Сортування та фільтрування таблиці в Excel для Android за допомогою TalkBack

Сортування та фільтрування таблиці в Excel для Android за допомогою TalkBack

В Excel для Android можна сортувати й фільтрувати таблиці, використовуючи функцію TalkBack (вбудований в Android невізуальний екран). Сортування допомагає впорядкувати й аналізувати дані. Фільтрування даних особливо корисне, коли аркуші містять великі обсяги даних.

Примітки : 

 • Нові можливості Office 365 запроваджуються для передплатників цієї служби поступово, тому у вашій програмі деякі з них можуть бути наразі відсутні. Щоб дізнатися, як можна швидше отримувати нові функції, відвідайте сторінку Час появи нових функцій в Office 2016 для Office 365.

 • У цій статті припускається, що ви використовуєте вбудований в Android невізуальний екран TalkBack. Щоб дізнатися більше про те, як користуватися TalkBack, перейдіть на сайт Android Accessibility.

 • У цій статті припускається, що ви використовуєте цю програму на телефоні з Android. На планшеті з Android деякі переходи та рухи можуть відрізнятися.

 • Якщо у вас ще немає програми Excel для Android, завантажте та інсталюйте її з магазину Google Play.

 • Докладні відомості про використання рухів у TalkBack див. тут.

У цій статті

Сортування даних в Excel

Ви можете посортувати текстові та числові дані на аркушах Excel, щоб упорядкувати їх певним чином, наприклад текст від А до Я або від Я до А, числа від найменшого до найбільшого або від найбільшого до найменшого та значення дати й часу від раніших до пізніших або від пізніших до раніших.

 1. Торкніться аркуша Excel у будь-якому місці. Невізуальний екран TalkBack озвучить виділену клітинку.

 2. Проводьте пальцем вліво або вправо, доки не опинитесь у стовпці, який потрібно посортувати. Двічі торкніться екрана, щоб активувати виділення.

 3. Щоб дослідити все дотиком, повільно протягуйте одним пальцем по верхній частині екрана, доки в TalkBack не пролунає фраза "More options button" (Додаткові параметри, кнопка). Тепер фокус розміщено на кнопці, і можна забрати палець.

 4. Двічі торкніться екрана в будь-якому місці, щоб активувати кнопку. У TalkBack пролунає фраза "Tab menu, Home selected" (Меню вкладки, Основне, вибрано). У нижній частині екрана проводьте двома пальцями вгору, доки не дістанетеся кінця списку. Невізуальний екран TalkBack відтворює звуки, коли ви проводите пальцями, і стихає в кінці списку.

 5. Ознайомтеся зі списком, протягуючи одним пальцем по нижній частині екрана. Невізуальний екран TalkBack називає елементи списку, по яких ви протягуєте пальцем.

 6. Коли в TalkBack пролунає фраза "Sort and Filter menu" (Сортування й фільтр, меню), підніміть палець і двічі торкніться екрана.

 7. Ознайомтеся зі списком, протягуючи одним пальцем по нижній частині екрана. Невізуальний екран TalkBack називає елементи списку, по яких ви протягуєте пальцем.

  • Виберіть команду Сортувати за зростанням, щоб посортувати алфавітно-цифрові дані від А до Я чи від найменшого до найбільшого або значення дати й часу від раніших до пізніших. У TalkBack пролунає фраза "Sort Ascending, switch not checked" (Сортувати за зростанням, перемикач не встановлено).

  • Виберіть команду Сортувати за спаданням, щоб посортувати алфавітно-цифрові дані від Я до А чи від найбільшого до найменшого або значення дати й часу від пізніших до раніших. У TalkBack пролунає фраза "Sort Descending, switch not checked" (Сортувати за спаданням, перемикач не встановлено).

  Коли знайдете потрібний параметр, підніміть палець і двічі торкніться екрана. Елементи посортуються відповідним чином.

 8. Щоб повернутися до аркуша, проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Expand switch checked" (Розгорнути, перемикач установлено). Тепер вибрано кнопку Розгорнути, двічі торкніться, щоб активувати її.

Сортування діапазону клітинок

Якщо книга містить пусті клітинки, ви можете спочатку виділити діапазон, а потім його посортувати.

 1. У книзі повільно протягуйте одним пальцем по верхній частині екрана, доки в TalkBack не пролунає фраза "More options button" (Додаткові параметри, кнопка). Тепер фокус розміщено на кнопці, і можна забрати палець.

 2. Двічі торкніться екрана в будь-якому місці, щоб активувати кнопку. У TalkBack пролунає фраза "Tab menu, Home selected" (Меню вкладки, Основне, вибрано).

 3. У нижній частині екрана проводьте двома пальцями вгору, доки не дістанетеся кінця списку. Невізуальний екран TalkBack відтворює звуки, коли ви проводите пальцями, і стихає в кінці списку.

 4. Ознайомтеся зі списком, протягуючи одним пальцем по нижній частині екрана. Невізуальний екран TalkBack називає елементи списку, по яких ви протягуєте пальцем.

 5. Коли в TalkBack пролунає фраза "Select Range" (Вибрати діапазон), підніміть палець і двічі торкніться екрана.

 6. Відкриється діалогове вікно Виберіть клітинку або діапазон, а фокус перейде до поля діапазону. Введіть діапазон, який потрібно виділити, наприклад "A1:C15". Протягуйте пальцем по екрану, доки в TalkBack не пролунає фраза "OK button" (ОК, кнопка). Підніміть палець і двічі торкніться екрана. Тепер діапазон виділено.

 7. Протягуйте одним пальцем по верхній частині екрана, доки в TalkBack не пролунає фраза "More options button" (Додаткові параметри, кнопка). Підніміть палець і двічі торкніться екрана, щоб активувати кнопку.

 8. Ознайомтеся зі списком у нижній частині екрана, протягуючи одним пальцем по елементах. Коли в TalkBack пролунає фраза "Sort and Filter menu" (Сортування й фільтр, меню), підніміть палець і двічі торкніться екрана.

 9. Ознайомтеся зі списком, протягуючи одним пальцем по нижній частині екрана. Невізуальний екран TalkBack називає елементи списку, по яких ви протягуєте пальцем.

  • Виберіть команду Сортувати за зростанням, щоб посортувати алфавітно-цифрові дані від А до Я чи від найменшого до найбільшого або значення дати й часу від раніших до пізніших. У TalkBack пролунає фраза "Sort Ascending, switch not checked" (Сортувати за зростанням, перемикач не встановлено).

  • Виберіть команду Сортувати за спаданням, щоб посортувати алфавітно-цифрові дані від Я до А чи від найбільшого до найменшого або значення дати й часу від пізніших до раніших. У TalkBack пролунає фраза "Sort Descending, switch not checked" (Сортувати за спаданням, перемикач не встановлено).

  Коли знайдете потрібний параметр, підніміть палець і двічі торкніться екрана. Елементи посортуються відповідним чином.

Форматування даних

Іноді потрібно змінити формат даних, щоб вони сортувалися правильно.

 1. Перейдіть до клітинки або стовпця, який потрібно відформатувати. Двічі торкніться екрана, щоб активувати виділення.

 2. Щоб дослідити все дотиком, повільно протягуйте одним пальцем по верхній частині екрана, доки в TalkBack не пролунає фраза "More options button" (Додаткові параметри, кнопка). Тепер фокус розміщено на кнопці, і можна забрати палець.

 3. Двічі торкніться екрана в будь-якому місці, щоб активувати кнопку. У TalkBack пролунає фраза "Tab menu, Home selected" (Меню вкладки, Основне, вибрано). У нижній частині екрана проведіть двома пальцями вгору, щоб прокрутити список униз.

 4. Ознайомтеся зі списком, протягуючи одним пальцем по нижній частині екрана. Невізуальний екран TalkBack називає елементи списку, по яких ви протягуєте пальцем.

 5. Коли в TalkBack пролунає фраза "Number Format menu" (Числовий, Формат, меню), підніміть палець і двічі торкніться екрана.

 6. Ознайомтеся зі списком, протягуючи одним пальцем по нижній частині екрана. Невізуальний екран TalkBack називає елементи списку, по яких ви протягуєте пальцем.

  Ви можете вибрати один із таких форматів: Загальний, Числовий, Грошовий, Фінансовий, Дата, Час, Відсотковий, Дробовий, Експоненційний, Текстовий і Додатковий. Знайшовши потрібний формат, підніміть палець і двічі торкніться екрана, щоб застосувати цей формат.

Поради з вирішення проблем із сортуванням

Якщо результати сортування даних не відповідають сподіванням, зверніть увагу на такі моменти:

 • Якщо в даних, що сортуються, містяться формули, вони можуть повертати інші значення внаслідок повторного обчислення значень на аркуші. У такому випадку ще раз посортуйте дані, щоб оновити результати.

 • Приховані стовпці не переміщуються, коли сортуються стовпці, а приховані рядки не переміщуються, коли сортуються рядки. Перш ніж сортувати дані, радимо відобразити приховані стовпці й рядки в книзі Excel. Ось як це зробити:

  1. Перейдіть до рядка або стовпця поруч із прихованим стовпцем або рядком. У TalkBack пролунає фраза "Adjacent to hidden cell" (Поряд із прихованою клітинкою).

  2. Протягніть пальцем, щоб перейти вгору до заголовка стовпця або вліво до номера рядка, і підніміть палець. Двічі торкніться екрана, щоб виділити весь стовпець або рядок.

  3. Знову двічі торкніться екрана, щоб відкрити меню.

  4. Проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Unhide button" (Відобразити, кнопка). Двічі торкніться екрана, щоб відобразити елементи. У TalkBack прозвучить ваше поточне розташування в книзі, а також відобразиться стовпець або рядок.

 • Перевірте параметр локалізації на телефоні. Результати сортування можуть різнитися залежно від параметра локалізації.

Фільтрування даних у таблиці

Вставивши дані в таблицю Excel, ви можете за допомогою фільтрів швидко знаходити значення, які відповідають заданим умовам.

 1. У програмі Excel протягуйте пальцем по екрану, доки не дістанетеся таблиці. Невізуальний екран TalkBack озвучить виділену клітинку.

 2. Проводьте пальцем вліво або вправо, доки не дійдете до заголовка таблиці, дані в якій потрібно відфільтрувати. Щоб знайти заголовок, також можна протягувати пальцем по екрану.

 3. Повільно протягуйте одним пальцем по верхній частині екрана, доки в TalkBack не пролунає фраза "More options button" (Додаткові параметри, кнопка). Тепер фокус розміщено на кнопці, і можна забрати палець.

 4. Двічі торкніться екрана в будь-якому місці, щоб активувати кнопку. У TalkBack пролунає фраза "Tab menu, Home selected" (Меню вкладки, Основне, вибрано). У нижній частині екрана проводьте двома пальцями вгору, доки не дістанетеся кінця списку. Невізуальний екран TalkBack відтворює звуки, коли ви проводите пальцями, і стихає в кінці списку.

 5. Ознайомтеся зі списком, протягуючи одним пальцем по нижній частині екрана. Невізуальний екран TalkBack називає елементи списку, по яких ви протягуєте пальцем.

 6. Коли в TalkBack пролунає фраза "Sort and Filter menu" (Сортування й фільтр, меню), підніміть палець і двічі торкніться екрана.

 7. Ознайомтеся зі списком, протягуючи одним пальцем по нижній частині екрана. Невізуальний екран TalkBack називає елементи списку, по яких ви протягуєте пальцем. Дійшовши до кнопки Відобразити кнопки фільтрів, підніміть палець і двічі торкніться екрана.

 8. Щоб повернутися до аркуша, протягуйте пальцем по верхній частині екрана, доки в TalkBack не прозвучить заголовок таблиці.

 9. Проведіть пальцем вправо, щоб перейти до кнопки фільтра. У TalkBack прозвучить ваше розташування, наприклад "Column zero, row zero header, no filter applied" (Стовпець нуль, рядок нуль, заголовок, фільтр не застосовано). Проведіть пальцем вліво, щоб перейти до наступного елемента. У TalkBack пролунає фраза "Filter Items button" (Фільтрувати елементи, кнопка). Підніміть палець і двічі торкніться екрана.

 10. Відкриється меню Фільтрувати елементи. Фокус опиниться в полі пошуку. Двічі торкніться екрана, щоб активувати поле пошуку та відобразити клавіатуру в нижній частині екрана.

 11. Протягніть пальцем по екранній клавіатурі, щоб ввести умови фільтрування.

 12. Завершивши, протягуйте пальцем по верхній частині екрана, доки невізуальний екран TalkBack не озвучить правильні умови. Підніміть палець і двічі торкніться екрана, щоб вибрати умови.

 13. Протягуйте пальцем по екрану, доки невізуальний екран TalkBack не назве кнопку Готово (у верхньому правому куті). Підніміть палець і двічі торкніться екрана.

 14. Меню Фільтрувати елементи закриється, а ви повернетеся до таблиці, у якій буде застосовано вибрані умови фільтра.

Див. також

Використання зовнішньої клавіатури з Excel для Android

Виконання основних завдань в Excel для Android за допомогою TalkBack

Налаштування пристрою на роботу зі спеціальними можливостями в Office 365

Використання спеціальних можливостей для навігації в Excel

Технічна підтримка клієнтів з особливими потребами

Корпорація Майкрософт прагне забезпечити якомога кращі умови роботи для всіх своїх клієнтів. Якщо у вас є особливі потреби або ви маєте запитання щодо спеціальних можливостей, зверніться по технічну підтримку до служби Microsoft Disability Answer Desk. Її фахівці чудово знають, як використовувати численні спеціальні засоби, і можуть надавати допомогу англійською, іспанською, французькою й американською мовами жестів. Щоб отримати контактні дані для свого регіону, перейдіть на сайт служби Microsoft Disability Answer Desk.

Якщо ви користувач у державній установі, комерційній організації або на підприємстві, зверніться до корпоративної служби підтримки Disability Answer Desk.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×