Робота із вмістом і структурою сайту

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

Сторінка вмісту та структури сайту використовується для керування вмістом і структурою колекції сайтів SharePoint. У Microsoft Office SharePoint Server 2007 переходи для навігації динамічно створюються на основі ієрархії колекції сайтів. Це означає, що в разі змінення структури сайту (наприклад, якщо дочірній сайт переміщується) посилання для навігації теж змінюються і відображають нове розташування елементів. На цій сторінці можна не тільки змінити структуру сайту, але й керувати вмістом за допомогою інших дій, застосовуваних до списків і елементів списків. Наприклад, можна витягати, повертати, публікувати та копіювати елементи.

Щоб інтерфейс сторінки вмісту та структури сайту був зрозумілим для користувачів, його було створено схожим на Провідник Windows. У лівій частині сторінки вмісту та структури сайту в області переходів відображено ієрархію колекції сайтів у вигляді дерева. У правій частині елементи відображаються в області списку.

Примітка.: Для отримання доступу до сторінки вмісту та структури сайту потрібно мати принаймні дозвіл учасника.

Виберіть дію

Перейдіть на сторінку вміст і структура сайту

Відомості про дії

Вибрати кілька елементів

Копіювання елементів

Переміщення елементів

Видалення елементів

Відображення або приховання пов'язані ресурси

Відомості про звіти вміст і структура сайту

Перегляд звітів

Перехід до сторінки вмісту та структури сайту

До сторінки вмісту та структури сайту можна перейти за допомогою меню Дії сайту. На верхньому рівні сайту цей елемент відображається в меню Дії сайту. На дочірньому сайті можна перейти до сторінки параметрів сайту, а потім до сторінки вмісту та структури сайту.

Примітка.: Для інших процедур, описаних у цьому розділі, передбачено, що користувач знає, як перейти до сторінки вмісту та структури сайту за допомогою наведеної нижче процедури.

 1. Відкрийте меню Дії сайту, а потім виберіть пункт Керування вмістом і структурою.

 2. Якщо пункт Керування вмістом і структурою не відображається, виконайте такі дії:

  1. Наведіть вказівник на пункт Параметри сайту, виберіть команду Змінення параметрів сайту, а потім в розділі Адміністрування колекції сайтів виберіть команду Перейти до параметрів сайту верхнього рівня.

  2. В розділі Адміністрування сайту виберіть пункт Вміст і структура.

 3. З’явиться сторінка вмісту та структури сайту.

 4. Щоб повернутися на сторінці параметрів сайту на панелі інструментів списку натисніть кнопку Параметрита виберіть пункт Параметри сайту.

На початок сторінки

Опис дій

Контекстне меню, яке використовується для виконання типових дій, доступне для кожного елемента сторінки як в області переходів, так і в області списку. За допомогою контекстного меню в Windows SharePoint Services 3.0 можна виконувати типові дії, які доступні в інших вікнах користувацького інтерфейсу. Можна використати засоби публікування — витягнення, скасування витягнення, надсилання для затвердження або публікацію елементів. Крім того, можна змінити структуру колекції сайтів за допомогою переміщення, копіювання або видалення дочірніх сайтів. Під час копіювання, переміщення та видалення вмісту посилання, пов’язані з цим вмістом, також оновлюються.

Дії, які можна застосувати до елемента на сторінці вмісту та структури сайту, залежать від контексту та стану цього елемента. Наприклад, якщо елемент витягнуто, витягування буде недоступним. Доступні дії залежать і від параметрів безпеки поточного користувача, і від інших факторів — наприклад, типу списку, в якому розташовано елемент, або настройок певних засобів у колекції сайтів (публікування тощо).

Дія скасування витягнень, яка дає змогу скасувати витягнення, виконане іншим користувачем для одного або кількох елементів, повертає елементи до стану, в якому вони перебували до останнього витягнення. Наприклад, якщо працівник забув повернути файли перед відпусткою, керівник може використати дію скасування витягнень, щоб повернути файли.

Примітка.: Ця дія доступна тільки на сторінці керування вмістом і структурою, тільки якщо користувач має відповідні дозволи.

На початок сторінки

Виділення кількох елементів

На сторінці вмісту та структури сайту будь-яку дію, яка виконується для одного елемента, можна виконувати для кількох елементів, якщо спочатку виділити ці елементи, а потім вибрати дію.

 1. На сторінці вмісту та структури сайту поруч із полем Тип натисніть кнопку Вибрати всі елементи.

  • Зніміть прапорці поруч із тими елементами, які не потрібно виділяти.

  • Щоб виділити елемент, установіть прапорець поруч із ним.

 2. Відкрийте меню Дії, а потім виберіть потрібну дію.

На початок сторінки

Копіювання елементів

Можна копіювати цілі дочірні сайти або списки до іншого дочірнього сайту в ієрархії колекції сайтів. Також можна копіювати окремі елементи списку до будь-якого списку, що підтримує ці елементи. Проте за допомогою копіювання не можна створити дублікат елемента в тому самому списку.

Після завершення копіювання область переходів сайту оновлюється для всіх елементів навігації. В області переходів відображатимуться дочірні сайти, списки та елементи списку в обох розташуваннях.

 1. На сторінці вмісту та структури сайту виділіть один або кілька елементів для копіювання.

 2. Відкрийте меню Дії, а потім виберіть команду Копіювати.

 3. У діалоговому вікні Копіювання виберіть кінцеве розташування, а потім натисніть кнопку ОК.

 4. Щоб переконатися, що сумісні з кінцевим перевіряються вихідних елементів. Якщо перевірка визначає:

  • елемент сумісний, цей елемент буде скопійовано, і з’явиться сторінка вмісту та структури сайту.

  • елемент несумісний, з’явиться повідомлення про помилку, і елемент не буде скопійовано.

На початок сторінки

Переміщення елементів

Можна перемістити окремі елементи списку або цілі дочірні сайти до іншого дочірнього сайту в колекції сайтів. Дочірній сайт можна перемістити безпосередньо до верхнього рівня ієрархії колекції сайтів або до іншого дочірнього сайту в ієрархії колекції сайтів. У разі переміщення дочірнього сайту переміщується весь його вміст. Проте, до іншого дочірнього сайту не можна перемістити окремий список (наприклад, лише бібліотеку документів).

Оскільки навігація створюється автоматично на основі ієрархії колекції сайтів, під час переміщення дочірнього сайту або елемента компоненти навігації автоматично оновлюються, і нове розташування елемента або дочірнього сайту відображається в області переходів.

Переміщення можна використати для швидкого змінення структури сайту. Наприклад, можна перебудувати навігацію на сайті або перемістити дочірній сайт якогось підрозділу установи після реорганізації структури самої установи.

 1. На сторінці вмісту та структури сайту виділіть один або кілька елементів, які потрібно перемістити.

 2. Відкрийте меню Дії, а потім виберіть команду Перемістити.

 3. У діалоговому вікні Переміщення виберіть кінцеве розташування, а потім натисніть кнопку ОК.

 4. Сумісність вихідних елементів з кінцевим розташуванням буде перевірено. Якщо під час перевірки визначено, що:

  • елемент сумісний, цей елемент буде переміщено, і з’явиться сторінка Вміст та структура сайту.

  • елемент несумісний, з’явиться повідомлення про помилку, і елемент не буде переміщено.

На початок сторінки

Видалення елементів

Цей засіб дає змогу адміністратору сайту змінювати структуру сайту без видалення кожного окремого елемента. З ієрархії колекції сайтів можна видаляти як цілі дочірні сайти, так і окремі елементи.

Якщо для сайту ввімкнуто кошик, після видалення елементи списку можна відновити. Проте в разі видалення дочірнього сайту всю гілку буде видалено остаточно, навіть якщо ввімкнуто кошик.

Примітка.: Якщо дочірній сайт або сторінку не потрібно відображати в області переходів сайту, можна не видаляти цей сайт, а перейти до сторінки «Параметри переходів» і використати функцію Приховати.

 1. На сторінці вмісту та структури сайту в поданні дерева наведіть вказівник на дочірній сайт, який потрібно видалити, а потім натисніть стрілку, що з’явиться.

 2. У контекстному меню виберіть команду Видалити.

 3. З’явиться діалогове вікно попередження з повідомленням Під час видалення вибраних сайтів увесь вміст і відомості про користувача буде видалено без можливості відновлення. Усі дочірні сайти також буде остаточно видалено.

 4. У діалоговому вікні попередження натисніть кнопку Так.

 5. Оскільки видалення триває досить довго, буде відображено сторінку Виконується операція видалення.

 6. Після завершення операції веб-браузер автоматично завантажує сторінку керування вмістом і структурою сайту.

На початок сторінки

Відображення або приховання пов’язаних ресурсів

Цей засіб використовується для визначення ресурсів, які викликає елемент. Ресурси — це будь-які елементи, використовувані сторінкою, включно з макетом сторінки, зображеннями, таблицями каскадних стилів (CSS), посиланнями на інші сторінки, посиланнями на сторінку в межах колекції сайтів і посиланнями на цю сторінку або з цієї сторінки. Визначення пов’язаних з елементом ресурсів потрібне, наприклад, в разі видалення зображення. Визначивши, з якими елементами пов’язане це зображення, можна за потреби оновити відповідні посилання та ресурси.

Цей засіб відображає пов’язані ресурси лише для одного елемента. Якщо під час вибору команди Показати зв’язані ресурси жодного елемента не виділено, виділяється перший елемент в області списку. У разі виділення іншого елемента списку відображаються ресурси, пов’язані з ним.

Щоб відобразити пов'язані ресурси   

 1. На сторінці вмісту та структури сайту на панелі інструментів списку виберіть команду Показати зв’язані ресурси.

 2. З’явиться область Ресурси, зв’язані з.

 3. Якщо жодного елемента не виділено, буде створено звіт для елемента, що був би розташований першим у списку, відсортованому за алфавітом.

Щоб приховати пов'язані ресурси   

 1. На сторінці вмісту та структури сайту на панелі інструментів списку виберіть команду Приховати зв’язані ресурси.

 2. Область Ресурси, зв’язані з зникне.

На початок сторінки

Звіти вмісту та структури сайту

Після інсталяції Office SharePoint Server 2007 доступні сім звітів. У разі вибору якогось звіту повертаються всі елементи, які відповідають фільтру на поточному сайті та всіх його дочірніх сайтах.

Примітка.: Для визначення контейнера елемента в звіті можна навести вказівник на стовпець імені, після чого в рядку стану веб-браузера буде відображено шлях до елемента.

За наявності відповідних дозволів можна створювати та редагувати звіти, щоб пристосувати їх до своїх потреб або оточення. Наприклад, якщо авторам важко знайти всі сторінки в колекції сайтів, з якими вони працюють, то, запустивши звіт, можна знайти всі елементи, а потім у поданні звіту можна працювати з цими елементами так само, як і в поданні Усі документи.

Оскільки звіти — це елементи списку, новий звіт після створення розгортається автоматично. Крім того, їх версія може перевірятися, тому перед редагуванням звіти потрібно витягати.

Перегляд звітів

 1. Переглянути звіти можна одним із таких способів:

  • На сторінці вмісту та структури сайту в меню Подання виберіть звіт.

  • Відкрийте меню Дії сайту, наведіть вказівник на пункт Звіти, а потім виберіть звіт.

 2. Звіт буде відкрито на сторінці вмісту та структури сайту.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×