повне ім’я

Тип

Опис

Звіт про оборот готівки

Visio

Використовуйте цей звіт, щоб переглянути схему, яка відображає заплановані та фактичні витрати на проект у часі. Витрати розділені за типом ресурсу (робота, матеріали та витрати). Індикатор показує, чи перевищують заплановані витрати значення базового плану.

Звіт про доступність ресурсу

Visio

Використовуйте цей звіт, щоб переглянути схему, яка відображає роботу та час, що залишився в ресурсів за проектом, розділених за типом ресурсу (робота, матеріали й витрати). Біля кожного перенавантаженого ресурсу відображається червона позначка.

Підсумковий звіт про вартість ресурсу

Excel

Використовуйте цей звіт, щоб переглянути секторну діаграму, яка відображає розподіл вартості між трьома типами ресурсів: витратами, матеріалами та роботою.

Звіт про доступність роботи для ресурсу

Excel

Використовуйте цей звіт, щоб переглянути гістограму, яка відображає розподілені в часі загальну доступність ресурсу, роботу та час, що залишився в робочих ресурсів.

Підсумковий звіт про роботу ресурсу

Excel

Використовуйте цей звіт, щоб переглянути гістограму, яка відображає загальну доступність ресурсу, роботу, час, що залишився, і фактичну роботу в робочих одиницях.

Категорія "Використання призначень"

У наведеній нижче таблиці описано візуальні звіти категорії "Використання призначень". Ці звіти створено на основі розподілених у часі даних, подібних до даних у поданнях Використання завдань і Використання ресурсів.

Повне ім’я

Тип

Опис

Звіт про базову вартість

Excel

Використовуйте цей звіт, щоб переглянути гістограму, що відображає базову вартість, заплановані витрати та фактичну вартість проекту за завданнями.

Звіт про базовий план

Visio

Використовуйте цей звіт, щоб переглянути схему проекту, розділену спочатку за кварталами, а потім – за завданнями. У цьому звіті порівнюються заплановані витрати та трудовитрати з базовою вартістю й трудовитратами. Індикатори відображають перевищення запланових трудовитрат над базовими та запланованих витрат над базовою вартістю.

Звіт про базову роботу

Excel

Використовуйте цей звіт, щоб переглянути гістограму, що відображає базову роботу, заплановану роботу та фактичну роботу проекту за завданнями.

Звіт про бюджетні витрати

Excel

Використовуйте цей звіт, щоб переглянути гістограму бюджетних витрат, базової вартості, запланованих витрат і фактичних витрат у часі.

Звіт про бюджетні трудовитрати

Excel

Використовуйте цей звіт, щоб переглянути гістограму, що відображає бюджетні, базові, заплановані та фактичні трудовитрати в часі.

Категорії "Зведення завдань", "Підсумкове завдання ресурсів" і "Підсумкове призначення"

У наведеній нижче таблиці описано візуальні звіти в категоріях "Зведення завдань", "Підсумкове завдання ресурсів" і "Підсумкове призначення". Підсумкові звіти не включають розподілені в часі дані.

Категорія

Повне ім’я

Тип

Опис

Зведення завдань

Звіт про стан важливих завдань

Visio

Використовуйте цей звіт, щоб переглянути схему, яка відображає роботу та залишковий обсяг роботи для важливих і звичайних завдань. Гістограма показує відсоток виконаної роботи.

Зведення завдань

Звіт про стан завдань

Visio

Використовуйте цей звіт, щоб переглянути схему роботи та відсоток виконаної роботи для завдань за проектом із символами, які показують перевищення базової роботи над роботою, рівність базової роботи та роботи, а також перевищення роботи над базовою роботою. Гістограма показує відсоток виконаної роботи.

Підсумкове завдання ресурсів

Звіт про залишкову роботу ресурсу

Excel

Використовуйте цей звіт, щоб переглянути гістограму із залишковим обсягом роботи та фактичними трудовитратами для кожного робочого ресурсу в робочих одиницях.

Підсумкове призначення

Звіт про стан ресурсу

Visio

Використовуйте цей звіт, щоб переглянути схему роботи й витрат кожного ресурсу за проектом. Відсоток завершеної роботи відображається затіненням кожного поля схеми. Затінення темнішає, якщо призначена робота ресурсу завершується.

На початок сторінки

Створення візуального звіту на основі шаблону

 1. У меню Звіт виберіть пункт Візуальні звіти.

 2. На вкладці Усі клацніть звіт, який потрібно створити.

  Якщо у списку немає бажаного звіту, установіть прапорець Включати шаблони звітів з, а потім клацніть кнопку Змінити, щоб перейти до розташування потрібних звітів.

  Якщо ви знаєте, які категорії містить звіт, клацнувши вкладку цієї категорії, щоб переглянути коротшою список звіти. Якщо потрібно лише відкрити у програмі Excel або Visio списку звіти, установіть або зніміть прапорець поруч із Програми Microsoft Office Excel або Microsoft Office Visio .

 3. Щоб змінити рівень даних про використання, які включено до цього звіту, виберіть Роки, Квартали, Місяці, Тижні або Дні зі списку Виберіть рівень для відомостей про використання для цього звіту.

  За промовчанням у програмі Project установлено рівень для відомостей, рекомендований для розміру проекту. Для більшості проектів це тижні. Якщо вибрати деталізованіший рівень, може збільшитися швидкість створення звіту. Під час перегляду кількох звітів одного проекту одночасно варто утриматися від зміни рівня для відомостей. Після зміни рівня відомостей необхідно знову створити тимчасову локальну базу даних звітів. Якщо ці відомості не потрібно включати до звітів, виберіть рівень Роки, щоб досягнути максимальної продуктивності.

 4. Натисніть кнопку Подання, щоб створити звіт і відкрити його у програмі Excel або Visio.

На початок сторінки

Редагування наявного шаблону візуального звіту

 1. У меню Звіт виберіть пункт Візуальні звіти.

 2. На вкладці Усі клацніть звіт, який потрібно змінити.

  Якщо ви знаєте, які категорії містить звіт, клацнувши вкладку цієї категорії, щоб переглянути коротшою список звітів. Якщо потрібно лише відкрити у програмі Excel або Visio списку звіти, установіть або зніміть прапорці, Microsoft Office Excel або Microsoft Office Visio .

 3. Натисніть кнопку Змінити шаблон.

 4. У діалоговому вікні Візуальні звіти: вибір полів виберіть поля, які слід додати або видалити зі звіту, а потім натисніть кнопку Додати, Видалити або Видалити всі, щоб перемістити поля між списками Доступні поля й Вибрані поля або між списками Доступні настроювані поля й Вибрані настроювані поля.

  Поля у списках Вибрані поля та Вибрані настроювані поля буде включено до звіту.

 5. Натисніть кнопку Змінити шаблон, щоб створити шаблон зі зміненим списком полів.

Примітки : 

 • У діалоговому вікні Візуальні звіти: вибір полів деякі поля названо вимірами. Важливо вибрати менше шести вимірів для звіту. Якщо вибрати більше, час створення звіту значно збільшиться.

 • Не кожне поле доступне для всіх звітів. Деякі поля доступні лише для звітів Visio, але не доступні для звітів Excel.

 • Якщо не вдалося знайти потрібне поле в діалоговому вікні Візуальні звіти: вибір полів, воно може зберігатися в іншій категорії даних. Наприклад, поля, які ви шукаєте в категорії "Зведення завдань", насправді розташовано в категорії "Підсумкове призначення".

На початок сторінки

Створення нового шаблону візуального звіту

 1. У меню Звіт виберіть пункт Візуальні звіти.

 2. Натисніть кнопку Новий шаблон.

 3. У розділі Виберіть застосунок установіть перемикач Excel, щоб створити шаблон Excel, або Visio (метрична система мір), щоб створити шаблон Visio.

 4. У розділі Виберіть тип даних виберіть тип даних, які слід використати у звіті.

  Щоб включити розподілені в часі дані, виберіть зі списку категорії Використання завдань, Використання ресурсів або Використання призначень у розділі Виберіть тип даних.

 5. Натисніть кнопку Вибрати поля.

 6. У діалоговому вікні Візуальні звіти: вибір полів, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, виберіть стандартні поля Project, які слід додати до звіту, у списку Доступні поля.

 7. Натисніть кнопку Додати, щоб перемістити їх у список Вибрані поля.

 8. Утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, виберіть настроювані поля, які слід додати до звіту, у списку Доступні настроювані поля.

 9. Натисніть кнопку Додати, щоб перемістити їх у список Вибрані настроювані поля.

Примітки : 

 • Якщо у вас є Українська версія Office Project 2007 інстальовано, у вас є можливість створити шаблон Visio, який використовує американські одиниці.

 • Щоб видалити поле із шаблону, у діалоговому вікні Візуальні звіти: вибір полів виберіть поле у списку Вибрані поля або Вибрані настроювані поля, а потім натисніть кнопку Видалити. Щоб видалити всі поля, натисніть кнопку Видалити всі у списку Вибрані поля або Вибрані настроювані поля.

 • Не кожне поле доступне для всіх звітів. Деякі поля доступні лише для звітів Visio та не доступні для звітів Excel.

 • Якщо не вдалося знайти потрібне поле в діалоговому вікні Візуальні звіти: вибір полів, воно може зберігатися в іншій категорії даних. Наприклад, поля, які ви шукаєте в категорії "Зведення завдань", насправді розташовано в категорії "Підсумкове призначення".

 • У діалоговому вікні Візуальні звіти: вибір полів деякі поля названо вимірами. Важливо вибрати менше шести вимірів для звіту. Якщо вибрати більше, час створення звіту значно збільшиться.

 • Після створення візуального звіту його можна зберегти в папці для шаблонів за промовчанням (c:\Program Files\Microsoft Office\Templates) або в іншому розташуванні на комп’ютері чи в мережі. Шаблони, які зберігаються в папці за промовчанням, автоматично з’являються в діалоговому вікні Візуальні звіти: створення звіту.

 • У разі використання іншого мовного пакета після збереження настроюваного шаблону візуального звіту, шаблон залишиться доступний, але не заповнений. Вихідні назви полів не розпізнаються в новій мові та не включаються в шаблон.

На початок сторінки

Експортування даних звіту

Певні дані можна вибрати для експортування в межах категорії (куб OLAP), або можна експортувати всі дані проекту як базу даних звітування.

Експортування даних як куба OLAP

 1. У меню Звіт виберіть пункт Візуальні звіти.

 2. Натисніть кнопку зберегти дані.

 3. У розділі Збереження куба звітування виберіть категорію, яка містить дані, що необхідно зберегти.

 4. Натисніть кнопку Вибрати поля, щоб змінити поля, які входять у список даних для експортування.

 5. У діалоговому вікні Візуальні звіти: вибір полів виберіть поля, які слід додати або видалити зі списку даних для експортування, а потім натисніть кнопку Додати, Видалити або Видалити всі, щоб перемістити поля між списками Доступні поля й Вибрані поля або між списками Доступні настроювані поля й Вибрані настроювані поля.

  Поля у списках Вибрані поля та Вибрані настроювані поля включаються в дані, що експортуються.

 6. Натисніть кнопку ОК у діалоговому вікні Візуальні звіти: вибір полів, а потім натисніть кнопку Зберегти куб.

 7. Перейдіть до розташування, у якому потрібно зберегти дані куба, і натисніть кнопку Зберегти.

Примітки : 

 • Дані куба зберігаються як файл CUB.

 • Якщо дані куба відкрито у програмі Visio, файл CUB не можна зберегти в мережній папці.

Експортування даних як бази даних звітування

 1. У меню Звіт виберіть пункт Візуальні звіти.

 2. Натисніть кнопку зберегти дані.

 3. Натисніть кнопку Зберегти базу даних.

 4. Знайдіть розташування для збереження бази даних, а потім натисніть кнопку Зберегти.

  Файл зберігається у форматі бази даних Microsoft Office Access (файл MDB).

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×