Записування та редагування

Пошук і заміна тексту

Пошук і замінювання тексту та інших даних у документі Word

У Word доступно кілька варіантів пошуку певного вмісту в документі. Ви можете знаходити та заміняти елементи, такі як текст, зображення, підписи, закладки чи певні типи форматування, такі як абзаци або розриви сторінок. За допомогою команди Перейти можна переходити до певного екземпляра вмісту в документі. Крім того, ви можете розширити область пошуку за допомогою символів узагальнення, кодів або регулярних виразів для пошуку слів або фраз, які містять певні символи або їхні комбінації.

Примітки.: 

 • Word Online зараз підтримує лише базові функції пошуку та заміни. Відкрийте документ у класичній програмі Word, щоб скористатися розширеними функціями пошуку та заміни, такими як пошук об’єктів і форматування, використання команди "Перейти", символів узагальнення, кодів і регулярних виразів.

 • Деякий вміст у цій статті може не застосовуватися до деяких мов.

Пошук і заміна

Ви можете швидко знайти всі екземпляри певного слова або фрази.

 1. На вкладці Основне в групі Редагування виберіть Знайти. Також можна натиснути клавіші Ctrl+F на клавіатурі.

  Параметр "Пошук" на вкладці "Основне"

  Відобразиться область переходів.

  Область переходів
 2. У полі пошуку введіть текст, який потрібно знайти. Будь-які екземпляри знайденого тексту буде виділено в документі та перелічено в списку в області переходів.

  Результати пошуку, виділені в документі й області переходів
 3. Перегляньте результати за допомогою стрілок вгору та вниз.

Примітка.: Якщо в документ внесено зміни й результати пошуку зникли, клацніть стрілку вниз під полем пошуку, щоб знову переглянути список результатів.

 1. На вкладці Основне в групі Редагування натисніть кнопку Замінити. Також можна натиснути клавіші Ctrl+H на клавіатурі.

  Кнопка "Замінити" на вкладці "Основне"

 2. У полі Знайти введіть текст, який потрібно знайти та замінити.

 3. У полі Замінити на введіть текст заміни.

  Пошук і заміна тексту

 4. Натисніть кнопку Знайти далі та виконайте одну з таких дій:

  • щоб замінити виділений текст, натисніть кнопку Замінити;

  • щоб замінити всі екземпляри тексту в документі, натисніть кнопку Замінити все;

  • щоб пропустити цей екземпляр тексту й перейти до наступного, натисніть кнопку Знайти далі.

  Вкладка "Замінити" в діалоговому вікні "Пошук і заміна"

  Примітка.: У Word Online немає кнопки Знайти далі. Перегляньте результати за допомогою стрілок вгору та вниз, щоб замінити екземпляри виділеного тексту.

Щоб знайти такі об’єкти, як таблиці, графічні об’єкти, примітки, виноски, кінцеві виноски або рівняння, зробіть ось що.

 1. На вкладці Основне в групі Редагування натисніть кнопку Знайти або натисніть клавіші Ctrl+F на клавіатурі.

  Параметр "Пошук" на вкладці "Основне"

  Відобразиться область переходів.

  Область переходів
 2. Клацніть стрілку праворуч від поля пошуку, а потім виберіть параметр у списку.

  Список параметрів для пошуку об’єктів

  Результати пошуку відобразяться нижче в полі пошуку.

 3. Виберіть результат, щоб побачити його в документі, або перегляньте всі результати за допомогою стрілок.

Шукаєте діалогове вікно "Пошук і заміна"?

Для розширеного пошуку за допомогою діалогового вікна Пошук і заміна виконайте одну з ось яких дій.

 • На вкладці Основне в групі Редагування клацніть стрілку поруч із кнопкою Знайти, а потім виберіть пункт Розширений пошук.

  або

 • В області переходів клацніть стрілку праворуч від поля пошуку, а потім виберіть Розширений пошук.

У діалоговому вікні Пошук і заміна клацніть Більше, щоб відобразити додаткові параметри пошуку.

Примітка.:  В області переходів можна також указати деякі розширені параметри пошуку, такі як Враховувати регістр або Лише слова повністю, клацнувши стрілку праворуч від поля пошуку, а потім вибравши Параметри.

Ви можете шукати, замінювати й видаляти форматування символів у документі. Наприклад, можна знайти потрібне слово чи фразу та змінити колір шрифту або знайти певне форматування, як-от жирний шрифт чи виділення, і змінити його.

 1. На вкладці Основне в групі Редагування натисніть кнопку Замінити. Також можна натиснути клавіші Ctrl+H на клавіатурі.

  Кнопка "Замінити" на вкладці "Основне"

 2. Якщо кнопка Формат не відображається, натисніть кнопку Більше.

  Кнопка "Додатково"

 3. Щоб знайти текст із певним форматуванням, введіть текст у поле Знайти. Якщо потрібно знайти тільки форматування, залиште це поле пустим.

 4. Натисніть кнопку Формат і виберіть формати, які потрібно знайти й замінити. Наприклад, щоб знайти виділений текст, натисніть кнопку Формат і виберіть пункт Виділення кольором; щоб знайти жирний текст, натисніть кнопку Формат і виберіть пункт Шрифт, а потім у діалоговому вікні Знайти шрифт у списку Стиль шрифту виберіть пункт напівжирний.

 5. Клацніть поле Замінити на, натисніть кнопку Формат і виберіть нові формати, як описано на кроці 4.

  Примітка.: Якщо потрібно також замінити текст, введіть новий текст у полі Замінити на

 6. Щоб знайти й замінити кожен екземпляр указаного форматування, натискайте кнопку Знайти далі, а потім – Замінити. Щоб замінити всі екземпляри певного форматування, натисніть кнопку Замінити все.

Ви можете знайти та замінити спеціальні символи й такі елементи документа, як символи табуляції, знаки абзацу (повернення каретки) і ручні розриви сторінок. Наприклад, можна знайти всі подвійні розриви абзаців (два знаки абзацу) і замінити їх на одинарні (один знак абзацу).

Порада.: Щоб відобразити приховані символи форматування, як-от пробіли, знаки абзацу та розриви сторінок, на вкладці Основне в групі Абзац клацніть піктограму .

 1. На вкладці Основне в групі Редагування клацніть стрілку поруч із кнопкою Пошук і виберіть пункт Розширений пошук.

  Параметр "Розширений пошук" у меню "Пошук"

 2. Якщо кнопка Спеціальний не відображається, натисніть кнопку Більше.

  Кнопка "Додатково"

 3. Натисніть кнопку Спеціальний і виберіть потрібний елемент.

 4. Якщо потрібно замінити елемент, виберіть вкладку Замінити й введіть заміну в полі Замінити на.

 5. Щоб знайти й замінити кожен екземпляр указаного елемента, натискайте кнопку Знайти далі, а потім – Замінити. Щоб замінити всі екземпляри певного елемента, натисніть кнопку Замінити все.

Пошук за допомогою команди "Перейти"

 1. На вкладці Основне в групі Редагування клацніть стрілку поруч із кнопкою Пошук і виберіть команду Перейти.

  Параметр "Перейти" в меню "Пошук"

 2. У списку Об’єкт переходу виберіть тип елемента.

 3. Виконайте одну з описаних нижче дій.

  • Щоб перейти до певного елемента, укажіть у полі Введіть <тип елемента> відповідні відомості, за допомогою яких можна визначити елемент, і натисніть кнопку Перейти.

  • Щоб перейти до наступного або попереднього елемента вказаного типу, залиште поле Введіть пустим і натисніть кнопку Далі або Назад.

Пошук за допомогою символів узагальнення

Щоб шукати текст, використовуйте символи узагальнення. Зокрема, можна використовувати такий символ узагальнення, як зірочка (*), щоб шукати рядок символів (наприклад, за запитом "к*й" буде знайдено слова "круглий" і "квадратний").

 1. На вкладці Основне в групі Редагування клацніть стрілку поруч із кнопкою Пошук і виберіть пункт Розширений пошук.

  Параметр "Розширений пошук" у меню "Пошук"

 2. Установіть прапорець Знаки підстановки.

  Якщо прапорець Знаки підстановки не відображається, натисніть кнопку Більше.

  Кнопка "Додатково"

 3. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб вибрати символ узагальнення зі списку, натисніть кнопку Спеціальний, клацніть символ узагальнення та введіть будь-який додатковий текст у поле Знайти. Докладні відомості див. в таблиці Символи узагальнення для елементів, які потрібно знайти та замінити нижче.

  • Введіть символ узагальнення безпосередньо в полі Знайти. Докладні відомості див. в таблиці Символи узагальнення для елементів, які потрібно знайти та замінити нижче.

 4. Якщо потрібно замінити елемент, виберіть вкладку Замінити й введіть заміну в полі Замінити на.

 5. Натисніть кнопку Знайти далі або Знайти все, а потім натисніть кнопку Замінити, або клацніть Замінити все, щоб замінити всі екземпляри елемента.

  Примітка.: Щоб припинити поточний пошук, натисніть клавішу Esc.

Використовуйте дужки (), щоб створити групи символів узагальнення та текст у полі Знайти, а потім вставте символ узагальнення \n у поле Замінити на для використання результатів кожного з виразів.

Щоб знайти фразу та змінити порядок її компонентів, можна скористатися символом узагальнення \n. Наприклад, введіть (Українка) (Леся) у полі Знайти та \2 \1 у полі Замінити на, щоб знайти словосполучення Українка Леся та замінити його на Леся Українка.

 • Якщо встановлено прапорець Знаки підстановки, у Word шукається лише текст, який повністю збігається з указаним. Зверніть увагу: прапорці Враховувати регістр і Лише слова повністю стають недоступними ("сірими"). Це означає, що вони встановлюються автоматично й вимкнути їх не можна.

 • Щоб знайти символ, визначений як символ узагальнення, введіть перед ним зворотну скісну риску (\). Наприклад, введіть \?, щоб знайти знак запитання, або \\, щоб знайти зворотну скісну риску (вона часто називається "символом виходу").

 • Використовуйте дужки, щоб групувати символи узагальнення й текст, а також визначати порядок, у якому обробляється вираз. Наприклад, введіть <(при)*(а)>, щоб знайти слова "природа" та "пригода".

Елемент для пошуку

Символи

Приклад

Будь-який символ, включно з пробілом і знаками пунктуації

?

Якщо ввести запит р?к, буде знайдено слова рак, рік і рок.

Один з указаних символів

[ ]

Якщо ввести запит кр[ио]к, буде знайдено слова крик і крок.

Будь-який символ з указаного діапазону

[-]

Якщо ввести [б-с]іль, буде знайдено слова біль, кіль і сіль. Діапазон потрібно вказувати за зростанням.

Початок слова

<

Якщо ввести запит <(горо), буде знайдено слова город і гороскоп, але не слово "загорожа".

Кінець слова

>

Якщо ввести запит (ор)>, буде знайдено слова оператор і трактор, але не слово лабораторія.

Вираз

()

Програма Word запам’ятовує результати пошукового виразу для використання в операції заміни.

Будь-який символ, крім тих, що містяться в діапазоні, указаному в прямокутних дужках

[!м-с]

Якщо ввести запит ко[!м-с]а, буде знайдено слова кола й кота, але не кома чи коса.

Рівно n екземплярів попереднього символу або виразу

{n}

Якщо ввести запит недоторкан{2}ий, буде знайдено слово недоторканний, але не слово недоторканий.

Не менше n екземплярів попереднього символу або виразу

{n,}

Якщо ввести запит недоторкан{1,}ість, буде знайдено слова недоторканість і недоторканність.

Від n до m екземплярів попереднього символу або виразу

{n,m}

Якщо ввести запит 10{1,3}, буде знайдено числа 10, 100 та 1000.

Один або більше екземплярів попереднього символу або виразу

@

Якщо ввести запит в@есь, буде знайдено слова весь і ввесь.

Будь-який рядок символів, включно з пробілом і знаками пунктуації

*

Якщо ввести запит п*д, буде знайдено слова під, перед і піти назад.

Використання кодів для пошуку букв, форматування, полів або спеціальних символів

Елемент для пошуку

Символи

Знак абзацу ( знак абзацу )

^p (не працює в полі Знайти, якщо встановлено прапорець Знаки підстановки) або ^13

Символ табуляції ( Символ табуляції )

^t або ^9

Символ ASCII

^ nnn, де nnn – код символу

Символ ANSI

^0 nnn, де 0 – нуль, а nnn – код символу

Довге тире ( — )

^+

Коротке тире ( – )

^=

Символ "кришка"

^^

Розрив рядка вручну ( ручний розрив рядка )

^l або ^11

Розрив колонки

^n або ^14

Розрив розділу або сторінки

^12 (у разі заміни дає змогу вставити розрив сторінки)

Розрив сторінки вручну

^m (також дає змогу знайти та замінити розриви розділів, якщо встановлено прапорець Знаки підстановки)

Нерозривний пробіл ( Зображення документа (малого розміру) )

^s

Нерозривний дефіс ( Нерозривний дефіс )

^~

М’який перенос ( М’який перенос )

^-

Елемент для пошуку

Символи

Будь-який символ

^?

Будь-яка цифра

^#

Будь-яка буква

^$

Зображення або графіка (лише вбудовані)

^g

Знак виноски

^f або ^2

Знак кінцевої виноски

^e

Поле (якщо відображаються коди полів)

^d, ^19 або ^21

Примітка (якщо примітки вбудовано)

^a або ^5

Розрив розділу

^b

Пробіл

^w (будь-який пробіл чи комбінація звичайних або нерозривних пробілів і символів табуляції)

Замінити на...

Символи

Вміст буфера обміну

^c

Текст у полі пошуку

^&

Пошук і заміна тексту за допомогою регулярних виразів (розширені можливості)

Багато завдань пошуку та заміни можна автоматизувати за допомогою символів узагальнення для створення регулярних виразів – сполучень літералів (тексту) і символів узагальнення. Символи літералів визначають текст, який має міститися в цільовому текстовому рядку. Символи узагальнення визначають текст, який може змінюватися в цільовому рядку. Наприклад, за допомогою регулярних виразів можна видалити повторювані рядки з великої таблиці або перетворити список імен (змінити їх із формату "Ім’я Прізвище" на "Прізвище, Ім’я").

Ознайомтеся з цим зразком. У цьому розділі показано, як за допомогою регулярного виразу переставити ім’я та прізвище. Не забувайте, що для запуску регулярних виразів завжди використовується діалогове вікно Пошук і заміна. Крім того, пам’ятайте: якщо вираз не працює належним чином, можна завжди натиснути клавіші Ctrl+Z, щоб скасувати внесені зміни, а потім скористатись іншим виразом.

 1. Запустіть програму Word і відкрийте новий пустий документ.

 2. Скопіюйте ось які імена в документ.

  Степан Ковалевський

  Ярослав Багрій

  Тамара Бабич

  Євген Олійник

 3. На вкладці Основне в групі Редагування натисніть кнопку Замінити, щоб відкрити діалогове вікно Пошук і заміна.

  Кнопка "Замінити" на вкладці "Основне"

 4. Якщо прапорець Використовувати символи узагальнення не відображається, натисніть кнопку Більше й установіть прапорець. Якщо не встановити цей прапорець, програма Word сприйматиме символи узагальнення як текст.

 5. Введіть ось які символи в полі Знайти. Обов’язково вставте пробіл між двома наборами дужок. Не ставте пробіл у кінці.

  (<*>) (<*>)

 6. У полі Замінити на введіть ось які символи. Обов’язково вставте пробіл між комою та другою скісною рискою.

  \2, \1

 7. Виберіть імена, а потім натисніть кнопку Замінити все. Word переставить імена та прізвища, розділивши їх комами:

  Ковалевський, Степан

  Багрій, Ярослав

  Бабич, Тамара

  Олійник, Євген

Вміст документа визначає більшу частину (але не всю) структуру регулярних виразів. У прикладі вище кожен елемент (ім’я) містив два слова. Якби елемент містив два слова та по батькові, використовувався б інший вираз.

Докладніше розглянемо кожен вираз.

У першому виразі, (<*>) (<*>):

 • Зірочка (*) повертає весь текст у слові.

 • Символи "менше" та "більше" (< >) позначають початок і закінчення кожного слова відповідно. Завдяки їм пошук повертає одне слово.

 • Дужки та пробіл між ними розділяють слова на окремі групи: (перше слово) (друге слово). Крім того, дужки визначають порядок, у якому під час пошуку оцінюється кожен вираз.

Іншими словами, цей вираз дає команду "Знайти обидва слова".

У другому виразі \2, \1:

 • Скісна риска (\) з числами є покажчиком місця заповнення. (Скісну риску можна також використовувати для пошуку інших символів узагальнення. Докладніше див. в наступному розділі.)

 • Кома після першого покажчика місця заповнення вставляє правильний розділовий знак між прізвищем та іменем.

Іншими словами, цей вираз дає команду "Написати друге слово, додати кому, написати перше слово".

У прикладах нижче показано, як використовувати символи узагальнення та регулярні вирази в програмі Word. Список доступних символів узагальнення див. в розділі Символи узагальнення для елементів, які потрібно знайти та замінити вище.

Приклад 1. Перестановка імені, прізвища та по батькові

Приклад 2. Перестановка дат

Приклад 3. Додавання крапок у привітання та їхнє видалення з них

Приклад 4. Пошук повторюваних абзаців або рядків

Приклад 1. Перестановка імені, прізвища та по батькові

У цьому прикладі для змінення порядку відображення імені, прізвища та по батькові використовуються символи узагальнення та коди символів. Якщо ви не знайомі з кодами символів, див. розділ Використання кодів для пошуку букв, форматування, полів або спеціальних символів вище.

Пам’ятайте ось про що.

 • Коли ви використовуєте цей вираз для імен у таблиці, її спочатку потрібно перетворити на текст.

 • Якщо таблиця містить кілька стовпців, скопіюйте стовпець з іменами в пустий документ і перетворіть його на текст.

 • Переставивши імена, знову перетворіть текст на таблицю. Потім можна видалити вихідний стовпець і замінити його на змінені дані.

Спочатку підготуйте зразок даних. Для цього зробіть ось що.

 1. Якщо ви досі цього не зробили, запустіть Word і створіть пустий документ.

 2. Вставте пусту таблицю в документ. Укажіть ширину та висоту таблиці в 1 стовпець і 4 рядки відповідно.

 3. Окремо скопіюйте кожне з цих імен і вставте їх у пусті клітинки таблиці:

  Степан Вікторович Ковалевський
  Ярослав О. Багрій
  Тамара М. Бабич
  Євген Олійник

  Таблиця матиме приблизно такий вигляд:

  Степан Вікторович Ковалевський

  Ярослав О. Багрій

  Тамара М. Бабич

  Євген Олійник

 4. Виберіть таблицю, а потім на вкладці Макет контекстної вкладки "Робота з таблицями" виберіть у групі Дані команду Формула.

 5. Виберіть Знаки абзаців як роздільник тексту, а потім натисніть кнопку OK.

Тепер переставте елементи імен.

 1. На вкладці Основне в групі Редагування натисніть кнопку Замінити, щоб відкрити діалогове вікно Пошук і заміна.

 2. Установіть прапорець Використовувати символи узагальнення (можливо, потрібно буде клацнути Більше, щоб відобразити його) і введіть у полі Знайти такий вираз:

  (*) ([! ]@)^13

  Обов’язково вставте пробіл між двома наборами дужок і після знака оклику. Якщо ви не знаєте, для чого використовується символ ^13, див. наступний розділ.

 3. У полі Замінити на введіть такий вираз:

  \2, \1^p

 4. Виділіть список імен, а потім натисніть кнопку Замінити все. Ось як буде переставлено імена, прізвища та по батькові (або їхні ініціали).

  Ковалевський, Степан Вікторович
  Багрій, Ярослав О.
  Бабич, Тамара М.
  Олійник, Євген

Перетворіть змінений текст на таблицю:

 1. Виділіть список переставлених імен.

 2. На вкладці Вставлення в групі Таблиці натисніть кнопку Таблиця та виберіть пункт Перетворити на таблицю

 3. У діалоговому вікні Перетворення на таблицю в розділі Роздільник клацніть Абзаци, а потім натисніть кнопку OK.

Докладний аналіз перестановки імен, прізвищ і по батькові

Розглянемо окремі частини виразу, щоб побачити, як вони працюють. Розпочнемо з виразу в полі Знайти.

Увесь вираз шукає дві групи символів: ім’я та по батькові (або його перша буква) і прізвище. Частина (*) знаходить усі імена. Зверніть увагу на пробіл після нього.

Ця частина виразу знаходить прізвища:

([! ]@)^13

Знак оклику виключає будь-який символ, указаний у дужках. У цьому разі [! ] означає "знайти все, крім пробілів". Це дає змогу видалити пробіл перед прізвищем.

Символ @ знаходить один або кілька екземплярів попереднього символу, тому він просто забезпечує видалення всіх пробілів перед прізвищем.

Нам потрібно знати, де закінчується прізвище, тому символ ^13 також використовується для пошуку знака абзацу в кінці кожного рядка. Однак ми не плануємо повторно використовувати знак абзацу, тому беремо всі інші символи в дужки.

Ви можете спробувати ще раз скопіювати імена в пробний документ (обов’язково розділіть їх знаками абзацу), а потім виконати пошук, ввівши вираз ([! ]@)^13 у полі Знайти. Під час пошуку буде знайдено всі прізвища.

Пошук знову запускається з початку наступного рядка, тому ми скористаємося символом узагальнення "зірочка" (*), щоб вибрати всі символи з початку рядка до наступного прізвища.

Нам не потрібен пробіл перед прізвищем, тому ми виключимо його з двох груп за допомогою дужок:

(*) ([! ]@)^13

Увага!: Будьте уважні під час використання коду символу ^13. Зазвичай код символу ^p використовується для пошуку знаків абзацу. Однак він не працює під час пошуку з використанням символів узагальнення. Натомість, потрібно скористатись альтернативним кодом ^13. Хоча код символу ^p не працює під час пошуку з використанням символів узагальнення, його слід використовувати в операціях заміни таких символів, адже він (на відміну від символу ^13) містить відомості про форматування. Крім того, символу ^13 взагалі не можна призначити відомості про стиль. Неправильне використання коду ^13 коду в операції заміни може призвести до перетворення документа на файл, який не підтримує форматування.

Вираз "заміни" (\2 \1) відповідає за саму перестановку. У полі Замінити на символи \2, означають таке: спочатку написати другу групу, а потім вставити після неї кому. Символи \1^p означають, що потрібно написати першу групу та вставити після неї знак абзацу.

Приклад 2. Перестановка дат

У цьому прикладі регулярні вирази використовуються для перетворення дат із європейського формату в американський.

 1. Скопіюйте та вставте в документ таку дату: 28th May 2003

 2. Відкрийте діалогове вікно Пошук і заміна, а потім введіть у полі Знайти такий вираз:

  ([0-9]{1,2})([dhnrst]{2}) (<[ADFJMNOS]*>) ([0-9]{4})

  Обов’язково вставте пробіл між першою та другою дужками: 2}) (<[ and *>) ([0.

 3. Введіть такий вираз у полі Замінити на:

  \3 \1, \4

  Обов’язково вставте пробіл між кожним набором символів.

 4. Натисніть кнопку Замінити все.

  Дату "28th May 2003" буде замінено на "May 28, 2003".

Докладний аналіз перестановки дат

Розпочнемо з виразу в полі Знайти. Цей вираз розділяє дату на чотири групи, позначені дужками. Кожна група містить компоненти, наявні в усіх датах відповідного формату. Зліва направо:

 • Діапазон чисел [0-9] дає змогу знайти однозначні числа в першій групі. Дати можуть складатися з двох чисел, тому пошук має повертати одну або дві цифри: {1,2}. У результаті ми отримаємо першу групу: ([0-9]{1,2}).

  Друга група – це закінчення порядкових числівників ("th", "nd", "st" та "rd"), які потрібно додати до діапазону [dhnrst]. Закінчення порядкових числівників завжди складаються з двох букв, тому ми обмежимо кількість букв двома: ([dhnrst]{2}).

 • Потім іде пробіл, а після нього – літерали та символи узагальнення для назв місяців. Усі назви місяців починаються з цих великих букв: ADFJMNOS. Ми не знаємо, скільки символів вставляється після кожної великої букви, тому поставимо після них зірочку (*). Нас цікавить лише сама назва місяця, тому для обмеження результатів окремими словами ми скористаємося символами "більше" та "менше". У результаті ми отримаємо четверту групу: (<[ADFJMNOS]*>).

 • Нарешті, потрібно знайти рік. Ми використовуємо той самий діапазон чисел, але цього разу обмежимо кількість чотирма буквами ([0-9]{4}).

Зауважте, що в полі Замінити на ми вказали лише три з чотирьох груп. Ми пропустили закінчення порядкових числівників ("th"), тому що вони не використовуються в американському форматі. Щоб залишити закінчення порядкового числівника в даті, введіть \3 \1\2, \4 в полі Замінити на. У цьому разі потрібно ввести пробіли лише після 3 та коми.

На цьому етапі вам може бути цікаво, як шукати дати без назви місяця, наприклад 28/05/03. Їх можна знайти за допомогою такого виразу:

([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/([0-9]{2})

Для заміни використовуйте такий вираз:

\3/\1/\2

Якщо дата має формат 28/05/2003, укажіть в останній групі {4} замість {2}.

Використання роздільників елементів списку в регулярних виразах

У попередньому прикладі для пошуку дат, що складаються з однієї або двох цифр, використовується такий аргумент: {1,2}. У цьому разі кома розділяє два значення. Проте роздільник елементів списку, який ви використовуєте, визначається в регіональних параметрах Windows. Якщо в регіональних параметрах указано розділяти елементи списку за допомогою крапок із комою, їх потрібно використовувати замість ком.

Щоб дізнатися, який роздільник елементів списку вказано у вашій операційній системі, зробіть ось що.

 1. Відкрийте панель керування. (Клацніть правою кнопкою миші кнопку "Пуск", а потім виберіть Панель керування у Windows 8 або пізнішої версії. У Windows 7 натисніть кнопку Пуск і виберіть пункт Панель керування.)

 2. Клацніть Годинник, мова та країна/регіон.

 3. Клацніть Змінити формати дати, часу або чисел, а потім натисніть кнопку Додаткові настройки.

 4. Перейдіть на вкладку Числа, а потім знайдіть запис Роздільник елементів списку.

Приклад 3. Додавання крапок у привітання та їхнє видалення з них

У деяких країнах почесні звертання (Mr., Mrs. тощо) пишуться без крапок. У цьому прикладі показано, як додати крапки в почесні звертання або видалити їх із них. Починаючи з цього етапу, ми припускаємо, що ви знаєте, як використовувати діалогове вікно Пошук і заміна.

Цей вираз знаходить слова Mr, Ms, Mrs і Dr без крапок:

<([DM][ rs ]{1,2})( )

У цьому виразі зверніть увагу на другу групу, яка містить пробіл. Як правило, він вставляється після почесного звертання, якщо після нього немає крапки. Цей вираз додає крапку:

\1.\2

Щоб виконати пошук без крапки, використовуйте такий вираз:

<([DM][ rs ]{1,2}).

Для заміни скористайтеся таким виразом:

\1

Приклад 4. Пошук повторюваних абзаців або рядків

Перш ніж скористатися цим виразом, варто відсортувати список, щоб розмістити повторювані рядки один біля одного. Крім того, потрібно видалити всі знаки пустих абзаців. Іншими словами, якщо ви розділяєте текстові блоки за допомогою пустих абзаців, наприклад:

Степан Вікторович Ковалевський¶

Степан Вікторович Ковалевський¶

Ярослав О. Багрій¶

їх потрібно видалити:

Степан Вікторович Ковалевський¶
Степан Вікторович Ковалевський¶
Ярослав О. Багрій¶

Ви можете видалити пусті абзаци своїм улюбленим способом, але нижче показано, як знайти два послідовних символи абзацу. Виконайте пошук за допомогою цього виразу (символ @ повторює операцію пошуку та заміни й видаляє всі пусті рядки):

(^13)\1@

Замініть результати за допомогою цього виразу:

^p

Тепер розглянемо, як замінити текст. Цей вираз знаходить усі послідовності двох однакових абзаців:

(*^13)\1

Крім того, цей вираз знаходить довші повторювані фрагменти тексту, які закінчуються абзацами. Наприклад, запустіть вираз для цього списку:

Степан Вікторович Ковалевський¶
Ярослав О. Багрій¶
Степан Вікторович Ковалевський¶
Ярослав О. Багрій¶
Тамара М. Бабич¶

Буде знайдено перші чотири рядки. Пошук припиниться в разі змінення загального шаблону повторення. Навпаки, у цьому списку:

Степан Вікторович Ковалевський¶
Степан Вікторович Ковалевський
Ярослав О. Багрій¶
Ярослав О. Багрій¶

буде знайдено лише два перші абзаци. 

Щоб знайти більшу кількість однакових елементів, додайте інші покажчики місця заповнення. Наприклад, цей вираз знаходить три послідовних однакових абзаци:

(*^13)\1\1

Для цього також можна використовувати фігурні дужки. У прикладі нижче виконується пошук двох і трьох однакових абзаців відповідно.

(*^13){2} (*^13){3}

Крім того, ви можете знайти два або три однакові абзаци:

(*^13){2,3}

Крім того, ви можете знайти принаймні два однакові абзаци:

(*^13){2,}

Ви можете замінити будь-який із цих виразів на такий рядок:

\1

Крім того, за потреби можна повторити операцію пошуку та заміни, щоб замінити всі повторювані абзаці в документі, а також додати символ узагальнення @ у вираз для повторення цієї операції:

(*^13)\1@

Цей метод також дає змогу замінити повторювані рядки в таблиці. Для цього спочатку видаліть усі об’єднані клітинки, а потім відсортуйте таблицю, щоб розмістити повторювані клітинки одна біля однієї. Після цього перетворіть таблицю на текст. (У меню Таблиця наведіть вказівник миші на пункт Перетворити, а потім клацніть Таблицю на текст. Коли з’явиться відповідний запит, скористайтеся роздільником табуляції.) Замінивши текст, знову перетворіть його на таблицю.

Додаткові приклади

Додаткові приклади використання регулярних виразів у програмі Word див. в статті Пошук і заміна символів із використанням символів узагальнення на сайті MVP в розділі із запитаннями й відповідями.

Див. також

Настроювання або вимкнення автоматичного форматування тексту (функції автоформату)

Видалення номерів сторінок

Видалення сторінки в програмі Word

Вставлення символів

Пошук і заміна тексту або форматування в програмі Word для Mac

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×