Настроювання та вимкнення Автоформат під час введення тексту

Передплата на Office 365, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Примітка.: Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Використовуйте функцію Автоформат під час введення тексту, щоб швидко застосувати або змінити автоматичне форматування речі, наприклад дефіси та штрихи, дроби, гіперпосилання, лапки та маркіровані або нумеровані списки.

Щоб увімкнути автоматичне форматування для програми, виберіть кожен параметр, який потрібно перетворити. Щоб вимкнути автоматичне форматування, зніміть прапорець кожен параметр, який потрібно вимкнути. Після настроювання параметрів Автоформат під час введення тексту, натисніть кнопку OK.

Вкладка "Автоформат під час введення"

Різниця між вкладками "Автоформат" і "Автоформат під час введення"

 • Автоформат під час введення настройки буде застосовано до тексту під час введення.

 • Параметри на вкладці автоформат застосовуються під час запуску вручну командою автоформат » (яка вимагає за допомогою панелі швидкого доступу).

У більшості у цій статті описано параметри на вкладці Автоформат під час введення тексту . Відомості про вкладку автоформат статті за допомогою вкладку Автоформат і команда Автоформат» с d нижче.

Щоб унести зміни в параметри автоматичного форматування в програмі Office, спочатку відкрийте вікно Параметри автовиправлення, а потім перейдіть на вкладку Автоформат під час введення.

Усі програми, окрім Outlook:

 1. Виберіть елементи Файл > Параметри > Правопис > Параметри автовиправлення.

  Відкриття діалогового вікна "Автовиправлення"

 2. Виберіть вкладку Автоформат під час введення тексту.

Outlook

 1. Виберіть Файл >Параметри > Пошта > Параметри редактора > Правопис > Параметри автовиправлення.

  Відкриття діалогового вікна "Автовиправлення"

 2. Виберіть вкладку Автоформат під час введення тексту.

Word, Excel і PowerPoint

 1. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office і виберіть елементи Параметри [назва програми] > Правопис > Параметри автозаміни.

  Відкриття діалогового вікна "Автовиправлення"

 2. Виберіть вкладку Автоформат під час введення тексту.

Outlook

 1. Відкрийте електронний лист, натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office і виберіть елементи Параметри редактора > Правопис > Параметри автозаміни.

  Відкриття діалогового вікна "Автовиправлення"

 2. Виберіть вкладку Автоформат під час введення тексту.

Publisher і Visio

 1. У меню Знаряддя виберіть пункт Параметри автозаміни.

  Відкриття діалогового вікна "Автовиправлення"

 2. Виберіть вкладку Автоформат під час введення тексту.

Значення кожного параметра

Установити параметри Автоформат під час введення відображається можуть відрізнятися трохи в залежності, на яку програму ще. Деякі програми, наприклад Visio, є лише невеликою кількістю із наведених нижче параметрів.

ЗАМІНЮВАТИ ПІД ЧАС ВВОДУ

Параметр

Опис

"Прямі лапки" «шевронами»

Замінює прямі лапки (" ") і прямі апострофи (') на шеврони й закруглені апострофи.

Дроби (1/2) на символ дробу (½)

Замінює поширені дроби (наприклад, 1/2) на односимвольні еквіваленти (½). Цей параметр впливає на дроби 1/4, 1/2 та 3/4.

Вставлення один символ еквіваленти кілька інших дроби (наприклад, 1/5) у статті Вставлення позначка або інші символи.

*Напівжирний* і _курсив_ на звичайне форматування

Застосовує жирний шрифт до будь-якого тексту, оточеного зірочками (*), і курсивний шрифт до будь-якого тексту, оточеного знаками підкреслення (_). Наприклад, *комп’ютер* змінюється на комп’ютер, а _комп’ютер_ – на комп’ютер. Зверніть увагу, що у Word зірочки (*) і знаки підкреслення (_) замінюватимуться на форматування. В Outlook знаки "*" й "_" відображатимуться, навіть якщо застосовано форматування.

Адреси Інтернету й мережеві шляхи гіперпосиланнями

Замінює введені адреси в Інтернеті, мережеві шляхи й адреси електронної пошти на гіперпосилання.

Англійські порядкові (1st) на надрядкові символи

Замінює порядкові числа (які показують відносне положення елемента в послідовності) як 1, 2 або 3 надіндекса версій (наприклад, 1st написано надрядковим символом ).

Дефіси (--) на тире (—)

Замінює подвійний дефіс (--) на довге тире (—), а послідовно введені пробіл, дефіс і пробіл ( - ) – на коротке тире (–). Зверніть увагу, щоб ввести довге тире, не використовуйте пробіли до та після подвійного дефіса.

Усмішки :-) та стрілки (==> ) на спеціальні символи

Замінює введені усмішки та стрілки на еквівалентні символи й емограми.

ЗАСТОСУВАТИ ПІД ЧАС ВВЕДЕННЯ

Параметр

Опис

стилі маркірованих списків

Створює маркірований список, якщо рядок тексту починається із символів *, - або >, за якими йде пробіл або символ табуляції.

Щоб завершити маркірований список, двічі натисніть клавішу Enter.

лінії меж

Креслить лінію, якщо тричі поспіль ввести символи ~, #, *, -, _ або = в новому рядку, а потім натиснути клавішу Enter. Наприклад, якщо ввести ~~~ в новому рядку та натиснути клавішу Enter, на сторінці з’явиться хвиляста лінія.

вбудовані стилі заголовків

Застосовує стилі заголовків до абзаців, які містять п’ять або менше слів і не закінчуються знаками пунктуації, якщо двічі натиснути клавішу Enter. Щоб застосувати стиль "Заголовок 1", введіть новий рядок без попередніх символів табуляції. Для стилю "Заголовок 2", поставте перед новим рядком символ табуляції. Щоб застосувати стиль "Заголовок 3", поставте перед новим рядком два символи табуляції.

Примітка.: Щоб автоматично застосувати стилі заголовків, потрібно двічі натиснути клавішу Enter після попереднього абзацу.

стилі нумерованих списків

Створює нумерований список, якщо рядок тексту починається з числа 1, за яким стоїть крапка або символ табуляції.

Щоб завершити нумерований список, двічі натисніть клавішу Enter.

таблиці

Створює таблицю з одного рядка, якщо вставити на початку рядка тексту послідовність знаків "плюс" (+) і дефісів (-), а потім натиснути клавішу Enter. Послідовність має починатися зі знака "плюс" і закінчуватися ним. Наприклад, якщо ввести +---+---+------+, створиться таблиця з одного рядка та трьох стовпців. Ширина стовпця пропорційна кількості дефісів між знаками "плюс". Щоб додати нові рядки в будь-якому місці таблиці, розташуйте курсор у кінці рядка та натисніть клавішу Enter.

включати в таблицю нові рядки й стовпці (лише в Excel)

Додає новий рядок або стовпець у наявну таблицю під час введення даних у суміжний рядок чи стовпець. Наприклад, якщо в таблиці зі стовпцями A і B ввести дані в суміжну клітинку в стовпці C, стовпець C автоматично відформатується як частина наявної таблиці.

текст заголовків із розміром, припасовуваним за шириною рамки (лише в PowerPoint)

Зменшує розмір шрифту для тексту заголовків, щоб він уміщався у визначеному покажчику місця заповнення.

Примітка.: Розмір тексту заголовка автоматично зменшується на один крок приросту, наприклад із 44 до 40, залежно від розмірів вбудованих шрифтів. Щоб додатково зменшити розмір шрифту, виберіть текст заголовка та клацніть менший розмір вбудованого шрифту в списку "Розмір шрифту" або введіть потрібний розмір у відповідне поле.

звичайний текст із розміром, припасовуваним за шириною рамки (лише в PowerPoint)

Зменшує розмір шрифту для основного тексту, щоб він уміщався у визначеному покажчику місця заповнення.

АВТОМАТИЧНО ПІД ЧАС ВВОДУ

Параметр

Опис

повторювати форматування початку елемента списку

Форматує початковий текст елемента списку так само, як і початковий текст елемента списку перед ним. Це форматування поширюється до першого знака пунктуації в елементі, зазвичай до крапки, двокрапки, дефіса, довгого тире, знака запитання, знака оклику або подібного символу.

До наступного елемента списку застосовується лише форматування, наявне в усьому початковому тексті елемента. Форматування, застосоване лише до частини початкового тексту, не повторюється в початковому тексті подальших елементів.

установлювати відступи клавішами

Створює відступ першого рядка абзацу, якщо помістити курсор перед першим рядком і натиснути клавішу Tab. Створює відступ для всього абзацу, якщо помістити курсор перед будь-яким рядком абзацу (крім першого) і натиснути клавішу Tab. Щоб вилучити відступ, помістіть курсор перед першим рядком абзацу та натисніть клавішу Backspace.

визначати стилі

Застосовує вбудований стиль до тексту, відформатованого вручну, якщо останній має таке саме форматування, як і вбудований стиль.

заповнювати формули в таблицях для створення обчислюваних стовпців (лише Excel)

Застосовує одну формулу до всіх клітинок у стовпці. Формула автоматично застосовується до всіх клітинок у стовпці.

Клацніть заголовки нижче, щоб отримати додаткові відомості.

Можна відразу відхилити або змінення автоматичного форматування, що відбувається під час введення тексту. Під час автоматичного форматування, застосовується Office, наведіть вказівник миші на елемент, який отримав AutoFormatted і виберіть на Параметри автовиправлення кнопку Зображення кнопки з'явиться:

 • Скасувати форматування для цього екземпляра лише вибравши параметр скасування . (Можна повторити форматування після того, як скасувати, за бажанням.)

  Порада.: За допомогою Сполучення клавіш CTRL + Z (скасувати) можна також негайно скасувати форматування лише для поточного об'єкта.

 • Глобально змініть цей параметр автоформату, вибравши Зупинити. Office припинить застосовувати щойно внесену автоматичну зміну.

 • Змінити параметри автоформату, вибравши пункт Параметри автоформатування відкрийте вкладку Автоформат під час введення та змінення настройок.

Слово має на вкладку автоформат окрім вкладку Автоформат під час введення тексту . Автоформат під час введення настройки буде застосовано до тексту під час введення, як описано вище. На вкладці автоформат рідше використовується, оскільки параметри на ньому застосовуються лише під час виконання команди Автоформат, який потрібно додати до панелі швидкого доступу для використання.

За допомогою команди Автоформат можна внести ті самі зміни, що й із використанням параметрів Автоформат під час введення, але форматування застосується до вже введеного тексту. Наприклад, за допомогою команди Автоформат ви можете замінити прямі лапки на шеврони або дроби на символи дробів відразу в усьому документі.

Щоб застосувати команду "Автоформат", спочатку додайте її до панелі швидкого доступу в такий спосіб:

 1. У Word клацніть піктограму Настроїти панель швидкого доступу та виберіть Додаткові команди.

  Вибір пункту "Додаткові команди" на панелі швидкого доступу

 2. У розділі Вибрати команди виберіть Усі команди.

 3. Прокрутіть список униз, виберіть Автоформат або Виконати автоформатування, натисніть кнопку Додати, а потім – OK.

  Вибір команди "Автоформат" на панелі швидкого доступу

 4. Щоб виконати команду, клацніть піктограму Автоформат на панелі швидкого доступу.

  Піктограма "Автоформат"

Див. також

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×