Створення моделі даних у програмі Excel

Створення моделі даних у програмі Excel

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Моделі даних – це новий підхід для інтеграції даних із кількох таблиць, ефективного створення родинного джерела даних всередині книги Excel. У програмі Excel моделі даних використовуються, надавши табличних даних у звітах зведених таблиць, зведених діаграмах і Power View. Перш ніж поринути відомостей, ви можете зробити крок назад і перегляньте відео або виконати наші навчальні курси посібнику отримання і перетворення та Power Pivot.

Примітка : У цій статті описано моделі даних у програмі Excel 2013. Проте, однакових даних моделювання та функції Power Pivot у програмі Excel 2013 також застосовуються до Excel 2016. Існує ефективно маленький різницю між цими версіях програми Excel.

Модель даних здебільшого використовується в книзі непомітно. У програмі Excel модель даних виглядає як набір таблиць у списку полів. Щоб працювати з нею безпосередньо, потрібно використовувати надбудову Microsoft Office Power Pivot у Microsoft Excel 2013.

Під час імпорту реляційних даних модель створюється автоматично, коли ви вибираєте кілька таблиць.

 1. Щоб імпортувати дані із програми Access або іншої реляційної бази даних, яка містить кілька зв’язаних таблиць, у програмі Excel перейдіть на вкладку Дані й у групі Отримання зовнішніх даних натисніть відповідну кнопку.

 2. Програма Excel пропонує вибрати таблицю. Установіть прапорець дозволити Вибір кількох таблиць.

  діалогове вікно "виділити таблицю"

 3. Виберіть кілька таблиць, натисніть кнопки Далі та Готово.

 4. У діалоговому вікні Імпорт даних укажіть, як саме дані мають відображатися (наприклад, як зведена таблиця на новому аркуші), і створіть звіт.

Тепер у вас є модель даних з усіма імпортованими таблицями. Оскільки ви вибрали параметр "Звіт зведеної таблиці", модель представлено у списку полів, які використовуватимуться для створення звіту зведеної таблиці.

Список полів зведеної таблиці

Що можна робити з цією моделлю? Її можна використовувати, щоб створювати зведені таблиці, зведені діаграми та звіти Power View в тій самій книзі. Її можна змінювати, додаючи або видаляючи таблиці. У надбудові Power Pivot модель можна розширювати, додаючи обчислювані стовпці, обчислювані поля, ієрархії та показники KPI.

Режим перегляду дуже важливий під час створення моделі даних. Ви можете вибрати один із таких варіантів: Звіт зведеної таблиці, Зведена діаграма або Звіт Power View. Ці режими дають змогу працювати з усіма таблицями водночас. Якщо ж натомість ви виберете пункт Таблиця, кожну імпортовану таблицю буде розташовано на окремому аркуші. Таким чином, кожну з цих таблиць можна використовувати окремо, але якщо потрібно працювати з усіма таблицями водночас, виберіть режим "Звіт зведеної таблиці", "Звіт зведеної діаграми" або "Звіт Power View".

Примітки : 

 • Коли у програмі Excel ви одночасно імпортуєте кілька таблиць, моделі створюються неявно.

 • Моделі створюються явно під час використання надбудови Power Pivot , щоб імпортувати дані. У надбудові модель представлено в макет із вкладками, де кожної вкладки містить табличних даних. Дізнайтеся про отримання даних за допомогою надбудови Power Pivot, щоб дізнатися основні відомості про імпортування даних за допомогою бази даних SQL Server.

 • Модель може також містити лише одну таблицю. Щоб створити модель на основі лише однієї таблиці, виділіть таблицю й натисніть кнопку Додати до моделі даних на вкладці Power Pivot. Це доцільно зробити, якщо потрібні такі можливості надбудови Power Pivot, як фільтровані набори даних, обчислювані стовпці, обчислювані поля, показники KPI та ієрархії.

 • Зв’язки між таблицями можуть створюватись автоматично в разі імпорту пов’язаних таблиць зі зв'язками первинних і зовнішніх ключів. Програма Excel зазвичай може використовувати інформацію імпортованих зв’язків як основу для зв'язків між таблицями в моделі даних.

 • Поради про те, як зменшити розмір моделі даних можна знайти моделі даних з ефективним використанням пам'яті створити за допомогою програми Excel 2013 і надбудови Power Pivot.

 • Для подальшого дослідження, відображається посібник: аналіз даних зведеної таблиці за допомогою моделі даних у програмі Excel 2013.

Порада : Книга містить дані, але ви знаєте, чи вона містить модель даних? Ви можете швидко визначити стан моделі, відкривши Power Pivot вікна. Якщо відображення даних на вкладках, існує моделі. Додаткові відомості про дізнатися, які дані джерела, які використовуються в моделі даних книги.

Використання моделі даних в іншому звіті зведеної таблиці, зведеної діаграми або у звіті Power View

Книга Excel може містити лише одну модель даних, але цю модель можна використовувати повторно в усій книзі.

 1. У програмі Excel перейдіть на вкладку Вставлення й натисніть кнопку Зведена таблиця.

 2. У вікні "Створення зведеної таблиці" встановіть перемикач на пункт Використовувати зовнішнє джерело даних, а потім натисніть кнопку Вибрати підключення.

 3. У вікні "Наявні підключення" перейдіть на вкладку Таблиці.

 4. У розділі "Ця модель даних книги" пункт Таблиці в моделі даних книги вибрано за промовчанням. Натисніть кнопку Відкрити, а потім кнопку OK. З’явиться список полів зведеної таблиці з усіма таблицями в моделі.

Додавання наявних непов'язаних даних до моделі даних

Припустімо, що ви імпортували або скопіювали багато даних, які потрібно використати в моделі, але під час імпортування не встановили прапорець Додати дані до моделі даних. Додати нові дані до моделі дуже легко.

 1. Почнімо з даних, які потрібно додати до моделі. Це може бути будь-який діапазон даних, але найкраще використовувати іменований діапазон.

 2. Виділіть клітинки, які потрібно додати, або розмістіть курсор у клітинці, якщо дані містяться в таблиці або іменованому діапазоні.

 3. Додайте дані одним із наведених нижче способів.

 4. На вкладці Power Pivot натисніть кнопку Додати до моделі даних.

 5. Перейдіть на вкладку Вставлення й натисніть кнопку Зведена таблиця, а потім у діалоговому вікні "Створення зведеної таблиці" установіть прапорець Додати дані до моделі даних.

Діапазону або таблицю, тепер додається до моделі зв'язану таблицю. Щоб дізнатися більше про роботу зі зв'язаними таблицями в моделі, відображається Додавання даних за допомогою Excel зв'язаних таблиць у надбудові Power Pivot.

Уточнення й розширення моделі даних у надбудові Power Pivot

У програмі Excel моделі даних використовуються для того, щоб збагатити та покращити досвід звітування, особливо під час створення звітів у форматі зведених таблиць або інших форматах для перегляду та аналізу даних. Моделі даних спеціально функціонують у фоновому режимі, щоб ви могли зосередитися саме на тому, що потрібно з ними робити.

Припустімо, ви хочете працювати безпосередньо з моделлю. Оскільки основу списку полів становить модель, таблиці та поля не дуже доречні у списку, тому їх можна видалити. Якщо ж вам потрібно переглянути всі базові дані моделі, додати ключові показники ефективності, ієрархії, бізнес-логіку тощо, краще змінювати саму модель даних.

Щоб змінити чи керувати моделі даних, за допомогою надбудови Power Pivot . Надбудова входить до складу Office, професійна плюс випуску програми Excel 2013, але не ввімкнуто за промовчанням. Додаткові відомості про Запуск надбудови Power Pivot для надбудови Microsoft Excel.

Відмінності між таблицями в надбудові Power Pivot і на аркуші

У Power Pivotне можна додати рядок до таблиці, ввівши безпосередньо в новому рядку, як ви можете на аркуші Excel. Але ви можете додати рядків за допомогою команди вставити і оновлення даних.

Аркуші Excel часто містять дані різних типів і форматів: в одному рядку можуть бути числові дані, а в іншому – графічні або текстові. Таблиці в надбудові Power Pivot більше схожі на реляційні бази даних, у яких кожен рядок складається з однакової кількості стовпців і більшість стовпців містять дані.

Використання моделі даних у надбудові Power View

Модель даних – це основа для звітів Power View. Використовуючи надбудову Power Pivot, модель можна оптимізувати, щоб покращити створення звітів Power View. Зокрема можна вказати список полів за замовчуванням, вибрати показові поля або зображення, щоб унікально ідентифікувати окремі рядки, чи вказати, як мають оброблятися рядки, значення яких повторюються (наприклад, коли є працівники або клієнти з однаковим ім’ям), у програмах для створення звітів.

 1. Створіть модель даних, імпортувавши кілька пов’язаних таблиць.

 2. На вкладці Power Pivot натисніть кнопку Керування, щоб відкрити вікно Power Pivot.

 3. Виберіть таблицю й оптимізуйте її.

  1. Натисніть кнопку Додатково > набір полів за промовчанням. Виберіть поля, які мають відображатися автоматично у звіті Power View після натискання кнопки в батьківській таблиці. Відомості про статті Настроювання набір полів за промовчанням для звітів Power View .

  2. Натисніть кнопку Додатково > поведінка таблиць. Оптимізація для звіту макети, які групувати дані. Групування чи підлягає воно поведінку за промовчанням, яка іноді виробництва несподівані результати, наприклад об'єднання рядків, які має бути зазначено окремо. Пошукайте відомості про Настроювання властивостей поведінки таблиці для звітів Power View .

  3. На вкладці Додатково натисніть кнопку Категорія даних. Деякі види візуалізації звітів пов'язані з певними типами даних. Наприклад, за наявності таблиці з часом або датою можна встановити категорію "Дата", яка допомагає засобу Power View з часовими візуалізаціями.

 4. Повторіть для інших таблиць.

 5. У програмі Excel, натисніть кнопку Вставлення > Power View , щоб почати новий звіт. Перегляд Power View: дослідження, візуалізація та представлення даних для отримання додаткових відомостей.

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×