Робота зі списками в To-Do за допомогою невізуального екрана

Робота зі списками в To-Do за допомогою невізуального екрана

Символ читання вголос із надписом "Вміст невізуального екрана". У цьому розділі з Office використовуватиметься невізуальний екран

Ця стаття призначена для користувачів із порушеннями зору, які використовують невізуальний екран із продуктами Office. Вона входить до набору вмісту, присвяченого спеціальним можливостям Office. Загальну довідку див. на головній сторінці служби підтримки Office.

Створюйте в To-Do для iOS списки справ для певного проекту, часові шкали або процедури, використовуючи VoiceOver, стандартний невізуальний екран в iOS. Крім того, можна редагувати й упорядковувати списки, змінювати їхнє оформлення та видаляти їх, якщо вони більше не потрібні.

Примітки.: 

 • Нові можливості Office 365 запроваджуються для абонентів цієї служби поступово, тому у вашій програмі деякі з них можуть бути поки відсутні. Щоб дізнатися, як швидше отримати нові функції раніше за інших, приєднайтеся до Програми оцінювання Office.

 • У цій статті припускається, що ви використовуєте вбудований в iOS невізуальний екран VoiceOver. Щоб дізнатися більше про те, як користуватися VoiceOver, перейдіть на сайт Apple Accessibility.

 • У цьому розділі припускається, що ви використовуєте iPhone. На iPad деякі переходи та рухи можуть відрізнятися.

У цій статті

Створення списку

Створіть список справ для завдань, які потрібно виконати (наприклад, за певний день або в межах проекту).

 1. Щоб перейти в подання Бічна панель у програмі To-Do, проводьте пальцем вліво, доки не пролунає фраза "Sidebar button" (Бічна панель, кнопка). Двічі торкніться екрана, щоб вибрати елемент.

 2. Щоб створити список, проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "New list button" (Створити список, кнопка). Потім двічі торкніться екрана, щоб натиснути кнопку. Буде створено новий список без назви, а курсор переміститься в поле імені списку.

 3. Щоб відредагувати ім’я нового списку, введіть його за допомогою екранної клавіатури. Щоб перейти до неї, проводьте пальцем вправо, доки не почуєте "Q".

  Порада.: Клавіатуру також можна знайти на екрані. Для цього покладіть палець на екран і протягуйте його по екрану. VoiceOver озвучуватиме назви елементів, які ви минатимете. Щоб вибрати елемент, підніміть палець і двічі торкніться екрана.

 4. Щоб зберегти новий список після введення імені, проводьте пальцем вліво, доки не пролунає фраза "Done button" (Готово, кнопка). Двічі торкніться екрана, щоб вибрати елемент. Новий список буде збережено.

Пошук завдань

Скористайтеся параметром Пошук у поданні Бічна панель, щоб швидко знайти завдання у своїх списках справ.

 1. Щоб перейти в подання Бічна панель у програмі To-Do, проводьте пальцем вліво, доки не пролунає фраза "Sidebar button" (Бічна панель, кнопка). Двічі торкніться екрана, щоб вибрати елемент.

 2. Щоб знайти завдання, проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Search button" (Пошук, кнопка). Потім двічі торкніться екрана, щоб натиснути кнопку. Відкриється меню Пошук, а курсор переміститься в поле Пошук.

 3. Введіть пошуковий запит за допомогою екранної клавіатури. Щоб перейти до неї, проводьте пальцем вправо, доки не почуєте "Q". Ввівши слово, проводьте пальцем вправо, доки не пролунає слово "Search" (Пошук). Двічі торкніться екрана, щоб вибрати елемент.

 4. Щоб перейти до списку результатів пошуку, проведіть пальцем вліво, доки не буде озвучено результат. Щоб переміщатися в списку результатів пошуку, проводьте пальцем вправо або вліво. Функція VoiceOver озвучуватиме відповідні справи, їхній стан (завершено або не завершено) і списки, у які вони входять.

 5. Щоб перейти до подання Список завдань для списку, перейдіть до потрібного елемента, а потім двічі торкніться екрана.

Перейменування списку

Для перейменування створеного списку використовуйте меню Параметри списку.

Примітка.: Перейменувати можна лише створені вами списки. Стандартні списки Мій день і Справи перейменувати неможливо.

 1. Щоб перейти в подання Бічна панель у програмі To-Do, проводьте пальцем вліво, доки не пролунає фраза "Sidebar button" (Бічна панель, кнопка). Двічі торкніться екрана, щоб вибрати елемент.

 2. Щоб перейти до списку, проводьте пальцем вправо, доки не буде озвучено список, який потрібно перейменувати. VoiceOver озвучуватиме наявні списки. Щоб вибрати список, двічі торкніться екрана. Відкриється подання Список завдань.

 3. Щоб відкрити меню Параметри списку, проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "List options button" (Параметри списку, кнопка). Двічі торкніться екрана, щоб вибрати елемент. Відкриється меню Параметри списку. Пролунає фраза "Rename list button" (Перейменувати список, кнопка).

 4. Щоб перейменувати список, двічі торкніться екрана. Курсор переміститься в поле з іменем списку. Відредагуйте ім’я списку за допомогою екранної клавіатури. Щоб перейти до клавіатури, покладіть палець на екран і пересувайте його, доки не пролунає її назва.

 5. Щоб зберегти введене ім’я нового списку та закрити клавіатуру, проводьте пальцем вправо, доки не пролунає слово "Done" (Готово). Двічі торкніться екрана, щоб вибрати елемент.

Теми списку

Змініть тему списку та фоновий колір, щоб застосувати бажане оформлення.

Примітка.: Змінити тему для стандартного списку Мій день неможливо.

 1. У поданні Список завдань відкрийте меню Параметри списку для потрібного списку. Щоб відкрити меню Параметри списку, проводьте пальцем вправо, доки не почуєте фразу "List options button" (Параметри списку, кнопка). Двічі торкніться екрана, щоб вибрати елемент. Відкриється меню Параметри списку.

 2. Щоб перейти у вкладене меню Змінити тему, проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Change theme button" (Змінити тему, кнопка). Потім двічі торкніться екрана, щоб натиснути кнопку. Відкриється меню Тема.

 3. Щоб вибрати фоновий колір, проводьте пальцем вправо, доки не почуєте назву потрібного кольору, а потім двічі торкніться екрана. VoiceOver озвучуватиме відповідні кольори. Вибраний колір буде озвучено словом "selected" (вибрано).

 4. Щоб вибрати тему, далі проводьте пальцем вправо, доки не почуєте назву потрібної теми, а потім двічі торкніться екрана. VoiceOver озвучуватиме відповідні теми. Вибрану тему буде озвучено словом "selected" (вибрано).

 5. Щоб зберегти новий фоновий колір або тему після вибору та закрити меню Тема, проводьте пальцем вліво, доки не пролунає фраза "Done button" (Готово, кнопка). Двічі торкніться екрана, щоб вибрати елемент.

Відображення та приховування завершених завдань

За замовчуванням завершені й незавершені завдання відображаються у ваших списках. Щоб упорядковувати списки, ви можете приховати завершені завдання.

Примітка.: Приховати завершені завдання в стандартному списку Мій день неможливо.

 1. У поданні Список завдань для списку To-Do, у якому потрібно приховати завершені завдання, відкрийте меню Параметри списку. Щоб відкрити меню Параметри списку, проводьте пальцем вправо, доки не почуєте фразу "List options button" (Параметри списку, кнопка). Двічі торкніться екрана, щоб вибрати елемент. Відкриється меню Параметри списку.

 2. Щоб приховати завершені завдання, проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Hide completed to-do items button" (Приховати завершені справи, кнопка). Потім двічі торкніться екрана, щоб натиснути кнопку.

 3. Меню Параметри списку закриється, і в поданні Список завдань відобразяться лише незавершені завдання.

 4. Щоб відобразити приховані завершені завдання, у меню Параметри списку проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Show completed to-do items button" (Показати завершені справи, кнопка). Потім двічі торкніться екрана, щоб натиснути кнопку.

Сортування завдань

Ви можете відсортувати список, щоб полегшити впорядкування й пошук справ.

Примітка.: Відсортувати стандартний список Мій день неможливо.

 1. У поданні Список завдань відкрийте меню Параметри списку для списку, який потрібно відсортувати. Щоб відкрити меню Параметри списку, проводьте пальцем вправо, доки не почуєте фразу "List options button" (Параметри списку, кнопка). Двічі торкніться екрана, щоб вибрати елемент. Відкриється меню Параметри списку.

 2. Щоб перейти у вкладене меню Сортування, проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Sort button" (Сортувати, кнопка). Потім двічі торкніться екрана. Відкриється меню Сортування.

 3. Щоб вибрати параметр сортування, проводьте пальцем вправо, доки не почуєте назву потрібного параметра, а потім двічі торкніться екрана, щоб вибрати його. VoiceOver називатиме відповідні параметри.

 4. Після вибору параметра сортування меню Сортування закриється, а курсор переміститься в подання Список завдань.

 5. Щоб скасувати сортування списку, у подані Список завдань проводьте пальцем вправо або вліво, доки не пролунає фраза "Remove sorting button" (Скасувати сортування, кнопка). Потім двічі торкніться екрана.

Видалення списку

Ви можете швидко видалити непотрібний список, який самі створили.

Примітка.: Видалити можна лише створені вами списки. Стандартні списки Мій день і Справи видалити неможливо.

 1. У поданні Список завдань відкрийте меню Параметри списку для списку, який потрібно видалити. Щоб відкрити меню Параметри списку, проводьте пальцем вправо, доки не почуєте фразу "List options button" (Параметри списку, кнопка). Двічі торкніться екрана, щоб вибрати елемент. Відкриється меню Параметри списку.

 2. Щоб видалити список, проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Delete list button" (Видалити список, кнопка). Потім двічі торкніться екрана.

 3. Відкриється вікно підтвердження, і пролунає фраза "Are you sure you want to delete this list forever?" (Справді назавжди видалити цей список?). Щоб підтвердити, проведіть пальцем вправо. Пролунає фраза "Delete list button" (Видалити список, кнопка). Двічі торкніться екрана, щоб вибрати елемент.

  Щоб скасувати видалення, у вікні підтвердження проводьте пальцем вправо, доки не почуєте фразу "Cancel button" (Скасувати, кнопка). Двічі торкніться екрана, щоб вибрати елемент.

Див. також

Робота із завданнями в To-Do за допомогою невізуального екрана

Робота з пропозиціями в To-Do за допомогою невізуального екрана

Налаштування пристрою для роботи зі спеціальними можливостями в Office 365

Використання спеціальних можливостей для навігації в To-Do

Створюйте в To-Do для Android списки справ для певного проекту, часові шкали або процедури, використовуючи TalkBack, стандартний невізуальний екран в Android. Крім того, можна редагувати й упорядковувати списки, змінювати їхнє оформлення та видаляти їх, якщо вони більше не потрібні.

Примітки.: 

 • Нові можливості Office 365 запроваджуються для абонентів цієї служби поступово, тому у вашій програмі деякі з них можуть бути поки відсутні. Щоб дізнатися, як швидше отримати нові функції раніше за інших, приєднайтеся до Програми оцінювання Office.

 • У цій статті припускається, що ви використовуєте вбудований в Android невізуальний екран TalkBack. Щоб дізнатися більше про те, як користуватися TalkBack, перейдіть на сайт Android Accessibility.

 • У цій статті припускається, що ви використовуєте цю програму на телефоні з Android. На планшеті з Android деякі переходи та рухи можуть відрізнятися.

У цій статті

Створення списку

Створіть список справ для завдань, які потрібно виконати (наприклад, за певний день або в межах проекту).

 1. Щоб перейти в подання бічної панелі, проводьте пальцем вправо або вліво, доки не пролунає фраза "Sidebar button" (Бічна панель, кнопка), а потім двічі торкніться екрана.

 2. Щоб створити список, проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "New list, out of list" (Створити список), а потім двічі торкніться екрана. Буде створено новий список без назви, а курсор переміститься в поле імені списку.

 3. Введіть ім’я списку.

 4. Проведіть униз, а потім вліво, щоб закрити клавіатуру.

 5. Проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Save button" (Зберегти, кнопка), а потім двічі торкніться екрана.

Курсор переміститься до поля з іменем першого завдання в поданні списку. Щоб дізнатися більше про додавання завдань, див. статтю Робота із завданнями в To-Do за допомогою невізуального екрана.

Пошук завдань

Скористайтеся параметром "Пошук" у поданні "Бічна панель", щоб швидко знайти завдання у своїх списках справ.

 1. Щоб перейти в подання бічної панелі, проводьте пальцем вправо або вліво, доки не пролунає фраза "Sidebar button" (Бічна панель, кнопка), а потім двічі торкніться екрана.

 2. Щоб знайти завдання, проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Enter search button" (Ввести пошуковий запит, кнопка), а потім двічі торкніться екрана. Відкриється меню пошуку, а курсор переміститься в поле Пошук.

 3. Введіть пошуковий запит. Достатньо ввести початок слова.

 4. Щоб перейти до списку результатів пошуку, проведіть пальцем вправо, доки не буде озвучено результат. Результат буде озвучено таким чином: пролунає слово "To-do" (Справа), а потім її ім’я. Щоб переміщатися в списку результатів пошуку, проводьте пальцем вправо або вліво.

 5. Щоб відкрити подання відомостей вибраного результату, двічі торкніться екрана.

Перейменування списку

Список можна перейменувати відповідно до своїх потреб.

Примітка.: Перейменувати можна лише створені вами списки. Стандартні списки Мій день і Справи неможливо перейменувати.

 1. Щоб перейти в подання бічної панелі, проводьте пальцем вправо або вліво, доки не пролунає фраза "Sidebar button" (Бічна панель, кнопка), а потім двічі торкніться екрана.

 2. Щоб перейти до списку, проводьте пальцем вправо, доки не буде озвучено список, який потрібно перейменувати, а потім двічі торкніться екрана. Відкриється подання списку.

 3. Щоб відкрити меню параметрів списку, проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "More options button" (Додаткові параметри, кнопка), а потім двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Menu expanded" (Меню розгорнуто).

 4. Проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Rename list" (Перейменувати список), а потім двічі торкніться екрана. Курсор переміститься в поле з іменем списку.

 5. Видаліть попереднє ім’я за допомогою клавіатури, а потім введіть нове ім’я.

 6. Проведіть униз, а потім вліво, щоб закрити клавіатуру.

 7. Проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Save button" (Зберегти, кнопка), а потім двічі торкніться екрана.

Теми списку

Змініть тему списку, щоб застосувати бажане оформлення.

Примітка.: Змінити тему стандартного списку Мій день неможливо.

 1. Щоб відкрити меню параметрів списку під час перегляду списку, проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "More options button" (Додаткові параметри, кнопка), а потім двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Menu expanded" (Меню розгорнуто).

 2. Щоб знайти параметри теми, проводьте пальцем вправо, доки не почуєте фразу "Change theme" (Змінити тему), а потім двічі торкніться екрана.

 3. Щоб вибрати тему, проводьте пальцем вправо або вліво, доки не почуєте назву потрібної теми, а потім двічі торкніться екрана.

 4. Проведіть пальцем униз, а потім вліво, щоб закрити меню.

Відображення та приховування завершених завдань

За замовчуванням завершені й незавершені завдання відображаються в списках. Щоб упорядковувати списки, ви можете приховати завершені завдання.

Примітка.: Приховати завершені завдання в стандартному списку Мій день не можна.

 1. Щоб відкрити меню параметрів списку під час перегляду списку, проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "More options button" (Додаткові параметри, кнопка), а потім двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Menu expanded" (Меню розгорнуто).

 2. Щоб приховати завершені завдання, проводьте пальцем вправо, доки не почуєте фразу "Hide completed to-dos" (Приховати завершені справи), а потім двічі торкніться екрана.

 3. Меню параметрів списку закриється, і в поданні списку відобразяться лише незавершені завдання.

 4. Щоб відобразити приховані завершені завдання, у меню параметрів списку проводьте пальцем вправо, доки не почуєте фразу "Show completed to-dos" (Показати завершені справи), а потім двічі торкніться екрана.

Сортування завдань

Ви можете відсортувати список, щоб полегшити впорядкування й пошук справ.

Примітка.: Відсортувати стандартний список Мій день не можна.

 1. Щоб відкрити меню параметрів списку під час перегляду списку, проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "More options button" (Додаткові параметри, кнопка), а потім двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Menu expanded" (Меню розгорнуто).

 2. Щоб знайти параметри сортування, проводьте пальцем вправо, доки не почуєте слово "Sort" (Сортування), а потім двічі торкніться екрана.

 3. Щоб вибрати параметр сортування, проводьте пальцем вправо або вліво, доки не почуєте назву потрібного параметра, а потім двічі торкніться екрана. Після вибору параметра сортування меню сортування закриється, а курсор повернеться в подання списку.

 4. Щоб скасувати сортування списку, під час його перегляду проводьте пальцем вправо або вліво, доки не пролунає фраза "Remove sorting button" (Скасувати сортування, кнопка), а потім двічі торкніться екрана.

Видалення списку

Ви можете швидко видалити непотрібний список, який самі створили.

Примітка.: Видалити можна лише створені вами списки. Стандартні списки Мій день і Справи видалити не можна.

 1. Щоб відкрити меню параметрів списку під час перегляду списку, проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "More options button" (Додаткові параметри, кнопка), а потім двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Menu expanded" (Меню розгорнуто).

 2. Щоб видалити список, проводьте пальцем вправо, доки не почуєте фразу "Delete list" (Видалити список), а потім двічі торкніться екрана.

 3. Щоб підтвердити видалення, проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Yes button" (Так, кнопка), а потім двічі торкніться екрана.

  Щоб скасувати видалення, у спливаючому вікні підтвердження проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Cancel button" (Скасувати, кнопка), а потім двічі торкніться екрана.

Після видалення списку курсор повернеться в список Мій день.

Див. також

Робота із завданнями в To-Do за допомогою невізуального екрана

Робота з пропозиціями в To-Do за допомогою невізуального екрана

Налаштування пристрою для роботи зі спеціальними можливостями в Office 365

Використання спеціальних можливостей для навігації в To-Do

Створюйте в To-Do списки справ для певного проекту, часові шкали або процедури, використовуючи Екранний диктор, стандартний невізуальний екран у Windows. Крім того, можна редагувати й упорядковувати списки, змінювати їхнє оформлення та видаляти їх, якщо вони більше не потрібні.

Примітки.: 

 • Нові можливості Office 365 запроваджуються для абонентів цієї служби поступово, тому у вашій програмі деякі з них можуть бути поки відсутні. Щоб дізнатися, як швидше отримати нові функції раніше за інших, приєднайтеся до Програми оцінювання Office.

 • У цьому розділі припускається, що ви використовуєте вбудований у Windows невізуальний екран (Екранний диктор). Докладні відомості про використання Екранного диктора див. в цьому повному посібнику.

 • У цій статті припускається, що ви використовуєте цю програму на телефоні з Windows. На планшеті або ПК деякі переходи та рухи можуть відрізнятися.

У цій статті

Створення списку

Створіть список справ для завдань, які потрібно виконати (наприклад, за певний день або в межах проекту).

 1. Щоб перейти в подання бічної панелі, проводьте пальцем вправо або вліво, доки не пролунає фраза "Navigation button, double-tap to activate" (Навігація, кнопка, двічі торкніться, щоб активувати), а потім двічі торкніться екрана.

 2. Щоб створити список, проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "New list button, double-tap to activate" (Створити список, кнопка, двічі торкніться, щоб активувати), а потім двічі торкніться екрана. Буде створено новий список без назви, а курсор переміститься в поле імені списку.

 3. Введіть ім’я списку.

 4. Проводьте пальцем по нижньому краю екрана, доки не пролунає фраза "Back, button collapsed" (Назад, кнопку згорнуто). Двічі торкніться екрана, щоб закрити клавіатуру.

Пошук завдань

Скористайтеся параметром "Пошук" у поданні "Бічна панель", щоб швидко знайти завдання у своїх списках справ.

 1. Щоб перейти в подання бічної панелі, проводьте пальцем вправо або вліво, доки не пролунає фраза "Navigation button, double-tap to activate" (Навігація, кнопка, двічі торкніться, щоб активувати), а потім двічі торкніться екрана.

 2. Щоб знайти завдання, проводьте пальцем вправо або вліво, доки не пролунає фраза "Search your tasks button, double-tap to activate" (Пошук завдань, кнопка, двічі торкніться, щоб активувати), а потім двічі торкніться екрана. Відкриється меню пошуку, а курсор переміститься в поле Пошук.

 3. Введіть пошуковий запит. Достатньо ввести початок слова.

 4. Проводьте пальцем по нижньому краю екрана, доки не пролунає фраза "Back, button collapsed" (Назад, кнопку згорнуто). Двічі торкніться екрана, щоб закрити клавіатуру.

 5. Щоб перейти до списку результатів пошуку, проведіть пальцем вліво, доки не буде озвучено результат. Результат буде озвучено таким чином: пролунає слово "To-do" (Справа), а потім – ім’я справи та її місце в списку, у який вона входить, наприклад "1 of 2" (1 з 2). Щоб переміщатися в списку результатів пошуку, проводьте пальцем вправо або вліво.

 6. Щоб відкрити подання відомостей вибраного результату, двічі торкніться екрана.

Перейменування списку

Список можна перейменувати відповідно до своїх потреб.

Примітка.: Перейменувати можна лише створені вами списки. Стандартні списки Мій день і Справи неможливо перейменувати.

 1. Щоб перейти в подання бічної панелі, проводьте пальцем вправо або вліво, доки не пролунає фраза "Navigation button, double-tap to activate" (Навігація, кнопка, двічі торкніться, щоб активувати), а потім двічі торкніться екрана.

 2. Щоб перейти до списку, проводьте пальцем вправо, доки не буде озвучено список, який потрібно перейменувати, а потім двічі торкніться екрана. Відкриється подання списку.

 3. Щоб відкрити меню параметрів списку, проводьте пальцем вліво, доки не пролунає слово "Edit" (Редагувати), а потім – розташування файлу списку. Двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Popup window, rename list, menu item" (Спливаюче вікно, перейменування списку, пункт меню).

 4. Щоб перейменувати список, двічі торкніться екрана. Курсор переміститься в поле з іменем списку. Видаліть попереднє ім’я за допомогою клавіатури, а потім введіть нове ім’я.

 5. Проводьте пальцем по нижньому краю екрана, доки не пролунає фраза "Back, button collapsed" (Назад, кнопку згорнуто). Двічі торкніться екрана, щоб закрити клавіатуру.

Теми списку

Змініть тему списку, щоб застосувати бажане оформлення.

Примітка.: Змінити тему стандартного списку Мій день неможливо.

 1. Щоб відкрити меню параметрів списку під час його перегляду, проводьте пальцем вліво, доки не пролунає слово "Edit" (Редагувати), а потім – розташування файлу списку. Двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Popup window, rename list, menu item" (Спливаюче вікно, перейменування списку, пункт меню).

 2. Щоб знайти параметри Тема, проводьте пальцем вправо, доки не почуєте слово "Theme" (Тема).

 3. Щоб вибрати тему, далі проводьте пальцем вправо, доки не почуєте назву потрібної теми, а потім двічі торкніться екрана. Вибрану тему буде озвучено словом "selected" (вибрано), а інші теми – словом "non-selected" (не вибрано).

 4. Проводьте пальцем по нижньому краю екрана, доки не пролунає фраза "Custom, back, button collapsed" (Спеціальна, назад, кнопку згорнуто). Двічі торкніться екрана, щоб закрити меню.

Відображення та приховування завершених завдань

За замовчуванням завершені й незавершені завдання відображаються в списках. Щоб упорядковувати списки, ви можете приховати завершені завдання.

Примітка.: Приховати завершені завдання в стандартному списку Мій день не можна.

 1. Щоб відкрити меню параметрів списку під час його перегляду, проводьте пальцем вліво, доки не пролунає слово "Edit" (Редагувати), а потім – розташування файлу списку. Двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Popup window, rename list, menu item" (Спливаюче вікно, перейменування списку, пункт меню).

 2. Щоб приховати завершені завдання, проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Hide completed to-dos, menu item, double-tap to activate" (Приховати завершені справи, пункт меню, двічі торкніться, щоб активувати), а потім двічі торкніться екрана.

 3. Меню параметрів списку закриється, і в поданні списку відобразяться лише незавершені завдання.

 4. Щоб відобразити приховані завершені завдання, у меню параметрів списку проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Show completed to-dos, menu item, double-tap to activate" (Показати завершені справи, пункт меню, двічі торкніться, щоб активувати), а потім двічі торкніться екрана.

Сортування завдань

Ви можете відсортувати список, щоб полегшити впорядкування й пошук справ.

Примітка.: Відсортувати стандартний список Мій день не можна.

 1. Щоб відкрити меню сортування під час перегляду списку, проводьте пальцем вправо або вліво, доки не пролунає фраза "Sort button, double-tap to activate" (Сортувати, кнопка, двічі торкніться, щоб активувати), а потім двічі торкніться екрана.

 2. Щоб вибрати параметр сортування, проводьте пальцем вправо або вліво, доки не почуєте назву потрібного параметра, після чого двічі торкніться екрана. Після вибору параметра сортування меню сортування закриється, а курсор повернеться в подання списку.

 3. Щоб скасувати сортування списку, під час його перегляду проводьте пальцем вправо або вліво, доки не пролунає фраза "Remove sorting button, double-tap to activate" (Скасувати сортування, кнопка, двічі торкніться, щоб активувати), а потім двічі торкніться екрана.

Видалення списку

Ви можете швидко видалити непотрібний список, який самі створили.

Примітка.: Видалити можна лише створені вами списки. Стандартні списки Мій день і Справи видалити не можна.

 1. Щоб відкрити меню параметрів списку під час його перегляду, проводьте пальцем вліво, доки не пролунає слово "Edit" (Редагувати), а потім – розташування файлу списку. Двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Popup window, rename list, menu item" (Спливаюче вікно, перейменування списку, пункт меню).

 2. Щоб видалити список, проводьте пальцем вправо, доки не почуєте фразу "Delete list, menu item, double-tap to activate" (Видалити список, пункт меню, двічі торкніться, щоб активувати), а потім двічі торкніться екрана.

 3. Щоб підтвердити видалення, проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Delete button, double-tap to activate" (Видалити, кнопка, двічі торкніться, щоб активувати), а потім двічі торкніться екрана.

  Щоб скасувати видалення, у спливаючому вікні підтвердження проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Cancel button, double-tap to activate" (Скасувати, кнопка, двічі торкніться, щоб активувати), а потім двічі торкніться екрана.

Див. також

Робота з пропозиціями в To-Do за допомогою невізуального екрана

Робота із завданнями в To-Do за допомогою невізуального екрана

Використання спеціальних можливостей для навігації в To-Do

Створюйте в інтернет-версії To-Do списки справ для певного проекту, часові шкали або процедури, використовуючи Екранний диктор, стандартний невізуальний екран у Windows. Крім того, можна редагувати й упорядковувати списки, змінювати їхнє оформлення та видаляти їх, якщо вони більше не потрібні.

Примітки.: 

 • Нові можливості Office 365 запроваджуються для абонентів цієї служби поступово, тому у вашій програмі деякі з них можуть бути поки відсутні. Щоб дізнатися, як швидше отримати нові функції раніше за інших, приєднайтеся до Програми оцінювання Office.

 • У цьому розділі припускається, що ви використовуєте вбудований у Windows невізуальний екран (Екранний диктор). Докладні відомості про використання Екранного диктора див. в цьому повному посібнику.

 • У цьому розділі припускається, що ви використовуєте цю програму на ПК. На телефоні або планшеті з Windows деякі переходи та рухи можуть відрізнятися.

 • Радимо відкривати інтернет-версію To-Do в браузері Microsoft Edge. Оскільки інтернет-версія To-Do запускається в браузері, сполучення клавіш відрізняються від тих, які призначено для класичної програми. Наприклад, для переходу між елементами інтерфейсу використовуються клавіші Ctrl+F6 замість F6. Крім того, поширені клавіші та сполучення клавіш, як-от F1 (Довідка) і Ctrl+O (Відкрити), працюють у браузері, а не в інтернет-версії To-Do.

У цій статті

Створення списку

Створіть список справ для завдань, які потрібно виконати (наприклад, за певний день або в межах проекту).

 1. Щоб створити список у програмі To-Do, натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "New list button" (Створити список, кнопка), а потім натисніть клавішу ПРОБІЛ для вибору. Буде створено новий список без назви, а курсор переміститься в поле імені списку.

 2. Введіть ім’я списку та натисніть клавішу Enter.

Пошук завдань

Скористайтеся параметром Пошук на бічній панелі, щоб швидко знайти завдання у своїх списках справ.

 1. Щоб знайти завдання на бічній панелі програми To-Do, натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "Search button" (Пошук, кнопка), а потім натисніть клавішу ПРОБІЛ для вибору. Курсор переміститься в поле Пошук.

 2. Введіть потрібний пошуковий запит. У програмі To-Do результати пошуку відображаються автоматично під час введення.

 3. Щоб перейти до списку результатів пошуку, натискайте клавішу Tab, доки не буде озвучено результат. Щоб переміщатися в списку результатів пошуку, натискайте клавіші Shift+Tab або Tab. Екранний диктор називатиме відповідні справи таким чином: "To-do <to-do item name>" (Справа <ім’я справи>). Завершені завдання озвучуватимуться таким чином: "Completed to-do <to-do item name>" (Завершена справа <ім’я справи>).

 4. Щоб перейти в подання відомостей про завдання, виберіть саме завдання та натисніть клавішу ПРОБІЛ.

Перейменування списку

Для перейменування створеного списку використовуйте меню Параметри списку.

Примітка.: Перейменувати можна лише створені вами списки. Стандартні списки Мій день і Справи перейменувати неможливо.

 1. Щоб перейти до списку на бічній панелі в програмі To-Do, натискайте клавішу Tab, доки не почуєте ім’я потрібного списку.

 2. Щоб вибрати список, який потрібно перейменувати, натисніть клавішу ПРОБІЛ. Відкриється подання Список завдань.

 3. Щоб відкрити меню Параметри списку, натисніть клавіші Shift+F10. Пролунає фраза "List options button" (Параметри списку, кнопка).

 4. Натисніть клавішу ПРОБІЛ. Відкриється меню Параметри списку.

 5. Щоб перейменувати список, натисніть клавішу Tab. Пролунає фраза "Rename list button" (Перейменувати список, кнопка).

 6. Натисніть клавішу ПРОБІЛ. Курсор переміститься в поле з іменем списку.

 7. Введіть нове ім’я списку та натисніть клавішу Enter. Ім’я списку буде змінено.

Відображення та приховання завершених завдань

За замовчуванням завершені й незавершені завдання відображаються у ваших списках. Щоб упорядковувати списки, ви можете приховати завершені завдання.

Примітка.: Неможливо приховати завершені завдання в стандартному списку Мій день.

 1. У поданні Список завдань для списку To-Do, у якому потрібно приховати завершені завдання, натисніть клавіші Shift+F10. Пролунає фраза "List options button" (Параметри списку, кнопка).

 2. Натисніть клавішу ПРОБІЛ. Відкриється меню Параметри списку.

 3. Щоб приховати завершені завдання, натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "Hide completed to-dos button" (Приховати завершені справи, кнопка), а потім натисніть клавішу ПРОБІЛ.

 4. Меню Параметри списку закриється, і в поданні Список завдань відобразяться лише незавершені завдання.

 5. Щоб відобразити приховані завершені завдання, у меню Параметри списку натискайте клавішу Tab, доки не почуєте фразу "Show completed to-dos items button" (Показати завершені справи, кнопка), а потім натисніть клавішу ПРОБІЛ для вибору.

Сортування завдань

Ви можете відсортувати список, щоб полегшити впорядкування й пошук справ.

Примітка.: Відсортувати стандартний список Мій день не можна.

 1. У поданні Список завдань для списку, який потрібно відсортувати, натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "Sort to-dos button" (Сортувати справи, кнопка), а потім натисніть клавішу ПРОБІЛ. Відкриється меню Сортування.

 2. Щоб вибрати параметр сортування, натискайте клавіші Shift+Tab або Tab, доки не почуєте назву потрібного параметра, а потім натисніть клавішу ПРОБІЛ для вибору. Екранний диктор називатиме відповідні параметри.

  Після вибору параметра сортування меню Сортування закриється, а курсор переміститься в подання Список завдань.

 3. Щоб скасувати сортування списку, у поданні Список завдань натискайте клавіші Shift+Tab або Tab, доки не пролунає фраза "Close sort order option button" (Закрити параметр порядку сортування, кнопка), а потім натисніть клавішу ПРОБІЛ для вибору.

Видалення списку

Ви можете швидко видалити непотрібний список, який самі створили.

Примітка.: Видалити можна лише створені вами списки. Стандартні списки Мій день і Справи видалити неможливо.

 1. У поданні Список завдань натисніть клавіші Shift+F10. Пролунає фраза "List options button" (Параметри списку, кнопка).

 2. Натисніть клавішу ПРОБІЛ. Відкриється меню Параметри списку.

 3. Щоб видалити список, натискайте клавішу Tab, доки не почуєте фразу "Delete list button" (Видалити список, кнопка), а потім двічі торкніться екрана.

 4. Відкриється діалогове вікно підтвердження. Щоб підтвердити видалення, двічі натисніть клавішу Tab. Пролунає фраза "Delete list button" (Видалити список, кнопка). Щоб вибрати елемент, натисніть клавішу ПРОБІЛ.

  Щоб скасувати видалення списку, у вікні підтвердження натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "Cancel button" (Скасувати, кнопка), а потім натисніть клавішу ПРОБІЛ.

Див. також

Робота із завданнями в To-Do за допомогою невізуального екрана

Робота з пропозиціями в To-Do за допомогою невізуального екрана

Використання спеціальних можливостей для навігації в To-Do

Технічна підтримка клієнтів з особливими потребами

Корпорація Майкрософт прагне забезпечити якомога кращі умови роботи для всіх своїх клієнтів. Якщо у вас є особливі потреби або ви маєте запитання щодо спеціальних можливостей, зверніться по технічну підтримку до служби Microsoft Disability Answer Desk. Її фахівці чудово знають, як використовувати численні спеціальні засоби, і можуть надавати допомогу англійською, іспанською, французькою й американською мовами жестів. Щоб отримати контактні дані для свого регіону, перейдіть на сайт служби Microsoft Disability Answer Desk.

Якщо ви користувач у державній установі, комерційній організації або на підприємстві, зверніться до корпоративної служби підтримки Disability Answer Desk.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×