Посібник зі зв’язків між таблицями

Посібник зі зв’язків між таблицями

Примітка.: Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Мета правильної розробки таблиць – видалення надлишкових (повторюваних) даних. Для досягнення цієї мети таблицю розділяють на багато тематичних таблиць, щоб кожний факт було представлено тільки один раз. Потім у програмі Access створюються засоби, за допомогою яких ці розділені дані можна зібрати разом – для цього потрібно вставити в пов’язані між собою таблиці спільні поля. Проте для того, щоб зробити це належним чином, необхідно зрозуміти, які зв’язки існують між таблицями, а потім вказати ці зв’язки в базі даних.

У цій статті

Вступ

Типи зв'язків між таблицями

Навіщо створювати зв’язки між таблицями?

Загальні відомості про цілісність даних

Перегляд зв’язків між таблицями

Створення зв’язку між таблицями

Видалення зв’язку між таблицями

Змінення зв’язку між таблицями

Забезпечення цілісності даних

Вступ

Після створення таблиці для кожного предмета бази даних у програмі Access необхідно створити засоби, за допомогою яких ці дані за потреби можна зібрати разом. Для цього в пов’язані між собою таблиці потрібно вставити спільні поля й установити зв’язки між цими таблицями. Потім можна створювати запити, форми та звіти, які відображатимуть дані одночасно з кількох форм. Наприклад, наведена тут форма містить дані, отримані з кількох таблиць.

Форма замовлення, у якій відображаються пов’язані між собою дані одночасно з п’яти різних таблиць.

1. Ця форма містить відомості з таблиці "Клієнти"...

2. ...з таблиці "Замовлення"...

3. ...з таблиці "Товари"...

4. ...з таблиці "Відомості про замовлення".

Ім’я клієнта в полі Рахунок для надходить із таблиці "Клієнти", значення ідентифікатора замовлення та дати замовлення – з таблиці "Замовлення", назва товару – з таблиці "Товари", а значення вартості одиниці та кількості – з таблиці "Відомості про замовлення". Ці таблиці зв’язані між собою різними способами, що дає змогу об’єднати у формі дані з кожної таблиці.

У попередньому прикладі поля таблиць мають узгоджуватися між собою таким чином, щоб у них відображалися дані щодо одного й того самого замовлення. Така узгодженість досягається за допомогою зв’язків між таблицями. Принцип роботи зв’язків полягає в зіставленні даних у полях ключів – часто такі поля мають однакові імена в обох таблицях. У більшості випадків поля, що збігаються – це первинний ключ однієї таблиці, який створює унікальний ідентифікатор для кожного запису, і зовнішній ключ іншої таблиці. Наприклад, із працівниками можна зіставити замовлення, за які вони відповідають, створивши зв’язок між полями "Ідентифікаційний номер працівника" в таблицях "Працівники" та "Замовлення".

Поле "Ідентифікатор працівника" слугує первинним ключем у таблиці "Працівники" та зовнішнім ключем у таблиці "Замовлення".

1. Поле "Ідентифікаційний номер працівника" відображається в обох таблицях – як первинний ключ...

2. ... і як зовнішній ключ.

На початок сторінки

Типи зв’язків між таблицями

В Access існує три типи зв’язків між таблицями.

 • Зв’язок "один-до-багатьох"

  Давайте скористаємося базою даних відстеження замовлень, до якої входять таблиця ''Клієнти'' й таблиця ''Замовлення''. Клієнт може розмістити будь-яку кількість замовлень. Таким чином, для будь-якого клієнта, представленого в таблиці ''Клієнти'', у таблиці ''Замовлення'' може міститися багато замовлень. Взаємозв’язок між таблицями ''Клієнти'' та ''Замовлення'' – це зв’язок ''один-до-багатьох''.

  Щоб представити зв’язок ''один-до-багатьох'' у структурі власної бази даних, візьміть первинний ключ на стороні зв’язку ''один'' і вставте його як додаткове поле або поля в таблицю на стороні зв’язку ''багато''. У цьому разі, наприклад, нове поле – поле ідентифікатора з таблиці ''Клієнти'' – потрібно додати до таблиці ''Замовлення'' та назвати його ''Код користувача''. Потім програма Access зможе використати номер із поля ''Код користувача'' в таблиці ''Замовлення'' для пошуку користувачів, які відповідають певним замовленням.

 • Зв’язок "багато-до-багатьох"

  Тепер давайте розглянемо зв’язок між таблицями ''Товари'' та ''Замовлення''. В одному замовленні може бути вказано кілька товарів. З іншого боку, один товар може зустрічатися в багатьох замовленнях. Таким чином, кожному запису в таблиці ''Замовлення'' може відповідати багато записів у таблиці ''Товари''. Крім того, кожному запису в таблиці ''Товари'' також може відповідати багато записів у таблиці ''Замовлення''. Такий тип зв’язку називається зв’язком ''багато-до-багатьох''. Зверніть увагу, що для виявлення наявних зв’язків ''багато-до-багатьох'' між таблицями важливо розглянути обидва кінці зв’язку.

  Для представлення зв’язку "багато-до-багатьох" потрібно створити третю таблицю, яку часто називають розподільною, щоб розділити зв’язок "багато-до-багатьох" на два зв’язки "один-до-багатьох". Первинний ключ із кожної із двох таблиць потрібно вставити у третю таблицю. Унаслідок цього у третій таблиці буде записано всі випадки або екземпляри зв’язків. Наприклад, таблиці "Замовлення" та "Товари" пов’язані зв’язком "багато-до-багатьох", який визначатиметься через створення двох зв’язків "один-до-багатьох" із таблицею "Відомості про замовлення". В одному замовленні може зустрічатися багато товарів, і кожний товар може зустрічатися в багатьох замовленнях.

 • Зв’язок "один-до-одного"

  У зв’язку ''один-до-одного'' кожному запису в першій таблиці може відповідати лише один запис у другій таблиці, а кожному запису у другій таблиці може відповідати лише один запис у першій таблиці. Цей зв’язок не дуже поширений, оскільки зазвичай відомості, пов’язані між собою в такий спосіб, зберігаються в одній таблиці. Зв’язок ''один-до-одного'' можна використовувати для розділення таблиці з великою кількістю полів, для відокремлення частини таблиці з міркувань безпеки або для зберігання даних, які застосовуються лише до підмножини головної таблиці. У разі визначення такого зв’язку в обох таблицях мають бути спільні поля.

На початок сторінки

Навіщо створювати зв’язки між таблицями?

Зв’язки між таблицями можна створювати явно, використовуючи вікно ''Зв’язки'', або перетягуванням полів з області Список полів. У програмі Access зв’язки між таблицями використовуються для визначення способу об’єднання таблиць у тих випадках, коли їх потрібно використати в об’єкті бази даних. Існує кілька причин для створення зв’язків між таблицями перед створенням інших об’єктів бази даних, таких як форми, запити та звіти.

 • Зв’язки між таблицями розкривають структуру запитів

  Для роботи із записами, отриманими з кількох таблиць, часто потрібно створити запит, який об’єднуватиме таблиці. Робота запиту полягає в зіставленні значень у полі первинного ключа першої таблиці зі значеннями в полі зовнішнього ключа другої таблиці. Наприклад, для повернення рядків, у яких перелічуватимуться всі замовлення кожного клієнта, слід побудувати запит, який об’єднуватиме таблицю ''Клієнти'' з таблицею ''Замовлення'' на основі поля ''Код користувача''. У вікні ''Зв’язки'' можна вручну вказати поля для об’єднання. Проте, якщо між таблицями вже встановлено зв’язки, у програмі Access буде запропоновано об’єднання за промовчанням, створене на основі наявного зв’язку між таблицями. Крім того, у разі використання одного з майстрів запитів у програмі Access використовуються дані, зібрані про вже задані зв’язки між таблицями, для подання обґрунтованих варіантів вибору та попереднього заповнення властивостей відповідними значеннями за промовчанням.

 • Зв’язки між таблицями розкривають структуру форм і звітів

  Під час створення форми або звіту у програмі Access використовуються дані, зібрані про вже задані зв’язки між таблицями, для подання обґрунтованих варіантів вибору та попереднього заповнення властивостей відповідними значеннями за промовчанням.

 • Зв’язки між таблицями – це основа для забезпечення цілісності даних, що дає змогу запобігти виникненню в базі даних відірваних записів. Відірваний запис – це запис із посиланням на інший запис, якого не існує, наприклад запис про замовлення, який посилається на відсутній запис про клієнта.

  Під час створення бази даних усі відомості поділяються на таблиці, кожна з яких має первинний ключ. Потім до пов’язаних таблиць можна додати зовнішній ключ, який посилатиметься на ці первинні ключі. Такі пари ''зовнішній ключ – первинний ключ'' створюють основу для зв’язків між таблицями та багатотабличних запитів. Тому важливо, щоб посилання ''зовнішній ключ – первинний ключ'' постійно синхронізувалися. Цілісність даних залежить від зв’язків між таблицями та допомагає забезпечити синхронізацію посилань.

На початок сторінки

Загальні відомості про цілісність даних

Під час створення бази даних усі дані про базу даних поділяються на кілька тематичних таблиць для мінімізації надлишковості даних. Потім у програмі Access створюються засоби, за допомогою яких ці розрізнені дані можна зібрати разом, розмістивши в пов’язаних між собою таблицях спільні поля. Наприклад, для представлення зв’язку ''один-до-багатьох'' потрібно взяти первинний ключ із таблиці ''один'' і вставити його як додаткове поле до таблиці ''багато''. Щоб знову зібрати дані разом, у програмі Access беруться значення з таблиці ''багато'' та виконується пошук відповідних значень у таблиці ''один''. Таким чином, значення в таблиці ''багато'' посилаються на відповідні значення в таблиці ''один''.

Припустімо, що між таблицями "Служби доставки" та "Замовлення" існує зв’язок "один-до-багатьох". Якщо для служби доставки, яку потрібно видалити, у таблиці "Замовлення" містяться замовлення, ці замовлення після видалення запису "Служба доставки" стануть "відірваними". Замовлення й надалі міститимуть ідентифікатор служби доставки, але ідентифікатор уже буде недійсний, оскільки запису, на який він посилається, більше не існує.

Мета цілісності даних – уникнути відірваності даних і забезпечити синхронізацію посилань таким чином, щоб ця гіпотетична ситуація не могла скластися взагалі.

Щоб забезпечити цілісність даних, її слід увімкнути для зв’язку між таблицями (покрокові інструкції див. у розділі Забезпечення цілісності даних). Після забезпечення цілісності програма Access відхилятиме будь-які операції, які можуть призвести до порушення цілісності даних для цього зв’язку таблиці. Це означає, що у програмі Access відхилятимуться як оновлення, так і видалення, якщо вони впливають на призначення посилань. Може статися, що для змінення первинного ключа служби доставки, якій відповідає замовлення в таблиці ''Замовлення'', існуватимуть усі підстави. Усе, що потрібно в таких випадках, – зробити так, щоб у програмі Access усі задіяні рядки автоматично оновлювалися в межах однієї операції. Таким чином у програмі Access забезпечується виконання повного оновлення, а база даних не залишається в неузгодженому стані, коли деякі рядки оновлено, а деякі – ні. Для цього у програмі Access є параметр Каскадне оновлення пов’язаних полів. Якщо забезпечити цілісність даних і вибрати параметр Каскадне оновлення пов’язаних полів, а потім оновити первинний ключ, у програмі Access буде автоматично оновлено всі поля, які посилаються на первинний ключ.

Крім того, може виникнути потреба видалити рядок і всі пов’язані з ним записи, наприклад запис ''Служба доставки'', і всі замовлення, пов’язані з цією службою доставки. Для цього у програмі Access є параметр Каскадне видалення пов’язаних полів. Якщо забезпечити цілісність даних і вибрати параметр Каскадне видалення пов’язаних полів, а потім видалити запис на стороні зв’язку, яка відповідає первинному ключу, усі поля, які посилаються на первинний ключ, буде автоматично видалено у програмі Access.

На початок сторінки

Перегляд зв’язків між таблицями

Щоб переглянути зв’язки між таблицями, натисніть кнопку Зв’язки на вкладці Знаряддя бази даних. Відкриється вікно ''Зв’язки'', у якому відображаються всі наявні зв’язки. Якщо зв’язки між таблицями ще не задано й вікно ''Зв’язки'' відкривається вперше, у програмі Access буде запропоновано додати до вікна таблицю або запит.

Відкриття вікна "Зв’язки"

 1. Виберіть Файл, а потім – Відкрити.

 2. Виберіть і відкрийте базу даних.

 3. На вкладці Знаряддя бази даних у групі Зв’язки натисніть кнопку Зв’язки.

  Якщо база даних містить зв’язки, відображається вікно «Зв’язки». Якщо база даних не містить жодних зв’язків, і вікно «Зв’язки» відкривається вперше, відображається діалогове вікно Відображення таблиці. Натисніть кнопку Закрити, щоб закрити діалогове вікно.

 4. На вкладці Конструктор у групі Зв’язки натисніть кнопку Усі зв’язки.

  Відобразяться всі зв’язки, визначені в базі даних. Зверніть увагу, що приховані таблиці (таблиці, для яких у діалоговому вікні Властивості встановлено прапорець Приховано) не відображатимуться, якщо в діалоговому вікні Параметри переходів не встановити прапорець Приховані об’єкти.

Зв’язок між таблицями зображується за допомогою лінії зв’язку, яка з’єднує таблиці у вікні "Зв’язки". Зв’язки, для яких не забезпечується цілісність даних, зображуються тонкою лінією, яка з’єднує спільні поля, що підтримують зв’язок. Якщо вибрати зв’язок, клацнувши його лінію, лінія стане товстішою для позначення її як вибраної. Якщо для цього зв’язку забезпечити цілісність даних, лінія стане товстішою з обох кінців. Крім того, над товстішим відрізком лінії з одного боку відображається цифра 1, а над товстішим відрізком лінії з іншого боку – знак нескінченності ().

Коли вікно "Зв’язки" активне, на стрічці відображаються такі команди:

На вкладці Конструктор у групі Знаряддя:

 • Змінити зв’язки   . Відкриває діалогове вікно Редагування зв’язків. Вибравши лінію зв’язку, можна вибрати команду Змінити зв’язки, щоб змінити зв’язок таблиці. Крім того, можна двічі клацнути лінію зв’язку.

 • Очистити макет   . Видаляє всі таблиці та зв’язки, що відображаються у вікні "Зв’язки". Зверніть увагу, що ця команда лише приховує таблиці та зв’язки – самі вони не видаляються.

 • Звіт про зв’язки   . Створює звіт, у якому відображаються таблиці та зв’язки в базі даних. У звіті відображаються лише ті таблиці та зв’язки, які не було приховано у вікні "Зв’язки".

На вкладці Конструктор у групі Зв’язок:

 • Відобразити таблицю   . Відкриває діалогове вікно Відображення таблиці, за допомогою якого можна вибрати таблиці та запити для перегляду у вікні "Зв’язки".

 • Приховати таблицю   . Приховує вибрану таблицю у вікні "Зв’язки".

 • Прямі зв’язки   . Відображає всі зв’язки та пов’язані таблиці для вибраної таблиці у вікні "Зв’язки", якщо вони ще не відображаються.

 • Усі зв’язки   . Відображає всі зв’язки та пов’язані таблиці для вибраної таблиці у вікні "Зв’язки". Зверніть увагу, що приховані таблиці (таблиці, для яких у діалоговому вікні Властивості встановлено прапорець Прихований) не відображатимуться, якщо в діалоговому вікні "Параметри переходів" не встановлено прапорець "Приховані об’єкти".

 • Закрити   . Закриває вікно "Зв’язки". Якщо до макета вікна "Зв’язки" внесено зміни, програма запропонує зберегти їх.

На початок сторінки

Створення зв’язку між таблицями

Зв’язок між таблицями можна створити за допомогою вікна «Зв’язки» або перетягуванням поля з області Список полів. Під час створення зв’язку між таблицями спільні поля можуть мати різні імена, хоча часто вони однакові. Проте такі поля мають містити дані одного типу. Якщо поле первинного ключа має тип «Лічильник», зовнішній ключ може бути полем типу «Число», якщо обидва поля мають однакові значення властивості Розмір поля. Наприклад, поля з типами даних «Лічильник» і «Число» можна зіставляти, якщо властивість Розмір поля обох полів має значення «Довге ціле число». Якщо для обох спільних полів використовується тип даних «Число», значення властивостей Розмір поля мають бути однакові.

Створення зв’язку між таблицями за допомогою вікна "Зв’язки"

 1. На вкладці Файл виберіть пункт Відкрити.

 2. Виберіть і відкрийте базу даних.

 3. На вкладці Знаряддя бази даних у групі Зв’язки натисніть кнопку Зв’язки.

 4. Якщо зв’язки ще не визначено, автоматично відкриється діалогове вікно Відображення таблиці. Якщо воно не відкрилося, на вкладці Конструктор у групі Зв’язки натисніть кнопку Відобразити таблицю.

  У діалоговому вікні Відображення таблиці відображаються всі таблиці й запити в базі даних. Щоб переглянути лише таблиці, виберіть вкладку Таблиці. Щоб переглянути лише запити, виберіть вкладку Запити. Для перегляду як таблиць, так і запитів виберіть вкладку Разом.

 5. Виберіть одну або кілька таблиць чи запитів і натисніть кнопку Додати. Закінчивши додавати таблиці й запити до вікна "Зв’язки", натисніть кнопку Закрити.

 6. Перетягніть поле з однієї таблиці (зазвичай це первинний ключ) до спільного поля (зовнішнього ключа) в іншій таблиці. Щоб перетягнути кілька полів, натисніть клавішу Control, виберіть потрібні поля та перетягніть їх.

  Відобразиться діалогове вікно Редагування зв’язків.

 7. Переконайтеся, що імена полів – це спільні поля зв’язку. Якщо ім’я поля неправильне, клацніть його й виберіть зі списку нове поле.

  Щоб забезпечити для цього зв’язку цілісність даних, установіть прапорець Забезпечення цілісності даних. Докладніше про цілісність посилань див. у розділах Загальні відомості про цілісність даних і Забезпечення цілісності даних.

 8. Натисніть кнопку Створити.

  Між двома таблицями буде зображено лінію зв’язку. Якщо встановлено прапорець Забезпечення цілісності даних, кінці лінії будуть товстіші. Крім того, знову ж таки, якщо встановити прапорець Забезпечення цілісності даних, над товстішим відрізком лінії з одного боку відображатиметься число 1, а над товстішим відрізком лінії з іншого боку – знак нескінченності ().

  Примітки.: 

  • Створення зв’язку "один-до-одного"   . Обидва спільні поля (зазвичай, поля первинного та зовнішнього ключів) повинні мати унікальний індекс. Це означає, що для властивостей Індексовано цих полів потрібно встановити значення Так (без повторень). Якщо обидва поля мають унікальні індекси, у програмі Access створюється зв’язок ''один-до-одного''.

  • Створення зв’язку "один-до-багатьох"   . Поле на стороні зв’язку ''один'' (зазвичай, первинний ключ) повинно мати унікальний індекс. Це означає, що для властивості Індексовано цього поля потрібно встановити значення Так (без повторень). Поле на стороні ''багато'' не повинно мати унікальний індекс. Таке поле на стороні ''багато'' може мати індекс, але він має підтримувати повторення. Це означає, що властивість Індексовано повинна мати значення або Ні, або Так (повторення дозволені). Коли одне поле має унікальний індекс, а друге поле такого індексу не має, у програмі Access створюється зв’язок ''один-до-багатьох''.

Створення зв’язку таблиці за допомогою області "Список полів"

Ви можете додати поле до наявної таблиці, відкритої в поданні таблиці, перетягнувши його з області Список полів. В області Список полів відображаються поля, доступні у зв’язаних таблицях, а також поля, доступні в інших таблицях. Якщо перетягнути поле з ''іншої'' (незв’язаної) таблиці, а потім запустити майстер підстановок і виконати його вказівки, між таблицею в області Список полів і таблицею, до якої перетягується поле, буде автоматично встановлено зв’язок ''один-до-багатьох''. До цього автоматично створеного у програмі Access зв’язку цілісність даних не забезпечується за промовчанням. Щоб забезпечити цілісність даних, зв’язок слід відредагувати. Докладніше див. у розділі Змінення зв’язку між таблицями.

Відкриття таблиці у вікні табличного подання даних

 1. На вкладці Файл виберіть команду Відкрити.

 2. У діалоговому вікні Відкрити виберіть і відкрийте базу даних.

 3. В області переходів клацніть правою кнопкою миші таблицю, до якої потрібно додати поле та з якою потрібно створити зв’язок, а потім натисніть кнопку Відкрити.

Відкриття області "Список полів"

 • Натисніть сполучення клавіш ALT+F8.

  Відобразиться область Список полів.

В області Список полів відображаються всі інші таблиці бази даних, згруповані за категоріями. Під час роботи з таблицею у вікні табличного подання даних у програмі Access відображаються поля в одній із двох категорій області Список полів: Поля, наявні в пов’язаних таблицях і Поля, наявні в інших таблицях. У першій категорії перелічуються всі таблиці, які мають зв’язок із таблицею, що зараз використовується, а у другій категорії – усі таблиці, з якими поточна таблиця не має зв’язків.

Якщо в області Список полів клацнути знак плюс (+) поруч із назвою таблиці, відобразиться список усіх полів, доступних у цій таблиці. Щоб додати поле до таблиці, перетягніть його з області Список полів до таблиці у вікні табличного подання даних.

Додавання поля та створення зв’язку з області списку полів

 1. В області Список полів у розділі Поля, наявні в інших таблицях клацніть знак плюс (+), розташований поруч з іменем таблиці, щоб відобразити список полів цієї таблиці.

 2. Перетягніть потрібне поле з області Список полів до таблиці, відкритої у вікні табличного подання даних.

 3. Після появи лінії вставлення вставте поле.

  Запуститься майстер підстановок.

 4. Дотримуйтесь інструкцій майстра підстановок.

  У поданні таблиці з’явиться поле.

Якщо перетягнути поле з ''іншої'' (незв’язаної) таблиці, а потім запустити майстер підстановок і виконати його вказівки, між таблицею в області Список полів і таблицею, до якої перетягується поле, буде автоматичного встановлено зв’язок ''один-до-багатьох''. До цього автоматично створеного у програмі Access зв’язку цілісність даних не забезпечується за промовчанням. Щоб забезпечити цілісність даних, зв’язок слід відредагувати. Докладніше див. у розділі Змінення зв’язку між таблицями.

На початок сторінки

Видалення зв’язку між таблицями

Щоб видалити зв’язок між таблицями, потрібно видалити лінію зв’язку у вікні ''Зв’язки''. Обережно розташуйте курсор таким чином, щоб він указував на лінію зв’язку, а потім клацніть цю лінію. Виділена лінія зв’язку стане товстішою. Виділивши лінію зв’язку, натисніть клавішу Delete. Зверніть увагу, що видалення зв’язку призводить також і до видалення підтримки цілісності даних, якщо її ввімкнуто. Як наслідок, створення відірваних записів на стороні зв’язку ''багато'' не блокуватиметься у програмі Access в автоматичному режимі.

 1. На вкладці Знаряддя бази даних у групі Зв’язки натисніть кнопку Зв’язки.

  Відобразиться вікно «Зв’язки». Якщо зв’язки ще не визначено, а вікно «Зв’язки» відкривається вперше, відкриється діалогове вікно Відображення таблиці. Якщо відобразиться це діалогове вікно, натисніть кнопку Закрити.

 2. На вкладці Конструктор у групі Зв’язки натисніть кнопку Усі зв’язки.

  Відобразяться всі таблиці, що мають зв’язки, а також лінії зв’язків.

 3. Клацніть лінію того зв’язку, який потрібно видалити. Виділена лінія зв’язку стане товстішою.

 4. Натисніть клавішу Delete.

  –або–

Клацніть лінію правою кнопкою миші та виберіть команду Видалити.

 • У програмі Access може з’явитися повідомлення Справді остаточно видалити вибраний зв’язок із бази даних?. У разі появи цього повідомлення із запитом на підтвердження натисніть кнопку Так.

Примітка.: Якщо одну з таблиць, задіяних у зв’язку, використовує зараз інший користувач або процес, або вона міститься у відкритому об’єкті бази даних (наприклад, у формі), можливо, зв’язок не можна буде видалити. Перед видаленням зв’язку необхідно спочатку закрити об’єкти, які використовують задіяні таблиці.

На початок сторінки

Змінення зв’язку між таблицями

Змінити таблицю можна, вибравши її у вікні "Зв’язки" й відредагувавши. Обережно розташуйте курсор таким чином, щоб він указував на лінію зв’язку, а потім клацніть цю лінію, щоб вибрати її. Виділена лінія зв’язку стане товстішою. Після вибору лінії зв’язку двічі клацніть її або натисніть кнопку Змінити зв’язки у групі Знаряддя на вкладці Конструктор. Відобразиться діалогове вікно Редагування зв’язків.

Внесення змін у діалоговому вікні "Редагування зв’язків"

 1. На вкладці Знаряддя бази даних у групі Зв’язки натисніть кнопку Зв’язки.

  Відобразиться вікно «Зв’язки». Якщо зв’язки ще не визначено, а вікно «Зв’язки» відкривається вперше, відкриється діалогове вікно Відображення таблиці. Якщо відобразиться це діалогове вікно, натисніть кнопку Закрити.

 2. На вкладці Конструктор у групі Зв’язки натисніть кнопку Усі зв’язки.

  Відобразяться всі таблиці, що мають зв’язки, а також лінії зв’язків.

 3. Клацніть лінію того зв’язку, який потрібно змінити. Виділена лінія зв’язку стане товстішою.

 4. Двічі клацніть лінію зв’язку

 5. Внесіть зміни та натисніть кнопку OK.

  У діалоговому вікні Редагування зв’язків можна змінювати зв’язки між таблицями. Зокрема, можна змінювати таблиці, запити та поля з будь-якого боку зв’язку. Можна також установити тип об’єднання або забезпечити цілісність даних і вибрати каскадний параметр. Докладніше про типи об’єднань і способи їх настроювання див. у розділі Настроювання типу об’єднання. Докладніше про забезпечення цілісності даних і вибір каскадного параметра див. у розділі Забезпечення цілісності даних.

Настроювання типу об’єднання

У ході визначення зв’язку між таблицями відомості про зв’язок обумовлюють структуру запиту. Наприклад, якщо визначити зв’язок між двома таблицями, а потім створити запит, який використовуватиме ці таблиці, на основі полів, указаних у зв’язку, у програмі Access буде автоматично вибрано поля, що зіставлятимуться за промовчанням. Ці вихідні значення запиту за промовчанням можна перевизначати, але часто значення, отримані зі зв’язку, правильні. Оскільки зіставлення та збирання даних із кількох таблиць у більшості баз даних (за винятком найпростіших) доводиться виконувати доволі часто, настроювання значень за промовчанням за допомогою створення зв’язків може заощадити час і принести користь.

Запити з підтримкою багатьох таблиць поєднують дані з кількох таблиць, зіставляючи значення у спільних полях. Операція, під час якої виконується зіставлення та поєднання, називається об’єднанням. Припустімо, наприклад, що потрібно відобразити замовлення клієнтів. Для цього потрібно створити запит, який об’єднуватиме таблицю ''Клієнти'' з таблицею ''Замовлення'' за полем ''Код користувача''. Результат запиту міститиме дані про клієнтів і замовлення, отримані лише з тих полів, для яких знайдено потрібний відповідник.

Для кожного зв’язку можна вказати тип об’єднання. Тип об’єднання повідомляє програмі Access, які саме записи слід включати до результату запиту. Розгляньмо, наприклад, знову запит, який об’єднує таблиці ''Клієнти'' та ''Замовлення'' за спільними полями, що визначають ідентифікатор користувача. У разі використання типу об’єднання за промовчанням (який називається внутрішнім об’єднанням) запит повертає лише ті рядки таблиць ''Клієнти'' та ''Замовлення'', значення спільних (або об’єднаних) полів у яких збігаються.

Але припустімо, наприклад, що потрібно включити всіх клієнтів – навіть тих, які ще не розмістили жодного замовлення. Для розв’язання цієї задачі потрібно змінити тип з’єднання із внутрішнього з’єднання на так зване ліве зовнішнє з’єднання. Ліве зовнішнє з’єднання повертає всі рядки таблиці, розташованої на лівому кінці зв’язку, а також лише ті рядки таблиці, розташованої на правому кінці, які збігаються. Праве зовнішнє з’єднання повертає всі рядки таблиці, розташованої праворуч, і лише ті рядки розташованої ліворуч таблиці, які збігаються.

Примітка.: У цьому випадку словами "ліворуч" і "праворуч" позначається положення таблиці в діалоговому вікні Редагування зв’язків, а не у вікні "Зв’язки".

Слід поміркувати над тим, який результат найчастіше вимагається від запиту, що об’єднує таблиці в цьому зв’язку, після чого настроїти відповідний тип об’єднання.

Настроювання типу об’єднання

 1. У діалоговому вікні Редагування зв’язків натисніть кнопку Тип об’єднання.

  Відкриється діалогове вікно Параметри об’єднання.

 2. Виберіть потрібний параметр і натисніть кнопку OK.

У наведеній нижче таблиці (у якій використовуються таблиці ''Клієнти'' та ''Замовлення'') показано три варіанти вибору, які відображаються в діалоговому вікні Параметри об’єднання, і тип об’єднання, якому вони відповідають, а також указано, які рядки взято з кожної таблиці – всі чи лише ті, що збігаються.

Вибір

Реляційне об’єднання

Ліва таблиця

Права таблиця

1. Включати лише рядки, де збігаються об’єднані поля з обох таблиць.

Внутрішні об’єднання

Рядки зі збігами

Рядки зі збігами

2. Включити ВСІ записи з таблиці "Клієнти" та лише ті записи з таблиці "Замовлення", де об’єднані поля рівні.

Ліве зовнішнє з’єднання

Усі рядки

Рядки зі збігами

3. Включити ВСІ записи з таблиці "Замовлення" та лише ті записи з таблиці "Клієнти", де об’єднані поля рівні.

Праве зовнішнє з’єднання

Рядки зі збігами

Усі рядки

Якщо вибрати параметр 2 або 3, на лінії зв’язку відображатиметься стрілка. Ця стрілка вказує сторону зв’язку, з якої відображаються лише рядки зі збігами.

Внесення змін у діалоговому вікні "Параметри об’єднання"

 1. На вкладці Знаряддя бази даних у групі Зв’язки натисніть кнопку Зв’язки.

  Відобразиться вікно «Зв’язки». Якщо зв’язки ще не визначено, а вікно «Зв’язки» відкривається вперше, відкриється діалогове вікно Відображення таблиці. Якщо відобразиться це діалогове вікно, натисніть кнопку Закрити.

 2. На вкладці Конструктор у групі Зв’язок натисніть кнопку Усі зв’язки.

  Відобразяться всі таблиці, які мають зв’язки. Їх буде позначено лініями.

 3. Клацніть лінію того зв’язку, який потрібно змінити. Виділена лінія зв’язку стане товстішою.

 4. Двічі клацніть лінію зв’язку

  Відобразиться діалогове вікно Редагування зв’язків.

 5. Натисніть кнопку Тип об’єднання.

 6. У діалоговому вікні Параметри об’єднання виберіть параметр і натисніть кнопку OK.

 7. Внесіть додаткові зміни у зв’язок і натисніть кнопку OK.

На початок сторінки

Забезпечення цілісності даних

Мета використання цілісності даних полягає в запобіганні створенню відірваних записів і в забезпеченні їх синхронізації, щоб жоден із записів не посилався на записи, яких не існує. Щоб забезпечити цілісність даних, її потрібно ввімкнути для зв’язку таблиці. Після їх застосування у програмі Access відхилятимуться будь-які операції, які можуть призвести до порушення цілісності даних для цього зв’язку таблиці. У програмі Access відхилятимуться як оновлення, так і видалення, які впливають на призначення посилань. Відомості про те, як забезпечити узгоджене змінення всіх пов’язаних рядків у програмі Access під час оновлення й видалення посилань, див. у розділі Настроювання каскадних параметрів.

Увімкнення або вимкнення цілісності даних

 1. У вікні "Зв’язки" клацніть лінію того зв’язку, який потрібно змінити. Виділена лінія зв’язку стане товстішою.

 2. Двічі клацніть лінію зв’язку

Відобразиться діалогове вікно Редагування зв’язків.

 1. Установіть прапорець Забезпечення цілісності даних.

 2. Внесіть додаткові зміни у зв’язок і натисніть кнопку OK.

Після забезпечення цілісності даних застосовуються такі правила:

 • У полі зовнішнього ключа зв’язаної таблиці не можна вводити значення, відсутнє в полі первинного ключа головної таблиці. Така дія призвела б до створення відірваних записів.

 • З головної таблиці не можна видаляти записи, якщо цим записам відповідають записи в пов’язаній таблиці. Наприклад, не можна видалити запис про працівника з таблиці ''Працівники'', якщо в таблиці ''Замовлення'' працівнику призначено замовлення. За бажання можна видалити первинний запис і всі пов’язані з ним записи однією дією, встановивши прапорець Каскадне видалення пов’язаних полів.

 • Не можна змінювати значення первинного ключа в головній таблиці, якщо це призведе до створення відірваних записів. Наприклад, не можна змінювати номер замовлення в таблиці ''Замовлення'', якщо замовленню призначено позицію в таблиці ''Відомості про замовлення''. Проте можна оновити первинний запис і всі пов’язані з ним записи однією дією, встановивши прапорець Каскадне оновлення пов’язаних полів.

  Примітки.: У разі виникнення труднощів із забезпеченням цілісності даних зверніть увагу, що для цього мають виконуватися такі умови:

  • Спільне поле в головній таблиці має бути первинним ключем, або в нього має бути унікальний індекc.

  • Спільні поля мають містити дані одного типу. Єдиний виняток полягає в тому, що поле "Лічильник" можна пов’язувати з полем "Число", якщо його властивість Розмір поля має значення Довге ціле число.

  • Обидві таблиці мають міститися в одній базі даних Access. Цілісність даних не можна забезпечити для зв’язаних таблиць із різних баз даних. Проте якщо вихідні таблиці мають формат Access, можна відкрити базу даних, у якій їх збережено, а потім увімкнути цілісність даних у цій базі даних.

Настроювання каскадних параметрів

Іноді трапляються ситуації, коли є всі підстави для змінення значення на стороні зв’язку ''один''. У таких випадках потрібно, щоб у програмі Access автоматично оновлювалися всі задіяні рядки в рамках однієї операції. Таким чином, буде виконано повне оновлення, а база даних не залишиться в неузгодженому стані, коли деякі рядки оновлено, а деякі – ні. Програма Accessдопоможе уникнути таких проблем за рахунок підтримки параметра Каскадне оновлення пов’язаних полів. Якщо забезпечити цілісність даних і вибрати параметр Каскадне оновлення пов’язаних полів, а потім оновити первинний ключ, у програмі Access буде автоматично оновлено всі поля, які посилаються на первинний ключ.

Можливо, також потрібно буде видалити рядок і всі пов’язані з ним записи – наприклад, запис про службу доставки та всі пов’язані з нею замовлення. Для цього у програмі Access є параметр Каскадне видалення пов’язаних полів. Якщо забезпечити цілісність даних і вибрати параметр Каскадне видалення пов’язаних полів, то під час видалення запису, який містить первинний ключ, у програмі Access буде автоматично видалено всі записи, що посилаються на первинний ключ.

Увімкнення або вимкнення каскадного оновлення та/або каскадного видалення

 1. У вікні "Зв’язки" клацніть лінію того зв’язку, який потрібно змінити. Виділена лінія зв’язку стане товстішою.

 2. Двічі клацніть лінію зв’язку

Відобразиться діалогове вікно Редагування зв’язків.

 1. Установіть прапорець Забезпечити цілісність посилань.

 2. Установіть один або обидва прапорці Каскадне оновлення пов’язаних полів і Каскадне видалення пов’язаних полів.

 3. Внесіть додаткові зміни у зв’язок і натисніть кнопку OK.

Примітка.: Якщо первинний ключ – це поле типу "Лічильник", установлення прапорця Каскадне оновлення пов’язаних полів не матиме наслідків, оскільки значення в полі "Лічильник" змінювати не можна.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×