Перемикачі командного рядка для InfoPath

Примітка.: Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Команди, яка запускає програму Microsoft InfoPath 2010 – це infopath.exe. Перемикач командного рядка є додавання скісна риска слідує ім'я команди та будь-які параметри.

У цій статті

Що таке команди та перемикачі?

Одноразове використання перемикача через додавання його до команди Виконати

Багаторазове використання параметра через створення ярлика

Доступні перемикачі та параметри

Що таке команди та їх параметри?

Під час кожного запуску програми, які виконання команди infopath.exe, хоча ви не зазвичай тип команди або навіть не відображається. Можна змінити певні параметри запуску програми за допомогою додавання підкоманд перехід до команди infopath.exe.

Перемикач має таку структуру: пробіл після основної команди, ліва скісна риска та ім’я перемикача, який містить відомості про те, як саме слід виконувати команду.

Одноразове використання перемикача через додавання його до команди Виконати

По-перше, перевірте розташування файлу infopath.exe на вашому комп'ютері. Якщо під час інсталяції програми InfoPath 2010 прийнято розташування папки за промовчанням, infopath.exe файл знаходиться в наведених нижче дій:

c:\Program files\microsoft office\office14\infopath.exe

Примітка.: Якщо комп'ютер працює під керуванням ОС Windows 64-розрядної операційної системи інстальовано InfoPath 2010 32-розрядну версію, використовуйте c:\program файли (x86) \microsoft office\office14\infopath.exe.

Якщо ви не можете знайти файл infopath.exe в цьому розташуванні, знайдіть файл і занотуйте повний шлях.

 1. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Windows 7 і Windows Vista   

   • Натисніть кнопку Пуск, наведіть вказівник миші на пункт Усі програми, клацніть Стандартні та виберіть пункт Виконати.

  • ОС Windows XP   

   • Натисніть кнопку Пуск і виберіть команду Виконати.

 2. У діалоговому вікні виконати введіть у лапках, введіть повний шлях до файлу infopath.exe а потім введіть інший лапки. Крім того, клацніть Огляд знайдіть і виберіть файл. У цьому випадку лапки сервером автоматично.

 3. Після закриття лапок введіть пробіл і потрібний параметр.

  "c:\program files\microsoft office\office14\infopath.exe" або вбудовування

Під час наступного запуску програми InfoPath 2010, відкриється програма як зазвичай. Щоб зробити доступними для повторного використання вашого настроюваного запуску, у розділі далі.

Примітки.: 

 • Перемикачі виконується без урахування регістра. Наприклад, /EMBEDDING функції ж, як або вкладення.

 • Не забувайте ставити один пробіл перед ключовим параметром і по одному — перед кожним із його вкладених параметрів.

Багаторазове використання параметра через створення ярлика

Щоб зробити доступним для повторного використання настроєний настройки, можна зберегти їх на робочому столі сполучення клавіш. Для виконання цієї процедури потрібно підтвердити розташування InfoPath.exe файлу на комп'ютері. Якщо під час інсталяції програми InfoPath прийнято розташування папки за промовчанням, файл infopath.exe напевно, розташовано. C:\Program Files\Microsoft Office\Office 14\. Якщо ви не можете знайти файл infopath.exe в цьому розташуванні, знайдіть файл і занотуйте повний шлях до нього.

 1. Клацніть правою кнопкою миші на робочому столі Windows, наведіть вказівник миші на пункт Створити та виберіть пункт Ярлик із контекстного меню.

 2. У майстрі створення ярлика в полі Введіть розташування елемента введіть подвійні лапки, повний шлях до файлу infopath.exe (включно з іменем файлу) а потім подвійні лапки.

 3. Після подвійні лапки введіть пробіл після змінення та будь-які параметри, які потрібно використовувати. Наприклад, можна ввести: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters відділу = 10 & організації = 325.

  Примітки.: 

  • Перемикачі виконується без урахування регістра. Наприклад, /EMBEDDING функції ж, як або вкладення.

  • Не забувайте ставити один пробіл перед ключовим параметром і по одному — перед кожним із його вкладених параметрів.

 4. Натисніть кнопку Далі.

 5. У полі Введіть ім'я ярлика введіть ім'я для ярлика та натисніть кнопку Готово. Майстер створює ярлик і розташовує його на робочому столі.

Можна створити багато різних ярликів, кожен із яких застосовуватиме до програми під час запуску різні перемикачі й параметри.

Доступні перемикачі та параметри

У наведеній нижче таблиці містить список усіх перемикачів і параметрів, доступних у програмі InfoPath.

Перемикач і параметр

Опис

форма

Відкриття вказаного форми, які зможуть заповнювати. Ім'я форми, може бути ім'я файлу, на повне шлях та ім'я файлу або сторінкам ім'я ресурсу (URN).

Приклад    Щоб запустити InfoPath і відкрити форму MyForm. XML, введіть такі дані:

«C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe» «C:\New Forms\MyForm.xml»

шаблон форми

Відкриття нової форми, на основі вказаного шаблону, тож ви можете заповнити. Ім'я форми, може бути ім'я файлу, на повне шлях та ім'я файлу або URN.

Приклад    Щоб запустити InfoPath і відкрити нову форму на основі шаблону форми ExpenseReportTemplate.xsn, введіть такі дані:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" ExpenseReportTemplate.xsn

форма шаблон /InputParameters param1 = значення & param2 = значення & param3 = значення

Відкриття нової форми, на основі шаблону форми, опублікованими на спільній мережній папці і передає параметрів у формі. Шаблон форми має містити керований код або сценарій для обробки параметрів у параметрі /InputParameters. . Ім'я шаблону форми може бути ім'я файлу, на повне шлях та ім'я файлу або URN.

Список параметрів починається після параметрі /InputParameters. з пробілу а потім іде ім'я параметра, знак рівності (=) та значення параметра. Кожного параметра розділяються амперсандом (&). Не використовуйте пробіли між амперсанд і кожного параметра.

Ім'я параметра без значення передається як параметр з null-значення, а значення без відповідного імені параметра ігнорується.

Додаткові відомості про обробки вхідних параметрів відображається посилання розробників InfoPath.

Приклад    Уявіть, що у вас є шаблону форми, ExpenseReportTemplate.xsn, зі сценарієм, що може обробляти два параметри вводу відділу та організації. Шаблон форми Опубліковано у спільній мережній папці NewForms на сервері називається звітів. Щоб почати InfoPath і відкриття шаблону форми з підрозділом параметр, що дорівнює 10 і організації параметр, що дорівнює 325, введіть такі дані:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters відділу = 10 & організації = 325

форма шаблону /InputParameters? param1 = значення & param2 = значення & param3 = значення

Відкриття нової форми на основі шаблону форми, опубліковані на сервері SharePoint а потім передає параметрів у формі. Шаблон форми має містити керований код або сценарій для обробки параметрів у параметрі /InputParameters. . Ім'я шаблону форми може бути ім'я файлу, на повне шлях та ім'я файлу або URN.

Список параметрів починається після на для ім'я шаблону зі знаком питання (?), а потім ім'я параметра, знак рівності (=) та значення параметра. Кожного параметра розділяються амперсандом (&). Не використовуйте пробіли між амперсанд і кожного параметра.

Ім'я параметра без значення передається як параметр з null-значення, а значення без відповідного імені параметра ігнорується.

Додаткові відомості про дати керованих коду для вхідних параметрів відображається посилання розробників InfoPath.

Приклад    Уявіть, що у вас є шаблону форми, ExpenseReportTemplate.xsn, з керований код, що може обробляти два параметри вводу відділу та організації. Шаблон форми опубліковано на сервері SharePoint з URL-адресу http://fabrikam. Щоб почати InfoPath і відкриття шаблону форми з підрозділом параметр, що дорівнює 10 і організації параметр, що дорівнює 325, введіть такі дані:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\InfoPath.exe" http://fabrikam/ExpenseReportTemplate.xsn?department=10&organization=325

або створити форму /defaultsavelocation < URL-адреса >

Параметр або новий відкриється наявну форму, /defaultsavelocation параметр автоматично встановлює шлях для діалогового вікна Збереження документа до до вказаного сторінкам Уніфікований покажчик ресурсу (URL). URL-адреси з'явиться у діалоговому вікні Збереження документа вперше, що зберігається у формі.

Приклад    Щоб запустити InfoPath, відкрити форму MyForm. XML і встановити шлях, де користувача можна зберегти у формі C:\MyForms, введіть такі дані:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" або новий MyForm. XML /defaultsavelocation C:\MyForms

форма шаблон /defaultsavelocation < URL-адреса >

Відкриття нової форми на основі шаблону форми та установлює шлях для діалогового вікна Зберегти як вказаною URL-Адресою. URL-адреси з'явиться у діалоговому вікні Збереження документа вперше, що зберігається у формі.

Приклад    Щоб запустити InfoPath, відкрити нову форму на основі шаблону форми ExpenseReportTemplate.xsn а потім задайте шлях розташування користувача для збереження форми до бібліотеки документів Windows SharePoint Serviceshttp://fabrikam/sites/Reports, введіть такі дані:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ExpenseReportTemplate.xsn" /defaultsavelocation http://fabrikam/sites/Reports

/ Агрегація "form1 | form2 | form3» «шаблону форми»

Злиття форм у списку форма в одну на основі шаблону форми (файлу. xsn). Форми окремих імен у списку форма не має взяти в лапки. Списку всієї форми можна взяти в лапки. Форма імена мають бути розділені на "|" символ (вертикальна риска). Шаблон форми, який використовується для виконання злиття також вказаний. Злиття починається з використанням даних за промовчанням для шаблону форми.

Приклад     Ви хочете, щоб об'єднати форми MyForm1.xml і MyForm2.xml до нової форми на основі шаблону форми ExpenseReportTemplate.xsn. Новий шаблон зберігається на комп'ютері в папці форм. Щоб запустити InfoPath і об'єднання двох наявних форм, введіть такі дані:

C:\Program files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe /aggregate "form1.xml" | «form2.xml», «formtemplate.xsn»

/Design шаблону форми

Відкриття вказаного шаблону в режимі конструктора. Якщо вказано ні шаблону форми, InfoPath починається в режимі конструктора без шаблону форми.

Приклад    Щоб запустити InfoPath у режимі конструктора з шаблону форми ExpenseReportTemplate.xsn, введіть такі дані:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" /design ExpenseReportTemplate.xsn

/ дизайн /forcesaveas шаблону форми

Відкриття вказаного шаблону в режимі конструктора. Ви можете вносити зміни до шаблону форми, але потрібно зберегти шаблон форми в розташуванні, крім того, де ви відкрили шаблону форми.

Порада.: Використовуйте цей параметр для відкриття та змінення наявного шаблону форми, який вже Опубліковано. Цей перемикач може допомогти запобігти перезаписуючи шаблону форми в розташуванні публікації, вимагаючи збереження шаблону форми в іншому розташуванні. Якщо перезаписати опублікованого шаблону форми, зберігаючи шаблону форми в розташуванні публікації, а не за допомогою майстра публікацій, користувачі не зможете для створення нової форми або змінення наявних форм, на основі цього шаблону форми. Після того, як зберегти шаблону форми до іншого розташування а потім змініть шаблону форми, можна використати майстер публікації для публікування та перезаписування шаблону форми в розташуванні публікації.

Приклад    Щоб запустити InfoPath у режимі конструктора з шаблону форми ExpenseReportTemplate.xsn та переконатися, що не буде перезаписано шаблону форми у вихідному розташуванні, введіть такі дані:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" /design ExpenseReportTemplate.xsn /forcesaveas

/ дизайн /readonly шаблону форми

Відкриття вказаного шаблону в режимі конструктора. Ви можете вносити зміни до шаблону форми, але потрібно зберегти шаблон форми в розташуванні, крім того, де ви відкрили шаблону форми.

Порада.: Використовуйте цей параметр для відкриття та змінення наявного шаблону форми, який вже Опубліковано. Цей перемикач може допомогти запобігти перезаписуючи шаблону форми в розташуванні публікації, вимагаючи збереження шаблону форми в іншому розташуванні. Якщо перезаписати опублікованого шаблону форми, зберігаючи шаблону форми в розташуванні публікації, а не за допомогою майстра публікацій, користувачі не зможете для створення нової форми або змінення наявних форм, на основі цього шаблону форми. Після того, як зберегти шаблону форми до іншого розташування а потім змініть шаблону форми, можна використати майстер публікації для публікування та перезаписування шаблону форми в розташуванні публікації.

Приклад    Щоб запустити InfoPath у режимі конструктора з шаблону форми ExpenseReportTemplate.xsn та переконатися, що не буде перезаписано шаблону форми у вихідному розташуванні, введіть такі дані:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" /design ExpenseReportTemplate.xsn /readonly

/embedding

Запуск програми InfoPath без відображення вікна Microsoft Office InfoPath . Розробники Використовуйте цей параметр, коли тестування настроюваних застосунків з програмою InfoPath.

Приклад    Для цього введіть такі дані:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe"або вбудовування

/Cache ClearAll

Запуск програми InfoPath і очищення кешу, у якому зберігаються шаблони на комп'ютері. Використовуйте цей параметр, щоб видалити шаблонів форм, які не використовуються на комп'ютерах користувачів і збільшити доступний обсяг дискового простору. Цей параметр можна використовувати наявну форму або нової форми на основі шаблону форми.

Приклад    Щоб запустити InfoPath, відкрити форму MyForm. XML і очистити кеш від усіх шаблонів форм, введіть такі дані

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" MyForm. XML /cache ClearAll

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×