Сполучення клавіш для програми Project 2010

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

Описані в цій статті сполучення клавіш відповідають англійській (США) розкладці клавіатури. Клавіші інших розкладок можуть не відповідати англійській (США) розкладці.

Сполучення клавіш, у яких дві або кілька клавіш слід натискати одночасно, у довідці Microsoft Project наведено зі знаком «плюс» (+), який розділяє клавіші. Сполучення клавіш, у яких одну клавішу слід натискати відразу після іншої, наведено з комою, яка розділяє клавіші.

Можна користуватися клавіатурою для доступу до команд стрічки, а також для переходів і переміщення у вікні довідки. Натисніть клавішу Alt для відображення підказок клавіш над кожною функцією, доступною в поточному поданні. Нижче наведено приклад із програми Microsoft Office Word.

Примітка.: Щоб надрукувати цей розділ, за допомогою клавіші табуляції виберіть команду Показати все, натисніть клавішу Enter і сполучення клавіш Ctrl+P.

Онлайнова довідка

Використання вікна довідки

Вікно довідки надає доступ до всього вмісту довідки Office. У ньому відображаються розділи й інший вміст довідки.

У вікні довідки

Дія

Клавіші

Відкриття вікна довідки.

F1

Закриття вікна довідки.

Alt+F4

Перехід між вікном довідки й активною програмою.

Alt + клавіша табуляції

Повернення до домашньої сторінки назва програми.

Alt+Home

Вибір наступного елемента у вікні довідки.

Клавіша табуляції

Вибір попереднього елемента у вікні довідки.

Shift + клавіша табуляції

Виконання дії, пов’язаної з виділеним елементом.

Enter

Вибір наступного або попереднього елемента відповідно в розділі вікна довідки Перегляд довідки назва програми.

Tab або Shift+Tab

Перегляд довідки назва програми розділі вікна довідки розгортання або згортання виділеного елемента.

Enter

Вибір наступного прихованого тексту або гіперпосилання, включно з Показати все або Приховати все на початку розділу.

Клавіша табуляції

Виділення попереднього прихованого тексту або гіперпосилання.

SHIFT + клавіша табуляції

Виконання дії, пов’язаної з виділеною командою Показати все або Приховати все, прихованим текстом або гіперпосиланням.

Enter

Перехід до попереднього розділу довідки (кнопка Назад).

Alt + стрілка вліво або Backspace

Перехід до наступного розділу довідки (кнопка Вперед).

Alt + стрілка вправо

Прокручування на невелику відстань вгору та вниз у межах поточного розділу довідки.

Стрілка вгору або стрілка вниз

Прокручування на більшу відстань вгору та вниз у межах поточного розділу довідки.

Pg Up або Pg Down

Змінення розташування на екрані вікна довідки — у вікні активної програми або окремо від неї

Alt+U

Відображення меню команд для вікна довідки. Для цього потрібно, щоб вікно довідки було активним (клацніть вікно довідки).

Shift+F10

Припинення останньої дії (кнопка Припинити).

Esc

Оновлення вікна (кнопка Оновити).

F5

Друк поточного розділу довідки.

Примітка.: Якщо курсор не наведено на поточний розділ довідки, натисніть клавішу F6, а потім Ctrl+P.

Ctrl+P

Змінення стану підключення.

F6, стрілка вниз

Введення тексту в поле Введіть слова для пошуку.

F6, стрілка вниз

Перехід між областями вікна довідки, наприклад між панеллю інструментів, полем Введіть слова для пошуку і списком Пошук.

F6

Вибір наступного або попереднього елемента відповідно в поданні змісту у вигляді дерева.

Стрілка вниз або стрілка вгору

Розгортання або згортання вибраного елемента в поданні змісту у вигляді дерева.

Стрілка вліво або стрілка вправо

Основи роботи з Microsoft Office

Доступ із клавіатури до стрічки Office Fluent

 1. Натисніть клавішу Alt.

  Підказки клавіш відображаються над кожною доступною в поточному поданні функцією.

 2. Натисніть клавішу з буквою, відображену в підказці над функцією, якою потрібно скористатися.

 3. Залежно від вибраної букви можуть відображатися додаткові підказки. Наприклад, якщо активна вкладка Основне, а натискають клавішу W, відображається вкладка Подання з підказками для груп цієї вкладки.

 4. Продовжуйте натискати клавіші з буквами, доки не виберете потрібну команду або елемент керування. У деяких випадках спочатку слід натиснути клавішу з буквою групи, яка містить команду.

  Примітка.: Щоб скасувати поточну дію та приховати підказки, натисніть клавішу Alt.

  Порада.: Якщо вікно контрольного значення не приймає фокусу після того, як його вибрали за допомогою клавіш доступу, натисніть клавішу ALT, а потім комбінацію клавіш CTRL+TAB.

Відображення й використання вікон

Дія

Клавіші

Перехід до наступного вікна.

Alt + клавіша табуляції

Перехід до попереднього вікна.

Alt + Shift + клавіша табуляції

Закриття активного вікна.

Ctrl+W або Ctrl+F4

Відновлення розміру активного вікна після його розгортання.

Ctrl+F5

Перехід до області завдань з іншої області вікна програми (за годинниковою стрілкою). Можливо, клавішу F6 доведеться натиснути кілька разів.

Примітка.: Якщо після натискання клавіші F6 не відображається потрібна область завдань, спробуйте натиснути клавішу Alt, щоб перейти до рядка меню або стрічки, яка є частиною стрічки Office Fluent, а потім натисніть сполучення клавіш Ctrl + клавіша табуляції для переходу до області завдань.

F6

Перехід від однієї області завдань до іншої у вікні програми (проти годинникової стрілки).

Shift+F6

Перехід до наступного вікна (якщо відкрито кілька вікон).

Ctrl+F6

Перехід до попереднього вікна.

Ctrl+Shift+F6

Виконання команди Перемістити (у меню Керування для вікна), коли вікно документа нерозгорнуте. Для переміщення вікна використовуються клавіші зі стрілками. Після завершення натисніть клавішу Esc.

Ctrl+F7

Виконання для нерозгорнутого вікна документа команди Розмір (у меню Керування для вікна). Для змінення розміру вікна використовуються клавіші зі стрілками. Після змінення натисніть клавішу Esc.

Ctrl+F8

Згортання вікна до піктограми (доступне лише для деяких програм Microsoft Office).

Ctrl+F9

Розгортання або відновлення розміру вибраного вікна.

Ctrl+F10

Копіювання зображення екрана до буфера обміну.

Print Screen

Копіювання зображення вибраного вікна до буфера обміну.

Alt + Print Screen

Змінення типу та розміру шрифту

Дія

Клавіша

Змінення шрифту.

Ctrl+Shift+F

Змінення розміру шрифту.

Ctrl+Shift+P

Збільшення розміру шрифту вибраного тексту.

CTRL+SHIFT+>

Зменшення розміру шрифту вибраного тексту.

CTRL+SHIFT+<

Переміщення в тексті або клітинках

Дія

Клавіші

Переміщення курсору на один символ вліво.

Стрілка вліво

Переміщення курсору на один символ вправо.

Стрілка вправо

Переміщення на один рядок вгору.

Стрілка вверх

Переміщення на один рядок униз.

Стрілка вниз

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Переміщення курсору у кінець рядка.

End

Переміщення курсору на початок рядка.

Home

Переміщення на один абзац вгору.

Ctrl + стрілка вгору

Переміщення курсору на один абзац вниз.

Ctrl + стрілка вниз

Переміщення курсору в кінець текстового поля.

Ctrl+End

Переміщення курсору на початок текстового поля.

Ctrl+Home

Повторення останньої дії Пошук.

Shift+F4

Переміщення в межах таблиць і робота з ними

Дія

Клавіша

Перехід до наступної клітинки.

Клавіша табуляції

Перехід до попередньої клітинки.

Shift + клавіша табуляції

Перехід до наступного рядка.

Стрілка вниз

Перехід до попереднього рядка.

Стрілка вгору

Вставлення символу табуляції в клітинку.

Ctrl + клавіша табуляції

Початок нового абзацу.

Enter

Додавання нового рядка внизу таблиці.

Клавіша табуляції в кінці останнього рядка

Дії доступу та використання

Дія

Клавіші

Відображення меню або повідомлення для дії. За наявності кількох дій — перехід до наступної дії і відображення її меню або повідомлення.

Alt+Shift+F10

Вибір наступного елемента в меню дій.

Стрілка вниз

Вибір попереднього елемента в меню дій.

Стрілка вверх

Виконання дії, пов’язаної з вибраним елементом у меню дії.

Enter

Закриття меню або повідомлення для дії.

Esc

Поради

 • Можна настроїти отримання звукових сповіщень під час кожної появи дії. Для відтворення аудіопідказок на комп’ютері має бути встановлено звукову плату та інстальовано надбудову Microsoft Office Sounds.

 • Якщо у вас є доступ до World Wide Web, можна завантажити з веб-сайту Microsoft Office.com звуки Microsoft Office.

Робота з діалоговими вікнами

Дія

Клавіші

Перехід до наступного параметра або групи елементів керування.

Клавіша табуляції

Перехід до попереднього параметра або групи елементів керування.

Shift+Tab

Перехід до наступної вкладки діалогового вікна.

Ctrl + клавіша табуляції

Перехід до попередньої вкладки діалогового вікна.

Ctrl + Shift + клавіша табуляції

Перехід між параметрами у відкритому розкривному списку або між параметрами у групі параметрів.

Клавіші зі стрілками

Виконання дії, призначеної виділеній кнопці; встановлення або зняття вибраного прапорця.

ПРОБІЛ

Відкриття списку, якщо його закрито, і перехід до певного параметра у списку.

Перша буква назви параметра в розкривному списку

Вибір параметра; установлення або зняття прапорця.

Alt + підкреслена буква в назві параметра

Відкриття виділеного розкривного списку.

Alt + стрілка вниз

Закриття виділеного розкривного списку; скасування команди та закриття діалогового вікна.

Esc

Виконання дії, призначеної для встановленої за промовчанням кнопки діалогового вікна.

Enter

Робота з полями вводу в діалогових вікнах

Текстові поля призначені для введення або вставлення записів, наприклад імені користувача або шляху до папки.

Дія

Клавіші

Перехід до початку запису.

Home

Перехід до кінця запису.

End

Перехід на один символ вліво або вправо відповідно.

Стрілка вліво або стрілка вправо

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Виділення або скасування виділення одного символу зліва від курсору.

Shift + стрілка вліво

Виділення або скасування виділення одного символу справа від курсору.

Shift + стрілка вправо

Виділення або скасування виділення одного слова зліва від курсору.

Ctrl + Shift + стрілка вліво

Виділення або скасування виділення одного слова справа від курсору.

Ctrl + Shift + стрілка вправо

Виділення фрагмента від місця вставлення до початку запису.

Shift+Home

Виділення фрагмента від курсору до кінця рядка.

Shift+End

Робота з діалоговими вікнами Відкрити та Зберегти як

Дія

Клавіша

Перехід до попередньої папки.

Alt+1

Відкриття папки, розташованої на рівень вище від відкритої папки.

Alt+2

Закриття діалогового вікна та відкриття пошукової веб-сторінки.

Alt+3

Видалення виділеної папки або файлу.

Alt+3

Створення нової папки.

Alt+4

Перехід між доступними поданнями папок.

Alt+5

Відображення меню Знаряддя.

Alt+L

Відображення контекстного меню для виділеного елемента, наприклад, папки або файлу.

Shift+F10

Переміщення між параметрами або областями в діалоговому вікні.

Клавіша табуляції

Відкриття списку.

F4 або Alt+I

Оновлення списку файлів.

F5

Microsoft Project 2010

Використання подання мережної схеми.

Дія

Клавіша

Перехід до іншого вікна мережної схеми.

Клавіші зі стрілками

Додавання до виділення вікон мережної схеми.

Shift + клавіші зі стрілками

Переміщення вікна мережної схеми.

Примітка.: Спочатку потрібно виконати розташування вручну. Виділіть вікно, яке потрібно перемістити. На вкладці Формат виберіть Макет у групі Формат. Виберіть пункт Дозволити виконати розташування вручну.

Ctrl + клавіші зі стрілками

Перехід до верхнього вікна мережної схеми в поданні або проекті.

Ctrl+Home або Shift+Ctrl+Home

Перехід до нижнього вікна мережної схеми у проекті.

Ctrl+End або Shift+Ctrl+End

Перехід до крайнього лівого вікна мережної схеми у проекті.

Home або Shift+Home

Перехід до крайнього правого вікна мережної схеми у проекті.

End або Shift+End

Перехід на одне вікно вгору.

Pg Up або Shift + Pg Up

Перехід на одне вікно вниз.

Pg Down або Shift + Pg Down

Перехід на одне вікно вліво.

Ctrl+Pg Up або Shift + Ctrl + Pg Up

Перехід на одне вікно вправо.

Ctrl+Pg Down або Shift+Ctrl+Pg Down

Вибір наступного поля у вікні мережної схеми.

Enter або клавіша табуляції

Вибір попереднього поля у вікні мережної схеми.

Shift+Enter

Перехід між поданнями та вікнами

Дія

Клавіша

Активація меню Керування.

Alt+ПРОБІЛ

Активація області редагування для редагування тексту в полі.

F2

Активація рядка меню.

F10 або Alt

Активація меню керування проектом.

Alt+дефіс

Активація лінії розділення.

Shift+F6

Закриття вікна програми.

Alt+F4

Відображення всіх відфільтрованих завдань або всіх відфільтрованих ресурсів.

F3

Відображення діалогового вікна Параметри поля.

Alt+F3

Відкриття нового вікна.

Shift+F11

Зменшення виділення до одного поля.

Shift+Backspace

Скидання порядку сортування до порядку ідентифікатора та вимкнення групування.

Shift+F3

Вибір графічного об’єкта.

F6

Відображення відомостей про завдання.

Shift+F2

Відображення відомостей про ресурс.

Shift+F2

Відображення відомостей про призначення.

Shift+F2

Увімкнення або вимкнення режиму «Додати до виділення».

Shift+F8

Увімкнення або вимкнення автоматичного обчислення.

Ctrl+F9

Увімкнення або вимкнення режиму «Розширюване виділення».

F8

Перехід вліво, вправо, вгору або вниз для перегляду різних сторінок у вікні попереднього перегляду.

Alt + клавіші зі стрілками

Структура проекту

Дія

Клавіша

Приховування підзавдань.

Alt+Shift+дефіс або Alt + Shift + «-» (знак «мінус» на цифровій клавіатурі)

Зниження рівня вибраного завдання.

Alt + Shift + стрілка вправо

Відображення підзавдань.

Alt + Shift + «=» або Alt + Shift + «+» (знак «плюс» на цифровій клавіатурі)

Відображення всіх завдань.

Alt + Shift + «*» (зірочка на цифровій клавіатурі)

Підвищення рівня вибраного завдання.

Alt + Shift + стрілка вліво

Виділення та редагування в діалоговому вікні

Дія

Клавіша

Перехід між полями внизу форми.

Клавіші зі стрілками

Перехід у межах таблиць внизу форми.

Alt+1 (вліво) або Alt+2 (вправо)

Перехід до наступного завдання або ресурсу.

Enter

Перехід до попереднього завдання або ресурсу.

Shift+Enter

Виділення та редагування в поданні аркуша

Редагування в поданні

Дія

Клавіша

Скасування запису.

Esc

Очищення або скидання виділеного поля.

Ctrl+Delete

Копіювання виділених даних.

Ctrl+C

Вирізання виділених даних.

Ctrl+X

Видалення виділених даних.

Delete

Видалення рядка, який містить виділену клітинку.

Ctrl + знак «мінус» (на цифровій клавіатурі)

Заповнити вниз.

Ctrl+D

Відображення діалогового вікна Пошук.

Ctrl+F або Shift+F5

Продовження до наступного екземпляра результатів пошуку в діалоговому вікні Пошук.

Shift+F4

Використання команди Перейти (меню Редагування).

F5

Зв'язування завдань.

Ctrl+F2

Вставлення скопійованих або вирізаних даних.

Ctrl+V

Зменшення виділення до одного поля.

Shift+Backspace

Скасування останньої дії.

Ctrl+Z

Скасування зв'язування завдань.

Ctrl+Shift+F2

Активація ручного планування завдання.

Ctrl+Shift+M

Активація автоматичного планування завдання.

Ctrl+Shift+A

Переміщення в поданні

Дія

Клавіша

Переміщення курсору на початок проекту (шкала часу).

Alt+Home

Переміщення курсору в кінець проекту (шкала часу).

Alt+End

Переміщення за шкалою часу вліво.

Alt + стрілка вліво

Переміщення за шкалою часу вправо.

Alt + стрілка вправо

Перехід до першого поля в рядку.

Home або Ctrl + стрілка вліво

Перехід до першого рядка.

Ctrl + стрілка вгору

Перехід до першого поля першого рядка.

Ctrl+Home

Перехід до останнього поля в рядку.

End або Ctrl + стрілка вправо

Перехід до останнього поля в останньому рядку.

Ctrl+End

Перехід до останнього рядка.

Ctrl + стрілка вниз

Переміщення в бічній області

Дія

Клавіша

Переміщення фокуса між бічною областю та поданням справа.

Ctrl + клавіша табуляції або Ctrl + Shift + клавіша табуляції

Виділення різних елементів керування в бічній області, якщо бічна область активна.

Клавіша табуляції

Установлення або зняття прапорців і перемикачів, якщо бічна область активна.

ПРОБІЛ

Виділення елементів у поданні

Дія

Клавіша

Розширення виділення на одну сторінку вниз.

Shift+Pg Down

Розширення виділення на одну сторінку вгору.

Shift+Pg Up

Розширення виділення на один рядок униз.

Shift + стрілка вниз

Розширення виділення на один рядок угору.

Shift + стрілка вгору

Розширення виділення до першого поля в рядку.

Shift+Home

Розширення виділення до останнього поля в рядку.

Shift+End

Розширення виділення до початку відомостей.

Ctrl+Shift+Home

Розширення виділення до кінця відомостей.

Ctrl+Shift+End

Розширення виділення до першого рядка.

Ctrl + Shift + стрілка вгору

Розширення виділення до останнього рядка.

Ctrl + Shift + стрілка вниз

Розширення виділення до першого поля в першому рядку.

Ctrl+Shift+Home

Розширення виділення до останнього поля в останньому рядку.

Ctrl+Shift+End

Виділення всіх рядків і стовпців.

Ctrl+Shift+ПРОБІЛ

Виділення стовпця.

Ctrl+ПРОБІЛ

Виділення рядка.

Shift+ПРОБІЛ

Переміщення в межах виділення на одне поле вниз.

Enter

Переміщення в межах виділення на одне поле вгору.

Shift+Enter

Переміщення в межах виділення на одне поле вправо.

Клавіша табуляції

Переміщення в межах виділення на одне поле вліво.

Shift + клавіша табуляції

Виділення та редагування даних в області вводу

Дія

Клавіша

Прийняття запису.

Enter

Скасування запису.

Esc

Видалення одного символу ліворуч від курсору.

Backspace

Видалення одного символу праворуч від курсору.

Delete

Видалення одного слова праворуч від курсору.

Ctrl+Delete

Розширення виділення до кінця тексту.

Shift+End

Розширення виділення до початку тексту.

Shift+Home

Увімкнення або вимкнення режиму заміни.

Insert

Використання часової смуги

Дія

Клавіша

Переміщення шкали часу на одну сторінку вліво.

Alt+Pg Up

Переміщення шкали часу на одну сторінку вправо.

Alt+Pg Down

Переміщення шкали часу на початок проекту.

Alt+Home

Переміщення шкали часу в кінець проекту.

Alt+End

Прокручування шкали часу вліво.

Alt + стрілка вліво

Прокручування шкали часу вправо.

Alt + стрілка вправо

Відображення менших одиниць часу.

Ctrl + «/» (скісна риска на цифровій клавіатурі)

Відображення більших одиниць часу.

Ctrl + «*» (зірочка на цифровій клавіатурі)

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×