Синхронізація "OneDrive для бізнесу" за допомогою невізуального екрана

Синхронізація "OneDrive для бізнесу" за допомогою невізуального екрана

Символ читання вголос із надписом "Вміст невізуального екрана". У цьому розділі з Office використовуватиметься невізуальний екран

Ця стаття призначена для тих, хто використовує невізуальний екран із продуктами Office. Вона входить до набору вмісту, присвяченого спеціальним можливостям Office. Загальну довідку див. на головній сторінці служби підтримки Office.

Ви можете синхронізувати свої файли у "OneDrive для бізнесу" з комп’ютером за допомогою Екранного диктора, стандартного невізуального екрана у Windows, і сполучень клавіш. Синхронізація дає змогу працювати з файлами "OneDrive для бізнесу" безпосередньо у Файловому провіднику та відкривати їх навіть без підключення до мережі. Усі зміни, які внесли ви чи інші користувачі, синхронізуються, коли ви будете онлайн.

Примітки.: 

 • Нові можливості Office 365 запроваджуються для абонентів цієї служби поступово, тому у вашій програмі деякі з них можуть бути поки відсутні. Щоб дізнатися, як швидше отримати нові функції раніше за інших, приєднайтеся до Програми оцінювання Office.

 • Відомості про сполучення клавіш у "OneDrive для бізнесу" у Windows див. тут.

 • У цьому розділі припускається, що ви використовуєте вбудований у Windows невізуальний екран (Екранний диктор). Докладні відомості про використання Екранного диктора див. в цьому повному посібнику.

 • У цьому розділі припускається, що ви використовуєте цю програму на ПК. На телефоні або планшеті з Windows деякі переходи та рухи можуть відрізнятися.

У цій статті

Синхронізація за допомогою клієнта синхронізації OneDrive

Якщо на комп’ютері інстальовано новий клієнт синхронізації OneDrive, файли синхронізуватимуться автоматично, щойно ви ввійдете у OneDrive. Відомості про налаштування та вхід див. в розділі Вхід у "OneDrive для бізнесу".

Синхронізація за допомогою клієнта синхронізації "OneDrive для бізнесу"

Якщо ви використовуєте попередній клієнт синхронізації "OneDrive для бізнесу", дотримуйтеся наведених нижче вказівок із синхронізації.

Щоб з’ясувати, який клієнт синхронізації ви використовуєте, див. статтю про визначення версії OneDrive.

 1. У браузері ввійдіть в Office 365 або на сайт SharePoint своєї організації за допомогою робочого чи навчального облікового запису.

  Примітка.: Додаткові відомості про вхід в Office 365 див. в статті Місце входу в службу "Office 365 для бізнесу".

 2. Натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "App launcher" (Запускач програм), а потім натисніть клавішу Enter.

 3. Натискайте клавішу Tab, доки не почуєте слово "OneDrive", а потім натисніть клавішу Enter.

 4. Натискайте клавішу табуляції, доки не почуєте "Створити".

 5. Натискайте клавішу зі стрілкою вправо, доки не почуєте "Синхронізувати" (в Екранному дикторі прозвучить фраза "Синхронізувати, Меню, елемент"). Потім натисніть клавішу Enter. Відкриється діалогове вікно Синхронізація, і прозвучить фраза "Синхронізуйте цю бібліотеку з пристроєм, щоб спростити доступ до неї".

 6. Щоб почати синхронізацію, натискайте клавішу табуляції, доки не почуєте "Синхронізувати зараз", а потім натисніть клавішу Enter. Відкриється діалогове вікно "Інтернет-безпека", і прозвучить фраза "Дозволити цьому веб-сайту відкрити програму на комп’ютері?"

 7. У діалоговому вікні інтернет-безпеки щоб надати дозвіл, натисніть клавіші Alt+A або натискайте клавішу табуляції, доки не почуєте "Дозволити", після чого натисніть клавішу Enter.

 8. Відкриється діалогове вікно "OneDrive для бізнесу" з вибраною кнопкою Відображати мої файли, і прозвучить фраза "Microsoft OneDrive для бізнесу, Відображати мої файли, кнопка". У діалоговому вікні вказано веб-адресу вашої бібліотеки "OneDrive для бізнесу" та розташування на комп’ютері, де буде збережено бібліотеку.

  На цьому етапі може відкритися діалогове вікно системи безпеки. Якщо в цьому вікні необхідно ввести адресу електронної пошти вашого облікового запису Office 365, виконайте наведені нижче дії.

  1. Введіть адресу електронної пошти свого облікового запису, за допомогою клавіші табуляції перейдіть до кнопки Далі, а потім натисніть клавішу Enter.

  2. Відкриється вікно Вхід із вибраним полем Пароль. Введіть пароль.

  3. За допомогою клавіші табуляції перейдіть до кнопки Увійти та натисніть клавішу Enter. Вікно Вхід закриється, і діалогове вікно "OneDrive для бізнесу" відобразиться знову з вибраною кнопкою Відображати мої файли.

 9. Щоб відобразити синхронізовані файли, натисніть клавішу ПРОБІЛ. Відкриється Файловий провідник із фокусом, установленим на списку документів у папці "OneDrive для бізнесу", і ви почуєте фразу "OneDrive для бізнесу, Елементи, подання" та ім’я першого елемента в списку (в Екранному дикторі ви почуєте фразу "OneDrive для бізнесу, вікно, Таблиця, подання елементів" та ім’я першого елемента).

У Файловому провіднику папку "OneDrive для бізнесу" вказано в області переходів як "OneDrive – <назва_компанії>" або "OneDrive @ <назва_компанії>".

Коли документи синхронізовано з комп’ютером, ви можете зберігати файли Microsoft Office безпосередньо до своєї папки "OneDrive для бізнесу". У файлі, який потрібно зберегти, натисніть клавіші Alt+Ф, а потім З, 2. У списку Зберегти як за допомогою клавіші зі стрілкою вгору або вниз виберіть свою папку "OneDrive для бізнесу" та натисніть клавішу Enter.

Припинення синхронізації папки "OneDrive для бізнесу"

 1. Коли фокус установлено на робочому столі, натисніть клавішу F6, щоб перейти до кнопки Пуск.

 2. Натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "Notification chevron button" (Сповіщення, шеврон, кнопка), а потім натисніть клавішу ПРОБІЛ. Відкриється область переповнення сповіщень.

 3. Натискайте клавішу зі стрілкою вгору, доки не пролунає фраза "OneDrive <назва_компанії>, <стан>".

 4. Щоб відкрити контекстне меню, натисніть клавіші Shift+F10.

 5. Натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "More Options button" (Додаткові параметри, кнопка). Натисніть клавішу Enter, щоб відкрити меню, а потім – клавішу N, щоб відкрити параметри.

 6. Натискайте клавішу Tab, доки не почуєте фразу "Stop sync, link" (Призупинити синхронізацію, посилання), а потім натисніть клавішу Enter.

 7. Відкриється діалогове вікно підтвердження з фокусом на кнопці Від’єднати обліковий запис. Щоб припинити синхронізацію папки "OneDrive для бізнесу", натисніть клавішу Enter.

Синхронізація папки вручну

 1. Коли фокус установлено на робочому столі, натисніть клавішу F6, щоб перейти до кнопки Пуск.

 2. Натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "Notification chevron button" (Сповіщення, шеврон, кнопка), а потім натисніть клавішу ПРОБІЛ. Відкриється область переповнення сповіщень.

 3. Натискайте клавішу зі стрілкою вгору, доки не пролунає фраза "OneDrive <назва_компанії>, <стан>".

 4. Щоб відкрити контекстне меню, натисніть клавіші Shift+F10.

 5. Щоб синхронізувати папку вручну за допомогою кнопки Синхронізувати зараз, натисніть клавішу N. За наявності підключення до мережі "OneDrive для бізнесу" автоматично синхронізує папки з їхніми бібліотеками SharePoint кожні 10 хвилин.

Перегляд і вирішення проблем із синхронізацією

Якщо виникнуть проблеми із синхронізацією у "OneDrive для бізнесу", спробуйте виконати наведені нижче дії, щоб переглянути, а потім вирішити ці проблеми.

 1. Коли фокус установлено на робочому столі, натисніть клавішу F6, щоб перейти до кнопки Пуск.

 2. Натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "Notification chevron button" (Сповіщення, шеврон, кнопка), а потім натисніть клавішу ПРОБІЛ. Відкриється область переповнення сповіщень.

 3. Натискайте клавішу зі стрілкою вгору, доки не пролунає фраза "OneDrive <назва_компанії>, <стан>".

 4. Щоб відкрити контекстне меню, натисніть клавіші Shift+F10.

 5. Доступні наведені нижче варіанти дій.

  • Щоб переглянути проблеми із синхронізацією, натисніть клавішу П. Відкриється діалогове вікно "OneDrive для бізнесу", і ви почуєте фразу "Вихід із меню, Файловий провідник, Елементи, подання, OneDrive для бізнесу, діалогове вікно, Не вдалося синхронізувати стільки елементів: [X] у сховищі OneDrive для бізнесу", а також ім’я першого файлу.

   Переміщайтеся списком файлів за допомогою клавіші зі стрілкою вниз. Виберіть файл, який потрібно відкрити, за допомогою клавіші табуляції перейдіть до кнопки Відкрити елемент, а потім натисніть клавішу Enter. У відкритому файлі вирішіть проблему, що перешкоджає синхронізації, і збережіть файл.

  • Цей спосіб відновлює бібліотеки, які не синхронізуються. Серверні версії цих бібліотек синхронізуються з комп’ютером, і створюються резервні копії локальних файлів із несинхронізованими змінами.

   Щоб запустити Відновлення, натисніть клавішу E. Відкриється діалогове вікно "OneDrive для бізнесу", причому фокус буде встановлено на кнопці Відновити. Щоб відновити бібліотеку, натисніть клавішу Enter.

Додаткові відомості

Див. також

Сполучення клавіш у сховищі "OneDrive для бізнесу" у Windows

Виконання основних завдань у службі "OneDrive для бізнесу" за допомогою невізуального екрана

Налаштування пристрою на роботу зі спеціальними можливостями в Office 365

Навігація у "OneDrive для бізнесу" за допомогою спеціальних можливостей

Технічна підтримка клієнтів з особливими потребами

Корпорація Майкрософт прагне забезпечити якомога кращі умови роботи для всіх своїх клієнтів. Якщо у вас є особливі потреби або ви маєте запитання щодо спеціальних можливостей, зверніться по технічну підтримку до служби Microsoft Disability Answer Desk. Її фахівці чудово знають, як використовувати численні спеціальні засоби, і можуть надавати допомогу англійською, іспанською, французькою й американською мовами жестів. Щоб отримати контактні дані для свого регіону, перейдіть на сайт служби Microsoft Disability Answer Desk.

Якщо ви користувач у державній установі, комерційній організації або на підприємстві, зверніться до корпоративної служби підтримки Disability Answer Desk.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×