Сполучення клавіш в Excel Online

Сполучення клавіш в Excel Online

Багато користувачів переконалися, що, застосовуючи сполучення клавіш на зовнішній клавіатурі в Excel Online для Windows, вони можуть працювати ефективніше. Для користувачів із фізичними обмеженнями або вадами зору сполучення клавіш можуть замінити мишу та слугувати простішим рішенням, ніж сенсорний екран. У цій статті перелічено сполучення клавіш для роботи з Excel Online для Windows.

Примітки : 

 • Описані в цій статті сполучення клавіш відповідають українській розкладці клавіатури й можуть не завжди відповідати клавішам в інших розкладках.

 • Якщо кілька клавіш сполучення потрібно натискати одночасно, у цій статті їх розділено знаком "плюс" (+). Якщо клавіші слід натискати послідовно, їх розділено комою (,).

У цій статті

Поради з використання сполучень клавіш в Excel Online

 • Excel Online працює в браузері, тому сполучення клавіш відрізняються від тих, які використовуються в класичній програмі Excel. Наприклад, для переходу між областями вікна замість клавіші F6 потрібно натиснути Ctrl+F6.

  Крім того, можна використовувати поширені сполучення клавіш браузера, як-от F1 і Ctrl+.

 • Щоб швидко знайти потрібну команду, можна натиснути клавіші Alt+Win+Й для переходу до поля Введіть потрібну дію та просто ввести в ньому слово або ім’я потрібної команди (доступно лише в поданні редагування). Після пошуку пов’язаних параметрів у полі Введіть потрібну дію з’явиться список результатів. Скористайтеся стрілками вгору та вниз, щоб вибрати команду, а потім натисніть клавішу Enter.

 • Щоб перейти до певної клітинки в книзі, використовуйте команду Перехід: натисніть клавіші Ctrl+G, введіть посилання на клітинку (наприклад, B14), а потім натисніть клавішу Enter.

 • Якщо ви використовуєте невізуальний екран, див. розділ Типові завдання в Excel Online.

Сполучення клавіш, які часто використовуються

У таблиці нижче наведено найпопулярніші сполучення клавіш в Excel Online.

Дія

Сполучення клавіш

Перехід до певної клітинки

Ctrl+G

Команда «Додати нагадування» в контекстному меню позначки в розділі «Завдання»

Page Down або стрілка вниз

Переміщення вгору

Page Up або стрілка вгору

Друк

Ctrl+P

Копіювання

Ctrl+C

Вставлення

Ctrl+V

Вирізання

Ctrl+X

Скасування

Ctrl+Z

Закриття книги

Ctrl+W

Пошук

Ctrl+F

Застосування жирного шрифту

Ctrl+B

Відкриття контекстного меню

 • Клавіатура Windows: клавіша контекстного меню Windows + F10 (клавішу Windows розташовано між клавішами Alt і Ctrl зліва)

 • Інші клавіатури: Shift+F10

Допомога

Alt+Й

Пошук

Ctrl+F або Shift+F3

Повторний пошук униз

Shift+F4

Повторний пошук угору

Ctrl+Shift+F4

Вставлення діаграми

Alt+F1

Клавіші доступу: сполучення клавіш для роботи зі стрічкою

Тепер в Excel Online є клавіші доступу, тобто сполучення клавіш для переходу стрічкою. Якщо ви використовували клавіші доступу для заощадження часу в класичній програмі Excel, ви побачите, що в Excel Online вони дуже схожі.

В Excel 2016 для Windows потрібно спочатку натиснути клавішу Alt, а потім – клавішу доступу. В Excel Online використовується сполучення клавіш Alt+Win, до якого додається літера для вкладки стрічки. Наприклад, щоб перейти до вкладки "Рецензування", потрібно натиснути клавіші Alt+Win+Ц.

Стрічка Excel Online із відкритою вкладкою "Основне" та підказками клавіш для всіх вкладок
 • Щоб перейти до стрічки, натисніть клавіші Alt+Win або натискайте Ctrl+F6, доки не дістанетеся вкладки "Основне".

 • Для переходу між вкладками стрічки використовуйте клавішу Tab.

 • Щоб приховати стрічку та отримати більше місця для роботи, натисніть клавіші Ctrl+F1. Щоб знову відобразити стрічку, натисніть їх ще раз.

Щоб безпосередньо вибрати певну вкладку на стрічці, скористайтесь однією з наведених нижче клавіш доступу.

Дія

Сполучення клавіш

Відкрити на стрічці поле "Введіть потрібну дію", щоб ввести пошуковий запит.

Alt+Win, Й

Відкрити вкладку "Файл", щоб перейти до подання Backstage.

Alt+Win, Ф

Відкрити вкладку "Основне", щоб застосувати форматування до тексту й чисел, а також скористатися іншими знаряддями, наприклад функцією "Пошук".

Alt+Win, Е

Відкрити вкладку "Вставлення", щоб вставити функцію, таблицю, діаграму, гіперпосилання або примітку.

Alt+Win, Щ

Відкрити вкладку "Дані", щоб оновити зв’язки та скористатися іншими знаряддями для даних.

Alt+Win, І

Відкрити вкладку "Рецензування", щоб скористатися функцією "Перевірка доступності" та працювати з примітками.

Alt+Win, Ц

Відкрити вкладку "Подання", на якій можна вибрати подання, закріпити рядки або стовпці на аркуші, а також відобразити сітку й заголовки.

Alt+Win, Ї

Сполучення клавіш у цій таблиці допомагають пришвидшити роботу з вкладками й меню стрічки.

Дія

Сполучення клавіш

Вибрати активну вкладку на стрічці та активувати клавіші доступу.

Alt+Win. Щоб перейти на іншу вкладку, використовуйте клавіші доступу або клавішу Tab.

Перемістити фокус до команд на стрічці.

Enter, потім клавіша Tab або Shift+Tab

Активувати вибрану кнопку.

ПРОБІЛ або Enter

Відкрити список для вибраної команди.

ПРОБІЛ або Enter

Відкрити меню для вибраної кнопки.

Alt + стрілка вниз

Перейти до наступної команди, якщо відкрито меню або вкладене меню.

Esc

Сполучення клавіш для команд Excel Online у поданні редагування

Якщо електронна таблиця відкривається в Excel Online у поданні читання, команди редагування не працюватимуть. Щоб перейти до подання редагування, перемістіть фокус за межі аркуша, натиснувши клавіші Ctrl+F6, а потім за допомогою клавіші Tab перейдіть до списку Редагувати книгу. Натисніть клавіші ПРОБІЛ і "Стрілка вниз", а потім виберіть пункт Редагувати у браузері.

Дія

Сполучення клавіш

Вирізання

Ctrl+X

Копіювання

Ctrl+C

Вставлення

Ctrl+V

Скасування

Ctrl+Z

Повторення

Ctrl+Y

На новий рядок у тій самій клітинці

Alt+Enter

Вставлення гіперпосилання

Ctrl+K

Вставлення таблиці

Ctrl+L

Вставлення функції

Shift+F3

Збільшення розміру шрифту

Ctrl + Shift+ ">"

Зменшення розміру шрифту

Ctrl + Shift + "<"

Дія

Сполучення клавіш

Завершити введення даних у клітинку та виділити клітинку нижче

Enter

Завершити введення даних у клітинку та виділити клітинку вище

Shift+Enter

Завершити введення даних у клітинку та виділити наступну клітинку в рядку

Клавіша табуляції

Завершити введення даних у клітинку та виділити попередню клітинку в рядку

Shift + клавіша табуляції

Скасувати введеннях даних у клітинку

Esc

Дія

Сполучення клавіш

Редагувати виділену клітинку

F2

Очистити виділену клітинку

Delete

Очистити виділену клітинку та почати редагування

Backspace

Перейти на початок даних у клітинці

Home

Перейти в кінець даних у клітинці

End

Виділити вправо посимвольно

Shift + стрілка вправо

Виділити до початку даних у клітинці

Shift+Home

Виділити до кінця даних у клітинці

Shift+End

Виділити вліво посимвольно

Shift + стрілка вліво

Розширити виділений фрагмент до останньої непустої клітинки в стовпці або рядку, який містить активну клітинку, або, якщо наступна клітинка пуста, – до наступної непустої клітинки.

Ctrl + Shift + стрілка вправо або Ctrl + Shift + стрілка вліво

Дія

Сполучення клавіш

Жирний

Ctrl+B

Курсив

Ctrl+I

Підкреслення

Ctrl+U

Вставлення форматування

Shift+Ctrl+V

Дія

Сполучення клавіш

Угору на одну клітинку

Стрілка вгору або Shift+Enter

Вниз на одну клітинку

Стрілка вниз або Enter

Вправо на одну клітинку

Стрілка вправо або клавіша табуляції

Перехід на початок рядка

Home

Перехід до клітинки A1

Ctrl+Home

Перехід до останньої клітинки робочого діапазону

Ctrl+End

Перехід на один екран униз (28 рядків)

Page Down

Перехід на один екран угору (28 рядків)

Page Up

Перейти до краю поточної області даних

Ctrl + стрілка вправо або Ctrl + стрілка вліво

Переміщення між стрічкою та вмістом книги

Ctrl+F6

Перехід до іншої вкладки стрічки

Tab.

Натисніть клавішу Enter, щоб перейти до цієї вкладки на стрічці.

Вставлення нового аркуша

Shift+F11

Перехід до наступного аркуша

Alt + Ctrl + Page Down

Перехід до попереднього аркуша

Alt + Ctrl + Page Up

Дія

Сполучення клавіш

Відкрити меню/деталізувати

Alt + стрілка вниз

Узагальнити

Alt + стрілка вгору

Перехід за гіперпосиланням

Ctrl+Enter

Відкрити область "Примітки" під час редагування

Shift+F2

Дія

Сполучення клавіш

Вибір діапазону клітинок

Shift + клавіші зі стрілками

Виділення всього стовпця

Ctrl+ПРОБІЛ

Виділення всього рядка

Shift+ПРОБІЛ

Розширення виділеного фрагмента до останньої непустої клітинки в стовпці або рядку, який містить активну клітинку, або, якщо наступна клітинка пуста, – до наступної непустої клітинки.

Ctrl + Shift + стрілка вправо або Ctrl + Shift + стрілка вліво

Дія

Сполучення клавіш

Зверху вниз (або вперед у виділеному діапазоні)

Enter

Знизу вгору (або назад у виділеному діапазоні)

Shift+Enter

Вперед у рядку (або вниз, якщо виділено один стовпець)

Клавіша табуляції

Назад у рядку (або вгору, якщо виділено один стовпець)

Shift + клавіша табуляції

Дія

Сполучення клавіш

Обчислення книги (оновлення)

F9

Повне обчислення

Ctrl+Shift+Alt+F9

Оновлення зовнішніх даних

Alt+F5

Оновлення всіх зовнішніх даних

Ctrl+Alt+F5

Автосума

Alt + знак рівності ("=")

Див. також

Використання спеціальних можливостей для навігації в Excel

Виконання основних завдань в Excel Online за допомогою невізуального екрана

Технічна підтримка клієнтів з особливими потребами

Корпорація Майкрософт прагне забезпечити якомога кращі умови роботи для всіх своїх клієнтів. Якщо у вас є особливі потреби або ви маєте запитання щодо спеціальних можливостей, зверніться по технічну підтримку до служби Microsoft Disability Answer Desk. Її фахівці чудово знають, як використовувати численні спеціальні засоби, і можуть надавати допомогу англійською, іспанською, французькою й американською мовами жестів. Щоб отримати контактні дані для свого регіону, перейдіть на сайт служби Microsoft Disability Answer Desk.

Якщо ви користувач у державній установі, комерційній організації або на підприємстві, зверніться до корпоративної служби підтримки Disability Answer Desk.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×