Створення зведеної схеми

Увага!: Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

У цій статті

Відомості про зведені схеми і джерел даних

Складові зведеної схеми

Зразок сценарію

Створення зведеної схеми

Оновлення даних у зведеної схеми

Фільтрування даних у зведеної схеми

Настроювання даних у зведеній схемі вузлів

Обмеження кількості вузли рівня

Зведені схеми та джерела даних

Зведена схема – це колекція фігур, яка має структуру дерева. За допомогою цієї схеми можна аналізувати та зводити дані у зрозумілому та наочному форматі. Спочатку схема має одну фігуру під назвою «кореневий вузол», у якій містяться дані, імпортовані з електронної таблиці, таблиці баз даних, подання або куба. Кореневий вузол можна розбити на підвузли, що складають один рівень, для подання даних різними способами.

Примітка.: Якщо ви хочете наочне уявлення про кожний рядок на аркуші, таблиці або подання, але не потрібно аналізувати та підсумовування даних, Використовуйте функцію Зв'язати дані з фігурами , на вкладці дані . Додаткові відомості про підвищення даних за допомогою графіки даних.

Категорії, рівні та вузли

Щоб краще зрозуміти, що таке категорії, рівні та вузли, уявіть кожний із цих елементів у контексті джерела даних.

 • Кожний стовпець джерела даних містить числові або нечислові дані.

 • Припустимо, що нечислові стовпці – це категорії,  такі як «Квартал», «Продавець» або «Номер телефону». Будь-який із них може бути рівнем кореневого вузла. Зауважте, що значення стовпця з номерами телефонів можуть містити числа, але ці числа не можна підсумувати або звести іншим чином.

 • Припустімо, що числові стовпці – це дані, такі як числа або валюта, які можна підсумувати або визначити для них середнє значення, максимум або мінімум.

 • Кожен вузол об’єднує групу рядків із джерела даних, які мають спільне значення в певному стовпці. Наприклад, у категорії «Квартал» усі рядки, які мають у певному стовпці значення Кв4, будуть об’єднані в один вузол.

Джерела даних

Під час створення зведених схем можна використовувати наведені нижче джерела даних.

 • Книга Microsoft Office Excel

 • База даних Microsoft Office Access

 • Список Microsoft SharePoint

 • База даних Microsoft SQL Server

 • Служби аналізу Microsoft SQL Server Analysis Services

 • Інші джерела даних OLE або ODBC

На початок сторінки

Складові зведеної схеми

складові зведеної схеми

1. Ім’я зведеної схеми

2. Кореневий вузол зведеної схеми

3. Фігура підрозділу

4. Легенда даних

5. Фігури Кв3 та Кв4 разом формують один рівень

6. Вузол із фігурою для наочності

На початок сторінки

Зразок сценарію

Припустімо, що маємо аркуш Excel із даними про продаж спортивних товарів за останні два квартали (зображено нижче).

дані про продаж в аркуші excel

Що потрібно дізнатися

 • Об’єм продажу кожного відділу спортивних товарів.

 • Доходи за кожен квартал.

 • Прибуток, що отримав кожен продавець.

Зведена схема дає змогу переглянути дані у трьох різних поданнях і отримати відповіді на кожне з цих трьох запитань.

На рисунку нижче зображено три подання джерела даних, які дають змогу отримати відповіді на окремі запитання.

дані розділені трьома способами у зведеній схемі

На початок сторінки

Створення зведеної схеми

Для створення зведеної діаграми, можна використовувати шаблон зведеної схеми або Pivot вузол фігури можна вставити в будь-який схеми. У цій статті описано, за допомогою зведеної схеми шаблон для створення єдиного зведеної схеми. Додаткові відомості про вставлення Pivot вузол фігури на інші схеми Visio про Вставлення зведеної схеми в будь-який креслення. Додаткові відомості про створення на кресленні за допомогою кількох зведені схеми у статті додавання кількох зведені схеми до креслення.

Під час створення зведеної схеми в майстрі вибору даних потрібно вибрати джерело даних. Після цього дані імпортуються в кореневий вузол зведеної схеми, відображений у кресленні. Розгорніть кореневий вузол, щоб відобразити відомості, які потрібно проаналізувати.

Примітка.: Переконайтеся, що кожна верхня клітинка стовпця аркуша Excel – це заголовок стовпця, а не рядок із даними. Заголовки не обов’язкові, але вони значно полегшують сприйняття готової зведеної схеми.

 1. Перейдіть на вкладку Файл.

 2. Послідовно виберіть Створити, Бізнес-схема, а потім двічі клацніть Зведена схема.

 3. Дотримуйтеся вказівок майстра вибору даних.

  Після натискання кнопки Готово на сторінці креслення відображаються наведені нижче три фігури.

  • Легенда даних, яка містить відомості про джерело даних

  • Поле вводу імені зведеної схеми

  • Кореневий вузол з імпортованим набором даних

 4. Клацніть кореневий вузол на сторінці креслення, і у вікні Зведена схема в розділі Додати категорію клацніть категорію (зазвичай це стовпець у джерелі даних), яка використовуватиметься для групування даних.

  Примітка.: Можливо, доведеться розгорнути вікно Зведена схема, щоб відобразити всі функції.

Щоб розгорнути нові підвузли для виведення інших рівнів, клацніть потрібний вузол і повторіть крок 4.

На початок сторінки

Оновлення даних у зведеній схемі

Ви можете оновити дані в наявній зведеній схемі. Якщо креслення містить кілька зведених діаграм, можна оновити одну з них або всі.

 • Щоб оновити зведену схему, виберіть її у кресленні. На вкладці Зведена схема у групі Дані натисніть кнопку Оновити.

 • Щоб оновити всі зведені схеми, які містяться у кресленні, клацніть стрілку під командою Оновити та виберіть пункт Оновити всі.

На початок сторінки

Фільтрування даних у зведеній схемі

Кожний вузол окремого рівня зведеної схеми представляє групу рядків у джерелі даних, які мають спільне значення. Наприклад, вузол, що відповідає четвертому кварталу («Кв4») містить усі числові дані рядків, які мають у стовпці «Квартал» значення «Кв4».

За допомогою фільтрів можна вибирати, які вузли відображати на певному рівні. Наприклад, якщо дані за перший квартал більше не потрібні, можна приховати вузол «Кв1»:

 1. У вікні Зведена схема в розділі Додати категорію клацніть правою кнопкою миші дані (ім’я категорії), які потрібно відфільтрувати, і виберіть команду Настроювання стовпця.

 2. Настроювання стовпця діалогове вікно, у розділі фільтр, у розділі відображення даних де: Назва категорії, виберіть пункт операцій у крайній лівий стовпець і введіть потрібні значення до останнього стовпця, щоб визначити дані, які ви хочете, щоб працювати з.

  У кресленні відображатимуться лише ті данні, які відповідають вибраним умовам.

Щоб видалити фільтр, скиньте операції у крайньому лівому стовпці списку Відображати дані якщо на (Вибір операції).

Примітка.: Якщо джерело даних куба служб аналізу SQL Server, клацніть правою кнопкою миші елемент, який потрібно відфільтрувати, натисніть кнопку Настроювання розмірута у діалоговому вікні Настроювання розміру , натисніть кнопку Настроїти рівень. Настроювання рівня діалогове вікно, у розділі фільтр, у розділі відображення даних де ім'я категорії, виберіть пункт операцій у крайній лівий стовпець і введіть потрібні значення до останнього стовпця, щоб визначити дані, які ви хочете, щоб працювати з.

На початок сторінки

Настроювання даних у вузлах зведеної схеми

Під час розгортання вузла зведеної схеми за промовчанням у кожному вузлі відображається набір даних. Ви можете вибрати, які саме числові дані відображати, ім’я таких даних і спосіб їх зведення.

Відображення або приховання певних даних

Під час приховання або відображення числових даних (зазвичай це стовпець у джерелі даних) зміна застосовується до всіх вузлів вибраної зведеної схеми.

 1. Виділіть будь-який вузол зведеної схеми.

 2. У вікні Зведена схема в розділі Додати підсумок установіть або зніміть прапорці в залежності від того, які дані потрібно відобразити, а які – приховати.

Змінення способу зведення даних

За промовчанням у вузлі зведеної схеми відображається сума першого стовпця джерела даних. Можна змінити функцію зведення з «Сума» на «Середнє», «Мінімум», «Максимум» або «Кількість».

Примітка.: Ця зміна не буде застосовуватися в разі використання служб аналізу SQL Server Analysis Services.

 • У вікні Зведена схема в розділі Додавання підсумка клацніть правою кнопкою миші елемент, який потрібно змінити, і виберіть функцію зведення, яку потрібно застосувати.

Змінення імен елементів у списках «Додати категорію» та «Додати підсумки»

 1. У вікні Зведена схема в розділі Додати категорію або Додати підсумок клацніть правою кнопкою миші елемент, який потрібно змінити, а потім клацніть Настроювання стовпців.

 2. У полі Ім’я в діалоговому вікні Настроювання стовпців введіть нове ім’я.

  Щоб повернути вихідне ім’я, виберіть команду Використовувати ім’я джерела.

На початок сторінки

Обмеження кількості вузлів у рівнях

Ви можете вибрати кількість вузлів, які мають відображатися на окремому рівні або на всіх рівнях зведеної схеми. Ця можливість корисна під час роботи з великими аркушами, таблицями або поданнями, коли не потрібно відображати всі дані з поділом на окремі вузли.

Наприклад, можна встановити відображення тільки перших 5 вузлів на рівні продавців або перших 20 вузлів на рівні замовлень.

Обмеження кількості відображуваних вузлів на всіх рівнях

 1. Клацніть кореневий вузол зведеної схеми, яку потрібно змінити.

 2. На вкладці Зведена схема у групі Дані клацніть запускач діалогового вікна Параметри даних.

 3. У діалоговому вікні Параметри зведеної схеми в розділі Параметри даних установіть прапорець Обмежити кількість елементів у кожному підрозділі.

 4. У полі Максимальна кількість елементів введіть максимальну кількість вузлів, які потрібно відображати.

  На кожному рівні зведеної схеми новий вузол відображатиметься із трьома крапками (...) в рядку заголовка.

Обмеження кількості відображуваних вузлів на одному рівні

 1. На діаграмі виберіть пункт Фігура підрозділу рівня, який потрібно обмежити.

 2. На вкладці Зведена схема у групі Сортування й фільтр виберіть команду Сортування й фільтр.

 3. У діалоговому вікні Параметри підрозділу в розділі Відображати встановіть прапорець Обмежити кількість елементів у цьому підрозділі.

 4. У полі Максимальна кількість елементів введіть значення максимальної кількості вузлів, які потрібно відображати.

  Створений вузол буде відображатись із трьома крапками (...) в рядку заголовка. У цій фігурі містяться приховані дані цього рівня.

На початок сторінки

Примітка.: Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×