Сполучення клавіш у програмі OneNote 2013

У цій статті описано сполучення клавіш для виконання поширених завдань у програмі Microsoft OneNote 2013. Ці сполучення клавіш відповідають англійській (США) розкладці клавіатури. Клавіші інших розкладок можуть не відповідати англійській (США) розкладці.

Сполучення клавіш, у яких слід одночасно натискати кілька клавіш, розділено знаком плюс (+). Сполучення клавіш, у яких клавіші слід натискати послідовно, розділено комою (,).

Швидкі посилання

Створення й форматування нотаток

Упорядкування блокнота й керування ним

Надання спільного доступу до нотаток

Захист нотаток

Створення й форматування нотаток

Введення й редагування нотаток

Дія

Клавіші

Відкриття нового вікна програми OneNote.

Ctrl+M

Відкриття маленького вікна програми OneNote для створення нотаток на полях.

Ctrl+Shift+M or Windows+Alt+N

Пристиковування вікна програми OneNote.

Ctrl+Alt+D

Скасування останньої дії.

Ctrl+Z

Повторення останньої дії.

Ctrl+Y

Виділення всіх елементів на поточній сторінці.

Примітка : Натисніть клавіші Ctrl+A кілька разів, щоб збільшити область виділення.

Ctrl+A

Вирізання виділеного тексту або елемента.

Ctrl+X

Копіювання виділеного тексту або елемента до буфера обміну.

Ctrl+C

Вставлення вмісту буфера обміну.

Ctrl+V

Перехід на початок рядка.

Home

Перехід у кінець рядка.

End

Перехід на один символ вліво.

Стрілка вліво

Перехід на один символ вправо.

Стрілка вправо

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Видалення одного символу ліворуч від курсору.

Backspace

Видалення одного символу праворуч від курсору.

Delete

Видалення одного слова ліворуч від курсору.

Ctrl+Backspace

Видалення одного слова праворуч від курсору.

Ctrl+Delete

Вставлення розриву рядка, не починаючи новий абзац.

Shift+Enter

Перевірка орфографії.

F7

Відкриття тезауруса для виділеного слова.

Shift+F7

Відображення контекстного меню для виділеної нотатки, вкладки або будь-якого іншого об'єкта.

Shift+F10

Виконання дії, запропонованої в інформаційному рядку, якщо він відображається у верхній частині сторінки.

Ctrl+Shift+W

На початок сторінки

Форматування нотаток

Дія

Клавіші

Позначення кольором виділеного тексту.

Ctrl+Shift+H або Ctrl+Alt+H

Вставлення посилання.

Ctrl+K

Копіювання форматування виділеного тексту (формат за зразком).

Ctrl+Shift+C

Вставлення форматування виділеного тексту (формат за зразком).

Ctrl+Shift+V

Відкриття посилання.

Примітка : Курсор необхідно встановити будь-де у форматованому тексті посилання.

Enter

Застосування до виділеного тексту жирного шрифту або його скасування.

Ctrl+B

Застосування до виділеного тексту курсиву або його скасування.

Ctrl+I

Застосування до виділеного тексту підкреслення або його скасування.

Ctrl+U

Застосування до виділеного тексту закреслення або його скасування.

Ctrl+дефіс

Застосування до виділеного тексту надрядкового форматування або його скасування.

Ctrl + Shift + "="

Застосування до виділеного тексту підрядкового форматування або його скасування.

Ctrl + "="

Застосування форматування маркірованого списку до виділеного абзацу або його скасування.

Ctrl+крапка

Застосування або видалення форматування нумерованого списку для виділеного абзацу.

Ctrl + скісна риска

Застосування стилю "Заголовок 1" до поточної нотатки.

Ctrl+Alt+1

Застосування стилю "Заголовок 2" до поточної нотатки.

Ctrl+Alt+2

Застосування стилю "Заголовок 3" до поточної нотатки.

Ctrl+Alt+3

Застосування стилю "Заголовок 4" до поточної нотатки.

Ctrl+Alt+4

Застосування стилю "Заголовок 5" до поточної нотатки.

Ctrl+Alt+5

Застосування стилю "Заголовок 6" до поточної нотатки.

Ctrl+Alt+6

Застосування стилю "Звичайний" до поточної нотатки.

Ctrl+Shift+N

Додавання відступу зліва.

Alt + Shift + стрілка вправо

Видалення відступу зліва.

Alt + Shift + стрілка вліво

Вирівнювання виділеного абзацу за правим краєм.

Ctrl+R

Вирівнювання виділеного абзацу за лівим краєм.

Ctrl+L

Збільшення розміру шрифту виділеного тексту.

Ctrl + Shift + ">"

Зменшення розміру шрифту виділеного тексту.

Ctrl + Shift + "<"

Очищення всього форматування виділеного тексту.

Ctrl+Shift+N

Відображення або приховання лініювання на поточній сторінці.

Ctrl+Shift+R

На початок сторінки

Додавання елементів до сторінки

Дія

Клавіші

Вставлення документа або файлу на поточну сторінку.

Alt, Щ, Й

Вставлення документа або файлу як роздруківки на поточну сторінку.

Alt, Щ, Р

Відображення або приховання роздруківок документів на поточній сторінці (якщо програму OneNote запущено в режимі високої контрастності).

Alt+Shift+P

Вставлення рисунка з файлу.

Alt, Щ, Н

Вставлення рисунка зі сканера або камери.

Alt, Щ, У

Вставлення фрагмента екрана.

Примітка : Піктограма OneNote в області сповіщень із правого боку панелі завдань Windows має бути активна.

Windows+S (у програмі OneNote 2013 з останніми оновленнями – Windows+Shift+S)

Вставлення поточної дати.

Alt+Shift+D

Вставлення поточної дати та часу.

Alt+Shift+F

Вставлення поточного часу.

Alt+Shift+T

Вставлення розриву рядка.

Shift+Enter

Початок математичної формули або перетворення вибраного тексту на математичну формулу.

Alt + "="

Вставлення символу євро (€).

Ctrl+Alt+E

Створення таблиці додаванням другого стовпця до вже введеного тексту.

Клавіша табуляції

Створення ще одного стовпця в таблиці з одним рядком.

Клавіша табуляції

Створення ще одного рядка, якщо курсор розташовано в останній клітинці таблиці.

Примітка : Натисніть клавішу Enter повторно, щоб завершити таблицю.

Enter

Створення рядка нижче поточного в таблиці.

Ctrl+Enter

Створення ще одного абзацу в тій самій клітинці таблиці.

Alt+Enter

Створення стовпця праворуч від поточного в таблиці.

Ctrl+Alt+R

Створення рядка вище поточного в таблиці (коли курсор розташовано на початку будь-якого рядка).

Enter

Видалення поточного пустого рядка з таблиці (коли курсор розташовано на початку цього рядка).

Delete (натисніть двічі)

На початок сторінки

Виділення нотаток і об’єктів

Дія

Клавіші

Виділення всіх елементів на поточній сторінці.

Примітка : Натисніть клавіші Ctrl+A кілька разів, щоб збільшити область виділення.

Ctrl+A

Виділення до кінця рядка.

Shift+End

Виділення цілого рядка (коли курсор розташовано на початку цього рядка).

Shift + стрілка вниз

Перехід до заголовка сторінки та його виділення.

Ctrl+Shift+T

Скасування виділення структури або сторінки.

Esc

Переміщення поточного абзацу або кількох вибраних абзаців вгору.

Alt + Shift + стрілка вгору

Переміщення поточного абзацу або кількох вибраних абзаців униз.

Alt + Shift + стрілка вниз

Переміщення поточного абзацу або кількох вибраних абзаців вліво (зменшення відступу).

Alt + Shift + стрілка вліво

Переміщення поточного абзацу або кількох вибраних абзаців вправо (збільшення відступу).

Alt + Shift + стрілка вправо

Виділення поточного абзацу та підпорядкованих йому абзаців.

Ctrl+Shift+дефіс

Видалення виділеної нотатки або об’єкта.

Delete

Перехід на початок рядка.

Home

Перехід у кінець рядка.

End

Перехід на один символ вліво.

Стрілка вліво

Перехід на один символ вправо.

Стрілка вправо

Повернення до останньої відвіданої сторінки.

Alt + стрілка вліво

Перехід до наступної відвіданої сторінки.

Alt + стрілка вправо

Початок відтворення вибраного аудіо- або відеозапису.

Ctrl+Alt+P або Ctrl+Alt+S

Перемотування поточного аудіо- або відеозапису на кілька секунд назад.

Ctrl+Alt+Y

Перемотування поточного аудіо- або відеозапису на кілька секунд вперед.

Ctrl+Alt+U

На початок сторінки

Додавання тегів до нотаток

Дія

Клавіші

Застосування, позначення та видалення тега "Справи".

Ctrl+1

Застосування та видалення тега "Важливе".

Ctrl+2

Застосування та видалення тега "Запитання".

Ctrl+3

Застосування та видалення тега "Запам’ятати".

Ctrl+4

Застосування та видалення тега "Визначення".

Ctrl+5

Застосування та видалення настроюваного тега.

Ctrl+6

Застосування та видалення настроюваного тега.

Ctrl+7

Застосування та видалення настроюваного тега.

Ctrl+8

Застосування та видалення настроюваного тега.

Ctrl+9

Видалення всіх тегів для виділених нотаток.

Ctrl+0

Робота зі структурами

Дія

Клавіші

Відображення рівня 1.

Alt+Shift+1

Розгортання до рівня 2.

Alt+Shift+2

Розгортання до рівня 3.

Alt+Shift+3

Розгортання до рівня 4.

Alt+Shift+4

Розгортання до рівня 5.

Alt+Shift+5

Розгортання до рівня 6.

Alt+Shift+6

Розгортання до рівня 7.

Alt+Shift+7

Розгортання до рівня 8.

Alt+Shift+8

Розгортання до рівня 9.

Alt+Shift+9

Розгортання всіх рівнів.

Alt+Shift+0

Збільшення відступу на один рівень.

Клавіша табуляції

Зменшення відступу на один рівень.

Shift + клавіша табуляції

Розгортання згорнутої структури.

Alt + Shift + "+"

Згортання розгорнутої структури.

Alt + Shift + "-"

На початок сторінки

Установлення мовних параметрів

Примітка : Щоб змінити напрямок записування нотаток, необхідно спочатку ввімкнути підтримку мов із письмом справа наліво в засобі Мовні параметри Microsoft Office.

Дія

Клавіші

Установлення напрямку записування зліва направо.

Ctrl + Shift зліва

Установлення напрямку записування справа наліво.

Ctrl + Shift справа

Збільшення відступу на один рівень у тексті з написанням справа наліво.

Клавіша табуляції

Зменшення відступу на один рівень у тексті з написанням справа наліво.

Shift + клавіша табуляції

Упорядкування блокнота й керування ним

Робота зі сторінками та нотатками на полях

Дія

Клавіші

Увімкнення або вимкнення повносторінкового перегляду.

F11

Відкриття нового вікна програми OneNote.

Ctrl+M

Відкриття маленького вікна програми OneNote для створення нотаток на полях.

Ctrl+Shift+M

Розгортання або згортання вкладок групи сторінок.

Ctrl + Shift + "*"

Друк поточної сторінки.

Ctrl+P

Додавання нової сторінки наприкінці виділеного розділу.

Ctrl+N

Збільшення ширини смуги вкладок сторінки.

Ctrl+Shift+[

Зменшення ширини смуги вкладок сторінки.

Ctrl+Shift+]

Створення нової сторінки нижче поточної вкладки сторінки на тому ж рівні.

Ctrl+Alt+N

Зменшення рівня відступу підпису вкладки поточної сторінки.

Ctrl+Alt+[

Збільшення рівня відступу підпису вкладки поточної сторінки.

Ctrl+Alt+]

Створення нової підсторінки нижче поточної сторінки.

Ctrl+Shift+Alt+N

Виділення всіх об’єктів.

Примітка : Натисніть клавіші Ctrl+A кілька разів, щоб збільшити область виділення.

Ctrl+A

Виділення поточної сторінки.

Ctrl+Shift+A
Якщо виділена сторінка входить до складу групи, натисніть клавіші Ctrl+A, щоб виділити всі сторінки в групі.

Переміщення вибраної вкладки сторінки вгору.

Alt + Shift + стрілка вгору

Переміщення вибраної вкладки сторінки вниз.

Alt + Shift + стрілка вниз

Переміщення місця вставлення в заголовок сторінки.

Ctrl+Shift+T

Перехід до першої сторінки у видимому діапазоні вкладок сторінок.

Alt + Page Up

Перехід до останньої сторінки у видимому діапазоні вкладок сторінок.

Alt + Page Down

Прокручування вгору на поточній сторінці.

Page Up

Прокручування вниз на поточній сторінці.

Page Down

Прокручування до початку поточної сторінки.

Ctrl+Home

Прокручування до кінця поточної сторінки.

Ctrl+End

Перехід до наступного абзацу.

Ctrl + стрілка вниз

Перехід до попереднього абзацу.

Ctrl + стрілка вгору

Перехід до наступного контейнера нотаток.

Alt + стрілка вниз

Перехід на початок рядка.

Home

Перехід у кінець рядка.

End

Перехід на один символ вліво.

Стрілка вліво

Перехід на один символ вправо.

Стрілка вправо

Повернення до останньої відвіданої сторінки.

Alt + стрілка вліво

Перехід до наступної відвіданої сторінки.

Alt + стрілка вправо

Збільшення масштабу.

Ctrl + Alt + "+" (на цифровій клавіатурі) або Ctrl + Alt + Shift + "+"

Зменшення масштабу.

Ctrl + Alt + "-" (на цифровій клавіатурі) або Ctrl+Alt+Shift+дефіс

Збереження змін.

Примітка : Під час роботи програми OneNote нотатки зберігаються автоматично після внесення змін. Зберігати нотатки вручну не потрібно.

Ctrl+S

На початок сторінки

Робота із блокнотами та розділами

Дія

Клавіші

Відкриття програми OneNote.

Windows+Shift+N

Відкриття блокнота.

Ctrl+O

Надсилання до інструмента OneNote

Windows+N

Створення розділу.

Ctrl+T

Відкриття розділу.

Ctrl+Alt+Shift+O

Перехід до наступного розділу.

Ctrl + клавіша табуляції

Перехід до попереднього розділу.

Ctrl + Shift + клавіша табуляції

Перехід до наступної сторінки в розділі.

Ctrl + Page Down

Перехід до попередньої сторінки в розділі.

Ctrl + Page Up

Перехід до першої сторінки в розділі.

Alt+Home

Перехід до останньої сторінки в розділі.

Alt+End

Перехід до першої сторінки у видимому діапазоні вкладок сторінок.

Alt + Page Up

Перехід до останньої сторінки у видимому діапазоні вкладок сторінок.

Alt + Page Down

Переміщення або копіювання поточної сторінки.

Ctrl+Alt+M

Переміщення фокуса на поточну вкладку сторінки.

Ctrl+Alt+G

Виділення поточної вкладки сторінки.

Ctrl+Shift+A

Переміщення фокуса на поточну вкладку розділу.

Ctrl+Shift+G

Переміщення поточного розділу.

Ctrl+Shift+G, а потім Shift+F10, Б

Перехід до іншого блокнота на панелі переходів.

Ctrl+G, потім натисніть стрілку вниз або вгору, щоб вибрати інший блокнот, а потім – клавішу Enter.

На початок сторінки

Пошук нотаток

Дія

Клавіші

Переміщення місця вставлення в поле Пошук для пошуку всіх блокнотів.

Ctrl+E

Перегляд наступного результату під час пошуку у всіх блокнотах.

Стрілка вниз

Перехід до вибраного результату та скасування пошуку під час пошуку у всіх блокнотах.

Enter

Змінення області пошуку.

Ctrl+E, клавіша табуляції, ПРОБІЛ

Відкриття області результатів пошуку.

Alt+O після пошуку

Пошук лише на поточній сторінці.

Примітка : Можна будь-коли переключатися між пошуком скрізь і лише на поточній сторінці, натискаючи клавіші Ctrl+E або Ctrl+F.

Ctrl+F

Перехід до наступного результату під час пошуку на поточній сторінці.

Enter або F3

Перехід до попереднього результату під час пошуку на поточній сторінці.

Shift+F3

Скасування пошуку та повернення на сторінку.

Esc

На початок сторінки

Надання спільного доступу до нотаток

Надання спільного доступу до нотаток іншим користувачам

Дія

Клавіші

Надсилання вибраних сторінок у повідомленні електронної пошти.

Ctrl+Shift+E

Надання спільного доступу до нотаток в інших програмах

Дія

Клавіші

Надсилання вибраних сторінок у повідомленні електронної пошти.

Ctrl+Shift+E

Створення завдання Outlook Сьогодні з виділеної нотатки.

Ctrl+Shift+1

Створення завдання Outlook Завтра з виділеної нотатки.

Ctrl+Shift+2

Створення завдання Outlook Цього тижня з виділеної нотатки.

Ctrl+Shift+3

Створення завдання Outlook Наступного тижня з виділеної нотатки.

Ctrl+Shift+4

Створення завдання Outlook Без дати з виділеної нотатки.

Ctrl+Shift+5

Відкриття виділеного завдання Outlook.

Ctrl+Shift+K

Позначення виділеного завдання Outlook як виконаного.

Ctrl+Shift+9

Видалення виділеного завдання Outlook.

Ctrl+Shift+0

Синхронізація змін у поточному спільному блокноті.

Shift+F9

Синхронізація змін у всіх спільних блокнотах.

F9

Позначення поточної сторінки як непрочитаної.

Ctrl+Q

Захист нотаток

Захист розділів паролем

Дія

Клавіші

Блокування всіх захищених паролем розділів.

Ctrl+Alt+L

На початок сторінки

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×