Розробка форми, що реагує на стан робочого циклу

Ви можете проектувати форми Microsoft Office InfoPath таким чином, щоб у них відображалися конкретні дані, які відповідають поточному стану робочого циклу. Для цього в шаблоні форми настройте правила, які ініціюють дію у своїх формах на основі стану робочого циклу. У результаті людям буде простіше заповнювати форми.

У цій статті описується, як розробити шаблон форми звіту про витрати, який автоматично відображатиме різні подання шаблону форми залежно від стану пов’язаного робочого циклу затвердження. Наприклад, до початку робочого циклу форма відображатиме подання "Витрати" з повторюваною таблицею, у якій користувачі можуть ввести витрати. Якщо стан робочого циклу – Виконується, форма відображатиме подання "Зведення витрат" із загальними витратами в кожній категорії. Якщо стан робочого циклу – Завершено, форма відображатиме подання "Завершено", у якому містяться відомості про орієнтовну кількість відшкодувань.

Щоб форми реагували на стани робочого циклу, необхідно виконувати завдання на сайті Microsoft Office SharePoint Server 2007 або на сайті служб Windows SharePoint Services 3.0, де розташовано форми, а також завдання в програмі InfoPath. На сайті SharePoint потрібно створити робочий цикл і тип вмісту сайту, а в програмі InfoPath необхідно додати зв’язок даних до шаблону форми, створити правило й опублікувати шаблон форми.

Примітка : У цій статті використовується приклад сценарію, у якому шаблон форми публікується як тип вмісту сайту. Публікуючи шаблон форми на сайті SharePoint, ви також можете опублікувати шаблон форми в спільному мережевому розташуванні або створити нову бібліотеку документів. Докладні відомості про публікацію шаблонів форм див. в розділі Див. також.

У цій статті

Основні відомості про використання робочих циклів у формах InfoPath

Можливості сумісності

Підготовка

Крок 1. Додавання робочого циклу затвердження до бібліотеки

Крок 2. Додавання зв’язку даних до шаблону форми

Крок 3. Додавання правила до шаблону форми, щоб він відображав конкретне подання

Крок 4. Публікація шаблону форми як типу вмісту сайту

Крок 5. Додавання типу вмісту до бібліотеки документів

Основні відомості про використання робочих циклів у формах InfoPath

Робочі цикли – це впровадження бізнес-процесів для документів і елементів на сайті Microsoft Office SharePoint Server 2007 або на сайті служб Windows SharePoint Services 3.0, за допомогою яких користувачі можуть співпрацювати над документами й керувати завданнями за проектами. Робочі цикли дають організаціям змогу дотримуватись уніфікованих бізнес-процесів, а також підвищувати ефективність і продуктивність, керуючи завданнями та кроками, пов’язаними з конкретними бізнес-процесами. Завдяки цьому користувачі, які виконують ці завдання, можуть зосередитися на роботі, а не на керуванні робочим циклом.

Ви можете настроїти форму InfoPath на відображення конкретних даних, які відповідають поточному стану робочого циклу. Для цього в шаблоні форми використайте правила, які ініціюють дію у формі на основі стану робочого циклу. У результаті людям буде простіше заповнювати форми. Наприклад, ви можете настроїти форму на відображення подання "Лише для читання", якщо стан робочого циклу – Завершено. Тоді дані у формі не можна буде змінити.

Щоб робочі цикли стали доступні для використання в шаблонах форм InfoPath, необхідно додати їх до списку SharePoint, бібліотеки або типу вмісту. Доступні робочі цикли для сайту також залежать від типу сайту та від того, чи настроювані робочі цикли створено в Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

За допомогою робочого циклу затвердження в цій статті ілюструються способи використання робочих циклів із шаблонами форм InfoPath. Робочий цикл затвердження спрямовує форму InfoPath, яка зберігається в бібліотеці, до групи осіб для затвердження. За замовчуванням робочий цикл затвердження пов’язано з типом вмісту документів, і він автоматично доступний у бібліотеках документів або форм.

Кожен робочий цикл визначається чіткими станами з описовими іменами, як-от Виконується. Назви станів різняться залежно від типу робочого циклу. Наприклад, для робочого циклу затвердження (який доступний на серверах під керуванням Microsoft Office SharePoint Server 2007) передбачено стани Виконується, Скасовано та Завершено. Стани трьохетапного робочого циклу (доступний у службах Windows SharePoint Services 3.0) може визначати користувач, який додає робочий цикл до бібліотеки або списку, тоді як інші робочі цикли використовують стандартні стани, як-от стан Виконується, згаданий вище. Хоча описове ім’я видиме для користувача, програма використовує числові значення для станів робочих циклів. Щоб розробити шаблон форми, який реагуватиме на конкретний стан робочого циклу, ви повинні знати числове значення для потрібного стану робочого циклу. Це тому, що програма InfoPath використовує числове значення робочого циклу, щоб ініціювати дію, як-от перехід між поданнями.

Як зазначено вище, ви можете зробити так, щоб шаблон форми InfoPath відображав конкретні дані, які відповідають поточному стану робочого циклу. Хоча в цій статті описується, як настроїти шаблон форми звіту про витрати на автоматичне відображення конкретного подання залежно від його стану в робочого циклі, ви також можете настроїти робочий цикл, додаючи додаткові дії. Наприклад, замість настроювання форм на відображення конкретного подання, ви можете активувати для них можливість відображення в діалоговому вікні повідомлення з інструкціями. А замість робочого циклу затвердження можна використовувати трьохетапний робочий цикл.

Примітка : Якщо ви вмикаєте інші дії (не ті, які описано в цій статті), можливо, вам знадобиться виконати додаткові кроки, щоб переконатися в належній роботі шаблону форми в певному робочому циклі.

На початок сторінки

Можливості сумісності

Якщо ви плануєте створити сумісний із браузером шаблон форми, майте на увазі, що рядок дій документа, який відображається під час заповнення форм у документах Microsoft Office, зокрема форм InfoPath, невидимий у шаблонах форм, сумісних із браузером, які користувачі заповнюють у веб-браузері. Однак ви все одно можете використовувати форми в браузері з робочими циклами. Щоб змінити стан робочого циклу для таких форм, учасники робочого циклу можуть використати настройки бібліотеки документів. Докладні відомості про змінення настройок робочого циклу за допомогою сайтів SharePoint див. в розділі Див. також.

На початок сторінки

Перш ніж почати

Перш ніж виконувати завдання в цій статті, зробіть ось що.

 • Зверніться до адміністратора ферми, щоб підтвердити, що робочі цикли затвердження інстальовано та активовано для потрібного сайту SharePoint.

 • Переконайтеся, що ви маєте дозволи принаймні на рівні "Розробник" для сайту SharePoint. Цей рівень дозволів необхідний для публікації шаблону форми та створення робочого циклу.

 • Створіть шаблон форми з кількома поданнями та настройте кожне подання на відображення типу даних, який відповідає кожному стану робочого циклу. Наприклад, у поданні, яке має відображатися після завершення робочого циклу, ви можете встановити для елементів керування значення "Лише для читання".

 • Створіть бібліотеку документів або форм, яка дозволяє кілька типів вмісту.

На початок сторінки

Крок 1. Додавання робочого циклу затвердження до бібліотеки

Це сценарій для робочого циклу затвердження, але за потреби ви також можете використати інший тип робочого циклу. Якщо ви використовуєте інший тип робочого циклу, параметри для нього можуть відрізнятися від тих, що описано в цій статті.

 1. Відкрийте бібліотеку, до якої потрібно додати робочий цикл.

 2. У меню Настройки виберіть настройки для типу бібліотеки, яку ви відкриваєте.

  Наприклад, у бібліотеці документів виберіть посилання Настройки бібліотеки документів.

 3. У розділі Дозволи та керування виберіть посилання Настройки робочого процесу.

 4. Виберіть посилання Додавання робочого процесу.

 5. На сторінці "Додавання робочого циклу" в розділі Робочий цикл виберіть пункт Затвердження.

 6. У розділі Ім’я введіть унікальне ім’я робочого процесу.

  1. У розділі Список завдань укажіть список завдань, який слід використовувати з цим робочим процесом.

   Примітки : 

   • Можна використовувати список Завдання за промовчанням або створити новий список. Якщо використовується список Завдання за промовчанням, учасники робочого процесу можуть знайти та переглянути свої завдання робочого процесу за допомогою подання Мої завдання у списку Завдання.

   • Якщо завдання для цього робочого процесу відображатимуть важливі або конфіденційні дані, які потрібно зберігати окремо від загального списку Завдання, слід створити новий список завдань.

   • Якщо організація матиме кілька робочих процесів або якщо робочі процеси міститимуть кілька завдань, потрібно створити новий список завдань. Можливо, потрібно створити список завдань для кожного робочого процесу.

 7. У розділі Список журналу виберіть список журналу для використання з цим робочим процесом. У списку журналу відображаються всі події, які відбуваються під час виконання робочого процесу.

  Ви можете використати список Журнал (за замовчуванням) або створити новий список. Якщо в організації буде кілька робочих циклів, для кожного з них ви можете створити окремий список журналу.

 8. Щоб дозволити запуск робочого циклу вручну, установіть прапорець Дозволити запуск цього робочого процесу вручну автентифікованому користувачу, який має дозвіл на редагування елементів у розділі Параметри запуску.

 9. Щоб вимагати додаткові дозволи для запуску робочого циклу, установіть прапорець Для запуску робочого процесу потрібні дозволи на керування списками.

 10. Укажіть будь-які інші потрібні параметри, зокрема час запуску робочого циклу, і натисніть кнопку Далі.

 11. На сторінці "Настроювання робочого циклу" вкажіть потрібні параметри, зокрема спосіб маршрутизації завдань, значення запуску робочого циклу за замовчуванням і спосіб завершення робочого циклу, а потім натисніть кнопку OK.

  Установіть параметри в наведених нижче розділах. Не потрібно настроювати параметри в кожному з них.

  Завдання робочого циклу

  Завдання

  Виконайте такі дії

  Призначити завдання всім учасникам одночасно (паралельний робочий процес)

  Виберіть пункт одночасно всім учасникам (паралельно).

  Призначити завдання одному учаснику за раз, вимагаючи, щоб цей учасник виконав завдання до того, як наступний учасник отримає завдання (послідовний робочий цикл)

  Виберіть пункт одному учаснику за раз (послідовно).

  Дозволити учасникам робочого процесу призначати їхні завдання іншим користувачам

  Установіть прапорець перепризначати завдання іншому користувачу.

  Дозволити учасникам робочого циклу надсилати запит на змінення документа або елемента. Зміну необхідно затвердити до завершення завдання.

  Установіть прапорець запитувати внесення змін до завершення виконання завдання.

  Початкові значення робочого циклу за замовчуванням

  Завдання

  Виконайте такі дії

  Визначити список учасників за промовчанням для всіх екземплярів цього робочого процесу

  Введіть імена учасників, яких потрібно включити, коле почнеться робочий цикл, або натисніть кнопку Затверджувачі та виберіть осіб і групи зі служби каталогів.

  Примітки : 

  • Розділяйте імена крапками з комою.

  • Якщо настроїти цей робочий процес як послідовний, додайте імена учасників робочого процесу в порядку призначення завдань.

  Призначити одне завдання групам, замість призначення окремих завдань кожному учаснику групи

  Установіть прапорець Призначити одне завдання кожній введеній групі (не розгортати групи).

  Дозволити змінення списку учасників користувачам, які розпочинають робочий процес

  Установіть прапорець Дозволити внесення змін до списку учасників під час запуску цього робочого процесу.

  Указати стандартне повідомлення для відображення з кожним завданням

  Введіть текст повідомлення або інструкцій у текстовому полі.

  Указати термін дії для паралельних робочих процесів

  Введіть дату в розділі Термін виконання завдань (паралельних).

  Визначити термін виконання завдань учасниками послідовного робочого циклу

  У розділі Установити для кожного користувача такий термін завершення завдання (послідовного) введіть число, а потім виберіть Дні або Тижні як проміжок часу.

  Визначити список користувачів, які отримують оповіщення (не призначення завдань) під час запуску робочого циклу

  У розділі Сповіщення учасників введіть імена користувачів, яких потрібно оповістити, або натисніть кнопку Копія та виберіть осіб і групи зі служби каталогів.

  Примітка : Розділяйте імена крапками з комою.

  Завершення робочого циклу

  Завдання

  Виконайте такі дії

  Указати, що паралельний робочий процес завершено, коли певна кількість учасників виконають завдання

  Установіть прапорець Виконано таку кількість завдань і введіть число.

  Указати, що робочий процес завершено, якщо документ або елемент відхилено

  Установіть прапорець Документ відхилено.

  Указати, що робочий процес завершено, якщо документ або елемент змінено

  Установіть прапорець Документ змінено.

  Дії після завершення робочого циклу

  Завдання

  Виконайте такі дії

  Оновити стан затвердження для документа або елемента після завершення робочого процесу

  Установіть прапорець Оновити стан затвердження (цей робочий процес використовується для керування затвердженням вмісту).

  Примітки : 

  • Якщо ви використовуєте робочий цикл затвердження, щоб керувати затвердженням вмісту для бібліотеки, і встановили прапорець Запускати цей робочий процес для затвердження публікації основної версії елемента на сторінці "Додавання робочого циклу", цей прапорець установлено за замовчуванням.

  • Якщо ви не встановили прапорець Запускати цей робочий процес для затвердження публікації основної версії елемента на сторінці "Додавання робочого циклу", тому що ви не хочете, щоб цей робочий цикл був робочим циклом затвердження вмісту для бібліотеки за замовчуванням, ви можете встановити цей прапорець, щоб цей робочий цикл став допоміжним робочим циклом затвердження вмісту, який конкретні користувачі можуть запускати вручну.

На початок сторінки

Крок 2. Додавання зв’язку даних до шаблону форми

Нижче описано процедуру додавання допоміжного зв’язку даних, який запитує стан робочого циклу, доданого на кроці 1. Цей допоміжний зв’язок даних надає дані, за допомогою яких правила у формі переключають подання відповідно до стану робочого циклу.

 1. У програмі InfoPath у меню Знаряддя виберіть пункт Зв’язки даних.

 2. У діалоговому вікні Зв’язки даних натисніть кнопку Додати.

 3. У майстрі зв’язків даних виберіть параметр Створити новий зв’язок для, виберіть пункт Отримання даних, а потім натисніть кнопку Далі.

 4. На наступній сторінці майстра виберіть компонент Бібліотека або список SharePoint і натисніть кнопку Далі.

 5. На наступній сторінці майстра введіть URL-адресу сайту SharePoint.

 6. У списку Виберіть список або бібліотеку клацніть ім’я бібліотеки документів, до якої ви додали робочий цикл затвердження на кроці 1, і натисніть кнопку Далі.

 7. На наступній сторінці майстра в списку Виберіть поля встановіть прапорець поруч з іменем поля, яке відповідає назві робочого циклу.

  Ім’я поля може не повністю збігатися з назвою робочого циклу. Якщо ім’я поля починається зі спеціального символу (а не символу підкреслення чи букви), у списку назву робочого циклу буде змінено.

 8. Установіть прапорець Додавати дані лише для активної форми та натисніть кнопку Далі.

 9. Зніміть прапорець Зберегти копію даних у шаблоні форми та натисніть кнопку Далі.

 10. На наступній сторінці майстра в полі Введіть ім’я цього зв’язку даних введіть описове ім’я для цього допоміжного зв’язку даних. Це ім’я, яке відображається в списку Джерело даних в області завдань Джерело даних.

 11. Щоб виконувати запит автоматично щоразу, коли користувач відкриває форму, установіть прапорець Автоматично отримувати дані під час відкриття форми.

 12. На останній сторінці майстра натисніть кнопку Готово.

 13. У діалоговому вікні Зв’язки даних натисніть кнопку Закрити.

На початок сторінки

Крок 3. Додавання правила до шаблону форми, щоб він відображав конкретне подання

Розробляючи шаблон форми, ви можете використовувати правила, щоб автоматично відображати діалогове вікно, установлювати значення поля, запитувати та надсилати дані форми до зв’язку даних, переходити між поданнями або відкривати та закривати форму у відповідь на певні події й умови. Події можуть включати змінення певного поля або групи в джерелі даних, натискання кнопки, вставлення повторюваного розділу чи рядка в повторювану таблицю або відкриття чи надсилання форми. Умови можуть включати обчислення, вирази XPath і ролі користувачів. Умови також можуть стосуватися значення поля: воно може бути пустим, перебувати в межах указаного діапазону, дорівнювати значенню в іншому полі, починатися з певних символів або містити їх.

У цьому випадку ви створите правило для переходу між поданнями на основі стану робочого циклу.

 1. У меню Знаряддя виберіть пункт Параметри форми.

 2. У списку Категорія виберіть пункт Відкриття та збереження.

 3. У групі Поведінка під час відкриття натисніть кнопку Правила.

 4. У діалоговому вікні Правила відкриття форм натисніть кнопку Додати.

 5. У полі Ім’я введіть ім’я для правила.

  Наприклад, введіть Перехід між поданнями.

 6. Щоб указати умову, коли має виконуватися правило, виберіть команду Встановити умову.

 7. У розділі Застосувати це правило, якщо виконується така умова в першому полі виберіть команду Вибрати поле або групу.

 8. У списку Джерело даних виберіть ім’я додаткового джерела даних, доданого на кроці 2, і натисніть кнопку OK.

 9. Виберіть ім’я поля, яке відповідає стану робочого циклу.

  Можливо, вам доведеться розгорнути папки у вікні, щоб відобразити потрібне поле.

 10. У діалоговому вікні Умова в другому списку виберіть пункт дорівнює.

 11. У третьому списку виберіть команду Ввести число, а потім введіть значення, яке відповідає стану робочого циклу.

  Наприклад, для подання, яке відображається після завершення робочого циклу, введіть 5.

  Числові значення для станів робочого циклу в робочому циклі затвердження

  Стан

  Числове значення

  Виконується

  2

  Завершено

  5

  Скасовано

  15

  Затверджено

  16

  Відхилено

  17

  Примітки : 

  • Числові значення для станів в інших робочих циклах можуть відрізнятися.

  • Значення стану робочого циклу в програмі InfoPath доступне лише для читання. Це означає, що ви не можете спроектувати шаблон форми таким чином, щоб користувач змінював стан робочого циклу вручну, вводячи значення в елементі керування на самій формі.

 12. Натисніть кнопку ОК.

 13. У діалоговому вікні Правило натисніть кнопку Додати дію.

 14. У розділі Дія виберіть пункт Перехід між поданнями.

 15. У розділі Подання виберіть ім’я подання, яке має відображатися, коли стан робочого циклу відповідає стану для цієї умови, і натисніть кнопку OK.

  Наприклад, якщо на кроці 11 ви ввели 2, виберіть ім’я подання, яке має відображатися, коли стан робочого циклу дорівнює значенню Виконується.

 16. У діалоговому вікні Правило натисніть кнопку OK.

 17. Повторіть кроки 4–16, щоб створити додаткові правила для переходу між відповідними поданнями на кожному етапі робочого циклу.

На початок сторінки

Крок 4. Публікація шаблону форми як типу вмісту сайту

Публікуючи шаблон форми, ви можете опублікувати його в бібліотеці документів або опублікувати його як тип вмісту сайту, який можна використовувати в кількох бібліотеках документів у колекції сайтів. Оскільки ви вже створили бібліотеку документів і призначили їй робочий цикл, необхідно опублікувати шаблон форми як тип вмісту. Пізніше ви зможете зв’язати тип вмісту сайту в шаблоні форми зі створеною бібліотекою.

Публікуючи шаблон форми на сайті SharePoint, ви можете не лише опублікувати шаблон форми як тип вмісту сайту, а й також опублікувати його в спільному мережевому розташуванні або створити нову бібліотеку документів. Докладні відомості про публікацію шаблонів форм див. в розділі Див. також.

 1. У меню Файл виберіть команду Зберегти.

 2. У діалоговому вікні Зберегти як знайдіть розташування, у якому потрібно зберегти шаблон форми, і натисніть кнопку Зберегти.

 3. Щоб відкрити панель завдань Перевірка макета, виберіть у меню Знаряддя пункт Перевірка макета.

 4. Якщо в області завдань Перевірка макета є помилки, виправте їх і натисніть кнопку Оновити, щоб переконатись у їхній відсутності.

 5. У меню Файл виберіть команду Опублікувати.

 6. У майстрі публікацій виберіть пункт На сервері SharePoint зі службами InfoPath Forms Services або без них і натисніть кнопку Далі.

 7. На наступній сторінці майстра введіть у полі Enter the location of your SharePoint or InfoPath Forms Services site шлях до вузла SharePoint, де має бути опубліковано форму, і натисніть кнопку Next.

 8. Щоб дозволити користувачам заповнювати цю форму у веб-браузері, на наступній сторінці майстра встановіть прапорець Активувати можливість заповнення цієї форми у браузері.

 9. Виберіть пункт Тип вмісту сайту (додатково) і натисніть кнопку Далі.

 10. На наступній сторінці майстра виберіть команду Створити новий тип вмісту.

 11. У списку Створити тип вмісту на основі виберіть варіант Форма та натисніть кнопку Далі.

 12. На наступній сторінці майстра введіть ім’я й опис для нового типу вмісту та натисніть кнопку Далі.

 13. На наступній сторінці майстра в полі Укажіть розташування й ім'я файлу для шаблону форми введіть розташування сайту SharePoint і натисніть кнопку Огляд.

 14. У діалоговому вікні Огляд перейдіть до розташування на сервері, у якому слід опублікувати шаблон форми як тип вмісту сайту, а потім у полі Ім’я файлу введіть ім’я шаблону форми та натисніть кнопку Зберегти.

 15. Натисніть кнопку Далі.

 16. Виберіть поля в шаблоні форми, які потрібно відобразити як стовпці в поданні бібліотеки документів за промовчанням.

  Інструкції

  1. Натисніть кнопку Додати.

  2. Виберіть поле, яке потрібно додати як стовпець до бібліотеки документів, і виконайте одну з таких дій.

   • Введіть ім’я стовпця в полі Ім’я стовпця.

   • Виберіть стовпець на вузлі у списку Site column group, виберіть ім'я в полі Column name і натисніть кнопку OK.

    Якщо вибрано повторюване поле для відображення даних у бібліотеці документів, можна вибрати спосіб відображення поля в бібліотеці документів, клацнувши значення у списку Function. Доступні варіанти: відображення першого значення в полі, останнього значення в полі, кількості значень у полі, а також злиття всіх значень.

  3. Натисніть кнопку ОК.

 17. Натисніть кнопку Далі.

 18. На наступній сторінці майстра переконайтеся, що відображувана інформація правильна, відтак натисніть кнопку Публікація.

 19. Натисніть кнопку Закрити та переконайтеся, що шаблон форми є типом вмісту сайту SharePoint.

  Інструкції

  1. Відкрийте сайт SharePoint у веб-браузері.

  2. У меню Дії сайту у верхньому правому куті сайту виберіть пункт Параметри сайту.

  3. На сторінці Параметри сайту в розділі Колекції виберіть пункт Типи вмісту сайту.

   Ваш шаблон форми має бути зазначено в розділі InfoPath Content Types списку Site Content Type Gallery.

На початок сторінки

Крок 5. Додавання типу вмісту до бібліотеки документів

Типи вмісту дають змогу організаціям ефективніше впорядковувати, контролювати й обробляти вміст у колекції сайтів. Визначивши типи вмісту для певних типів документів, організація може забезпечити ефективніший контроль цих груп вмісту. Ви можете настроїти список або бібліотеку на підтримку елементів або документів багатьох типів, додаючи типи вмісту до списку чи бібліотеки.

Примітка : Щоб додати типи вмісту до списку або бібліотеки, потрібно мати дозволи принаймні на рівні "Розробник" для цього списку чи бібліотеки.

Перш ніж почати, переконайтеся, що бібліотека дозволяє кілька типів вмісту.

Дозвіл кількох типів вмісту

 1. У меню Настройки виберіть пункт Настройки бібліотеки документів.

 2. У розділі Загальні параметри виберіть посилання Додаткові параметри.

 3. У розділі Типи вмісту виберіть пункт Так, щоб дозволити кілька типів вмісту, а потім натисніть кнопку OK.

 1. Якщо список або бібліотеку ще не відкрито, виберіть потрібне ім’я на панелі швидкого запуску.

  Примітка : Якщо ім’я списку або бібліотеки не відображається, виберіть команду Переглянути весь вміст сайту та вкажіть ім’я потрібного списку чи бібліотеки.

 2. У меню Настройки виберіть пункт Настройки бібліотеки документів.

 3. На вкладці Типи вмісту виберіть команду Додати з наявних типів вмісту сайтів.

 4. У списку Вибір типів вмісту сайту з у розділі Вибір типів вмісту виберіть групу типів вмісту сайту, з якої потрібно вибрати.

 5. У списку Наявні типи вмісту сайту: виберіть потрібний тип вмісту, а потім натисніть кнопку Додати, щоб перемістити вибраний тип вмісту до списку Додавання типів вмісту.

 6. Щоб додати додаткові типи вмісту, повторіть кроки 4 та 5, а потім натисніть кнопку OK.

Тепер, коли користувач створюватиме нову форму в цій бібліотеці, подання форми відображатиметься відповідно до стану робочого циклу.

На початок сторінки

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×