Створення діаграми у формі або звіті

Діаграма – це графіка, що компактно й наочно відображає дані та виявляє основні зв’язки між ними. Щоб приймати обґрунтовані рішення, візуалізуйте дані, додавши діаграму до форми або звіту. Діаграму можна зв’язати з таблицею або запитом і налаштувати, установивши різні властивості. Її навіть можна зробити інтерактивною. Наприклад, значення на діаграмі змінюватимуться після вибору іншого поля категорій у фільтрі форми або звіту. В Access можна створити стовпчасту, лінійчату, секторну або комбіновану діаграму, а також гістограму.

Комбінована діаграма: звичайна стовпчаста діаграма з обсягами збуту нерухомості за рік і лінійчата діаграма із середньою ціною за місяць

Зразок комбінованої діаграми

У цій статті

Створення діаграми
– Перші кроки
– Параметри даних
– Параметри формату
– Важливі зауваження
Пов’язання діаграми з даними у формі або звітіВибір оптимального типу діаграми
– Стовпчаста (з покроковим відео)
– Лінійчата (з покроковим відео)
– Гістограма (з покроковим відео)
– Секторна (з покроковим відео)
– Комбінована (з покроковим відео)
Практичні поради зі створення діаграм Access

Створення діаграми

Основні дії зі створення діаграми в Access передбачають:

 • Зв’язування діаграми з джерелом даних (наприклад, таблицею або запитом).

 • Зіставлення полів із вимірами діаграми, які є її основними елементами. Розташування вимірів Вісь (категорія), Легенда (ряд) і Значення (вісь Y) залежить від типу діаграми.

 • Створення додаткових елементів діаграми (наприклад, підписів даних і ліній тренду) для її вдосконалення й уточнення.

 • Форматування діаграми та її елементів. Ви також можете відформатувати окремі ряди даних, тобто набори значень у стовпці або секторі чи на смузі або лінії, які відповідають легенді діаграми.

На початок сторінки

Перші кроки

 1. У поданні Конструктор створіть або відкрийте форму чи звіт. Щоб створити об’єкт, виберіть Створення > Конструктор форм або Конструктор звітів. Щоб відкрити об’єкт, в області переходів клацніть правою кнопкою миші ім’я форми або звіту та виберіть Конструктор.

 2. Виберіть Конструктор > Вставлення діаграми  Піктограма сучасної діаграми , оберіть тип діаграми, а потім перемістіть її до форми або звіту. Докладні відомості див. в розділі Вибір оптимального типу діаграми.

  Відкриється область Параметри діаграми, а на бланку форми відобразиться зразок діаграми.

  Зразок діаграми

  За допомогою керівних маркерів Зображення курсора у вигляді двонаправленої вертикальної стрілки Зображення курсора у вигляді двонаправленої горизонтальної стрілки ви можете змінити розмір діаграми. Щоб перемістити її в інше розташування, перетягніть маркер Піктограма компаса .

  Щоб налаштувати джерело даних діаграми, в області Параметри діаграми виберіть поля Вісь (категорія), Легенда (ряд) і Значення (вісь Y) та відформатуйте діаграму.

На початок сторінки

Параметри даних

 1. В області Параметри діаграми перейдіть на вкладку Дані.

 2. Виберіть Таблиці, Запити або Разом, а потім у розкривному списку клацніть джерело даних. Підтримуються наскрізні запити.

  За замовчуванням зразок перетворюється на справжню діаграму, у якій вимірами Вісь (категорія) і Значення (вісь Y) слугують перші два поля в джерелі даних. Часто перший стовпець у таблиці – це первинний ключ, і його, можливо, не потрібно використовувати як вимір на діаграмі. Властивість діаграми Попередній перегляд інтерактивних даних відповідає за відображення динамічних даних.

  Порада.    Якщо джерело даних містить багато полів, щоб спростити їх вибір, радимо створити запит, який відображатиме тільки потрібні поля.

 3. Щоб створити діаграму, у розділах Вісь (категорія), Легенда (ряд) і Значення (вісь Y) виберіть принаймні два поля. Виконайте наведені нижче дії.

  • Вісь (категорія).    У цьому розділі виберіть одне або кілька полів.

   Цей вимір діаграми відображає значення по горизонталі в точковій діаграмі (звичайній стовпчастій і лінійчатій діаграмах) і по вертикалі у звичайній гістограмі.

   Піктограма осі звичайної стовпчастої діаграми

   Вісь звичайної стовпчастої діаграми

   Піктограма осі лінійчатої діаграми

   Вісь лінійчатої діаграми

   Піктограма осі звичайної гістограми

   Вісь звичайної гістограми

   За замовчуванням дані в полі дати узагальнюються за місяцями. Щоб змінити цю поведінку, клацніть стрілку вниз і виберіть зі списку потрібний параметр. Наприклад, щоб скасувати узагальнення даних, виберіть Немає.

   Якщо вибрати кілька полів Вісь (категорія), уздовж лінії виміру створиться ієрархія поділок (наприклад, назви областей у підрозділі).

   Ієрархія даних із поділками
  • Легенда (ряд).    У цьому розділі виберіть поле.

   Цей вимір діаграми зводить значення полів у заголовки стовпців. Наприклад, значення в полі "Область" переносяться в заголовки стовпців, кожен із яких стає окремим рядом даних.

   Зведення переносить значення областей у заголовки стовпців.
  • Значення (вісь Y).    У цьому розділі виберіть одне або кілька полів.

   Цей вимір діаграми відображає значення по вертикалі в точковій діаграмі (звичайній стовпчастій і лінійчатій діаграмах) і по горизонталі у звичайній гістограмі.

   Піктограма значень звичайної стовпчастої діаграми

   Значення звичайної стовпчастої діаграми

   Піктограма значень лінійчатої діаграми

   Значення лінійчатої діаграми

   Піктограма значень звичайної гістограми

   Значення звичайної гістограми

   Кожне вибране поле відповідає ряду даних. Якщо вибрати кілька полів Значення (вісь Y), вибрати поле Легенда (ряд) не вдасться. Поля Значення (вісь Y) стають легендою за замовчуванням.

   За замовчуванням узагальнюються дані в кожному вибраному полі. Стандартна агрегатна функція для числових і грошових полів – Sum, для всіх інших полів – Count. Щоб змінити агрегатну функцію, клацніть стрілку вниз і виберіть зі списку потрібний параметр. Наприклад, щоб скасувати узагальнення, виберіть Немає.

   Примітка.    Дані в текстових полях слід узагальнювати за допомогою функції Count. Усі вибрані поля Значення (вісь Y) мають бути узагальнені або неузагальнені.

Примітки.    Ви можете вибирати різні поєднання полів, але зверніть увагу на таке:

 • Потрібно вибрати принаймні одне поле Вісь (категорія) і одне поле Значення (вісь Y).

 • Ви можете вибрати лише одне поле Легенда (ряд) і кілька полів у розділах Значення (вісь Y) та Вісь (категорія).

 • Вибравши одне поле Вісь (категорія) і одне поле Легенда (ряд), можна вибрати лише одне поле Значення (вісь Y). Щоб додати інше поле Значення (вісь Y), видаліть поле Вісь (категорія) або Легенда (ряд).

 • Вибравши поле Легенда (ряд), можна вибрати лише одне поле Значення (вісь Y), і дані в ньому потрібно узагальнити.

На початок сторінки

Параметри формату

 1. В області Параметри діаграми перейдіть на вкладку Формат.

 2. Виберіть ряд даних із відповідного розкривного списку.

  Форматування різних рядів даних на вкладці "Формат"

  Кожний ряд даних має власний набір властивостей.

 3. Для кожного ряду даних установіть одну або кілька наведених нижче властивостей.

  • Коротке ім’я.    Ім’я ряду даних у легенді діаграми.

  • Тип діаграми.    Ця властивість відображається лише для комбінованих діаграм. Скористайтеся нею, щоб додати до комбінованої діаграми різні типи діаграм, по одному для кожного ряду даних. За замовчуванням у комбінованій діаграмі для першого ряду даних використовується звичайна стовпчаста діаграма, а для другого – лінійчата. Для кожного ряду даних можна встановити інший тип діаграми. Діаграма з лише одним рядом даних може бути тільки звичайною стовпчастою.

   Примітка.    Ця властивість відрізняється від властивості Тип діаграми у вікні властивостей діаграми.

  • Товщина лінії.    Виберіть товщину лінії з кроком 0,25 точки. Ця властивість відображається лише для лінійчатих діаграм.

  • Тип лінії.    Виберіть тип лінії: Суцільна, Штрихова, Точкова, Штрихпунктирна або Штрихпунктирна з 2 крапками. Ця властивість відображається лише для лінійчатих діаграм.

  • Побудувати ряд.    Виберіть основну або додаткову вісь, на якій потрібно побудувати ряд даних. Використовуйте цей параметр, коли ряди даних діаграми значно різняться або є різними мірами (наприклад, ціна та обсяг). Зазвичай найкраще застосовувати комбіновану діаграму, що складається зі звичайної стовпчастої й лінійчатої діаграм і містить назви осей.

  • Відсутня політика даних.    Виберіть один із таких параметрів: Будувати на графіку як нулі, щоб представити відсутні дані як нулі, Не будувати на графіку, щоб ігнорувати відсутні дані, і Використовувати інтерполяцію, щоб обчислити нові дані та додати їх замість відсутніх. Ця властивість відображається лише для лінійчатих діаграм.

  • Колір заливки ряду.    Виберіть колір, яким потрібно заповнити ряд даних, наприклад стовпець або смугу.

  • Колір межі ряду.    Виберіть колір контуру, який потрібно додати до ряду даних, наприклад до стовпця або смуги.

  • Відображати підпис даних.    Виберіть цей параметр, щоб відобразити підпис даних, який пояснюватиме ряд даних.

  • Відображати лінії тренду.    Виберіть цей параметр, щоб відобразити лінію тренду – один зі способів представити тенденції даних.

  • Параметри лінії тренду.    Виберіть одну з таких ліній тренду:

   • Лінійна.    Це пряма максимальної відповідності для наборів, у яких дані збільшуються або зменшуються рівномірно.

   • Експонентна.    Це крива на основі додатних чисел, які збільшуються або зменшуються зі швидкістю, що постійно зростає.

   • Логарифмічна.    Це крива максимальної відповідності на основі даних, швидкість змінення яких стрімко збільшується або зменшується, а потім вирівнюється.

   • Поліноміальна.    Цей варіант найкраще підходить для даних, які коливаються, як-от прибутки та збитки у великому наборі даних.

   • Степенева.    Це крива на основі додатних чисел, які збільшуються з певною швидкістю, як-от прискорення з інтервалами в одну секунду.

   • Змінне середнє.    Це спосіб вирівняти коливання даних і чіткіше відобразити шаблон або тенденцію.

  • Назва лінії тренду.    Введіть зрозуміле ім’я, яке відображатиметься в легенді діаграми.

  • Форма маркера.    Виберіть фігуру для маркера лінії. Ця властивість відображається лише для лінійчатих діаграм.

На початок сторінки

Важливі зауваження

Узагальнення.    Хоча джерело даних – це зазвичай набір неузагальнених даних, під час створення діаграми Access за замовчуванням виконує агрегатні обчислення даних у полях, використовуючи такі функції, як Sum, Count і Average. Це зменшує кількість рядів даних. Однак стандартні агрегатні обчислення можна скасувати, вибравши з розкривного списку Немає. Під час вибору полів і агрегатних функцій створюється оператор SELECT, SQL GROUP BY або TRANSFORM, який зберігається у властивості Перетворене джерело рядків. Щоб переглянути оператор, клацніть правою кнопкою миші властивість і виберіть Масштаб. Нижче наведено три основні варіанти.

 • Якщо вибрати поля Вісь (категорія) і Значення (вісь Y), але скасувати узагальнення даних, Access перетворить джерело рядків на простіший оператор SELECT. Наприклад:

  SELECT [Segment], [Sales] FROM [Orders]
 • Якщо вибрати поля Вісь (категорія) і Значення (вісь Y), Access перетворить джерело рядків на оператор GROUP BY. Наприклад:

  SELECT [Segment], Sum([Sales]) AS [SumOfSales FROM [Orders] GROUP BY [Segment] ORDER BY [Segment]
 • Якщо також вибрати поле Легенда (ряд), Access перетворить джерело рядків на перехресний запит (за допомогою оператора запиту TRANSFORM SQL). Значення полів, які повертає речення PIVOT оператора запиту TRANSFORM SQL, використовуються як заголовки стовпців, як-от поле "Область", на основі якого можна створити багато заголовків, кожен із яких є окремим рядом даних. Наприклад:

  TRANSFORM Sum([Sales]) AS [SumOfSales] SELECT [Segment] FROM [Orders] GROUP BY [Segment] ORDER BY [Segment] PIVOT [State]

Докладні відомості про узагальнення даних див. в статті Полегшення читання зведених даних за допомогою перехресного запиту.

Властивості.    Щоб додатково налаштувати діаграму, виберіть Конструктор > Аркуш властивостей > <ім’я_діаграми>. В області, що з’явиться, відображаються всі властивості, пов’язані з діаграмою. Щоб отримати довідку з певної властивості, виберіть її та натисніть клавішу F1. Якщо змінити властивість на аркуші властивостей, відповідні значення зміняться в області Параметри діаграми та навпаки.

На вкладці Формат є багато властивостей, що стосуються лише діаграм і дають змогу форматувати значення осей, заголовки та діаграму. Вкладка Дані також містить кілька властивостей, притаманних лише діаграмам, зокрема Попередній перегляд інтерактивних даних, Перетворене джерело рядків, Вісь діаграми, Легенда діаграми та Значення діаграми.

Додавання допоміжної вертикальної осі.    Зазвичай діаграма містить головну вертикальну вісь, але, якщо дані значно різняться або потрібно розмістити на діаграмі різні виміри, як-от ціну та обсяг, під час її побудови можна створити допоміжну вертикальну вісь. Масштаб допоміжної вертикальної осі відображає значення пов’язаного з нею ряду даних. Щоб додати допоміжну вертикальну вісь, скористайтеся властивістю Побудувати ряд в області Параметри діаграми на вкладці Формат.

Додавання лінії тренду.    Щоб відобразити тенденції числових даних, ви можете додати лінію тренду. Для цього скористайтеся параметрами Лінія тренду та Назва лінії тренду в області Параметри діаграми на вкладці Формат.

Змінення діаграми.     Щоб змінити діаграму, відкрийте форму або звіт у поданні конструктора або режимі розмітки та виберіть діаграму. Відкриється область Параметри діаграми. Щоб змінити тип діаграми, з розкривного списку властивості Тип діаграми виберіть іншу діаграму. Крім того, змінивши значення Тип діаграми на аркуші властивостей (а не вкладці Формат області Параметри діаграми), ви можете перетворити будь-яку звичайну діаграму на комбіновану.

Оновлення джерела даних.     Щоб оновити дані діаграми, перейдіть до подання форми або звіту, виберіть діаграму, а потім натисніть кнопку Оновити все (або клавішу F5).

Параметри діаграми.    Якщо область Параметри діаграми закрито, клацніть діаграму, а потім виберіть Конструктор > Параметри діаграми.

Класичні діаграми.    Нова діаграма  Піктограма сучасної діаграми , заснована на сучасній технології, відрізняється від класичної  Піктограма застарілої діаграми , яка є елементом керування ActiveX. Однак класичні діаграми й надалі можна використовувати та навіть додавати до форми або звіту з новою діаграмою.

На початок сторінки

Пов’язання діаграми з даними у формі або звіті

Щоб діаграма взаємодіяла з даними у формі або звіті, зв’яжіть її з джерелом даних форми або звіту. Потім установіть відповідне поле для властивостей даних діаграми Зв’язати дочірні поля та Зв’язати основні поля.

 1. Створіть форму або звіт, зв’язаний із джерелом даних. Докладні відомості див. в статті Створення форми в Access або Створення простого звіту.

 2. Додайте діаграму до цієї форми або звіту. Докладні відомості див. в розділі Створення діаграми.

 3. Зробіть властивості Джерело записів діаграми та форми або звіту однаковими.

 4. Клацніть діаграму, відкрийте її аркуш властивостей, натиснувши клавішу F4, а потім перейдіть на вкладку Дані.

 5. У полі властивості Зв’язати дочірні поля або Зв’язати основні поля натисніть кнопку побудовника  Кнопка побудовника .

  З’явиться діалогове вікно Засіб з’єднання полів підформи.

 6. У розділах Зв’язати основні поля та Зв’язати дочірні поля виберіть поле, з яким потрібно встановити зв’язок, а потім натисніть кнопку OK. Зазвичай найкраще використовувати поле категорії, наприклад "Область", "Сегмент" або "Регіон".

  Якщо ви не знаєте, яке поле вибрати, натисніть кнопку Запропонувати, щоб отримати рекомендації.

 7. Збережіть форму або звіт, перейдіть до подання форми чи звіту, а потім переконайтеся, що діаграма працює належним чином. Наприклад, щоб відобразити інші результати на діаграмі, відфільтруйте форму або звіт за полем категорії, як-от "Область", "Сегмент" чи "Регіон". Докладні відомості див. в статті Фільтрування даних у локальній базі даних.

На початок сторінки

Вибір оптимального типу діаграми

Наступні розділи містять довідкові відомості про діаграми та допоможуть вам вибрати потрібну.

Що таке діаграма?

Діаграма – це графіка, що компактно й наочно відображає дані та виявляє основні зв’язки між ними. Діаграма містить багато елементів. Деякі з них відображаються за замовчуванням, інші можна додавати за потреби. Вигляд елементів діаграми можна налаштувати, змінивши їх розмір або формат. Ви також можете вилучити непотрібні елементи. Наведена нижче діаграма містить основні елементи.

Огляд діаграми

На початок сторінки

Які діаграми можна створити?

В Access можна створити стовпчасті, лінійчаті, секторні та комбіновані діаграми, а також гістограми. Цей розділ містить опис кожного типу діаграми та доцільні сценарії використання.

Стовпчаста діаграма

На стовпчастій діаграмі категорії відображаються вздовж горизонтальної осі (властивість Вісь (категорія)), а значення – уздовж вертикальної (властивість Значення (вісь Y)). Зазвичай вибирають одне поле для виміру Вісь (категорія) і одне або кілька полів для виміру Значення (вісь Y), кожне з яких стає рядом даних. Радимо розташовувати кожне поле, вибране для виміру Значення (вісь Y), на окремій осі.

Access підтримує три типи стовпчастих діаграм.

Діаграма

Опис

Проста звичайна стовпчаста діаграма

Звичайна стовпчаста діаграма

Дає змогу порівняти значення в горизонтальних категоріях за допомогою вертикальних стовпців. Часто використовується для діапазонів значень (кількість товару), порівнянь (опитування, оцінювання) та імен (місця або люди).

Проста стовпчаста діаграма з накопиченням

Стовпчаста діаграма з накопиченням

Схожа на звичайну стовпчасту діаграму, але відображає кілька рядів даних у кожному стовпці. Часто використовується, щоб показати зв’язок ряду даних з усією їх сукупністю.

Проста нормована стовпчаста діаграма з накопиченням

Нормована стовпчаста діаграма з накопиченням

Подібна до стовпчастої діаграми з накопиченням, але значення стовпців становлять 100%. Часто використовується, щоб порівняти відсотки різних рядів даних від усієї їх сукупності.

На початок сторінки

Лінійчата діаграма

На лінійчатій діаграмі категорії рівномірно розподіляються вздовж горизонтальної осі (властивість Вісь (категорія)), а значення – уздовж вертикальної (властивість Значення (вісь Y)). Зазвичай вибирають одне поле для виміру Вісь (категорія) і одне або кілька полів для виміру Значення (вісь Y), кожне з яких стає рядом даних. Радимо розташовувати кожне поле, вибране для виміру Значення (вісь Y), на окремій осі.

Access підтримує три типи лінійчатих діаграм.

Діаграма

Опис

Проста лінійчата діаграма

Лінійчата діаграма

Відображає дані, безперервно та рівномірно розподілені вздовж обох осей, і дає змогу проаналізувати значення за період часу. Часто використовується, щоб продемонструвати тенденції через рівні проміжки часу, наприклад місяці, квартали або фінансові роки, і порівняти кілька рядів даних.

Проста лінійчата діаграма з накопиченням

Лінійчата діаграма з накопиченням

Схожа на звичайну лінійчату діаграму, але відображає кілька рядів даних у кожній лінії. Часто використовується, щоб порівняти пов’язані тенденції.

Проста нормована лінійчата діаграма з накопиченням

Нормована лінійчата діаграма з накопиченням

Схожа на лінійчату діаграму з накопиченням, але показує тенденції як відсотки за період часу. Часто використовується, щоб порівняти взаємопов’язані тенденції з усією сукупністю даних, узятою за 100%.

Примітка.    Такі властивості, що містяться в області Параметри діаграми на вкладці Формат, стосуються лише лінійчатих діаграм: Товщина лінії, Тип лінії, Відсутня політика даних і Форма маркера.

Порада.    За наявності багатьох категорій або приблизних значень використовуйте лінійчату діаграму без маркерів.

На початок сторінки

Гістограма

На гістограмі категорії впорядковано вздовж вертикальної осі (властивість Значення (вісь Y)), а значення – уздовж горизонтальної (властивість Вісь (категорія)). На гістограмах виміри осі та значень розташовано навпаки. Зазвичай вибирають одне поле для виміру Вісь (категорія) і одне або кілька полів для виміру Значення (вісь Y), кожне з яких стає рядом даних. Радимо розташовувати кожне поле, вибране для виміру Значення (вісь Y), на окремій осі.

Access підтримує три типи гістограм.

Діаграма

Опис

Проста звичайна гістограма

Звичайна гістограма

Дає змогу порівняти значення у вертикальних категоріях за допомогою горизонтальних смуг. Часто використовується, коли підписи осей довгі або значення становлять проміжки часу.

Проста гістограма з накопиченням

Гістограма з накопиченням

Схожа на звичайну гістограму, але відображає кілька рядів даних у кожній смузі. Часто використовується, щоб показати зв’язок ряду даних з усією їх сукупністю.

Проста нормована гістограма з накопиченням

Нормована гістограма з накопиченням

Подібна до гістограми з накопиченням, але значення в смугах становлять 100%. Часто використовується, щоб порівняти відсотки різних рядів даних від усієї їх сукупності.

На початок сторінки

Секторна діаграма

На секторній діаграмі категорії відображаються як сектори (властивість Вісь (категорія)). Значення даних (властивість Значення (вісь Y)) підсумовуються як відсоток від усіх даних, представлених секторним колом. Вибирайте лише одне поле для виміру Вісь (категорія) і одне для виміру Значення (вісь Y). Не використовуйте поле Легенда (ряд), оскільки легендою за замовчуванням стає поле Вісь (категорія). В області Параметри діаграми на вкладці Формат є лише один ряд даних і одна властивість Відображати підпис даних. Кольори, використані в легенді діаграми, установлено за замовчуванням, і їх не можна змінити.

Access підтримує один тип секторної діаграми.

Діаграма

Опис

Проста секторна діаграма

Секторна діаграма

Відображає співвідношення категорій як відсотки від усієї сукупності даних. Найкраще підходить для одного ряду даних, що містить лише додатні значення й менше десяти категорій.

На початок сторінки

Комбінована діаграма

Комбінована діаграма поєднує кілька типів діаграм, наприклад звичайну стовпчасту та лінійчату діаграми. Це дає змогу пояснити різні, але взаємопов’язані дані.

Access підтримує комбіновані діаграми, у яких можна поєднати будь-які звичайні типи діаграм, а також зіставити кожну діаграму з різними рядами даних. Наприклад, можна зіставити звичайну стовпчасту діаграму з рядом даних, що описує збут нерухомості за рік, а лінійчату діаграму – з рядом даних, що представляє середню ціну за місяць. Для цього слід скористатися властивостями Ряд даних і Тип діаграми в області Параметри діаграми на вкладці Формат. Крім того, ви можете перетворити звичайну діаграму на комбіновану, змінивши властивість Тип діаграми на вкладці Дані аркуша властивостей.

Діаграма

Опис

Проста комбінована діаграма з будь-яким поєднанням

Спеціальна комбінована діаграма

Поєднує дві різні діаграми на вибір.

На початок сторінки

Практичні поради зі створення діаграм Access

Наведені нижче рекомендації допоможуть вам створити зрозумілу діаграму.

 • Перш ніж почати роботу, складіть план. Перегляньте різні діаграми в книгах, звітах та Інтернеті. Заздалегідь вирішіть, яка діаграма найкраще підійде вам і яке має бути оформлення.

 • Визначте поля, зв’язок між якими потрібно відобразити на діаграмі. Ви можете створити запит, що обмежує результати пошуку полями, необхідними для діаграми.

 • Створюючи діаграму, вибирайте виміри по черзі. Зміни відображаються миттєво, тому можна легко розуміти, як відповідне поле, вимір і агрегація впливають на діаграму.

 • Створюючи діаграму, дбайте про простоту. Щоб не перевантажити користувача числами, стовпцями, смугами або секторами, які складно сприймати, не додавайте багато рядів даних.

 • Спочатку встановіть потрібні зв’язки між даними та налаштуйте основне оформлення діаграми. Потім відформатуйте діаграму та кожен ряд даних. Обачливо добирайте кольори, редагуйте текст і додавайте інші елементи діаграми. Намагайтеся досягнути балансу між пустим простором і значеннями.

 • Поекспериментуйте з лініями сітки, кольорами, спеціальними ефектами, підписами, заповненням та іншими властивостями форматування, але зведіть їх використання до мінімуму. Уникайте жирного шрифту, темних кольорів і зайвих ліній.

 • Коли завершите роботу, перегляньте діаграму, щоб переконатися, що зробили її якомога простішою та зрозумілішою. Пам’ятайте: що менше, то краще.

На початок сторінки

Додаткові відомості

Загальні відомості про елементи керування

Загальні відомості про форми

Загальні відомості про звіти в Access

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×