Сполучення клавіш в Access

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Сполучення клавіш використовуються для швидкого доступу до часто використовуваних команд і операцій. Наступні розділи містять список сполучень клавіш, доступних у Microsoft Office Access 2007. Сполучення клавіш також використовуються для переміщення фокусу до меню, команди або елемента керування без використання миші.

Загальні сполучення клавіш

Загальні сполучення клавіш у програмі Access

Відкриття баз даних

Дія

Клавіші

Відкриття нової бази даних

CTRL+N

Відкриття наявної бази даних

Ctrl+O

Друк і збереження

Дія

Клавіші

Друк поточного або виділеного об’єкта

CTRL+P

Відкриття діалогового вікна Друк із вікна Попередній перегляд

P або CTRL+P

Відкриття діалогового вікна Параметри сторінки з вікна Попередній перегляд

S

Скасування попереднього перегляду друку або макета

С або ESC

Збереження об’єкта бази даних

CTRL+S або SHIFT+F12

Відкриття діалогового вікна Збереження документа

F12

Використання списку або поля зі списком

Дія

Клавіші

Відкриття поля зі списком

F4 або ALT+СТРІЛКА ВНИЗ

Оновлення вмісту списку або поля зі списком поле підстановки

F9

Перехід униз на один рядок

СТРІЛКА ВНИЗ

Перехід униз на одну сторінку

PAGE DOWN

Перехід угору на один рядок

СТРІЛКА ВГОРУ

Перехід угору на одну сторінку

PAGE UP

Вихід із поля зі списком або списку

Клавіша табуляції

Пошук і заміна тексту або даних

Дія

Клавіші

Відкриття вкладки Пошук у діалоговому вікні Пошук і заміна (лише в поданні таблиці або форми)

CTRL+F

Відкриття вкладки Заміна в діалоговому вікні Пошук і заміна (лише в поданні таблиці або форми)

CTRL+H

Пошук наступного екземпляра тексту, вказаного в діалоговому вікні Пошук і заміна, коли це діалогове вікно закрите (лише в поданні таблиці або форми)

Shift+F4

Робота в режимі конструктора

Дія

Клавіші

Переключення між режимом редагування (коли відображається курсор) і Режим переходу у таблиці даних. Під час роботи у формі або звіті натисніть клавішу ESC, щоб вийти з режиму переходів.

F2

Переключення до аркуша властивостей (подання конструктора у формах і звітах як у базах даних, так і в проектах Access)

F4

Переключення до подання форми з подання конструктора

F5

Переключення між верхньою та нижньою областями вікна (подання конструктора для запитів і вікно «Розширений фільтр/Сортування»)

F6

Перехід між сіткою полів, властивостями полів, областю переходів, клавішами доступу в системі доступу з клавіатури, елементами керування масштабом і рядком безпеки (подання конструктора для таблиць)

F6

Відкриття діалогового вікна Вибір побудовника (вікно подання конструктора для форм і звітів)

F7

Відкриття редактора Visual Basic із властивості, виділеної у вікні властивостей форми або звіту

F7

Переключення від редактора Visual Basic до подання конструктора форми або звіту

SHIFT+F7 або ALT+F11

Елементи керування редагуванням у режимі конструктора форми або звіту

Дія

Клавіші

Копіювання виділеного елемента керування до буфера обміну

CTRL+C

Вирізання виділеного елемента керування та копіювання його до буфера обміну

CTRL+X

Вставлення вмісту буфера обміну у верхньому лівому куті виділеного розділу

CTRL+V

Переміщення виділеного елемента керування вправо (крім елементів керування, які є частиною макета)

СТРІЛКА ВПРАВО або CTRL+СТРІЛКА ВПРАВО

Переміщення виділеного елемента керування вліво (крім елементів керування, які є частиною макета)

СТРІЛКА ВЛІВО або CTRL+СТРІЛКА ВЛІВО

Переміщення виділеного елемента керування вгору

СТРІЛКА ВГОРУ або CTRL+СТРІЛКА ВГОРУ

Переміщення виділеного елемента керування вниз

СТРІЛКА ВНИЗ або CTRL+СТРІЛКА ВНИЗ

Збільшення висоти виділеного елемента керування

SHIFT+СТРІЛКА ВНИЗ

Збільшення ширини виділеного елемента керування

Примітка : Якщо сполучення клавіш використовується для елементів керування в макеті, змінюється розмір усього макета

SHIFT+СТРІЛКА ВПРАВО

Зменшення висоти виділеного елемента керування

SHIFT+СТРІЛКА ВГОРУ

Зменшення ширини виділеного елемента керування

Примітка : Якщо сполучення клавіш використовується для елементів керування в макеті, змінюється розмір усього макета

Shift + стрілка вліво

Операції з вікнами

Примітка : За промовчанням Microsoft Office Access 2007 баз даних відображаються як документи із вкладками. Щоб використовувати документи у вигляді вікон, натисніть Кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office та натисніть кнопку Параметри Access. У діалоговому вікні Параметри Access натисніть кнопку Поточна база даних і в розділі Параметри вікна документавиберіть Накладання вікон.

Дія

Клавіші

Відображення або приховання області переходів

F11

Переключення між відкритими вікнами

CTRL+F6

Відновлення виділеного згорнутого вікна, коли всі вікна згорнуто

ENTER

Увімкнення режиму змінення розміру для активного вікна, якщо воно не розгорнуте; для змінення розміру вікна використовуються клавіші зі стрілками

CTRL+F8

Відображення меню керування вікном

ALT+ПРОБІЛ

Відображення контекстного меню

Shift+F10

Закриття активного вікна.

CTRL+W або CTRL+F4

Переключення між редактором Visual Basic і попереднім активним вікном

Alt+F11

Робота з майстрами

Дія

Клавіші

Переміщення фокусу вперед між елементами керування майстра

TAB

Перехід до наступної сторінки майстра

ALT+N

Перехід до попередньої сторінки майстра

ALT+B

Закриття майстра

ALT+F

Різноманітні завдання

Дія

Клавіші

Відображення повної адреси для виділеного гіперпосилання

F2

Перевірка орфографії

F7

Відкриття збільшеного поля для зручного введення виразів та іншого тексту в областях малого розміру

SHIFT+F2

Відображення вікна властивостей у поданні конструктора

ALT+ENTER

Вихід із програми Access

Alt+F4

Виклик побудовника

CTRL+F2

Переключення вперед між поданнями в таблиці, запиті, формі, звіті, сторінці, зведеному списку, звіті зведеної діаграми, збереженій процедурі або функції проекту Access (ADP). У разі наявності додаткових подань послідовні натискання клавіш призводять до переключення до наступного наявного подання.

CTRL+СТРІЛКА ВПРАВО або CTRL+КОМА (,)

Переключення назад між поданнями в таблиці, запиті, формі, звіті, сторінці, зведеному списку, звіті зведеної діаграми, збереженій процедурі або функції ADP. У разі наявності додаткових подань послідовні натискання клавіш призводять до переключення до попереднього подання.

Примітка : Сполучення клавіш CTRL+КРАПКА (.) не працює в усіх умовах і зі всіма об’єктами.

CTRL+СТРІЛКА ВЛІВО або CTRL+КРАПКА (.)

Сполучення клавіш області переходів

Редагування та переміщення у списку об’єктів

Дія

Клавіші

Перейменування виділеного об’єкта

F2

Перехід униз на один рядок

СТРІЛКА ВНИЗ

Перехід униз на одне вікно

PAGE DOWN

Перехід до останнього об’єкта

END

Перехід угору на один рядок

СТРІЛКА ВГОРУ

Перехід угору на одне вікно

PAGE UP

Перехід до першого об’єкта

Home

Переміщення та відкриття об’єктів

Дія

Клавіші

Відкриття виділеної таблиці або запиту в поданні таблиці

ENTER

Відкриття виділеної форми або звіту

ENTER

Запуск вибраного макросу

ENTER

Відкриття виділеної таблиці, запиту, форми, звіту, сторінки доступу до даних, макросу або модуля в поданні конструктора

CTRL+ENTER

Відображення вікна перевірки в редакторі Visual Basic

Ctrl+G

Робота з меню

Дія

Клавіші

Відображення контекстного меню

SHIFT+F10

Відображення клавіш доступу

ALT або F10

Відображення меню піктограми програми (в рядку заголовка програми)

ALT+ПРОБІЛ

Вибір наступної або попередньої команди під час відображення меню або вкладеного меню

СТРІЛКА ВНИЗ або СТРІЛКА ВГОРУ

Вибір меню зліва або справа; або, під час відображення вкладеного меню, переключення між головним і вкладеним меню

СТРІЛКА ВЛІВО або СТРІЛКА ВПРАВО

Вибір останньої або першої команди в меню або вкладеному меню

HOME або END

Одночасне закриття видимого меню та вкладеного меню

ALT

Закриття видимого меню; або закриття тільки вкладеного меню, якщо воно відображається

Esc

Робота з вікнами та діалоговими вікнами

Використання вікна програми

Дія

Клавіші

Переключення до іншої програми

ALT+TAB

Переключення до попередньої програми

ALT+SHIFT+TAB

Відображення меню Пуск у Windows

CTRL+ESC

Закриття вікна активної бази даних

CTRL+W

Переключення до вікна наступної бази даних

CTRL+F6

Переключення до вікна попередньої бази даних

CTRL+SHIFT+F6

Відновлення виділеного згорнутого вікна, коли всі вікна згорнуто

Enter

Використання діалогового вікна

Дія

Клавіші

Перехід до наступної вкладки діалогового вікна

CTRL+TAB

Перехід до попередньої вкладки діалогового вікна

CTRL+SHIFT+TAB

Перехід до наступного параметра або групи елементів керування

TAB

Перехід до попереднього параметра або групи елементів керування

SHIFT+TAB

Перехід між пунктами вибраного розкривного списку або між параметрами в групі параметрів

Клавіші зі стрілками

Виконання дії, призначеної виділеній кнопці; встановлення або зняття прапорця

ПРОБІЛ

Перехід до параметра за першою буквою імені параметра в розкривному списку

Клавіша з буквою, яка відповідає першій букві імені потрібного параметра (коли вибрано розкривний список)

Вибір параметра або встановлення чи зняття прапорця за буквою, підкресленою в імені параметра

ALT+клавіша з буквою

Відкриття виділеного розкривного списку

ALT+СТРІЛКА ВНИЗ

Закриття виділеного розкривного списку

ESC

Виконання дії, призначеної встановленій за промовчанням кнопці діалогового вікна

ENTER

Скасування команди та закриття діалогового вікна

Esc

Редагування в текстовому полі

Дія

Клавіші

Перехід до початку запису

HOME

Перехід до кінця запису

END

Перехід на один символ вліво або вправо

СТРІЛКА ВЛІВО або СТРІЛКА ВПРАВО

Перехід на одне слово вліво або вправо

CTRL+СТРІЛКА ВЛІВО або CTRL+СТРІЛКА ВПРАВО

Виділення тексту від курсору до початку запису

SHIFT+HOME

Виділення тексту від курсору до кінця запису

SHIFT+END

Змінення розміру виділеного фрагмента на один символ вліво

SHIFT+СТРІЛКА ВЛІВО

Змінення розміру виділеного фрагмента на один символ вправо

SHIFT+СТРІЛКА ВПРАВО

Змінення розміру виділеного фрагмента на одне слово вліво

CTRL+SHIFT+СТРІЛКА ВЛІВО

Змінення розміру виділеного фрагмента на одне слово вправо

Ctrl + Shift + стрілка вправо

Робота з діалогових вікон відкриттяФайлу нової бази данихта Збереження документа

Дія

Клавіші

Перехід до попередньої папки ( Зображення кнопки )

ALT+1

Відкрийте папку вгору на один рівень у відкритій папці (Вгору на один рівень кнопки Зображення кнопки )

ALT+2

Видалення виділеної папки або файлу (видалення кнопки Зображення кнопки )

Del

Створення нового вкладеної папки у відкритій папці (Створити папку кнопку Зображення кнопки )

ALT+4

Переключення між поданнями ескізів сторінок, плитки, піктограм, списку, таблиці, властивостей і попереднього перегляду

ALT+5

Відображення меню Знаряддя (кнопка Знаряддя)

ALT+L

Робота з вікнами властивостей

Використання вікна властивостей у формі або звіті

Дія

Клавіші

Відображення або приховання вкладки вікна властивостей

F4

Перехід по одному між пунктами розкривного списку елемента керування

СТРІЛКА ВНИЗ або СТРІЛКА ВГОРУ

Перехід на п’ять пунктів у розкривного списку елемента керування

PAGE UP або PAGE DOWN

Перехід до вкладок вікна властивостей із розкривного списку елемента керування

TAB

Перехід між вкладками вікна властивостей, коли вибрано вкладку, але не вибрано властивість

СТРІЛКА ВЛІВО або СТРІЛКА ВПРАВО

Коли властивість уже вибрано, перехід униз на одну властивість на вкладці

TAB

Коли властивість уже вибрано, перехід угору на одну властивість; або, якщо фокус уже вгорі, перехід до розкривного списку елемента керування

SHIFT+TAB

Переключення вперед між вкладками, коли властивість уже вибрано

CTRL+TAB

Переключення назад між вкладками, коли властивість уже вибрано

CTRL+SHIFT+TAB

Використання вікна властивостей у таблиці або запиту

Дія

Клавіші

Відображення або приховання вкладки вікна властивостей

F4

Перехід між вкладками вікна властивостей, коли вибрано вкладку, але не вибрано властивість

СТРІЛКА ВЛІВО або СТРІЛКА ВПРАВО

Перехід до вкладок вікна властивостей, коли вибрано властивість

CTRL+TAB

Перехід до першої властивості вкладки, коли жодної властивості не вибрано

TAB

Перехід на одну властивість униз на вкладці

TAB

Перехід на одну властивість угору на вкладці; або, якщо фокус уже вгорі, виділення самої вкладки

SHIFT+TAB

Переключення вперед між вкладками, коли властивість уже вибрано

CTRL+TAB

Переключення назад між вкладками, коли властивість уже вибрано

CTRL+SHIFT+TAB

Робота з області Список полів

Дія

Клавіші

Відображення або приховання області Список полів

ALT+F8

Додавання виділеного поля до розділу даних форми або звіту

ENTER

Перехід угору або вниз в області Список полів

СТРІЛКА ВГОРУ або СТРІЛКА ВНИЗ

Перехід до верхньої області Список полів із нижньої області

SHIFT+TAB

Перехід до нижньої області Список полів із верхньої області

Клавіша табуляції

Сполучення клавіш для роботи з вікном довідки

Дія

Клавіші

Виділення наступного прихованого тексту чи гіперпосилання або команд Показати все чи Приховати все на початку розділу

TAB

Виділення попереднього прихованого тексту чи гіперпосилання або кнопки Огляд на початку статті на веб-сайті Microsoft Office

SHIFT+TAB

Виконання дії, пов’язаної з виділеною командою Показати все або Приховати все, прихованим текстом або гіперпосиланням

ENTER

Перехід до попереднього розділу довідки

ALT+СТРІЛКА ВЛІВО

Перехід до наступного розділу довідки

ALT+СТРІЛКА ВПРАВО

Відкриття діалогового вікна Друк

CTRL+P

Прокручування невеликих обсягів тексту відповідно вгору або вниз, у межах відображуваного наразі розділу довідки.

СТРІЛКА ВГОРУ або СТРІЛКА ВНИЗ

Прокручування великих обсягів тексту відповідно вгору або вниз, у межах відображуваного наразі розділу довідки.

PAGE UP або PAGE DOWN

Відображення меню команд для вікна довідки. Необхідно, щоб вікно довідки було активним (клацніть елемент у вікні довідки).

Shift+F10

Надсилання повідомлень електронної пошти

Дія

Клавіші

Надсилання активного об’єкта бази даних (об’єкта, виділеного в області переходів) електронною поштою

ALT+F+E

Відкриття адресної книги в Outlook

CTRL+SHIFT+B

Порівняння імен у полях Кому, Копія та ПК з адресною книгою

ALT+K або CTRL+K

Вибір наступного поля в заголовку або в тексті електронного повідомлення, коли останнє поле в заголовку повідомлення активне

TAB

Виділення попереднього поля або кнопки в заголовку повідомлення електронної пошти

SHIFT+TAB

Сполучення клавіш для роботи з текстом і даними

Виділення тексту та даних

Виділення тексту в полі

Дія

Клавіші

Змінення розміру виділеного фрагмента на один символ вправо

SHIFT+СТРІЛКА ВПРАВО

Змінення розміру виділеного фрагмента на одне слово вправо

CTRL+SHIFT+СТРІЛКА ВПРАВО

Змінення розміру виділеного фрагмента на один символ вліво

SHIFT+СТРІЛКА ВЛІВО

Змінення розміру виділеного фрагмента на одне слово вліво

Ctrl + Shift + стрілка вліво

Виділення поля або запису

Для скасування виділення використовується протилежна клавіша зі стрілкою.

Дія

Клавіші

Виділення наступного поля

TAB

Переключення між режимом редагування (коли відображається курсор) і Режим переходу у таблиці даних. Під час роботи у формі або звіті натисніть клавішу ESC, щоб вийти з режиму переходів.

F2

Переключення між виділенням поточного запису і першого поля в поточному записі в режимі навігації

SHIFT+ПРОБІЛ

Розширення виділеного фрагмента до попереднього запису, якщо виділено поточний запис

SHIFT+СТРІЛКА ВГОРУ

Розширення виділеного фрагмента до наступного запису, якщо виділено поточний запис

SHIFT+СТРІЛКА ВНИЗ

Виділення всіх записів

CTRL+A або CTRL+SHIFT+ПРОБІЛ

Розширення виділеного фрагмента

Дія

Клавіші

Увімкнення режиму розширення (у поданні таблиці в нижньому правому куті вікна з’являється напис Розширене виділення); повторне натискання клавіші F8 призводить до розширення виділеного фрагмента на слово, поле, запис або на всі записи

F8

Розширення виділеного фрагмента на сусідні поля в тому самому рядку в поданні таблиці

СТРІЛКА ВЛІВО або СТРІЛКА ВПРАВО

Розширення виділеного фрагмента на сусідні рядки в поданні таблиці

СТРІЛКА ВГОРУ або СТРІЛКА ВНИЗ

Скасування попереднього розширення

SHIFT+F8

Скасування режиму розширення

Esc

Виділення та переміщення стовпця у вікні табличного подання даних

Дія

Клавіші

Виділення поточного стовпця або скасування виділення стовпця, тільки в Режим переходу

CTRL+ПРОБІЛ

Виділення стовпця праворуч, якщо виділено поточний стовпець

SHIFT+СТРІЛКА ВПРАВО

Виділення стовпця ліворуч, якщо виділено поточний стовпець

SHIFT+СТРІЛКА ВЛІВО

Увімкнення режим переміщення; відтак натискайте клавіші СТРІЛКА ВПРАВО або СТРІЛКА ВЛІВО, щоб перемістити виділені стовпці вправо або вліво

CTRL+SHIFT+F8

Редагування тексту та даних

Якщо курсор не відображається, натисніть клавішу F2, щоб його відобразити.

Переміщення курсору в полі

Дія

Клавіші

Переміщення курсору на один символ вправо

СТРІЛКА ВПРАВО

Переміщення курсору на одне слово вправо

CTRL+СТРІЛКА ВПРАВО

Переміщення курсору на один символ вліво

СТРІЛКА ВЛІВО

Переміщення курсору на одне слово вліво

CTRL+СТРІЛКА ВЛІВО

Переміщення курсору в кінець поля в однорядкових полях; або переміщення в кінець рядка в багаторядкових полях

END

Переміщення курсору в кінець поля в багаторядкових полях

CTRL+END

Переміщення курсору на початок поля в однорядкових полях; або переміщення на початок рядка в багаторядкових полях

HOME

Переміщення курсору на початок поля в багаторядкових полях

Ctrl+Home

Копіювання, переміщення та видалення тексту

Дія

Клавіші

Копіювання виділеного фрагмента до буфера обміну

CTRL+C

Вирізання виділеного фрагмента та його копіювання до буфера обміну

CTRL+X

Вставлення вмісту буфера обміну в місці розташування курсору

CTRL+V

Видалення виділеного фрагмента або символу ліворуч від курсору

BACKSPACE

Видалення виділеного фрагмента або символу праворуч від курсору

DELETE

Видалення всіх символів праворуч від курсору

Ctrl+Delete

Скасування змін

Дія

Клавіші

Скасування набраного

CTRL+Z або ALT+BACKSPACE

Скасування змін у поточному полі або поточному записі; у разі змінення як того, так і іншого натисніть клавішу ESC двічі, щоб скасувати зміни спочатку в поточному полі, а потім у поточному записі

Esc

Введення даних у вікні табличного подання даних або подання форми

Дія

Клавіші

Вставлення поточної дати

CTRL+КРАПКА З КОМОЮ (;)

Вставлення поточного часу

CTRL+SHIFT+ДВОКРАПКА (:)

Вставлення значення поля за промовчанням

CTRL+ALT+ПРОБІЛ

Вставлення значення з такого самого поля в попередньому записі

CTRL+АПОСТРОФ (')

Додавання нового запису

CTRL+ПЛЮС (+)

Видалення поточного запису (в таблиці даних)

CTRL+МІНУС(-)

Збереження змін у поточному записі

SHIFT+ENTER

Переключення між значеннями прапорця або перемикача

ПРОБІЛ

Вставлення нового рядка

Ctrl+Enter

Оновлення полів із використанням поточних даних

Дія

Клавіші

Повторне обчислення полів у вікні

F9

Повторний запит зв’язаних таблиць; у підпорядкованій формі це призводить до повторного запиту зв’язаної таблиці тільки для підпорядкованої форми

SHIFT+F9

Оновлення вмісту списку або поля зі списком поле підстановки

F9

Клавіші для переходу між записами

Переміщення в режимі конструктора

Дія

Клавіші

Переключення між режимом редагування (коли відображається курсор) і режимом навігації

F2

Відображення або приховання вікна властивостей

F4

Переключення до подання форми з подання конструктора

F5

Переключення між верхньою та нижньою областями вікна (подання конструктора для макросів, записів і вікна «Розширений фільтр/Сортування»). Якщо натискання клавіші ТАВ не призводить до переходу до потрібної області вікна, натисніть клавішу F6.

F6

Переключення вперед між областю конструктора, властивостями, областю переходів, клавішами доступу й елементами керування масштабом (режим конструктора для таблиць, форм і звітів)

F6

Відкриття редактора Visual Basic із властивості, виділеної у вікні властивостей форми або звіту

F7

Виклик області Список полів у формі, звіті або сторінці доступу до даних. Якщо область Список полів уже відкрито, фокус переміщається до області Список полів.

ALT+F8

Переключення від редактора Visual Basic до подання конструктора форми або звіту, якщо відкрито модуль коду

SHIFT+F7

Переключення від вікна властивостей елемента керування в режимі конструктора форми або звіту до області конструктора без зміни фокусу

SHIFT+F7

Відображення вікна властивостей

ALT+ENTER

Копіювання виділеного елемента керування до буфера обміну

CTRL+C

Вирізання виділеного елемента керування та копіювання його до буфера обміну

CTRL+X

Вставлення вмісту буфера обміну у верхньому лівому куті виділеного розділу

CTRL+V

Переміщення виділеного елемента керування вправо на один піксел на сітці сторінки

СТРІЛКА ВПРАВО

Переміщення виділеного елемента керування вліво на один піксел на сітці сторінки

СТРІЛКА ВЛІВО

Переміщення виділеного елемента керування вгору на один піксел на сітці сторінки

Примітка : Для елементів керування в макеті зі стовпцями це призводить до обміну місцями виділеного елемента керування та розміщеного безпосередньо над ним, якщо тільки це не найвищий елемент керування в макеті.

СТРІЛКА ВГОРУ

Переміщення виділеного елемента керування вниз на один піксел на сітці сторінки

Примітка : Для елементів керування в макеті зі стовпцями це призводить до обміну місцями виділеного елемента керування та розміщеного безпосередньо під ним, якщо тільки це не найнижчий елемент керування в макеті.

СТРІЛКА ВНИЗ

Переміщення виділеного елемента керування вправо на один піксел (незалежно від сітки сторінки)

CTRL+СТРІЛКА ВПРАВО

Переміщення виділеного елемента керування вліво на один піксел (незалежно від сітки сторінки)

CTRL+СТРІЛКА ВЛІВО

Переміщення виділеного елемента керування вгору на один піксел (незалежно від сітки сторінки)

Примітка : Для елементів керування в макеті зі стовпцями це призводить до обміну місцями виділеного елемента керування та розміщеного безпосередньо над ним, якщо тільки це не найвищий елемент керування в макеті.

CTRL+СТРІЛКА ВГОРУ

Переміщення виділеного елемента керування вниз на один піксел (незалежно від сітки сторінки)

Примітка : Для елементів керування в макеті зі стовпцями це призводить до обміну місцями виділеного елемента керування та розміщеного безпосередньо під ним, якщо тільки це не найнижчий елемент керування в макеті.

CTRL+СТРІЛКА ВНИЗ

Збільшення ширини виділеного елемента керування (вправо) на один піксел

Примітка : Для елементів керування в макеті зі стовпцями це призводить до збільшення ширини всього макета

SHIFT+СТРІЛКА ВПРАВО

Зменшення ширини виділеного елемента керування (вліво) на один піксел

Примітка : Для елементів керування в макеті зі стовпцями це призводить до зменшення ширини всього макета

SHIFT+СТРІЛКА ВЛІВО

Зменшення висоти виділеного елемента керування (знизу) на один піксел

SHIFT+СТРІЛКА ВГОРУ

Збільшення висоти виділеного елемента керування (знизу) на один піксел

Shift + стрілка вниз

Переміщення у вікні табличного подання даних

Перехід до певного запису

Дія

Клавіші

Перехід до поле номера запису; після цього введіть номер запису та натисніть клавішу ENTER

F5

Переміщення між полями та записами

Дія

Клавіші

Перехід до наступного поля

ТАВ або СТРІЛКА ВПРАВО

Перехід до останнього поля поточного запису в режимі навігації

END

Перехід до попереднього поля

SHIFT+TAB або СТРІЛКА ВЛІВО

Перехід до першого поля поточного запису в режимі навігації

HOME

Перехід до поточного поля в наступному записі

СТРІЛКА ВНИЗ

Перехід до поточного поля останнього запису в режимі навігації

CTRL+СТРІЛКА ВНИЗ

Перехід до останнього поля останнього запису в режимі навігації

CTRL+END

Перехід до поточного поля в попередньому записі

СТРІЛКА ВГОРУ

Перехід до поточного поля першого запису в режимі навігації

CTRL+СТРІЛКА ВГОРУ

Перехід до першого поля першого запису в режимі навігації

Ctrl+Home

Перехід до іншого екрана даних

Дія

Клавіші

Перейти на один екран униз

Page Down

Перейти на один екран угору

Page Up

Переміщення вправо на один екран

CTRL+PAGE DOWN

Переміщення вліво на один екран

CTRL+PAGE UP

Переміщення в підтаблицях

Перехід до певного запису

Дія

Клавіші

Перехід із підтаблиці даних до поля номера запису; після цього введіть номер запису та натисніть клавішу ENTER

Alt+F5

Розгортання та згортання підтаблиці

Дія

Клавіші

Перехід із таблиці даних для розгортання підтаблиці даних запису

CTRL+SHIFT+СТРІЛКА ВНИЗ

Згортання підтаблиці даних

CTRL+SHIFT+СТРІЛКА ВГОРУ

Переміщення між таблицею та підтаблицею

Дія

Клавіші

Введення підтаблиці даних з останнього поля попереднього запису в таблиці даних

TAB

Введення підтаблиці даних з першого поля наступного запису в таблиці даних

SHIFT+TAB

Вихід із підтаблиці даних і перехід до першого поля наступного запису в таблиці даних

CTRL+TAB

Вихід із підтаблиці даних і перехід до останнього поля попереднього запису в таблиці даних

CTRL+SHIFT+TAB

З останнього поля підтаблиці даних для введення нового поля в таблиці даних

TAB

Із таблиці даних для обходу підтаблиці даних і переходу до наступного запису в таблиці даних

СТРІЛКА ВНИЗ

Із таблиці даних для обходу підтаблиці даних і переходу до попереднього запису в таблиці даних

СТРІЛКА ВГОРУ

Для переходу між полями та записами в підтаблиці даних можна використовувати ті самі сполучення клавіш, що й у поданні таблиці.

Переміщення в поданні форми

Перехід до певного запису

Дія

Клавіші

Перехід до поля номера запису; після цього введіть номер запису та натисніть клавішу ENTER

F5

Переміщення між полями та записами

Дія

Клавіші

Перехід до наступного поля

TAB

Перехід до попереднього поля

SHIFT+TAB

Перехід до останнього елемента керування на формі з утриманням фокусу на поточному записі в режимі навігації

END

Перехід до останнього елемента керування на формі з переміщенням фокусу до останнього запису в режимі навігації

CTRL+END

Перехід до першого елемента керування на формі з утриманням фокусу на поточному записі в режимі навігації

HOME

Перехід до першого елемента керування на формі з переміщенням фокусу до першого запису в режимі навігації

CTRL+HOME

Перехід до поточного поля в наступному записі

CTRL+PAGE DOWN

Перехід до поточного поля в попередньому записі

CTRL+PAGE UP

Переміщення у формах із кількома сторінками

Дія

Клавіші

Перехід униз на одну сторінку; якщо це кінець запису, перехід до відповідної сторінки наступного запису

PAGE DOWN

Перехід угору на одну сторінку; якщо це кінець запису, перехід до відповідної сторінки попереднього запису

PAGE UP

Переміщення між головною формою та підформою

Дія

Клавіші

Введення підпорядкованої форми з попереднього поля головної форми

TAB

Введення підпорядкованої форми з наступного поля головної форми

SHIFT+TAB

Вихід із підпорядкованої форми та перехід до наступного поля в головній формі або наступному записі

CTRL+TAB

Вихід із підпорядкованої форми та перехід до попереднього поля в головній формі або попередньому записі

CTRL+SHIFT+TAB

Переміщення в режимах попереднього перегляду та зразка

Робота з вікнами та діалоговими вікнами

Дія

Клавіші

Відкриття діалогового вікна Друк

P (для форм і звітів) або CTRL+P (для таблиць даних, форм і звітів)

Відкриття діалогового вікна Параметри сторінки (тільки для форм і звітів)

S

Збільшення або зменшення області сторінки

Z

Скасування режиму попереднього перегляду друку або зразка

С або ESC

Перегляд різних сторінок

Дія

Клавіші

Перехід до поля номера сторінки; після цього введіть номер сторінки та натисніть клавішу ENTER

ALT+F5

Перегляд наступної сторінки (якщо вибрано параметр Припасувати до вікна)

PAGE DOWN або СТРІЛКА ВНИЗ

Перегляд попередньої сторінки (якщо вибрано параметр Припасувати до вікна)

PAGE UP або СТРІЛКА ВГОРУ

Переміщення в друк і попередній перегляд макета

Дія

Клавіші

Поступове прокручування вниз

СТРІЛКА ВНИЗ

Прокручування вниз на один повний екран

PAGE DOWN

Перехід до кінця сторінки

CTRL+СТРІЛКА ВНИЗ

Поступове прокручування вгору

СТРІЛКА ВГОРУ

Прокручування вгору на один повний екран

PAGE UP

Перехід на початок сторінки

CTRL+СТРІЛКА ВГОРУ

Поступове прокручування вправо

СТРІЛКА ВПРАВО

Перехід до правого краю сторінки

END

Перехід до нижнього правого кута сторінки

CTRL+END

Поступове прокручування вліво

СТРІЛКА ВЛІВО

Перехід до лівого краю сторінки

HOME

Перехід до верхнього лівого кута сторінки

Ctrl+Home

Перейдіть у вікні бази даних схеми у проекті Microsoft Access

Дія

Клавіші

Перехід від клітинки таблиці до рядка назви таблиці

ESC

Перехід від рядка назви таблиці до останньої зміненої клітинки

ENTER

Перехід від рядка назви таблиці до рядка назви таблиці або
від клітинки до клітинки всередині таблиці

TAB

Розгортання списку всередині таблиці

ALT + СТРІЛКА ВНИЗ

Перегляд пунктів розкривного списку згори вниз

СТРІЛКА ВНИЗ

Перехід до попереднього елемента списку

СТРІЛКА ВГОРУ

Вибір елемента списку та перехід до наступної клітинки

ENTER

Змінення настройки прапорця

ПРОБІЛ

Перехід до першої клітинки в рядку або
на початок поточної клітинки

HOME

Перехід до останньої клітинки в рядку або
в кінець поточної клітинки

END

Перехід до наступної «сторінки» всередині таблиці або
до наступної «сторінки» діаграми

PAGE DOWN

Перехід до попередньої «сторінки» всередині таблиці або
до попередньої «сторінки» діаграми

PAGE UP

Переміщення в конструкторі запитів у проекті Microsoft Access

Будь-яка область

Дія

Клавіші

Перехід між областями конструктора запитів

F6, SHIFT+F6

Область діаграми

Дія

Клавіші

Перехід між таблицями, поданнями та функціями (а також лініями з’єднання, в разі наявності)

TAB або SHIFT+TAB

Перехід між стовпцями в таблиці, поданні або функції

Клавіші зі стрілками

Вибір виділеного стовпця даних для виводу

ПРОБІЛ або ПЛЮС (+)

Видалення виділеного стовпця даних із результату запиту

ПРОБІЛ або МІНУС (-)

Видалення виділеної таблиці, подання, функції або лінії з’єднання із запиту

DELETE

Примітка : У разі виділення кількох елементів натискання клавіші ПРОБІЛ впливає на всі виділені елементи. Щоб вибрати кілька елементів, клацніть їх, утримуючи натиснутою клавішу SHIFT. Щоб переключити стан виділення одного елемента, клацніть його, утримуючи натиснутою клавішу CTRL.

Область сітки

Дія

Клавіші

Перехід між клітинками

Клавіші зі стрілками, ТАВ або SHIFT+TAB

Перехід до останнього рядка поточного стовпця

CTRL+СТРІЛКА ВНИЗ

Перехід до першого рядка поточного стовпця

CTRL+СТРІЛКА ВГОРУ

Перехід до верхньої лівої клітинки у видимій області сітки

CTRL+HOME

Перехід до нижньої правої клітинки

CTRL+END

Переміщення в розкривному списку

СТРІЛКА ВГОРУ або СТРІЛКА ВНИЗ

Виділення всього стовпця сітки

CTRL+ПРОБІЛ

Переключення між режимом редагування та режимом виділення клітинок

F2

Копіювання тексту, виділеного в клітинці, до буфера обміну (в режимі редагування)

CTRL+C

Вирізання тексту, виділеного в клітинці, і копіювання його до буфера обміну (в режимі редагування)

CTRL+X

Вставлення тексту з буфера обміну (в режимі редагування)

CTRL+V

Переключення між режимами вставлення та накладання під час редагування в клітинці

INS

Переключення прапорця у стовпці результат "нотатки    , якщо виділено кілька елементів, натискання цієї клавіші впливає на всі виділені елементи.

ПРОБІЛ

Видалення виділеного вмісту клітинки

Delete

Видалити рядок, який містить виділеного стовпця даних із запиту нотаток    , якщо виділено кілька елементів, натискання цього клавіші впливає на всі вибрані елементи.

Delete

Видалення всіх значень виділеного рядка сітки

DELETE

Вставлення рядка між наявними рядками

INS (після виділення рядка сітки)

Додавання стовпця «Або...»

INS (після виділення будь-якого стовпця «Або...»)

Область SQL

Під час роботи в області SQL можна використовувати стандартні сполучення клавіш Windows для редагування, наприклад, сполучення CTRL+клавіша зі стрілкою для переміщення між словами, або команди Вирізати, Копіювати та Вставити в меню Редагування.

Примітка : Можна тільки вставляти текст; режим накладання недоступний.

Робота з режими зведеної таблиці

Подання зведеної таблиці

Сполучення клавіш для виділення елементів у поданні зведеної таблиці

Дія

Клавіші

Переміщення виділеного фрагмента зліва направо, а потім униз

ТАВ

Переміщення виділеного фрагмента зверху вниз, а потім вправо

ENTER

Виділення клітинки зліва. Якщо поточна клітинка є крайньою лівою, натискання сполучення клавіш SHIFT+TAB призводить до виділення останньої клітинки попереднього рядка.

SHIFT+TAB

Вибір клітинки над поточною. Якщо поточна клітинка крайня зверху, сполученням клавіш SHIFT+ENTER буде вибрано останню клітинку в попередньому стовпці.

SHIFT+ENTER

Виділення клітинок відомостей для наступного елемента в області рядків

CTRL+ENTER

Виділення клітинок відомостей для попереднього елемента в області рядків

SHIFT+CTRL+ENTER

Переміщення виділеного фрагмента за напрямком стрілки на клавіші. У разі виділення поля рядка або стовпця натисніть клавішу СТРІЛКА ВНИЗ, щоб перейти до першого елемента даних у полі, відтак натисніть клавішу зі стрілкою, щоб перейти до наступного чи попереднього елемента або назад до поля. У разі виділення поля відомостей натисніть клавішу СТРІЛКА ВНИЗ або СТРІЛКА ВПРАВО, щоб перейти до першої клітинки в області даних.

Клавіші зі стрілками

Збільшення або зменшення виділеного фрагмента за напрямком стрілки на клавіші

SHIFT+клавіші зі стрілками

Переміщення виділеного фрагмента до останньої клітинки за напрямком стрілки на клавіші

CTRL+клавіші зі стрілками

Переміщення виділеного елемента за напрямком стрілки на клавіші

SHIFT+ALT+клавіші зі стрілками

Виділення крайньої лівої клітинки поточного рядка

HOME

Виділення крайньої правої клітинки поточного рядка

END

Виділення крайньої лівої клітинки першого рядка

CTRL+HOME

Виділення останньої клітинки останнього рядка

CTRL+END

Розширення виділеного фрагмента до крайньої лівої клітинки першого рядка

SHIFT+CTRL+HOME

Розширення виділеного фрагмента до останньої клітинки останнього рядка

SHIFT+CTRL+END

Вибір поля для наразі виділеного елемента даних, підсумку або відомостей

CTRL+ПРОБІЛ

Виділення всього рядка, який містить наразі виділену клітинку

SHIFT+ПРОБІЛ

Виділення всього режим зведеної таблиці

CTRL+A

Відображення наступного екрана

PAGE DOWN

Відображення попереднього екрана

PAGE UP

Розширення виділеного фрагмента вниз на один екран

SHIFT+PAGE DOWN

Зменшення виділеного фрагмента на один екран

SHIFT+PAGE UP

Відображення наступного екрана справа

ALT+PAGE DOWN

Відображення попереднього екрана зліва

ALT+PAGE UP

Розширення виділеного фрагмента до сторінки справа

SHIFT+ALT+PAGE DOWN

Розширення виділеного фрагмента до сторінки зліва

SHIFT+ALT+PAGE UP

Сполучення клавіш для виконання команд

Дія

Клавіші

Відображення розділів довідки

F1

Відображення контекстного меню для виділеного елемента подання зведеної таблиці. Контекстні меню використовуються для виконання команд у поданні зведеної таблиці.

SHIFT+F10

Виконання команди контекстного меню

Підкреслена буква

Закриття контекстного меню без виконання команди

ESC

Відображення діалогового вікна Властивості

ALT+ENTER

Скасування виконуваної операції оновлення

ESC

Копіювання виділених даних із подання зведеної таблиці до буфера обміну

CTRL+C

Експорт вмісту подання зведеної таблиці до Microsoft Office Excel 2007Office Excel 2007

CTRL+E

Сполучення клавіш для відображення, приховання, фільтрування та сортування даних

Дія

Клавіші

Відображення або приховання індикаторів розгортання ( позначка ''плюс'' і позначка ''мінус'' рамки) поруч із елементами

CTRL+8

Розгортання наразі виділеного елемента

CTRL+ЗНАК ПЛЮС (на числовій клавіатурі)

Приховання наразі виділеного елемента

CTRL+ЗНАК МІНУС (на числовій клавіатурі)

Відкриття списку для наразі виділеного поля

ALT+СТРІЛКА ВНИЗ

Почерговий перехід до останнього виділеного елемента, кнопки ОК і кнопки Скасувати в розкривному списку поля

ТАВ

Перехід до наступного елемента в розкривному списку поля

Клавіші зі стрілками

Установлення або зняття прапорця для поточного елемента розкривного списку поля

ПРОБІЛ

Закриття розкривного списку поля та застосування внесених змін

ENTER

Закриття розкривного списку поля без застосування внесених змін

ESC

Увімкнення або вимкнення автофільтра

CTRL+T

Сортування даних у виділеному полі або підсумків за зростанням (А – Я, 0 – 9)

CTRL+SHIFT+A

Сортування даних у виділеному полі або підсумків за спаданням (Я – А, 9 – 0)

CTRL+SHIFT+Z

Переміщення виділеного члена вгору або вліво

ALT+SHIFT+СТРІЛКА ВГОРУ або ALT+SHIFT+СТРІЛКА ВЛІВО

Переміщення виділеного члена вниз або вправо

ALT+SHIFT+СТРІЛКА ВНИЗ або ALT+SHIFT+СТРІЛКА ВПРАВО

Сполучення клавіш для додавання поля й підсумки та змінення макета подання зведеної таблиці

Сполучення клавіш для роботи з області Список полів

Дія

Клавіші

Відображення області Список полів або її активація, якщо вона вже відображається

CTRL+L

Перехід до наступного елемента в області Список полів

Клавіші зі стрілками

Перехід до попереднього елемента та його включення до виділеного фрагмента

SHIFT+СТРІЛКА ВГОРУ

Перехід до наступного елемента та його включення до виділеного фрагмента

SHIFT+СТРІЛКА ВНИЗ

Перехід до попереднього елемента без включення його до виділеного фрагмента

CTRL+СТРІЛКА ВГОРУ

Перехід до наступного елемента без включення його до виділеного фрагмента

CTRL+СТРІЛКА ВНИЗ

Видалення елемента з виділеного фрагмента, якщо елемент із фокусом включено у виділений фрагмент, і навпаки

CTRL+ПРОБІЛ

Розгортання поточного елемента в області Список полів для відображення його вмісту. Або розгортання області підсумків для відображення наявних полів підсумків.

ЗНАК ПЛЮС (на числовій клавіатурі)

Згортання поточного елемента в області Список полів для приховання його вмісту. Або згортання області підсумків для приховання наявних полів підсумків.

ЗНАК МІНУС (на числовій клавіатурі)

Почерговий перехід до останнього виділеного елемента, кнопки Додати до та списку поруч із кнопкою Додати до в області Список полів

ТАВ

Відкриття розкривного списку поруч із кнопкою Додати до в області Список полів. Скористайтеся клавішами зі стрілками для переходу до наступного елемента списку, а потім натисніть клавішу ENTER для вибору цього елемента.

ALT+СТРІЛКА ВНИЗ

Додавання виділеного поля в області Список полів до області в поданні зведеної таблиці, яка відображається в списку Додати до

Enter

Сполучення клавіш для додавання полів і проміжних підсумків

Дія

Клавіші

Додавання нового поля підсумку для виділеного поля в поданні зведеної таблиці за допомогою функції зведення Сума

CTRL+SHIFT+S

Додавання нового поля підсумку для виділеного поля в поданні зведеної таблиці за допомогою функції зведення Кількість

CTRL+SHIFT+C

Додавання нового поля підсумку для виділеного поля в поданні зведеної таблиці за допомогою функції зведення Мінімум

CTRL+SHIFT+M

Додавання нового поля підсумку для виділеного поля в поданні зведеної таблиці за допомогою функції зведення Максимум

CTRL+SHIFT+X

Додавання нового поля підсумку для виділеного поля в поданні зведеної таблиці за допомогою функції зведення Середнє

CTRL+SHIFT+E

Додавання нового поля підсумку для виділеного поля в поданні зведеної таблиці за допомогою функції зведення Стандартне відхилення

CTRL+SHIFT+D

Додавання нового поля підсумку для виділеного поля в поданні зведеної таблиці за допомогою функції зведення Стандартне відхилення генеральної сукупності

CTRL+SHIFT+T

Додавання нового поля підсумку для виділеного поля в поданні зведеної таблиці за допомогою функції зведення Дисперсія

CTRL+SHIFT+V

Додавання нового поля підсумку для виділеного поля в поданні зведеної таблиці за допомогою функції зведення Дисперсія генеральної сукупності

CTRL+SHIFT+R

Увімкнення або вимкнення проміжних підсумків і загальних підсумків для виділеного поля в поданні зведеної таблиці

CTRL+SHIFT+B

Додавання обчислюваного поля відомостей

Ctrl+F

Сполучення клавіш для змінення макета

Примітка : Нижченаведені чотири сполучення клавіш не функціонують у разі натискання клавіш 1, 2, 3 або 4 з цифрової клавіатури.

Дія

Клавіші

Переміщення виділеного поля в поданні зведеної таблиці до області рядків

CTRL+1

Переміщення виділеного поля в поданні зведеної таблиці до області стовпців

CTRL+2

Переміщення виділеного поля в поданні зведеної таблиці до області фільтра

CTRL+3

Переміщення виділеного поля в поданні зведеної таблиці до області даних

CTRL+4

Переміщення виділеного поля рядка або стовпця в поданні зведеної таблиці на вищий рівень

CTRL+СТРІЛКА ВЛІВО

Переміщення виділеного поля рядка або стовпця в поданні зведеної таблиці на нижчий рівень

Ctrl + стрілка вправо

Сполучення клавіш для форматування елементів у поданні зведеної таблиці

Для використання нижченаведених сполучень клавіш спочатку потрібно виділити поле відомостей або клітинку даних для поля підсумку.

Перші сім сполучень клавіш змінюють числовий формат виділеного поля.

Дія

Клавіші

Застосування загального числового формату до значень у виділеному полі підсумку або відомостей

CTRL+SHIFT+~ (тильда)

Застосування грошового формату (з двома десятковими розрядами та негативними числами в дужках) до значень у виділеному полі підсумку або відомостей

CTRL+SHIFT+$

Застосування відсоткового формату (без десяткових розрядів) до значень у виділеному полі підсумку або відомостей

CTRL+SHIFT+%

Застосування експонентного числового формату (з двома десятковими розрядами) до значень у виділеному полі підсумку або відомостей

CTRL+SHIFT+^

Застосування формату дати (з днем, місяцем і роком) до значень у виділеному полі підсумку або відомостей

CTRL+SHIFT+#

Застосування формату часу (з годинами, хвилинами, АМ або РМ) до значень у виділеному полі підсумку або відомостей

CTRL+SHIFT+@

Застосування числового формату (з двома десятковими розрядами, роздільником розрядів і знаком мінуса для негативних значень) до значень у виділеному полі підсумку або відомостей

CTRL+SHIFT+!

Виділення тексту жирним шрифтом у виділеному полі в поданні зведеної таблиці

CTRL+B

Виділення тексту підкресленням у виділеному полі в поданні зведеної таблиці

CTRL+U

Виділення тексту курсивом у виділеному полі в поданні зведеної таблиці

Ctrl+I

Режиму зведеної діаграми

Сполучення клавіш для виділення елементів у діаграмі

Дія

Клавіші

Виділення наступного елемента в діаграмі

СТРІЛКА ВПРАВО

Виділення попереднього елемента в діаграмі

СТРІЛКА ВЛІВО

Виділення наступної групи елементів

СТРІЛКА ВНИЗ

Виділення попередньої групи елементів

СТРІЛКА ВГОРУ

Сполучення клавіш для роботи з властивостей і параметрів

Дія

Клавіші

Відображення діалогового вікна Властивості

ALT+ENTER

Виділення наступного елемента на активній вкладці, коли діалогове вікно Властивості активне

ТАВ

Вибір наступної вкладки, коли будь-яка вкладка в діалоговому вікні Властивості активна

СТРІЛКА ВПРАВО

Вибір попередньої вкладки, коли будь-яка вкладка в діалоговому вікні Властивості активна

СТРІЛКА ВЛІВО

Відображення списку або палітри в разі виділення кнопки, яка містить список або палітру

СТРІЛКА ВНИЗ

Відображення контекстного меню

Shift+F10

Виконання команди контекстного меню

Підкреслена буква

Закриття контекстного меню без виконання команди

Esc

Сполучення клавіш для роботи з полями

Дія

Клавіші

Відкриття списку для наразі виділеного поля

ALT+СТРІЛКА ВНИЗ

Почерговий перехід до останнього виділеного елемента, кнопки ОК і кнопки Скасувати в розкривному списку поля

ТАВ

Перехід до наступного елемента розкривного списку поля

Клавіші зі стрілками

Установлення або зняття прапорця для поточного елемента розкривного списку поля

ПРОБІЛ

Закриття розкривного списку поля та застосування внесених змін

ENTER

Закриття розкривного списку поля без застосування внесених змін

Esc

Сполучення клавіш для роботи з області Список полів

Дія

Клавіші

Відображення області Список полів або її активація, якщо вона вже відображається

CTRL+L

Перехід до наступного елемента в області Список полів

Клавіші зі стрілками

Перехід до попереднього елемента та його включення до виділеного фрагмента

SHIFT+СТРІЛКА ВГОРУ

Перехід до наступного елемента та його включення до виділеного фрагмента

SHIFT+СТРІЛКА ВНИЗ

Перехід до попереднього елемента без включення його до виділеного фрагмента

CTRL+СТРІЛКА ВГОРУ

Перехід до наступного елемента без включення його до виділеного фрагмента

CTRL+СТРІЛКА ВНИЗ

Видалення елемента з виділеного фрагмента, якщо елемент із фокусом включено у виділений фрагмент, і навпаки

CTRL+ПРОБІЛ

Розгортання поточного елемента в області Список полів для відображення його вмісту або розгортання області підсумків для відображення наявних полів підсумків.

ЗНАК ПЛЮС (на числовій клавіатурі)

Згортання поточного елемента в області Список полів для приховання його вмісту або згортання області підсумків для приховання наявних полів підсумків.

ЗНАК МІНУС (на числовій клавіатурі)

Почерговий перехід до останнього виділеного елемента, кнопки Додати до та списку поруч із кнопкою Додати до в області Список полів

ТАВ

Відкриття розкривного списку поруч із кнопкою Додати до в області Список полів. Скористайтеся клавішами зі стрілками для переходу до наступного елемента списку, а потім натисніть клавішу ENTER для вибору цього елемента.

ALT+СТРІЛКА ВНИЗ

Додавання виділеного поля в області Список полів до області, яка відображається в списку Додати до

Enter

Стрічка Microsoft Office Fluent

Стрічки Office Fluent

 1. Натисніть клавішу ALT.

  Підказки з клавішами відображаються над кожною функцією, доступною в поточному поданні. Нижче наведено приклад із програми Office Word 2007.

 2. Натисніть букву, показану в підказці над функцією, якою потрібно скористатися.

 3. Залежно від натиснутої клавіші можуть відображатися додаткові підказки. Наприклад, якщо активна вкладка Основне й натиснуто клавішу I, відображається вкладка Вставлення разом із підказками щодо її груп.

 4. Продовжуйте натискати клавіші з буквами, доки не виберете потрібну команду або елемент керування. У деяких випадках спочатку слід натиснути клавішу з буквою групи, яка містить команду.

  Щоб скасувати поточну дію та приховати підказки, натисніть клавішу Alt.

Онлайнова довідка

Сполучення клавіш для роботи з вікном довідки

Вікно довідки надає доступ до всього вмісту довідки Office. У ньому відображаються розділи й інший вміст довідки.

У вікні довідки

Дія

Клавіші

Відкриття вікна довідки.

F1

Перехід між вікном довідки й активною програмою.

Alt + клавіша табуляції

Повернення до домашньої сторінки назва програми.

Alt+Home

Вибір наступного елемента у вікні довідки.

Клавіша табуляції

Вибір попереднього елемента у вікні довідки.

Shift + клавіша табуляції

Виконання дії, пов’язаної з виділеним елементом.

Enter

Вибір наступного або попереднього елемента відповідно в розділі вікна довідки Перегляд довідки назва програми.

Клавіша табуляції або Shift+Tab

У розділі вікна довідки Перегляд довідки назва програми відповідно розгортання або згортання виділеного елемента.

Enter

Вибір наступного прихованого тексту або гіперпосилання, включно з Показати все або Приховати все на початку розділу.

Клавіша табуляції

Виділення попереднього прихованого тексту або гіперпосилання.

SHIFT + клавіша табуляції

Виконання дії, пов’язаної з виділеною командою Показати все або Приховати все, прихованим текстом або гіперпосиланням.

Enter

Перехід до попереднього розділу довідки (кнопка Назад).

Alt + стрілка вліво або Backspace

Перехід до наступного розділу довідки (кнопка Вперед).

Alt + стрілка вправо

Прокручування на невелику відстань вгору та вниз у межах поточного розділу довідки.

СТРІЛКА ВГОРУ, СТРІЛКА ВНИЗ

Прокручування на більшу відстань вгору та вниз у межах поточного розділу довідки.

PAGE UP, PAGE DOWN

Відображення меню команд для вікна довідки. Для цього потрібно, щоб вікно довідки було активним (клацніть вікно довідки).

Shift+F10

Припинення останньої дії (кнопка Припинити).

Esc

Оновлення вікна (кнопка Оновити).

F5

Друк поточного розділу довідки.

Примітка : Якщо курсор не наведено на поточний розділ довідки, натисніть клавішу F6, а потім Ctrl+P.

Ctrl+P

Змінення стану підключення.

F6, а потім ENTER, щоб відкрити список варіантів

Перехід між областями у вікні довідки; наприклад, перехід між областю інструментів і списком Пошук.

F6

Вибір наступного або попереднього елемента відповідно в поданні змісту у вигляді дерева.

СТРІЛКА ВГОРУ, СТРІЛКА ВНИЗ

Розгортання або згортання вибраного елемента в поданні змісту в вигляді дерева.

СТРІЛКА ВЛІВО, СТРІЛКА ВПРАВО

Основи роботи з Microsoft Office

Відображення й використання вікон

Дія

Клавіші

Перехід до наступного вікна.

Alt+Tab

Перехід до попереднього вікна.

Alt+Shift+Tab

Закриття активного вікна.

Ctrl+W або Ctrl+F4

Перехід від однієї області завдань до іншої в вікні програми (за годинниковою стрілкою). Можливо, потрібно буде натиснути клавішу F6 кілька разів.

Примітка : Якщо після натискання клавіші F6 не відображається потрібна область завдань, спробуйте натиснути клавішу ALT, щоб перемістити фокус на рядок меню або стрічку Microsoft Office Fluent, а потім натисніть сполучення клавіш CTRL+TAB, щоб перейти до області завдань.

F6

Перехід до наступного вікна (якщо відкрито кілька вікон).

Ctrl+F6

Перехід до попереднього вікна.

Ctrl+Shift+F6

Виконання для нерозгорнутого вікна документа команди Розмір (у меню Керування вікном). Змінивши розмір вікна за допомогою клавіш зі стрілками, натисніть клавішу ENTER.

CTRL+F8

Згортання вікна до піктограми (доступне лише для деяких програм Microsoft Office).

Ctrl+F9

Розгортання або відновлення розміру вибраного вікна.

Ctrl+F10

Копіювання зображення екрана до буфера обміну.

Print Screen

Копіювання зображення вибраного вікна до буфера обміну.

Alt + Print Screen

Переміщення в тексті або клітинках

Дія

Клавіші

Переміщення курсору на один символ вліво.

Стрілка вліво

Переміщення курсору на один символ вправо.

Стрілка вправо

Переміщення на один рядок вгору.

Стрілка вверх

Переміщення на один рядок униз.

Стрілка вниз

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Переміщення курсору у кінець рядка.

End

Переміщення курсору на початок рядка.

Home

Переміщення на один абзац вгору.

Ctrl + стрілка вгору

Переміщення курсору на один абзац вниз.

Ctrl + стрілка вниз

Переміщення курсору в кінець текстового поля.

Ctrl+End

Переміщення курсору на початок текстового поля.

Ctrl+Home

У Microsoft Office PowerPoint 2007 — перехід до наступної назви або до покажчика місця основного тексту. Якщо це останній покажчик місця заповнення на слайді, буде вставлено новий слайд із таким самим макетом, як і у вихідному слайді.

CTRL+ENTER

Повторення останньої дії Пошук.

Shift+F4

Переміщення в межах таблиць і робота з ними

Дія

Клавіші

Перехід до наступної клітинки.

Клавіша табуляції

Перехід до попередньої клітинки.

Shift + клавіша табуляції

Перехід до наступного рядка.

Стрілка вниз

Перехід до попереднього рядка.

Стрілка вгору

Вставлення символу табуляції в клітинку.

Ctrl + клавіша табуляції

Початок нового абзацу.

Enter

Додавання нового рядка внизу таблиці.

Клавіша табуляції в кінці останнього рядка

Доступ до областей завдань і робота з ними

Дія

Клавіші

Перехід від однієї області завдань до іншої у вікні програми. (Можливо, потрібно буде натиснути клавішу F6 кілька разів).

Примітка : Якщо після натискання клавіші F6 не відображається потрібна область завдань, спробуйте натиснути клавішу ALT, щоб перейти на рядок меню, а потім натисніть клавіші CTRL+TAB для переходу до області завдань.

F6

Перехід до області завдань, якщо меню або панель завдань активні. (Можливо, потрібно буде натиснути сполучення клавіш CTRL+TAB кілька разів.)

Ctrl+Tab

Вибір наступного або попереднього елемента області завдань, якщо вона активна.

Клавіша табуляції або Shift+Tab

Відображення повного списку команд у меню області завдань.

CTRL+СТРІЛКА ВНИЗ

Перехід між параметрами вибраного вкладеного меню; перехід між певними параметрами в групі параметрів діалогового вікна.

Стрілка вниз або стрілка вгору

Відкриття вибраного меню або виконання дії, призначеної для вибраної кнопки.

ПРОБІЛ або Enter

Відкриття контекстного меню; відкриття розкривного меню для вибраного елемента колекції.

SHIFT+F10

Вибір першої або останньої команди в меню (в тому числі вкладеному), якщо його відображено.

Home або End

Прокручування вгору або вниз у вибраному списку колекції.

Page Up або Page Down

Перехід на початок або в кінець вибраного списку колекції.

CTRL+HOME або CTRL+END

Доступ до смарт-тегів і їх використання

Дія

Клавіші

Відображення меню або повідомлення для смарт-тега. За наявності декількох смарт-тегів виконується перехід до наступного смарт-тега та відображення його меню або повідомлення.

Alt+Shift+F10

Вибір наступного елемента в меню смарт-тега.

Стрілка вниз

Вибір попереднього пункту в меню смарт-тега.

Стрілка вгору

Виконання дії, пов’язаної з виділеним пунктом меню смарт-тега.

Enter

Закриття меню або повідомлення смарт-тега.

Esc

Поради

 • Можна ввімкнути звукове сповіщення про появу смарт-тега. Для відтворення звуку потрібно мати звукову карту та установлені на комп'ютері звукові файли Microsoft Office.

 • У разі наявності доступу до Інтернету пакет Microsoft Office Sounds можна завантажити з веб-сайту Microsoft Office Online. Після інсталяції звукових файлів, виконайте такі дії в програмах Access, Office Excel 2007 і Office Word 2007:

  1. Натисніть Кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office а потім натисніть кнопку Параметри програма.

  2. Виберіть категорію Додатково.

  3. На вкладці Загальні встановіть прапорець Звуковий супровід подій, а потім натисніть кнопку ОК.

   Примітка : Установлення або зняття цього прапорця впливає на всі програми Office, які підтримують звук.

Змінення розміру та переміщення панелі інструментів, меню та панелі завдань

 1. Натисніть клавішу ALT, щоб вибрати рядок меню.

 2. Натисніть сполучення клавіш CTRL+TAB потрібну кількість разів, щоб вибрати потрібну панель інструментів або область завдань.

 3. Виконайте одну з таких дій:

  Змінення розміру панелі інструментів

  1. Перебуваючи на панелі інструментів, натисніть сполучення клавіш CTRL+ПРОБІЛ, щоб відобразити меню Параметри панелей інструментів.

  2. Виберіть команду Розмір, відтак натисніть клавішу ENTER.

  3. Змініть розміри панелі інструментів за допомогою клавіш зі стрілками. Щоб змінювати розміри з кроком в один піксел, натискайте клавіші зі стрілками, утримуючи натиснутою клавішу CTRL.

  Перемістити панель інструментів

  1. Перебуваючи на панелі інструментів, натисніть сполучення клавіш CTRL+ПРОБІЛ, щоб відобразити меню Параметри панелей інструментів.

  2. Виберіть команду Перемістити, відтак натисніть клавішу ENTER.

  3. Змініть розташування панелі інструментів за допомогою клавіш зі стрілками. Щоб змінювати розташування з кроком в один піксел, натискайте клавіші зі стрілками, утримуючи натиснутою клавішу CTRL. Щоб від’єднати панель інструментів, кілька разів натисніть клавішу СТРІЛКА ВНИЗ. Щоб закріпити панель інструментів у вертикальному положенні в лівій або правій області вікна, натисніть відповідно клавішу СТРІЛКА ВЛІВО або СТРІЛКА ВПРАВО після переміщення панелі інструментів до лівого або правого краю вікна.

  Змінення розміру області завдань

  1. Перебуваючи в області завдань, натисніть сполучення клавіш CTRL+ПРОБІЛ, щоб відобразити меню додаткових команд.

  2. За допомогою клавіші СТРІЛКА ВНИЗ виберіть команду Розмір, відтак натисніть клавішу ENTER.

  3. Змініть розмір області завдань за допомогою клавіш зі стрілками. Щоб змінювати розмір із кроком в один піксел, натискайте клавіші зі стрілками, утримуючи натиснутою клавішу CTRL.

  Переміщення області завдань

  1. Перебуваючи в області завдань, натисніть сполучення клавіш CTRL+ПРОБІЛ, щоб відобразити меню додаткових команд.

  2. За допомогою клавіші СТРІЛКА ВНИЗ виберіть команду Перемістити, відтак натисніть клавішу ENTER.

  3. Змініть розташування області завдань за допомогою клавіш зі стрілками. Щоб змінювати розташування з кроком в один піксел, натискайте клавіші зі стрілками, утримуючи натиснутою клавішу CTRL.

 4. По завершенню переміщення або змінення розміру натисніть клавішу ESC.

Робота з діалоговими вікнами

Дія

Клавіші

Перехід до наступного параметра або групи елементів керування.

Клавіша табуляції

Перехід до попереднього параметра або групи елементів керування.

Shift+Tab

Перехід до наступної вкладки діалогового вікна.

Ctrl+Tab

Перехід до попередньої вкладки діалогового вікна.

Ctrl+Shift+Tab

Перехід між параметрами у відкритому розкривному списку або між параметрами в групі параметрів.

Клавіші зі стрілками

Виконання дії, призначеної виділеній кнопці; встановлення або зняття вибраного прапорця.

ПРОБІЛ

Відкриття списку, якщо його закрито, і перехід до певного параметра у списку.

Перша буква назви параметра в розкривному списку

Вибір параметра; установлення або зняття прапорця.

Alt + підкреслена буква в назві параметра

Відкриття виділеного розкривного списку.

Alt + стрілка вниз

Закриття виділеного розкривного списку; скасування команди та закриття діалогового вікна.

Esc

Виконання дії, призначеної для встановленої за промовчанням кнопки діалогового вікна.

Enter

Робота з полями вводу в діалогових вікнах

Поле вводу — це вільне місце, в якому можна ввести або вставити будь-який запис, наприклад, ім'я користувача або шлях до папки.

Дія

Клавіші

Перехід до початку запису.

Home

Перехід до кінця запису.

End

Перехід на один символ вліво або вправо.

Стрілка вліво або стрілка вправо

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Виділення або скасування виділення одного символу зліва від курсору.

Shift + стрілка вліво

Виділення або скасування виділення одного символу справа від курсору.

Shift + стрілка вправо

Виділення або скасування виділення одного слова зліва від курсору.

Ctrl + Shift + стрілка вліво

Виділення або скасування виділення одного слова справа від курсору.

Ctrl + Shift + стрілка вправо

Виділення фрагмента від місця вставлення до початку запису.

Shift+Home

Виділення фрагмента від місця вставлення до кінця запису.

Shift+End

Робота з діалоговими вікнами Відкрити та Зберегти як

Дія

Клавіші

Перехід до попередньої папки. Зображення кнопки

Alt+1

На один рівень угору Кнопка Зображення кнопки : відкрити папку вгору на один рівень вище від відкритої папки.

ALT+2

Пошук в Інтернеті Кнопка Зображення кнопки : закрийте діалогове вікно та відкрити веб-сторінці пошуку

ALT+3

Видалення Кнопка Зображення кнопки : видалення виділеної папки або файлу.

ALT+3

Створення нової папки Кнопка Зображення кнопки : створення нової папки.

ALT+4

Подання Кнопка " Зображення кнопки ": перехід між поданнями доступні папки.

ALT+5

Кнопка Знаряддя: відображення меню Знаряддя.

ALT+L

Відображення контекстного меню для виділеного елемента, наприклад папки або файлу.

Shift+F10

Перехід між параметрами або областями діалогового вікна.

Клавіша табуляції

Відкриття списку Папка.

F4 або Alt+I

Оновлення списку файлів.

F5

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×