Робота з невізуальним екраном TalkBack із програмою "Skype для бізнесу для Android"

Програма "Skype для бізнесу для Android" працює з TalkBack, невізуальним екраном, вбудованим у телефони та планшети з Android. Ця стаття призначена для користувачів із вадами зору, які хочуть здійснювати й отримувати голосові та відеовиклики, обмінюватися миттєвими повідомленнями та проводити мережеві наради за допомогою програми "Skype для бізнесу для Android".

Примітки : 

У цій статті

Перше відкриття програми "Skype для бізнесу для Android"

Під час першого запуску програми "Skype для бізнесу для Android" потрібно настроїти відомості профілю й особисті вподобання.

 1. З головного екрана мобільного пристрою перейдіть до екрана з піктограмою "Skype для бізнесу для Android" і перемістіть на неї фокус. Двічі торкніться екрана.

 2. На екрані входу перемістіть фокус на поле Адреса організації для входу. Двічі торкніться поля та введіть адресу для входу, тобто свою адресу електронної пошти.

 3. Протягніть екран униз до кнопки Продовжити. Двічі торкніться екрана.

 4. На наступному екрані перемістіть фокус на поле Пароль. Двічі торкніться цього поля та введіть пароль. Протягніть екран униз до кнопки Продовжити. Двічі торкніться екрана.

 5. На наступному екрані в поле Вкажіть свій номер телефону введіть номер телефону, за допомогою якого потрібно телефонувати й отримувати службові виклики, а також приєднуватися до нарад у "Skype для бізнесу для Android".

 6. На цьому ж екрані обов’язково встановіть прапорець Синхронізувати контакти. Завдяки цьому ваші контакти "Skype для бізнесу для Android" буде об’єднано зі списком контактів на мобільному пристрої.

 7. Перемістіть фокус на кнопку Продовжити та двічі торкніться її.

 8. Щоб прослухати відомості про контакти Skype, найближчі зустрічі та розмови, протягніть екран униз. Щоб перейти до наступного екрана, проведіть двома пальцями справа наліво.

 9. Щоб прослухати додаткові відомості про роботу з контактами, протягніть цей екран униз. Щоб перейти до наступного екрана, проведіть двома пальцями справа наліво.

 10. Щоб прослухати додаткові відомості про роботу з календарем, протягніть цей екран униз. Щоб перейти до наступного екрана, перемістіть фокус на кнопку Продовжити в нижньому правому куті та двічі торкніться її.
  З’явиться екран програми "Skype для бізнесу для Android", на якому відображатиметься поле пошуку контактів у каталозі компанії, найближчі зустрічі та нещодавні розмови.

Відкриття програми "Skype для бізнесу для Android" і вхід у неї

 1. З головного екрана мобільного пристрою перейдіть до екрана з піктограмою "Skype для бізнесу для Android" і перемістіть на неї фокус. Двічі торкніться екрана.

 2. Протягніть екран униз, доки не почуєте своє ім’я й адресу для входу. Двічі торкніться екрана.
  Відкриється програма "Skype для бізнесу для Android".

  Порада : Якщо ви не завершили попередній сеанс роботи зі "Skype для бізнесу для Android", програма відкриється без запиту на вхід.

Огляд інтерфейсу користувача "Skype для бізнесу для Android"

Екран "Skype для бізнесу для Android" складається з чотирьох розділів.

Перший розділ – це заголовок угорі екрана. Ліворуч цього заголовка – область вашого профілю. Якщо перемістити на неї фокус, можна почути таке: View profile settings menu, Button (Переглянути настройки профілю, кнопка). Щоб відкрити профіль, двічі торкніться кнопки. Відкриється меню, у якому можна зазначити стан доступності, змінити налаштування програми "Skype для бізнесу для Android", отримати допомогу, залишити відгук і вийти. Щоб приховати це меню, проведіть двома пальцями справа наліво.

Праворуч заголовка розташовані кнопки Нарада та Контакти. Щоб переглянути список нарад або керувати контактами, виберіть кнопку, а потім двічі торкніться її. Щоб приховати екран Наради або Контакти, перемістіть фокус на кнопку Назад у верхньому лівому куті та двічі торкніться її.

Просто під заголовком розташовано другий розділ: вікно, у якому можна шукати людей у каталозі компанії. Перемістіть фокус на поле пошуку та двічі торкніться екрана. Відкриється екранна клавіатура. Введіть або промовте ім’я людини, яку ви шукаєте.

Під вікном пошуку розташовано третій розділ: найближчі події та зустрічі.

Під цим розділом ви знайдете четвертий: список контактів, з якими ви нещодавно спілкувалися. Цей список містить імена контактів і дати останніх розмов або нарад.

Робота з невізуальним екраном TalkBack

Програма "Skype для бізнесу для Android" сумісна з вбудованим невізуальним екраном TalkBack. Коли невізуальний екран Android TalkBack увімкнуто, вимовляється опис усього, чого ви торкаєтеся, що вибираєте та активуєте на своєму пристрої. Це стосується команд, розташувань, тексту заміщення та вмісту екранів, меню та спливаючих вікон програми "Skype для бізнесу для Android".

Увімкнення невізуального екрана TalkBack

 1. З головного екрана мобільного пристрою перейдіть до екрана з кнопкою Налаштування та торкніться її, щоб відкрити це меню.

 2. Торкніться елемента Спеціальні можливості.

 3. Торкніться елемента TalkBack.

 4. Перетягніть повзунок у положення Увімкнуто.

 5. Торкніться кнопки OK.

Переходи за допомогою невізуального екрана TalkBack із використанням рухів

Коли невізуальний екран TalkBack увімкнуто, проводьте пальцем по екрану, щоб знаходити команди, розташування та вміст. Щоб вибрати або активувати команду чи інший елемент на екрані, двічі торкніться екрана. Щоб прокрутити вгору, вниз, вліво або вправо, проведіть двома пальцями в цьому напрямку.

Установлення параметрів TalkBack

Нижче наведено повний список жестів-команд, які розширюють ваші можливості налаштування функції TalkBack на пристрої.

 1. Щоб повернутися на головний екран, торкніться, а потім двічі торкніться кнопки Дім на пристрої з Android.

 2. Перейдіть із головного екрана до екрана з кнопкою Налаштування та перемістіть на неї фокус. Двічі торкніться екрана.

 3. Переміщуйтесь униз по екрану до області Система, доки не почуєте фразу "Спеціальні можливості", і двічі торкніться екрана.

 4. На екрані Спеціальні можливості перемістіть фокус до команди TalkBack, яка зазвичай відображається першою. Прозвучить "TalkBack, увімкнуто". Двічі торкніться екрана.

 5. На екрані TalkBack у верхньому правому куті екрана перемістіть фокус на меню Налаштування та двічі торкніться його. Ви почуєте таке: TalkBack settings, Showing items thirteen of thirty (Настройки TalkBack, відображення елементів: тринадцять із тридцяти).

 6. Протягніть екран униз до елемента Керувати жестами. Двічі торкніться екрана.

 7. Протягніть екран униз, щоб переглянути список доступних жестів, які ви можете ввімкнути або настроїти.

 8. Щоб активувати жест, двічі торкніться його. На наступному екрані перегляньте параметри інтерпретації жестів.

 9. Перегляньте деякі доступні параметри в меню Налаштування.

  • Гучність мовлення

  • Змінювати тон під час озвучування

  • Озвучення натиснутих клавіш

  • Струсити, щоб читати

  • Звуковий відгук

  • Дослідження дотиком

  • Контекстне меню як список

  • Призупиняти та відновлювати TalkBack комбінацією клавіш

 10. Щоб дізнатися більше про доступний параметр, двічі торкніться його. Щоб увімкнути або вимкнути параметр, виберіть перемикач Увімкнуто/Вимкнуто та двічі торкніться його.

Вимкнення невізуального екрана TalkBack

 1. Щоб повернутися на головний екран, торкніться, а потім двічі торкніться кнопки Дім на пристрої з Android.

 2. Перейдіть із головного екрана до екрана з кнопкою Налаштування. Перемістіть на неї фокус і двічі торкніться її.

 3. Переміщуйтесь униз по екрану до області Система, доки не почуєте фразу "Спеціальні можливості", і двічі торкніться екрана.

 4. На екрані Спеціальні можливості перемістіть фокус до команди TalkBack, яка зазвичай відображається першою. Прозвучить "TalkBack, увімкнуто". Двічі торкніться екрана.

 5. Перемістіться до перемикача Увімкнуто/Вимкнуто та двічі торкніться екрана. Прозвучить "Оповіщення, зупинити TalkBack".

 6. Перемістіться до кнопки OK і двічі торкніться екрана.

Докладні відомості див. в статті Як почати роботу з TalkBack на пристрої Android.

Робота з іншими спеціальними можливостями

Окрім TalkBack, в Android передбачено й інші спрощення для людей з особливими потребами, зібрані на екрані Спеціальні можливості.

 1. Торкніться, а потім двічі торкніться кнопки Дім на пристрої з Android.

 2. Перейдіть із головного екрана до екрана з кнопкою Налаштування. Перемістіть на неї фокус і двічі торкніться її.

 3. Переміщуйтесь униз по екрану до області Система, доки не почуєте фразу "Спеціальні можливості", і двічі торкніться екрана.

 4. На екрані Спеціальні можливості перемістіться вниз по екрану до області Система. Нижче наведено деякі доступні параметри.

  • Субтитри: цей параметр додає субтитри знизу по центру всіх зображень. Ви можете змінити розмір тексту в субтитрах. Також можна задати стиль субтитрів, наприклад білий на чорному або жовтий на синьому.

  • Жести збільшення: цей параметр активує певні рухи, які детально пояснюються та дають змогу збільшувати та зменшувати зображення на екрані.

  • Великий текст: цей параметр встановлює для всього тексту на вашому пристрої більший розмір у пунктах.

  • Висококонтрастний текст: цей параметр відображає текст (особливо текст на кнопках) з високим контрастом.

  • Диктувати паролі: цей параметр дає змогу диктувати паролі, а не вводити їх уручну.

Пошук сполучень клавіш TalkBack

Якщо для роботи в програмі "Skype для бізнесу для Android" ви використовуєте зовнішню клавіатуру, ви можете переходити між елементами інтерфейсу за допомогою клавіші Tab, сполучення клавіш Shift+Tab, клавіш зі стрілками, а також клавіші Esc або кнопки "Назад" та клавіші Enter. Докладні відомості див. в статті "Сполучення клавіш у програмі «Skype для бізнесу для Android»". Крім того, для роботи з TalkBack на пристрої з Android доступно більше двадцяти сполучень клавіш.

 1. Щоб повернутися на головний екран, торкніться, а потім двічі торкніться кнопки Дім на пристрої з Android.

 2. Перейдіть із головного екрана до екрана з кнопкою Налаштування, перемістить на неї фокус і двічі торкніться її.

 3. Переміщуйтесь униз по екрану до області Система, доки не почуєте фразу "Спеціальні можливості", і двічі торкніться екрана.

 4. На екрані Спеціальні можливості перемістіть фокус до команди TalkBack, яка зазвичай відображається першою. Прозвучить "TalkBack, увімкнуто". Двічі торкніться екрана.

 5. На екрані TalkBack перемістіть фокус на меню Налаштування та двічі торкніться його. Ви почуєте таке: TalkBack settings, Showing items one to thirteen of thirty-two (Настройки TalkBack, відображення елементів: тринадцять із тридцяти двох).

 6. Щоб прокрутити список, проведіть двома пальцями вгору. Протягніть екран униз до елемента Керувати комбінаціями клавіш. Двічі торкніться екрана.

 7. Протягніть екран униз, щоб переглянути список сполучень клавіш, які ви можете ввімкнути або настроїти. Щоб прокрутити список, проведіть двома пальцями вгору.

 8. Щоб прослухати назву сполучення клавіш, перейдіть до нього. Ви почуєте, наприклад, таке: Home, Alt+Shift+H (Головний екран, Alt+Shift+H) або Pause or resume TalkBack, Alt+Shift+Z (Зупинити або відновити TalkBack, Alt+Shift+Z).

 9. Щоб вийти з екрана Керувати комбінаціями клавіш, натисніть клавішу Esc або кнопку "Назад" Або наведіть фокус на кнопку головного екрана на мобільному пристрої та двічі торкніться її.

Вихід із програми "Skype для бізнесу для Android"

 1. У програмі "Skype для бізнесу для Android" наведіть фокус на профіль у лівому верхньому куті екрана. Ви почуєте таке: View profile settings menu, Button (Переглянути настройки профілю, кнопка). Двічі торкніться екрана.

 2. Протягніть профіль униз, доки не почуєте Sign out (Вийти). Двічі торкніться екрана. Ви почуєте таке: Signing out of Skype for Business (Вихід зі "Skype для бізнесу").

Додаткові відомості

Технічна підтримка клієнтів з особливими потребами

Корпорація Майкрософт прагне забезпечити якомога кращі умови роботи для всіх своїх клієнтів. Якщо у вас є особливі потреби або ви маєте запитання щодо спеціальних можливостей, зверніться по технічну підтримку до служби Microsoft Disability Answer Desk. Її фахівці чудово знають, як використовувати численні спеціальні засоби, і можуть надавати допомогу англійською, іспанською, французькою й американською мовами жестів. Щоб отримати контактні дані для свого регіону, перейдіть на сайт служби Microsoft Disability Answer Desk.

Якщо ви користувач у державній установі, комерційній організації або на підприємстві, зверніться до корпоративної служби підтримки Disability Answer Desk.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×