Оператори обчислення та пріоритет в Excel

Оператори визначають тип обчислення (додавання, віднімання, множення та ділення), яке потрібно виконати з елементами формули. Обчислення виконуються в стандартному порядку, але його можна змінити за допомогою дужок.

Існує чотири різні типи операторів обчислення: арифметичні, порівняльні, оператори об’єднання тексту й оператори посилання.

Арифметичні оператори

Для арифметичних операцій, таких як додавання, віднімання, множення, об’єднання чисел і створення числових результатів, використовуються зазначені нижче арифметичні оператори.

Арифметичний оператор

Значення

Приклад

+ (знак плюс)

Додавання

3+3

– (знак мінус)

Віднімання
Від'ємність

3–1
–1

* (зірочка)

Множення

3*3

/ (коса риска)

Ділення

3/3

% (знак відсотка)

Percent

20 %

^ (кришка)

Піднесення до степеня

3^2

Оператори порівняння

Нижче наведено оператори, за допомогою яких можна порівняти два значення. Результатом порівняння є логічне значення: ІСТИНА або ХИБНІСТЬ.

Оператор порівняння

Значення

Приклад

= (знак рівності)

Дорівнює

A1=B1

> (знак "більше")

Більше

A1>B1

< (знак "менше")

Менше

A1<B1

>= (знак "більше або дорівнює")

Більше або дорівнює

A1>=B1

<= (знак "менше або дорівнює")

Менше або дорівнює

A1<=B1

<> (знак нерівності)

Не дорівнює

A1<>B1

Оператор об’єднання тексту

Амперсанд (&) використовується, щоб об’єднати кілька текстових рядків в один фрагмент тексту.

Текстовий оператор

Значення

Приклад

& (амперсанд)

Об’єднує два значення в одне безперервне текстове значення

("Північний"&"вітер")

Оператори посилань

За допомогою зазначених нижче операторів можна об’єднувати діапазони клітинок для обчислень.

Оператор посилання

Значення

Приклад

: (двокрапка)

Оператор діапазону, який створює посилання на всі клітинки, розташовані між двома посиланнями, включно з ними

B5:B15

; (крапка з комою)

Оператор об’єднання, який об’єднує кілька посилань в одне

SUM(B5:B15;D5:D15)

(пробіл)

Оператор перетину, який створює одне посилання на спільні клітинки двох діапазонів

B7:D7 C6:C8

Іноді порядок виконання обчислень може вплинути на результат формули, тому важливо розуміти, як визначається порядок і як його можна змінити для отримання потрібних результатів.

Порядок обчислення

Формули обчислюють значення в певному порядку. Формула в Microsoft Excel завжди починається зі знака рівності (=). Знак рівності свідчить про те, що подальші знаки утворюють формулу. Елементи, які йдуть за знаком рівності, є операндами, розділеними операторами обчислень. Формула обчислюється зліва направо, відповідно до визначеного порядку для кожного оператора у формулі.

Пріоритет операторів

Якщо в одній формулі використовується декілька операторів, Microsoft Excel виконує операції в послідовності, показаній у нижченаведеній таблиці. Якщо формула містить оператори з однаковим пріоритетом — наприклад, оператори ділення та множення — вони виконуються зліва направо.

Оператор

Опис

: (двокрапка)

(один пробіл)

, (кома)

Оператори посилань

Заперечення (як –1)

%

Відсоток

^

Піднесення до степеня

* та /

Множення та ділення

+ і –

Додавання та віднімання

&

Об’єднання двох текстових рядків в один (конкатенація)

=
< >
<=
>=
<>

Порівняння

Використання круглих дужок

Щоб змінити порядок виконання, візьміть у дужки частину формули, яка повинна виконуватися першою. Наприклад, результатом цієї формули буде число 11, оскільки Microsoft Excel виконує множення перед додаванням. У цій формулі число 2 множиться на 3, а потім до результату додається число 5.

=5+2*3

На відміну від цього, якщо використати дужки для змінення синтаксису, Excel додасть 5 і 2, а потім помножить на 3. В результаті отримаємо 21.

=(5+2)*3

У наведеному нижче прикладі дужки навколо першої частини формули визначають такий порядок обчислень: обчислюється значення B4+25, а потім результат ділиться на суму значень у клітинках D5, E5 та F5.

=(B4+25)/SUM(D5:F5)

Докладні відомості про пріоритет операторів див. в цьому відео.

Кожен з операторів у формулі Excel підтримує певні типи значень. Якщо ви введете значення іншого типу, Excel інколи може перетворювати їх.

Формула

Значення

Пояснення

= "1"+"2"

3

Якщо ви використовуєте знак "плюс" (+), Excel очікує числа у формулі. Хоча лапки означають, що значення 1 і 2 текстові, Excel автоматично перетворює їх на числа.

= 1+"$4.00"

5

Якщо формула очікує числа, Excel перетворює текстові значення на числові (якщо це можливо).

= "6/1/2001"-"5/1/2001"

31

Excel інтерпретує текст як дату у форматі мм/дд/рррр, перетворює дати на порядкові номери, а потім обчислює різницю між ними.

=SQRT ("8+1")

#VALUE!

Excel не може перетворити текст на число, тому що вираз "8+1" не можна перетворити на число. Замість "8+1" можна вказати "9" або "8"+"1". Це дасть змогу змінити формат і поверне значення 3.

= "A"&TRUE

ATRUE

Якщо очікується текст, Excel перетворює числа й логічні значення, як-от TRUE та FALSE на текст.

Відповіді на запитання щодо конкретних функцій

Опублікувати запитання на форумі спільноти Excel

Допомога в удосконаленні програми Excel

Маєте пропозиції щодо того, як покращити наступну версію програми Excel? Тоді перегляньте розділи на веб-сайті Excel User Voice

Див. також

Основні математичні операції в Excel

Використання Microsoft Excel як калькулятора

Огляд формул в Excel

Способи уникнення недійсних формул

Пошук і виправлення помилок у формулах

Сполучення клавіш і функціональні клавіші в Excel

Функції Excel (за алфавітом)

Функції Excel (за категоріями)

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×