Прискорення відтворення сторінок за допомогою настроювання кешування виводу

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Якщо ваш сайт часто відвідується, для покращення продуктивності його роботи можна настроїти кешування виводу для найчастіше відвідуваних сторінок.

Примітка : Якщо ви хочете використовувати кешування виведення сторінок, функцію публікування активована на сайті.

У цій статті

Відомості про кешування виведення сторінок

Створення нового профілю кешу

Настроювання параметрів кешу виведення сторінок для колекції сайтів

Настроювання параметрів кешу виведення сторінок на рівні сайту

Настроювання параметрів кешу виведення сторінок для макети сторінок

Про кешування виводу сторінок

Кешування виводу сторінок дає змогу зберегти відтворений вивід усіх елементів керування на певній сторінці, а також кілька різних версій цієї сторінки до відтворення. Параметри кеша виводу сторінок можна настроювати на рівні колекції сайтів, окремого сайту або для окремих макетів сторінок. Функцію кеша виводу сторінок вимкнуто за промовчанням.

Після першого відтворення сторінки для користувачів певної категорії далі під час кожного повторного перегляду сторінки користувачами тієї самої категорії вона завантажується швидше, оскільки не потрібно повторно запускати елементи керування на сторінці aspx для створення HTML. Таким чином, зменшується час, потрібний для відтворення сторінки. Завдяки кешу виводу сторінок може підвищитися продуктивність сервера, тому що він дає змогу знизити активність елементів керування сервера та зменшити кількість звернень до бази даних.

Перед використанням функції кешування виводу для покращення продуктивності сторінок і відтворення їхніх елементів рекомендовано переглянути наведений нижче список потенційних переваг і недоліків цієї функції. Зауважте, що цей список не вичерпний.

Переваги кешування виводу

Недоліки кешування виводу

 • Після першого відтворення для кожного еквівалентного класу вмісту (наприклад, для сторінки або її елемента) буде швидше отримано відповідь і, відповідно, зменшено затримку.

 • На кожному сервері використовується менша кількість часу ЦП і енергії для обробки однієї сторінки після її першого відтворення.

 • Кожне джерело даних для відтвореної сторінки дає змогу обслужити більше користувачів, оскільки завдяки кешуванню виводу можна зменшити потік трафіка.

 • Дії, які не виконуються сервером під час кожного запиту сторінки, що була відтворена за допомогою кешування виводу:

  • Звернення до бази даних для витягнення вихідного тексту для сторінки aspx та її елементів керування.

  • Перезавантаження й повторне відтворення елементів керування.

  • Повторення надсилання запиту до будь-яких джерел даних, дані яких використовуються елементами керування.

 • Для кешування виводу використовується додатковий обсяг пам’яті. Кожна версія сторінки займає певний обсяг пам’яті, відведеної для користувача.

 • Кешування виводу для двох або більше зовнішніх веб-серверів може працювати не зовсім коректно. Профіль кеша можна настроїти, щоб не виконувати перевірку наявності оновлень для кожного запиту, і, наприклад, пропускати зміни у версії веб-сторінки в кеші виводу протягом 60 секунд після оновлення вихідної сторінки. Якщо топологія мережі передбачає наявність двох зовнішніх веб-серверів, то залежно від балансувальника навантаження, який використовується для маршрутизації запитів користувачів, користувач сайту може виявити певну невідповідність (якщо сторінка відтворюється одним сервером, а наступний запит надсилається до іншого протягом цих 60 секунд).

На початок сторінки

Створення профілю кеша

Профілі кешу описують певні настройки кешу для кожного типу кешу виведення сторінок. Профіль кешу визначає такі настройки кешу:

 • Тривалість зберігання елементів у кеші

 • Політика фільтрації за ролями

 • Термін дії настройок, наприклад тривалості та змінення

 • поділ кеша залежно від дозволів користувача, прав користувача та інших настроюваних змінних.

Оскільки профіль кеша для колекції сайтів можна визначити централізовано, то в разі оновлення профілю в одному місці зміни негайно застосовуються до всієї колекції сайтів. Для визначення нових профілів кеша потрібні права адміністратора колекції сайтів.

Примітка : Профілі кешу визначають настройки кешу виведення сторінок для колекції сайтів, окремого сайту або головної сторінки, до яких застосовуються профілі кешу.

 1. Перейдіть на домашню сторінку сайту верхнього рівня в колекції сайтів.

 2. У меню Дії сайту виберіть пункт Зображення кнопки Параметри сайту.

 3. У розділі Адміністрування колекції сайтів виберіть пункт Профілі кеша колекції сайтів.

 4. На сторінці профілів кеша виберіть команду Додати новий елемент.

 5. У розділі Заголовок введіть заголовок нового профілю кеша.

 6. У розділі Коротке ім’я введіть ім’я для профілю кеша.

  Коротке ім’я відображається у списку доступних профілів кеша для власників сайтів і макетів сторінок.

 7. У розділі Відображати опис введіть опис призначення профілю кеша.

 8. Установіть прапорець у розділі Виконувати перевірку ACL, щоб забезпечити фільтрацію елементів кеша за ролями безпеки.

  Ви можете зняти прапорець для підвищення швидкодії, але це можна робити лише для сайтів або макетів сторінок, у яких не містяться відомості, для яких потрібна фільтрація за ролями.

 9. У розділі Увімкнуто встановіть прапорець для ввімкнення кешування.

 10. У розділі Тривалість введіть час у секундах, протягом якого буде доступною кешована версія.

 11. Установіть прапорець у розділі Перевіряти на наявність змін, щоб перевіряти наявність змін на сайті під час кожного запиту сторінки й очищати кеш після змінення сайту.

  Ви можете зняти прапорець для підвищення продуктивності, але в такому разі система не перевірятиме наявність оновлень на сайті протягом часу, указаного в розділі Тривалість. Це може призвести до того, що користувачі не отримуватимуть останні відомості.

 12. У розділі змінювати за настроюваний параметр введіть настроюваний параметр Указане HttpCachePolicy.SetVaryByCustom в ASP.NET 2.0.

  Примітка : Додаткові відомості про параметри тут і наведені нижче кроки, можна знайти .NET Framework класу бібліотеки на сайті MSDN.

 13. У розділі змінювати за заголовком HTTP введіть настроюваний параметр Указане HttpCachePolicy.VaryByHeaders у ASP .NET 2.0.

 14. У розділі змінювати за параметри рядка запиту введіть параметризованого запиту відповідно до HttpCachePolicy.VaryByParams у ASP .NET 2.0.

 15. У розділі Змінювати за правами користувача установіть прапорець для перевірки наявності в користувачів ідентичних ефективних дозволів у всіх областях безпеки, щоб вони могли переглядати такі самі кешовані сторінки, що й будь-які інші користувачі.

 16. У розділі кешування виберіть тип кешу Указане HttpCacheability у ASP .NET 2.0.

 17. У розділі Безпечно для використання установіть прапорець для політик, які адміністратори та розробники макетів сторінок можуть застосовувати до сценаріїв із перевіркою автентичності.

 18. Установіть прапорець у розділі Дозволити авторам переглядати кешований вміст, щоб обходити звичайний процес кешування сторінок для користувачів із дозволами на редагування.

  Запроваджувати цей режим варто лише у сценаріях, де сторінка публікуватиметься, але не міститиме чернеток або вмісту, який можна взяти на редагування (наприклад, веб-частина "Вміст за запитом").

 19. Натисніть кнопку Зберегти.

На початок сторінки

Настроювання параметрів кеша виводу сторінок для колекції сайтів

Для настроювання параметрів кеша виводу сторінок для колекції сайтів потрібні права адміністратора колекції сайтів.

 1. У меню Дії сайту виберіть пункт Зображення кнопки Параметри сайту.

 2. У розділі Адміністрування колекції сайтів виберіть пункт Параметри кеша виведення для колекції сайтів.

 3. Щоб ввімкнути кешування виводу в колекції сайтів, установіть прапорець Увімкнути кеш виведення.

  Список параметрів кеша відображається на сторінці.

 4. У розділі Профіль кеша виведення сторінок за промовчанням у списку Профіль кеша для анонімних користувачів виберіть профіль кеша для анонімних користувачів, а потім у списку Профіль кеша для автентифікованих користувачів виберіть профіль кеша для автентифікованих користувачів.

  Це дає змогу оптимізувати використання кеша на основі дозволених на сайті методів перевірки автентичності. Профілі кеша виводу сторінок призначені для сторінок публікації порталу.

 5. У розділі Політика кешу виведення сторінок виконайте одну з таких дій:

  • Щоб задати інший профіль кешу для сайтів публікації, установіть прапорець Сайти публікації можуть використовувати інший профіль кешу виведення сторінок.

  • Щоб задати інший профіль кешу для макетів сторінок, установіть прапорець Макети сторінок можуть використовувати інший профіль кешу виведення сторінок.

 6. Щоб ввімкнути відображення додаткових кешованих даних на сторінках у колекції сайтів, у розділі Дані налагодження кешу встановіть прапорець Увімкнути дані налагодження кеша на сторінках.

  До цих даних належать дата й час останнього відтворення вмісту сторінки.

 7. Натисніть кнопку ОК.

На початок сторінки

Настроювання параметрів кеша виводу сторінок на рівні сайту

Для настроювання параметрів кеша виводу сторінок сайту публікації виконайте наведені нижче дії. Щоб це зробити, потрібно мати дозвіл "Повний доступ" до сайту.

 1. У меню Дії сайту виберіть пункт Зображення кнопки Параметри сайту.

 2. У групі Адміністрування сайту виберіть пункт Кеш виведення сайту.

 3. У групі Профіль кешу для анонімних користувачів виконайте одну з таких дій:

 4. Успадкування сайту анонімних профіль, який ви настроїли на сторінці параметрів кешу виведення колекції сайтів, виберіть елемент успадкувати профілю < ім'я конфігурації >.

 5. Щоб вибрати інший профіль кешу для анонімних користувачів для сторінки, виберіть пункт Вибрати профіль кешу виведення сторінок.

 6. У групі Профіль кешу для автентифікованих користувачів виконайте одну з таких дій:

 7. Для успадкування профілю автентифікованих користувачів на рівні сайту, настроєного на сторінці параметрів кеша виводу для колекції сайтів, виберіть команду Успадкувати профіль "Ім’я_профілю".

 8. Щоб вибрати інший автентифікації кеш для сторінки, виберіть пункт профілю Виберіть профіль кешу виведення сторінок .

 9. Щоб застосувати параметрів s, щоб дочірніх сайтів в колекції сайтів виберіть пункт на Застосувати до всіх дочірніх сайтів прапорець.

 10. Натисніть кнопку OK .

На початок сторінки

Настроювання параметрів кеша виводу сторінок для макетів сторінок

Для настроювання профілів кеша для анонімних і автентифікованих користувачів, які використовуватимуться в кожному макеті сторінки, виконайте наведені нижче дії. Щоб це зробити, потрібно мати принаймні права розробника сайту.

 1. У меню Дії сайту виберіть пункт Зображення кнопки Параметри сайту.

 2. У розділі Список типів виберіть пункт Головні сторінки та макети сторінок.

 3. На сторінці колекції головних сторінок наведіть вказівник на ім’я макета сторінки, до якого потрібно застосувати профіль кешу, натисніть стрілку, що з’явилася, та виберіть команду Витягнути.

 4. Наведіть вказівник на макет сторінки ще раз, натисніть стрілку, що з’явилася, потім виберіть команду Редагувати властивості.

 5. Виконайте одну або обидві такі дії:

 6. У на Профіль кешу виберіть профіль кеша для автентифікованих користувачів, які потрібно застосувати макет сторінки.

 7. У на Анонімних кеш профілю виберіть кеша для анонімних профіль, який потрібно застосувати макет сторінки.

  Примітка : На деяких сайтах, можливо, ви, можливо, виберіть Макет сторінки в розділі Тип вмісту , перш ніж ви побачите параметри профілю кешу.

 8. Натисніть кнопку Зберегти.

 9. Наведіть вказівник миші на ім’я макета сторінки, який потрібно повернути з редагування, клацніть стрілку, що з'явилася, і виберіть команду Повернути.

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×