Призначення Skype для бізнесу ліцензій

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

У цій статті дає вам поради про призначення ліцензій Skype для бізнесу користувачів. Це також надає сценаріїв для призначення ліцензій групами.

Важливо: перегляд Skype для бізнесу додаток ліцензування відомості про те, що ліцензії, які потрібно купувати й придбання їх - залежно від вашого плану Office 365 – читати, користувачі телеконференції, номери безкоштовно та можливість виклику номерів телефону за межами компанії.

Хмара АТС і ви телефонуєте ТМЗК: поради та сценарії для призначення ліцензій

Що потрібно знати, перш ніж хмарна внутрішня телефонна мережа та ТМЗК виклик ліцензії

 • ВАЖЛИВО. Щоб побачити параметр Голосовий зв’язок в області переходів ліворуч у центрі адміністрування "Skype для бізнесу", потрібно придбати принаймні одну ліцензію для підприємств E5 або ліцензію на додатковий компонент "Телефонна система" чи Аудіоконференції.

 • За допомогою ТМЗК підключення до локального для гібридного розгортання користувачів? Якщо так, тільки потрібно призначити ліцензію хмарна внутрішня телефонна мережа Skype для бізнесу . Ви повинні не призначення плану ТМЗК виклик.

 • Затримка після призначення ліцензій: через затримки між службою Office 365 і Skype для бізнесу – онлайн, це можливо може тривати до 24 годин для користувача, щоб активувати ТМЗК виклику після того як ви призначаєте ліцензію. Якщо після 24 годин, користувач не активовано для ТМЗК виклик, будь ласка, телефонуйте.

 • Повідомлення про помилку: ви отримаєте повідомлення про помилку, якщо ви ще не придбали правильну кількість наявних ліцензій. Якщо вам потрібно придбати додаткові ліцензії увімкнути для цього користувача для ТМЗК виклик, виберіть пункт придбати більше.

 • Наступні кроки: після призначення ТМЗК виклик план ліцензій для користувачів, потрібно буде отримати номери телефонів для вашої організації а потім ці цифри для користувачів у вашій організації. Щоб отримати покрокові вказівки відображається Настроювання ТМЗК виклик Skype для бізнесу.

Призначення хмарна внутрішня телефонна мережа і ви телефонуєте ТМЗК ліцензії для одного користувача

Дії такі ж, як призначення ліцензії на службу Office 365 . Дізнайтеся, що призначення ліцензій для користувачів у службі Office 365 для бізнесу ліцензій.

Призначення ліцензій хмарна внутрішня телефонна мережа і ви телефонуєте ТМЗК групами

 1. Інсталяція програми Microsoft Online Services помічник із входу для ІТ-фахівців RTW. Не маєте модуль інстальовано? Переглянути Microsoft Online Services входу помічник із для ІТ-фахівців RTW , щоб завантажити її.

 2. Інсталяція на модуль Windows Azure Active Directory. Не маєте модуль інстальовано? Переглянути керування Azure AD за допомогою оболонки Windows PowerShell для завантаження інструкції та синтаксис командлет.

 3. Як тільки ви отримаєте модулі інстальовано, за допомогою оболонки Windows PowerShell командний рядок і такий синтаксис для призначення ліцензій для користувачів:

  У цьому прикладі призначає ліцензії для підприємств E3 разом із Skype для бізнесу хмарна внутрішня телефонна мережа та Skype для бізнесу ТМЗК внутрішніх виклик ТМЗК виклик план ліцензії.

  Ім'я ліцензії або назви продуктів у сценарії відображаються у курсивний текст (Переглянути хмарна внутрішня телефонна мережа та ТМЗК виклик назви продуктів або облікових номерів, які використовуються для створення сценаріїв, після у прикладі).

  #Create a text file with a single row containing list of UserPrincipalName (UPN) of users to license. The MSOLservice uses UPN to license user accounts in Office 365.
  #Example of text file:
  #user1@domain.com
  #user2@domain.com
  
  #Import Module
  ipmo MSOnline
  
  #Authenticate to MSOLservice.
  Connect-MSOLService
  
  #File prompt to select the userlist txt file.
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.windows.forms") | Out-Null
   $OFD = New-Object System.Windows.Forms.OpenFileDialog
   $OFD.filter = "text files (*.*)| *.txt"
   $OFD.ShowDialog() | Out-Null
   $OFD.filename
  
  If ($OFD.filename -eq '')
  {
  Write-Host "You did not choose a file. Try again" -ForegroundColor White -BackgroundColor Red
  }
  
  #Create a variable of all users.
  $users = Get-Content $OFD.filename
  
  #License each user in the $users variable.
  #Use MCOPSTN1 for PSTN Domestic Calling and MCOPSTN2 for Domestic and International Calling.
  foreach ($user in $users)
    {
    Write-host "Assigning License: $user"
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:ENTERPRISEPACK" -ErrorAction SilentlyContinue
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:MCOEV" -ErrorAction SilentlyContinue
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:MCOPSTN1" -ErrorAction SilentlyContinue
    } 
  

Хмарна внутрішня телефонна мережа і ви телефонуєте ТМЗК назви продуктів або облікових номерів, які використовуються для створення сценаріїв

Назва продукту

Ім'я частини обліковий номер

Корпоративний E5 (з хмарна внутрішня телефонна мережа)

ENTERPRISEPREMIUM

Для підприємств E3

ENTERPRISEPACK

Для підприємств E1

STANDARDPACK

Skype для бізнесу онлайн окрему (план 2)

MCOSTANDARD

Cloud PBX у "Skype для бізнесу"

MCOEV

Skype для бізнесу внутрішніх та міжнародних підтримкою викликів через ТМЗК

MCOPSTN2

Skype для бізнесу внутрішніх викликів через ТМЗК

MCOPSTN1

Skype для бізнесу ТМЗК споживання

MCOPSTNPP

Конференції з використанням ТМЗК: поради та сценарії для призначення ліцензій

Що потрібно знати, перш ніж призначення ліцензій ТМЗК конференції

 • Стороннього постачальника послуг телеконференцій: якщо хтось уже настроєно на використання сторонніх телеконференції постачальника, призначаючи їм ліцензії Skype для бізнесу конференції з використанням ТМЗК , їх буде змінено на використання Microsoft як постачальника телеконференції. Їх можна змінити на сторонніх постачальників.

 • Далі етапів: після призначення ліцензій ТМЗК конференції, необхідно призначити постачальника телеконференції. Виконайте одну з наведених нижче дій.

Призначення конференції з використанням ТМЗК ліцензії для одного користувача

Дії такі ж, як призначення ліцензії на службу Office 365 . Дізнайтеся, що призначення ліцензій для користувачів у службі Office 365 для бізнесу ліцензій.

Як призначити ліцензії конференції ТМЗК групами

 1. Завантажте та інсталюйте Microsoft Online Services входу помічник із для ІТ-фахівців RTW.

 2. Завантаження та інсталяція на Windows Azure Active Directory модуль. Переглянути керування Azure AD за допомогою оболонки Windows PowerShell для завантаження інструкції та синтаксис командлет.

  Як тільки ви отримаєте модулі інстальовано, за допомогою оболонки Windows PowerShell командний рядок і такий синтаксис для призначення ліцензій для користувачів:

  Курсивний текст буде зазначено ім'я ліцензії або назви продуктів у сценарії. У статті у конференції назви продуктів або облікових номерів, які використовуються для створення сценаріїв для всіх назви продуктів.

  У цьому прикладі призначено ліцензію для підприємств E3 разом з конференції з використанням ТМЗК ліцензії.

  #Create a text file with a single row containing list of UserPrincipalName (UPN) of users to license. The MSOLservice uses UPN to license user accounts in Office 365.
  #Example of text file:
  #user1@domain.com
  #user2@domain.com
  
  #Import Module
  ipmo MSOnline
  
  #Authenticate to MSOLservice
  Connect-MSOLService
  
  #File prompt to select the userlist txt file
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.windows.forms") | Out-Null
   $OFD = New-Object System.Windows.Forms.OpenFileDialog
   $OFD.filter = "text files (*.*)| *.txt"
   $OFD.ShowDialog() | Out-Null
   $OFD.filename
  
  If ($OFD.filename -eq '')
  {
  Write-Host "You did not choose a file. Try again" -ForegroundColor White -BackgroundColor Red
  }
  
  #Create a variable of all users
  $users = Get-Content $OFD.filename
  
  #License each user in the $users variable
  foreach ($user in $users)
    {
    Write-host "Assigning License: $user"
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:ENTERPRISEPACK" -ErrorAction SilentlyContinue
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:MCOMEETADV" -ErrorAction SilentlyContinue
    } 
  

Назви продукції телеконференції або облікових номерів, які використовуються для створення сценаріїв

Назва продукту

Ім'я частини обліковий номер

Skype для бізнесу конференції з використанням ТМЗК

MCOMEETADV

Skype для бізнесу онлайн окрему (план 2)

MCOSTANDARD

Для підприємств E1

STANDARDPACK

Для підприємств E3

ENTERPRISEPACK

Корпоративний E5 (з телеконференції)

ENTERPRISEPREMIUM_NOPSTNCONF

Корпоративний E5 (з телеконференції)

ENTERPRISEPREMIUM

Споживання ТМЗК

Що потрібно знати, перш ніж призначення ліцензій споживання ТМЗК

 • E5 корпоративні замовники: навіть якщо користувачі призначено E5 корпоративні ліцензії, ми рекомендуємо ще призначити їм ліцензії Skype для бізнесу ТМЗК споживання .

 • Наступні кроки: після призначення ліцензії, потрібно буде отримати номери телефонів для вашої організації а потім ці цифри для користувачів у вашій організації. Щоб отримати покрокові вказівки відображається Настроювання ТМЗК виклик Skype для бізнесу.

Призначення ТМЗК споживання ліцензії для одного користувача

Дії такі ж, як призначення ліцензії на службу Office 365 . Дізнайтеся, що призначення ліцензій для користувачів у службі Office 365 для бізнесу ліцензій.

Призначення ліцензій ТМЗК споживання групами

Погляньте на зразок сценарію для призначення конференції з використанням ТМЗК ліцензій. Оновлювати його відомості про для призначення ТМЗК споживання ліцензій.

Пов’язані статті

Налаштування телеконференції або конференції через ТМЗК в програмі "Skype для бізнесу"

Настроювання компонента "Виклики через ТМЗК у Skype для бізнесу"

Додавання коштів і керування ними Skype для бізнесу ТМЗК споживання

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×