Сполучення клавіш для Microsoft Office InfoPath

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

У цьому розділі довідки описано сполучення клавіш для виконання загальних завдань у Microsoft Office InfoPath 2007, наприклад, для типових завдань під час створення шаблонів форм. Ці сполучення клавіш відповідають англійській (США) розкладці клавіатури. Клавіші інших розкладок можуть не відповідати англійській (США) розкладці.

Сполучення клавіш, у яких дві або кілька клавіш слід натискати одночасно, наводяться зі знаком плюс (+), який розділяє клавіші. Сполучення клавіш, у яких одну клавішу слід натискати відразу після іншої, наводяться з комою (,), яка розділяє клавіші.

Щоб надрукувати цей розділ, натисніть клавішу TAB, щоб вибрати команду Показати все, натисніть клавішу ENTER і сполучення клавіш CTRL+P.

У цій статті

Створення шаблонів форм

Отримання довідки

У вікні довідки

Використання меню та панелей інструментів, області завдань

Використання діалогових вікон

Основи роботи з Microsoft Office

Розробка шаблонів форм

Шаблон форми

Дія

Клавіші

Створення нового шаблону форми.

CTRL+SHIFT+D

Примітка : Якщо діалогове вікно Початок роботи відкрите, натисніть клавішу TAB, доки не буде вибрано пункт Конструктор шаблонів форм, відтак натисніть клавішу ENTER.

Відкриття діалогового вікна Відкрити в режимі конструктора.

CTRL+O або CTRL+F12

Відображення області завдань Завдання конструктора.

ALT+N

Попередній перегляд поточного шаблону форми.

CTRL+SHIFT+B

Пошук слова або фрази.

CTRL+F

Замінення слова або фрази.

CTRL+H

Вирізання виділеного тексту або елемента.

CTRL+X

Копіювання виділеного тексту або елемента.

CTRL+C

Вставлення тексту або елемента.

CTRL+V

Друк поточного шаблону форми.

CTRL+P

Відображення властивостей вибраного елемента керування.

ALT+ENTER

Вставлення елемента керування

ALT+I, C

Вибір попереднього елемента керування.

CTRL+< (знак «менше») або SHIFT+TAB

Вибір наступного елемента керування.

CTRL+> (знак «більше») або TAB

Відкриття редактора сценаріїв (MSE).

ALT+SHIFT+F11

Відкриття веб-сайту центру розробки Microsoft Office у браузері.

ALT+H, I

Вставлення гіперпосилання.

CTRL+K

Виділення тексту до початку абзацу.

CTRL+SHIFT+СТРІЛКА ВГОРУ

Виділення тексту до кінця абзацу.

CTRL+SHIFT+СТРІЛКА ВНИЗ

Виділення тексту, графічного об’єкта або поля на один рядок вгору або вниз.

SHIFT+СТРІЛКА ВГОРУ або SHIFT+СТРІЛКА ВНИЗ

Вставлення розриву рядка.

SHIFT+ENTER

Вставлення символу євро.

CTRL+ALT+E

Форматування тексту

Дія

Клавіші

Зняття всього форматування.

CTRL+ПРОБІЛ

Застосування до виділеного тексту жирного накреслення або його скасування.

Ctrl+B

Застосування до виділеного тексту курсиву або його скасування.

Ctrl+I

Застосування до виділеного тексту підкреслення або його скасування.

CTRL+U

Застосування до виділеного тексту закреслення або його скасування.

ALT+SHIFT+K

Застосування до виділеного тексту надрядкового форматування або його скасування.

CTRL + SHIFT + знак рівності

Застосування до виділеного тексту підрядкового форматування або його скасування.

CTRL+ЗНАК РІВНОСТІ

Застосування до виділеного тексту стилю «Звичайний» або його скасування.

CTRL+SHIFT+N

Застосування до виділеного тексту стилю «Заголовок 1» або його скасування.

ALT+CTRL+1

Застосування до виділеного тексту стилю «Заголовок 2» або його скасування.

ALT+CTRL+2

Застосування до виділеного тексту стилю «Заголовок 3» або його скасування.

ALT+CTRL+3

Застосування або видалення форматування маркірованого списку для виділеного абзацу.

CTRL+SHIFT+L

Додавання відступу зліва.

Ctrl+M

Видалення відступу зліва.

CTRL+SHIFT+M

Вирівнювання виділеного абзацу за шириною.

CTRL+J

Вирівнювання виділеного абзацу за правим краєм.

CTRL+R

Вирівнювання виділеного абзацу по центру.

CTRL+E

Вирівнювання виділеного абзацу за лівим краєм.

CTRL+L

Збільшення розміру шрифту виділеного тексту.

CTRL+SHIFT+кома

Зменшення розміру шрифту виділеного тексту.

CTRL+SHIFT+PERIOD

Відкриття області завдань Шрифт.

CTRL+D

Робота з таблицями

Дія

Натисніть

Вставлення повторюваної таблиці.

ALT+I, G

Змінення ширини стовпця зліва від межі без змінення ширини інших стовпців.

Під час перетягування межі стовпця утримуйте натиснутою клавішу SHIFT.

Змінення висоти рядка вище або нижче межі без змінення висоти інших рядків.

Примітка : Для рядків, які мають мінімальну висоту, це сполучення клавіш змінює висоту рядка вище межі. Мінімальна висота рядка залежить від багатьох умов, включно з наявністю тексту або елемента керування.

Під час перетягування межі рядка утримуйте натиснутою клавішу SHIFT.

Змінення розміру всіх вибраних рядків або стовпців до однакової висоти або ширини.

Під час перетягування межі рядка або стовпця утримуйте натиснутою клавішу ALT.

Переміщення до наступної або попередньої клітинки в таблиці.

TAB або SHIFT+TAB
Клавіша TAB додає до таблиці новий рядок, якщо під час натискання курсор розташовано в останній клітинці останнього рядка.

Вибір або скасування вибору клітинки в таблиці.

F2

Внесення виправлень і збереження змін

Дія

Клавіші

Пошук наступної орфографічної або граматичної помилки.

Примітка : Прапорець Автоматично перевіряти орфографію має бути встановлено (натисніть ALT+T, потім натисніть O).

ALT+F7

Збереження та публікування поточного шаблону форми.

Примітка : Це сполучення відкриває діалогове вікно, в якому можна вибрати збереження або публікацію шаблону форми. Якщо надалі буде вказано приховати це діалогове вікно, під час натискання сполучення клавіш ALT+SHIFT+F2 буде відображено діалогове вікно Збереження документа.

ALT+SHIFT+F2

Скасування останньої дії.

Ctrl+Z

Повторення останньої дії.

CTRL+Y

Збереження поточного шаблону форми.

SHIFT+F12

Попередній перегляд шаблону форми перед друком

Дія

Клавіші

Відображення діалогового вікна Попередній перегляд.

ALT+F, V

Перехід до наступної сторінки.

ALT+СТРІЛКА ВПРАВО

Перехід до попередньої сторінки.

ALT+СТРІЛКА ВЛІВО

Збільшення масштабу для відображення шаблону форми у збільшеному вигляді.

ALT + знак рівності

Зменшення масштабу для відображення шаблону форми у зменшеному вигляді.

ALT+дефіс

На початок сторінки

Отримання довідки

Використання вікна довідки

Вікно довідки надає доступ до вмісту довідки Microsoft Office. У вікні довідки відображено теми й інший вміст довідки.

У вікні довідки

Дія

Клавіші

Відкриття вікна довідки.

F1

Закриття вікна довідки.

Alt+F4

Перехід між вікном довідки й активною програмою.

ALT+TAB

Повернення до головної сторінки довідки з InfoPath 2007.

ALT+HOME

Вибір наступного елемента.

Клавіша табуляції

Вибір попереднього елемента.

SHIFT + клавіша табуляції

Виконання дії за промовчанням, пов’язаної з виділеним елементом.

Enter

У розділі Перегляд довідки назва програми Вибір наступного або попереднього елемента відповідно.

Клавіша табуляції або Shift+Tab

У розділі Перегляд довідки назва програми відповідно розгортання або згортання виділеного елемента.

Enter

Вибір наступного прихованого тексту або гіперпосилання, включно з Показати все або Приховати все на початку розділу.

Клавіша табуляції

Виділення попереднього прихованого тексту або гіперпосилання.

SHIFT + клавіша табуляції

Виконання дії, пов’язаної з виділеною командою Показати все або Приховати все, прихованим текстом або гіперпосиланням.

Enter

Перехід до попереднього розділу довідки (кнопка Назад).

Alt + стрілка вліво або Backspace

Перехід до наступного розділу довідки (кнопка Вперед).

Alt + стрілка вправо

Прокручування на невелику відстань вгору та вниз у межах поточного розділу довідки.

Стрілка вверх, стрілка вниз

Прокручування на більшу відстань вгору та вниз у межах поточного розділу довідки.

PAGE UP, PAGE DOWN

Відображення меню команд для вікна довідки. Для цього потрібно, щоб вікно довідки було активне (натисніть клавішу F1).

SHIFT+F10

Припинення останньої дії (кнопка Припинити).

Esc

Оновлення вікна (кнопка Оновити).

F5

Друк поточного розділу довідки.

Примітка : Якщо поточний розділ довідки – не активне вікно, натисніть клавішу F6, а потім сполучення клавіш CTRL+P.

CTRL+P

Змінення стану підключення.

F6, стрілка вниз

Введення тексту в поле Введіть слова для пошуку.

F6, СТРІЛКА ВНИЗ (натисніть кілька разів)

Перехід між областями вікна довідки; наприклад, перехід між панеллю інструментів, полем Введіть слова, які слід шукати та списком Пошук.

F6

У поданні змісту у вигляді дерева — вибір наступного або попереднього елемента відповідно.

СТРІЛКА ВГОРУ або СТРІЛКА ВНИЗ

У поданні змісту у вигляді дерева — розгортання або згортання вибраного елемента відповідно.

Стрілка вліво або стрілка вправо

Вибір наступного гіперпосилання або посилання Показати все чи Приховати все на початку розділу.

Клавіша табуляції

Вибір попереднього гіперпосилання.

SHIFT + клавіша табуляції

Виконання дії, пов’язаної з виділеним гіперпосиланням, а також посиланнями Показати все або Приховати все.

ENTER

Друк поточного розділу довідки.

Ctrl+P

Введення запитання пошуку

Перед введенням запитання для пошуку в довідці необхідно вибрати поле Введіть запитання.

як

 1. Натисніть клавішу ALT, щоб вибрати рядок меню.

 2. Натисніть клавішу TAB кілька разів, доки курсор не з’явиться в полі Введіть запитання.

 3. Введіть ваше запитання.

 • Щоб надіслати умову пошуку, введену в поле Введіть запитання, натисніть клавішу ENTER.

На початок сторінки

Використання меню, панелей інструментів та областей завдань

Доступ і використання меню та панелей інструментів

Перед пересуванням або зміненням розмірів панелі інструментів необхідно спочатку її вибрати.

як

 1. Натисніть клавішу ALT, щоб вибрати рядок меню.

 2. Натисніть сполучення клавіш CTRL+TAB кілька разів для вибору панелі інструментів.

 3. Натисніть CTRL+ПРОБІЛ для відображення меню Параметри панелей інструментів.

 4. Натисніть клавішу S "або" M ", виберіть команду перемістити або розмір .

Дія

Натисніть

Переміщення панелі інструментів.

CTRL+клавіші зі стрілками

Відстикування панелі інструментів.

СТРІЛКА ВНИЗ (натисніть кілька разів)

Пристикування панелі інструментів вертикально до лівої або правої сторони екрана.

СТРІЛКА ВЛІВО або СТРІЛКА ВПРАВО (натисніть кілька разів)

Вибір рядка меню або закриття відкритого меню та підменю одночасно.

ALT або F10

Вибір області завдань або панелі інструментів після натискання клавіш F10 або ALT для вибору рядка меню. Повторюйте натискання для переміщення фокусу між панелями інструментів, рядків меню й областями завдань.

CTRL+TAB або CTRL+SHIFT+TAB

Вибір наступної кнопки або меню, якщо панель інструментів або меню вже вибрано.

TAB або СТРІЛКА ВПРАВО

Вибір попередньої кнопки або меню, якщо панель інструментів або меню вже вибрано.

SHIFT+TAB або СТРІЛКА ВЛІВО

Відкриття вибраного меню або виконання дії для вибраної кнопки або команди.

ENTER

Відображення контекстного меню для виділеного елемента.

Shift+F10

Відображення контекстного меню рядка заголовка.

ALT+ПРОБІЛ

Вибір наступної команди, якщо меню або підменю вже відкрито.

СТРІЛКА ВНИЗ

Вибір попередньої команди, якщо меню або підменю вже відкрито.

СТРІЛКА ВГОРУ

Вибір меню зліва. Якщо відкрито підменю, перехід між підменю й основним меню.

СТРІЛКА ВЛІВО

Вибір меню справа. Якщо відкрито підменю, перехід між підменю й основним меню.

СТРІЛКА ВПРАВО

Вибір першої команди в меню або підменю.

HOME

Вибір останньої команди в меню або підменю.

END

Закриття відкритого меню. Якщо підменю відкрито, закривається лише підменю.

ESC

Відкриття вибраного меню.

SHIFT+СТРІЛКА ВНИЗ

Відображення повного набору команд, якщо відкрито скорочене меню.

CTRL+СТРІЛКА ВНИЗ

Перехід між областю завдань і активним шаблоном форми.

F6

Вибір наступного елемента в області завдань.

TAB

Вибір попереднього елемента в області завдань.

SHIFT+TAB

Примітка : За допомогою клавіатури можна вибрати будь-яку команду в рядку меню. Натисніть клавішу ALT, щоб вибрати рядок меню. Натисніть підкреслену букву в пункті меню, що містить потрібну команду.

Доступ і використання області завдань

Перед початком роботи з областю завдань її необхідно відкрити та вибрати.

як

 1. Натисніть CTRL+F1 для відкриття області завдань.

 2. Натисніть клавішу F6, щоб вибрати рядок меню.

 3. Натисніть CTRL+ПРОБІЛ для відображення меню параметрів області завдань.

 4. Натисніть клавішу M або S , виберіть команду перемістити або розмір .

Дія

Натисніть

Відображення області завдань Завдання конструктора.

ALT+N

Перехід до області завдань з іншої області у вікні програми (за годинниковою стрілкою). Можливо, потрібно буде натиснути клавішу F6 кілька разів.

Примітка : Якщо під час натискання клавіші F6 не відображається потрібна область завдань, спробуйте натиснути клавішу ALT для переміщення фокусу на рядок меню, відтак натисніть CTRL+TAB для переходу до області завдань.

F6

Перехід до області завдань з іншої області вікна програми (проти годинникової стрілки).

Shift+F6

Змінення розміру області завдань (після вибору команди Розмір).

Клавіші зі стрілками

Переміщення області завдань (після вибору команди Переміщення).

Клавіші зі стрілками

Відкриття області завдань або закриття поточної області завдань.

CTRL+F1

Перехід до області завдань з активного вікна програми. (Можливо, потрібно буде натиснути клавішу F6 кілька разів.)

F6

Перехід до області завдань, якщо меню або панель завдань активні. (Можливо, потрібно буде натиснути сполучення клавіш CTRL+TAB кілька разів.)

CTRL+TAB

Відкриття меню параметрів панелі завдань.

CTRL+ПРОБІЛ

Закриття меню, якщо його наразі відкрито, або повернення до шаблону форми.

ESC

Вибір наступного параметра в області завдань, якщо область завдань активна.

TAB

Вибір попереднього параметра в області завдань, якщо область завдань активна.

SHIFT+TAB

Переміщення вгору між пунктами у вибраному підменю або переміщення між параметрами у групі параметрів.

СТРІЛКА ВГОРУ

Переміщення вниз між пунктами у вибраному підменю або переміщення між параметрами у групі параметрів.

СТРІЛКА ВНИЗ

Відкриття вибраного меню або виконання дії, призначеної вибраній кнопці.

ENTER

Відкриття контекстного меню в шаблоні форми або відкриття розкривного меню для вибраного елемента області завдань.

SHIFT+F10

Вибір першої команди в меню або підменю, якщо його відображено.

HOME

Вибір останньої команди в меню або підменю, якщо його відображено.

END

Перехід на початок виділеного списку областей завдань.

CTRL+HOME

Перехід у кінець виділеного списку областей завдань.

CTRL+END

На початок сторінки

Використання діалогових вікон

Перехід до та вибравши команду Параметри у діалогових вікнах

Дія

Клавіші

Відкриття діалогового вікна Відкрити в режимі конструктора.

CTRL+O або CTRL+F12

Перехід із відкритого діалогового вікна до шаблону форми для діалогових вікон, які підтримують цю поведінку.

ALT+F6

Перехід до наступного параметра.

Клавіша табуляції

Перехід до попереднього параметра.

SHIFT + клавіша табуляції

Перехід до наступної вкладки.

CTRL + клавіша табуляції

Перехід до попередньої вкладки.

CTRL + SHIFT + клавіша табуляції

Перехід до наступної категорії.

Клавіша табуляції

Примітка : Коли категорію вибрано, використовуйте клавіші зі стрілками для переходу до потрібного імені категорії.

Перехід до попередньої категорії.

SHIFT + клавіша табуляції

Примітка : Коли категорію вибрано, використовуйте клавіші зі стрілками для переходу до потрібного імені категорії.

Перехід між параметрами у списку або групі параметрів.

Клавіші зі стрілками

Виконання дії, призначеної виділеній кнопці; встановлення або зняття виділеного прапорця.

ПРОБІЛ

Відкриття списку, якщо його закрито, і перехід до певного параметра у списку.

Перша буква назви параметра в розкривному списку

Вибір пункту; встановлення або зняття прапорця.

ALT + підкреслена буква в назві параметра

Відкриття виділеного розкривного списку.

Стрілка вниз

Закриття виділеного розкривного списку; скасування команди та закриття діалогового вікна.

ESC

Запуск вибраної команди.

ENTER

Перехід до попередньої папки.

ALT+1

Відкриття папки, розташованої на один рівень вище від виділеної папки.

ALT+2

Видалення виділеної папки або файлу.

ALT+3

Створення вкладеної папки у відкритій папці.

ALT+4

Перехід між поданнями Ескізи, Поруч, Піктограми, Список, Докладно, Властивості та Попередній перегляд.

ALT+5

Відображення контекстного меню для виділеної папки або файлу.

SHIFT+F10

Відкриття списку Пошук в або Зберегти в (під назвою Рядок адреси у Windows Vista).

F4

Оновлення списку файлів і папок у діалоговому вікні Відкрити, Відкрити в режимі конструктора або Зберегти як.

F5

За допомогою поля редагування в діалогових вікнах

Поле вводу — це поле, в якому можна ввести або вставити будь-який запис, наприклад, ім’я користувача або шлях до папки.

Дія

Клавіші

Перехід до початку запису.

Home

Перехід до кінця запису.

END

Переміщення курсору на один символ вліво.

Стрілка вліво

Переміщення курсору на один символ вправо.

Стрілка вправо

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Виділення або скасування виділення одного символу зліва від курсору.

SHIFT+СТРІЛКА ВЛІВО

Виділення або скасування виділення одного символу справа від курсору.

SHIFT+СТРІЛКА ВПРАВО

Виділення або скасування виділення одного слова зліва від курсору.

CTRL+SHIFT+СТРІЛКА ВЛІВО

Виділення або скасування виділення одного слова справа від курсору.

Ctrl + Shift + стрілка вправо

Виділення фрагмента від місця вставлення до початку запису.

Shift+Home

Виділення фрагмента від курсору до кінця рядка.

Shift+End

На початок сторінки

Основи роботи з Microsoft Office

Відображення й використання вікон

Дія

Клавіші

Перехід до наступного вікна.

Alt + клавіша табуляції

Перехід до попереднього вікна.

Alt + Shift + клавіша табуляції

Закриття активного вікна.

CTRL+W або CTRL+F4

Відновлення розміру активного вікна після його згортання або розгортання.

CTRL+F5

Перехід до наступного вікна, якщо відкрито кілька вікон.

CTRL+F6

Перехід до попереднього вікна, якщо відкрито кілька вікон.

CTRL+SHIFT+F6

Виконання для нерозгорнутого вікна документа команди Перемістити (у віконному меню Керування). Перемістивши вікно за допомогою клавіш зі стрілками, натисніть клавішу ESC.

CTRL+F7

Виконання для нерозгорнутого вікна документа команди Розмір (у віконному меню Керування). Змінивши розмір вікна за допомогою клавіш зі стрілками, натисніть клавішу ESC.

CTRL+F8

Згортання вікна до піктограми (доступне лише для деяких програм Microsoft Office).

CTRL+F9

Розгортання або відновлення вибраного вікна, розмір якого змінено.

CTRL+F10

Копіювання зображення екрана до буфера обміну.

Print Screen

Копіювання зображення вибраного вікна до буфера обміну.

Alt + Print Screen

Переміщення текстом

Дія

Клавіші

Переміщення курсору на один символ вліво.

Стрілка вліво

Переміщення курсору на один символ вправо.

Стрілка вправо

Переміщення на один рядок вгору.

Стрілка вверх

Переміщення на один рядок униз.

Стрілка вниз

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Перехід у кінець рядка.

END

Перехід на початок рядка.

HOME

Переміщення на один абзац вгору.

Ctrl + стрілка вгору

Переміщення курсору на один абзац вниз.

Ctrl + стрілка вниз

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×