Сполучення клавіш для роботи з фігурами, текстовими полями та об’єктами WordArt

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Описані в цій статті сполучення клавіш відповідають англійській (США) розкладці клавіатури. Клавіші на інших розкладках можуть не відповідати англійській (США) розкладці.

Якщо у сполученнях клавіш слід одночасно натискати дві клавіші або більше, відповідні клавіші відокремлено знаком плюс (+). Якщо у сполученнях клавіш їх слід натискати послідовно, відповідні клавіші відокремлюються комою (,).

Сполучення клавіш для роботи з графікою SmartArt наведено сполучення клавіш для графічних об'єктів SmartArt.

Щоб переглянути додаткові сполучення клавіш для кожної програми, перейдіть за посиланнями в розділі «Див. також».

Якою програмою система Microsoft Office 2007 ви користуєтеся?

Excel

Програми Outlook

PowerPoint

Програми Word

Excel

Дія

Клавіші

Перехід у кінець текстового поля.

Ctrl+End

Перехід на початок текстового поля.

Ctrl+Home

Перехід між режимами приховування об'єктів, відображення об'єктів і відображення контурів об'єктів.

CTRL+6

Виділення об’єкта (з вибраним текстом усередині об’єкта).

Esc

Виділення об’єкта (з вибраним об’єктом).

TAB або SHIFT+TAB, доки не буде вибрано потрібний об’єкт

Виділення об’єкта, який розташовано під іншими об’єктами, і прокручування стосу об’єктів вперед

Клавіша табуляції після виділення верхнього об’єкта

Виділення об’єкта, який розташовано під іншими об’єктами, і прокручування стосу об’єктів назад

Shift + клавіша табуляції після виділення верхнього об’єкта

Відкривання панелі виділення

ALT, Г, FD а потім P

Вирізання виділеного об’єкта.

Ctrl+X

Копіювання виділеного об’єкта.

Ctrl+C

Вставлення вирізаного або скопійованого об’єкта.

Ctrl+V

Копіювання лише форматування.

Ctrl+Shift+C

Вставлення лише форматування.

Ctrl+Shift+V

Спеціальне вставлення.

Ctrl+Alt+V

Скасування останньої дії.

Ctrl+Z

Повторення останньої дії.

Ctrl+Y

Копіювання атрибутів фігури

 1. Виділіть фігуру з атрибутами, які потрібно скопіювати.

  Якщо виділити фігуру з приєднаним текстом, окрім атрибутів фігури буде також скопійовано оформлення та стиль тексту.

 2. Щоб скопіювати атрибути фігури, натисніть сполучення клавіш Ctrl+Shift+C.

 3. За допомогою клавіші табуляції або сполучення клавіш Shift + клавіша табуляції виберіть фігуру або об’єкт, до якого потрібно застосувати скопійовані атрибути.

 4. Натисніть сполучення клавіш Ctrl+Shift+V.

Змінення зв’язаного або вбудованого об’єкта

 1. Натисніть клавіші SHIFT+TAB, щоб виділити потрібний об’єкт.

 2. Натисніть сполучення клавіш Shift+F10, щоб відобразити контекстне меню.

 3. Натисніть клавішу зі стрілкою вниз, щоб виділити <змінний> об’єкт і вибрати команду Змінити.

Вставлення рисунків SmartArt

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і M, щоб вибрати групу SmartArt.

 2. Виберіть потрібний тип рисунка SmartArt за допомогою клавіш зі стрілками.

 3. Натисніть клавішу табуляції та скористайтеся клавішами зі стрілками, щоб вибрати макет рисунка SmartArt, який потрібно вставити.

 4. Натисніть клавішу Enter.

Вставлення текстового поля

 1. Натисніть клавіші ALT і натисніть клавішу N а потім натисніть клавішу x.

 2. Натисніть клавіші CTRL+ENTER, щоб вставити текстове поле.

 3. Введіть текст.

Вставлення об’єкта WordArt

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і W, щоб вибрати групу Об’єкти WordArt.

 2. За допомогою клавіш зі стрілками виберіть потрібний стиль WordArt, а потім натисніть клавішу Enter.

 3. Введіть потрібний текст.

Виділення фігури

Примітка : Якщо курсор розташовано в тексті, натисніть клавішу Esc.

 • Натисніть клавішу TAB, щоб перемістити вперед (або SHIFT + клавіша ТАБУЛЯЦІЇ для переходу у зворотному порядку) за допомогою фігур або об'єктів, доки не з'являться маркери змінення розміру об'єкта, який потрібно виділити.

 • Щоб вибрати кілька елементів, використовуйте область виділення. Щоб відкрити область виділення, натисніть і відпустіть клавішу ALT, Г, FD а потім p.

Сполучення клавіш для роботи на панелі виділення

Дія

Клавіші

Відкривання панелі виділення

ALT, Г, FD а потім P

Переміщення фокусу з однієї області до іншої.

F6

Відображення контекстного меню.

Shift+F10

Переміщення фокусу до окремого елемента або групи.

Стрілка вгору або стрілка вниз

Переміщення фокусу з елемента групи до батьківської групи.

Стрілка вліво

Переміщення фокусу з групи до її першого елемента.

Стрілка вправо

Розгортання активної групи та всіх її дочірніх груп.

* (лише на цифровій клавіатурі)

Розгортання активної групи.

+ (лише на цифровій клавіатурі)

Згортання активної групи.

- (лише на цифровій клавіатурі)

Переміщення фокусу до об’єкта та його виділення.

SHIFT+СТРІЛКА ВГОРУ або SHIFT+СТРІЛКА ВНИЗ

Виділення активного об’єкта.

ПРОБІЛ або Enter

Скасування виділення активного об’єкта.

SHIFT+ПРОБІЛ або SHIFT+ENTER

Відображення або приховання активного об’єкта.

Ctrl+Shift+S

На початок сторінки

Outlook

Дія

Клавіші

Виділення об’єкта (з виділеним текстом усередині об’єкта)

Esc

Виділення об’єкта (з вибраним об’єктом).

TAB або SHIFT+TAB, доки не буде вибрано потрібний об’єкт

Вирізання виділеного об’єкта.

Ctrl+X

Копіювання виділеного об’єкта.

Ctrl+C

Вставлення вирізаного або скопійованого об’єкта.

Ctrl+V

Копіювання лише форматування.

Ctrl+Shift+C

Вставлення лише форматування.

Ctrl+Shift+V

Спеціальне вставлення.

Ctrl+Alt+V

Скасування останньої дії.

Ctrl+Z

Повторення останньої дії.

Ctrl+Y

Копіювання атрибутів фігури

 1. Виділіть фігуру з атрибутами, які потрібно скопіювати.

  Якщо виділити фігуру з приєднаним текстом, окрім атрибутів фігури буде також скопійовано оформлення та стиль тексту.

 2. Щоб скопіювати атрибути фігури, натисніть сполучення клавіш Ctrl+Shift+C.

 3. За допомогою клавіші табуляції або сполучення клавіш Shift + клавіша табуляції виберіть фігуру або об’єкт, до якого потрібно застосувати скопійовані атрибути.

 4. Натисніть сполучення клавіш Ctrl+Shift+V.

Змінення зв’язаного або вбудованого об’єкта

 1. Натисніть клавіші SHIFT+TAB, щоб виділити потрібний об’єкт.

 2. Натисніть клавіші SHIFT+F10, щоб відобразити контекстне меню.

 3. Press the DOWN ARROW to select <variable> Object, and then to select Edit.

Вставлення об’єктів

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і J.

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Виберіть тип об’єкта, натиснувши клавішу зі стрілкою вниз, а потім натисніть клавішу Enter, щоб створити об’єкт.

  • Щоб перейти до вкладки Створення з файлу натисніть клавіші Ctrl+Tab, потім введіть ім’я файлу об’єкта, який потрібно вставити, або відшукайте потрібний файл.

Вставлення рисунків SmartArt

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і M, щоб вибрати групу SmartArt.

 2. Виберіть потрібний тип рисунка SmartArt за допомогою клавіш зі стрілками.

 3. Натисніть клавішу табуляції та скористайтеся клавішами зі стрілками, щоб вибрати макет рисунка SmartArt, який потрібно вставити.

 4. Натисніть клавішу Enter.

Вставлення текстового поля

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і Х.

 2. Скористайтеся клавішами зі стрілками, щоб вибрати потрібне текстове поле, потім натисніть клавішу Enter.

 3. Введіть текст.

 4. Якщо ви вже завершили введення, щоб повернутися до редагування тексту в документі, натисніть клавіші SHIFT + F10, виберіть пункт Завершити редагування тексту у контекстне менюі натисніть клавішу ESC.

Вставлення об’єкта WordArt

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і W, щоб вибрати групу WordArt.

 2. За допомогою клавіш зі стрілками виберіть потрібний стиль WordArt, а потім натисніть клавішу Enter.

 3. Введіть текст.

 4. Натисніть клавішу табуляції, а потім натисніть клавішу Enter.

Виділення фігури

Примітка : Якщо курсор розташовано в тексті, натисніть клавішу Esc.

 • Натисніть клавішу TAB, щоб перемістити вперед (або SHIFT + клавіша ТАБУЛЯЦІЇ для переходу у зворотному порядку) за допомогою фігур або об'єктів, доки не з'являться маркери змінення розміру об'єкта, який потрібно виділити.

На початок сторінки

PowerPoint

Дія

Клавіші

Виділення об’єкта (з виділеним текстом усередині об’єкта)

Esc

Виділення об’єкта (з вибраним об’єктом).

TAB або SHIFT+TAB, доки не буде вибрано потрібний об’єкт

Виділення тексту всередині об’єкта (з вибраним об’єктом).

Enter

Виділення всіх об’єктів.

Ctrl+A (на вкладці Слайди)

Виділення об’єкта, який розташовано під іншими об’єктами, і прокручування стосу об’єктів вперед

Клавіша табуляції після виділення верхнього об’єкта

Виділення об’єкта, який розташовано під іншими об’єктами, і прокручування стосу об’єктів назад

Shift + клавіша табуляції після виділення верхнього об’єкта

Відкривання панелі виділення

ALT, Г, SL а потім P

Вирізання виділеного об’єкта.

Ctrl+X

Копіювання виділеного об’єкта.

Ctrl+C

Вставлення вирізаного або скопійованого об’єкта.

Ctrl+V

Копіювання лише форматування.

Ctrl+Shift+C

Вставлення лише форматування.

Ctrl+Shift+V

Спеціальне вставлення.

Ctrl+Alt+V

Групування фігур, рисунків або об’єктів WordArt

Ctrl+G після виділення об’єктів, які потрібно згрупувати

Розгрупування фігур, рисунків або об’єктів WordArt

Ctrl+Shift+G після виділення об’єктів, які потрібно розгрупувати

Відображення та приховання сітки.

Shift+F9

Відображення та приховання напрямних.

Alt+F9

Скасування останньої дії.

Ctrl+Z

Повторення останньої дії.

Ctrl+Y

Копіювання атрибутів фігури

 1. Виділіть фігуру з атрибутами, які потрібно скопіювати.

  Якщо виділити фігуру з приєднаним текстом, окрім атрибутів фігури буде також скопійовано оформлення та стиль тексту.

 2. Щоб скопіювати атрибути фігури, натисніть сполучення клавіш Ctrl+Shift+C.

 3. За допомогою клавіші табуляції або сполучення клавіш Shift + клавіша табуляції виберіть фігуру або об’єкт, до якого потрібно застосувати скопійовані атрибути.

 4. Натисніть сполучення клавіш Ctrl+Shift+V.

Змінення зв’язаного або вбудованого об’єкта

 1. Натисніть клавіші SHIFT+TAB, щоб виділити потрібний об’єкт.

 2. Натисніть сполучення клавіш Shift+F10, щоб відобразити контекстне меню.

 3. Натисніть клавішу зі стрілкою вниз, щоб виділити <змінний> об’єкт і вибрати команду Змінити.

Вставлення рисунків SmartArt

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і M, щоб вибрати групу SmartArt.

 2. Виберіть потрібний тип рисунка SmartArt за допомогою клавіш зі стрілками.

 3. Натисніть клавішу табуляції та скористайтеся клавішами зі стрілками, щоб вибрати макет рисунка SmartArt, який потрібно вставити.

 4. Натисніть клавішу Enter.

Вставлення текстового поля

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і Х.

 2. Натисніть клавішу табуляції, щоб перейти до області Текстове поле, розташованої на вкладці Вставлення у групі Текст.

  Якщо на комп’ютері ввімкнуто підтримку східно-азійських мов, за допомогою клавіш зі стрілками виберіть Горизонтальне текстове поле або Вертикальне текстове поле.

 3. Натисніть сполучення клавіш Ctrl+Enter.

 4. Введіть текст.

Вставлення об’єкта WordArt

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і W, щоб вибрати групу Об’єкти WordArt.

 2. За допомогою клавіш зі стрілками виберіть потрібний стиль WordArt, а потім натисніть клавішу Enter.

 3. Введіть потрібний текст.

Виділення фігури

Примітка : Якщо курсор розташовано в тексті, натисніть клавішу Esc.

 • Натисніть клавішу TAB, щоб перемістити вперед (або SHIFT + клавіша ТАБУЛЯЦІЇ для переходу у зворотному порядку) за допомогою фігур або об'єктів, доки не з'являться маркери змінення розміру об'єкта, який потрібно виділити.

 • Щоб виділити кілька елементів, використовуйте панель виділення. Щоб відкрити панель виділення, послідовно натисніть клавіші Alt, H, SL і P.

Сполучення клавіш для роботи на панелі виділення

Дія

Клавіші

Відкривання панелі виділення

ALT, Г, SL а потім P

Переміщення фокусу з однієї області до іншої.

F6

Відображення контекстного меню.

Shift+F10

Переміщення фокусу до окремого елемента або групи.

Стрілка вгору або стрілка вниз

Переміщення фокусу з елемента групи до батьківської групи.

Стрілка вліво

Переміщення фокусу з групи до її першого елемента.

Стрілка вправо

Розгортання активної групи та всіх її дочірніх груп.

* (лише на цифровій клавіатурі)

Розгортання активної групи.

+ (лише на цифровій клавіатурі)

Згортання активної групи.

- (лише на цифровій клавіатурі)

Переміщення фокусу до об’єкта та його виділення.

SHIFT+СТРІЛКА ВГОРУ або SHIFT+СТРІЛКА ВНИЗ

Виділення активного об’єкта.

ПРОБІЛ або Enter

Скасування виділення активного об’єкта.

SHIFT+ПРОБІЛ або SHIFT+ENTER

Переміщення виділеного об’єкта вперед.

Ctrl+Shift+F

Переміщення виділеного об’єкта назад.

Ctrl+Shift+B

Відображення або приховання активного об’єкта.

Ctrl+Shift+S

Перейменування активного об’єкта.

F2

Переключення фокусу клавіатури в межах області виділення між поданням дерева папок і кнопками Показати все та Приховати все.

TAB або SHIFT+TAB

Згортання всіх груп.

ALT+SHIFT+1

Розгортання всіх груп.

Alt+Shift+9

На початок сторінки

Word

Дія

Клавіші

Виділення об’єкта (з виділеним текстом усередині об’єкта)

Esc

Виділення об’єкта (з вибраним об’єктом).

TAB або SHIFT+TAB, доки не буде вибрано потрібний об’єкт

Вирізання виділеного об’єкта.

Ctrl+X

Копіювання виділеного об’єкта.

Ctrl+C

Вставлення вирізаного або скопійованого об’єкта.

Ctrl+V

Копіювання лише форматування.

Ctrl+Shift+C

Вставлення лише форматування.

Ctrl+Shift+V

Спеціальне вставлення.

Ctrl+Alt+V

Скасування останньої дії.

Ctrl+Z

Повторення останньої дії.

Ctrl+Y

Копіювання атрибутів фігури

 1. Виділіть фігуру з атрибутами, які потрібно скопіювати.

  Якщо виділити фігуру з приєднаним текстом, окрім атрибутів фігури буде також скопійовано оформлення та стиль тексту.

 2. Щоб скопіювати атрибути фігури, натисніть сполучення клавіш Ctrl+Shift+C.

 3. За допомогою клавіші табуляції або сполучення клавіш Shift + клавіша табуляції виберіть фігуру або об’єкт, до якого потрібно застосувати скопійовані атрибути.

 4. Натисніть сполучення клавіш Ctrl+Shift+V.

Змінення зв’язаного або вбудованого об’єкта

 1. Натисніть клавіші SHIFT+TAB, щоб виділити потрібний об’єкт.

 2. Натисніть сполучення клавіш Shift+F10, щоб відобразити контекстне меню.

 3. Натисніть клавішу зі стрілкою вниз, щоб виділити <змінний> об’єкт, а потім вибрати команду Змінити.

Вставлення об’єктів

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і J.

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Виберіть тип об’єкта, натиснувши клавішу зі стрілкою вниз, а потім натисніть клавішу Enter, щоб створити об’єкт.

  • Щоб перейти до вкладки Створення з файлу натисніть клавіші Ctrl+Tab, потім введіть ім’я файлу об’єкта, який потрібно вставити, або відшукайте потрібний файл.

Вставлення рисунків SmartArt

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і M, щоб вибрати групу SmartArt.

 2. Виберіть потрібний тип рисунка SmartArt за допомогою клавіш зі стрілками.

 3. Натисніть клавішу табуляції та скористайтеся клавішами зі стрілками, щоб вибрати макет рисунка SmartArt, який потрібно вставити.

 4. Натисніть клавішу Enter.

Вставлення текстового поля

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і Х.

 2. Скористайтеся клавішами зі стрілками, щоб вибрати потрібне текстове поле, потім натисніть клавішу Enter.

 3. Введіть текст.

 4. Якщо ви вже завершили введення, щоб повернутися до редагування тексту в документі, натисніть клавіші SHIFT + F10, виберіть пункт Завершити редагування тексту у контекстне менюі натисніть клавішу ESC.

Вставлення об’єкта WordArt

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і W, щоб вибрати групу WordArt.

 2. За допомогою клавіш зі стрілками виберіть потрібний стиль WordArt, а потім натисніть клавішу Enter.

 3. Введіть текст.

 4. Натисніть клавішу табуляції, а потім натисніть клавішу Enter.

Виділення фігури

Примітка : Якщо курсор розташовано в тексті, натисніть клавішу Esc.

 • ВКЛАДКА об'єкта вперед (або SHIFT + клавіша ТАБУЛЯЦІЇ для переходу у зворотному порядку) за допомогою фігур або об'єктів, доки не з'являться маркери змінення розміру об'єкта, який потрібно виділити.

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×