Огляд форм, елементів керування форми й елементів керування ActiveX на аркуші

Увага! : Ця функція недоступна в Office на ПК з Windows RT. Див. статтю Відомості про Office: "Яку версію пакета Office я використовую?".

Приклади форм аркуша За допомогою форм із різними елементами керування й об’єктами, які можна додавати до них, ви можете спростити введення даних на аркушах і поліпшити вигляд аркушів. Форми можна створювати самостійно, майже або взагалі не використовуючи код Microsoft Visual Basic for Applications (VBA).

Форма аркуша – це не шаблон Excel. Шаблон – це попередньо відформатований файл, що дає змогу створити книгу з потрібним виглядом. Форма містить такі елементи керування, як поля та розкривні списки, завдяки яким користувачам аркуша легше вводити або редагувати дані. Докладні відомості про шаблони, які можна завантажити, див. на сторінці Шаблони Excel.

Що таке форма?

Друкована або онлайнова форма – це документ, який створено за стандартною структурою та у стандартному форматі, що полегшує записування, упорядкування й редагування відомостей.

 • Друковані форми містять інструкції, форматування, підписи й пробіли для написання або введення даних. Для створення друкованих форм можна використовувати програму Excel і шаблони Excel.

 • Онлайнові форми містять такі самі компоненти, що й друковані форми. Крім того, онлайнові форми містять елементи керування. Елементи керування – це об’єкти, які відображають дані або полегшують користувачам введення та редагування даних, виконання дій чи вибір варіантів. Загалом, елементи керування полегшують використання форми. До звичайних елементів керування належать списки, перемикачі та кнопки. Елементи керування можуть також запускати призначений макрос і відповідати на події, наприклад клацання мишею, запускаючи код Visual Basic for Applications (VBA).

Для створення друкованих і онлайнових форм можна використовувати програму Excel кількома способами.

Типи форм Excel

Існують кілька типів форм, які можна створити у програмі Excel: форми даних, аркуші з елементами керування форми та ActiveX, а також форми користувача VBA. Ви можете використовувати кожен тип форми окремо або об'єднувати їх різними способами для створення рішення, що відповідає вашим потребам.

Форма даних

форма даних надає зручний спосіб для введення або відображення одного повного рядка даних у діапазоні або таблиці без прокручування його по горизонталі. Використання форми даних для введення даних може бути зручнішим, ніж переміщення між стовпцями, якщо кількість стовпців даних перевищує обмеження кількості стовпців, що відображаються на екрані. Використовуйте форму даних, коли достатньо використовувати просту форму з текстовими полями, у яких заголовки стовпців відображаються як підписи, і немає потреби використовувати складні або настроювані функції форми, наприклад список або лічильник.

Приклад типової форми даних За наявності діапазону або таблиці Excel може автоматично створити вбудовану форму даних. У формі даних усі заголовки стовпців відображаються в одному діалоговому вікні як підписи. Біля кожного підпису передбачено пусте текстове поле, у яке можна ввести дані для кожного стовпця. Кількість стовпців не має перевищувати 32. У формі даних можна вводити нові рядки, знаходити їх, використовуючи панель переходів, або оновлювати й видаляти їх (на основі вмісту клітинок). Якщо в клітинці міститься формула, її результат відображається у формі даних, однак змінити формулу, використовуючи форму даних, не можна.

Аркуш з елементами керування форми та ActiveX

Аркуш – це тип форми, який дає змогу вводити та переглядати дані на сітці. В аркуші Excel вбудовано кілька функцій, подібних до елементів керування, зокрема примітки та верифікація даних. Клітинки нагадують текстові поля, у які можна вводити дані й форматувати їх багатьма способами. Клітинки часто використовуються як підписи, а настроюванням висоти та ширини клітинки, а також злиттям клітинок можна зробити аркуш схожим на просту форму для введення даних. Інші функції, подібні до елементів керування, зокрема примітки клітинок, гіперпосилання, рисунки тла, верифікація даних, умовне форматування, вбудовані діаграми та автофільтр, можуть зробити аркуш схожим на форми підвищеної складності.

Для більшої гнучкості до полотно аркуша можна додавати елементи керування та інші графічні об’єкти, поєднуючи та узгоджуючи їх із клітинками аркуша. Наприклад, можна використати елемент керування "список", щоб полегшити для користувача вибір зі списку елементів, або елемент керування "лічильник", щоб полегшити введення числа.

Оскільки елементи керування та об’єкти зберігаються на полотні, можна відображати й переглядати елементи керування та об’єкти разом із пов’язаним текстом, незалежно від меж рядків і стовпців, зі збереженням розмітки сітки або таблиці даних на аркуші. Зазвичай багато з цих елементів керування також можна зв’язувати із клітинками аркуша, і вони не потребують для роботи використання коду VBA. Ви можете встановити властивості, які визначають, чи елемент керування переміщається вільно або переміщається та змінює розміри разом із клітинкою. Наприклад, вам може бути потрібно під час сортування діапазону переміщувати певний прапорець разом із його базовою клітинкою. Проте, якщо певний список має постійно залишатися на своєму місці на аркуші, його слід зробити незалежним від переміщення базової клітинки.

В Excel є два типи елементів керування: елементи керування форми та елементи керування ActiveX. Крім цього, ви можете додати об’єкти із засобів креслення, зокрема автофігури, об’єкти WordArt, рисунки SmartArt або текстові поля.

У наведених нижче розділах докладно описано ці елементи керування та графічні об’єкти, а також надано пояснення, як із ними працювати.

Елементи керування форми

Елементи керування форми – це оригінальні елементи керування, сумісні з попередніми версіями програми Excel, починаючи з версії Excel 5.0. Елементи керування форми розроблено також для використання на аркушах макросів XLM.

Елементи керування форми використовують, коли потрібно спростити взаємодію з даними клітинки та посилання на них без використання коду VBA або додати елементи керування до аркушів діаграм. Наприклад, додавши до аркуша елемент керування списком і зв’язавши його з клітинкою, ви можете повернути числове значення для поточного розташування вибраного елемента в елементі керування. Після цього це числове значення можна використовувати разом із функцією INDEX, щоб вибирати різні елементи зі списку.

За допомогою елементів керування форми можна також запускати макроси. До елемента керування можна приєднати наявний макрос або створити чи записати новий макрос. Після того, як користувач форми вибере елемент керування, цей елемент керування запустить макрос.

Проте ці елементи керування не можна додавати до форм користувача, використовувати для керування подіями або змінювати для запуску сценаріїв веб-сторінок.

Зведення елементів керування форми

Назва кнопки

Приклад

Опис

Зображення кнопки

Підпис

Приклад елемента керування підписом форми

Визначає призначення клітинки чи текстового поля або відображає описовий текст (заголовки, підписи, рисунки) чи стислі інструкції.

Зображення кнопки

Вікно групи

приклад елемента керування «вікно групи» на панелі інструментів «форми»

Групує пов’язані елементи керування в один візуальний блок у вигляді прямокутника, який іноді може мати підпис. Зазвичай групуються перемикачі, прапорці або тісно пов’язані фрагменти вмісту.

Зображення кнопки

Кнопка

Приклад елемента керування кнопкою на панелі інструментів "Форми"

Запускає макрос, який виконує певну дію, коли користувач натискає кнопку.

Зображення кнопки

Прапорець

Приклад елемента керування прапорцем форми

Вмикає або вимикає значення, яке вказує на протилежний і однозначний вибір. На аркуші або у вікні групи можна встановлювати кілька прапорців. Прапорець може перебувати в одному із трьох станів: установлений (увімкнуто), знятий (вимкнуто) і комбінований, тобто сполучення станів "увімкнуто" та "вимкнуто" (як у множинному виборі).

Зображення кнопки

Перемикач

Приклад елемента керування перемикачем форми

Дає можливість вибрати лише один пункт з обмеженого набору взаємовиключних варіантів; перемикач зазвичай міститься у вікні групи або в рамці. Перемикач може перебувати в одному із трьох станів: установлений (увімкнуто), знятий (вимкнуто) і комбінований, тобто сполучення станів "увімкнуто" та "вимкнуто" (як у множинному виборі).

Зображення кнопки

Список

Приклад елемента керування списком форми

Відображає перелік одного або кількох текстових елементів, з-поміж яких користувач може вибрати потрібний. Список використовують для відображення великої кількості варіантів, що різняться за кількістю або вмістом. Існують три типи списків:

 • Список із можливістю вибору одного елемента. У цьому випадку список подібний до групи перемикачів, за винятком того, що список може обробляти велику кількість елементів ефективніше.

 • Список із множинним вибором дає змогу зробити вибір або одного елемента, або суцільного (суміжного) діапазону.

 • Список із розширеним вибором дає змогу зробити вибір одного елемента, суцільного діапазону та переривчастого (роз’єднаного) діапазону елементів.

Зображення кнопки

Поле зі списком

Приклад елемента керування полем зі списком форми

Поєднує текстове поле та список, які разом утворюють розкривний список. Поле зі списком компактніше за список, але, щоб переглянути список елементів, користувач має клацнути біля поля спрямовану вниз стрілку. За допомогою поля зі списком користувач може або ввести запис, або вибрати один елемент у списку. У текстовому полі відображається поточне значення, незалежно від того, як його отримано.

Зображення кнопки

Смуга прокручування

Приклад елемента керування смугою прокручування форми

Дає змогу прокручувати діапазон значень, клацаючи стрілки прокручування або перетягуючи бігунок. Крім того, можна переміщатися по сторінці (визначеному інтервалу значень), клацаючи мишею в області між бігунком і однією зі стрілок прокручування. Зазвичай користувач може також вводити текстове значення безпосередньо у зв'язану клітинку або текстове поле.

Зображення кнопки

Лічильник

Приклад елемента керування лічильником форми

Збільшує або зменшує значення, наприклад приріст числа, час або дату. Щоб збільшити значення, клацніть стрілку вгору, а щоб зменшити значення – стрілку вниз. Зазвичай користувач також може вводити текстове значення безпосередньо у зв'язану клітинку або текстове поле.

Примітка : Нижче наведено елементи керування, недоступні в книгах Office Excel 2007. Їх можна використовувати лише на аркушах діалогових вікон в Excel версії 5.0.

Назва кнопки

Стовпець "Залишковий обсяг роботи" Текстове поле

Зображення кнопки Поле зі списком – Змінити

Зображення кнопки Поле-сувій – Змінити

Зображення кнопки Запуск діалогового вікна

Елементи керування ActiveX

Елементи керування ActiveX можна використовувати на формах аркуша з кодом VBA або без нього, а також на формах користувача VBA. Загалом елементи керування ActiveX використовуються, коли потрібна більша гнучкість оформлення, ніж забезпечують елементи керування форми. Елементи керування ActiveX мають розширені властивості, які дають змогу настроїти їхній зовнішній вигляд, поведінку, шрифти та інші параметри.

Ви також можете керувати різними подіями, які відбуваються під час взаємодії користувача з елементом керування ActiveX. Наприклад, можна виконувати різні дії, залежно від вибору користувача в елементі керування "список", або створити запит до бази даних, щоб заповнювати поле зі списком елементами, коли користувач натискає кнопку. Ви також можете створити макроси, які відповідають на події, пов’язані з елементами керування ActiveX. Під час взаємодії користувача форми з елементом керування запускається код VBA для обробки будь-яких подій, які відбуватимуться для цього елемента керування.

Ваш комп’ютер також містить багато елементів керування ActiveX, інстальованих програмою Excel та іншими програмами, зокрема Calendar Control 12.0 і медіапрогравачем Windows.

Увага! : Деякі елементи керування ActiveX можна використовувати лише на формах користувача Visual Basic for Applications (VBA), але не безпосередньо на аркушах. Якщо спробувати додати до аркуша один із таких елементів керування ActiveX, у програмі Excel відобразиться повідомлення "Не вдається вставити об’єкт".

Проте елементи керування ActiveX не можна додавати до аркушів діаграми з інтерфейсу користувача або до аркушів макросів XLM. Також не можна запустити макрос безпосередньо з елемента керування ActiveX так, як з елемента керування форми.

Зведення елементів керування ActiveX

Назва кнопки

Приклад

Опис

Зображення кнопки

Прапорець

Приклад елемента керування прапорцем об’єкта ActiveX

Вмикає або вимикає значення, яке вказує на протилежний і однозначний вибір. На аркуші або у вікні групи можна одночасно встановлювати кілька прапорців. Прапорець може перебувати в одному із трьох станів: установлений (увімкнуто), знятий (вимкнуто) і комбінований, тобто сполучення станів "увімкнуто" та "вимкнуто" (як у множинному виборі).

Зображення кнопки

Текстове поле

приклад елемента керування activex «текстове поле»

Дає змогу у прямокутній області переглядати, вводити або редагувати текст чи дані, зв'язані із клітинкою. Текстове поле може також бути статичним текстовим полем, що подає інформацію, доступну лише для читання.

Зображення кнопки

Кнопка

Приклад елемента керування кнопкою об’єкта ActiveX

Запускає макрос, який виконує певну дію, коли користувач натискає кнопку.

Зображення кнопки

Перемикач

Приклад елемента керування перемикачем об’єкта ActiveX

Дає можливість вибрати лише один пункт з обмеженого набору взаємовиключних варіантів, що зазвичай містяться у вікні групи або в рамці. Перемикач може перебувати в одному із трьох станів: установлений (увімкнуто), знятий (вимкнуто) і комбінований, тобто сполучення станів "увімкнуто" та "вимкнуто" (як у множинному виборі).

Зображення кнопки

Список

Приклад елемента керування списком об’єкта ActiveX

Відображає перелік одного або кількох текстових елементів, з-поміж яких користувач може вибрати потрібний. Список використовують для відображення великої кількості варіантів, що різняться за кількістю або вмістом. Існують три типи списків:

 • Список із можливістю вибору одного елемента. У цьому випадку список подібний до групи перемикачів, за винятком того, що список може обробляти велику кількість елементів ефективніше.

 • Список із множинним вибором дає змогу зробити вибір або одного елемента, або суцільного (суміжного) діапазону.

 • Список із розширеним вибором дає змогу зробити вибір одного елемента, суцільного діапазону та переривчастого (роз’єднаного) діапазону елементів.

Зображення кнопки

Поле зі списком

Приклад елемента керування полем зі списком об’єкта ActiveX

Поєднує текстове поле та список, які разом утворюють розкривний список. Поле зі списком компактніше за список, але, щоб переглянути список елементів, користувач має клацнути біля поля спрямовану вниз стрілку. За допомогою поля зі списком користувач може або ввести запис, або вибрати один елемент у списку. У текстовому полі відображається поточне значення, незалежно від того, як його отримано.

Зображення кнопки

Кнопка-перемикач

Приклад елемента керування кнопкою-перемикачем об’єкта ActiveX

Позначає стан, наприклад "Так/Ні", або режим, наприклад "Увімк./Вимк.". У разі натискання кнопки здійснюється переключення між станом "увімкнуто" та "вимкнуто".

Зображення кнопки

Лічильник

Приклад елемента керування лічильником об’єкта ActiveX

Збільшує або зменшує значення, наприклад приріст числа, час або дату. Щоб збільшити значення, клацніть стрілку вгору, а щоб зменшити значення – стрілку вниз. Зазвичай користувач також може вводити текстове значення у зв'язану клітинку або текстове поле.

Зображення кнопки

Смуга прокручування

Приклад елемента керування смугою прокручуванням об’єкта ActiveX

Дає змогу прокручувати діапазон значень, клацаючи стрілки прокручування або перетягуючи бігунок. Крім того, можна переміщатися по сторінці (визначеному інтервалу значень), клацаючи мишею в області між бігунком і однією зі стрілок прокручування. Зазвичай користувач може також вводити текстове значення безпосередньо у зв'язану клітинку або текстове поле.

Зображення кнопки

Підпис

Приклад елемента керування підписом об’єкта ActiveX

Визначає призначення клітинки чи текстового поля, відображає описовий текст (заголовки, підписи, рисунки) або надає стислі інструкції.

Зображення кнопки

Зображення

приклад елемента керування activex «зображення»

Слугує для вбудовування рисунка, наприклад точковий рисунок, JPEG або GIF.

Рамка

Приклад елемента керування вікном групи об’єкта ActiveX

Прямокутний об'єкт, іноді з підписом, що групує пов’язані елементи керування в один візуальний блок. Зазвичай в елементі керування "рамка" групуються перемикачі, прапорці або тісно пов’язані фрагменти вмісту.

Примітка : Елемент керування ActiveX "рамка" недоступний у розділі Елементи керування ActiveX команди Вставити. Проте можна додати елемент керування з діалогового вікна Інші елементи керування, вибравши пункт Microsoft Forms 2.0 Frame.

Зображення кнопки

Інші елементи керування

Відображає список додаткових елементів керування ActiveX, доступних на комп'ютері, які можна додати до настроюваної форми (наприклад, Calendar Control 12.0 і медіапрогравач Windows). У цьому діалоговому вікні можна також зареєструвати додатковий елемент керування.

Об’єкти інструментів рисування

Приклади фігур Також може знадобитися включити на форму рисунки SmartArt, фігури, об’єкти WordArt і текстові поля. Можна змінювати їх розмір, повертати, перевертати й комбінувати їх, а також застосовувати колір, щоб створити ще складніші фігури. Текст, введений безпосередньо у фігуру або об’єкт "текстове поле", стає частиною цього об’єкта: якщо повертати або перевертати об’єкт, разом із ним повертатиметься або перевертатиметься текст. На відміну від елементів керування ActiveX, окремим словам і символам об’єкта можна призначати різні атрибути, зокрема стиль і розмір шрифту. Також можна призначати цим об’єктам макроси й додавати до них гіперпосилання. Можна навіть зв’язувати текст у фігурі або об’єкті "текстове поле" з клітинкою аркуша й відображати в них оновлені значення.

Робота з елементами керування та об’єктами у формі аркуша

У процесі створення досконалої, зручної для користувача форми аркуша може бути потрібно настроїти й перевпорядкувати додані до неї елементи керування форми та ActiveX. Типові завдання вказано нижче.

 • Контроль відображення ліній сітки під час роботи з елементами керування та прийняття рішення про доцільність відображення ліній сітки в кінцевій формі аркуша.

 • Виділення та скасування виділення елементів керування для визначення властивостей або внесення додаткових змін.

 • Редагування тексту в елементі керування, зокрема підпису або надпису.

 • Групування, копіювання, переміщення та вирівнювання елементів керування для впорядкування структури форми аркуша.

 • Змінення розмірів і форматування елементів керування для отримання потрібного зовнішнього вигляду.

 • Змінення розташування або розмірів елемента керування відповідно до клітинки.

 • Захист елементів керування та зв'язаних клітинок відповідно до власних потреб захисту даних.

 • Увімкнення або вимкнення друку елементів керування під час друку форми аркуша.

 • Видалення непотрібних елементів керування.

Ви можете створювати форму аркуша із сіткою клітинок на тлі або без неї. Наприклад, можна вимкнути сітку клітинок і відтак форматувати всі клітинки одним кольором або за одним шаблоном чи навіть використовувати рисунок як тло аркуша. Щоб приховати або відобразити лінії сітки, на вкладці Вигляд у групі Відобразити зніміть або встановіть прапорець Сітка.

Визначення типу елемента керування на аркуші

Оскільки існують три різні типи елементів керування та об’єктів, які можна унікально змінювати, може бути складно визначити лише за зовнішнім виглядом елемента керування, до якого типу він належить. Щоб визначити тип елемента керування (форми або ActiveX), виберіть і клацніть правою кнопкою миші елемент керування для відображення контекстного меню.

 • Якщо контекстне меню містить команду Властивості, то це елемент керування ActiveX, а ви працюєте в режимі побудовника.

 • Якщо контекстне меню містить команду Призначити макрос, то це елемент керування форми.

  Порада : Щоб відобразити правильне контекстне меню для елемента керування форми "вікно групи", переконайтеся, що вибрано периметр, а не внутрішню область вікна групи.

 • Якщо контекстне меню містить команду Змінити текст, то це графічний об’єкт.

Форми користувача VBA

Для максимальної гнучкості можна створити користувацькі форми, тобто спеціальні діалогові вікна, які зазвичай включають один або кілька елементів керування ActiveX. Користувацькі форми можна зробити доступними за допомогою коду VBA, створеного в редакторі Visual Basic. Нижче наведено загальні вказівки зі створення таких форм.

 1. Вставте користувацьку форму в розділі VBAProject книги. Щоб отримати доступ до розділу VBAProject книги, потрібно спочатку відобразити редактор Visual Basic (натисніть клавіші Alt+F11), а потім у меню Insert (Вставлення) вибрати пункт UserForm (Користувацька форма).

 2. Напишіть процедуру, щоб відобразити форму користувача.

 3. Додайте елементи керування ActiveX.

 4. Змініть властивості елементів керування ActiveX.

 5. Напишіть процедури для обробника подій елементів керування ActiveX.

Користувацькі форми розширюють функціональні можливості форм. Наприклад, ви можете на програмному рівні додати окремий перемикач до кожної букви алфавіту або прапорець до кожного елемента з великого списку дат і чисел.

Перш ніж створювати форму користувача, спробуйте скористатися вбудованими діалоговими вікнами, доступними із програми Excel, які можуть відповідати вашим потребам. Такі вбудовані діалогові вікна включають засоби VBA InputBox і MsgBox, метод Excel InputBox, метод GetOpenFilename, метод GetSaveAsFilename і об’єкт "Dialogs" об’єкта Application, який містить всі вбудовані діалогові вікна Excel.

Докладні відомості див. в Центрі розробників Microsoft Office Excel.

На початок сторінки

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×