Основні відомості про запити

Якщо необхідно переглянути, додати, змінити або видалити дані з бази даних, використовуйте запит.

Завдяки використанню запитів можна отримати відповіді на багато спеціальних питань стосовно даних, на які важко знайти відповідь шляхом безпосереднього вивчення табличних даних. Можна використовувати запити для фільтрування даних, виконання обчислень із даними та зведення даних. Також можна використовувати запити для автоматизації багатьох завдань керування даними та для перегляду змін у даних до їх затвердження.

Примітка.: Агрегатні функції запитів, зокрема Sum і Count, недоступні у веб-запитах.

Використання запитів полегшує багато завдань баз даних.

У цій статті

Огляд

Пошук підмножин даних у таблиці

Одночасний перегляд даних у кількох таблицях

Змінення запитання за допомогою параметрів

Виконання обчислень на основі даних

Перегляд зведених або агрегатних даних

Створення нової таблиці за допомогою даних інших таблиць

Додавання даних до таблиці, використовуючи дані з інших таблиць

Автоматичне змінення даних

Автоматичне видалення даних

Огляд

У цій статті наведено основні відомості про запити та наведено приклади їхніх типів.

Запит – це вимога на отримання результатів даних, виконання дій із даними або те та інше. За допомогою запиту можна поставити просте питання, виконати розрахунки, об’єднати дані з різних таблиць або навіть додати, змінити чи видалити дані таблиці. Запити, які використовуються для отримання даних із таблиць або здійснення розрахунків, називаються вибірковими запитами. Запити, які додають, змінюють або видаляють дані, називаються запитами на змінення.

Також можна скористатися запитом, щоб отримати дані для форми або звіту. У базі даних, яка правильно побудована, дані, які необхідно представити за допомогою форми або звіту, часто розміщені в кількох різних таблицях. За допомогою запиту можна зібрати необхідні дані до складання форми або звіту.

Щоб отримати докладніші відомості про використання запиту для забезпечення необхідними даними форм або звітів, перейдіть за посиланнями в розділі «Див. також» або скористайтеся довідкою.

Відкривання існуючого запиту

Якщо ви незнайомі з областю переходів, то можете не знати, як відкрити вже існуючий запит. Область переходів – це функція, яка заміняє вікно бази даних у версіях, що передують версії Access 2007. Область переходів відображається з лівого боку екрана.

Щоб відкрити будь-який об’єкт бази даних, зокрема запит, можна двічі клацнути цей об’єкт в області переходів.

Використання бази даних «Борей» для наведення прикладів

Примітка.: Для прикладів у цій статті використано базу даних, створену за допомогою шаблону бази даних «Борей» 2010.

 1. Відкрийте вкладку Файл і виберіть команду Створити.

 2. На середній панелі в розділі Наявні шаблони виберіть пункт Зразки шаблонів, а потім клацніть елемент Борей.

 3. На правій панелі в полі «Ім’я файлу» перегляньте ім’я файлу бази даних і змініть його. Можна також вибрати інше розміщення файлу, клацнувши піктограму папки.

 4. Натисніть кнопку Створити.

 5. Для відкривання бази даних виконайте вказівки на сторінці Northwind Traders (на вкладці об’єкта Початкова сторінка), а потім закрийте діалогове вікно входу.

На початок сторінки

Пошук підмножин даних у таблиці

Інколи виникає необхідність переглянути дані таблиць, проте здебільшого необхідно переглянути лише дані певних полів або дані певних полів, що відповідають певним критеріям. Щоб переглянути такі дані таблиць, використовується вибірковий запит.

Припустімо, необхідно переглянути перелік товарів та їхні ціни. Можна створити запит, який поверне відомості про товари й ціни, за допомогою наведеної нижче процедури.

 1. Відкрийте базу даних Northwind 2007, яку ви раніше створили, виконавши ці дії.

 2. На вкладці Створити в групі Запити натисніть кнопку Конструктор запиту.

 3. У діалоговому вікні Відображення таблиці на вкладці Таблиці двічі клацніть елемент Товари.

 4. Закрийте діалогове вікно Відображення таблиці.

 5. У таблиці "Товари" двічі клацніть пункти Назва товару та Ціна за прейскурантом, щоб додати їх до бланку запиту.

 6. На вкладці Конструктор у групі Результати натисніть кнопку Запуск.

  Запуститься запит, потім відобразиться перелік товарів і їхні ціни.

На початок сторінки

Одночасний перегляд даних у кількох таблицях

Таблиці у правильно побудованій базі даних мають між собою логічні зв’язки. Ці зв’язки існують на основі спільних полів таблиць. Щоб переглянути дані у зв’язаних таблицях, використовується вибірковий запит.

Припустімо, необхідно переглянути замовлення для клієнтів, які мешкають у певному місті. Дані стосовно замовлень і клієнтів зберігаються у двох таблицях в одній базі даних. Кожна таблиця має поле ідентифікатора клієнта, яке формує основу зв’язок "один-до-багатьох" між двома таблицями. Можна створити запит, який знайде замовлення клієнтів із певного міста, наприклад Донецька, за допомогою наведеної нижче процедури.

 1. Відкрийте базу даних Northwind 2007, яку ви раніше створили, виконавши ці дії.

 2. На вкладці Створити в групі Запити натисніть кнопку Конструктор запиту.

 3. У діалоговому вікні Відображення таблиці на вкладці Таблиці двічі клацніть елементи Клієнти й Замовлення.

 4. Закрийте діалогове вікно Відображення таблиці.

  Зверніть увагу на лінію, що називається зв’язком, яка з'єднує поле ідентифікатора в таблиці «Клієнти» з полем ідентифікатора клієнта в таблиці «Замовлення». Ця лінія показує зв’язок між двома таблицями.

 5. У таблиці «Клієнти» двічі клацніть поля Компанія й Місто, щоб додати їх до бланка запиту.

 6. На бланку запиту у стовпці Місто зніміть прапорець у рядку Відображення.

 7. У рядку Критерії стовпця Місто введіть Донецьк.

  Якщо прапорець Відображення знято, місто в результатах запиту не відображається, а слово Донецьк, введене в рядку Критерії, вказує, що необхідно відображати лише записи зі значенням "Донецьк" у полі "Місто". У такому випадку запит повертає тільки клієнтів із Донецька: Компанію L і Компанію AA.

  Зверніть увагу, що немає необхідності відображати поле для застосування до нього критерію.

 8. У таблиці «Замовлення» двічі клацніть поля Ідентифікатор замовлення та Дата замовлення, щоб додати їх до наступних двох стовпців у бланку запиту.

 9. На вкладці Конструктор у групі Результати натисніть кнопку Запуск.

  Після виконання запиту відобразиться перелік замовлень для клієнтів із Донецька.

 10. Натисніть сполучення клавіш CTRL+S, щоб зберегти запит.

  Відобразиться діалогове вікно Зберегти як.

 11. У полі Ім’я запиту введіть Замовлення за містом і натисніть кнопку OK.

На початок сторінки

Змінення запитання за допомогою параметрів

Інколи може виникати необхідність виконати запит, який незначно відрізняється від запиту, що вже існує. Можна змінити вихідний запит, застосувавши нові критерії, але, якщо необхідно часто використовувати варіанти певного запиту, є сенс скористатися параметризованим запитом. Під час виконання параметризованого запиту буде запропоновано вказати значення полів. Будуть використані ті значення, які ви вкажете для створення критеріїв запиту.

У попередньому прикладі було створено запит, який відображає замовлення клієнтів із Донецька. За допомогою наведеної нижче процедури можна так змінити запит, щоб щоразу під час його виконання з’являлася підказка вказати місто.

 1. Відкрийте базу даних Northwind 2007, яку ви раніше створили, виконавши ці дії.

 2. Натисніть клавішу F11, щоб відобразити область переходів.

  Примітка.: Якщо область переходів відображається, цей крок не потрібний.

 3. В області переходів клацніть правою кнопкою миші запит із назвою Замовлення за містом (створений у попередньому розділі) і виберіть елемент контекстного меню Конструктор.

 4. На бланку запиту в рядку Критерії в стовпці "Місто" видаліть Донецьк і введіть [Для якого міста?].

  Рядок [Для якого міста?] – це параметр, який слід вказувати. Квадратні дужки означають, що параметр необхідно ввести, коли виконуватиметься запит, а текст (у цьому випадку Для якого міста?) – це питання, яке відображатиметься, коли з’явиться запит на введення значення параметра.

  Примітка.: У тексті підказки не можна використовувати ні крапку (.), ні знак оклику (!).

 5. Увімкніть прапорець у рядку Відображення стовпця «Місто», щоб місто відображалося в результатах запиту.

 6. На вкладці Конструктор у групі Результати натисніть кнопку Запуск.

  Відобразиться підказка ввести значення параметра «Місто».

 7. Введіть Івано-Франківськ і натисніть клавішу Enter.

  Запит буде виконано, і відобразяться замовлення клієнтів з Івано-Франківська.

  Але що робити, якщо ви не знаєте, яке значення ввести? Щоб зробити параметр гнучкішим, можна скористатися символами узагальнення як частиною підказки.

 8. На вкладці Основне у групі Подання натисніть кнопку Вигляд і виберіть пункт Конструктор.

 9. На бланку запиту в рядку Критерії стовпця Місто введіть Like [Для якого міста?]&"*".

  У цьому тексті підказки параметра ключове слово Like, символ амперсанда (&) і зірочка (*) у лапках дають змогу користувачу ввести комбінацію символів, включно із символами узагальнення, щоб повернути низку результатів. Наприклад, якщо користувач введе *, запит поверне всі міста, якщо введе Л – усі міста, назва яких починається з літери "Л", а якщо *с* – усі міста, назва яких містить літеру "с".

 10. На вкладці Конструктор у групі Результати натисніть кнопку Запуск.

  Коли з’явиться запит, введіть Івано та натисніть клавішу Enter.

 11. Запит буде виконано, і відобразяться замовлення клієнтів з Івано-Франківська.

Визначення типу даних параметра

Можна також визначити, який тип даних має приймати параметр. Можна встановити тип даних для будь-якого параметра, але найбільш важливо встановити тип даних для числових і грошових даних або дати й часу. Якщо визначено тип даних, який має приймати параметр, відобразиться повідомлення про помилку у випадку введення неправильного типу даних, наприклад у разі введення текстового типу даних замість очікуваного грошового.

Примітка.: Якщо для параметра встановлено текстові дані, введення будь-яких даних інтерпретується як текст, і повідомлення про помилку не відображається.

Щоб визначити тип даних для параметра запиту, виконайте наведену нижче процедуру.

 1. Коли запит відкрито в поданні «Конструктор», на вкладці Конструктор у групі Відобразити або приховати натисніть кнопку Параметри.

 2. У діалоговому вікні Параметри запиту у стовпці Параметр введіть текст запиту для кожного параметра, для якого слід указати тип. Пам’ятайте, що кожен параметр має відповідати запиту, введеному в рядку Критерії бланка запиту.

 3. У стовпці Тип даних виберіть тип даних для кожного параметра.

На початок сторінки

Виконання обчислень на основі даних

Здебільшого таблиці не використовуються для збереження обчислених значень, що базуються на даних цієї ж бази даних. Наприклад, таблиця «Відомості про замовлення» в шаблоні Northwind 2007 не зберігає підсумки товарів, тому що підсумок будь-якого товару обчислюється за допомогою даних, які зберігаються в полях «Кількість», «Вартість одиниці товару» та «Знижка» таблиці «Відомості про замовлення».

У деяких випадках обчислені значення можуть ставати неактуальні через змінення значень, на яких вони базуються. Наприклад, немає необхідності зберігати в таблицях дані про вік особи, оскільки це значення потрібно оновлювати щороку. Замість цього зберігається дата народження цієї особи, а під час виконання запиту використовується вираз обчислення віку особи.

Для створення запиту, який розраховує підсумки товарів, що базуються на даних таблиці «Відомості про замовлення», дотримуйтеся наведеної послідовності дій.

 1. Відкрийте базу даних Northwind 2007, яку ви раніше створили, виконавши ці дії.

 2. На вкладці Створити в групі Запити натисніть кнопку Конструктор запиту.

 3. У діалоговому вікні Відображення таблиці на вкладці Таблиці двічі клацніть елемент Відомості про замовлення.

 4. Закрийте діалогове вікно Відображення таблиці.

 5. У таблиці «Відомості про замовлення» двічі клацніть елемент Ідентифікатор товару, щоб додати це поле до першого стовпця бланка запиту.

 6. У другому стовпці бланка запиту клацніть правою кнопкою миші рядок Поле і виберіть елемент контекстного меню Масштаб….

 7. У полі Масштаб введіть або вставте:

  Підсумок: ([Кількість]*[Вартість одиниці товару])-([Кількість]*[Вартість одиниці товару]*[Знижка]).

  Натисніть кнопку OK.

  Це обчислюване поле. Обчислювані поля перемножують кількість кожного товару на ціну за його одиницю, перемножують кількість кожного товару на ціну за одиницю та знижку на цей товар, а потім віднімають сумарну знижку від підсумкової вартості товару.

 8. На вкладці Конструктор у групі Результати виберіть команду Запуск.

  Запит буде виконано, і, відповідно до замовлення, відобразиться перелік товарів і підсумки.

 9. Щоб зберегти запит, натисніть клавіші Ctrl+S, а потім задайте запиту ім’я Проміжні підсумки товарів.

На початок сторінки

Перегляд зведених або агрегатних даних

Якщо таблиці використовуються для запису транзакцій або регулярного зберігання числових даних, корисно мати можливість перегляду таких даних у цілому, у вигляді сум або середніх величин.

Програма Access дозволяє здійснювати перегляд простих агрегатних даних у будь-якій таблиця даних, додаючи рядок підсумків. Рядок підсумків – це рядок внизу таблиці даних, у якому може відображатися запущений підсумок або інше агрегатне значення.

Примітка.: Рядок підсумків до таблиці даних веб-запиту додавати не можна.

Дотримуючись наведеної нижче послідовності дій, можна додати рядок підсумку до запиту підсумків товарів, створеного в попередньому прикладі.

 1. Виконайте запит "Проміжні підсумки товарів" і залиште результати відкритими у поданні таблиці даних.

 2. На вкладці Основне у групі Записи натисніть кнопку Підсумки.

  Внизу даних у табличному поданні з’явиться новий рядок зі словом Підсумок у першому стовпці.

 3. Клацніть клітинку в останньому рядку даних у табличному поданні з назвою Підсумок.

  У клітинці з’явиться кнопка зі стрілкою.

 4. Клацніть її, щоб відобразити доступні агрегатні функції.

  Оскільки стовпець містить текстові дані, існує лише два варіанти: Немає та Кількість.

 5. Виберіть елемент Кількість.

  Вміст клітинки зміниться з Підсумок на кількість значень стовпця.

 6. Клацніть суміжну клітинку (другий стовпець).

  У клітинці з’явиться кнопка зі стрілкою.

 7. Клацніть її та виберіть функцію Сума.

  У полі відобразиться сума значень стовпця.

 8. Залиште запит відкритим у вікні табличного подання даних.

Створення запиту підсумків для складніших зведень

Рядок підсумків у даних у табличному поданні дуже корисний, але для складніших запитань використовується запит підсумків. Запит підсумків – це вибірковий запит, який дозволяє групувати й підсумовувати дані. Наприклад, припустімо, необхідно відобразити загальний обсяг продажів товару. У запиті підсумків для відображення загального обсягу продажів товарів можна скористатись агрегатна функція «Сума».

Примітка.: У веб-запиті агрегатні функції використовувати не можна.

Щоб змінити запит підсумків товарів для отримання зведення підсумків товарів за одиницею товару, виконайте наведену нижче процедуру.

 1. На вкладці Основне у групі Подання натисніть кнопку Вигляд і виберіть пункт Конструктор.

  У поданні конструктора відкриється запит підсумків товарів.

 2. На вкладці Конструктор у групі Відображення або приховання натисніть кнопку Підсумки.

  На бланку запиту відобразиться рядок Підсумок.

  Примітка.: Незважаючи на подібні назви, рядок бланка Підсумок і рядок Підсумок даних у табличному поданні – це не одне й те саме.

  • Можна групувати елементи за значеннями полів за допомогою рядка бланка Підсумок.

  • До результатів запиту підсумків можна додати рядок даних у табличному поданні Підсумок.

  • Під час використання рядка бланка Підсумок необхідно вибрати агрегатну функцію для кожного поля. Якщо немає необхідності виконувати обчислення полів, можна групувати за полем.

 3. У другому стовпці бланка в рядку Підсумок виберіть у розкривному списку функцію Сума.

 4. На вкладці Конструктор у групі Результати натисніть кнопку Запуск.

  Запит виконається, і відобразиться перелік товарів із підсумками.

 5. Натисніть сполучення клавіш CTRL+S, щоб зберегти запит. Залиште запит відкритим.

Створення перехресного запиту для додавання іншого рівня групування

Тепер припустимо, що необхідно переглянути підсумки товарів, але також необхідно відобразити підсумки за місяцями так, щоб у кожному рядку відображалися підсумки для товару, а в кожному стовпці – підсумки за місяць. Щоб відобразити підсумки для товару й підсумки товарів за місяць, скористайтеся перехресний запит.

Примітка.: Перехресний запит не відображається у веб-браузері.

Можна знову змінити запит підсумків товарів так, що запит поверне рядки підсумків товарів і стовпці підсумків за місяць.

 1. На вкладці Основне у групі Подання натисніть кнопку Вигляд і виберіть пункт Конструктор.

 2. У групі Настроювання запиту натисніть кнопку Відобразити таблицю.

 3. У діалоговому вікні Відображення таблиці двічі клацніть елемент Замовлення й натисніть кнопку Закрити.

 4. На вкладці Конструктор у групі Тип запиту натисніть кнопку Перехресний.

  На бланку рядок Відображення приховано, а рядок Перехресний відображено.

 5. У третьому стовпці бланка двічі клацніть правою кнопкою миші рядок Поле та виберіть елемент контекстного меню Масштаб…. Відкриється поле Масштаб.

 6. У полі Масштаб введіть або вставте:

  Місяць: "Місяць " & DatePart("m"; [Дата замовлення]).

 7. Натисніть кнопку OK.

 8. У рядку Перехресний виберіть із розкривного списку такі значення: Заголовок рядка для першого стовпця, Значення для другого стовпця та Заголовок стовпця для третього стовпця.

 9. На вкладці Конструктор у групі Результати натисніть кнопку Запуск.

  Виконається запит, і відобразяться сукупні підсумки товарів за місяцем.

 10. Натисніть сполучення клавіш CTRL+S, щоб зберегти запит.

На початок сторінки

Створення нової таблиці за допомогою даних інших таблиць

Можна скористатися запитом на створення таблиці, щоб створити нову таблицю на основі даних, які зберігаються в інших таблицях.

Примітка.: Запит на створення таблиці не працює в браузері.

Наприклад, вам потрібно надіслати дані для чернігівських замовлень діловому партнеру з Чернігова, який для підготовки звітів використовує програму Access. Замість того, щоб надсилати всі дані замовлень, потрібно надіслати тільки дані, що стосуються чернігівських замовлень.

Можна побудувати вибірковий запит, який міститиме дані чернігівських замовлень, а потім скористатися ним для створення нової таблиці, дотримуючись наведеної нижче процедури.

 1. Відкрийте базу даних Northwind 2007, яку ви раніше створили, виконавши ці дії.

 2. Щоб виконати запит на створення таблиці, може знадобитися ввімкнути вміст бази даних за допомогою рядка повідомлень, який з’являється під стрічкою, якщо база даних під час її відкривання ненадійна.

  Активація бази даних

  • У рядку повідомлень виберіть пункт Увімкнути вміст.

  Якщо база даних перебуває в надійному розташуванні, рядок повідомлень не з’являється, і активувати вміст не потрібно.

 3. Закрийте форму діалогового вікна входу.

 4. На вкладці Створити в групі Запити натисніть кнопку Конструктор запиту.

 5. У діалоговому вікні Відображення таблиці двічі клацніть елементи Відомості про замовлення та Замовлення.

 6. Закрийте діалогове вікно Відображення таблиці.

 7. У таблиці Замовлення двічі клацніть поля Ідентифікатор клієнта та Місто доставки, щоб додати ці поля до бланку.

 8. У таблиці Відомості про замовлення двічі клацніть поля Ідентифікатор замовлення, Ідентифікатор товару, Кількість, Вартість одиниці товару та Знижка, щоб додати ці поля до бланку.

 9. У стовпці бланка Місто доставки зніміть прапорець у рядку Відображення. У рядку Критерії введіть 'Чернігів' (в одинарних лапках).

  Перевірте результати запиту, перш ніж використовувати їх для створення таблиці.

 10. На вкладці Конструктор у групі Результати натисніть кнопку Запуск.

 11. Натисніть сполучення клавіш CTRL+S, щоб зберегти запит.

  Відобразиться діалогове вікно Зберегти як.

 12. У полі Ім’я запиту введіть Запит замовлень із Чернігова та натисніть кнопку OK.

 13. На вкладці Основне, у групі Подання клацніть команду Вигляд і виберіть пункт Конструктор.

 14. На вкладці Конструктор, у групі Тип запиту натисніть кнопку Створення таблиці.

  З’явиться діалогове вікно Створити таблицю.

 15. У діалоговому вікні Створити таблицю в полі Ім’я таблиці введіть Замовлення з Чернігова та натисніть кнопку OK.

 16. На вкладці Конструктор у групі Результати натисніть кнопку Запуск.

 17. У діалоговому вікні підтвердження натисніть кнопку Так для підтвердження.

  Нову таблицю створено, і вона відображається в області переходів.

  Примітка.: Якщо таблиця із вказаним ім’ям уже існує, її буде видалено перед виконанням запиту.

 18. На вкладці Конструктор у групі Результати натисніть кнопку Запуск.

  Оскільки таблиця «Замовлення із Чернігова» існує, з’явиться діалогове вікно попередження.

 19. Щоб скасувати дію та відхилити діалогове вікно, виберіть Ні.

На початок сторінки

Додавання даних до таблиці, використовуючи дані з інших таблиць

Можна скористатися запитом на додавання, щоб отримати дані з однієї або кількох таблиць і додати їх до іншої таблиці.

Примітка.: Запит на додавання таблиці не працює в браузері.

Припустимо, ви створили спільну з чернігівським бізнес-партнером таблицю, але знаєте, що він також працює із клієнтами з Донбасу. Вам потрібно додати до таблиці рядки, які містять дані щодо Донбасу, перш ніж надати партнеру спільний доступ до таблиці.

Можна додати дані щодо Донбасу до таблиці «Замовлення з Чернігова», створеної в попередньому прикладі, дотримуючись наведеної нижче процедури.

 1. У поданні ''Конструктор'' відкрийте запит з ім’ям ''Запит замовлень із Чернігова''.

 2. На вкладці Конструктор у групі Тип запиту натисніть кнопку Додавання. Відкриється діалогове вікно Додавання.

 3. У діалоговому вікні Додавання клацніть кнопку зі стрілкою в полі Ім’я таблиці та виберіть елемент розкривного списку Замовлення з Чернігова.

 4. Натисніть кнопку OK.

  Діалогове вікно Додавання закриється. На бланку зникне рядок Відображення, а з’явиться рядок Додавання до.

 5. На бланку в рядку Критерії стовпця "Місто доставки" видаліть "Чернігів" і введіть Донбас.

 6. У рядку Додавання до виберіть відповідне поле для кожного стовпця.

  У цьому прикладі значення рядка Додавання до має відповідати значенню рядка Поле, але це не обов’язково для функціонування запиту на додавання.

 7. На вкладці Конструктор у групі Результати натисніть кнопку Запуск.

Примітка.:  Під час виконання запиту, для якого повертається велика кількість даних, може відображатися повідомлення про помилку, у якому зазначається, що ви не зможете скасувати цей запит. Щоб забезпечити виконання запиту, спробуйте збільшити граничний розмір сегмента пам’яті до 3 МБ.

На початок сторінки

Автоматичне змінення даних

Можна скористатися запитом на оновлення для змінення даних у таблицях. За допомогою цього запиту також можна ввести критерії для визначення рядків, які потрібно оновити. Запит на оновлення надає можливість переглянути оновлені дані до виконання оновлення.

Увага!: Запит на змінення не можна скасувати. Потрібно робити резервні копії таблиці, які будуть оновлені за допомогою запиту на оновлення.

Примітка.: Запит на оновлення таблиці не працює в браузері.

У попередньому прикладі ви додали рядки до таблиці «Замовлення з Чернігова». У цій таблиці поле «Ідентифікатор товару» відображає числовий ідентифікатор товару. Щоб зробити дані зручнішими для створення звітів, може знадобитися замінити ідентифікатори товарів їх назвами. Щоб замінити ідентифікатори товарів, спочатку необхідно змінити тип даних поля «Ідентифікатор товару» в таблиці «Замовлення з Чернігова» з числових на текстові, щоб поле «Ідентифікатор товару» могло приймати назви товарів.

Можна оновити значення в таблиці «Замовлення з Чернігова» за допомогою наведених нижче дій.

 1. Відкрийте таблицю «Замовлення з Чернігова» в поданні конструктора.

 2. У рядку «Ідентифікатор товару» змініть тип даних зі значення Число на Текст.

 3. Збережіть і закрийте таблицю «Замовлення з Чернігова».

 4. На вкладці Створення у групі Запити натисніть кнопку Конструктор запитів.

 5. У діалоговому вікні Відображення таблиці двічі клацніть елементи Замовлення з Чернігова та Товари.

 6. Закрийте діалогове вікно Відображення таблиці.

 7. На вкладці Конструктор у групі Тип запиту натисніть кнопку Оновлення.

  На бланку зникнуть рядки Сортування й Відображення, і з’явиться рядок Оновлення до.

 8. У таблиці Замовлення з Чернігова двічі клацніть елемент Ідентифікатор товару, щоб додати його до бланку.

 9. На бланку в рядку Оновлення до стовпця Ідентифікатор товару введіть або вставте таке:

  [Товари].[Назва товару].

  Порада.: Можна скористатися запитом на оновлення, щоб видалити значення полів за допомогою пустого рядка ("") або значення NULL у рядку Оновлення до.

 10. У рядку Критерії введіть або вставте:

  [Ідентифікатор товару] Like ([Товари].[Ідентифікатор]).

  Ключове слово Like необхідне, тому що поля, які порівнюються, містять різні типи даних ("Ідентифікатор товару" – текстові дані, а "Ідентифікатор" – числові).

 11. У вікні табличного подання даних можна переглянути, які значення будуть змінені за допомогою запиту на оновлення.

  На вкладці Конструктор у групі Результати натисніть кнопку Вигляд і виберіть пункт Подання таблиці.

  Запит поверне перелік ідентифікаторів товарів, які буде оновлено.

 12. На вкладці Конструктор у групі Результати натисніть кнопку Запуск.

  Під час відкривання таблиці «Замовлення з Чернігова» в полях ідентифікаторів товарів числові значення будуть замінені на назви товарів із таблиці «Товари».

На початок сторінки

Автоматичне видалення даних

Щоб видалити дані з таблиць, можна скористатися запитом на видалення. За допомогою запиту на видалення можна також ввести критерії для визначення, які рядки потрібно видалити. Запит на видалення надає можливість переглянути рядки, що мають бути видалені, до виконання видалення.

Примітка.: Запит на видалення таблиці не працює в браузері.

Припустімо, ви збираєтеся надіслати таблицю «Замовлення з Чернігова» (оновлену в попередньому прикладі) своєму бізнес-партнеру з Чернігова й помічаєте, що деякі рядки містять кілька пустих полів. Вам потрібно видалити рядки, які містять пусті поля, до надсилання таблиці. Можна просто відкрити таблицю й видалити рядки вручну, але, можливо, зручніше буде скористатися запитом на видалення, якщо таких рядків багато та є чіткі критерії щодо рядків, які потрібно видалити.

Можна скористатися запитом на видалення рядків із таблиці «Замовлення з Чернігова», які не мають значення для ідентифікатора замовлення, дотримуючись наведеної нижче процедури.

 1. На вкладці Створити в групі Запити натисніть кнопку Конструктор запиту.

 2. У діалоговому вікні Відображення таблиці двічі клацніть елемент Замовлення з Чернігова.

 3. Закрийте діалогове вікно Відображення таблиці.

 4. На вкладці Конструктор у групі Тип запиту натисніть кнопку Видалення.

  На бланку зникнуть рядки Сортування й Відображення, і з’явиться рядок Видалення.

 5. У таблиці Замовлення з Чернігова двічі клацніть поле Ідентифікатор замовлення, щоб додати його до бланку.

 6. На бланку в рядку Критерії стовпця "Ідентифікатор замовлення" введіть Is Null.

 7. На вкладці Конструктор у групі Результати натисніть кнопку Запуск.

На початок сторінки

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×