Створення або видалення папки у списку або бібліотеці

Створення або видалення папки у списку або бібліотеці

Папки дають можливість групувати вміст бібліотек і списків та керувати ним. Якщо підтримується використання папок, їх можна додавати до більшості типів бібліотек і списків. Крім того, завдяки папкам забезпечується ефективний доступ до елементів у бібліотеках або списках, що містять багато елементів.

У цій статті

Докладніше про папки в бібліотеках і списках

Групування елементів у папки для зручності використання

Групування елементів у папки для ефективного доступу

Додавання папки до бібліотеки

Додавання папки до списку

Відображення подання дерева (ієрархії сайтів) на панелі швидкого запуску

Видалення папки з бібліотеки або списку

Докладніше про папки в бібліотеках і списках

У подальших розділах описано переваги використання папок у бібліотеках і списках.

Групування елементів у папки для зручності використання

Якщо в бібліотеці або списку міститься багато елементів, які можна згрупувати певним способом, ви можете скористатися папками (що також називаються контейнерами) для впорядкування вмісту в межах бібліотеки або списку. До прикладів таких груп належать проекти, робочі групи, відділи, категорії продуктів, вікові діапазони, алфавітні переліки й алфавітні підгрупи (А – В, Г – Е тощо). За допомогою папок користувачі можуть продивлятися файли й елементи та керувати ними звичним способом.

папки в бібліотеці

За промовчанням у бібліотеці або списку з підтримкою використання папок вони відображаються в поданні бібліотеки або списку без будь-яких фільтрів. Це зручно, оскільки користувачі можуть вибрати потрібну папку під час вставлення нових елементів. Відображення всіх папок також дає змогу знизити вірогідність неправильного додавання елементів за межами папок у бібліотеці або списку. Ви можете повторно впорядковувати елементи в інші папки бібліотеки за допомогою стандартної папки Провідника Windows, проте користувачі не мають можливості автоматично переміщувати елементи між папками у списку.

Примітка :  Подання бібліотеки або списку можна визначити як Сортування "як є". У цьому разі папки не відображаються перед відображенням будь-яких елементів у поданні. Цей параметр сортування подання не варто використовувати, якщо потрібно, щоб користувачі легко знаходили потрібні папки.

Хоча папки бібліотеки або списку не відображаються в розділі Документи на панелі швидкого запуску, власник сайту або користувач із дозволом розробника сайту може ввімкнути подання дерева, у якому на панелі швидкого запуску відображається розділ Ієрархія сайтів, що дає змогу згортати й розгортати папки бібліотек і списків, а також легко переходити між ними.

папки в поданні дерева

Залежно від ситуації ви можете використовувати як подання, так і папки, оскільки завдяки ним можна фільтрувати, групувати та сортувати вміст різними способами. Ви можете "вирівняти" подання бібліотеки або списку, під час його створення або змінення настроївши в розділі Папки параметр Відображати всі елементи без папок.

Докладні відомості про впорядкування бібліотек і списків наведено в розділі Див. також.

На початок сторінки

Групування елементів у папки для ефективного доступу

Якщо бібліотека або список містить велику кількість елементів, папки спрощують доступ до них. Під час створення папки непомітно для користувачів створюється внутрішній індекс. Такий індекс також створюється для кореневої папки або верхнього рівня бібліотеки чи списку. Під час доступу до елементів у папці користувач ефективно використовує внутрішній індекс для доступу до даних.

Навіть якщо загальна кількість елементів у списку або бібліотеці дуже велика, подання однієї папки використовувати так само зручно, як і подання з фільтруванням загальної кількості елементів за допомогою індексованого стовпця. У деяких сценаріях усі елементи списку або бібліотеки можна розподілити між кількома папками так, щоб жодна з них не містила більше п’яти тисяч елементів (це обмеження Граничне значення подання списку за промовчанням).

Використовуючи папки для впорядкування великих бібліотек або списків, важливо враховувати такі моменти:

 • Папка може містити більше 5000 елементів, але щоб уникнути її блокування, потрібно використовувати подання, відфільтроване за індексами стовпців. Пам’ятайте, що під час підрахунку кожна із вкладених папок, які містяться в папці, вважається одним елементом (елементи в цій вкладеній папці не враховуються).

 • Якщо під час створення або змінення подання бібліотеки або списку ви вибрали параметр Відображати всі елементи без папок у розділі Папки, необхідно відфільтрувати вміст за простим або складеним індексом, щоб не досягнути обмеження Граничне значення подання списку.

Докладні відомості про роботу з бібліотеками та списками, які містять велику кількість елементів, наведено в розділі Див. також.

На початок сторінки

Додавання папки до бібліотеки

За замовчуванням у бібліотеках відображається команда Створити папку. Власник або користувач бібліотеки з дозволами розробника за допомогою додаткових настройок списку може визначати, чи відображається команда Створити папку.

 1. Перейдіть на сайт, який містить бібліотеку або список, до яких потрібно додати папку.

 2. Клацніть ім’я бібліотеки на панелі швидкого запуску або відкрийте розділ Дії сайту, виберіть пункт Переглянути весь вміст сайту, перейдіть до потрібного розділу бібліотек і клацніть ім’я бібліотеки.

  Примітка : Розробники можуть суттєво змінювати вигляд сайту та навігацію по ньому. Якщо не вдається знайти потрібну команду, кнопку або посилання, зверніться до адміністратора.

 3. На стрічці в розділі Знаряддя бібліотеки відкрийте вкладку Документи, а потім у групі Створити виберіть команду Створити папку.

  Примітка : Можливо створення папок заборонено користувачем, який створив бібліотеку. У такому разі команда Створити папку недоступна.

 4. У діалоговому вікні Створити папку введіть ім’я папки в полі Ім’я та натисніть кнопку Зберегти.

Примітка : 

 • Якщо згодом виникне потреба змінити ім’я папки, виберіть його, а потім на стрічці в розділі Знаряддя бібліотеки відкрийте вкладку Документи, у групі Керування виберіть команду Змінити властивості та змініть ім’я папки в полі Ім’я.

 • Щоб швидко перейти на вищий рівень в ієрархії папок, на стрічці відкрийте вкладку Бібліотека, а потім у розділі Знаряддя бібліотеки у групі Навігація виберіть команду Перейти вгору.

На початок сторінки

Додавання папки до списку

За замовчуванням команда Створити папку не відображається в списках. Власник або користувач списку з дозволами розробника за допомогою додаткових настройок списку може визначати, чи відображається команда Створити папку.

 1. Перейдіть на сайт, що містить список, до якого потрібно додати папку.

 2. Клацніть ім’я списку на панелі швидкого запуску або відкрийте меню Дії сайту, виберіть пункт Переглянути весь вміст сайту, а потім у відповідному розділі бібліотек виберіть ім’я потрібної бібліотеки.

  Примітка : Розробники можуть суттєво змінювати вигляд сайту та навігацію по ньому. Якщо не вдається знайти потрібну команду, кнопку або посилання, зверніться до адміністратора.

 3. На стрічці в розділі Знаряддя списку відкрийте вкладку Елементи, а потім у групі Створити виберіть команду Створити папку.

  Примітка : Можливо створення папок заборонено користувачем, який створив бібліотеку. У такому разі команда Створити папку недоступна.

 4. У діалоговому вікні Створити папку введіть ім’я папки в полі Ім’я та натисніть кнопку Зберегти.

Примітка : 

 • Якщо згодом виникне потреба змінити ім’я папки, виберіть його, а потім на стрічці в розділі Знаряддя списку відкрийте вкладку Документи, у групі Керування виберіть команду Змінити властивості та змініть ім’я папки в полі Ім’я.

 • Щоб швидко перейти на вищий рівень в ієрархії папок, на стрічці відкрийте вкладку Список, а потім у розділі Знаряддя списку у групі Навігація виберіть команду Перейти вгору.

На початок сторінки

Відображення подання дерева (ієрархії сайтів) на панелі швидкого запуску

Цю процедуру можуть виконували лише власники сайтів або користувачі із правами розробника.

 1. Перейдіть на сайт, для якого потрібно відобразити подання Ієрархія сайту на панелі швидкого запуску.

 2. Відкрийте меню Дії сайту Меню "Дії сайту" та виберіть пункт Параметри сайту.

 3. На сторінці Параметри сайту в розділі Зовнішній вигляд виберіть пункт Подання дерева.

 4. На сторінці Подання дерева в розділі Увімкнути подання дерева встановіть прапорець Увімкнути подання дерева.

 5. Натисніть кнопку OK.

Подання Ієрархія сайту відобразиться на панелі швидкого запуску.

На початок сторінки

Видалення папки з бібліотеки або списку

Увага! :  Видаляючи папку, ви видаляєте не лиши її саму, а також усі файли та вкладені папки, які в ній містяться, тому будьте уважні, коли збираєтеся це зробити. Можливо, перед видаленням папки доцільно перемістити її вміст або заархівувати його. Залежно від того, як настроєно ваш сайт, ви можете відновити папку та її вміст із кошика. Докладні відомості про кошик наведено в розділі Див. також.

 1. Перейдіть на сайт, що містить бібліотеку або список, з яких потрібно видалити папку.

 2. Клацніть ім’я бібліотеки або списку на панелі швидкого запуску або відкрийте розділ Дії сайту, виберіть пункт Переглянути весь вміст сайту, перейдіть до потрібного розділу бібліотек або списків і клацніть ім’я бібліотеки або списку.

  Примітка :  Розробники можуть суттєво змінювати вигляд сайту або навігацію по ньому. Якщо не вдається знайти потрібну команду, кнопку або посилання, зверніться до адміністратора.

 3. Виберіть папку, яку потрібно видалити: наведіть вказівник миші на стовпець вибору та встановіть прапорець.

 4. На стрічці в розділі Знаряддя бібліотеки або Знаряддя списку відкрийте вкладку Документи або Елементи, а потім у групі Керування виберіть команду Видалити документ або Видалити елемент.

На початок сторінки

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×