Створення електронних візиток і обмін ними

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Електронні візитні картки простіше створювати, переглядати та надання спільного доступу до контактної інформації у Microsoft Outlook. Електронної візитної картки відображає контактну інформацію, схожий на папері візитку. Можна створити електронної візитної картки з нову інформацію або контактну інформацію, що у вас вже у Outlook.

Створення електронної візитної картки

Спочатку виберіть макет і тло для своєї картки. Додайте будь-які рисунки або інші графічні елементи. І насамкінець додайте на картку потрібні поля для контактної інформації.

 1. У поданні Контакти перейдіть на вкладку Основне.

 2. У групі Створити виберіть команду Створити контакт.

 3. У формі контакту двічі клацніть візитку, щоб відкрити діалогове вікно Редагування візитної картки.

 4. У розділі Оформлення картки клацніть стрілку списку Розмічування та виберіть макет зі списку. Якщо в картці немає рисунків, емблем або інших зображень, виберіть макет Лише текст.

  Примітка : Коли ви починаєте створювати візитку, у вікні попереднього перегляду поруч із розділом Оформлення картки відображається макет за промовчанням. Макет на основі цього зображення можна використати для створення власної візитки.

 5. Щоб установити для картки колір тла, натисніть кнопку Тло та виберіть колір.

 6. Щоб додати до картки зображення, наприклад емблему компанії або рисунок, за допомогою відповідних параметрів додайте потрібний рисунок, змініть розміри та розташуйте його в потрібному місці.

  Щоб видалити зображення за промовчанням або інше зображення з картки, у списку Розмічування виберіть пункт Лише текст. Щоб видалити всі додані відомості та почати спочатку, натисніть кнопку Скидання картки.

 7. У групі Поля двічі клацніть поле, яке потрібно додати.

  • Щоб видалити поле з картки, виберіть відповідне поле та натисніть кнопку Видалити.

  • Щоб додати пусті рядки, виберіть поле над місцем, де потрібно додати пусту область, натисніть кнопку Додати та виберіть пункт Пустий рядок.

   Порада : За промовчанням пустий рядок на картці відображається як поле Пустий рядок. Під час заповнення картки необхідними даними нові поля можна вставляти між пустими рядками. Наприклад, виберіть пункт Пустий рядок, натисніть кнопку Додати та виберіть потрібне поле. Воно з’явиться під пустим рядком.

  • Щоб розташувати текст у картці, виберіть поле та у списку Поля за допомогою кнопок зі стрілками Вгору та Вниз перемістіть поле. Також можна переміщати в такий спосіб пусті рядки, щоб додати більше місця між рядками тексту.

  • Щоб відформатувати текст, скористайтеся кнопками для визначення форматування та стилю в розділі Редагування.

Примітка : Після натискання кнопки Скидання картки у візитці відновлюється макет Outlook за промовчанням і залишається лише та інформація, яка внесена у формі контакту в полях за промовчанням.

Збереження контакту або електронної візитки

Якщо ви отримали електронну візитку або форма контакту (файл VCF) у повідомленні електронної пошти, клацніть вкладення правою кнопкою миші та виберіть потрібний параметр. Якщо у списку контактів уже є таке саме ім’я, можна оновити наявний контакт або створити новий.

 1. У вікні повідомлення клацніть картку правою кнопкою миші та виберіть команду Додати до контактів Outlook.

  Двічі клацніть вкладений файл .vcf у заголовку повідомлення.

 2. Виберіть команду Оновити відомості про вибраний контакт.

 3. У групі Дії натисніть кнопку Зберегти й закрити.

 4. Якщо контакт із таким самим ім’ям уже існує, виберіть Додати новий контакт або Оновити відомості про вибраний контакт.

Надсилання електронних візиток іншим особам

Електронні візитки можна надсилати в повідомленнях електронної пошти. Вони візуально представляють компанію або особу подібно до паперових візиток. Спосіб відображення електронних візиток для одержувачів залежить від застосунку електронної пошти, що використовується.

 • Одержувачі, які використовують Microsoft Outlook     У Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010і Microsoft Office Outlook 2007електронної візитної картки у повідомленні відобразиться так само, як його відображено. Одержувачі клацніть правою кнопкою миші картки, щоб зберігати контактну інформацію до його або її Outlook контактів.

  Одержувачі, які користуються попередніми версіями програми Outlook або інші програми електронної пошти, які використовують HTML для перегляду повідомлень може побачити електронної візитної картки в його повідомлення. Проте, ці карти лише зображень і не робоче. VCF-файлу додається до повідомлення, яке містить інформацію в електронної візитної картки. Файл. vcf можна відкрити та відомості, збережені у списку контактів.

 • Одержувачі, які перегляду повідомлень у форматі звичайного тексту     Користувачі, яких програми електронної пошти використовується звичайний текст не бачать зображення електронної візитної картки. VCF-файлу додається до повідомлення, яке містить інформацію в електронної візитної картки. Файл. vcf можна відкрити та відомості, збережені у списку контактів.

У будь-яку програму електронної пошти вкладений файл VCF можна відкрити та збережено у списку контактів.

Додавання електронної візитки до повідомлення електронної пошти

 1. У новому повідомленні виберіть вкладку Повідомлення.

 2. У групі Включення натисніть кнопку Вкласти елемент, виберіть пункт Візитна картка та виберіть зі списку потрібне ім’я.

 3. Якщо потрібне ім’я відсутнє, виберіть пункт Додаткові візитні картки, виберіть ім’я зі списку Зберігати як і натисніть кнопку ОК.

Включення електронної візитки до підпису електронної пошти

За допомогою додавання електронної візитної картки до підпису електронної пошти, контактної інформації входить до кожного повідомлення, яке ви надсилаєте. Переглянути включення електронної візитної картки до підпису електронної пошти , щоб отримати додаткові відомості.

Створення електронної візитної картки

Як показано на знімку екрана електронної візитної картки для Олександр Луговий, створення карти починається з форми та доступні для редагування діалогове вікно.

Електронна візитка відображає набір даних у відповідній формі контакту

 1. Контакт форми, яка містить Олександр Луговий інформації.

 2. Подання, використовуючи діалогове вікно редагування візитної картки , з відповідні поля заповнено для Олександр Луговий електронної візитної картки.

Ви можете створити електронної візитної картки в нову інформацію, або можна створити нову карту на основі наявних. Якщо потрібно створити кілька електронні візитні картки, надання спільного доступу до деяких типових контактну інформацію, можливо, буде простіше змінення наявної картки. Наприклад, ви можете мати три карти – один для роботи, для домашнього використання і один для до участі клубу.

Перш ніж додати або змінити контактну інформацію, виберіть потрібний макет і тла для картки. Додайте будь-які рисунків або інших графічних об'єктів. Кожен елемент дає змогу розмістити текст під час додавання контактну інформацію.

 1. У програмі Outlook 2010, у поданні Контактина на вкладці основне у групі створити натисніть кнопку Створити контакт.

  команда ''створити контакт'' на стрічці

  У програмі Outlook 2007, у папці «Контакти» натисніть кнопку створити > контакт.

 2. У формі контакту клацніть візитку , щоб відкрити діалогове вікно редагування візитної картки .

 3. На вкладці Дизайн карткиу списку розмічування розкривне меню вибору макета. Макет Лише текст буде доступний для картки з немає рисунка, емблеми або іншого зображення.

  Примітка : Під час запуску, макет карти Outlook за промовчанням відображається у вікні попереднього перегляду поруч із розділу Оформлення картки . Можна також використовувати це зображення та вибір макета для картки.

 4. Якщо установити для картки колір тла, виберіть пункт тлоа потім виберіть колір.

 5. Щоб додати до картки зображення, наприклад емблему компанії або рисунок, за допомогою відповідних параметрів додайте потрібний рисунок, змініть розміри та розташуйте його в потрібному місці.

Примітка : Щоб видалити за промовчанням або інше зображення, на картці, виберіть Лише текст , у списку розмічування . Щоб видалити всі Додано інформацію та почати спочатку, натисніть кнопку Скидання картки.

 1. Щоб видалити поле з картки, виберіть поле і натисніть кнопку Видалити.

 2. Щоб додати пусті рядки, виберіть поле над місце вільне місце а потім виберіть Додати > Пустий рядок.

  Порада : За промовчанням пусті рядки на картці відобразити як Пустий рядок поля. Як додати відомості про картки, можна додавати нові відомості про поля між полями Пустий рядок . Наприклад, виберіть пункт Пустий рядок > Додатиі натисніть кнопку поля. З'явиться поле під пустий рядок.

 3. Для розміщення тексту на картці, виберіть поле а під списком полів , використовуйте стрілки вгору та вниз для переміщення поля. Також можна перемістити пусті рядки таким чином, щоб додати більше інтервал між рядками тексту.

 4. Щоб відформатувати текст, скористайтеся кнопками для визначення форматування та стилю в розділі Редагування.

Примітка : Якщо ви вирішите Скидання картки, картки повертається до Outlook макет за промовчанням а також відомості, введені в поля за промовчанням у формі контакту.

Збереження контакту або електронної візитки

Коли ви отримаєте контактну інформацію, як електронної візитної картки або форма контакту (у файлі віртуальні контактів (. vcf)) у повідомленні електронної пошти. Клацніть правою кнопкою миші на картці або вкладений файл VCF та натисніть кнопку Параметри. Список контактів уже містить ім'я, можна оновити існуючий контакт або створити новий.

 1. У відкритому повідомленні клацніть картку правою кнопкою миші а потім виберіть Додати до контактів Outlook.

 2. На вкладці " контакт " у групі дії натисніть кнопку Зберегти й закрити.

 3. Якщо контакт самим ім'ям уже існує, виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Виберіть пункт Додати новий контакт, щоб створити новий контакт.

  • Виберіть команду Оновити відомості про вибраний контакт , щоб переглянути список наявні повторювані контакти.

   Порада : Можна двічі клацніть контакт, оновлення відомостей у формі контакту а потім збережіть її.

Нові контактну інформацію буде збережено в папці Контакти яка включає електронної візитної картки. Контактну інформацію в будь-який час можна змінити.

 1. У заголовку повідомлення двічі клацніть вкладений файл. vcf, щоб відкрити картку у формі контакту в папці Контакти.

 2. На вкладці Контакти у групі дії натисніть кнопку Зберегти й закрити.

  Примітка : За наявності контакт із таким ім'ям, коли ви вибираєте Зберегти й закрити, можна додати новий контакт або оновити наявний контакт.

У групі дії можна Зберегти та створити. Ця дія зберігає контакт а потім відкриває новий пустий формі контакту.

Надсилання електронних візиток іншим особам

Електронні візитки можна надсилати в повідомленнях електронної пошти. Вони візуально представляють компанію або особу подібно до паперових візиток. Спосіб відображення електронних візиток для одержувачів залежить від застосунку електронної пошти, що використовується.

 • Одержувачі, які використовують Microsoft Outlook     У Outlook 2010 або Office Outlook 2007електронної візитної картки у повідомленні відобразиться так само, як його відображено. Одержувач правою кнопкою миші картки, щоб зберігати контактну інформацію до його або її контактів Outlook.

  Одержувачі, які користуються попередніми версіями програми Outlook або інші програми електронної пошти, які використовують HTML для перегляду повідомлень може побачити електронної візитної картки в його повідомлення. На цих картках, проте є лише зображення та не можна відкрити за допомогою клацання. Файл. vcf, що містить інформацію в електронної візитної картки додається до повідомлення.

 • Одержувачі, які перегляду повідомлень у форматі звичайного тексту     Користувачі, яких програма електронної пошти використовується звичайний текст не відображаються зображення електронної візитної картки. Файл. vcf, що містить інформацію в електронної візитної картки додається до повідомлення.

У будь-яку програму електронної пошти вкладений файл VCF можна відкрити та збережено у списку контактів.

вкладений файл vcf у заголовку повідомлення

 1. У новому повідомленні на вкладці Повідомлення в групі Включення натисніть кнопку Вкласти елемент, виберіть пункт Візитка, а потім виберіть ім’я в списку.

 2. Якщо ви не можете знайти ім'я, яке, cchoose картку додаткові візитні картки, виберіть ім'я зі списку Зберігати як і натисніть кнопку OK.

  Команда ''Вкласти інші візитки'' на стрічці

  Примітки : 

  • Меню Візитка » містить останні 10 імен контактів, вставлених електронних візиток у повідомленнях.

  • У повідомлення можна вставити кілька електронних візиток.

  • Якщо імена в меню Візитна картка повторюються, виберіть елемент Додаткові візитні картки. У діалоговому вікні Вставлення візитної картки з’являться докладні відомості, зокрема зображення картки для попереднього перегляду.

  • Якщо перетягнути візитку з подання візитних карток у нове повідомлення, надіслане повідомлення міститиме лише файл VCF. Якщо відкрити вкладений файл VCF, відобразиться форма контакту з усією інформацією, яку одержувач може зберегти в списку контактів.

За допомогою додавання електронної візитної картки до підпису електронної пошти, контактної інформації входить до кожного повідомлення, яке ви надсилаєте. Підпис електронної пошти може містити лише до електронних бізнес расову карту одержувачі можуть клацніть правою кнопкою миші картки в підпис (або клацніть правою кнопкою миші файл. vcf), збережіть його безпосередньо до свого списку контактів.

Вигляд підпису з електронною візиткою в повідомленні

 1. У новому повідомленні на вкладці повідомлення у групі включення натисніть кнопку підпис > підписи.

  команда ''підписи'' на стрічці

 2. На вкладці Електронний підпис у розділі Виберіть підпису для редагуваннявиберіть підпис, до якого потрібно додати візитку.

  Якщо потрібно створити новий підпис, натисніть кнопку створити, введіть ім'я для підпису і натисніть кнопку OK. Клацніть ім'я нового підпису у списку Виберіть підпису для редагування .

 3. У полі Редагувати підпис введіть текст, який слід додати до підпису.

 4. Додавання електронної візитної картки, розташуйте курсор там, де карти, які відображаються в тексті підпису, виберіть пункт візитна карткаа потім виберіть ім'я контакту зі списку Зберігати як . Натисніть кнопку OK.

Завантаження шаблонів безкоштовні електронної візитної картки. Використання шаблонів професійного картки на Office Online , або отримайте ідей для проектування власні.

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×