Перемикачі командного рядка для InfoPath

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

Програма Microsoft InfoPath 2010 запускається командою infopath.exe. Перемикач командного рядка вказується за допомогою лівої скісної риски, за якою слідує ім’я команди та її параметри.

У цій статті

Що таке команди та перемикачі?

Одноразове використання перемикача через додавання його до команди виконати

Зробити доступними для повторного використання перемикача через створення ярлика

Доступні перемикачі та параметри

Що таке команди та перемикачі?

Кожен раз під час запуску програми виконується команда infopath.exe, однак зазвичай користувач не вводить цю команду та навіть не бачить її. Можна змінити деякі параметри запуску програми додаванням підкоманд, які називаються перемикачами, до команди infopath.exe.

Перемикач має таку структуру: пробіл після основної команди, ліва скісна риска та ім’я перемикача, що містить додаткові відомості про те, як потрібно виконувати команду.

На початок сторінки

Одноразове використання перемикача через додавання його до команди виконати

По-перше, слід перевірити розташування файлу infopath.exe на комп’ютері. Якщо під час інсталяції InfoPath 2010 прийнято розташування папок за промовчанням, файл infopath.exe має таке розташування:

c:\Program files\microsoft office\office14\infopath.exe

Примітка.: Якщо комп'ютер працює під керуванням ОС Windows 64-розрядної операційної системи інстальовано InfoPath 2010 32-розрядну версію, використовуйте c:\program файли (x86) \microsoft office\office14\infopath.exe.

Якщо файл infopath.exe в цьому розташуванні відсутній, знайдіть файл і запишіть повний шлях.

 1. Виконайте одну з таких дій:

  • Windows 7 і Windows Vista    

   • Натисніть кнопку Пуск, наведіть вказівник миші на пункт Усі програми, клацніть Стандартні та виберіть пункт Виконати.

  • ОС Windows XP   

   • Натисніть кнопку Windows Пуск і виберіть пункт Виконати….

 2. У діалоговому вікні Виконати відкрийте лапки, введіть повний шлях до файлу infopath.exe та закрийте лапки. Також можна знайти й вибрати потрібний файл за допомогою кнопки Огляд…. У такому разі лапки додаються автоматично.

 3. Після закривних лапок введіть пробіл і перемикач. Наприклад, можна ввести:

  "c:\program files\microsoft office\office14\infopath.exe" /embedding

Під час наступного запуску InfoPath 2010 програма відкриється у звичайному режимі. Відомості про створення настроюваного запуску для багаторазового використання див. у наступному розділі.

Примітка.: 

 • Для перемикачів регістр не враховується, тобто /EMBEDDING не відрізняється від /embedding.

 • Обов’язково потрібно додавати по одному пробілу перед перемикачем і кожним параметром.

На початок сторінки

Повторне використання перемикача за допомогою створення ярлика

Щоб зробити настроєні параметри запуску доступними для подальшого користування, можна зберегти їх як ярлик на робочому столі. Для цього спочатку необхідно перевірити розташування файлу InfoPath.exe на комп’ютері. Якщо під час інсталяції InfoPath було прийнято розташування папок за промовчанням, імовірно, що файл infopath.exe розташовано за шляхом C:\Program Files\Microsoft Office\Office 14\. Якщо файлу infopath.exe тут немає, знайдіть файл і запишіть повний шлях до нього.

 1. Клацніть правою кнопкою миші на робочому столі Windows, наведіть вказівник миші на пункт Створити та виберіть пункт Ярлик із контекстного меню.

 2. У майстрі створення ярлика в полі Укажіть розташування об’єкта введіть подвійні лапки, повний шлях до файлу infopath.exe (включно з іменем файлу) і подвійні лапки.

 3. Після подвійних лапок введіть пробіл, а за ним – перемикач і потрібні параметри. Наприклад, можна ввести: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" \\Звіти\Нові_форми\Шаблон_звіту_про_витрати.xsn /InputParameters department=10&organization=325.

  Примітка.: 

  • Для перемикачів регістр не враховується, тобто /EMBEDDING не відрізняється від /embedding.

  • Обов’язково потрібно додавати по одному пробілу перед перемикачем і кожним параметром.

 4. Натисніть кнопку Далі.

 5. У полі Введіть ім’я ярлика введіть ім'я для ярлика та натисніть кнопку Готово. Майстер створює ярлик і розташовує його на робочому столі.

Можна створити багато різних ярликів, кожний із яких застосовуватиме до програми під час запуску різні перемикачі й параметри.

На початок сторінки

Доступні перемикачі та параметри

Наведена таблиця містить список усіх перемикачів і параметрів, доступних в InfoPath.

Перемикач і параметр

Опис

форма

Відкриття вказаного форми, які зможуть заповнювати. Ім'я форми, може бути ім'я файлу, на повне шлях та ім'я файлу або сторінкам ім'я ресурсу (URN).

Приклад    Щоб запустити InfoPath і відкрити форму MyForm.xml, введіть таке:

«C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe» «C:\New Forms\MyForm.xml»

шаблон форми

Відкриває для заповнення нову форму на основі вказаного шаблону форми. Ім’я форми може бути ім’ям файлу, повним шляхом з іменем файлу або URN.

Приклад    Щоб запустити InfoPath і відкрити нову форму на основі шаблону форми ExpenseReportTemplate.xsn, введіть таке:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" ExpenseReportTemplate.xsn

форма шаблон /InputParameters param1 = значення & param2 = значення & param3 = значення

Відкриває нову форму на основі шаблону форми, опублікованого у спільному мережному розташуванні, і передає параметри формі. Шаблон форми має містити керований код або сценарій для обробки параметрів у параметрі /InputParameters. Ім’я шаблону форми може бути ім’ям файлу, повним шляхом з іменем файлу або URN.

Список параметрів починається із пробілу після параметра /InputParameters, далі йдуть ім’я параметра, знак рівності (=) та значення параметра. Усі параметри розділяються амперсандом (&). Не використовуйте пробіл між амперсандом і кожним із параметрів.

Ім’я параметра без значення передається як параметр із пустим значенням, а значення без відповідного імені параметра ігнорується.

Для отримання додаткових відомостей про оброблення параметрів вводу див. розділ додаткових відомостей для розробника InfoPath.

Приклад    Припустімо, існує шаблон форми ExpenseReportTemplate.xsn зі сценарієм, що може обробляти два параметри вводу, «відділ» і «організація». Шаблон форми опубліковано у спільній мережній папці NewForms на сервері Reports. Щоб запустити InfoPath і відкрити новий шаблон форми зі значенням параметра «відділ» 10 і значенням параметра «організація» 325, введіть таке:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters відділу = 10 & організації = 325

форма шаблону /InputParameters? param1 = значення & param2 = значення & param3 = значення

Відкриває нову форму на основі шаблону форми, опублікованого на сервері, на якому працює SharePoint, а потім передає параметри формі. Шаблон форми має містити керований код або сценарій для обробки параметрів у параметрі /InputParameters. Ім’я шаблону форми може бути ім’ям файлу, повним шляхом з іменем файлу або URN.

Список параметрів починається зі знака питання (?) після імені шаблону, далі йдуть ім’я параметра, знак рівності (=) та значення параметра. Усі параметри розділяються амперсандом (&). Не використовуйте пробіл між амперсандом і кожним із параметрів.

Ім’я параметра без значення передається як параметр із пустим значенням, а значення без відповідного імені параметра ігнорується.

Для отримання додаткових відомостей про написання керованого коду для параметрів вводу див. розділ додаткових відомостей для розробника InfoPath.

Приклад    Уявіть, що у вас є шаблону форми, ExpenseReportTemplate.xsn, з керований код, що може обробляти два параметри вводу відділу та організації. Шаблон форми опубліковано на сервері SharePoint з URL-адресу http://fabrikam. Щоб почати InfoPath і відкриття шаблону форми з підрозділом параметр, що дорівнює 10 і організації параметр, що дорівнює 325, введіть такі дані:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\InfoPath.exe" http://fabrikam/ExpenseReportTemplate.xsn?department=10&organization=325

або створити форму /defaultsavelocation < URL-адреса >

Параметр або новий відкриється наявну форму, /defaultsavelocation параметр автоматично встановлює шлях для діалогового вікна Збереження документа до до вказаного сторінкам Уніфікований покажчик ресурсу (URL). URL-адреси з'явиться у діалоговому вікні Збереження документа вперше, що зберігається у формі.

Приклад    Щоб запустити InfoPath, відкрити форму MyForm.xml і встановити шлях для збереження форми користувачем у C:\MyForms, введіть таке:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" або новий MyForm. XML /defaultsavelocation C:\MyForms

форма шаблон /defaultsavelocation < URL-адреса >

Відкриває нову форму на основі шаблону форми та встановлює шлях для діалогового вікна Збереження документа до вказаного URL. URL-адреса з’явиться в діалоговому вікні Збереження документа під час першого збереження форми.

Приклад    Щоб запустити InfoPath, відкрити нову форму на основі шаблону форми ExpenseReportTemplate.xsn а потім задайте шлях розташування користувача для збереження форми до бібліотеки документів Windows SharePoint Serviceshttp://fabrikam/sites/Reports, введіть такі дані:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ExpenseReportTemplate.xsn" /defaultsavelocation http://fabrikam/sites/Reports

/ Агрегація "form1 | form2 | form3» «шаблону форми»

Об’єднує форми у списку форм у єдину форму на основі шаблону форми (.xsn). Окремі імена форм у списку форм не слід брати в лапки. У лапки може братися весь список форм. Імена форм необхідно відокремлювати символом "|" (вертикальна риска). Також має бути вказано шаблон форми, який використовується для цього злиття форм. Злиття починається з використанням даних за промовчанням для шаблону форми.

Приклад.     Потрібно об’єднати форми Моя_форма_1.xml і Моя_форма_2.xml у нову форму, створену на основі шаблону форми Шаблон_звіту_про_витрати.xsn. Шаблон нової форми зберігається на комп’ютері в папці форм. Щоб запустити InfoPath і об’єднати дві наявні форми, введіть таке:

C:\Program files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe /aggregate "form1.xml" | «form2.xml», «formtemplate.xsn»

/Design шаблону форми

Відкриває вказаний шаблон форми в режимі конструктора. Якщо шаблон форми не вказано, InfoPath запускається в режимі конструктора без шаблону форми.

Приклад    Щоб запустити InfoPath у режимі конструктора з шаблоном форми ExpenseReportTemplate.xsn, введіть таке:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" /design ExpenseReportTemplate.xsn

/ дизайн /forcesaveas шаблону форми

Відкриває вказаний шаблон форми в режимі конструктора. Можна вносити зміни до шаблону форми, але зберігати шаблон форми необхідно в розташуванні, що відрізняється від розташування, з якого шаблон форми було відкрито.

Порада.: Цей параметр використовується для відкриття та змінення наявного опублікованого шаблону форми. Цей перемикач запобігає випадковому перезаписуванню шаблону форми в розташуванні публікації, вимагаючи збереження шаблону форми в іншому розташуванні. Якщо перезаписати опублікований шаблон форми, зберігши шаблон форми в розташуванні публікації замість використання майстра публікації, користувачі не зможуть створити нову або змінити наявні форми, створені на основі цього шаблону форми. Після збереження шаблону форми в іншому розташуванні та внесення змін до цього шаблону можна використати майстер публікації для публікування та перезаписування шаблону форми в розташуванні публікації.

Приклад    Щоб запустити InfoPath у режимі конструктора з шаблоном форми ExpenseReportTemplate.xsn і переконатися, що шаблон форми у вихідному розташуванні не буде перезаписано, введіть таке:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" /design ExpenseReportTemplate.xsn /forcesaveas

/ дизайн /readonly шаблону форми

Відкриває вказаний шаблон форми в режимі конструктора. Можна вносити зміни до шаблону форми, але зберігати шаблон форми необхідно в розташуванні, що відрізняється від розташування, з якого шаблон форми було відкрито.

Порада.: Цей параметр використовується для відкриття та змінення наявного опублікованого шаблону форми. Цей перемикач запобігає випадковому перезаписуванню шаблону форми в розташуванні публікації, вимагаючи збереження шаблону форми в іншому розташуванні. Якщо перезаписати опублікований шаблон форми, зберігши шаблон форми в розташуванні публікації замість використання майстра публікації, користувачі не зможуть створити нову або змінити наявні форми, створені на основі цього шаблону форми. Після збереження шаблону форми в іншому розташуванні та внесення змін до цього шаблону можна використати майстер публікації для публікування та перезаписування шаблону форми в розташуванні публікації.

Приклад    Щоб запустити InfoPath у режимі конструктора з шаблоном форми ExpenseReportTemplate.xsn і переконатися, що шаблон форми у вихідному розташуванні не буде перезаписано, введіть таке:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" /design ExpenseReportTemplate.xsn /readonly

/embedding

Запускає InfoPath, не відображаючи вікно Microsoft Office InfoPath. Розробники використовують цей параметр під час тестування користувацьких застосунків з InfoPath.

Приклад    Для цього введіть таке:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe"або вбудовування

/cache ClearAll

Запускає InfoPath та очищає кеш, у якому на комп’ютері зберігаються шаблони форм. Цей параметр використовується для видалення з комп’ютерів користувачів шаблонів форм, які не використовуються, та для збільшення доступного місця на диску. Цей параметр можна використовувати з наявною формою або з новою формою, створеною на основі цього шаблону форми.

Приклад    Щоб запустити InfoPath, відкрити форму MyForm.xml і очистити кеш від усіх шаблонів форм, введіть таке

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" MyForm. XML /cache ClearAll

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×