Поетапне перенесення електронної пошти до служби Office 365

Поетапне перенесення дає змогу поступово перенести вміст поштових скриньок користувачів із системи електронної пошти Exchange 2003 або Exchange 2007 до Office 365.

У цій статті наведено покроковий опис завдань, пов’язаних із поетапним перенесенням. Огляд процесу перенесення див. в статті Основні відомості про поетапне перенесення електронної пошти до служби Office 365. Якщо вміст тієї статті для вас зрозумілий, скористайтеся цією, щоб почати переносити поштові скриньки з однієї системи електронної пошти до іншої.

Указівки з роботи в Windows PowerShell див. в статті Поетапне перенесення до служби Office 365 за допомогою PowerShell.

Завдання з перенесення

Щоб почати поетапне перенесення, потрібно виконати ці завдання:

 1. Підготування до поетапного перенесення

 2. Підтвердження свого права власності на домен

 3. Використання синхронізації служби каталогів для створення користувачів у службі Office 365

 4. Створення списку поштових скриньок, які потрібно перенести

 5. Підключення служби Office 365 до своєї системи електронної пошти

 6. Перенесення поштових скриньок

 7. Запуск пакета поетапного перенесення

 8. Перетворення локальних поштових скриньок на користувачів пошти

 9. Маршрутизування електронної пошти безпосередньо до служби Office 365

 10. Видалення пакета поетапного перенесення

 11. Завдання після перенесення

Підготування до поетапного перенесення

Перед поетапним перенесенням поштових скриньок до служби Office 365 потрібно внести кілька змін до середовища Exchange Server.

Підготування до поетапного перенесення

 1. Настройте функцію Віддалений Outlook на локальному сервері Exchange Server.    У службі перенесення електронної пошти використовується функція Віддалений Outlook (також відома як "віддалений виклик процедур за протоколом HTTP"), щоб підключатися до локального сервера Exchange Server. Щоб дізнатися, як настроїти Віддалений Outlook для Exchange 2007 і Exchange 2003, див. ці статті:

  Увага!: Для конфігурації Віддалений Outlook потрібно використовувати сертифікат, виданий довіреним центром сертифікації. Віддалений Outlook не можна настроїти, використовуючи цифровий сертифікат із власним підписом. Докладні відомості див. в статті Настроювання протоколу SSL для функції Віддалений Outlook.

 2. Необов’язково: перевірте, чи можна підключитися до організації Exchange, використовуючи функцію Віддалений Outlook.    Скористайтеся одним із цих способів, щоб перевірити настройки підключення:

 3. Настройте дозволи.    У локального облікового запису користувача, що використовується, щоб підключатися до локальної організації Exchange (також називається "адміністратор перенесення"), мають бути необхідні дозволи для доступу до локальних поштових скриньок, які потрібно перенести до служби Office 365. Цей обліковий запис користувача використовуватиметься, коли служба Office 365 підключатиметься до вашої системи електронної пошти далі в цій процедурі.

 4. Щоб переносити поштові скриньки, адміністратор повинен мати один із цих наборів дозволів:

  • Мати дозвіл FullAccess для кожної локальної поштової скриньки й дозвіл WriteProperty, щоб змінювати властивість TargetAddress у локальних облікових записах користувачів.

   або

  • Мати дозвіл Receive As у локальній базі даних поштових скриньок користувачів і дозвіл WriteProperty, щоб змінювати властивість TargetAddress у локальних облікових записах користувачів.

  Щоб дізнатися, як настроїти ці дозволи, див. статтю Призначення дозволів Exchange для перенесення поштових скриньок до служби Office 365.

 5. Вимкніть уніфікований обмін повідомленнями (UM)   . Якщо UM увімкнено для локальних поштових скриньок, вимкніть UM, перш ніж переносити їх. Завершивши переносити ці поштові скриньки, увімкніть UM для них. Покрокові інструкції див. в статті Вимкнення уніфікованого обміну повідомленнями.

Підтвердження свого права власності на домен

SMTP-адреса кожної локальної поштової скриньки, що переноситься, використовується, щоб створити адресу електронної пошти для нової поштової скриньки Office 365. Для поетапного перенесення потрібно підтвердити своє право власності на локальний домен у своїй організації Office 365.

Використання майстра доменів для підтвердження свого права власності на локальний домен

 1. Примітка.: Виконувати ці дії може лише глобальний адміністратор у службі Office 365.

  Увійдіть у службу Office 365 за допомогою робочий або навчальний обліковий запис.

 2. Виберіть Параметри > Домени.

 3. На сторінці Керування доменами клацніть елемент Додати домен Піктограма додавання , щоб запустити майстер доменів.

 4. На сторінці Додавання домену до служби Office 365 виберіть елемент Указання імені домену та підтвердження права власності на нього.

 5. Введіть ім’я домену (наприклад, Contoso.com), яке використовується для локальної організації Exchange, а потім натисніть кнопку Далі.

 6. На сторінці Підтвердьте своє право власності на домен <ваше ім’я домену> виберіть зі списку свого постачальника послуг розміщення DNS (доменна система іменування) або виберіть елемент Загальні інструкції, якщо потрібно.

 7. Дотримуйтесь інструкцій для свого постачальника послуг розміщення DNS. Щоб підтвердити право власності на домен, зазвичай використовується запис TXT.

  Крім того, значення TXT або MX для свого клієнта Office 365 можна знайти, дотримуючись інструкцій у статті Збирання відомостей для створення записів DNS для служби Office 365.

  Додавши запис TXT або MX, зачекайте приблизно 15 хвилин, перш ніж переходити до наступного кроку.

 8. У майстрі доменів Office 365 виберіть елемент Готово, перевірити. Має відобразитися сторінка підтвердження. Натисніть кнопку Готово.

  Якщо сторінка підтвердження не відображається, трохи зачекайте та спробуйте ще раз.

  Не переходьте до наступного кроку майстра доменів. Підтвердивши, що ви володієте доменом локальної організації Exchange, можна продовжувати переносити електронну пошту.

Використання синхронізації служби каталогів для створення користувачів Office 365

Щоб створити всіх локальних користувачів у своїй організації Office 365, використовуйте синхронізацію служби каталогів.

Створеним користувачам знадобиться надати ліцензії. Додати ліцензії створеним користувачам потрібно протягом 30 днів. Кроки, потрібні, щоб додати ліцензії, див. в розділі Завдання після перенесення.

Створення нових користувачів

 • Щоб виконати синхронізацію та створити локальних користувачів в Office 365, можна скористатися засобом синхронізації Microsoft Azure Active Directory або службами синхронізації Microsoft Azure Active Directory (AAD Sync). Коли поштові скриньки перенесено до Office 365, можна керувати обліковими записами користувачів в локальній організації та синхронізувати їх зі своєю організацією Office 365. Докладні відомості див. в статті Огляд інтеграції каталогу.

Створення списку поштових скриньок, які потрібно перенести

Визначивши користувачів, локальні поштові скриньки яких потрібно перенести до Office 365, потрібно скористатися файлом даних із роздільниками-комами (CSV) , щоб створити пакет перенесення. Кожен рядок у цьому файлі CSV, який використовується в Office 365 для перенесення, містить відомості про локальну поштову скриньку.

Примітка.: Поетапне перенесення дає змогу перенести до Office 365 необмежену кількість поштових скриньок. Файл CSV для пакета перенесення може містити щонайбільше 2 000 рядків. Щоб перенести понад 2 000 поштових скриньок, створіть інші файли CSV та використовуйте кожен із них, щоб створити новий пакет перенесення.

Атрибути, що підтримуються

У файлі CSV для поетапного перенесення підтримуються наведені нижче три атрибути. Кожен рядок у файлі CSV відповідає поштовій скриньці та має містити значення для кожного з цих атрибутів.

Атрибут

Опис

Обов’язковість

EmailAddress

Дає змогу вказати основну SMTP-адресу електронної пошти для локальних поштових скриньок, наприклад pilarp@contoso.com.

Для локальних поштових скриньок використовуйте основну SMTP-адресу, а не ідентифікатори користувачів Office 365. Наприклад, якщо локальний домен називається contoso.com, а домен електронної пошти Office 365 – service.contoso.com, для адрес електронної пошти в файлі CSV потрібно використовувати ім’я домену contoso.com.

Обов’язковий

Password

Дає змогу вказати пароль для нової поштової скриньки Office 365. Будь-які обмеження щодо паролів, застосовні до організації Office 365, також стосуються паролів, указаних у цьому файлі CSV.

Необов’язковий

ForceChangePassword

Дає змогу вказати, чи повинен користувач змінити пароль, входячи у свою нову поштову скриньку Office 365 уперше. Використовуйте для цього параметра значення True або False.

Примітка.: Якщо в локальній організації розгорнуто AD FS 2.0 (Служба об’єднання AD FS 2.0) або новішої версії, щоб упровадити рішення для єдиного входу, для атрибута ForceChangePassword потрібно використовувати значення False.

Необов’язковий

Формат файлу CSV

Тут наведено приклад формату файлу CSV. У цьому прикладі до Office 365 переносяться три локальні поштові скриньки.

Перший рядок (рядок заголовка) файлу CSV містить імена атрибутів (полів), указаних у наступних рядках. Імена атрибутів розділяються комами.

EmailAddress,Password,ForceChangePassword 
pilarp@contoso.com,Pa$$w0rd,False
tobyn@contoso.com,Pa$$w0rd,False
briant@contoso.com,Pa$$w0rd,False

Кожний рядок під рядком заголовка відповідає одному користувачу й містить відомості, що використовуватимуться, щоб перенести поштову скриньку цього користувача. Порядок значень атрибутів у кожному рядку має відповідати порядку імен атрибутів у рядку заголовка.

Щоб створити файл CSV, скористайтеся будь-яким текстовим редактором або програмою на кшталт Excel. Збережіть файл із розширенням CSV або TXT.

Примітка.: Якщо файл CSV містить символи не з таблиці ASCII або спеціальні символи, збережіть його, використовуючи UTF-8 чи інше кодування Юнікоду. Зберегти файл CSV в UTF-8 або іншому кодуванні Юнікоду може бути простіше, якщо мовні параметри системи відповідають мові, використаній у файлі CSV. Це залежить від програми.

Підключення служби Office 365 до своєї системи електронної пошти

Кінцева точка перенесення містить настройки та облікові дані, необхідні, щоб підключитися до локального сервера, на якому розміщено поштові скриньки, що переносяться до служби Office 365. Для поетапного перенесення потрібно створити кінцеву точку перенесення Віддалений Outlook. Для всіх пакетів перенесення створюється одна кінцева точка перенесення.

Створення кінцевої точки міграції

 1. Перейдіть у Центр адміністрування Exchange.

 2. Коли відкриється Центр адміністрування Exchange, послідовно виберіть елементи Одержувачі > Перенесення.

 3. Виберіть елементи Додатково піктограма "Додатково" > Кінцеві точки міграції.

  Виберіть елемент "Кінцева точка перенесення".
 4. На сторінці Кінцеві точки міграції виберіть елемент Створити Піктограма створення .

 5. На сторінці Виберіть тип кінцевої точки перенесення виберіть елементи Віддалений Outlook > Далі.

 6. На сторінці Введіть облікові дані локального облікового запису введіть такі відомості:

  • Адреса електронної пошти. Введіть адресу електронної пошти будь-якого користувача в локальній організації Exchange, яку буде перенесено. У службі Office 365 буде перевірено підключення до поштової скриньки цього користувача.

  • Обліковий запис із правами. Введіть ім’я користувача (у форматі "домен\ім’я користувача" або адресу електронної пошти) для облікового запису, який має необхідні дозволи адміністратора в локальній організації. Цей обліковий запис використовуватиметься в службі Office 365, щоб виявити кінцеву точку перенесення та перевірити дозволи, призначені цьому обліковому запису. Для цього буде виконано спробу доступу до поштової скриньки за вказаною адресою електронної пошти.

  • Пароль облікового запису із правами. Введіть пароль для облікового запису з правами (облікового запису адміністратора).

 7. Натисніть кнопку Далі та виконайте одну з таких дій:

  • Якщо служба Office 365 успішно підключиться до вихідного сервера, відобразяться настройки підключення. Натисніть кнопку Далі.

   Підтверджене підключення для кінцевої точки Outlook Anywhere.
  • Якщо підключення до вихідного сервера невдале, надайте таку інформацію:

   • Сервер Exchange. Введіть повне доменне ім’я (FQDN) локального сервера Exchange Server. Це ім’я хоста сервера поштових скриньок. Наприклад, EXCH-SRV-01.corp.contoso.com.

   • Проксі-сервер RPC. Введіть FQDN проксі-сервера віддаленого виклику процедур для функції Віддалений Outlook. Зазвичай проксі-сервер має URL-адресу веб-програми Outlook Web App. Наприклад, mail.contoso.com – це також URL-адреса проксі-сервера, який використовується в програмі Outlook щоб підключатися до Exchange Server.

 8. На сторінці Введіть загальні відомості введіть ім’я кінцевої точки міграції, наприклад Test5-endpoint. Залиште два інші поля пустими, щоб використовувати значення за замовчуванням.

  Ім’я кінцевої точки перенесення
 9. Натисніть кнопку Створити, щоб створити кінцеву точку міграції.

  Переконайтеся, що Exchange Online підключено до локального сервера, за допомогою команди з прикладу 4 Test-MigrationServerAvailability.

Перенесення поштових скриньок

Щоб перенести поштові скриньки до служби Office 365, потрібно створити й запустити пакет перенесення.

Створення пакета поетапного перенесення

Під час поетапного перенесення поштові скриньки переносяться пакетами, по одному пакету в кожному створеному файлі CSV.

Створення пакета поетапного перенесення

 1. Відкрийте Центр адміністрування Exchange і виберіть елементи Одержувачі > Міграція.

 2. Виберіть елементи Створити Піктограма створення > Перенести до Exchange Online.

  Вибір перенесення до Exchange Online
 3. На сторінці Вибір типу перенесення виберіть елементи Поетапне перенесення > Далі.

 4. На сторінці Виберіть користувачів натисніть кнопку Огляд і виберіть файл CSV для цього пакета перенесення.

  У службі Office 365 буде перевірено, чи вибраний файл CSV:

  • не пустий;

  • містить значення з роздільниками-комами;

  • не містить понад 2 000 рядків;

  • містить обов’язковий стовпець EmailAddress у рядку заголовка;

  • містить у всіх рядках таку ж кількість стовпців, як у рядку заголовка.

  Якщо файл не відповідає одній із цих вимог, відобразиться повідомлення про помилку з описом її причини. На цьому етапі потрібно виправити всі помилки у файлі CSV та надіслати його повторно, щоб створити пакет перенесення. Коли файл CSV буде перевірено, кількість указаних у ньому користувачів відобразиться як кількість поштових скриньок, які потрібно перенести.

 5. Натисніть кнопку Далі.

 6. На сторінці Підтвердьте кінцеву точку перенесення перевірте вказані відомості про кінцеву точку перенесення та натисніть кнопку Далі.

  Новий пакет перенесення з підтвердженою кінцевою точкою.
 7. На сторінці Конфігурація переміщення введіть назву пакета перенесення (без пробілів і спеціальних символів) і натисніть кнопку Далі. Назва створеного пакета перенесення відображається в списку пакетів перенесення на сторінці Міграція.

 8. На сторінці Запуск пакета даних виберіть один із цих елементів:

  • Автоматично запустити пакет. Пакет перенесення буде запущено, щойно його буде збережено. Пакет запускається зі станом Синхронізація.

  • Запустити виконання пакета вручну пізніше. Пакет перенесення буде створено, але не буде запущено. Він матиме стан Створено. Щоб запустити пакет перенесення, виберіть його на приладній дошці перенесення та натисніть кнопку Почати.

 9. Виберіть елемент Створити, щоб створити пакет перенесення.

  Новий пакет перенесення відображається на приладній дошці перенесення.

Запуск пакета поетапного перенесення

Щоб запустити створений пакет перенесення, для якого настроєно запуск уручну, можна використати Центр адміністрування Exchange.

Запуск пакета поетапного перенесення

 1. Відкрийте Центр адміністрування Exchange і виберіть елементи Одержувачі > Міграція.

 2. На приладній дошці перенесення виберіть пакет і натисніть кнопку Почати.

 3. Якщо пакет перенесення запущено успішно, його стан на приладній дошці перенесення змінюється на Синхронізація.

  Триває синхронізація пакета перенесення

Перевірка виконання етапу перенесення

Стан синхронізації можна відстежувати на приладній дошці перенесення. Якщо виникла проблема, можна переглянути файл журналу з докладними відомостями про помилки.

Також можна перевірити, чи Центр адміністрування Office 365 містить користувачів, створених у процесі перенесення.

Перетворення локальних поштових скриньок на користувачів пошти, щоб перенесені користувачі змогли отримати доступ до своєї електронної пошти

Коли пакет поштових скриньок успішно перенесено, потрібно надати користувачам доступ до електронної пошти. Користувач, поштову скриньку якого перенесено, тепер має локальну поштову скриньку й поштову скриньку в Office 365. Користувачі з поштовою скринькою в Office 365 перестануть отримувати нову пошту в локальну поштову скриньку.

Оскільки перенесення ще не завершено, зарано спрямовувати всіх користувачів до електронної пошти в Office 365. Що ж робити з користувачами, у яких є обидві скриньки? Можна перетворити перенесені локальні поштові скриньки на користувачів пошти. Перетворивши поштову скриньку на користувача пошти, можна спрямувати цього користувача до електронної пошти в Office 365, а не до локальної поштової скриньки.

Інша важлива причина: якщо перетворити локальні поштові скриньки на користувачів пошти, можна зберегти адреси проксі-серверів із поштових скриньок Exchange Online, скопіювавши ці адреси до користувачів пошти. Так можна керувати хмарними користувачами з локальної організації, використовуючи Active Directory. Крім того, якщо, перенісши всі поштові скриньки до Exchange Online, вивести з експлуатації свою локальну організацію Exchange, скопійовані до користувачів пошти адреси проксі-серверів залишаться в локальній службі Active Directory.

Докладні відомості та сценарії, які можна завантажити й запустити, щоб перетворити локальні поштові скриньки на користувачів пошти, див. в статтях:

Необов’язково: повторення етапів перенесення

Пакети можна запускати одночасно або по одному. Вибирайте зручний для себе та свого графіка варіант, щоб мати змогу допомагати перенесеним користувачам. Пам’ятайте, що кожен пакет перенесення має обмеження у 2 000 поштових скриньок.

Завершивши переносити всіх користувачів до Office 365, можна почати надсилати електронну пошту безпосередньо до Office 365 та виводити з експлуатації свою стару систему електронної пошти.

Необов’язково: зменшення затримки електронної пошти

Можна не виконувати це завдання, але в такому разі електронна пошта може надходити до нових поштових скриньок Office 365 із затримкою.

Коли контакти з інших організацій надсилають вам електронну пошту, її місце призначення не перевіряється щоразу у вихідних системах електронної пошти. Натомість у таких системах зберігається розташування вашої системи електронної пошти на основі параметра DNS-сервера, так званої тривалості існування (TTL). Якщо розташування вашої системи електронної пошти зміниться, перш ніж завершиться термін TTL, електронна пошта із системи електронної пошти відправника надсилатиметься до старого розташування, доки не буде з’ясовано, що це розташування змінилося. Тому пошта може доставлятися із затримкою. Щоб уникнути цього, можна зменшити значення TTL, яке DNS-сервер надає серверам за межами вашої організації. Так інші організації частіше оновлюватимуть розташування вашої системи електронної пошти.

Використання меншого інтервалу, наприклад 3600 секунд (одна година) або менше, означає, що більшість систем електронної пошти перевірятимуть оновлення щогодини. Ми радимо встановити такий або менший інтервал, перш ніж починати переносити електронну пошту. Це дасть усім системам, з яких вам надсилають електронну пошту, достатньо часу, щоб опрацювати цю зміну. Потім, остаточно перейшовши до служби Office 365, можна знову змінити значення TTL на довший інтервал.

Настройку TTL можна змінити в записі обміну поштою своєї системи електронної пошти, який також називається записом MX. Його розташовано в загальнодоступній системі DNS. Якщо записів MX кілька, потрібно змінити значення в кожному записі на 3600 секунд або менше.

Довідку з налаштування параметрів DNS див. в посібнику з DNS для Office 365.

Маршрутизування електронної пошти безпосередньо до служби Office 365

У системах електронної пошти використовується запис DNS, який називається записом MX, щоб з’ясувати, куди доставляти електронну пошту. Коли електронна пошта переносилася, запис MX указував на локальну систему електронної пошти. Тепер, коли електронну пошту перенесено до служби Office 365 для всіх користувачів, потрібно настроїти запис MX, щоб він указував на Office 365. Тоді вхідна електронна пошта доставлятиметься до поштових скриньок Office 365. Перемістивши запис MX, можна також вимкнути стару систему електронної пошти, коли все буде готово.

Інструкції зі змінення запису MX доступні для багатьох постачальників DNS. Якщо вашого постачальника DNS немає в списку або потрібні загальні вказівки, див. також ці інструкції щодо записів MX.

Щоб у системах електронної пошти клієнтів і партнерів було розпізнано змінений запис MX, може знадобитися до 72 годин. Зачекайте принаймні 72 години, перш ніж переходити до наступного завдання.

Видалення пакета поетапного перенесення

Змінивши запис MX і переконавшись, що вся електронна пошта маршрутизується до поштових скриньок Office 365, можна видали пакети поетапного перенесення. Перш ніж видаляти пакет перенесення, переконайтеся, що:

 • Усі користувачі з цього пакета використовують поштові скриньки Office 365. Коли пакет буде видалено, пошта, надіслана до локальних поштових скриньок Exchange Server, не копіюватиметься до відповідних поштових скриньок Office 365.

 • Ваші поштові скриньки Office 365 синхронізовано принаймні один раз, коли пошту почали надсилати безпосередньо до них. Для цього переконайтеся, що значення в полі Час останньої синхронізації для пакета перенесення пізніше за час, коли пошта почала маршрутизуватися безпосередньо до поштових скриньок Office 365.

Якщо видалити пакет поетапного перенесення, у службі перенесення буде очищено всі пов’язані з ним записи, а потім його буде видалено. Пакет буде видалено зі списку пакетів перенесення на приладній дошці перенесення.

Видалення пакета поетапного перенесення

 1. Відкрийте Центр адміністрування Exchange і виберіть елементи Одержувачі > Міграція.

 2. На приладній дошці перенесення виберіть пакет і натисніть кнопку Видалити.

  Видалення пакета може тривати кілька хвилин.

 3. Коли відкриється Центр адміністрування Exchange, послідовно виберіть елементи Одержувачі > Перенесення.

 4. Переконайтеся, що пакет перенесення більше не відображається на приладній дошці перенесення.

Завдання після перенесення

Перенісши поштові скриньки до служби Office 365, потрібно виконати кілька завдань.

Виконання завдань після завершення перенесення

 1. Активуйте облікові записи користувачів Office 365 для перенесених облікових записів, призначивши їм ліцензії.    Якщо не призначити ліцензію, поштову скриньку буде вимкнуто, коли завершиться пільговий період (через 30 днів). Щоб дізнатися, як призначити ліцензію, використовуючи Центр адміністрування Office 365, див. статтю Призначення ліцензій для користувачів в Office 365 для бізнесу.

 2. Створіть запис DNS автовизначення, щоб користувачі могли легко отримувати доступ до своїх поштових скриньок.    Коли всі локальні поштові скриньки перенесено до служби Office 365, можна настроїти запис DNS автовизначення для своєї організації Office 365, щоб користувачі могли легко підключатися до своїх нових поштових скриньок Office 365, використовуючи програму Outlook і мобільні клієнти. У цьому новому записі DNS автовизначення потрібно використовувати простір імен своєї організації Office 365. Наприклад, якщо використовується хмарний простір імен cloud.contoso.com, потрібно створити запис DNS автовизначення autodiscover.cloud.contoso.com.

  У службі Office 365 використовується запис CNAME, щоб реалізувати службу автовизначення конфігурації сервера для програми Outlook і мобільних клієнтів. Цей запис CNAME автовизначення має містити таку інформацію:

  • Псевдонім: autodiscover

  • Ціль: autodiscover.outlook.com

  Докладні відомості див. в статті Створення записів DNS для служби Office 365, коли ви керуєте своїми записами DNS.

 3. Виведіть з експлуатації локальні сервери Exchange.    Переконавшись, що вся електронна пошта маршрутизується безпосередньо до поштових скриньок Office 365, перенесення завершено й підтримувати роботу локальної організації електронної пошти більше не потрібно, можна видалити Exchange.

  Докладні відомості див. в таких статтях:

  Примітка.: Вивівши Exchange з експлуатації, можна отримати несподівані наслідки. Перш ніж вивести з експлуатації локальну організацію Exchange, ми радимо звернутися до служби підтримки Microsoft.

Див. також

Основні відомості про поетапне перенесення електронної пошти до служби Office 365

Способи перенесення електронної пошти до служби Office 365

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×