Сполучення клавіш у Project

Примітка.: Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Увага!: Деякі сполучення клавіш доступні лише передплатникам Project Online. Нові можливості запроваджуються для передплатників поступово, тому у вашій програмі деякі з них можуть бути наразі відсутні.

Багатьом користувачам знайти те, що за допомогою зовнішньої клавіатури за допомогою сполучень клавіш для Project в ОС Windows допомагає їх працювати ефективніше. Для користувачів із мобільності шифрування або вадами сполучення клавіш можуть бути простіше за використання сенсорний екран і альтернативи основними за допомогою миші. У цій статті itemizes сполучення клавіш для Project в ОС Windows.

Примітки.: 

 • Описані в цій статті сполучення клавіш відповідають українській розкладці клавіатури й можуть не завжди відповідати клавішам в інших розкладках.

 • Якщо кілька клавіш сполучення потрібно натискати одночасно, у цій статті їх розділено знаком "плюс" (+). Якщо клавіші слід натискати послідовно, їх розділено комою (,).

У цій статті

Основи роботи із системою Microsoft Office

Сполучення клавіш у програмі Microsoft Project

Додаткові відомості

Технічна підтримка клієнтів з особливими потребами

Основи роботи із системою Microsoft Office

Доступ до стрічки з клавіатури й Допомога

 1. Натисніть клавішу Alt.

  Підказки клавіш відображаються над кожною доступною в поточному поданні функцією.

 2. Натисніть клавішу з буквою, відображену в підказці над функцією, якою потрібно скористатися.

  Порада.: Натисніть клавішу Q, щоб знайти команду або розділ довідки.

 3. Залежно від вибраної букви можуть відображатися додаткові підказки. Наприклад, якщо за активної вкладки Основне натиснути клавішу П, відобразиться вкладка Посилання з підказками для груп на цій вкладці.

 4. Продовжуйте натискати клавіші з буквами, доки не виберете потрібну команду або елемент керування. У деяких випадках спочатку слід натиснути клавішу з буквою групи, яка містить команду.

  Примітка.: Щоб скасувати поточну дію та приховати підказки щодо клавіш доступу, натисніть клавішу Alt.

Відображення та використання вікон

Операція

Клавіші

Перехід до наступного вікна.

Alt + клавіша табуляції

Перехід до попереднього вікна.

Alt+Shift+Tab

Закриття активного вікна.

Ctrl+W або Ctrl+F4

Відновлення розміру активного вікна після його розгортання.

Ctrl+F5

Перехід до області завдань з іншої області у вікні програми (за годинниковою стрілкою). Можливо, потрібно буде натиснути клавішу F6 кілька разів.

F6

Перехід від однієї області завдань до іншої в вікні програми (проти годинникової стрілки).

Shift+F6

Перехід до наступного вікна, якщо відкрито кілька вікон.

Ctrl+F6

Перехід до попереднього вікна.

Ctrl+Shift+F6

Розгортання або відновлення розміру вибраного вікна.

Ця функція доступна лише передплатникам Project Online.

Ctrl+F10

Копіювання зображення екрана до буфера обміну.

Print Screen

Копіювання зображення вибраного вікна до буфера обміну.

Alt + Print Screen

Переміщення в тексті або в клітинках

Операція

Клавіші

Переміщення на один символ вліво.

Стрілка вліво

Переміщення на один символ вправо.

Стрілка вправо

Перехід на один рядок угору.

Стрілка вгору

Перехід на один рядок униз.

Стрілка вниз

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Перехід у кінець рядка.

End

Перехід на початок рядка.

Home

Перехід на один абзац вгору.

Ctrl + стрілка вгору

Перехід на один абзац униз.

Ctrl + стрілка вниз

Перехід у кінець текстового поля.

Ctrl+End

Перехід на початок текстового поля.

Ctrl+Home

Переміщення й робота в таблицях

Операція

Клавіші

Перехід до наступної клітинки.

Клавіша табуляції

Перехід до попередньої клітинки.

Shift+Tab

Перехід на наступний рядок.

Стрілка вниз

Перехід на попередній рядок.

Стрілка вгору

Вставлення символу табуляції в клітинку.

Ctrl + клавіша табуляції

Початок нового абзацу.

Enter

Додавання нового рядка внизу таблиці.

Клавіша табуляції в кінці останнього рядка

Дії доступу та використання

Операція

Клавіші

Відображення меню або повідомлення для дії. За наявності кількох дій – перехід до наступної дії і відображення її меню або повідомлення.

Alt+Shift+F10

Вибір наступного елемента в меню дій.

Стрілка вниз

Вибір попереднього елемента в меню дій.

Стрілка вгору

Виконання дії, пов’язаної з вибраним елементом у меню дії.

Enter

Закриття меню або повідомлення для дії.

Esc

Використання діалогових вікон

Операція

Клавіші

Перехід до наступного параметра або групи параметрів.

Клавіша табуляції

Перехід до попереднього параметра або групи параметрів.

Shift+Tab

Перехід до наступної вкладки діалогового вікна.

Ctrl + клавіша табуляції

Перехід до попередньої вкладки діалогового вікна.

Ctrl + Shift + клавіша табуляції

Перехід між пунктами відкритого розкривного списку або між параметрами у групі параметрів.

Клавіші зі стрілками

Виконання дії, призначеної виділеній кнопці; встановлення або зняття виділеного прапорця.

ПРОБІЛ

Відкриття списку, якщо його закрито, і перехід до певного пункту в списку.

Перша буква назви параметра в розкривному списку

Вибір параметра; установлення або зняття прапорця.

Alt+ підкреслена буква в назві елемента

Відкриття виділеного розкривного списку.

Alt + стрілка вниз

Закриття виділеного розкривного списку; скасування команди та закриття діалогового вікна.

Esc

Виконання дії, призначеної для встановленої за замовчуванням кнопки діалогового вікна.

Enter

Використання текстових полів для редагування в діалогових вікнах.

Текстові поля призначені для введення або вставлення записів, наприклад, імені користувача або шляху до папки.

Дія

Клавіші

Перехід на початок запису.

Home

Перехід у кінець запису.

End

Перехід на один символ вліво або вправо.

Стрілка вліво або стрілка вправо

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Виділення або скасування виділення одного символу зліва від курсору.

Shift + стрілка вліво

Виділення або скасування виділення одного символу справа від курсору.

Shift + стрілка вправо

Виділення або скасування виділення одного слова зліва від курсору.

Ctrl + Shift + стрілка вліво

Виділення або скасування виділення одного слова справа від курсору.

Ctrl + Shift + стрілка вправо

Виділення фрагмента від місця вставлення до початку рядка.

Shift+Home

Виділення фрагмента від місця вставлення до кінця рядка.

Shift+End

Базові функції керування файлами

Операція

Клавіші

Відкриття файлу проекту (відображається в діалоговому вікні Відкрити).

Ctrl+F12

Відкриття файлу проекту (відображається на вкладці Відкрити в поданні Backstage).

Ctrl+O

Збереження файлу проекту.

Ctrl+S

Створення нового проекту.

Ctrl+N

Друк файлу (відображається на вкладці Друк у поданні Backstage).

Ctrl+P

Використання діалогових вікон відкриття та збереження

Операція

Клавіші

Відображення діалогового вікна Відкриття документа

Ctrl+F12

Відображення Відкриття в поданні Backstage.

Ctrl+O

Відображення діалогового вікна Збереження документа.

F12

Відкриття виділеної папки або файлу.

Enter

Відкриття папки, розташованої на рівень вище від відкритої папки.

Backspace

Видалення виділеної папки або файлу.

Delete

Відображення контекстного меню для вибраного елемента, наприклад папки або файлу.

Shift+F10

Переміщення вперед по параметрах.

Клавіша табуляції

Переміщення назад по параметрах.

Shift+Tab

Відкриття списку Область пошуку.

F4 або Alt+1

Сполучення клавіш у програмі Microsoft Project

Використання головного вікна програми

Дія

Клавіші

Перехід між активними діалоговими вікнами та головною програмою

Ця функція доступна лише передплатникам Project Online.

Alt+F6

Відкриття контекстного меню для вибраного елемента

Ця функція доступна лише передплатникам Project Online.

Shift+F10

Активація стрічки

Ця функція доступна лише передплатникам Project Online.

F10

Активація роздільника подання

Ця функція доступна лише передплатникам Project Online.

Alt+Shift+F6

Відкриття розкривного меню автофільтра для вибраного стовпця

Ця функція доступна лише передплатникам Project Online.

Alt+Shift+F3

Повторне застосування поточного фільтра

Ця функція доступна лише передплатникам Project Online.

Ctrl+F3

Відкриття меню об’єкта для вибраної клітинки

Ця функція доступна лише передплатникам Project Online.

Alt+Shift+F10

Використання мережної схеми

Операція

Клавіші

Перехід до іншого блока мережної схеми.

Клавіші зі стрілками

Додавання блока до виділених об’єктів мережної схеми.

Shift + клавіші зі стрілками

Переміщення блока мережної схеми.

Примітка.:  Спочатку потрібно задати положення вручну. Виберіть блок, який потрібно перемістити. Перейдіть на вкладку Формат і виберіть Макет. Виберіть пункт Дозволити розташування блока вручну.

Ctrl + клавіші зі стрілками

Перехід до першого блока мережної схеми в поданні або проекті.

Ctrl+Home або Shift+Ctrl+Home

Перехід до останнього блока мережної схеми у проекті.

Ctrl+End або Shift+Ctrl+End

Перехід до крайнього лівого блока мережної схеми у проекті.

Home або Shift+Home

Перехід до крайнього правого блока мережної схеми у проекті.

End або Shift+End

Перехід на одне вікно вверх.

Page Up або Shift+Page Up

Перехід на одне вікно вниз.

Page Down або Shift+Page Down

Перехід на одне вікно вліво.

Ctrl+Page Up або Shift+Ctrl+Page Up

Перехід на одне вікно вправо.

Ctrl+Page Down або Shift+Ctrl+Page Down

Вибір наступного поля у блоці мережної схеми.

Enter або клавіша табуляції

Вибір попереднього поля у блоці мережної схеми.

Shift+Enter

Використання об’єктів OfficeArt

Переміщення фігур OfficeArt

Операція

Клавіші

Переміщення за допомогою клавіш вгору, вниз, вліво або вправо.

Клавіші зі стрілками

Збільшення ширини фігури на 10 %.

Shift + стрілка вправо

Зменшення ширини фігури на 10 %.

Shift + стрілка вліво

Збільшення висоти фігури на 10 %.

Shift + стрілка вверх

Зменшення висоти фігури на 10 %.

Shift + стрілка вниз

Збільшення ширини фігури на 1 %.

Ctrl + Shift + стрілка вправо

Зменшення ширини фігури на 1 %.

Ctrl + Shift + стрілка вліво

Збільшення висоти фігури на 1 %.

Ctrl + Shift + стрілка вгору

Зменшення висоти фігури на 1 %.

Ctrl + Shift + стрілка вниз

Повертання фігури на 15 градусів вправо.

Alt + стрілка вправо

Повертання фігури на 15 градусів вліво.

Alt + стрілка вліво

Виділення та копіювання об’єктів і тексту OfficeArt

Операція

Клавіші

Виділення об’єкта (з виділеним текстом усередині об’єкта)

Esc

Виділення об’єкта (з виділеним об’єктом)

Клавіша табуляції або Shift + клавіша табуляції, доки не буде вибрано потрібний об’єкт

Виділення тексту всередині об’єкта (з виділеним об’єктом).

Enter

Вибір кількох фігур

Натисніть і утримуйте клавішу Ctrl під час вибору фігур

Вибір кількох фігур із текстом

Натисніть і утримуйте клавішу Shift під час вибору фігур

Вирізання виділеного об’єкта

Ctrl+X

Копіювання виділеного об’єкта

Ctrl+C

Вставлення вирізаного або скопійованого об’єкта

Ctrl+V

Спеціальне вставлення

Ctrl+Alt+V

Копіювання лише форматування

Ctrl+Shift+C

Вставлення лише форматування

Ctrl+Shift+V

Спеціальне вставлення

Ctrl+Alt+V

Групування фігур, рисунків або об’єктів WordArt

Ctrl+G після виділення об’єктів, які потрібно згрупувати

Розгрупування фігур, рисунків або об’єктів WordArt

Ctrl+Shift+G після виділення об’єктів, які потрібно розгрупувати

Скасування останньої дії.

Ctrl+Z

Повторення останньої дії.

Ctrl+Y

Додавання наступного об’єкта до групи виділених елементів.

Ctrl + клацання

Додавання наступного об’єкта до групи виділених елементів; дає змогу, клацнувши текст у текстовому полі, додати це текстове поле до групи виділених елементів.

Shift + клацання

Редагування тексту OfficeArt і текстових полів

Операція

Клавіші

Згорнути виділення.

Esc

Виділення всього тексту.

Ctrl+A

Видалення одного слова ліворуч від курсору

Ctrl+Backspace

Видалення одного слова праворуч від курсору.

Ctrl+Delete

Скасування дії

Ctrl+Z

Повторення дії

Ctrl+Y

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Перехід на початок рядка.

Home

Перехід у кінець рядка.

End

Перехід на один абзац вгору.

Ctrl + стрілка вгору

Перехід на один абзац униз.

Ctrl + стрілка вниз

Перехід на початок текстового об’єкта

Ctrl+Home

Перехід у кінець текстового об’єкта

Ctrl+End

Перехід між поданнями та вікнами

Операція

Клавіші

Активація області вводу для редагування тексту в полі

F2

Активація рядка меню

F10 або Alt

Активація меню керування проектом

Alt+дефіс або Alt+ПРОБІЛ

Активація роздільника.

Shift+F6

Закриття вікна програми.

Alt+F4

Відображення всіх відфільтрованих завдань або всіх відфільтрованих ресурсів.

F3

Відображення діалогового вікна Параметри поля.

Alt+F3

Відкриття нового вікна.

Shift+F11

Зменшення кількості виділених полів до одного поля.

Shift+Backspace

Скидання порядку сортування до порядку сортування за ідентифікатором і вимкнення групування.

Shift+F3

Вибір графічного об’єкта.

F6

Відображення відомостей про завдання.

Shift+F2

Відображення відомостей про ресурс.

Shift+F2

Відображення відомостей про призначення.

Shift+F2

Увімкнення або вимкнення режиму "Додати до виділення".

Shift+F8

Увімкнення або вимкнення автоматичного обчислення.

Ctrl+F9

Увімкнення або вимкнення режиму "Розширюване виділення".

F8

Перехід вліво, вправо, вверх або вниз для перегляду різних сторінок у вікні попереднього перегляду друку.

Alt + клавіші зі стрілками

Структура проекту

Операція

Клавіші

Приховування підзавдань.

Alt+Shift+дефіс або Alt+Shift+знак "мінус" (мінус на цифровій клавіатурі)

Зниження рівня вибраного завдання.

Alt+Shift+стрілка вправо

Відображення підзавдань.

Alt+Shift+ = або Alt+Shift+знак "плюс" (плюс на цифровій клавіатурі)

Відображення всіх завдань.

Alt +Shift +* (зірочка на цифровій клавіатурі)

Підвищення рівня вибраного завдання.

Alt + Shift + стрілка вліво

Виділення та редагування в діалоговому вікні

Операція

Клавіші

Перехід між полями внизу форми.

Клавіші зі стрілками

Перехід у межах таблиць внизу форми.

Alt+1 (ліворуч) або Alt+2 (праворуч)

Перехід до наступного завдання або ресурсу.

Enter

Перехід до попереднього завдання або ресурсу.

Shift+Enter

Виділення та редагування в поданні аркуша

Редагування в поданні

Операція

Клавіші

Додавання нового завдання

Ця функція доступна лише передплатникам Project Online.

Insert

Скасування запису

Esc

Очищення або скидання виділеного поля.

Ctrl+Delete

Копіювання виділених даних.

Ctrl+C

Вирізання виділених даних.

Ctrl+X

Видалення виділених даних.

Delete

Видалення рядка, у якому виділено клітинку.

Ctrl + знак "мінус" (на цифровій клавіатурі)

Заповнення вниз.

Ctrl+D

Відображення діалогового вікна Пошук.

Ctrl+F або Shift+F5

Перехід до наступного результату пошуку в діалоговому вікні Пошук.

Shift+F4

Використання команди Перейти (меню Редагування).

F5

Зв’язування завдань.

Ctrl+F2

Вставлення скопійованих або вирізаних даних.

Ctrl+V

Зменшення області виділення до одного поля.

Shift+Backspace

Скасування останньої дії.

Ctrl+Z

Скасування зв’язування завдань.

Ctrl+Shift+F2

Активація ручного планування завдання.

Ctrl+Shift+M

Активація автоматичного планування завдання.

Ctrl+Shift+A

Переміщення в поданні

Операція

Клавіші

Перехід на початок проекту (часова смуга).

Alt+Home

Перехід у кінець проекту (часова смуга).

Alt+End

Переміщення часової смуги вліво.

Alt + стрілка вліво

Переміщення часової смуги вправо.

Alt + стрілка вправо

Перехід до першого поля в рядку.

Home або Ctrl + стрілка вліво

Перехід до першого рядка.

Ctrl + стрілка вгору

Перехід до першого поля в першому рядку.

Ctrl+Home

Перехід до останнього поля в рядку.

End або Ctrl + стрілка вправо

Перехід до останнього поля в останньому рядку.

Ctrl+End

Перехід до останнього рядка.

Ctrl + стрілка вниз

Переміщення в бічній області

Операція

Клавіші

Переміщення фокуса між бічною областю та поданням справа

F6

Виділення різних елементів керування в бічній області, якщо вона активна

Клавіша табуляції

Установлення та зняття прапорців і перемикачів, якщо бічна область активна.

ПРОБІЛ

Виділення елементів у поданні

Операція

Клавіші

Розширення виділеного фрагмента на одну сторінку вниз.

Shift + Page Down

Розширення виділеного фрагмента на одну сторінку вверх.

Shift + Page Up

Розширення виділеного фрагмента на один рядок вниз.

Shift + стрілка вниз

Розширення виділеного фрагмента на один рядок вверх.

Shift + стрілка вверх

Розширення виділеного фрагмента до першого поля в рядку.

Shift+Home

Розширення виділеного фрагмента до останнього поля в рядку.

Shift+End

Розширення виділеного фрагмента до початку даних.

Ctrl+Shift+Home

Розширення виділеного фрагмента до кінця даних.

Ctrl+Shift+End

Розширення виділеного фрагмента до першого рядка.

Ctrl + Shift + стрілка вгору

Розширення виділеного фрагмента до останнього рядка.

Ctrl + Shift + стрілка вниз

Розширення виділеного фрагмента до першого поля в першому рядку.

Ctrl+Shift+Home

Розширення виділеного фрагмента до останнього поля в останньому рядку.

Ctrl+Shift+End

Виділення всіх рядків і стовпців.

Ctrl+Shift+ПРОБІЛ

Виділення стовпця.

Ctrl+ПРОБІЛ

Виділення рядка.

Shift+ПРОБІЛ

Переміщення в межах виділеного фрагмента на одне поле вниз.

Enter

Переміщення в межах виділеного фрагмента на одне поле вверх.

Shift+Enter

Переміщення в межах виділеного фрагмента на одне поле вправо.

Клавіша табуляції

Переміщення в межах виділеного фрагмента на одне поле вліво.

Shift+Tab

Виділення та редагування даних в області вводу

Операція

Клавіші

Прийняття запису.

Enter

Скасування запису.

Esc

Видалення одного символу ліворуч від курсору.

BACKSPACE

Видалення одного символу праворуч від курсору.

Delete

Видалення одного слова праворуч від курсору.

Ctrl+Delete

Розширення виділеного фрагмента до кінця тексту.

Shift+End

Розширення виділеного фрагмента до початку тексту.

Shift+Home

Активація або вимкнення режиму заміни.

Insert

Використання шкали часу

Операція

Клавіші

Переміщення часової смуги на одну сторінку вліво.

Alt + Page Up

Переміщення часової смуги на одну сторінку вправо.

Alt + Page Down

Переміщення часової смуги на початок проекту.

Alt+Home

Переміщення часової смуги в кінець проекту.

Alt+End

Прокручування часової смуги вліво.

Alt + стрілка вліво

Прокручування часової смуги вправо.

Alt + стрілка вправо

Відображення менших одиниць часу.

Ctrl+/ (скісна риска на цифровій клавіатурі)

Відображення більших одиниць часу.

Ctrl+* (зірочка на цифровій клавіатурі)

Використання подання планувальника роботи групи

Дія

Клавіші

Розгортання або згортання рядка ресурсу або рядка групування

Ця функція доступна лише передплатникам Project Online.

Alt + Shift + "+" або "-"

Прокручування часової смуги вліво

Ця функція доступна лише передплатникам Project Online.

Alt + стрілка вліво

Прокручування часової смуги вправо

Ця функція доступна лише передплатникам Project Online.

Alt + стрілка вправо

Перепланування запланованого завдання

Ця функція доступна лише передплатникам Project Online.

Ctrl + клавіші зі стрілками

Відкриття діалогового вікна "Відомості про завдання"

Ця функція доступна лише передплатникам Project Online.

Виберіть завдання й натисніть клавішу Enter.

Повторне призначення завдання

Ця функція доступна лише передплатникам Project Online.

Ctrl + стрілка вгору або стрілка вниз

Використання подання часової шкали

Дія

Клавіші

Круговий перехід між типами елементів: панель завдань, проміжний етап, виноска та панель часової шкали, якщо один із них уже вибрано

Ця функція доступна лише передплатникам Project Online.

Tab або стрілка вниз

Круговий перехід між типами елементів у зворотному порядку: панель часової шкали, виноска, проміжний етап, панель завдань, якщо один із них уже вибрано

Ця функція доступна лише передплатникам Project Online.

Shift + Tab або стрілка вгору

Перехід до попереднього або наступного елемента вибраного типу (наприклад, наступного проміжного етапу)

Ця функція доступна лише передплатникам Project Online.

Стрілка вліво або стрілка вправо

Прокручування часової смуги вліво

Ця функція доступна лише передплатникам Project Online.

Alt + стрілка вліво

Прокручування часової смуги вправо

Ця функція доступна лише передплатникам Project Online.

Alt + стрілка вправо

Переміщення елемента вгору або вниз до наступного каналу чи панелі часової шкали

Ця функція доступна лише передплатникам Project Online.

Ctrl + стрілка вгору або стрілка вниз

Відкриття діалогового вікна "Відомості про завдання"

Ця функція доступна лише передплатникам Project Online.

Shift+F2

Див. також

Спеціальні можливості у програмі Project

Технічна підтримка клієнтів з особливими потребами

Корпорація Майкрософт прагне забезпечити якомога кращі умови роботи для всіх своїх клієнтів. Якщо у вас є особливі потреби або ви маєте запитання щодо спеціальних можливостей, зверніться по технічну підтримку до служби Microsoft Disability Answer Desk. Її фахівці чудово знають, як використовувати численні спеціальні засоби, і можуть надавати допомогу англійською, іспанською, французькою й американською мовами жестів. Щоб отримати контактні дані для свого регіону, перейдіть на сайт служби Microsoft Disability Answer Desk.

Якщо ви користувач у державній установі, комерційній організації або на підприємстві, зверніться до корпоративної служби підтримки Disability Answer Desk.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×