Настроювання подань даних і форм за допомогою програми SharePoint Designer

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Подання даних – це live, настроювані подання джерела даних на сайті SharePoint. SharePoint Designer 2010 отримує дані із джерела даних у вигляді з розширювану мову розмітки (XML) і відображає або передбачає введення даних за допомогою розширювана мова таблиць стилів перетворень XSLT. Подання даних можна відображати дані з різних джерел, зокрема списки SharePoint та бібліотеки запитів бази даних, документів XML, веб-служб і серверні сценарії. Можна додавати й настроювання подань даних за допомогою SharePoint Designer 2010.

SharePoint Designer 2010 включає в себе багатий набір засобів, які можна використовувати, щоб настроїти список і подання даних, як показано тут.

сайт відкрито у програмі sharepoint designer 2010

WYSIWYG засобів SharePoint Designer 2010 вставлення розширювана мова таблиць стилів (XSL) безпосередньо до сторінки, щоб вам не потрібно знати XSL, щоб створювати потужні настроюваних подань даних. Якщо потрібно, щоб настроїти код, завжди можна редагувати XSL безпосередньо в поданні коду в SharePoint Designer 2010.

Є кілька способів створення подань і форм у SharePoint Designer 2010. Можна створити подання списку, пов'язаних із до списку або бібліотеці SharePoint; Ви можете створити подання даних і пов'язати його з одного списку або інше джерело даних; можна створити форми, додавши до подання даних до сторінки, потім вставлення кожного з полів таблиці; і так далі. Дізнайтеся більше про створення подань і форм у розділі Додаткові відомості.

Ці результату в поєднанні з подання списку (XSLT списку веб-частині подання) і даних (даних веб-частини форми) на сторінках, і, хоча відмінності між цими даними, настройте їх аналогічним чином. Ви додавання та видалення стовпців, застосовувати фільтри, сортування та групування полів, застосувати умовне форматування та набагато більше, використовуючи засоби, доступні в SharePoint Designer 2010.

У цій статті описано найпоширеніші настройок, які ви зробите до списку або за допомогою SharePoint Designer 2010подання даних.

У цій статті

Відкриття списку а подання даних

Додавання, видалення та Зміна порядку стовпців

Сортування й групування

Фільтр

Умовне форматування

Розбиття на сторінки

Увімкнення функції редагування тексті

Увімкнення асинхронного оновлення

Додавання параметрами на панелі інструментів

Застосування стилів подання

Більше можливостей настроювання

Відкриття подань списку й даних

Подання списків і даних можна створено та відкриття в способами у SharePoint Designer 2010 (як описано на початку цієї статті). Подання списку можна наприклад, відкрити зі списку або бібліотеки, які наразі зв'язано з, або на сторінці сайтів, де знаходиться можна відкрити подання даних. Обидва параметри, у меню навігації. (Асоціювати з списку або бібліотеки або будь-яку кількість джерел даних. Використовуйте один із наведених нижче способів відкриття подання списку або подання даних в SharePoint Designer 2010.)

сайт відкрито у програмі sharepoint designer 2010

Щоб відкрити подання списку, пов’язане зі списком, виконайте наведені нижче дії.

 1. Відкрийте сайт у SharePoint Designer 2010.

 2. В області Navigation (Навігація) виберіть пункт Lists and Libraries (Списки й бібліотеки).

 3. Відкрийте список, який містить подання списку.

 4. Щоб настроїти подання списку, відкрийте вкладку Options (Параметри) і скористайтеся параметрами редагування для настроювання подання списку.

  Примітка : Можливо, знадобиться спочатку клацніть всередині подання для відображення подання редагування параметрів у SharePoint Designer 2010

Щоб відкрити подання даних або подання списку зі сторінки сайту, виконайте наведені нижче дії.

 1. Відкрийте сайт у SharePoint Designer 2010.

 2. В області переходів клацніть елемент Сторінки сайту.

 3. Відкрийте сторінку, яка містить подання даних або подання списку.

 4. Відкрийте вкладку Options (Параметри) і скористайтеся параметрами редагування для настроювання подання списку або даних.

  Примітка : Може знадобитися спочатку клацніть всередині подання для відображення подання редагування параметрів у SharePoint Designer 2010.

У наступних розділах цієї статті припускається, що в результаті цих або інших дій подання для редагування вже відкрито.

На початок сторінки

Додавання, видалення та змінення порядку стовпців

Одні з перших дій, які зазвичай виконуються з поданням даних, – це додавання й видалення стовпців. У разі змінення стовпців у поданні даних додаються, видаляються або впорядковуються поля, що відображаються в поданні даних. Діалогове вікно змінення стовпців використовується для додавання, видалення та змінення порядку стовпців, незалежно від того, що вони відображають – рядки чи стовпці. Змінити стовпці також можна за допомогою команд змінення таблиці на вкладці "Table" (Таблиця). Макет таблиці описано нижче в цій статті.

Примітка : Команда редагувати стовпці доступна лише тоді, коли подання даних відображаються дані в HTML-таблиці.

Виконайте наведені нижче дії, щоб додати, видалити та змінити порядок стовпців у поданні списку або даних.

 1. З подання відкриття в SharePoint Designer 2010, перейдіть на вкладку Параметри та натисніть кнопку Додати або видалити стовпці сайт відкрито у програмі sharepoint designer 2010 .

  Примітка : Змінення стовпців команда недоступна, якщо подання даних у таблиці HTML, який використовує "RowSpan" або colspan атрибути зі значенням, більшим за 1.

 2. Відкриється діалогове вікно Редагування стовпців .
  сайт відкрито у програмі sharepoint designer 2010

 3. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб додати стовпець, виберіть поле стовпця, у розділі доступні поля та натисніть кнопку Додати.

  • Щоб вибрати кілька полів, клацніть кожен із них, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl.

  • Щоб видалити наявний стовпець, виберіть стовпець, у розділі Відображення стовпців і натисніть кнопку Видалити.

  • Щоб вибрати кілька полів, клацніть кожен із них, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl.

  • Щоб змінити порядок стовпців, виберіть стовпець у розділі Displayed Columns (Відображувані стовпці) і натисніть кнопку Move Up (Вгору) або Move Down (Вниз).

 4. Натисніть кнопку ОК, щоб застосувати внесені зміни до подання.

Примітка : Діалогове вікно редагування стовпців відображатимуться поля, які містяться в запит джерела даних, подання даних. Джерело фактичних даних може містити додаткові поля. Щоб додати ці поля, їх потрібно оновити запит джерела даних.

Додаткові відомості про подання даних див. в розділі Див. також.

На початок сторінки

Сортування та групування

Під час сортування даних у подання даних, які змінювати порядок, у якому відображення даних, щоб легше та відвідувачів вашого сайту, щоб визначити дані. Порядок сортування прикладами за алфавітом та числові замовлення. Можна створити додаткові сортування замовлення за допомогою діалогового вікна Розширений сортування у SharePoint Designer 2010.

Крім сортування, можна виконувати групування даних. Під час групування даних можна відобразити верхній або нижній колонтитул для групи полів у порядку сортування та вибрати, щоб за промовчанням група була розгорнута або згорнута. Також можна відображати групи разом під час розбиття на сторінки в поданні та відображати імена стовпців або підсумки для кожної групи.

Сортування стовпців у поданні списку або даних

З подання відкриття в SharePoint Designer 2010, перейдіть на вкладку Параметри та натисніть кнопку сортування й групування сайт відкрито у програмі sharepoint designer 2010 .

Відкриється діалогове вікно ' сортування та групування .
сайт відкрито у програмі sharepoint designer 2010

 1. У розділі доступні полявиберіть поле, яке потрібно відсортувати і натисніть кнопку Додати.

 2. У розділі Sort Properties (Властивості сортування) виберіть спосіб сортування полів: Ascending (За зростанням) (від найнижчого до найвищого) або Descending (За спаданням) (від найвищого до найнижчого).

  Також можна змінити за зростанням або спаданням, просто двічі клацнувши поле у списку порядок сортування .

 3. Використання розширених сортування за зростанням або за спаданням, натисніть кнопку Редагувати виразі сортування. Так, відкриється діалогове вікно Розширений сортування де можна настроїти порядок сортування за допомогою XPath виразів. Додаткові відомості в списку додатково і настроювання подання даних, за допомогою XPath виразів.

 4. Щоб сортувати кілька полів, виберіть їх у розділі Available fields (Доступні поля) і додайте до порядку сортування.

  Якщо після додавання кількох полів до порядку сортування потрібно змінити поле, яке буде сортуватися першим, виберіть поле у списку Sort order (Порядок сортування) і натисніть кнопку Move Up (Вгору) або Move Down (Вниз).

  Натисніть кнопку ОК, щоб застосувати внесені зміни до подання.

Групування стовпців у поданні списку або даних

З подання відкриття в SharePoint Designer 2010, перейдіть на вкладку Параметри та натисніть кнопку сортування й групування Сортування й групування .

 1. Відкриється діалогове вікно ' сортування та групування .
  сайт відкрито у програмі sharepoint designer 2010

 2. У списку Sort order (Порядок сортування) клацніть поле, за яким потрібно здійснити групування.
  Зверніть увагу, що кожне поле в порядку сортування може мати окремі властивості групи, що застосовуються до нього. Перш ніж застосувати властивості групи, переконайтеся, що вибрано потрібне поле.

 3. Для відображення верхнього колонтитула на початку кожної групи в розділі Group Properties (Властивості групи) установіть прапорець Show group header (Відображати верхній колонтитул групи), а потім виконайте одну з наведених нижче дій.

  1. Для відображення груп у поданні розгорнутими за промовчанням натисніть кнопку Expand group by default (Розгортати групу за промовчанням).

  2. Для відображення груп у поданні даних згорнутими за промовчанням натисніть кнопку Collapse group by default (Згортати групу за промовчанням).

 4. Інші параметри застосовуються лише до подань даних, а не до подань списку. Додаткові відомості про відмінності між поданням списку й даних наведено в розділі "Див. також".

 5. Для відображення нижнього колонтитула в кінці кожної групи, що вказує кількість записів у цій групі, установіть прапорець Show group footer (Відображати нижній колонтитул групи).

 6. Після встановлення прапорця Show group header (Відображати верхній колонтитул групи) або Show group footer (Відображати нижній колонтитул групи) стане доступна кнопка Advanced Grouping (Розширене групування).

 7. Натисніть кнопку Advanced Grouping (Розширене групування). Цей параметр стане доступний після встановлення прапорця Show group header (Відображати верхній колонтитул групи) або Show group footer (Відображати нижній колонтитул групи).

 8. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Для приховання окремих записів у списку встановіть прапорець Always hide group details (Завжди приховувати відомості про групу).

  • Для відображення всіх елементів у групі на одній сторінці, навіть якщо загальна кількість елементів перевищує вказану для відображення у списку, установіть прапорець Maintain groups when paging (Зберігати групи в разі розбиття на сторінки).

  • Для вставлення рядка в кожну групу, що відображає імена стовпців, установіть прапорець Show column names per group (Відображати імена стовпців у групі).

  • Для вставлення рядка в кожну групу, що відображає загальну кількість записів у кожній групі, установіть прапорець Show column totals per group (Відображати загальну кількість стовпців у групі).

Щоб надати можливість користувачам сайту сортувати або групувати дані у браузері, можна додати панель інструментів до подання, як описано далі в цій статті.

На початок сторінки

Фільтрування

Щоб у списку чи поданні даних відображалися лише ті дані, які задовольняють певні умови, подання можна відфільтрувати. Це варто зробити, якщо подання містить сотні або тисячі записів і потрібно полегшити їх сприйняття. Під час створення фільтра потрібно створити один або кілька виразів, які застосовуються до даних. Існує три основні частини: ім’я поля (ім’я поля, яке потрібно відфільтрувати), оператор (правило, яке потрібно застосувати до значення) і значення (дані, які потрібно знайти).

Виконайте наведені нижче дії, щоб відфільтрувати подання списку або даних.

 1. З подання відкриття в SharePoint Designer 2010, перейдіть на вкладку Параметри та натисніть кнопку фільтр сайт відкрито у програмі sharepoint designer 2010 .

 2. Відкриється діалогове вікно Умов фільтра .
  сайт відкрито у програмі sharepoint designer 2010

 3. У розділі Field Name (Ім’я поля) виберіть поле, яке містить потрібні значення.

 4. Установіть прапорець Comparison (Порівняння) і виберіть потрібний оператор.

 5. Установіть прапорець Value (Значення) і виберіть або введіть потрібну умову.

 6. Щоб додати до фільтра інше речення, установіть прапорець And/Or (І/Або) у кінці наявного речення, а потім виконайте наведені нижче дії.

  1. Виберіть And (І), щоб створити фільтр, де дані повинні відповідати умові в обох реченнях.

  2. Виберіть Or (Або), щоб створити фільтр, де дані повинні відповідати умові лише в одному реченні.

 7. Клацніть повідомлення Click here to add a new clause (Клацніть тут, щоб додати нове речення).

 8. Повторіть кроки 3 – 6, щоб створити додаткове речення для цього фільтра.

 9. Якщо ви працюєте подань даних і додаткові умови, установіть прапорець Додати XSLT фільтрування та натисніть кнопку редагувати.
  Так, відкриється діалогове вікно Додаткові умови де можна настроїти порядок сортування за допомогою XPath виразів.

 10. Натисніть кнопку ОК.

Щоб надати можливість відвідувачам сайту сортувати або групувати дані у браузері, можна додати панель інструментів до подання, як описано далі в цій статті. Просто запам’ятайте, що фільтрування у браузері впливає лише на відображення даних; воно не обмежує обсяг даних, доступних у поданні.

Примітка : Фільтрування подання даних можуть мати вплив на продуктивність. Важливо фільтрування, керований набір даних. Якщо застосувати просте фільтрування за допомогою діалогового вікна умов фільтра, фільтр застосовується до дані повертаються. Проте, у разі використання розширеного фільтрування параметр (доступний до подання даних) фільтрування застосовується XSLT презентація, після того, дані повертаються

На початок сторінки

Умовне форматування

За допомогою умовного форматування можна застосовувати форматований текст, кольори тла, настроювані піктограми та інші параметри до вибраного тега HTML або значення даних, якщо дані відповідають певній умові. Також можна вказати умови, які визначають, чи слід відображати або приховувати тег HTML або значення даних. Умовне форматування – це потужний спосіб виділення елементів у поданні даних, який вимагає дій користувача. Наприклад, можна виділити прострочені завдання, проекти, що перевищують межі кошторису, або запаси компанії, які закінчуються.

Виконайте наведені нижче дії, щоб застосувати умовне форматування до подання списку або даних.

Відкривши подання в SharePoint Designer 2010, клацніть у рядку або стовпці, де потрібно застосувати умовне форматування.

 1. Перейдіть на вкладку Параметри , натисніть кнопку фільтр сайт відкрито у програмі sharepoint designer 2010 та виберіть одну з таких дій:

 2. Show Content (Показати вміст) для відображення даних у поданні, які відповідають указаній умові.

 3. Hide Content (Приховати вміст) для приховання даних у поданні, які відповідають указаній умові.

 4. Format Row (Форматувати рядок) для застосування форматування до рядка, який відповідає вказаній умові.

 5. Format Column (Форматувати стовпець) для застосування форматування до стовпця, який відповідає вказаній умові.

 6. Format Selection (Форматувати виділений фрагмент) для застосування форматування до виділеного фрагмента, який відповідає вказаній умові (перш ніж використовувати цей параметр, спочатку потрібно виділити частину подання даних).

  Відображення та приховання параметрів вміст змінити видимість вибраних HTML теги або даних значення. Параметри формату застосування стилю до вибраного теги HTML або значення даних.

 7. Відкриється діалогове вікно Стану умов .
  сайт відкрито у програмі sharepoint designer 2010

 8. У розділі Field Name (Ім’я поля) виберіть поле, яке містить потрібні значення.

 9. Установіть прапорець Comparison (Порівняння) і виберіть потрібний оператор.

 10. Установіть прапорець Value (Значення) і виберіть або введіть потрібну умову.

 11. Щоб використовувати додаткові умови, у поданні, натисніть кнопку Додатково.
  Так, відкриється діалогове вікно Додаткові умови де можна настроїти порядок сортування за допомогою XPath виразів.

 12. Щоб додати до умов форматування інше речення, установіть прапорець And/Or (І/Або) у кінці наявного речення, а потім виконайте наведені нижче дії.

  • Виберіть And (І), щоб створити умови форматування, де дані повинні відповідати умові в обох реченнях.

  • Виберіть Or (Або), щоб створити умови форматування, де дані повинні відповідати умові лише в одному реченні.

 13. Під наявним реченням клацніть повідомлення Click here to add a new clause (Клацніть тут, щоб додати нове речення).

 14. Повторіть кроки 4 – 7, щоб створити додаткове речення для умов форматування.

 15. У разі відображення або приховання даних за допомогою умови натисніть кнопку ОК, щоб закрити діалогове вікно. Щоб застосувати спеціальне форматування до умови, натисніть кнопку Set Style (Установити стиль).

 16. Відкриється діалогове вікно Змінити стиль .
  сайт відкрито у програмі sharepoint designer 2010

 17. Виберіть параметри форматування, які потрібно застосувати до подання даних.
  Наприклад, щоб зробити текст жирним із жовтим тлом, слід вибрати bold (жирний) у меню font-weight (товщина шрифту). Потім перейдіть до категорії Background (Тло) і в меню background-color (колір тла) введіть yellow (жовтий) або виберіть відтінок жовтого.

 18. Натисніть кнопку ОК.

Оскільки подання списку й даних відображають інтерактивні дані, умовне форматування відразу застосовується в режимі конструктора.

На початок сторінки

Розбиття на сторінки

За допомогою розбиття на сторінки можна змінити кількість записів, які відображаються на кожній сторінці подання списку або даних. Подання можна настроїти таким чином, щоб елементи відображалися в наборах по 5, 10 або будь-якому заданому значенню. Таким чином, відвідувачі сайту бачитимуть у браузері посилання для переміщення в поданні вперед і назад. Також можна вказати обмеження для максимальної кількості елементів, що можуть відображатись у поданні. Це може бути 5, 10 або будь-яка кількість елементів.

Виконайте наведені нижче дії, щоб додати значення розбиття на сторінки до подання списку або даних.

З подання відкриття в SharePoint Designer 2010, перейдіть на вкладку Параметри та натисніть кнопку підкачки сайт відкрито у програмі sharepoint designer 2010 .

 1. Виберіть один із наведених нижче параметрів розбиття на сторінки.

  1. Display Sets of Items (Відображати набори елементів). Укажіть, чи відображати елементи в наборах по 1, 5, 10 або 30.

   Вибору цього параметра відображає посилання для переходів у поданні, коли загальна кількість записів перевищує значення, вказане у цей параметр.

  2. Limit to Items (Не більше). Укажіть максимальну кількість елементів, які потрібно відображати в поданні – 1, 5, 10 або 30.

 2. Виберіть пункт More Paging Options (Інші параметри розбиття на сторінки), щоб указати власне значення для розбиття на сторінки подання даних.

 3. Відкриється діалогове вікно Властивості подання даних .
  сайт відкрито у програмі sharepoint designer 2010

 4. На вкладці Paging (Розбиття на сторінки) виберіть один із наведених нижче параметрів.

  • Виберіть параметр Display items in sets of this size (Відображати елементи в наборах цього розміру) і вкажіть кількість у полі поруч.
   Значення за промовчанням цього параметра – 10, якщо подання містить більше 25, і 6, якщо подання містить менше 25 записів.

  • Виберіть параметр Limit the total number of items displayed to (Максимальна загальна кількість відображуваних елементів) і вкажіть кількість у полі поруч.
   Значення за промовчанням у цьому полі – 100.

 5. Натисніть кнопку ОК.

Крім змінення кількість записів, які відображаються для подання на веб-сторінки, можна змінити кількість записів, які відображаються в режимі конструктора з SharePoint Designer 2010. Це можна зробити, щоб побачити, як подання буде завантажено з певної кількості записів. Щоб змінити кількість записів у режимі конструктора, перейдіть на вкладку Конструктор і у групі попередній перегляд , виберіть один із доступних параметрів попередній перегляд даних.

На початок сторінки

Увімкнення вбудованого редагування

Якщо ввімкнуто вбудоване редагування, відвідувачі сайту можуть легко змінювати кожний запис у контексті подання, не покидаючи сторінки та не відкриваючи нове вікно. Їм потрібно просто натиснути кнопку редагування поруч зі стовпцем або рядком у поданні даних, після чого кожне поле стане змінюване. Текстові поля, меню й елементи керування полів доступні для кожного запису так само, як у формах створення та змінення елементів. Вбудоване редагування поєднує в собі все найкраще від подання й форми.

Виконайте наведені нижче дії, щоб увімкнути вбудоване редагування для подання списку або даних.

З подання відкриття в SharePoint Designer 2010, перейдіть на вкладку Параметри та виберіть пункт Вбудовані редагування сайт відкрито у програмі sharepoint designer 2010 .
Для подання списку, це дає змогу створити та редагувати посилання, які відвідувачі сайту за допомогою створення та редагування записів.

 1. Для подань списку виберіть один або всі з наведених нижче параметрів вбудованого редагування.

  1. Show Edit Item Links (Відобразити посилання для змінення елемента). Увімкнення посилання для змінення, за допомогою якого користувачі можуть змінювати запис у поданні.

  2. Show Insert Item Links (Відобразити посилання для вставлення елемента). Увімкнення посилання для вставлення, за допомогою якого користувачі можуть створювати нові записи в поданні.

  3. Show Delete Item Links (Відобразити посилання для видалення елемента). Увімкнення посилання для видалення, за допомогою якого користувачі можуть видаляти записи в поданні.

 2. Збережіть зміни, внесені до подання списку або даних.

Для подання списку під час наступного відкриття подання в браузері та наведіть вказівник миші на рядок або стовпець, відобразиться кнопка редагувати сайт відкрито у програмі sharepoint designer 2010 . Для подання даних відображається редагувати посилання біля кожного рядка або стовпця.

Клацніть посилання, щоб почати безпосереднє змінення рядка або стовпця записів, як показано нижче.

сайт відкрито у програмі sharepoint designer 2010

На початок сторінки

Увімкнення асинхронних оновлень

Асинхронні оновлення – це основний компонент платформи ASP.NET AJAX. Їх можна ввімкнути для подань списку та даних на сайті. Якщо ввімкнути асинхронні оновлення, подання списку або даних отримує дані із сервера в реальному часі та відображає їх у браузері (при цьому користувачу не потрібно оновлювати сторінку). Подання списку й даних з асинхронними оновленнями ідеально підходять для інформативних динамічних веб-сторінок і приладних дощок.

Примітка : Асинхронного оновлення може бути вимкнуто в центрі адміністрування, тому, якщо цей параметр недоступний, зверніться до адміністратора сервера

.

Виконайте наведені нижче дії, щоб увімкнути асинхронні оновлення для подання списку або даних.

З подання відкриття в SharePoint Designer 2010, перейдіть на вкладку Параметри та встановіть прапорець Асинхронного оновлення .
сайт відкрито у програмі sharepoint designer 2010

 1. Щоб додати кнопки Оновити до сторінки, установіть прапорець Кнопку Оновити .
  Це дозволяє відвідувачам сайту можливість до натисніть кнопку Оновити кнопку сайт відкрито у програмі sharepoint designer 2010 ручного оновлення сторінки.

 2. Вибір інтервалу оновлення: 15 секунд 30 секунд, або 60 секунд.

 3. Збережіть зміни, внесені до подання списку або даних.

На початок сторінки

Додавання параметрів панелі інструментів

Якщо джерело даних подання – список або бібліотека, до подання можна додати панель інструментів списку SharePoint, щоб користувачі могли працювати ефективніше з основним списком або бібліотекою. Панель інструментів списку SharePoint – це рядок меню у верхній частині списку або бібліотеки, який містить різні параметри для роботи з цим списком або бібліотекою. Додати можна такі два типи панелі інструментів:

 • SharePoint Toolbar (Панель інструментів SharePoint) пропонує параметри редагування списку, наприклад додавання нових елементів, створення подань і стовпців, а також редагування властивостей списку.

 • Grouping Toolbar (Панель інструментів групування) пропонує параметри перегляду списку, наприклад змінення фільтрування, сортування та групування.

Виконайте наведені нижче дії, щоб додати панель інструментів до подання списку або даних.

З подання відкриття в SharePoint Designer 2010, перейдіть на вкладку Конструктор і натисніть кнопку Параметри сайт відкрито у програмі sharepoint designer 2010 .

 1. Щоб додати повну панель інструментів із параметрами редагування списку, виберіть пункт SharePoint Toolbar (Панель інструментів SharePoint).

 2. Щоб додати панель інструментів із параметрами перегляду списку, виберіть пункт Grouping Toolbar (Панель інструментів групування).

  Примітка : На панелі інструментів застосовується фільтрування у презентації, подання а не на рівні запиту. Таким чином, слід мають це під час основного засобів фільтрування подання. Для цього слід використовувати в фільтрування, як описано вище в цій статті.

 3. Щоб видалити панель інструментів, виберіть пункт None (Немає).

 4. Збережіть зміни, внесені до подання списку або даних.

Після відкривання подання у браузері у верхній частині сторінки відобразиться панель інструментів. Якщо ввімкнути панель інструментів SharePoint і панель інструментів групування, ці параметри відобразяться у верхній частині подання.

сайт відкрито у програмі sharepoint designer 2010

На початок сторінки

Застосування стилів подання

Під час створення подання списку або даних за промовчанням дані зазвичай відображаються в основному макеті таблиці. Застосувавши інший стиль подання, можна швидко та зручно змінити його макет. Наприклад, можна змінити основний макет таблиці подання на такий, що відображає подання з межами, стовпцями або маркованими списками.

Застосовуючи стиль до подання списку або даних, слід пам’ятати, що всі попередні настроювання й підключення веб-частин буде видалено.

Виконайте наведені нижче дії, щоб застосувати стиль до подання списку або даних.

З відкриття в SharePoint Designer 2010подання перейдіть на вкладку Конструктор а потім виберіть один зі стилів подання на основі текстовий опис попереднього перегляду та наведіть вказівник миші.

сайт відкрито у програмі sharepoint designer 2010

Примітка : Ви побачите інше подання стилі доступні залежно від того, чи ви застосовуєте їх до списку подання або подання даних. Крім того, кількість стилів залежить те, що розміщено в колекції стилі» в колекції сайтів.

 1. Щоб переглянути додаткові стилі, натисніть кнопку більше сайт відкрито у програмі sharepoint designer 2010 у нижньому правому кутку групи Стилі діаграм подання .

 2. Попереджувальне повідомлення відображає інформацію про те, що всі настроювані форматування й підключення веб-частин буде видалено в разі змінення стилю подання. Щоб продовжити, натисніть кнопку Yes (Так).

  Примітка : Якщо вибрати стиль, який відображає кількість полів, ніж вихідне подання, ці поля буде видалено з подання.

 3. Збережіть зміни, внесені до подання списку або даних.

На початок сторінки

Додаткові параметри настроювання

Крім вищенаведених настроювань, подання списку або даних можна настроїти способами, які наведено нижче.

 • Створення формули стовпця     , відображається результат обчислення інших стовпців у поданні. Це схоже на спосіб використання формул у програмі електронної таблиці. Можливо наприклад, помножити на Ціна за одиницю товару за кількістю одиниць у складі для відображення загальну вартість елементів в окремий стовпець.

 • Відображення даних із багатьох джерел     в одному поданні. Це ефективний спосіб об'єднанням джерел даних в одному розташуванні. Можливо наприклад, відображення категорій продуктів з одного списку продуктів і під час інформацію з іншого списку, в одному поданні.

 • Параметри додавання     до списку або подання даних. Наприклад, можна передати параметра іншого меню подання даних та фільтрувати дані, що значення параметра.

 • Додавання елементів керування сервером     до списку або подання даних. Можна зв'язати елементи керування SharePoint, елементи керування ASP.NET та інші джерела даних та додати їх до подання, щоб створювати потужні, інтерактивні дані інтерфейсів для користувачів.

 • Змінення шрифту та форматування     для списку або подання даних. Можна змінити розмір шрифту, колір шрифту, шрифту та інші заголовки стовпців і полів. Можна зробити це вручну за допомогою WYSIWYG Знаряддя в SharePoint Designer 2010 або застосувати стилі CSS до цих елементів на сторінці.

 • Настроїти макет таблиці     до списку або подання даних. Ви можна додавання та видалення клітинок, змінення ширини або висоти рядка або стовпця, відобразити або приховати межі або заливки та більше за допомогою функції таблиці в SharePoint Designer 2010.

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×