Оновлення даних у наявній діаграмі

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Коли ви створюєте діаграму, вам може знадобитися внести зміни до її вихідних даних у аркуш. Щоб внесені зміни відобразилися на діаграмі, можна оновити її одним зі способів, які пропонує Microsoft Office Excel. Можна миттєво оновити діаграму, використовуючи змінені значення, або динамічно змінити вихідні дані, на основі яких її створено. Крім того, можна оновити діаграму, додавши, змінивши або видаливши дані.

Змінення даних, на яких базується діаграма

Коли ви оновлюєте дані, на яких базується діаграма, також змінюються відображені на ній дані та її зовнішній вигляд. Масштаб цих змін залежить способу визначення вихідних даних діаграми. Можна автоматично оновлювати діаграму під час змінення значень на аркуші або ж динамічно змінювати вихідні дані, на основі яких її створено.

Автоматичне оновлення змінених значень на аркуші в наявній діаграмі

Значення на діаграмі зв’язані з даними аркуша, на основі якого створено діаграму. Якщо для параметрів обчислення вибрано значення "Автоматично" (на вкладці Формули в групі Обчислення натисніть кнопку Параметри обчислення), зміни, внесені до даних на аркуші, автоматично відображатимуться на діаграмі.

Примітка : У Excel 2007, натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office > Параметри Excel> формули > обчислення > Параметри обчислення.

 1. Відкрийте аркуш із даними, відображеними на діаграмі.

 2. У клітинці, що містить значення, яке потрібно змінити, введіть нове значення.

 3. Натисніть клавішу Enter.

Динамічне змінення вихідних даних наявної діаграми

Якщо потрібно, щоб вихідні дані діаграми динамічно поновлювалися, можна скористатися двома способами. Ви можете створити діаграму на основі даних у таблиці Excel або ж на основі визначеного імені.

Створення діаграми на основі таблиці Excel

Якщо створити діаграму на основі діапазону клітинок, оновлення даних у вихідному діапазоні відображені на діаграмі. Але розширити розмір діапазон, за допомогою додавання рядків і стовпців, і змініть даних і зовнішній вигляд діаграми, потрібно вручну змінити у вихідному джерелі даних на діаграмі, змінивши діапазон клітинок, на основі діаграми.

Якщо під час розширення джерела даних потрібно змінювати дані й зовнішній вигляд діаграми, можна скористатися таблицею Excel як джерелом даних.

 1. Клацніть діаграму, для якої необхідно змінити діапазон клітинок вихідних даних.

  Відобразяться нові вкладки Знарядь для діаграм: Конструктор, Макет і Формат.

 2. На вкладці Конструктор у групі Дані натисніть кнопку Вибір даних.

  Зображення стрічки Excel

 3. У діалоговому вікні Вибір джерела даних укажіть розташування діапазону даних і натисніть кнопку ОК.

 4. Перейдіть до діапазону даних і клацніть будь-яку клітинку в ньому.

 5. На вкладці Вставлення в групі Таблиці виберіть пункт Таблиця.

  зображення стрічки excel

  Сполучення клавіш: натисніть клавіші CTRL + L або CTRL + T.

Створення діаграми на основі визначеного імені

Щоб дані та зовнішній вигляд діаграми динамічного змінювалися під час розширення джерела даних, можна також скористатися визначеним іменем і функцією OFFSET. Такий підхід зручний, якщо потрібно використовувати рішення, доступне в попередніх версіях Excel.

Додаткові відомості про те, як за допомогою визначених імен, щоб автоматично оновлювати діаграму діапазону у програмі Excel.

Додавання даних до наявної діаграми

Додати додаткове джерело даних до наявної діаграми можна кількома способами. Можна швидко додати інший ряд даних, перетягнути маркери змінення розміру діапазонів, щоб додати дані з діаграми, вбудованої на тому самому аркуші, скопіювати дані з іншого аркуша у вбудовану діаграму або на окремий аркуш діаграми.

Додавання ряду даних до діаграми

 1. Виберіть діаграму, до якої потрібно додати інший ряд даних.

  Відобразяться нові вкладки Знарядь для діаграм: Конструктор, Макет і Формат.

 2. На вкладці Конструктор у групі Дані натисніть кнопку Вибір даних.

  Зображення стрічки Excel

 3. В області Записи легенд (ряди) діалогового вікна Вибір джерела даних натисніть кнопку Додати.

 4. У діалоговому вікні Змінити ряд виконайте такі дії:

  • У полі Ім’я ряду введіть ім’я, яке використовуватиметься для ряду, або виберіть ім’я на аркуші.

  • У полі Значення ряду введіть посилання на діапазон даних у потрібному ряду даних або виділіть діапазон на аркуші.

   Ви можете натиснути кнопку Згорнути діалогове вікно Програма «Поштова скринька сайту»  праворуч від поля Ім’я ряду або Значення ряду, а потім вибрати діапазон, який потрібно використовувати для таблиці на аркуші. Після цього знову натисніть кнопку Згорнути діалогове вікно, щоб відобразити діалогове вікно повністю.

   Якщо під час введення посилання для переміщення вказівника миші використовуються клавіші зі стрілками, можна натиснути клавішу F2, щоб перейти в режим редагування. Щоб повернутися до режиму визначення, натисніть клавішу F2 ще раз. Поточний режим можна дізнатися в рядку стану.

Додавання даних до вбудованої діаграми шляхом перетягування маркерів змінення розміру

Якщо вбудована діаграма створена на основі суміжних клітинок аркуша, можна додати дані, перетягуючи маркери змінення розміру діапазонів вихідних даних. Діаграма має бути на тому самому аркуші, що й дані, на основі яких її створено.

 1. На аркуші в суміжних із наявними даними аркуша клітинках, введіть дані й підписи, які потрібно додати до діаграми.

 2. Клацніть діаграму, щоб відобразити на аркуші маркери змінення розміру навколо вихідних даних.

 3. На аркуші виконайте одну з таких дій:

  • Щоб додати до діаграми нові категорії та ряди даних, перетягніть синій маркер змінення розміру та вставте нові дані й підписи в рамку.

  • Щоб додати лише нові ряди даних, перетягніть зелений маркер змінення розміру та вставте нові дані й підписи в рамку.

  • Щоб додати нові категорії та точки даних, перетягніть фіолетовий маркер змінення розміру та вставте нові дані й категорії в рамку.

Копіювання даних аркуша до діаграми

Якщо вбудована діаграма створена шляхом виділення несуміжних клітинок або знаходиться на окремому аркуші, можна скопіювати до неї дані з додаткового аркуша.

 1. Виділіть на аркуші клітинки з даними, які потрібно додати до діаграми.

  Щоб у діаграмі відобразився підпис стовпця або рядка, до виділених клітинок потрібно долучити ті, які містять цей підпис.

 2. На вкладці Основне в групі Буфер обміну клацніть елемент Копіювати Зображення кнопки .

  зображення стрічки в excel

  Сполучення клавіш: натисніть клавіші CTRL + C.

 3. Клацніть аркуш діаграми або вбудовану діаграму, у яку потрібно вставити скопійовані дані.

 4. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб вставити дані в діаграму, на вкладці Основне в групі Буфер обміну клацніть Вставити Зображення кнопки .

   Сполучення клавіш: натисніть клавіші CTRL + V.

  • Щоб визначити, як скопійовані дані будуть вставлені в діаграму, на вкладці Основне в групі Буфер обміну клацніть стрілку на кнопці Вставка, виберіть пункт Спеціальна вставка, а потім виберіть потрібні параметри.

Змінення даних у наявній діаграмі

Щоб змінити наявну діаграму, можна змінити діапазон клітинок, на основі якого вона створена, або окремий ряд даних, що відображається в ній. Також можна змінити підписи на горизонтальній осі (осі категорій).

Змінення діапазону клітинок, на якому базується діаграма

 1. Клацніть діаграму, для якої необхідно змінити діапазон клітинок вихідних даних.

  Відобразяться нові вкладки Знарядь для діаграм: Конструктор, Макет і Формат.

 2. На вкладці Конструктор у групі Дані натисніть кнопку Вибір даних.

  Зображення стрічки Excel

 3. У діалоговому вікні Вибір джерела даних переконайтеся, що в полі Діапазон даних діаграми посилання вибрано повністю.

  Ви можете натиснути кнопку Згорнути діалогове вікно Програма «Поштова скринька сайту» праворуч від поля Діапазон даних діаграми, а потім вибрати діапазон, який потрібно використовувати для таблиці на аркуші. Після цього знову натисніть кнопку Згорнути діалогове вікно, щоб відобразити діалогове вікно повністю.

 4. Виділіть на аркуші клітинки з даними, які повинні відображатися на діаграмі.

  Щоб у діаграмі відобразився підпис стовпця або рядка, до виділених клітинок потрібно долучити ті, які містять цей підпис.

  Якщо під час введення посилання для переміщення вказівника миші використовуються клавіші зі стрілками, можна натиснути клавішу F2, щоб перейти в режим редагування. Щоб повернутися до режиму визначення, натисніть клавішу F2 ще раз. Поточний режим можна дізнатися в рядку стану.

Перейменування або змінення ряду даних у діаграмі

Ви можете змінити ім’я й значення для наявного ряду даних, не змінюючи дані на аркуші.

 1. Клацніть діаграму з рядом даних, який потрібно змінити.

  Відобразяться нові вкладки Знарядь для діаграм: Конструктор, Макет і Формат.

 2. На вкладці Конструктор у групі Дані натисніть кнопку Вибір даних.

  Зображення стрічки Excel

 3. В області Записи легенд (ряди) діалогового вікна Вибір джерела даних виберіть ряд даних, який потрібно змінити, і натисніть кнопку Редагувати.

 4. Щоб перейменувати ряд даних, у полі Ім’я ряду введіть ім’я, яке використовуватиметься для ряду, або виберіть ім’я на аркуші. Введене ім’я вказується в легенді діаграми, але не додається до аркуша.

 5. Щоб змінити діапазон даних для ряду даних, у полі Значення ряду введіть посилання на діапазон даних у потрібному ряду даних, виділіть діапазон на аркуші або введіть значення в полях. Введені значення не додаються до аркуша.

  Якщо діаграма точкова, відображаються поля Значення ряду Х і Значення ряду Y, тож можна змінити діапазон даних для цих значень. Якщо діаграма бульбашкова, відображаються поля Значення ряду Х, Значення ряду Y і Розміри бульбашок, тож можна змінити діапазон даних для цих значень.

Для кожного з цих полів можна натиснути кнопку Згорнути діалогове вікно Програма «Поштова скринька сайту»  праворуч від поля Ім’я ряду або Значення ряду, а потім вибрати діапазон, який потрібно використовувати для таблиці на аркуші. Після цього знову натисніть кнопку Згорнути діалогове вікно, щоб відобразити діалогове вікно повністю.

Якщо під час введення посилання для переміщення вказівника миші використовуються клавіші зі стрілками, можна натиснути клавішу F2, щоб перейти в режим редагування. Щоб повернутися до режиму визначення, натисніть клавішу F2 ще раз. Поточний режим можна дізнатися в рядку стану.

Змінення порядку рядів даних

 1. Клацніть діаграму з рядом даних, який потрібно змінити.

  Відобразяться нові вкладки Знарядь для діаграм: Конструктор, Макет і Формат.

 2. На вкладці Конструктор у групі Дані натисніть кнопку Вибір даних.

  Зображення стрічки Excel

 3. В області Записи легенд (ряди) діалогового вікна Вибір джерела даних клацніть ряд даних, який потрібно перемістити в інше місце в послідовності.

 4. Використовуйте стрілки Вгору та Вниз для переміщення ряду даних.

 5. Повторіть кроки 3–4 для всіх рядів даних, які потрібно перемістити.

Змінення підписів на горизонтальній осі (осі категорій)

Під час змінення підписів на горизонтальній осі (осі категорій) змінюються всі підписи горизонтальної осі. Змінити окремі підписи для горизонтальної осі неможливо.

 1. Клацніть діаграму, що містить підписи на горизонтальній осі, які потрібно змінити.

  Відобразяться нові вкладки Знарядь для діаграм: Конструктор, Макет і Формат.

 2. На вкладці Конструктор у групі Дані натисніть кнопку Вибір даних.

  Зображення стрічки Excel

 3. У розділі Підписи горизонтальної осі (категорії) виберіть пункт Редагувати.

 4. У полі Діапазон підпису осі введіть посилання на діапазон даних у потрібному ряду даних, який потрібно використовувати для підписів горизонтальній осі, або виділіть діапазон на аркуші.

  Ви можете натиснути кнопку Згорнути діалогове вікно Програма «Поштова скринька сайту»  праворуч від поля Ім’я ряду або Значення ряду, а потім вибрати діапазон, який потрібно використовувати для таблиці на аркуші. Після цього знову натисніть кнопку Згорнути діалогове вікно, щоб відобразити діалогове вікно повністю.

  Якщо під час введення посилання для переміщення вказівника миші використовуються клавіші зі стрілками, можна натиснути клавішу F2, щоб перейти в режим редагування. Щоб повернутися до режиму визначення, натисніть клавішу F2 ще раз. Поточний режим можна дізнатися в рядку стану.

Видалення даних із діаграми

Параметри обчислення значення автоматично дані, які буде видалено з аркуша буде автоматично видалено з діаграми. Також можна видалити дані з діаграми не впливає на джерело даних на аркуші.

Видалення вихідних даних на аркуші

 • На аркуші виділіть клітинку або діапазон клітинок із даними, які потрібно видалити з діаграми, і натисніть клавішу DELETE.

  • Якщо видалити дані з виділених клітинок, на діаграмі з’являться порожні клітинки. Щоб змінити спосіб відображення порожніх клітинок, клацніть правою кнопкою миші діаграму, а потім виберіть Приховані та пусті клітинки.

  • Якщо видалити стовпець, увесь ряд даних буде видалено з діаграми. Якщо видалити рядок, може з’явитися повідомлення про помилку. Якщо натиснути кнопку "ОК", на діаграмі може відобразитися одна або кілька точок видаленого ряду даних. Виберіть ці точки даних і натисніть клавішу DELETE.

Видалення ряду даних із діаграми

 1. Клацніть ряд даних, який потрібно видалити, або виконайте описані нижче дії для вибору діаграми або ряду даних зі списку елементів діаграми.

  1. Виберіть діаграму.

   Відобразяться нові вкладки Знарядь для діаграм: Конструктор, Макет і Формат.

  2. На вкладці Формат у групі Поточний виділений фрагмент клацніть стрілку поруч із полем Область діаграми та виберіть потрібний елемент, який потрібно використовувати.

   Група ''Поточний виділений фрагмент'' на вкладці ''Макет'' (Знаряддя для діаграм)

 2. Виконайте одну з таких дій:

  1. Якщо діаграму вибрано, виконайте такі дії:

   1. На вкладці Конструктор у групі Дані натисніть кнопку Вибір даних.

    Зображення стрічки Excel

   2. В області Записи легенд (ряди) діалогового вікна Вибір джерела даних виберіть ряд даних, який потрібно видалити, і натисніть кнопку Видалити.

  2. Якщо ви вибрали ряд даних на діаграмі, натисніть клавішу DELETE.

Потрібна додаткова довідка?

Ви завжди можете задати експерт у Excel Tech спільноти, підтримка у відповіді спільнотиабо запропонувати нова функція або покращений Excel користувача голосового.

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×