Розробка форми для злиття

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Завдяки злиттю форм користувачі отримують можливість об'єднувати дані з багатьох різних форм в одній формі. Це корисно, коли потрібно порівняти або підсумувати дані з кількох форм подібного призначення. Наприклад, керівнику колективу буде зручно отримувати єдиний звіт, зібраний із даних форм щотижневих звітів, які подаються кожним працівником.

У цій статті

Способи, що користувачі можуть злиття форм

Вимоги до макета

Дії злиття для полів і груп

Визначення Настроювані параметри для елементів керування

Можливі способи злиття форм

Розташування форми визначає, як користувач може зливати її з іншими формами. У нижченаведеному списку перелічено різні розташування, де можуть зберігатися форми Microsoft Office InfoPath, і доступні способи злиття для цих розташувань.

 • Локальному жорсткому диску або в мережі    Користувач необхідно відкрити форми у програмі InfoPath. У цій формі називається кінцевій формі, оскільки це форми, у яких буде об'єднано інших форм. Користувач потім натискає Злиття форм у меню файл а вибирає додаткові форми – під назвою джерела форм, щоб об'єднати клітинку із кінцевій формі.

  Примітка : Можна також відкрити нову форму та об'єднати пуста форма з додаткові форми, основані на той самий шаблон форми за допомогою процедуру.

 • Бібліотека документів на сайті SharePoint.    Форми можуть зберігатися в бібліотеці документів на сайті Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Office SharePoint Server 2007 або Microsoft Office Forms Server 2007. У меню Вигляд бібліотеки документів, де зберігаються форми, користувач можу вибрати подання Злиття документів, а потім вибрати форми, які потрібно злити. Якщо форми зливаються в такий спосіб, немає потреби відкривати спочатку кінцеву форму, як описано в попередньому прикладі.

  Примітка : Якщо розробити сумісний із браузером шаблон форми, користувачі зможуть заповнювати засновані на ньому форми просто у веб-браузері. Процедура злиття форм у бібліотеці SharePoint на основі таких шаблонів не відрізняється від злиття форм, які користувачі відкривають і заповнюють в InfoPath.

 • Форми InfoPath для електронної пошти в Microsoft Office Outlook 2007.    Користувач може виконати злиття кількох форм з Office Outlook 2007, вибравши їх у поданні папки, де зберігаються форми, а потім вибравши команду Об'єднати форми у меню Дії.

Примітка : Вихідні форми в результаті злиття не видаляються. Дані зі злитих форм додаються до кінцевої форми. Рекомендовано зберегти кінцеву форму зі злитими даними як нову форму, щоб не втратити лані у вихідній формі.

На початок сторінки

Можливості розробки

Тепер, коли ви знайомі з чином, що користувачі можуть злиття форм, залежно від розташування у формі, важливо зрозуміти, як можна активувати певні елементи керування для підтримки, об'єднання та як Об'єднані дані з окремих полів під час злиття форм. Ця інформація – разом із уявлення про те, як користувачі плануєте використовувати злитих даних – це ключовими під час створення шаблонів форм, які дають користувачам можна легко злиття форм.

Під час додавання елемента керування до шаблону форми, прив'язано до поля або групи в шаблону форми джерело даних. Якщо створення новий Пустий шаблон форми, джерела даних буде створено під час додавання елементів керування. Якщо шаблон форми на основі зовнішнього джерела даних, таких як XML-схему або веб-служби, елементи керування, які ви додаєте до шаблону форми має бути прив'язано до поля або групи в цьому джерелі даних.

Коли параметри злиття для елемента керування, який фактично активується параметри злиття для поля або групи, який елемент керування прив'язано до. Параметри злиття можуть відрізнятися залежно від поля або групи та тип даних. Деякі типи полів або груп не підтримують злиття.

Щоб краще усвідомити механізм злиття, уявіть, що ви розробляєте шаблон форми для звіту про видатки, який містить елемент керування – текстове поле, прив'язане до неповторюваного поля у джерелі даних, де використовується текстовий тип даних. У цьому полі зберігаються подані кожним користувачем підстави зареєстрованих видатків. Для потреб цього прикладу ми можемо дати полю у джерелі даних ім'я purpose (призначення) та прив'язати до нього текстове поле з позначкою Призначення.

Уявіть також, що три користувачі — Василь Гринченко, Микола Соменко та Ольга Гайдук — заповнюють форми, засновані на вашому шаблоні. У полі ПризначенняВасиль вводить Конференція, Микола вводить Відвідання замовника, а Ольга вводить Відрядження. Оскільки за промовчанням текстові поля, де використовується текстовий тип даних, не підтримують злиття, то менеджер, який виконає злиття цих форм звітів, побачить у полі Призначення лише одне значення — значення, яке вже містилося в кінцевій формі. Наприклад, якщо кінцевою буде форма Ольги, у цьому полі злитої форми відображатиметься лише значення, яке ввела Ольга.

Настроївши параметри злиття для поля або групи, який елемент керування прив'язано до цього поля або групи, дані із кількох форм можна об'єднати користувачів. У цьому прикладі можна настроїти параметри злиття для Бізнесу мета цієї гe керування текстовим полем, щоб користувачів можна об'єднувати дані з форми, які містять цього поля. Можна настроїти параметри злиття далі, активувавши роздільник відображатися між кожного об'єднані значення. Роздільник може бути пробіл, кому, крапку з комою, вертикальну лінію, розрив рядка, до кінця абзацу або підкреслення. Наприклад, якщо Данило типів конференції в поле Бізнес-цілі , Nate типи Клієнтів відвідайтеі Джуді типи Відрядженняі ви Увімкнення злиття для цього поля та вказати роздільник крапка з комою, утворює злитих даних відображається як відрядження, відвідайте клієнтів, конференції (Якщо форма Джуді кінцевій формі).

Примітка : Після коми та крапки з комою автоматично додається пробіл.

Розрізнення окремих значень даних злиття за допомогою розділювача можна вдосконалити, додавши унікальний префікс до кожного значення, яке міститься в полі або групі. Для префіксу можна використати значення з іншого поля або визначити функція. Додавання префіксу допоможе користувачам у виявленні походження вихідних даних. Наприклад, префіксом можна зробити ім'я особи, яка заповнила форму — якщо це ім'я вводиться в певному полі. Потім, після злиття кількох форм, у кінцевій формі відображатимуться значення з вихідних форм, і ці значення матимуть ідентифікатори.

Наприклад, якщо визначення поля для збереження ім'я користувача префікс і створити сайт функцію, яка додає двокрапку після кожного екземпляра це значення, користувачів можна легко переглянути користувачів, які введено значення, навіть після злиття кількох форм. У цьому прикладі, якщо форма стрічки Access кінцевій формі, отримані дані результівні відображатиметься відрядження , Соменко: відвідання замовника, Данило Ольга: конференції.

Примітки : 

 • До вихідних даних кінцевої форми (Ольги Гайдук) префікс не додається, щоб уникнути багаторазового додавання префіксів у разі повторного злиття форми зі збереженими в ній об'єднаними даними.

 • Коли виконується злиття форм InfoPath, розташованих на локальному жорсткому диску або в мережній папці, на сайті SharePoint, або форм InfoPath для електронної пошти в Office Outlook 2007, результат злиття відображається у зворотному порядку до послідовності, в який було вибрано форми. Наприклад, якщо користувач вибере три форми: спочатку форму Василя, потім форму Ольги, а потім форму Миколи, у кінцевій формі з об'єднаними даними спочатку буде відображено дані Миколи, потім Ольги, а потім Василя.

 • Окрім настроювання параметрів злиття для окремих елементів керування, можна також заборонити злиття для всього шаблона форм, щоб користувачі не могли зливати засновані на ньому формі. У цьому разі користувачі, які заповнюватимуть форми, не матимуть доступу до команди Об'єднати форми в меню Дії.

 • Щоб переконатися, що форми шаблону настроєно належним чином для об'єднання інших форм, перевірте його публікування шаблону форми, створення та збереження принаймні п'ять форми на основі шаблону форми зі зразками даних. Після збереження форми, відкрийте шаблон форми в режимі конструктора а потім натисніть кнопку попередній перегляд на панелі інструментів Стандартна ... У режимі попереднього перегляду злиття зразок форми. Якщо правильно злиття форм, можна публікувати шаблон форми та дозволити користувачам створювати форми на основі вашого шаблону.

 • Надавати користувачам процедуру про те, як злиття форм. Під час тестування шаблону форми для злиття, можна розробити цієї процедури.

На початок сторінки

Дії злиття для полів і груп

Дії злиття залежать від типу даних поля або групи.

Настроюючи параметри злиття для будь-якого типу поля або групи, ви можете вирішити ігнорувати значення у вихідних формах і зберігати значення у формі призначення або вибрати настроювані параметри злиття. У наведеній нижче таблиці описано настроювані параметри злиття для кожного типу поля або групи.

Тип поля або групи

Доступні параметри злиття

Приклади елементів керування, які можна прив’язати до поля цього типу

Неповторюване поле

 • Об’єднувати значення з форми призначення зі значеннями з вихідних форм

  • Ігнорувати пусті поля

  • Додавати роздільник між елементами

  • Додавати префікс до кожного елемента

 • Текстове поле

 • Розкривний список

 • Поле зі списком

Повторюване поле

 • Вставляти значення з вихідних форм перед значенням або після нього у формі призначення

  • Видаляти пусті поля

 • Маркірований список

 • Нумерований список

 • Звичайний список

 • Список із множинним вибором

Неповторюване поле XHTML

 • Об’єднувати значення з форми призначення зі значеннями з вихідних форм

  • Ігнорувати пусті поля

  • Додавати роздільник між елементами

  • Додавати префікс до кожного елемента й форматувати текст префіксу

Поле форматованого тексту

Повторюване поле XHTML

 • Вставляти значення з вихідних форм перед значенням або після нього у формі призначення

  • Видаляти пусті поля

 • Маркірований список

 • Нумерований список

 • Звичайний список

 • Повторювана таблиця

Поле атрибута

 • Заміняти значення у формі призначення на значення з вихідної форми

  Якщо користувач вибере кілька форм, у формі призначення буде збережено значення з останньої вибраної форми. Наприклад, якщо користувач вибере три форми: спочатку форму Богдана, потім – Ганни, і останньою – Наталії, то дані з поля атрибута у формі Наталії замінять вихідне значення у формі призначення.

  Примітка : Значення, які зберігаються, можуть відрізнятися залежно від операційної системи, у якій об’єднуються форми.

 • Об’єднувати значення з форми призначення зі значеннями з вихідних форм

  • Ігнорувати пусті поля

  • Додавати роздільник між елементами

  • Додавати префікс до кожного елемента

Будь-який елемент керування може мати поле атрибута.

Неповторювана група

 • Об’єднувати значення з форми призначення зі значеннями з вихідних форм

 • Розділ

 • Необов’язковий розділ

Повторювана група

 • Вставляти значення з вихідних форм перед значенням або після нього у формі призначення

  • Видаляти пусті поля

 • Маркірований список

 • Нумерований список

 • Звичайний список

 • Список із множинним вибором

 • Повторювана таблиця

На початок сторінки

Визначення настроюваних параметрів злиття для елементів керування

Процедури, описані в цьому розділі, використовуються для визначення настроюваних параметрів злиття для стандартних і повторюваних елементів керування.

Примітка : Коли параметри злиття для елемента керування, який фактично активується параметри злиття для поля або групи, який елемент керування прив'язано до. Параметри злиття можуть відрізнятися залежно від поля або групи та тип даних. Деякі типи полів або груп не підтримують злиття. Також можна змінити параметри злиття за допомогою змінення властивостей поля або групою у джерелі даних. Для цього клацніть правою кнопкою миші поле або групу в області завдань Джерело даних , у контекстному меню виберіть команду Властивості та на вкладці правила та злиття натисніть кнопку Параметри злиття.

До стандартних елементів керування належать елементи, які звичайно використовуються для збирання й відображення інформації. До цих елементів керування відносяться текстові поля, розкривні списки, прапорці та кнопки. До повторюваних і необов'язкових елементів керування належать списки різних типів, повторювані таблиці, повторювані розділи та необов'язкові розділи. За допомогою цих елементів керування користувачі, заповнюючи форму, можуть вставляти пункти списків, рядки, набори записів і необов'язкові відомості. Наприклад, у шаблоні форми звіту про видатки повторювана таблиця може служити для введення будь-якої потрібної кількості рядків, які відповідають статтям видатків.

Примітки : 

 • Деякі елементи керування приєднані до поля, які не можна перенести. Наприклад, значення елементи керування вибору дати або установіть прапорець елементи керування не можна об'єднувати, оскільки тип даних, які вони містять не об'єднати. Елементи керування, які містять цифрові підписи можна ніколи не об'єднувати, оскільки це так б утратити цифровий підпис.

 • Деякі елементи керування мають додаткові параметри. Наприклад, настроюючи параметри злиття для поля RTF, можна також настроїти параметри форматування шрифту.

Визначення настроюваних параметрів злиття для стандартних елементів керування

Стандартних елементів керування додавати текстові поля, поля для форматованого тексту та поля зі списком. Переглянути дії злиття для полів і груп в цій статті, щоб отримати додаткові відомості.

Примітка : Елементи керування, які буде додано в розділах – іншими словами, дочірніх елементів батьківські елементи керування – підтримують тільки злиття, якщо активовано для батьківського елемента керування.

 1. Двічі клацніть елемент керування, який потрібно настроїти.

 2. У діалоговому вікні Властивості елементів керування перейдіть на вкладку Додатково .

 3. У розділі Merging форминатисніть кнопку Параметри злиття.

 4. У групі Дія для цього поля виберіть перемикач Об'єднувати значення з форми призначення зі значеннями з вихідних форм.

 5. Щоб вилучити поля, які не містять даних, у групі Параметри об'єднання встановіть прапорець Ігнорувати пусті поля (рекомендовано).

 6. У списку Розділення елементів за допомогою виберіть підхожий розділювач, яким відокремлюватимуться значення в цьому елементі керування в кінцевій формі.

  Технічні подробиці

  Наявність розділювача допоможе користувачам дізнатися, хто ввів певні дані, які відображатимуться в результаті злиття з багатьох форм. Наприклад, якщо вибрати розділювач Кома (",") для певного елемента керування, дані з цього елемента, об'єднані в результаті злиття форм на основі шаблона, розділятимуться комами.

 7. Щоб перед кожним значенням в елементі керування, коли користувачі виконуватимуть злиття форм, заснованих на цьому шаблоні, додавався префікс, установіть прапорець Додавати до кожного елемента такий префікс і виберіть дані, з яких має походити префікс.

  Інструкції

  1. Натисніть кнопку Вставити формулу зображення кнопки .

  2. У діалоговому вікні Вставлення формули виконайте одну з таких дій:

   • Щоб використати у формулі поле, натисніть кнопку Вставити поле або групу, клацніть у діалоговому вікні Вибір поля або групи поле, яке потрібно використати, і натисніть кнопку ОК.

   • Щоб використати у формулі функцію, натисніть кнопку Вставити функцію, виберіть у діалоговому вікні Вставлення функції потрібну функцію та натисніть кнопку ОК.

    Порада : Якщо для функції потрібні параметри, після вибору функції в діалоговому вікні Вставлення функції та натиснення кнопки OK двічі клацніть додану функцію в полі Формула діалогового вікна Вставлення формули та виберіть поле або групу. Посилання на додаткові відомості про функції наведено в розділі Див. також.

   • Для додавання значення або математичного оператора до формули введіть значення або символ для математичного оператора у полі Формула.

  Операція

  Символ

  Додавання

  +

  Віднімання

  -

  Множення

  *

  Ділення

  /

  • Примітка : Якщо у формулі використовується оператор ділення (/), переконайтеся, що перед ним і після нього стоїть пробіл. Якщо перед і після оператора не стоїть пробіл, символ «/» розпізнається програмою InfoPath як роздільник кроків розташування XPath, а не як оператор ділення.

  • Щоб перевірити правильність синтаксису формули, натисніть у діалоговому вікні Insert Formula кнопку Verify Formula.

Визначення настроюваних параметрів злиття для стандартного розділу

Стандартний розділах наведено контейнерів для інших елементів керування. Розділи можна додати будь-який з елементами керування, які відображаються в області завдань елементи керування , зокрема інші розділи. Переглянути дії злиття для полів і груп в цій статті, щоб отримати додаткові відомості.

Примітка : Елементи керування, які додаються всередині розділів – іншими словами, дочірніх елементів батьківські елементи керування – підтримують тільки злиття, якщо активовано для батьківського елемента керування.

 1. Двічі клацніть розділ, який потрібно настроїти.

 2. У діалоговому вікні Розділ Властивості відкрийте вкладку Додатково.

 3. У розділі Merging форминатисніть кнопку Параметри злиття.

 4. У групі Дія для цієї групи виберіть перемикач Об'єднувати вміст груп у вихідній формі та формі призначення (за промовчанням).

  Примітка : Параметри злиття для кожного поля та групи в цій групі визначатимуть спосіб злиття даних.

Визначення настроюваних параметрів злиття для повторюваних елементів керування й розділів

Повторюваних елементів керування містити повторювані розділи, повторювані таблиці та маркіровані списки. Переглянути дії злиття для полів і груп в цій статті, щоб отримати додаткові відомості.

Примітка : Елементи керування, які буде додано в розділах – іншими словами, дочірніх елементів батьківські елементи керування – підтримують тільки злиття, якщо активовано для батьківського елемента керування.

 1. Двічі клацніть елемент керування, який потрібно настроїти.

 2. У діалоговому вікні Властивості елементів керування перейдіть на вкладку Додатково .

 3. У розділі Merging форминатисніть кнопку Параметри злиття.

 4. У групі Дія для цієї повторюваної групи виберіть перемикач Вставляти групи з вихідних форм у форму призначення (за промовчанням).

 5. Щоб визначити, де саме в кінцевій формі відображатимуться групи з вихідних форм, у групі Настройки вставлення виберіть перемикач Після груп у формі призначення або Перед групами у формі призначення.

 6. Щоб вилучити пусті значення зі злитих форм, установіть прапорець Видаляти пусті групи (рекомендовано).

 7. Щоб об'єднати групи, елементи керування в яких містять однакові значення, і таким чином зменшити надмірність даних, установіть прапорець Об'єднати групи з однаковими значеннями поля, натисніть кнопку Поля для порівняння та виберіть поля, які слід об'єднати.

Визначення настроюваних параметрів злиття для необов'язкових розділів

Додаткові розділи містять інші елементи керування. Користувачів можна додати або видалити додаткових розділів під час заповнення форми. Переглянути дії злиття для полів і груп в цій статті, щоб отримати додаткові відомості.

Примітка : Елементи керування, які додаються всередині розділів – іншими словами, дочірніх елементів батьківські елементи керування – підтримують тільки злиття, якщо активовано для батьківського елемента керування.

 1. Двічі клацніть елемент керування, який потрібно настроїти.

 2. У діалоговому вікні Властивості елементів керування перейдіть на вкладку Додатково .

 3. У розділі Merging форминатисніть кнопку Параметри злиття.

 4. У групі Дія для цієї групи виберіть перемикач Об'єднувати вміст груп у вихідній формі та формі призначення (за промовчанням).

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×