Робота зі слайдами в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Робота зі слайдами в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Символ читання вголос із надписом "Вміст невізуального екрана". У цьому розділі з Office використовуватиметься невізуальний екран

Ця стаття призначена для тих, хто використовує невізуальний екран із продуктами Office. Вона входить до набору вмісту, присвяченого спеціальним можливостям Office. Загальну довідку див. на домашній сторінці служби підтримки Office.

Додавайте, видаляйте та впорядковуйте слайди презентацій у PowerPoint 2016 за допомогою клавіатури та Екранного диктора, стандартного невізуального екрана у Windows. Ви також можете змінювати розмір і орієнтацію слайдів.

Примітки : 

 • Нові можливості Office 365 запроваджуються для передплатників цієї служби поступово, тому у вашій програмі деякі з них можуть бути наразі відсутні. Щоб дізнатися, як можна швидше отримувати нові функції, відвідайте сторінку Час появи нових функцій в Office 2016 для Office 365.

 • Відомості про сполучення клавіш див. в статті Використання сполучень клавіш для створення презентації.

 • У цьому розділі припускається, що ви використовуєте вбудований у Windows невізуальний екран (Екранний диктор). Докладні відомості про використання Екранного диктора див. в цій статті.

 • У цій статті згадуються також функціональні можливості JAWS. Докладні відомості про JAWS для Windows див. в короткому посібнику з використання JAWS для Windows.

 • У цьому розділі припускається, що ви використовуєте цю програму на ПК. На телефоні або планшеті з Windows деякі переходи та рухи можуть відрізнятися.

У цій статті

Додавання нового слайда

Ви можете легко додати до презентації слайди на основі макета поточного слайда або нового шаблону.

Додавання нового слайда з макетом поточного слайда

До нової презентації титульний слайд додається автоматично. Ви можете додати новий слайд із макетом попереднього слайда.

 1. На клавіатурі натисніть клавіші Ctrl+M. Пролунає фраза "Slide <кількість слайдів і місце нового слайда в списку>, selected" (Слайд <кількість слайдів і місце нового слайда в списку>, вибрано).

Додавання нового слайда з макетом шаблону

 1. У звичайному режимі натисніть клавіші Alt+Е, СС. Пролунає фраза "<Заголовок макета першого слайда>, <кількість доступних елементів і місце поточного елемента в списку>, menu" (<Заголовок макета першого слайда>, <кількість доступних елементів і місце поточного елемента в списку>, меню). У JAWS пролунає фраза "Leaving menu bar, Office theme, <номер поточного слайда>, <кількість доступних слайдів і місце поточного слайда в списку>, <заголовок першого макета>, grid, <кількість доступних макетів і місце поточного макета в списку>" (Вихід із рядка меню, тема Office, <номер поточного слайда>, <кількість доступних слайдів і місце поточного слайда в списку>, <заголовок першого макета>, сітка, <кількість доступних макетів і місце поточного макета в списку>).

  Відкриється список меню макетів слайда.

 2. Натискайте клавішу Tab, доки не прозвучить назва потрібного макета слайда. Після цього натисніть клавішу Enter. Ви почуєте номер нового слайда. У JAWS пролунає фраза "Enter, no selection" (Ввід, не вибрано).

  Фокус отримає область слайда.

Видалення слайда

 1. У звичайному режимі в області ескізів натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз, доки не почуєте номер слайда, який потрібно видалити.

 2. Натисніть клавішу Delete. Пролунає фраза "<Номер поточного слайда та його місце в списку>, selected" (<Номер поточного слайда та його місце в списку>, вибрано). У JAWS пролунає фраза "Enter, leaving menus, no selection" (Ввід, вихід із меню, не вибрано).

Змінення порядку слайдів

Ви можете змінити порядок слайдів, вирізавши слайд зі старого розташування та вставивши його в новому.

 1. У звичайному режимі в області ескізів натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз, доки не почуєте номер слайда, який потрібно перемістити.

 2. Щоб перемістити слайд угору або вниз у списку слайдів, натискайте клавіші Ctrl + стрілка вгору або вниз. Ви почуєте новий номер слайда в списку.

  Щоб перемістити слайд на початок презентації, натисніть клавіші Ctrl + Shift + стрілка вгору. Щоб перемістити слайд у кінець презентації, натисніть клавіші Ctrl + Shift + стрілка вниз.

Упорядкування слайдів у розділи

Щоб згрупувати слайди в змістовні об’єднання, можна впорядкувати їх у розділи. Наприклад, якщо ви працюєте над презентацією з колегами, ви можете доручити кожному з них працювати над окремим розділом.

Поділ на розділи можна побачити в області ескізів у звичайному режимі та в поданні Сортувальник слайдів. Розділи не відображаються та не оголошуються в поданні Показ слайдів.

 1. У звичайному режимі в області ескізів натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз, доки не почуєте назву слайда, з якого має починатися розділ. Потім натисніть клавіші Alt+Е, РР. Пролунає фраза "Add section, menu item" (Додати розділ, елемент меню). У JAWS пролунає фраза "Menu, leaving menus, add section" (Меню, вихід із меню, додати розділ). Після цього натисніть клавішу Enter. Пролунає фраза "Slide, <заголовок першого слайда в розділі>, <кількість слайдів і місце поточного слайда в списку>, selected" (Слайд, <заголовок першого слайда в розділі>, <кількість слайдів і місце поточного слайда в списку>, вибрано). У JAWS пролунає фраза "Leaving menus, no selection" (Вихід із меню, не вибрано). Буде додано розділ без заголовка.

 2. Щоб назвати розділ без заголовка, в області ескізів натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз, доки не почуєте "<Номер розділу>, Untitled section" (<Номер розділу>, Розділ без заголовка), а потім натисніть клавіші Shift+F10. Пролунає фраза "<Ім’я презентації>.pptm, autosaved, PowerPoint window, <перший елемент меню> menu item, rename section, menu item" (<Ім’я презентації>.pptm, автозбережено, вікно PowerPoint, <перший елемент меню>, елемент меню, перейменувати розділ, елемент меню). У JAWS пролунає фраза "Shift, F10, menu, rename section" (Shift, F10, меню, перейменувати розділ). Після цього натисніть клавішу Enter. Невізуальний екран оголосить, що відкрилося вікно "Перейменування розділу".

 3. Введіть ім’я для розділу. Натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "Rename button" (Перейменувати, кнопка). Після цього натисніть клавішу Enter. Пролунає фраза "Slide, number and location, selected" (Слайд, номер і місце, вибрано). У JAWS пролунає фраза "Enter, no selection" (Ввід, не вибрано).

 4. Перемістіть слайди до відповідних розділів, як указано в розділі Змінення порядку слайдів.

  Щоб прослухати назви розділів, в області ескізів натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз. JAWS не оголошує назви розділів.

Змінення орієнтації всіх слайдів у презентації

Ви можете легко змінити орієнтацію всього набору слайдів з альбомної на книжкову або навпаки.

 1. У звичайному режимі натисніть клавіші Alt+К, М. Пролунає фраза "<Перший елемент у списку меню Розмір слайда>, menu" (<Перший елемент у списку меню "Розмір слайда">, меню). У JAWS пролунає фраза "Lower ribbon, customized group box" (Нижня стрічка, спеціальне вікно групи).

 2. Натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз, доки не пролунає фраза "Custom slide size, menu item" (Спеціальний розмір слайда, елемент меню). У JAWS пролунає фраза "Menu, leaving menus, Custom slide size dot dot dot" (Меню, вихід із меню, Спеціальний розмір слайда, три крапки). Після цього натисніть клавішу Enter. Пролунає фраза "Enter, slide <номер поточного слайда та його місце в списку>, selected" (Ввід, слайд <номер поточного слайда та його місце в списку>, вибрано). У JAWS пролунає фраза "Enter, leaving menus, slide size, slide size, slide sized for combo box" (Ввід, вихід із меню, розмір слайда, розмір слайда, розмір слайда для поля зі списком). Відкриється вікно Розмір слайда.

 3. У вікні Розмір слайда натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "Selected, landscape, radio button, Alt+L" (Вибрано, альбомна, перемикач, Alt+А) або "Selected, portrait, radio button, Alt+P" (Вибрано, книжкова, перемикач, Alt+И).

  У JAWS пролунає фраза "Orientation, slides, <вибраний параметр> radio button checked" (Орієнтація, слайди, <вибраний параметр>, вибрано перемикач). У JAWS натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз, доки не прозвучить потрібний параметр.

  Порада : В Екранному дикторі, щоб прослухати параметри у вікні Розмір слайда та переміщатися між ними, також можна натискати клавіші Caps Lock + стрілка вгору або вниз.

 4. Завершивши з вибором, натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "OK button" (OK, кнопка). Після цього натисніть клавішу Enter. Пролунає фраза "Microsoft PowerPoint window, button" (Microsoft PowerPoint, вікно, кнопка). У JAWS пролунає фраза "Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint button" (Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint, кнопка). Відкриється вікно підтвердження.

 5. У вікні Microsoft PowerPoint виконайте одну з таких дій:

  • Щоб збільшити розмір вмісту, натискайте клавішу Tab, доки не почуєте слово "Maximize" (Максимально збільшити). У JAWS пролунає фраза "Maximize button" (Максимально збільшити, кнопка). Якщо на слайді багато вмісту, увесь текст може не вміститися, коли застосовується цей параметр.

  • Щоб зменшити масштаб вмісту та вмістити його на слайді, натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "Ensure Fit" (Припасувати). У JAWS пролунає фраза "Ensure Fit button" (Припасувати, кнопка). Якщо застосувати цей параметр, розмір шрифту вашого вмісту може зменшитися, щоб усе вмістилося на слайді. Після цього натисніть клавішу Enter. Пролунає фраза "Enter. Slide, <кількість доступних слайдів і місце поточного слайда в списку>" (Ввід. Слайд, <кількість доступних слайдів і місце поточного слайда в списку>). У JAWS пролунає фраза "Enter, no selection" (Ввід, не вибрано).

   Фокус переміститься до області ескізів.

Змінення розміру слайдів

Щоб змінити розмір слайдів, можна вибрати один із двох стандартних розмірів – Стандартний (4:3) і Широкоекранний (16:9) – або налаштувати розмір своїх слайдів.

Змінення розміру слайда із широкоекранного на стандартний або навпаки

 1. У звичайному режимі натисніть клавіші Alt+К, М. Пролунає фраза "<Перший елемент у списку меню Розмір слайда>, menu" (<Перший елемент у списку меню "Розмір слайда">, меню). У JAWS пролунає фраза "Lower ribbon, customized group box" (Нижня стрічка, спеціальне вікно групи).

 2. У меню Розмір слайда виконайте одну з таких дій:

  • Щоб вибрати стандартний розмір, у списку меню натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз, доки не пролунає фраза "Standard, four colon three, one of two" (Стандартний, чотири двокрапка три, один із двох). У JAWS пролунає фраза "Standard, left parent, four colon three right parent, one of two" (Стандартний, ліва дужка, чотири двокрапка три, права дужка, один із двох).

  • Щоб вибрати широкоекранний розмір, у списку меню натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз, доки не пролунає слово "Widescreen" (Широкоекранний).

 3. Після цього натисніть клавішу Enter. Пролунає фраза "Microsoft PowerPoint window, button" (Microsoft PowerPoint, вікно, кнопка). У JAWS пролунає фраза "Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint button" (Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint, кнопка). Відкриється вікно підтвердження.

 4. У вікні Microsoft PowerPoint виконайте одну з таких дій:

  • Щоб збільшити розмір вмісту, натискайте клавішу Tab, доки не почуєте слово "Maximize" (Максимально збільшити). У JAWS пролунає фраза "Maximize button" (Максимально збільшити, кнопка). Якщо на слайді багато вмісту, увесь текст може не вміститися, коли застосовується цей параметр.

  • Щоб зменшити масштаб вмісту та вмістити його на слайді, натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "Ensure Fit" (Припасувати). У JAWS пролунає фраза "Ensure Fit button" (Припасувати, кнопка). Якщо застосувати цей параметр, розмір шрифту вашого вмісту може зменшитися, щоб усе вмістилося на слайді. Після цього натисніть клавішу Enter. Пролунає фраза "Enter. Slide, <кількість доступних слайдів і місце поточного слайда в списку>" (Ввід. Слайд, <кількість доступних слайдів і місце поточного слайда в списку>). У JAWS пролунає фраза "Enter, no selection" (Ввід, не вибрано). Фокус переміститься до області ескізів.

Налаштування розміру слайдів

Ви можете змінити розмір слайдів, щоб використовувати різні виміри для екранів і паперу різного розміру.

 1. У звичайному режимі натисніть клавіші Alt+К, М. Пролунає фраза "<Перший елемент у списку меню Розмір слайда>, menu" (<Перший елемент у списку меню "Розмір слайда">, меню). У JAWS пролунає фраза "Lower ribbon, customized group box" (Нижня стрічка, спеціальне вікно групи).

 2. У меню Розмір слайда натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз, доки не пролунає фраза "Custom slide size" (Спеціальний розмір слайда). Після цього натисніть клавішу Enter. Пролунає фраза "<Номер поточного слайда та його місце в списку>, selected" (<Номер поточного слайда та його місце в списку>, вибрано). У JAWS пролунає фраза "Enter, leaving menus, slide size, slide size, slide sized for combo box" (Ввід, вихід із меню, розмір слайда, розмір слайда, розмір слайда для поля зі списком). Відкриється вікно Розмір слайда.

 3. Щоб змінити розмір слайдів, у вікні Розмір слайда виберіть цільовий формат презентації або вкажіть висоту, ширину й орієнтацію презентації:

  • Щоб вибрати цільовий формат презентації, натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "Slides sized for" (Розмір слайдів). У JAWS пролунає фраза "Slide sized for, combo box, <поточний вибір>" (Розмір слайдів, поле зі списком, <поточний вибір>). Натисніть клавішу зі стрілкою вниз, щоб відкрити розкривне меню. У меню натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз, доки не прозвучить потрібний параметр. Після цього натисніть клавішу Enter.

  • Щоб указати ширину, висоту й орієнтацію:

   • Щоб змінити ширину слайда, натискайте клавішу Tab, доки не прозвучить слово "Width" (Ширина). У JAWS пролунає фраза "Width, edit, spin box" (Ширина, редагувати, лічильник). Натискайте клавішу зі стрілкою вгору чи вниз, доки не почуєте потрібне значення, або введіть значення вручну.

   • Щоб змінити висоту слайда, натискайте клавішу Tab, доки не прозвучить слово "Height" (Висота). У JAWS пролунає фраза "Height, edit, spin box" (Висота, редагувати, лічильник). Натискайте клавішу зі стрілкою вгору чи вниз, доки не почуєте потрібне значення, або введіть значення вручну.

   • Щоб установити орієнтацію, натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "Portrait radio button, Alt+P" (Книжкова, перемикач, Alt+И) або "Landscape radio button, Alt+L" (Альбомна, перемикач, Alt+А). У JAWS пролунає фраза "Orientation, slides, <поточний вибір>, radio button" (Орієнтація, слайди, <поточний вибір>, перемикач). Щоб змінити вибір, натисніть клавішу зі стрілкою вгору або вниз.

  Порада : В Екранному дикторі, щоб прослухати параметри у вікні Розмір слайда та переміщатися між ними, також можна натискати клавіші Caps Lock + стрілка вгору або вниз.

 4. Завершивши з вибором, натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "OK button" (OK, кнопка). Після цього натисніть клавішу Enter. Пролунає фраза "Microsoft PowerPoint window, button" (Microsoft PowerPoint, вікно, кнопка). У JAWS пролунає фраза "Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint button" (Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint, кнопка). Відкриється вікно підтвердження.

 5. У вікні Microsoft PowerPoint виконайте одну з таких дій:

  • Щоб збільшити розмір вмісту, натискайте клавішу Tab, доки не почуєте слово "Maximize" (Максимально збільшити). У JAWS пролунає фраза "Maximize button" (Максимально збільшити, кнопка). Якщо на слайді багато вмісту, увесь текст може не вміститися, коли застосовується цей параметр.

  • Щоб зменшити масштаб вмісту та вмістити його на новому слайді, натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "Ensure Fit" (Припасувати). У JAWS пролунає фраза "Ensure Fit button" (Припасувати, кнопка). Якщо застосувати цей параметр, розмір шрифту вашого вмісту може зменшитися, щоб усе вмістилося на слайді.

 6. Натисніть клавішу Enter. Пролунає фраза "Enter. Slide, <кількість доступних слайдів і місце поточного слайда в списку>" (Ввід. Слайд, <кількість доступних слайдів і місце поточного слайда в списку>). У JAWS пролунає фраза "Enter, no selection" (Ввід, не вибрано). Фокус переміститься до області ескізів.

Додаткові відомості

Додавання та форматування тексту в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Вставлення та редагування зображень і таблиць у PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Використання сполучень клавіш для створення презентації

Основні завдання зі створення презентації в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Налаштування пристрою для роботи зі спеціальними можливостями в Office 365

Використання спеціальних можливостей для навігації в PowerPoint

Додавайте, видаляйте та впорядковуйте слайди презентацій у PowerPoint 2016 для iOS за допомогою VoiceOver, стандартного невізуального екрана в iOS.

Примітки : 

 • Нові можливості Office 365 запроваджуються для передплатників цієї служби поступово, тому у вашій програмі деякі з них можуть бути наразі відсутні. Щоб дізнатися, як можна швидше отримувати нові функції, відвідайте сторінку Час появи нових функцій в Office 2016 для Office 365.

 • Відомості про сенсорні можливості в PowerPoint 2016 для iOS див. в посібнику із сенсорного керування PowerPoint для iPhone.

 • У цій статті припускається, що ви використовуєте вбудований в iOS невізуальний екран VoiceOver. Щоб дізнатися більше про те, як користуватися VoiceOver, перейдіть на сайт Apple Accessibility.

 • У цьому розділі припускається, що ви використовуєте iPhone. На iPad деякі переходи та рухи можуть відрізнятися.

У цій статті

Додавання, перевпорядкування та видалення слайдів у PowerPoint

Ви можете легко додати до презентації слайди на основі макета поточного слайда або нового шаблону, а також видалити ті, які більше не потрібні. Крім того, можна змінити порядок слайдів, вирізавши слайд із поточного розташування та вставивши його в новому.

Додавання нового слайда

 1. У презентації проводьте пальцем праворуч або ліворуч, доки не дістанетеся слайда, перед яким потрібно додати новий слайд. Назви слайдів, якими ви переходитимете, озвучуватимуться так: "Slide <номер слайда> of <усього слайдів>" (Слайд <номер слайда> із <усього слайдів>).

 2. Двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Selected" (Вибрано).

 3. Проводьте пальцем праворуч або ліворуч, доки не почуєте таке: "New slide button" (Створити слайд, кнопка). Потім двічі торкніться екрана.

  Слайд додасться до набору слайдів.

 4. Щоб змінити макет доданого слайда, проводьте пальцем праворуч, доки не пролунає фраза "Layout button" (Макет, кнопка), а потім двічі торкніться екрана. Для вибору шаблону проводьте пальцем праворуч. VoiceOver озвучуватиме назви шаблонів, якими ви переходитимете. Для вибраного макета пролунає слово "Selected" (Вибрано) і його назва. Щоб застосувати шаблон, двічі торкніться екрана.

Змінення порядку слайдів

 1. У презентації проводьте пальцем праворуч або ліворуч, доки не дістанетеся слайда, який потрібно перемістити. Назви слайдів, якими ви переходитимете, озвучуватимуться.

 2. Двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Selected" (Вибрано).

 3. Двічі торкніться екрана двома пальцями. Пролунає фраза "Show more items, menu item" (Показати інші елементи, пункт меню). Відкриється контекстне меню.

 4. У контекстному меню проводьте пальцем ліворуч, доки не почуєте таке: "Cut, menu item" (Вирізати, пункт меню). Потім двічі торкніться екрана.

 5. Проводьте пальцем праворуч або ліворуч, доки не дістанетеся слайда, перед яким потрібно вставити вирізаний слайд. Потім двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Selected" (Вибрано).

 6. Двічі торкніться екрана двома пальцями. Пролунає фраза "Select all, menu item" (Вибрати все, пункт меню).

 7. Щоб вставити слайд, проводьте пальцем ліворуч, доки не почуєте таке: "Paste, menu item" (Вставити, пункт меню). Потім двічі торкніться екрана. Слайд переміститься до нового розташування.

Видалення слайда

 1. У презентації проводьте пальцем праворуч або ліворуч, доки не дістанетеся слайда, який потрібно видалити. Назви слайдів, якими ви переходитимете, озвучуватимуться.

 2. Двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Selected" (Вибрано).

 3. Двічі торкніться екрана двома пальцями. Пролунає фраза "Show more items, menu item" (Показати інші елементи, пункт меню).

 4. Двічі торкніться екрана, а потім проводьте пальцем ліворуч, доки не почуєте таке: "Delete, menu item" (Видалити, пункт меню).

 5. Щоб видалити слайд, двічі торкніться екрана.

Додаткові відомості

Додавання та форматування тексту в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Озвучення й додавання нотаток доповідача та приміток до презентації за допомогою невізуального екрана

Основні завдання зі створення презентації в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Налаштування пристрою для роботи зі спеціальними можливостями в Office 365

Додавайте, видаляйте та впорядковуйте слайди презентацій у PowerPoint для Android за допомогою TalkBack, стандартного невізуального екрана в Android.

Примітки : 

 • Нові можливості Office 365 запроваджуються для передплатників цієї служби поступово, тому у вашій програмі деякі з них можуть бути наразі відсутні. Щоб дізнатися, як можна швидше отримувати нові функції, відвідайте сторінку Час появи нових функцій в Office 2016 для Office 365.

 • Відомості про сенсорні можливості в PowerPoint для Android див. в посібнику із сенсорного керування програмою PowerPoint для Android.

 • У цій статті припускається, що ви використовуєте вбудований в Android невізуальний екран TalkBack. Щоб дізнатися більше про те, як користуватися TalkBack, перейдіть на сайт Android Accessibility.

 • У цій статті припускається, що ви використовуєте цю програму на телефоні з Android. На планшеті з Android деякі переходи та рухи можуть відрізнятися.

У цій статті

Додавання, перевпорядкування та видалення слайдів у PowerPoint

Ви можете легко додати до презентації слайди на основі макета поточного слайда або нового шаблону, а також видалити ті, які більше не потрібні. Крім того, можна змінити порядок слайдів, вирізавши слайд із поточного розташування та вставивши його в новому.

Додавання нового слайда

 1. В області ескізів презентації проводьте пальцем праворуч або ліворуч, доки не дістанетеся слайда, перед яким потрібно додати слайд. Назви слайдів, якими ви переходитимете, озвучуватимуться так: "Slide <номер слайда>" (Слайд <номер слайда>).

 2. Двічі торкніться екрана двома пальцями. Відкриється подання редагування вибраного слайда.

 3. Проводьте пальцем праворуч, доки не пролунає фраза "Back switch not checked" (Назад, перемикач, не вибрано), а потім двічі торкніться екрана. Фокус переміститься до області ескізів.

 4. Проводьте пальцем ліворуч, доки не почуєте таке: "New slide button" (Створити слайд, кнопка). Потім двічі торкніться екрана.

  Слайд додасться до набору слайдів.

 5. Щоб змінити макет створеного слайда, у поданні редагування слайдів проводьте пальцем праворуч, доки не пролунає фраза "Layout menu" (Макет, меню), а потім двічі торкніться екрана. Для вибору шаблону проводьте пальцем праворуч у меню Макет. TalkBack озвучуватиме назви шаблонів, якими ви переходитимете. Для вибраного макета пролунає його назва та слово "Selected" (Вибрано). Щоб застосувати шаблон, двічі торкніться екрана.

Змінення порядку слайдів

 1. В області ескізів презентації проводьте пальцем праворуч або ліворуч, доки не дістанетеся слайда, який потрібно перемістити. Назви слайдів, якими ви переходитимете, озвучуватимуться.

 2. Двічі торкніться екрана. Відкриється контекстне меню, і пролунає фраза "Edit button" (Редагувати, кнопка).

 3. У контекстному меню проводьте пальцем праворуч, доки не почуєте таке: "Cut button" (Вирізати, кнопка). Потім двічі торкніться екрана.

 4. Проводьте пальцем праворуч або ліворуч, доки не дістанетеся слайда, після якого потрібно вставити вирізаний слайд. Потім двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Edit button" (Редагувати, кнопка).

 5. Щоб вставити слайд, проводьте пальцем праворуч, доки не почуєте таке: "Paste button" (Вставити, кнопка). Потім двічі торкніться екрана. Слайд переміститься до нового розташування.

Видалення слайда

 1. В області ескізів презентації проводьте пальцем праворуч або ліворуч, доки не дістанетеся слайда, який потрібно видалити. Назви слайдів, якими ви переходитимете, озвучуватимуться.

 2. Щоб відкрити контекстне меню, двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Edit button" (Редагувати, кнопка).

 3. У контекстному меню проводьте пальцем праворуч, доки не почуєте таке: "Delete button" (Видалити, кнопка).

 4. Щоб видалити слайд, двічі торкніться екрана.

Додаткові відомості

Додавання та форматування тексту в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Основні завдання зі створення презентації в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Налаштування пристрою на роботу зі спеціальними можливостями в Office 365

Використання спеціальних можливостей для навігації в PowerPoint

Додавайте, видаляйте та впорядковуйте слайди презентацій у PowerPoint Mobile за допомогою Екранного диктора, стандартного невізуального екрана у Windows.

Ви можете легко додати до презентації слайди на основі макета поточного слайда або нового шаблону, а також видалити ті, які більше не потрібні. Крім того, можна змінити порядок слайдів, вирізавши слайд із поточного розташування та вставивши його в новому.

Примітки : 

 • Нові можливості Office 365 запроваджуються для передплатників цієї служби поступово, тому у вашій програмі деякі з них можуть бути наразі відсутні. Щоб дізнатися, як можна швидше отримувати нові функції, відвідайте сторінку Час появи нових функцій в Office 2016 для Office 365.

 • Відомості про сенсорні можливості PowerPoint Mobile див. в посібнику з керування дотиком програмою PowerPoint Mobile для Windows 10.

 • У цій статті припускається, що ви використовуєте цю програму на телефоні з Windows. На планшеті або ПК деякі переходи та рухи можуть відрізнятися.

 • У цьому розділі припускається, що ви використовуєте вбудований у Windows невізуальний екран (Екранний диктор). Докладні відомості про використання Екранного диктора див. в цій статті.

У цій статті

Додавання нового слайда

 1. В області ескізів презентації проводьте пальцем угору або вниз по екрану, доки не почуєте таке: "Items" (Елементи). Потім проводьте пальцем праворуч або ліворуч, доки не дістанетеся слайда, перед яким потрібно додати слайд. Назви слайдів, якими ви переходитимете, озвучуватимуться так: "Slide <заголовок слайда>, <номер слайда> of <усього слайдів>" (Слайд <заголовок слайда>, <номер слайда> із <усього слайдів>).

  Примітка : Щоб перейти з подання редагування до області ескізів, проводьте пальцем праворуч або ліворуч, доки не почуєте таке: "Back button" (Назад, кнопка). Потім двічі торкніться екрана. Фокус переміститься до слайда, відкритого в області ескізів.

 2. Щоб вибрати слайд, двічі торкніться екрана.

 3. Проводьте пальцем праворуч, доки не пролунає фраза "New slide button" (Створити слайд, кнопка), а потім двічі торкніться екрана.

  Слайд додасться до набору слайдів.

 4. Щоб змінити макет створеного слайда, виберіть його, а потім проводьте пальцем праворуч, доки не почуєте таке: "Edit button" (Редагувати, кнопка). Потім двічі торкніться екрана. Слайд відкриється в поданні редагування. У поданні редагування слайдів проводьте пальцем праворуч, доки не пролунає фраза "Layout button collapsed" (Макет, кнопка, згорнуто). Потім двічі торкніться екрана. Для вибору шаблону проводьте пальцем праворуч у меню Макет. Екранний диктор озвучуватиме назви шаблонів, якими ви переходитимете. Для вибраного макета пролунає слово "Selected" (Вибрано) і його назва. Щоб застосувати шаблон, двічі торкніться екрана.

Змінення порядку слайдів

 1. В області ескізів презентації проводьте пальцем угору або вниз по екрану, доки не почуєте таке: "Items" (Елементи). Потім проводьте пальцем праворуч або ліворуч, доки не дістанетеся слайда, який потрібно перемістити. Назви слайдів, якими ви переходитимете, озвучуватимуться.

 2. Двічі торкніться екрана. Відкриється контекстне меню, і пролунає слово "Custom" (Спеціальний).

 3. У контекстному меню проводьте пальцем праворуч, доки не почуєте таке: "Cut button" (Вирізати, кнопка). Потім двічі торкніться екрана.

 4. Проводьте пальцем праворуч або ліворуч, доки не дістанетеся слайда, після якого потрібно вставити вирізаний слайд. Потім двічі торкніться екрана. Відкриється контекстне меню. Пролунає слово "Custom" (Спеціальний).

 5. Щоб вставити слайд, проводьте пальцем праворуч, доки не почуєте таке: "Paste button" (Вставити, кнопка). Потім двічі торкніться екрана. Слайд переміститься до нового розташування.

Видалення слайда

 1. В області ескізів презентації проводьте пальцем угору або вниз по екрану, доки не почуєте таке: "Items" (Елементи). Потім проводьте пальцем праворуч або ліворуч, доки не дістанетеся слайда, який потрібно видалити. Назви слайдів, якими ви переходитимете, озвучуватимуться.

 2. Щоб відкрити контекстне меню, двічі торкніться екрана. Пролунає слово "Custom" (Спеціальний).

 3. У контекстному меню проводьте пальцем праворуч, доки не почуєте таке: "Delete button" (Видалити, кнопка).

 4. Щоб видалити слайд, двічі торкніться екрана.

Додаткові відомості

Додавання та форматування тексту в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Друк презентацій у PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Основні завдання зі створення презентації в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Використання спеціальних можливостей для навігації в PowerPoint

Додавайте, видаляйте та впорядковуйте слайди презентацій у PowerPoint Online за допомогою клавіатури й Екранного диктора, стандартного невізуального екрана у Windows.

Примітки : 

 • Нові можливості Office 365 запроваджуються для передплатників цієї служби поступово, тому у вашій програмі деякі з них можуть бути наразі відсутні. Щоб дізнатися, як можна швидше отримувати нові функції, відвідайте сторінку Час появи нових функцій в Office 2016 для Office 365.

 • Відомості про сполучення клавіш див. в статті Використання сполучень клавіш для створення презентації.

 • У цьому розділі припускається, що ви використовуєте вбудований у Windows невізуальний екран (Екранний диктор). Докладні відомості про використання Екранного диктора див. в цій статті.

 • У цій статті згадуються також функціональні можливості JAWS. Докладні відомості про JAWS для Windows див. в короткому посібнику з використання JAWS для Windows.

 • У цьому розділі припускається, що ви використовуєте цю програму на ПК. На телефоні або планшеті з Windows деякі переходи та рухи можуть відрізнятися.

 • Радимо відкривати PowerPoint Online у браузері Microsoft Edge. Оскільки PowerPoint Online запускається в браузері, сполучення клавіш відрізняються від тих, які призначено для класичної програми. Наприклад, для переходу до команд і назад використовується сполучення клавіш Ctrl+F6 замість F6. Крім того, поширені сполучення клавіш, як-от F1 (Довідка) і Ctrl+O (Відкрити), працюють у браузері, а не в PowerPoint Online.

У цій статті

Додавання нового слайда

Ви можете додати до презентації слайди на основі макета поточного слайда або іншого макета.

 1. У поданні редагування в PowerPoint Online натискайте клавіші Ctrl+F6, доки не перейдете до вкладок. Екранний диктор озвучить назву поточної вкладки. Наприклад, якщо вибрати вкладку Основне, пролунає фраза "Selected, Home, H tab, item" (Вибрано, основне, вкладка Е, елемент). У JAWS ви почуєте щось на кшталт "Home, H tab, selected" (Основне, вкладка Е, вибрано).

  Порада : У PowerPoint Online презентації відкриваються в поданні читання. Щоб перейти в подання редагування, натискайте клавіші Ctrl+F6, доки не пролунає фраза "Edit Presentation" (Редагувати презентацію). Натисніть клавішу Enter, щоб відкрити меню. Потім один раз натисніть клавішу зі стрілкою вниз. Ви почуєте таке: "Edit in Browser" (Редагувати в браузері). Натисніть клавішу Enter, щоб відкрити презентацію в поданні редагування.

 2. Натисніть клавішу Щ, щоб перейти на вкладку Вставлення, а потім – клавіші НС, щоб відкрити вікно Створити слайд.

 3. У діалоговому вікні буде вибрано макет поточного слайда. Щоб перейти до іншого макета, скористайтеся клавішами зі стрілками.

 4. Щоб вибрати макет і додати слайд на його основі, перейдіть до нього й натисніть клавішу Enter.

Змінення порядку слайдів

Порядок слайдів у презентації можна змінити.

 1. У поданні редагування натискайте клавіші Ctrl+F6, доки не перейдете до області ескізів. Коли ви дістанетеся її, Екранний диктор озвучить номер і заголовок поточного слайда. У JAWS пролунає фраза "Slide panel" (Панель слайдів).

 2. Натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз, доки не почуєте номер слайда, який потрібно перемістити.

 3. Щоб перемістити слайд ближче до початку презентації, натисніть клавіші Ctrl + стрілка вгору. Слайд переміститься на одну позицію вгору.

  Щоб перемістити слайд ближче до кінця презентації, натисніть клавіші Ctrl + стрілка вниз. Слайд переміститься на одну позицію вниз.

  Щоб зробити слайд першим у презентації, натисніть клавіші Ctrl + Shift + стрілка вгору. Щоб зробити слайд останнім у презентації, натисніть клавіші Ctrl + Shift + стрілка вниз.

Видалення слайдів

 1. У поданні редагування натискайте клавіші Ctrl+F6, доки не перейдете до області ескізів. Коли ви дістанетеся її, Екранний диктор озвучить номер і заголовок поточного слайда. У JAWS пролунає фраза "Slide panel" (Панель слайдів).

 2. Натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз, доки не почуєте номер слайда, який потрібно вилучити.

 3. Натисніть клавішу Delete.

  Порада : Щоб скасувати видалення, натисніть клавіші Ctrl+Z.

Додаткові відомості

Додавання та форматування тексту в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Використання сполучень клавіш для створення презентації

Використання сполучень клавіш для показу презентації

Основні завдання зі створення презентації в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Технічна підтримка клієнтів з особливими потребами

Корпорація Майкрософт прагне забезпечити якомога кращі умови роботи для всіх своїх клієнтів. Якщо у вас є особливі потреби або ви маєте запитання щодо спеціальних можливостей, зверніться по технічну підтримку до служби Microsoft Disability Answer Desk. Її фахівці чудово знають, як використовувати численні спеціальні засоби, і можуть надавати допомогу англійською, іспанською, французькою й американською мовами жестів. Щоб отримати контактні дані для свого регіону, перейдіть на сайт служби Microsoft Disability Answer Desk.

Якщо ви користувач у державній установі, комерційній організації або на підприємстві, зверніться до корпоративної служби підтримки Disability Answer Desk.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×