Сполучення клавіш для програми OneNote 2010

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

У цій статті довідки описано сполучення клавіш для виконання загальних завдань у програмі Microsoft OneNote 2010. Ці сполучення клавіш відповідають англійській (США) розкладці клавіатури. Клавіші інших розкладок можуть не відповідати англійській (США) розкладці.

У сполученнях клавіш, у яких дві або кілька клавіш слід натискати одночасно, відповідні клавіші відокремлено знаком плюс (+). У сполученнях клавіш, у яких клавіші слід натискати послідовно, відповідні клавіші відокремлено комою ( , ).

Примітка : Можливо, ви переглядаєте не останню версію цієї статті. Якщо в рядку стану в нижній частині цього вікна вказано Автономний режим, підключіть комп'ютер до Інтернету, натисніть кнопку Автономний режим у засобі перегляду довідки та в контекстному меню виберіть пункт Показати вміст із веб-сайту Office.com. Ви також можете відвідати веб-сайт Office.com і виконати пошук останньої документації на сторінці «Microsoft OneNote 2010 – довідка та інструкції».

Швидкі посилання

Створення й форматування нотаток

Впорядкування та керування блокнотом

Надання спільного доступу до нотаток

Захист нотаток

Створення й форматування нотаток

Введення й редагування нотаток

Дія

Клавіші

Відкриття нового вікна OneNote.

CTRL+M

Відкриття маленького віконця OneNote для створення нотаток на полях.

CTRL+SHIFT+M

Пристиковування вікна програми OneNote.

CTRL+ALT+D

Скасування останньої дії.

Ctrl+Z

Повторення останньої дії.

CTRL+Y

Виділення всіх елементів на поточній сторінці.

Примітка : Натисніть сполучення клавіш CTRL+A кілька разів для збільшення області виділення.

CTRL+A

Вирізання виділеного тексту або елемента.

CTRL+X

Копіювання виділеного тексту або елемента до буфера обміну.

CTRL+C

Вставити вміст буфера обміну

CTRL+V

Перехід на початок рядка.

HOME

Перехід у кінець рядка.

END

Переміщення курсору на один символ вліво.

Стрілка вліво

Переміщення курсору на один символ вправо.

Стрілка вправо

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

CTRL + клавіша зі стрілкою вправо

Видалення одного символу ліворуч від курсору.

Backspace

Видалення одного символу праворуч від курсору.

Delete

Видалення одного слова ліворуч від курсору.

Ctrl+Backspace

Видалення одного слова праворуч від курсору.

Ctrl+Delete

Вставлення розриву рядка, не починаючи новий абзац.

SHIFT+ENTER

Перевірка орфографії.

F7

Відкриття тезауруса для виділеного слова.

SHIFT+F7

Відображення контекстного меню для виділеної нотатки, вкладки або будь-якого іншого об'єкта.

SHIFT+F10

Виконання дії, запропонованої в інформаційному рядку, якщо він відображається у верхній частині сторінки.

CTRL+SHIFT+W

Форматування нотаток

Дія

Клавіші

Позначення виділеного тексту жовтим кольором.

CTRL+SHIFT+H
або CTRL+ALT+H

Вставлення гіперпосилання.

CTRL+K

Копіювання форматування виділеного тексту (формат за зразком).

CTRL+SHIFT+C

Вставлення форматування виділеного тексту (формат за зразком).

CTRL+SHIFT+V

Відкриття гіперпосилання.

Примітка : Курсор необхідно встановити будь-де у форматованому тексті гіперпосилання.

ENTER

Застосування до виділеного тексту жирного накреслення або його скасування.

Ctrl+B

Застосування до виділеного тексту курсиву або його скасування.

Ctrl+I

Застосування до виділеного тексту підкреслення або його скасування.

CTRL+U

Застосування до виділеного тексту закреслення або його скасування.

CTRL+ДЕФІС

Застосування до виділеного тексту надрядкового форматування або його скасування.

CTRL+SHIFT+=

Застосування до виділеного тексту підрядкового форматування або його скасування.

CTRL+=

Застосування або видалення форматування маркірованого списку для виділеного абзацу.

CTRL+КРАПКА

Застосування або видалення форматування нумерованого списку для виділеного абзацу.

CTRL + скісна риска

Застосування стилю «Заголовок 1» до поточної нотатки.

CTRL+ALT+1

Застосування стилю «Заголовок 2» до поточної нотатки.

CTRL+ALT+2

Застосування стилю «Заголовок 3» до поточної нотатки.

CTRL+ALT+3

Застосування стилю «Заголовок 4» до поточної нотатки.

CTRL+ALT+4

Застосування стилю «Заголовок 5» до поточної нотатки.

CTRL+ALT+5

Застосування стилю «Заголовок 6» до поточної нотатки.

CTRL+ALT+6

Застосування стилю «Звичайний» до поточної нотатки.

CTRL+SHIFT+N

Створення відступу зліва.

ALT+SHIFT+СТРІЛКА ВПРАВО

Видалення відступу зліва.

ALT+SHIFT+СТРІЛКА ВЛІВО

Вирівнювання виділеного абзацу за правим краєм.

CTRL+R

Вирівнювання виділеного абзацу за лівим краєм.

CTRL+L

Збільшення розміру шрифту виділеного тексту.

CTRL + SHIFT + >

Зменшення розміру шрифту виділеного тексту.

CTRL + SHIFT + <

Очищення всього форматування виділеного тексту.

CTRL+SHIFT+N

Відображення або приховання лініювання на поточній сторінці.

CTRL+SHIFT+R

Додавання елементів до сторінки

Дія

Клавіші

Вставлення документа або файлу на поточну сторінку.

ALT+N, F

Вставлення документа або файлу як роздруківки на поточну сторінку.

ALT+N, O

Відображення або приховання роздруківок документів на поточній сторінці (якщо програму OneNote запущено в режимі високої контрастності).

ALT+SHIFT+P

Вставлення рисунка з файлу.

ALT+N, P

Вставлення рисунка зі сканера або камери.

ALT+N, S

Вставлення відсіченого фрагмента екрана.

Примітка : Піктограма OneNote в області сповіщень із правого боку панелі завдань Windows має бути активною.

Клавіша Windows +S

Вставлення поточної дати.

ALT+SHIFT+D

Вставлення поточної дати та часу.

ALT+SHIFT+F

Вставлення поточного часу.

ALT+SHIFT+T

Вставлення розриву рядка.

SHIFT+ENTER

Початок математичної формули або перетворення вибраного тексту на математичну формулу.

ALT + «=»

Створення таблиці додаванням другого стовпця до вже введеного тексту.

TAB

Створення ще одного стовпця в таблиці з одним рядком.

TAB

Створення ще одного рядка, якщо курсор розташовано в останній клітинці таблиці.

Примітка : Натисніть клавішу ENTER повторно, щоб завершити таблицю.

ENTER

Створення рядка нижче поточного в таблиці.

CTRL+ENTER

Створення ще одного абзацу в тій самій клітинці таблиці.

ALT+ENTER

Створення стовпця праворуч від поточного в таблиці.

CTRL+ALT+R

Створення стовпця ліворуч від поточного в таблиці.

CTRL+ALT+E

Створення рядка вище поточного в таблиці (коли курсор розташовано на початку будь-якого рядка).

ENTER

Видалення поточного пустого рядка з таблиці (коли курсор розташовано на початку цього рядка).

DEL (натиснути двічі)

Виділення нотаток і об’єктів

Дія

Клавіші

Виділення всіх елементів на поточній сторінці.

Примітка : Натисніть сполучення клавіш CTRL+A кілька разів для збільшення області виділення.

CTRL+A

Виділення до кінця рядка.

SHIFT+END

Виділення цілого рядка (коли курсор розташовано на початку цього рядка).

SHIFT + клавіша зі стрілкою вниз

Перехід до заголовка сторінки та його виділення.

CTRL+SHIFT+T

Скасування виділення структури або сторінки.

ESC

Переміщення поточного абзацу або кількох вибраних абзаців вгору.

ALT + SHIFT + стрілка вгору

Переміщення поточного абзацу або кількох вибраних абзаців вниз.

ALT + SHIFT + стрілка вниз

Переміщення поточного абзацу або кількох вибраних абзаців вліво (зменшення відступу).

ALT + SHIFT + стрілка вліво

Переміщення поточного абзацу або кількох вибраних абзаців вправо (збільшення відступу).

ALT + SHIFT + стрілка вправо

Виділення поточного абзацу та підпорядкованих йому абзаців.

CTRL + SHIFT + дефіс

Видалення виділеної нотатки або об’єкта.

DELETE

Перехід на початок рядка.

HOME

Перехід у кінець рядка.

END

Переміщення курсору на один символ вліво.

Стрілка вліво

Переміщення курсору на один символ вправо.

Клавіша зі стрілкою вправо

Повернення до останньої відвіданої сторінки.

ALT+СТРІЛКА ВЛІВО

Перехід до наступної відвіданої сторінки.

ALT + стрілка вправо

Початок відтворення вибраного аудіо- або відеозапису.

CTRL+ALT+P

Зупинення відтворення вибраного аудіо- або відеозапису.

CTRL+ALT+S

Перемотування поточного аудіо- або відеозапису на кілька секунд назад.

CTRL+ALT+Y

Перемотування поточного аудіо- або відеозапису на кілька секунд вперед.

CTRL+ALT+U

Додавання тегів до нотаток

Дія

Клавіші

Застосування, створення та видалення тегу «Справи».

CTRL+1

Застосування та видалення тегу «Важливе».

CTRL+2

Застосування та видалення тегу «Запитання».

CTRL+3

Застосування та видалення тегу «Запам’ятати»

CTRL+4

Застосування та видалення тегу «Визначення».

CTRL+5

Застосування та видалення настроюваного тегу.

CTRL+6

Застосування та видалення настроюваного тегу.

CTRL+7

Застосування та видалення настроюваного тегу.

CTRL+8

Застосування та видалення настроюваного тегу.

CTRL+9

Видалення всіх тегів для виділених нотаток.

CTRL+0

Робота зі структурами

Дія

Клавіші

Відображення першого рівня.

ALT+SHIFT+1

Розгортання до рівня 2.

ALT+SHIFT+2

Розгортання до рівня 3.

ALT+SHIFT+3

Розгортання до рівня 4.

ALT+SHIFT+4

Розгортання до рівня 5.

ALT+SHIFT+5

Розгортання до рівня 6.

ALT+SHIFT+6

Розгортання до рівня 7.

ALT+SHIFT+7

Розгортання до рівня 8.

ALT+SHIFT+8

Розгортання до рівня 9.

ALT+SHIFT+9

Розгортання всіх рівнів.

ALT+SHIFT+0

Збільшення відступу на один рівень.

TAB

Зменшення відступу на один рівень.

SHIFT+TAB

Розгортання згорнутої структури.

ALT + SHIFT + знак плюс

Згортання розгорнутої структури.

ALT + SHIFT + знак мінус

Установлення мовних параметрів

Примітка : Щоб змінити напрямок записування нотаток, необхідно спочатку ввімкнути підтримку мов із письмом справа наліво в засобі Мовні параметри Microsoft Office 2010.

Дія

Клавіші

Установлення напрямку записування зліва направо.

CTRL+SHIFT зліва

Установлення напрямку записування справа наліво.

CTRL+SHIFT справа

Збільшення відступу на один рівень у тексті з написанням справа наліво.

TAB

Зменшення відступу на один рівень у тексті з написанням справа наліво.

SHIFT+TAB

На початок сторінки

Впорядкування та керування блокнотом

Робота зі сторінками та нотатками на полях

Дія

Клавіші

Увімкнення або вимкнення повносторінкового перегляду.

F11

Відкриття нового вікна OneNote.

CTRL+M

Відкриття маленького віконця OneNote для створення нотаток на полях.

CTRL+SHIFT+M

Розгортання або згортання вкладок групи сторінок.

CTRL + SHIFT + «*»

Друк поточної сторінки.

CTRL+P

Додавання нової сторінки наприкінці виділеного розділу.

CTRL+N

Збільшення ширини смуги вкладок сторінки.

CTRL+SHIFT+[

Зменшення ширини смуги вкладок сторінки.

CTRL+SHIFT+]

Створення нової сторінки нижче поточної вкладки сторінки на тому ж рівні.

CTRL+ALT+N

Зменшення рівня відступу підпису вкладки поточної сторінки.

CTRL+ALT+[

Збільшення рівня відступу підпису вкладки поточної сторінки.

CTRL+ALT+]

Створення нової підсторінки нижче поточної сторінки.

CTRL+SHIFT+ALT+N

Виділення всіх об’єктів.

Натисніть сполучення клавіш CTRL+A кілька разів для збільшення області виділення.

CTRL+A

Виділення поточної сторінки.

CTRL+SHIFT+A
Якщо виділена сторінка входить до складу групи, для виділення всіх сторінок у групі натисніть сполучення клавіш CTRL+A.

Переміщення вибраної вкладки сторінки вгору.

ALT+SHIFT+СТРІЛКА ВГОРУ

Переміщення вибраної вкладки сторінки вниз.

ALT + SHIFT + стрілка вниз

Переміщення місця вставлення в заголовок сторінки.

CTRL+SHIFT+T

Перехід до першої сторінки у видимому діапазоні вкладок сторінок.

ALT+PAGE UP

Перехід до останньої сторінки у видимому діапазоні вкладок сторінок.

ALT+PAGE DOWN

Прокручування вгору на поточній сторінці.

PAGE UP

Прокручування вниз на поточній сторінці.

PAGE DOWN

Прокручування до початку поточної сторінки.

CTRL+HOME

Прокручування до кінця поточної сторінки.

CTRL+END

Перехід до наступного абзацу.

CTRL+СТРІЛКА ВНИЗ

Перехід до попереднього абзацу.

CTRL+СТРІЛКА ВГОРУ

Переміщення курсора вгору на поточній сторінці або розгортання сторінки вгору.

CTRL+ALT+СТРІЛКА ВГОРУ

Переміщення курсора вниз на поточній сторінці або розгортання сторінки вниз.

CTRL+ALT+СТРІЛКА ВНИЗ

Переміщення курсора ліворуч на поточній сторінці або розгортання сторінки вліво.

CTRL+ALT+СТРІЛКА ВЛІВО

Переміщення курсора праворуч на поточній сторінці або розгортання сторінки вправо.

CTRL+ALT+СТРІЛКА ВПРАВО

Перехід до наступного контейнера нотаток.

ALT + клавіша зі стрілкою вниз

Перехід на початок рядка.

HOME

Перехід у кінець рядка.

END

Переміщення курсору на один символ вліво.

Стрілка вліво

Переміщення курсору на один символ вправо.

Клавіша зі стрілкою вправо

Повернення до останньої відвіданої сторінки.

ALT+СТРІЛКА ВЛІВО

Перехід до наступної відвіданої сторінки.

ALT+СТРІЛКА ВПРАВО

Збільшення масштабу.

ALT+CTRL+знак «плюс» (на цифровій клавіатурі)
–АБО–
ALT+CTRL+SHIFT+знак «плюс»

Зменшення масштабу.

ALT+CTRL+знак «мінус» (на цифровій клавіатурі)
–АБО–
ALT+CTRL+SHIFT+ДЕФІС

Збереження змін.

Під час роботи OneNote нотатки зберігаються автоматично в разі внесення змін. Зберігати нотатки вручну не потрібно.

CTRL+S

Робота з блокнотами та розділами

Дія

Клавіші

Створення розділу.

CTRL+T

Відкриття блокнота.

CTRL+O

Відкриття розділу.

CTRL+ALT+SHIFT+O

Перехід до наступного розділу.

CTRL+TAB

Перехід до попереднього розділу.

CTRL+SHIFT+TAB

Перехід до наступної сторінки в розділі.

CTRL+PAGE DOWN

Перехід до попередньої сторінки в розділі.

CTRL+PAGE UP

Перехід до першої сторінки в розділі.

ALT+HOME

Перехід до останньої сторінки в розділі.

ALT+END

Перехід до першої сторінки у видимому діапазоні вкладок сторінок.

ALT+PAGE UP

Перехід до останньої сторінки у видимому діапазоні вкладок сторінок.

ALT + PAGE DOWN

Переміщення або копіювання поточної сторінки.

CTRL+ALT+M

Переміщення фокуса на поточну вкладку сторінки.

CTRL+ALT+G

Виділення поточної вкладки сторінки.

CTRL+SHFT+A

Переміщення фокуса на поточну вкладку розділу.

CTRL+SHIFT+G

Переміщення поточного розділу.

CTRL+SHIFT+G, SHIFT+F10, M

Перехід до іншого блокнота на панелі переходів.

CTRL+G, відтак натисніть клавішу зі стрілкою вниз або клавішу зі стрілкою вверх, щоб вибрати інший блокнот, і натисніть клавішу ENTER.

Пошук нотаток

Дія

Клавіші

Переміщення місця вставлення в поле Пошук для пошуку всіх блокнотів.

CTRL+E

Перегляд наступного результату під час пошуку у всіх блокнотах.

Клавіша зі стрілкою вниз

Перехід до вибраного результату та скасування пошуку під час пошуку у всіх блокнотах.

ENTER

Змінення області пошуку.

CTRL+E, TAB, ПРОБІЛ

Відкриття області результатів пошуку.

ALT+O після пошуку

Пошук лише на поточній сторінці.

Примітка : Ви можете в будь-який момент переключатися між пошуком скрізь і пошуком лише на поточній сторінці, натискаючи сполучення клавіш CTRL+E або CTRL+F.

CTRL+F

Перехід до наступного результату під час пошуку на поточній сторінці.

ENTER або F3

Перехід до попереднього результату під час пошуку на поточній сторінці.

SHFT+F3

Скасування пошуку та повернення на сторінку.

ESC

На початок сторінки

Надання спільного доступу до нотаток

Надання спільного доступу до нотаток іншим користувачам

Дія

Клавіші

Надсилання вибраних сторінок у повідомленні електронної пошти.

CTRL+SHIFT+E

Надання спільного доступу до нотаток в інших програмах

Дія

Клавіші

Надсилання вибраних сторінок у повідомленні електронної пошти.

CTRL+SHIFT+E

Створення завдання Outlook Сьогодні з виділеної нотатки.

CTRL+SHIFT+1

Створення завдання Outlook Завтра з виділеної нотатки.

CTRL+SHIFT+2

Створення завдання Outlook Цього тижня з виділеної нотатки.

CTRL+SHIFT+3

Створення завдання Outlook Наступного тижня з виділеної нотатки.

CTRL+SHIFT+4

Створення завдання Outlook Без дати з виділеної нотатки.

CTRL+SHIFT+5

Відкриття виділеного завдання Outlook.

CTRL+SHIFT+K

Позначення виділеного завдання Outlook як виконаного.

CTRL+SHIFT+9

Видалення виділеного завдання Outlook.

CTRL+SHIFT+0

Синхронізація змін у поточному спільному блокноті.

SHIFT+F9

Синхронізація змін у всіх спільних блокнотах.

F9

Позначення поточної сторінки як непрочитаної.

CTRL+Q

На початок сторінки

Захист нотаток

Захист розділів паролем

Дія

Клавіші

Блокування всіх захищених паролем розділів.

CTRL+ALT+L

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×