Планування гібридного пошуку в хмарі для SharePoint

Налаштування гібридного пошуку в хмарі для SharePoint вимагає ретельного планування. Ця стаття допоможе вам спроектувати гібридне рішення пошуку в хмарі з високим рівнем надійності, безпеки та масштабованості.

Можливості пошуку, потрібні користувачам

Планування архітектури пошуку на сервері SharePoint Server для гібридного пошуку в хмарі

Вибір способу керування обходом для локального вмісту

Вибір способу синхронізації каталогів Active Directory

Наявність в організації конфіденційного локального вмісту

Планування перевірки гібридного пошуку в хмарі, перш ніж робити його доступним для користувачів

Можливості пошуку, потрібні користувачам

Коли налаштовано гібридний пошук у хмарі та завершено повний обхід локального вмісту, центр пошуку в Office 365 автоматично відображає результати гібридного пошуку у вашому індексі Office 365.

Вертикалі пошуку – звужують результати пошуку до певного набору вмісту, наприклад, щоб показати лише відео. Якщо ви користуєтеся вертикаллю пошуку в центрі пошуку SharePoint Server, вам доведеться повторно створити її в центрі пошуку SharePoint Online в Office 365.

Пошук на сайті. Наявні пошукові запити в бібліотеках документів у SharePoint Server припиняють повертати результати, якщо перемістити індекс пошуку до Office 365. Пошук здійснюється найшвидше, коли користувачі використовують центри пошуку в тому самому середовищі, де міститься індекс пошуку, тому пошук у центрі пошуку Office 365 надає кращі можливості. Якщо вашим користувачам потрібні результати з індексу пошуку Office 365 на локальних сайтах SharePoint, наприклад наявних сайтах груп у SharePoint Server 2010, ви можете налаштувати пошук із SharePoint Server 2013 або SharePoint Server 2016. Сплануйте віддалене джерело результатів у SharePoint Server 2013 або SharePoint Server 2016, яке отримує результати з індексу пошуку Office 365, а також сплануйте використання федерації запитів. Оскільки запити обробляє SharePoint Online в Office 365, користувачі повинні використовувати синтаксис запиту, який підтримує служба SharePoint Online. Докладні відомості див. в статті Відображення результатів з Office 365 в локальному середовищі SharePoint Server 2013 за допомогою гібридного пошуку в хмарі або Відображення результатів з Office 365 в локальному середовищі SharePoint Server 2016 за допомогою гібридного пошуку в хмарі.

Витребування електронної інформації. Можливо, знадобиться налаштувати витребування електронної інформації окремо в SharePoint Server та в SharePoint Online (в Office 365).

Міжсайтові публікації – не підтримуються гібридним пошуком у хмарі.

Попередній перегляд – коли користувач наводить вказівник миші на результат пошуку, який надходить з Office 365, відображаються відомості про вміст, а також його попередній перегляд. Відомості про вміст із результатів пошуку, які надходять із локального джерела, відображаються автоматично, але потрібно налаштувати відображення попереднього перегляду для цього вмісту. Сплануйте ферму серверів Office Web Apps Server та налаштуйте використання сервера Office Web Apps Server в SharePoint Server 2013. Указівки з увімкнення попереднього перегляду для локальних результатів пошуку в SharePoint Online див. в цій статті, якщо ви використовуєте SharePoint Server 2013, або тут, якщо використовуєте SharePoint Server 2016.

Спеціальне фільтрування за ролями безпеки – не підтримується в SharePoint Online в Office 365.

Деякі функції пошуку, які можуть бути знайомі вам із SharePoint Server, працюють по-іншому з гібридним пошуком у хмарі. Сплануйте інформування користувачів про такі відмінності.

Найкращі відповідники – це функція SharePoint Server 2010. Використовуйте натомість правила запитів у SharePoint Online в Office 365.

Області спеціального пошуку– це функція SharePoint Server 2010. Використовуйте натомість джерела результатів у SharePoint Online в Office 365.

Підвищення або зниження результатів пошуку – це функція SharePoint Server 2010. Використовуйте натомість джерела результатів у SharePoint Online в Office 365.

Видалення результатів локального пошуку – у Центрі адміністрування SharePoint Server можна вибрати програму-службу пошуку та використати параметр "Скидання індексу", щоб видалити всі елементи з індексу пошуку. Не використовуйте цей параметр для програми-служби пошуку в хмарі. Він видаляє журнал обходу з баз даних обходу, але не видаляє локальні елементи з індексу Office 365, тому що між цією програмою в SharePoint Server та індексом пошуку в Office 365 немає прямого зв’язку. Ці локальні елементи стають залишковими в індексі Office 365. Якщо потрібно видалити всі локальні метадані з індексу пошуку Office 365, видаліть усі локальні джерела вмісту. Усі локальні елементи, що залишилися в індексі пошуку Office 365 після завершення процесу, є залишковими. Дізнайтеся, як видалити залишкові елементи.

Деякі функції пошуку, які можуть бути знайомі вам із SharePoint Server, недоступні для гібридного пошуку в хмарі. Сплануйте відповідне інформування користувачів.

Багатоклієнтська ферма SharePoint Server 2013 або SharePoint Server 2016. До однієї ферми SharePoint Server 2013 або SharePoint Server 2016 можна підключити лише одного клієнта SharePoint Online в Office 365, тому SharePoint Online не підтримує ізоляцію клієнта в багатоклієнтській фермі SharePoint Server 2013 або SharePoint Server 2016.

Спеціальне видобування сутностей – не працює в гібридному пошуку в хмарі, оскільки SharePoint Online в Office 365 не підтримує спеціальне видобування сутностей.

Веб-служба збагачення вмісту. Її виклик не працює в гібридному пошуку в хмарі, оскільки SharePoint Online в Office 365 не підтримує спеціальне видобування сутностей.

Тезаурус – не працює в гібридному пошуку в хмарі, оскільки SharePoint Online в Office 365 не підтримує тезаурус.

Планування архітектури пошуку в SharePoint Server для гібридного пошуку в хмарі

Одним з етапів налаштування гібридного пошуку в хмарі є створення програми-служби пошуку в хмарі (хмарної SSA) на фермі пошуку SharePoint Server 2013 або SharePoint Server 2016. Коли ви створюєте цю програму, на сервері, на якому вона виконується, створюється стандартна архітектура пошуку. На кожній фермі пошуку може бути лише одна програма-служба пошуку в хмарі, але в поєднанні з нею можуть використовуватися кілька хмарних SSA.

Архітектура гібридного пошуку в хмарі складається з компонентів і баз даних пошуку, що утворюють топологію, а також серверів, на яких розміщується ця топологія. Вам потрібно запланувати кількість компонентів обходу для топології, сервери, на яких розміщуватимуться компоненти й бази даних пошуку, а також обладнання, необхідне для кожного сервера.

Перш ніж почати, слід ознайомитися з компонентами пошуку в архітектурі гібридного пошуку в хмарі, описаними в розділі Відомості про топологію пошуку для гібридного пошуку в хмарі.

Крок 1. Визначення обсягу локального вмісту, який можна індексувати в Office 365Office 365

Для кожного 1 ТБ пулу дискового простору, який містить клієнт у SharePoint Online, можна індексувати 1 мільйон елементів локального вмісту в індексі пошуку в Office 365. Ви можете збільшити квоту (до 20 мільйонів елементів), придбавши додатковий простір. Якщо потрібно індексувати понад 20 мільйонів елементів локального вмісту, зверніться до служби підтримки Microsoft, щоб збільшити граничне значення.

Крок 2. Визначення необхідного розміру архітектури пошуку в хмарі

Для гібридного пошуку в хмарі радимо використовувати стандартну архітектуру пошуку, яку ви отримуєте, коли створюєте програму-службу пошуку в хмарі.

Схема, на якій зображено ферму пошуку із серверами й компонентами пошуку.

Сірі компоненти неактивні в гібридному пошуку в хмарі, але їх усе одно потрібно розмістити на серверах, як показано. Дізнайтеся про неактивні компоненти в розділі Відомості про топологію пошуку для гібридного пошуку в хмарі.

Як і у випадку корпоративного пошуку, що здійснюється лише локально, архітектуру пошуку можна масштабувати. Головною відмінністю є те, що для гібридного пошуку в хмарі важливо масштабувати лише компонент обходу. Якщо потрібно налаштувати обхід, дотримуйтеся вказівок з обходу в статті Змінення топології корпоративного пошуку для виконання певних вимог щодо продуктивності в SharePoint 2013 (вказівки з обходу також застосовуються до гібридного пошуку в хмарі). Зверніть увагу, що, якщо ви обходите локальний вміст на високій швидкості, система може знизити швидкість завантаження до індексу пошуку Office 365, щоб захистити клієнт Office 365. Якщо архітектура пошуку містить не більше двох компонентів обходу, швидкість обходу має бути достатньою та прийнятною.

Крок 3. Визначення вимог до обладнання для архітектури пошуку в хмарі

Ми радимо архітектуру пошуку на основі віртуальних машин, але ви можете використовувати й фізичні комп’ютери. Докладні відомості див. в статті Вибір між фізичними та віртуальними серверами.

У таблиці нижче наведено мінімальний обсяг апаратних ресурсів, необхідних кожному серверу програм або баз даних.

Сервер

Хост

Сховище

ОЗП

Процесор1

Сервер програм

A

100 ГБ

16 ГБ

1,8 ГГц 4-ядерний ЦП

Сервер бази даних.

B

100 ГБ

16 ГБ

1,8 ГГц 4-ядерний ЦП

1 Тут вказано кількість ядер ЦП, а не кількість потоків ЦП.

Крім того, мають виконуватися наведені нижче вимоги.

 • Переконайтеся, що на кожному сервері хоста достатньо дискового простору для базової інсталяції операційної системи Windows Server і для програмних файлів SharePoint Server. Серверу хоста також потрібен вільний дисковий простір для діагностичних цілей, наприклад для ведення журналу, налагодження, створення дампів пам’яті для щоденних операцій, а також для файлу довантаження. Зазвичай для операційної системи Windows Server та програмних файлів SharePoint Server достатньо 80 ГБ дискового простору.

 • Збільште обсяг сховища для журналів SQL кожного сервера бази даних. Якщо на сервері баз даних не налаштовано часте резервне копіювання баз даних, журнали SQL займають багато місця. Докладні відомості про планування баз даних SQL див. в статті Планування та налаштування обсягу сховища та SQL Server (SharePoint Server 2013).

Спосіб поширення даних від компонентів пошуку та операційної системи в рамках сховища впливає на продуктивність пошуку. Варто виконати наведені нижче дії.

 • Розмістіть файли операційної системи Windows Server, програмні файли SharePoint Server та журнали діагностики в трьох окремих томах або розділах сховища зі звичайною продуктивністю.

 • Зберігайте дані компонентів пошуку в окремому томі або розділі сховища з високою продуктивністю.

Порада : Спеціальне розташування для даних компонентів пошуку можна вибрати під час інсталяції SharePoint Server на хості. Будь-який компонент пошуку на хості зберігатиме дані в зазначеному розташуванні за наявності такої потреби. Щоб змінити його, потрібно повторно інсталювати SharePoint Server на цьому хості.

Переконайтеся, що наявне у вас сховище працює достатньо швидко та здатне обробляти трафік від компонентів і баз даних пошуку. База даних обходу – єдиний компонент в архітектурі гібридного пошуку в хмарі, який висуває вимоги до швидкості вводу-виводу. База даних вимагає середньої або високої швидкості вводу-виводу: типове навантаження на підсистему вводу-виводу становить 10 операцій вводу-виводу в секунду за швидкості обходу, що дорівнює 1 документу в секунду.

Топологія програми-служби пошуку в хмарі складається з компонентів і баз даних пошуку такого ж типу, що й у топології звичайної програми-служби пошуку в SharePoint Server 2013 або SharePoint Server 2016. Проте існують деякі відмінності.

Пошукові компоненти та бази даних, невикористані під час гібридного пошуку в хмарі. Під час гібридного пошуку в хмарі обробку вмісту, збереження індексу та обробку аналітики виконує Office 365. Програма-служба пошуку в хмарі не використовує власний компонент обробки вмісту, компонент індексу, компонент обробки аналітики, базу даних посилань або базу даних аналітики. Ці компоненти та бази даних неактивні.

Взаємодія між пошуковими компонентами та базами даних під час гібридного пошуку в хмарі. Пошукові компоненти та бази даних взаємодіють по-різному в пошуковій топології програми-служби пошуку в хмарі та звичайній програмі-службі пошуку.

Схема, на якій зображено джерела вмісту, ферму пошуку з компонентами пошуку, а також Office 365. Інформація надходить із джерел вмісту та через компонент обходу потрапляє на сервер Office 365.
 1. Компонент обходу отримує вміст із локальної ферми та надсилає його до індексу пошуку в Office 365. Як і звичайний компонент обходу, він використовує з’єднувачі, щоб взаємодіяти з джерелами вмісту, і базу даних обходу, щоб зберігати тимчасові й історичні відомості про елементи, обхід яких він виконує.

 2. Як і у випадку зі звичайною програмою-службою пошуку, компонент адміністрування пошуку виконує системні процеси, необхідні для пошуку.

 3. Ми радимо виконувати всі операції пошуку з Office 365, оскільки гібридний пошук у хмарі оптимізовано для цього. Однак ви можете налаштувати пошук у SharePoint Server, щоб отримувати результати пошуку з індексу пошуку в Office 365. Якщо ви налаштували пошук у локальній колекції веб-сайтів для запиту індексу Office 365, цей компонент обробки запитів передає запити з поля пошуку до індексу Office 365, а результати – з індексу Office 365 до поля пошуку.

Вибір способу керування обходом для локального вмісту

Ви можете впливати на продуктивність обходу й актуальність результатів пошуку, керуючи обходом, наприклад ефективно використовуючи джерела вмісту, плануючи обходи та налаштовуючи правила обходу. Рекомендації з керування обходом у локальній системі пошуку, які також стосуються гібридного пошуку в хмарі, див. в статті Рекомендації p обходу вмісту на сервері SharePoint Server 2013.

Вибір способу синхронізації каталогів Active Directory

Під час обходу, аналізу та шифрування локального вмісту також виконується обхід списків керування доступом (ACL) для кожного елемента. В індексі пошуку Office 365 списки ACL зберігаються разом з елементом, тому система має розпізнавати локального користувача як відповідного користувача в Office 365. Коли синхронізацію Active Directory між локальною мережею (Windows Server Active Directory) і клієнтом Office 365 (Windows Azure Active Directory) налаштовано, система зіставляє списки ACL із відповідними користувачами й вони отримують результати пошуку, відфільтровані за ролями безпеки, з індексу Office 365.

Каталоги Active Directory можна синхронізувати двома способами:

 • синхронізація служби каталогів із синхронізацією паролів;

 • синхронізація служби каталогів із єдиним входом.

Якщо вибрати варіант із єдиним входом, ви також можете про всяк випадок налаштувати синхронізацію паролів, але в будь-якому випадку потрібно налаштувати принаймні один із цих способів (синхронізацію паролів або єдиний вхід). Докладні відомості про ці способи та їх налаштування див. в статті Інтеграція Office 365 із локальними середовищами.

У деяких організаціях права на доступ до локального вмісту надаються за допомогою однієї зі стандартних груп безпеки у Windows Server Active Directory (AD), наприклад групи "Користувачі домену".

Засіб синхронізації Azure Active Directory Connect за замовчуванням виключає деякі об’єкти із синхронізації. Наприклад, виключається такий набір об’єктів, як група безпеки з атрибутом IsCriticalSecurityObject=true, як-от група "Користувачі домену". Таким чином, права доступу для членів групи "Користувачі домену" недоступні в Azure Active Directory (AAD). Навіть якщо користувачі мають доступ до локального вмісту, вони не отримують результати пошуку за цим вмістом.

Натомість призначте права доступу за допомогою групи, що не має атрибуту IsCriticalSecurityObject=true, як-от групи "Усі", "Автентифіковані користувачі" або власної групи. Список умов для виключення об’єктів і докладні відомості про неочікувані результати синхронізації див. в статті Не синхронізується один або кілька об’єктів під час використання засобу синхронізації Azure Active Directory.

Наявність в організації конфіденційного локального вмісту

У деяких організаціях є локальний вміст, який вважається конфіденційним відповідно до нормативних, юридичних або геополітичних обмежень. У деяких випадках забороняється додавати метадані конфіденційного локального вмісту до індексу пошуку Office 365. В інших випадках метадані конфіденційного локального вмісту можна додавати до індексу пошуку Office 365, але лише обмеженому колу користувачів дозволено отримувати результати пошуку за конфіденційним вмістом.

Нижче наведено два приклади того, як можна налаштувати гібридний пошук відповідно до цих обмежень.

Налаштуйте гібридний пошук у хмарі та ретельно сплануйте права доступу до конфіденційного вмісту так, щоб лише відповідні користувачі могли отримати до нього доступ, вибираючи результати пошуку.

Налаштуйте гібридний пошук у хмарі в поєднанні з гібридним федеративним пошуком.

Схема, яка ілюструє об’єднану конфігурацію гібридного пошуку в хмарі, гібридного федеративного пошуку й пошуку в корпоративному середовищі.
 • Сплануйте джерела вмісту для програми-служби пошуку в хмарі в SharePoint Server так, щоб вони охоплювали весь локальний вміст, крім конфіденційного. Метадані вмісту, обхід якого виконано, додаються до індексу пошуку в Office 365.

 • Сплануйте корпоративний пошук в SharePoint Server, щоб обійти конфіденційний локальний вміст. Докладні відомості див. в статті Планування пошуку на сервері SharePoint Server 2013. Сплануйте джерела вмісту для програм-служб пошуку, які охоплюють конфіденційний вміст. Метадані конфіденційного вмісту, обхід якого виконано, додаються до індексу пошуку в SharePoint Server.

 • Якщо користувачам потрібні результати з індексу пошуку Office 365 на локальних сайтах SharePoint, сплануйте гібридний федеративний пошук із SharePoint Server так, щоб результати пошуку виводилися як з індексу пошуку в SharePoint Server, так і з індексу пошуку в Office 365. Докладні відомості див. в статті Планування гібридного федеративного пошуку для SharePoint Server 2013.

Планування перевірки гібридного пошуку в хмарі, перш ніж робити його доступним для користувачів

Коли ви створили й налаштували програму-службу пошуку в хмарі та завершили повний обхід, у центрі пошуку Office 365 відображаються результати як локального, так і онлайнового пошуку. Ми радимо перевірити й налаштувати новий інтерфейс пошуку в окремому центрі пошуку, зберігши вихідний інтерфейс без змін.

Щоб відображати лише вміст Office 365, сплануйте спеціальне джерело результатів, яке обмежує центри пошуку в Office 365. На зображенні нижче показано, де можна перевірити й налаштувати спосіб відображення результатів гібридного пошуку.

Схема, яка ілюструє введення вмісту в індекс Office 365 із ферми вмісту SharePoint Server та з Office 365.
 1. Локальний вміст. Під час обходу метадані цього вмісту додаються до індексу пошуку Office 365.

 2. Вміст Office 365. Під час обходу метадані цього вмісту додаються до індексу пошуку Office 365.

 3. Стандартний (або наявний) центр пошуку Office 365. Створюється спеціальне джерело результатів для цього центру пошуку, яке обмежує результати пошуку відображенням лише вмісту Office 365. Щоб дізнатися, як створити спеціальне джерело результатів у SharePoint Server, див. цю статтю, якщо ви використовуєте SharePoint Server 2013 або цю статтю, якщо використовуєте SharePoint Server 2016.

 4. Новий центр пошуку Office 365, у якому можна перевірити й налаштувати відображення результатів гібридного пошуку. Цей центр пошуку використовує стандартне джерело результатів і відображає результати пошуку як за локальним вмістом, так і за вмістом Office 365. Доступ до цього сайту слід надати лише тестувальникам і адміністраторам.

Примітка : Хоча під час налаштування можна не змінювати вихідний інтерфейс пошуку, зберегти вихідний інтерфейс Office Delve без змін не можна. Коли метадані локального вмісту потрапляють до індексу пошуку Office 365, цей вміст відображається в Delve.

Пов’язані теми

Дізнайтеся про гібридний пошук у хмарі для SharePoint
Налаштування гібридного пошуку в хмарі на сервері SharePoint Server 2013
Налаштування гібридного пошуку в хмарі на сервері SharePoint Server 2016
Гібридний пошук у SharePoint

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×