Настроювання параметрів баз даних за промовчанням

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Примітка : Ця стаття не стосується веб-програм Access – виду бази даних, яку можна створити за допомогою програми Access і опублікувати в Інтернеті. Докладні відомості див. в статті Створення веб-програми Access.

Можна настроїти різні параметри для настільних баз даних Access, відкрийте вкладку файл > Параметри > Параметри клієнта. Параметри, які ви робите в цій категорії застосовуються до всіх Access локальній базі даних файлів, збережені на комп'ютері.

У цій статті

Настроювання поведінки курсору та клавіш

Установлення параметрів відображення функцій

Змінення параметрів друку

Установлення загальних параметрів бази даних

Настроювання додаткових параметрів застосунку

Установлення параметрів відображення для певних мов

Настроювання поведінки курсору та клавіш

Щоб настроїти поведінку курсору під час використання деяких клавіш за допомогою наведених нижче параметрів. Щоб отримати відомості про те, як настроїти поведінку курсору для певної мови у розділі переміщення курсору на Настроювання параметрів відображення для певних мов далі в цій статті.

Установлення дії, яку виконуватиме курсор після натискання клавіші Enter.

Параметр

Опис

Не переміщати

Залишає курсор у поточному полі.

Наступне поле

Переміщає курсор до наступного поля. За промовчанням наступне поле розташовано праворуч або ліворуч від поточного поля, залежно від установленого напрямку тексту. Цей параметр вибрано за промовчанням.

Наступний запис

Переміщає курсор до поточного поля наступного запису. Під час перегляду кількох записів наступний запис — це запис, розташований безпосередньо під поточним записом.

Щоб настроїти поведінку курсору під час використання клавіш зі стрілками, скористайтеся параметрами Поведінка клавіші зі стрілкою.

Параметри переміщення за допомогою клавіш зі стрілками

Параметр

Опис

Наступне поле

Переміщує курсор до наступного або попереднього поля після натискання клавіші зі стрілкою вліво або вправо відповідно до мовних параметрів.

Наступний символ

Переміщує курсор до наступного або попереднього символу в полі після натискання клавіші зі стрілкою вліво або зі стрілкою вправо.

Курсор зупиняється на першому/останньому полі

Якщо вибрано, забороняє клавішам зі стрілками вліво та вправо переміщати курсор із першого або останнього поля до попереднього або наступного запису.

Щоб настроїти поведінку курсору у формах і даних у табличному поданні після натискання клавіші Enter, клавіші табуляції або клавіш зі стрілками, виберіть параметр із розділу Поведінка під час введення поля.

Параметр

Опис

Виділити все поле

Виділяє все поле під час переміщення курсору до цього поля.

Перейти на початок поля

Переходить на початок поля під час переміщення курсору в це поле.

Перейти в кінець поля

Переходить у кінець поля під час переміщення курсору до цього поля.

На початок сторінки

Установлення параметрів відображення функцій

Щоб відобразити корисні функції, такі як анімація та рядки стану, у параметрах Відображення, можна настроїти наведені нижче параметри.

Настроювання параметрів відображення

Параметр

Опис

Відображати таку кількість останніх документів

Настроювання або змінення кількості останніх використаних файлів, які відображаються в області Остання база даних

Рядок стану

Відображає рядок стану в нижній частині вікна програми Access.

Відображати анімацію

Вмикає анімовані функції, наприклад анімоване вставлення нових стовпців до таблиць даних.

На початок сторінки

Змінення параметрів друку

За допомогою параметрів у розділі ''Друк'' можна настроювати поля за промовчанням. Також ви можете настроїти параметри сторінки та друку перед друком звіту або даних у табличному поданні.

Параметр

Опис

Ліве поле

Зміни лівого поля за промовчанням для даних у табличному поданні, модулі і нових форм і звітів. Можна використовувати значення в діапазоні від нуля до ширини або висоти друкованої сторінки. Змінення полів у наявних форм і звітів, перейдіть на вкладку файл ., натисніть кнопку Друк, натисніть кнопку Друк ще раз і потім встановіть параметри друку , у діалоговому вікні.

Праве поле

Зміни в правому полі за промовчанням для даних у табличному поданні, модулі і нових форм і звітів. Можна використовувати значення в діапазоні від нуля до ширини або висоти друкованої сторінки. Щоб змінювати поля у наявних форм і звітів, перейдіть на вкладку файл ., натисніть кнопку Друк, знову натисніть кнопку Друк і виберіть пункт Параметри сторінки в діалоговому вікні Друк .

Верхнє поле

Зміни у верхньому полі за промовчанням для даних у табличному поданні, модулі і нових форм і звітів. Можна використовувати значення в діапазоні від нуля до ширини або висоти друкованої сторінки. Щоб змінювати поля у наявних форм і звітів, виберіть вкладку файл натисніть кнопку Друк, знову натисніть кнопку Друк і виберіть пункт Параметри сторінки в діалоговому вікні Друк .

Нижнє поле

Зміни за нижнім краєм за промовчанням для даних у табличному поданні, модулі і нових форм і звітів. Можна використовувати значення в діапазоні від нуля до ширини або висоти друкованої сторінки. Щоб змінювати поля у наявних форм і звітів, виберіть вкладку файл натисніть кнопку Друк, знову натисніть кнопку Друк і виберіть пункт Параметри сторінки в діалоговому вікні Друк .

На початок сторінки

Установлення загальних параметрів бази даних

Використовуйте наведені нижче параметри, щоб настроїти поведінку програми Access під час виконання деяких загальних завдань.

Параметр

Опис

Відображати помилки інтерфейсу користувача надбудов

Цей параметр, розташований у розділі Загальні, може бути корисний для розробників. Виберіть цей параметр для відображення помилок коду настроювання інтерфейсу користувача у програмі Access.

Звуковий супровід подій

Відтворення доступних звуків, пов’язаних із подіями програм Microsoft Office, як-от відкриття, збереження і друк файлів, а також відображення повідомлень про помилки. Звуки, призначені для різних подій, можна змінити в діалоговому вікні Звук на панелі керування Windows. Якщо встановити або зняти прапорець Звуковий супровід подій в одній із програм системи Office, звуковий супровід буде ввімкнуто або вимкнуто також і в усіх інших програмах Office. Щоб змінити звуки, пов’язані з подіями, відкрийте папку «Звук» на Панелі керування Windows. Для відтворення більшості звуків комп’ютер має бути обладнаний звуковою платою.

Відкривати під час запуску програми Access останню використовувану базу даних

Якщо встановлено цей параметр, програма Access відкриватиме останню використовувану базу даних замість відображення сторінки Microsoft Access. Є два режими відкриття бази даних, використаної останньою: Спільний – база даних відкривається для спільного використання. Це настройка за промовчанням. Монопольний – база даних відкривається для монопольного використання одним користувачем.

Блокування записів за промовчанням

Без блокувань – залишає записи відкритими для редагування.

Усі записи  – блокує всі записи у відкритій формі або таблиці даних, а також блокує записи в будь-якій базовій таблиці. Записи залишаються заблоковані, доки відкрито об’єкти.

Редагований запис – блокує лише запис, який наразі редагується.

Використовувати чотири цифри для року

Ця база даних – установлює формат року з чотирьох цифр (рррр) за промовчанням для відкритої зараз бази даних.

Примітка : Цей параметр скасовує параметр Усі бази даних для відкритої наразі бази даних.

Усі бази даних – установлює формат року з чотирьох цифр (рррр) за промовчанням для всіх баз даних.

На початок сторінки

Установлення параметрів для дій пошуку та заміни

За допомогою наведених нижче параметрів можна задати поведінку пошуку та пошуку й заміни.

Параметр

Опис

Швидкий пошук

Шукає в поточному полі, зіставляючи вміст усього поля із вмістом рядка пошуку.

Загальний пошук

Шукає в усіх полях, зіставляючи будь-яку частину поля.

Пошук на початку поля

Шукає в поточному полі, зіставляючи перші символи в полі.

На початок сторінки

Установлення параметрів відображення підтверджень

Скористайтеся наведеними нижче параметрами, щоб задати повідомлення, яке відображатиметься після завершення певних дій користувача.

Параметр

Опис

Записувати зміни

Відображає повідомлення про підтвердження змінення запису.

Видалення документів

Відображає повідомлення про підтвердження видалення об’єктів бази даних.

Запити на змінення

Відображує повідомлення про підтвердження під час виконання запитів на додавання, оновлення або створення таблиці в базі даних Access.

На початок сторінки

Настроювання додаткових параметрів застосунку

Параметр

Опис

Відкривати бази даних із використанням блокування на рівні записів

Установлює блокування на рівні записів за промовчанням для відкритої зараз бази даних. Якщо зняти цей прапорець, буде встановлено блокування на рівні сторінок за промовчанням для відкритої бази даних. Цей вибір застосовується до даних форм, таблиць даних і коду, який використовує об’єкт набору записів для повторення в записах. Цей параметр не застосовується до запитів на змінення або коду, який виконує групові операції за допомогою SQL-операторів.

Час очікування OLE/DDE (секунди) – контролює інтервал, після якого повторюється невдала спроба OLE або DDE у програмі Access. Припустимі значення: від 0 до 300. Значення за промовчанням: 30.

Інтервал оновлення (секунди) – час, за який автоматично оновлюються записи у вікні табличного подання даних або в поданні форми програми Access. Припустимі значення: від 0 до 32 766. Значення за промовчанням: 60. Значення 0 означає заборону оновлення.

Кількість спроб оновлення – кількість спроб зберегти змінений запис, який заблокував інший користувач програми Access. Припустимі значення: від 0 до 10. Значення за промовчанням: 2.

Інтервал оновлення ODBC (секунди) – інтервал, після якого у програмі Access автоматично оновлюються дані, зібрані за допомогою підключення ODBC. Цей параметр діє, тільки якщо база даних використовується спільно в мережі. Припустимі значення: від 0 до 32 766. Значення за промовчанням: 1500. Значення 0 означає заборону оновлення.

Інтервал спроб оновлення (мілісекунди) – кількість мілісекунд, після якої у програмі Access виконується спроба зберегти змінений запис, який заблокував інший користувач. Припустимі значення: від 0 до 1000. Значення за промовчанням: 250.

Операції DDE

Пропускати запити DDE – дозволяє програмі Access пропускати запити DDE від інших застосунків.

Увімкнути оновлення DDE – дозволяє програмі Access оновлювати зв’язки DDE з інтервалом, який задано в полі Інтервал оновлення (у секундах).

Аргументи командного рядка

Введіть аргументи, які запускаються під час запуску програми Access або відкриття бази даних Access.

На початок сторінки

Установлення параметрів відображення для певних мов

Параметр

Опис

Напрямок за промовчанням

Зліва направо – установлює відображення нових об’єктів зліва направо, яке використовується для англійської та європейських мов. Наприклад, перше поле таблиці починається у крайньому лівому стовпці, а нові поля додаються праворуч від цього стовпця; поле з номером запису та кнопки переходів у вікні табличного подання даних розташовуються в нижньому лівому куті.

Справа наліво – установлює відображення нових об’єктів справа наліво, яке використовується для мов Близького Сходу. Наприклад, перше поле таблиці починається у крайньому правому стовпці, а нові поля додаються ліворуч від цього стовпця; поле з номером запису та кнопки переходів у вікні табличного подання даних розташовуються в нижньому правому куті.

Використовувати календар Хиджра

Якщо цей параметр доступний, виберіть його, щоб установити основну дату відповідно до місячного календаря. Якщо цей пункт не вибрано, у базі даних використовується григоріанський календар.

Примітка : Застосунок Access пропонує вибрати тип календаря під час першого створення бази даних і більше не змінювати цю настройку.

Переміщення курсору

Візуальні – переміщає курсор у двонапрямленому тексті від одного до наступного суміжного символу. Наприклад, під час використання клавіш зі стрілками для переміщення справа наліво в реченні з арабським і англійським текстом курсор переміщається справа наліво в арабській частині тексту, а потім переміщається на крайній правий символ англійського слова та продовжує переміщатися справа наліво.

Логічні – переміщає курсор у двонапрямленому тексті відповідно до напрямку письма виявленої мови. Наприклад, під час використання клавіш зі стрілками для переміщення в реченнях з арабським і англійським текстом курсор переміщається справа наліво в арабській частині тексту, а потім переходить до крайнього лівого символу англійської частини тексту та продовжує переміщатися зліва направо.

Тема за промовчанням

Натисніть кнопку Огляд, щоб вибрати тему за промовчанням, тему для шрифтів або кольори для бази даних.

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×