Розгортання School Data Sync за допомогою CSV-файлів

Щоб імпортувати дані із системи керування інформацією про учнів (SIS) до Office 365 і синхронізувати їх, можна скористатися CSV-файлами та засобом School Data Sync (SDS). SDS може синхронізувати дані про учнів, викладачів, навчальні заклади, розділи та списки учасників із системи керування інформацією про учнів в Office 365 і Azure Active Directory. Якщо ви виберете цей метод, вам знадобиться експортувати або створити шість CSV-файлів на основі даних SIS, щоб налаштувати профіль синхронізації та передати CSV-файли в SDS для обробки.

У цій статті:   

Перед початком роботи

Перш ніж почати синхронізацію в SDS на основі методу імпортування файлів CSV, ознайомтеся зі статтею Загальні відомості про School Data Sync.

Попередні вимоги:

 1. Клієнт "Office 365 для навчальних закладів".

 2. Обліковий запис глобального адміністратора з ліцензією Classroom Preview.

Примітка : Дані, отримані через School Data Sync, можна переглядати в програмах сторонніх постачальників. Тож синхронізуйте лише ті дані, доступ до яких потрібно надати таким постачальникам.

Створення профілю синхронізації та імпорт CSV-файлів

Перегляньте відео про розгортання School Data Sync.

Відео про розгортання синхронізації даних для навчальних закладів

Переконайтеся, що ви створили шість CSV-файлів і вони готові до використання. Потім виконайте дії нижче, щоб імпортувати файли та створити профіль синхронізації. Профіль синхронізації – це просто група параметрів і налаштувань, на основі яких SDS синхронізує дані CSV, які потрібно передати. В одному клієнті Office 365 можна створити кілька профілів синхронізації. 

Доступ до SDS і перший вхід

 1. Щоб отримати доступ до порталу адміністрування School Data Sync, запустіть особистий браузер, перейдіть на сайт sds.microsoft.com, а потім увійдіть за допомогою облікового запису глобального адміністратора Office 365.

 2. Коли ви ввійдете в SDS уперше, вам знадобиться активувати або деактивувати SDS і Microsoft Classroom. Щоб активувати School Data Sync і продовжити налаштування, установіть перемикач School Data Sync у положення Увімкнуто

  Знімок екрана: параметри ввімкнення та вимкнення School Data Sync

Створення профілю синхронізації та передача CSV-файлів

 1. Коли ви активуєте School Data Sync, клацніть +Add Profile (Додати профіль) в області переходів ліворуч, щоб створити профіль синхронізації.

  Знімок екрана: створення профілю
 2. На сторінці Before you begin (Перш ніж почати) заповніть форму відповідним чином. Коли завершите, клацніть Start (Почати).

  Знімок екрана: сторінка Before you begin (Перш ніж почати)
  • Name this profile (Ім’я профілю). Введіть ім’я профілю синхронізації. Це ім’я використовуватиметься для визначення профілю синхронізації на приладній дошці SDS. Його не можна змінити після завершення налаштування профілю.

  • Choose your sync method (Виберіть спосіб синхронізації). Виберіть один із 3 доступних методів синхронізації. Якщо ви синхронізуєте за допомогою CSV-файлів, виберіть параметр для CSV-файлів. 

 3. На сторінці Sync Options (Параметри синхронізації) виберіть відповідний параметр, щоб створювати користувачів або синхронізувати наявних. Потім натисніть кнопку Upload files (Передати файли), щоб передати шість CSV-файлів. Після цього виберіть потрібні параметри на сторінці.

  Знімок екрана: сторінка Sync Options (Параметри синхронізації)
  • Existing Users (Наявні користувачі). Виберіть цей параметр, якщо ви вже маєте облікові записи користувачів, створені в клієнті Office 365, для всіх учнів і викладачів, зазначених у CSV-файлі.

  • New Users (Нові користувачі). Виберіть цей параметр, якщо потрібно, щоб служба SDS створила облікові записи користувачів для всіх учнів і викладачів, зазначених у CSV-файлі.

  • Кнопка Upload Files (Передати файли). Натисніть цю кнопку, щоб передати шість CSV-файлів. Після завантаження SDS виконає коротку перевірку, щоб переконатися, що файли відформатовано належним чином. Файли, які проходять перевірку, передаються до профілю синхронізації.

  • Select Domain for schools / sections (Виберіть домен для навчальних закладів або секцій). У цьому розкривному меню виберіть домен, який слід пов’язати з навчальними закладами та розділами, зазначеними в CSV-файлах. Цей суфікс домену використовуватиметься в основній SMTP-адресі кожного розділу відповідної групи Office 365, яку створює SDS.

  • School properties (Властивості навчального закладу). Коли завантаження CSV-файлів завершиться, атрибути, які містяться у файлі School.csv, виберуться автоматично. Вам слід перевірити, чи збігаються вибрані атрибути з атрибутами, які містяться у вашому файлі School.csv.

  • Section Properties (Властивості секції). Коли завантаження CSV-файлів завершиться, атрибути, які містяться у файлі Student.csv, виберуться автоматично. Вам слід перевірити, чи збігаються вибрані атрибути з атрибутами, які містяться у вашому файлі School.csv.

  • Sync option for Section Group Display Name (Параметр синхронізації для короткого імені групи розділу). Якщо встановити цей прапорець, викладачі зможуть керувати відображуваним іменем розділу після першої синхронізації. Крім того, SDS не зможе перезаписати зміни параметра DisplayName, внесені викладачами.

  • License Options (Параметри ліцензії). Якщо встановити цей прапорець, усі учні й викладачі, вказані в CSV-файлі, отримають ліцензію Classroom Preview. Так користувачі отримають доступ до Microsoft Classroom.

  • Intune for Education (InTune для навчальних закладів). Установіть цей прапорець, щоб усі учні й викладачі отримали ліцензію Intune для навчальних закладів. Крім того, це дасть змогу автоматично створити кілька стандартних груп, які можна використовувати в програмі Intune для навчальних закладів.

 4. На сторінці параметрів викладачів виберіть відповідні параметри зіставлення ідентичностей, виберіть параметр Teacher properties (Властивості викладачів), а потім натисніть кнопку Next (Далі). Знімок екрана: сторінка Teacher options (Параметри викладачів)

  • Primary Key (Source Directory) (Первинний ключ (вихідний каталог)). Це атрибут викладача в CSV-файлі, на основі якого зіставляються ідентичності SDS. Перегляньте відео про зіставлення ідентичностей викладачів, щоб отримати докладні відомості про те, як вибрати відповідний атрибут вихідного каталогу та належним чином налаштувати параметри зіставлення.

  • Primary Key (Target Directory) (Первинний ключ (цільовий каталог)). Це атрибут користувача в Azure AD, на основі якого зіставляються ідентичності SDS. Перегляньте відео про зіставлення ідентичностей викладачів, щоб отримати докладні відомості про те, як вибрати відповідний атрибут цільового каталогу та належним чином налаштувати параметри зіставлення.

  • Domain (optional) (Домен (додатково)). Це необов’язкове значення домену, яке можна додати до вибраного атрибута вихідного каталогу, щоб виконати зіставлення ідентичностей викладачів. Якщо потрібно зіставити з атрибутом UserPrincipalName або Mail, додайте домен до рядка. Вихідний атрибут має містити відповідний домен. Якщо ні, його не можна вибрати в цьому розкривному меню.

 5. На сторінці параметрів учнів виберіть відповідні параметри ідентичності, підтвердьте, що це параметри учнів, а потім натисніть кнопку Next (Далі). Сторінка Student Options (Параметри студентів)_C3_2017430231613

  • Primary Key (Source Directory) (Первинний ключ (вихідний каталог)). Це атрибут учня в CSV-файлі, на основі якого зіставляються ідентичності SDS. Перегляньте відео про зіставлення ідентичностей викладачів, щоб отримати докладні відомості про те, як вибрати відповідний атрибут вихідного каталогу та належним чином налаштувати параметри зіставлення.

  • Primary Key (Target Directory) (Первинний ключ (цільовий каталог)). Це атрибут користувача в Azure AD, на основі якого зіставляються ідентичності SDS. Перегляньте відео про зіставлення ідентичностей учнів, щоб отримати докладні відомості про те, як вибрати відповідний атрибут цільового каталогу та належним чином налаштувати параметри зіставлення.

  • Domain (optional) (Домен (необов’язково)). Це необов’язкове значення домену, яке можна додати до вибраного атрибута вихідного каталогу, щоб виконати зіставлення ідентичностей учнів. Якщо потрібно зіставити з атрибутом UserPrincipalName або Mail, додайте домен до рядка. Вихідний атрибут має містити відповідний домен. Якщо ні, його не можна вибрати в цьому розкривному меню.

 6. На сторінці огляду переконайтеся, що вказані відповідні параметри. Якщо додаткові зміни не потрібні, натисніть кнопку Create Profile (Створити запис). 

Щоб автоматизувати процес синхронізації після налаштування профілю синхронізації, можна інсталювати засіб Microsoft School Data Sync Toolkit. Він дає змогу створити розклад автоматичної синхронізації CSV-файлів і Office 365 і перевірити дані CSV-файлу. Докладні відомості див. в статті "Інсталяція засобу Microsoft School Data Sync Toolkit".

Відео: зіставлення початкових і цільових атрибутів для синхронізації

Приклади успішної та невдалої логіки зіставлення див. у відео про зіставлення ідентичностей:

Створення завдання

Пов’язані теми

Загальні відомості про School Data Sync
Інсталяція засобу School Data Sync Toolkit
CSV-файли для School Data Sync
Розгортання School Data Sync за допомогою PowerSchool Sync
Обов’язкові атрибути School Data Sync для PowerSchool Sync
Розгортання School Data Sync за допомогою Clever Sync
Розгортання School Data Sync за допомогою CSV-файлів OneRoster
Помилки синхронізації School Data Sync і їх виправлення

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×