Огляд технології Online Analytical Processing (OLAP)

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

Online Analytical Processing (OLAP) — це технологія, яка використовується для створення великих баз даних та оброблення й аналізу інформації. Бази даних OLAP розподіляються на один або кілька кубів, кожний куб організовано та впорядковано адміністратором куба так, щоб спростити витягнення та аналіз даних, а також створення й використання необхідних звітів зведених таблиць і звітів зведених діаграм.

У цій статті

Загальні відомості про бізнес-аналітику

Що таке Online Analytical Processing (OLAP)?

Можливості OLAP в Excel

Компоненти програмного забезпечення, потрібні для доступу до джерел даних OLAP

Відмінності роботи з вихідними даними OLAP та відмінними від OLAP

Що таке оброблення й аналіз інформації?

Аналітикам часто потрібно бачити загальну картину роботи певної компанії на ринку, загальні тенденції, які базуються на згрупованих даних, та працювати з цими даними, розбитими на певну кількість змінних. Оброблення й аналіз інформації  — це процес видобування даних із бази даних OLAP та їх подальшого аналізу для отримання інформації, яку можна використовувати для прийняття ділових рішень. Наприклад, технологія OLAP та аналіз інформації допоможуть знайти відповіді такі типи питань щодо ділової інформації:

  • Наскільки різняться загальний об'єм продажів усіх товарів за 2007 рік і загальний об'єм продажів за 2006 рік?

  • Наскільки відрізняється рентабельність на цьому етапі порівняно з цим самим періодом протягом останніх п'яти років?

  • Скільки грошей витратили покупці віком від 35 років минулого року та як ця ситуація змінюється з часом?

  • Скільки товарів було продано у двох певних країнах/регіонах у поточному місяці порівняно з тим самим місяцем минулого року?

  • Як розподіляються покажчики рентабельності (як валовий прибуток, так і сукупні дані) для кожної вікової групи покупців за категоріями продуктів?

  • Також можна знайти відомості про партнерів, агентів із продажу, постачальників, клієнтів або покупців.

На початок сторінки

Що таке Online Analytical Processing (OLAP)?

Бази даних Online Analytical Processing (OLAP) полегшують створення запитів для оброблення й аналізу інформації. OLAP — це технологія баз даних, оптимізована для створення запитів та звітів, а не для проведення транзакцій. Вихідними даними для OLAP є бази даних Online Transactional Processing (OLTP), які часто зберігаються в інформаційних сховищах. Дані OLAP створюються на основі цих накопичених даних та впорядковуються в структурах, що дозволяють проводити складний аналіз. Дані OLAP також впорядковані ієрархічно та зберігаються в кубах, а не в таблицях. Це складна технологія, яка використовує багатовимірні структури, що надають швидкий доступ до даних для аналізу. Така організація полегшує відображення зведень високого рівня у звітах зведених таблиць або зведених діаграм, наприклад, обсягів продажу в країні або в регіоні, а також відображення відомостей про місця, де рівень продаж особливо високий або низький.

Бази даних OLAP створені для прискорення витягнення даних. Оскільки підрахунок сумарних значень здійснює сервер OLAP, а не Microsoft Office Excel, менше даних потрібно надсилати до Excel під час створення або змінення звіту. Такий підхід надає можливість працювати з набагато більшою кількістю вихідних даних, ніж у разі, якщо б дані було оформлено в традиційному стилі, коли Excel завантажує усі окремі звіти, а тоді підраховує сумарні значення.

Бази даних OLAP містять два основних типа даних: показники, які є числовими даними, кількості та середні значення, які використовуються для прийняття ділових рішень, та виміри, які є категоріями, використовуваними для організації цих показників. Бази даних OLAP допомагають організувати дані за багатьма рівнями деталізації з використанням тих самих категорій, за допомогою яких здійснюється аналіз даних.

У розділах нижче детально описано такі компоненти:

Куб     Структура даних, яка об’єднує показники за рівнями та ієрархіями кожного з вимірів, які потрібно проаналізувати. Куби поєднують кілька вимірів — наприклад, час, розташування та лінію продуктів — з сумарними даними, такими як показники продажів або резерву. Куби не є «кубами» в прямому математичному значенні, тому що вони не завжди мають однакові сторони. Проте, це вдала метафора на позначення складного поняття.

Показник     Сукупність значень у кубі, які базуються на стовпці у таблиці фактів куба і є зазвичай числовими значеннями. Показники є основними значеннями в кубі, які попередньо обробляються, збираються та аналізуються. Типові приклади цього — показники продажу, прибутку та витрат.

Елемент.    Елемент ієрархії, який представляє один або кілька екземплярів даних. Елемент може бути унікальним або повторюваним. Наприклад, 2007 і 2008 – це унікальні елементи рівня року, а січень – це повторюваний елемент рівня місяця, тому що вимір часу може мати більше одного січня, якщо враховується період, більший за 1 рік.

Обчислюваний елемент     Елемент виміру, значення якого обчислюється оперативно за допомогою виразу. Значення обчислюваного елемента можна отримати зі значень інших елементів. Наприклад, обчислюваний елемент «Прибуток» можна визначити шляхом віднімання значення елемента «Витрати» від значення елемента «Продажі».

Вимір     Набір з однієї чи кількох організованих ієрархій рівнів куба, які користувач розуміє та використовує як базу для аналізу даних. Наприклад, географічний вимір може містити такі рівні, як «Країна/Регіон», «Штат/Провінція» та «Місто». часовий вимір може містити ієрархію таких рівнів, як рік, квартал, місяць і день. У звіті зведеної таблиці або зведеної діаграми кожна ієрархія стає набором полів, які можна розгортати та згортати для відображення нижчих або вищих рівнів.

Ієрархія     Структура логічного дерева, яка організовує елементи виміру так, що кожний елемент має один батьківський елемент та кілька дочірніх елементів (або жодного). Дочірній елемент — це елемент наступного нижчого рівня ієрархії, який безпосередньо пов'язаний з поточним елементом. Наприклад, в ієрархії «Час», яка містить рівні «Квартал», «Місяць» і «День», січень є дочірнім компонентом для елемента «Квартал 1». Батьківський елемент — це елемент наступного вищого рівня ієрархії, який безпосередньо пов'язаний із поточним елементом. Значення батьківського компонента зазвичай є консолідацією значень усіх його дочірніх компонентів. Наприклад, в ієрархії «Час», яка містить рівні «Квартал», «Місяць»та «День», «Квартал 1» є батьківським елементом для січня.

Рівень     У межах ієрархії дані можна організувати за рівнями більшої та меншої деталізації, наприклад, в ієрархії часу можуть бути рівні «Рік», «Квартал», «Місяць» і «День».

На початок сторінки

Можливості OLAP в Excel

Отримання даних OLAP.    До джерел даних OLAP можна підключитися так само, як і до інших зовнішніх джерел даних. Ви можете працювати з базами даних, створеними за допомогою служб OLAP Microsoft SQL Server версії 7.0, служб аналізу Microsoft SQL Server Analysis Services версії 2000 й 2005, а також серверних продуктів Microsoft OLAP. Excel працює також зі сторонніми продуктами OLAP, які сумісні з OLE-DB для OLAP.

Дані OLAP можна відображати лише як звіт зведеної таблиці чи зведеної діаграми, або у функції аркуша, перетвореної зі звіту зведеної таблиці, але не як діапазон зовнішніх даних. Ви можете зберігати звіти зведених таблиць і зведених діаграм OLAP в шаблонах звітів. Крім того, ви можете створювати файли зв’язку даних Office (ODC) і з їхньою допомогою підключатися до баз даних OLAP, щоб створювати запити OLAP. Коли ви відкриваєте файл ODC, в Excel відображається чистий звіт зведеної таблиці, готовий до визначення структури.

Створення файлів автономних кубів     Можна створювати файли автономних кубів (.cub) з вкладеним набором даних із бази даних сервера OLAP. Використовуйте файли автономних кубів для роботи з даними OLAP за відсутності підключення до мережі. Куб дає змогу працювати з більшим обсягом даних у звітах зведених таблиць або зведених діаграм, ніж у разі інтерактивної роботи, та значно прискорює отримання даних. Можна створювати файли куба, тільки якщо користуєтеся послугами постачальник OLAP, наприклад, сервером Microsoft SQL Analysis Services Server версії 2005, який підтримує цей компонент.

Серверної дії     Серверної дії – це необов'язково, але корисна функція, яка адміністратор кубів OLAP можна визначити на сервері, який використовує куба учасником або виміряти як параметра до запиту, щоб отримати відомості про в кубі, або іншу програму, наприклад браузера. Excel підтримує URL-адресу, звітів, рядків, деталізація та розгортання відомостей серверної дії, але її не підтримує власності, конфіденційність і набору даних.

Ключові показники ефективності (KPI).    KPI – це обчислюваний елемент, що визначається на сервері. Він дає змогу відстежувати ключові показники ефективності, включно зі станом (визначає, чи поточне значення відповідає певному числу) і тенденцією (визначає, як змінюється значення з часом). Коли ці значення відображаються, сервер може надіслати пов’язані піктограми, подібні до нового набору піктограм Excel. Ці піктограми можуть позначати верхній або нижній рівень стану (наприклад, піктограма стоп-сигналу) чи тенденцію збільшення або зменшення значення (наприклад, піктограма стрілки, спрямованої в певному напрямку).

Форматування сервера.    Адміністратори куба можуть створювати показники та обчислювані члени з правилами форматуванням кольорів, шрифтів і умовного форматування, які можуть використовуватися як корпоративні стандарти. Наприклад, прибуток може позначатися на сервері у форматі грошової одиниці з клітинкою зеленого кольору, якщо значення більше або дорівнює 30 000, і червоного, якщо значення менше 30 000, жирним шрифтом, якщо значення менше 30 000, і звичайним, якщо більше або дорівнює 30 000. Докладні відомості див.в статті Конструювання макета й формату звіту зведеної таблиці.

Мова інтерфейсу Office     Адміністратор куба може визначити переклад даних і помилок на сервері для користувачів, яким потрібно переглядати інформацію зведеної таблиці іншою мовою. Ця функція визначається як властивості підключення файлу, до того ж, мовні та регіональні настройки на комп’ютері користувача мають відповідати мові інтерфейсу.

На початок сторінки

Компоненти програмного забезпечення, які забезпечують доступ до джерел даних OLAP

Постачальник даних OLAP    Щоб налаштувати доступ до джерела даних OLAP в Excel, знадобиться один із наведених нижче постачальників даних OLAP.

  • Постачальник даних OLAP від Microsoft     В Excel є драйвер джерела даних та клієнтське програмне забезпечення, потрібне для доступу до баз даних, створених за допомогою служб Microsoft SQL Server OLAP Services версії 7.0, Microsoft SQL Server OLAP Services версії 2000 (8.0), та Microsoft SQL Server Analysis Services версії 2005 (9.0).

  • Сторонні постачальники даних OLAP     Для роботи з іншими продуктами OLAP потрібно інсталювати додаткові драйвери та клієнтське програмне забезпечення. Щоб користуватися функціями Excel для роботи з даними OLAP, сторонні продукти мають відповідати стандарту OLE-DB для OLAP та бути сумісними з Microsoft Office. Щоб отримати відомості про інсталяцію та користування послугами стороннього постачальника OLAP, зверніться до системного адміністратора або постачальника продукції OLAP.

Серверні бази даних і файли кубів     Програмне забезпечення клієнта Excel OLAP підтримує підключення до двох типів баз даних OLAP. Якщо база даних на сервері OLAP доступна у вашій мережі, можна отримати вихідні дані безпосередньо з неї. Якщо ви маєте автономний файл куба, який містить дані OLAP, або файл визначення куба, можна підключитися до цього файлу та отримати вихідні дані з нього.

Джерела даних     Джерело даних надає доступ до всіх даних у базі даних OLAP або файлі автономного куба. Після створення джерела даних OLAP можна на їх основі створювати базові звіти, а потім повертати дані OLAP до Excel у формі звіту зведеної таблиці або зведеної діаграми, або у формі функції аркуша, перетвореної зі звіту зведеної таблиці.

Microsoft Query     Можна користуватися Query для отримання даних із зовнішньої бази, такі як Microsoft SQL або Microsoft Access. Немає потреби користуватися Query для отримання даних зі звіту зведеної таблиці OLAP, зв’язаної з файлом куба. Для отримання додаткових відомостей див.Використання Microsoft Query для отримання зовнішніх даних.

На початок сторінки

Відмінності під час роботи з вихідними даними OLAP та не-OLAP

Під час роботи зі звітами зведеної таблиці та зведеної діаграми, одержаними як з вихідні дані OLAP, так і з інших вихідних даних, будуть помітні певні відмінності між ними.

Отримання даних.    Сервер OLAP повертає нові дані до Excel щоразу, коли змінюється макет звіту. У випадку з іншими типами зовнішніх вихідних даних ви можете надсилати запит на всі вихідні дані одночасно або настроїти параметри так, щоб запит надсилався тільки в тому разі, коли відображаються інші елементи поля фільтру звіту. Існує також кілька інших параметрів оновлення звіту.

У звітах, заснованих на вихідних даних OLAP, недоступні елементи поля фільтра звіту, можливість фонового запиту та настройка оптимізації пам’яті.

Примітка.: Настройка оптимізації пам'яті недоступна також для джерел даних OLEDB та звітів зведених таблиць, що базується на діапазоні клітинок.

Типи полів.    Вихідні дані OLAP та поля вимір можуть використовуватися лише як рядок (ряд даних), стовпець (категорія) або поля сторінки. Поля показника можуть використовуватися тільки як поля значень. У випадку з іншими типами вихідних даних у будь-якій частині звіту можна використовувати всі поля.

Доступ до докладних даних     Для вихідних даних OLAP сервер визначає припустимий рівень деталізації та підраховує сумарні значення, тому записи докладних даних, які складають сумарні значення, можуть бути недоступними. Проте, сервер може надавати поля властивостей, які можна відображати. Інші типи вихідних даних не мають полів властивостей, але можна відображати базові деталі для значень полів даних та для елементів, можна також відображати елементи без будь-яких даних.

Поля фільтрів звіту OLAP можуть не мати елемента Усі, а команда Відображення сторінок фільтра звіту недоступна.

Початковий порядок сортування     Для вихідних даних OLAP елементи спочатку з’являються у порядку, у якому сервер OLAP їх повертає. Елементи можна відсортувати або вручну змінити їх порядок. Для вихідних даних інших типів елементи в новому звіті спочатку з’являються відсортованими за зростанням згідно з іменем елемента.

Обчислення.    Сервери OLAP надають зведені значення безпосередньо для звіту, тому функції зведення полів значень змінювати не можна. У випадку з іншими типами вихідних даних ви можете змінювати функцію зведення цих полів та використовувати кілька функцій зведення в одному полі. У звітах із вихідними даними OLAP не можна створювати обчислювані поля та елементи.

Проміжні підсумки     У звітах із вихідними даними OLAP не можна змінювати функцію зведення для проміжних підсумків. Для інших типів вихідних даних можна змінювати функцію зведення для проміжних підсумків та відображати або приховувати проміжні підсумки для всіх полів рядків та стовпців.

Для вихідних даних OLAP можна додавати та вилучати приховані елементи під час підрахунку проміжних підсумків і загальних підсумків. Для інших типів вихідних даних можна додавати приховані поля фільтра звіту до проміжних підсумків, але приховані елементи в інших полях вилучаються за промовчанням.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×