Розгортання надбудови "Блокнот OneNote для класу" за допомогою шаблонів групової політики: Посібник для ІТ-адміністраторів

ІТ-адміністратори можуть скористатися цим довідником, щоб розгорнути надбудову "Блокнот OneNote для класу" в масштабі навчального закладу чи району, використовуючи шаблони групової політики. У цьому випадку ІТ-адміністратори поширюють стандартні параметри для певної системи керування навчанням (LMS), системи керування інформацією учнів (SIS) або журналу успішності. Розгорнувши цю групову політику, викладачі спрощують настроювання й можуть швидше почати роботу з інтеграцією призначень і оцінок за допомогою надбудови "Блокнот для класу".

Початок роботи

Завантажте шаблони групової політики надбудови "Блокнот для класу".

Цей файл містить один мовонезалежний файл ClassNotebook.admx, кілька властивих для певної мови файлів ClassNotebook.adml, по одному для кожної із 43 мов, які підтримує надбудова "Блокнот для класу".

Відомості про те, як використовувати файли ADMX та ADML для ОС Windows 7 і Windows Server 2008 і новішої версії, див. в статті Покроковий посібник із керування ADMX-файлами групових політик.

Керування підключеннями LMS або SIS

Надбудова "Блокнот для класу" дає змогу викладачам підключатися до своїх систем LMS або SIS навчального закладу чи району. Якщо викладачі натиснуть кнопку Підключення в надбудові "Блокнот для класу", з’явиться запит на введення параметрів підключення, що дасть змогу надбудові "Блокнот для класу" підключитися до їхніх систем LMS або SIS, як показано на знімку екрана нижче.

Діалогове вікно "Підключення" надбудови "Блокнот OneNote для класу", у якому не настроєно групову політику

За допомогою цієї групової політики ІТ-адміністратор може настроїти ці параметри для кожного викладача в навчальному закладі чи районі. Після цього викладачам не доведеться вводити їх вручну. На знімку екрана нижче відображається діалогове вікно "Керування підключеннями" з увімкнутою груповою політикою.

Діалогове вікно "Підключення" надбудови "Блокнот OneNote для класу", у якому ввімкнуто групову політику.

У наведених нижче розділах докладно описано ці параметри та їх застосування в кожній системі LMS або SIS, яку підтримує надбудова "Блокнот для класу".

Параметри групової політики

У цій таблиці наведено параметри групової політики, які входять до складу наведених вище шаблонів.

Ім’я параметра

Шлях реєстру та ім’я значення

Опис

Ім’я системи LMS

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\Lms

Цей параметр політики визначає систему LMS або SIS, до якої підключається надбудова "Блокнот для класу".

Список припустимих значень для цього параметра можна знайти в розділі Параметри системи LMS або SIS нижче.

URL-адреса хоста системи LMS

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\LmsHost

Цей параметр політики визначає URL-адресу хоста системи LMS або SIS. Одні системи LMS та SIS мають постійну URL-адресу хоста, а інші – URL-адресу хоста, яка характерна для навчального закладу або району.

Щоб дізнатися, які системи LMS або SIS мають URL-адресу хоста, характерну для навчального закладу чи району, див. розділ Параметри системи LMS або SIS нижче.

Ідентифікатор клієнта

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\ClientId

Цей параметр політики визначає ідентифікатор клієнта (іноді він називається ідентифікатором програми), необхідний надбудові "Блокнот для класу", щоб викликати інтерфейс прикладних програм (API) деяких систем LMS або SIS. Ідентифікатори клієнта зазвичай створюють ІТ-адміністратори в інтерфейсі користувача системи LMS або SIS разом із секретом клієнта.

Щоб дізнатися, для яких систем LMS або SIS потрібен ідентифікатор клієнта, див. розділ Параметри системи LMS або SIS нижче.

Секрет клієнта

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\ClientSecret

Цей параметр політики визначає секрет клієнта (іноді він називається секретом програми), необхідний надбудові "Блокнот для класу", щоб викликати інтерфейс прикладних програм (API) деяких систем LMS або SIS.

Секрети клієнта зазвичай створюють ІТ-адміністратори в інтерфейсі користувача системи LMS або SIS разом з ідентифікатором клієнта.

Щоб дізнатися, для яких систем LMS або SIS потрібен секрет клієнта, див. розділ Параметри системи LMS або SIS нижче.

Маркер доступу

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\AccessToken

Цей параметр політики визначає маркер доступу (іноді він називається маркером користувача), необхідний надбудові "Блокнот для класу", щоб викликати інтерфейс прикладних програм (API) деяких систем LMS або SIS.

Маркери доступу зазвичай створюють ІТ-адміністратори в параметрах адміністрування системи LMS або SIS.

Щоб дізнатися, для яких систем LMS або SIS потрібен маркер доступу, див. розділ Параметри системи LMS або SIS нижче.

Код навчального закладу

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\SchoolCode

Цей параметр політики визначає код навчального закладу, необхідний надбудові "Блокнот для класу" для OneNote, щоб викликати інтерфейс прикладних програм (API) деяких систем LMS або SIS.

Зазвичай значення цього параметра можна отримати в параметрах адміністрування системи LMS або SIS.

Щоб дізнатися, для яких систем LMS або SIS потрібен код навчального закладу, див. розділ Параметри системи LMS або SIS нижче.

Навчальний рік

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\SchoolYear

Цей параметр політики визначає навчальний рік, необхідний надбудові "Блокнот для класу" для OneNote, щоб викликати інтерфейс прикладних програм (API) деяких систем LMS або SIS.

Зазвичай значення цього параметра можна отримати в параметрах адміністрування системи LMS або SIS.

Щоб дізнатися, для яких систем LMS або SIS потрібен навчальний рік, див. розділ Параметри системи LMS або SIS нижче.

Параметри системи LMS або SIS

У наведених нижче розділах містяться параметри групової політики, необхідні для кожної системи LMS або SIS, яку підтримує надбудова "Блокнот для класу".

Якщо значення параметра виділено жирним шрифтом, його потрібно вводити дослівно. Наприклад, значення для параметра імені системи LMS.

Якщо значення параметра виділено курсивом, це означає, що воно призначене для вашого екземпляра системи LMS або SIS навчального закладу чи району й зазвичай отримується з параметрів адміністрування. Наприклад, значення для параметра URL-адреси хоста системи LMS.

Aeries

Ім’я параметра

Тип параметра

Значення

Ім’я системи LMS

Рядок

Aeries

Brightspace

Ім’я параметра

Тип параметра

Значення

Ім’я системи LMS

Рядок

Brightspace

URL-адреса хоста системи LMS

Рядок

URL-адреса вашого екземпляра Brightspace навчального закладу чи району. Наприклад, https://contoso.brightspace.com

Ідентифікатор клієнта

Рядок

Створено в екземплярі Brightspace. Відомості про те, як створити ідентифікатор клієнта, див. в цьому посібнику.

Секрет клієнта

Рядок

Створено в екземплярі Brightspace. Відомості про те, як створити секрет клієнта, див. в цьому посібнику.

Canvas

Ім’я параметра

Тип параметра

Значення

Ім’я системи LMS

Рядок

Canvas

URL-адреса хоста системи LMS

Рядок

URL-адреса вашого екземпляра Canvas навчального закладу чи району. Наприклад, https://contoso.instructure.com

Classter

Ім’я параметра

Тип параметра

Значення

Ім’я системи LMS

Рядок

Classter

Edmodo

Ім’я параметра

Тип параметра

Значення

Ім’я системи LMS

Рядок

Edmodo

EDUonGo

Ім’я параметра

Тип параметра

Значення

Ім’я системи LMS

Рядок

EDUonGo

URL-адреса хоста системи LMS

Рядок

URL-адреса вашого екземпляра EDUonGo навчального закладу чи району. Наприклад, https://contoso.eduongo.com

Firefly Learning

Ім’я параметра

Тип параметра

Значення

Ім’я системи LMS

Рядок

FireflyLearning

URL-адреса хоста системи LMS

Рядок

URL-адреса вашого екземпляра Firefly Learning навчального закладу чи району. Наприклад, https://contoso.firefly.com

Google Classroom

Ім’я параметра

Тип параметра

Значення

Ім’я системи LMS

Рядок

GoogleClassroom

LMS365

Ім’я параметра

Тип параметра

Значення

Ім’я системи LMS

Рядок

Lms365

URL-адреса хоста системи LMS

Рядок

URL-адреса вашого екземпляра LMS365 навчального закладу чи району. Наприклад, https://contoso.sharepoint.com

Microsoft Classroom

Ім’я параметра

Тип параметра

Значення

Ім’я системи LMS

Рядок

MicrosoftClassroom

Moodle

Ім’я параметра

Тип параметра

Значення

Ім’я системи LMS

Рядок

Moodle

URL-адреса хоста системи LMS

Рядок

URL-адреса вашого екземпляра Moodle навчального закладу чи району. Наприклад: https://contoso.moodle.com

Маркер доступу

Рядок

Створено в екземплярі Moodle. Відомості про те, як створити маркер доступу, див. в цьому посібнику.

OpenLearning

Ім’я параметра

Тип параметра

Значення

Ім’я системи LMS

Рядок

OpenLearning

PowerSchool

Ім’я параметра

Тип параметра

Значення

Ім’я системи LMS

Рядок

PowerSchool

Rediker

Ім’я параметра

Тип параметра

Значення

Ім’я системи LMS

Рядок

Rediker

URL-адреса хоста системи LMS

Рядок

URL-адреса вашого екземпляра Moodle навчального закладу чи району. Наприклад: https://www.plusportals.com/contoso

Код навчального закладу

Рядок

Отримано з вашого екземпляра Rediker. Перегляньте https://aka.ms/classnotebookaddinrediker.

Навчальний рік

Рядок

Отримано з вашого екземпляра Rediker. Перегляньте https://aka.ms/classnotebookaddinrediker.

School Bytes

Ім’я параметра

Тип параметра

Значення

Ім’я системи LMS

Рядок

SchoolBytes

Schoology

Ім’я параметра

Тип параметра

Значення

Ім’я системи LMS

Рядок

Schoology

URL-адреса хоста системи LMS

Рядок

URL-адреса вашого екземпляра Schoology навчального закладу чи району. Наприклад, https://contoso.schoology.com

Ідентифікатор клієнта

Рядок

Створено в екземплярі Schoology. Перегляньте https://aka.ms/classnotebookaddinschoology

Секрет клієнта

Рядок

Створено в екземплярі Schoology. Перегляньте https://aka.ms/classnotebookaddinschoology

Sebit VCloud

Ім’я параметра

Тип параметра

Значення

Ім’я системи LMS

Рядок

Sebit

Skyward

Ім’я параметра

Тип параметра

Значення

Ім’я системи LMS

Рядок

Skyward

SunGard

Ім’я параметра

Тип параметра

Значення

Ім’я системи LMS

Рядок

SunGard

Teacher Dashboard

Ім’я параметра

Тип параметра

Значення

Ім’я системи LMS

Рядок

TeacherDashboard

URL-адреса хоста системи LMS

Рядок

URL-адреса вашого екземпляра Teacher Dashboard навчального закладу чи району. Наприклад:,https://contoso.teacherdasboard365.com

WinjiGo

Ім’я параметра

Тип параметра

Значення

Ім’я системи LMS

Рядок

WinjiGo

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×