Налаштування, очищення або видалення позицій табуляції

Налаштування, очищення або видалення позицій табуляції

Примітка.: Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Позиції табуляції можна використати, щоб легко форматувати документи. За допомогою макета документа у Word можна створити, наприклад, вміст або покажчик, не витрачаючи час на позиції табуляції.

Word також містить стандартні таблиці, колонтитули, титульні сторінки та інші макети. Завдяки їм зовсім не потрібно додавати позиції табуляції.

Порада.: Щоб врахувати відмінності в різних версіях Word, багато процедур згадують "вкладку Основне". У Word 2016 також можна використати вкладку Макет. У Word 2013, Word 2010 і Word 2007 також можна використати вкладку Розмітка сторінки.

Незалежно від версії Word процедура налаштування (додавання) позицій табуляції на горизонтальній лінійці лишається незмінною. За замовчуванням на лінійці немає позицій табуляції, коли ви відкриваєте новий пустий документ. Проте встановлено стандартний інтервал табуляції величиною близько 1,25 см.

Перш ніж почати налаштування (додавання) позицій табуляції, варто ознайомитися з вибором вкладок і доступними позиціями табуляції.

У засобі вибору позицій табуляції виберіть одну із семи наявних табуляцій (зліва, по центру, справа, за розділювачем, з рискою, відступ першого рядка, навислий відступ), яку потрібно застосувати на лінійці.

Вибір вкладок – це невелика піктограма ліворуч від лінійки. Ви можете клацати її, щоб побачити різні види табуляції, описані нижче.

зображення кнопки

Зліва

Текст вирівнюється за правим краєм позиції табуляції.

Кнопка ''По центру''

По центру

Текст вирівнюється по центру під час введення.

зображення кнопки

Справа

Текст вирівнюється за правим краєм і продовжується ліворуч.

зображення кнопки

За розділювачем

Числа вирівнюються за лівим краєм від десяткової коми. Не можна використовувати параметр За розділювачем, щоб вирівнювати числа за іншим символом, наприклад дефісом або амперсандом.

Кнопка ''З рискою''

З рискою

Розташування тексту не залежить від табуляції типу З рискою. Проте при цьому в позиції табуляції вставляється вертикальна смуга.

Зображення кнопки

Відступ першого рядка

Параметр Відступ першого рядка розміщується вгорі лінійки та дає змогу додати відступ до першого рядка в абзаці.

Зображення кнопки

Нависаючий виступ

Параметр Нависаючий виступ розміщується внизу лінійки та дає змогу додати відступ до всіх рядків в абзаці, починаючи з другого.

Щоб швидко встановити позиції табуляції в документі, виберіть позицію табуляції та клацніть місце на лінійці, де має з’явитися табуляція.

Лінійка в документі Word із позиціями табуляції.

 • Ліворуч від лінійки виберіть позицію табуляції у виборі вкладок і клацніть місце на лінійці, де потрібно розмістити табуляцію.

  Примітка.: Відображення лінійки над документом Клацніть Подання > Лінійка. Якщо ви хочете бачити позиції табуляції в документі, клацніть Основне > Відобразити всі знаки Піктограма знак абзацу .

Поради

 • Щоб перемістити позицію табуляції, перетягніть її в потрібне місце на лінійці.

 • Щоб точно розташувати позицію табуляції, двічі клацніть табуляцію. Відкриється діалогове вікно Табуляція з відомостями про точне розташування в розділі Позиції табуляції.

 • Щоб перевірити вирівнювання тексту, створеного за допомогою позицій табуляції, натисніть клавішу Tab.

 • Якщо виділено кілька абзаців, на лінійці відображаються лише позиції табуляції з першого абзацу.

З горизонтальної лінійки можна швидко видалити будь-яку позицію табуляції.

Примітка.: Якщо лінійка не відображається у верхній частині документа, клацніть Подання > Лінійка. Якщо символ позиції табуляції не відображається в документі, на вкладці Основне в групі Абзац клацніть піктограму Відобразити всі знаки Піктограма знак абзацу .

 • Перетягніть із лінійки позицію табуляції, щоб видалити її.

  Знак табуляції на лінійці

  Примітка.: Якщо відпустити кнопку миші, позиція табуляції зникне, а текст повернеться до наступної позиції табуляції або зсунеться на інтервал табуляції за замовчуванням (1,25 см).

На зображенні нижче показано текст, вирівняний за доданими до документа позиціями табуляції: праворуч на відстані 1,9 см, а ліворуч – на відстані 3,2 см.

Приклад тексту, вирівняного за позиціями табуляції на лінійці

Після видалення позицій табуляції текст повертається до стандартного розташування позицій табуляції – через кожні 1,25 см, як показано на зображенні вище.

Приклад тексту після видалення позицій табуляції .

Налаштувати параметри можна в діалогову вікні Табуляція, що дає змогу точніше визначити позиції табуляції та вставити певний символ (заповнювач) перед табуляцією.

 1. На вкладці Основне в групі Абзац клацніть запускач діалогового вікна Абзац і натисніть кнопку Табуляція.

  Кнопка відображення діалогового вікна «Абзац»

 2. У полі Позиції табуляції введіть розташування (величину) на лінійці, де потрібно вставити позицію табуляції.

  діалогове вікно ''табуляція''

 3. У розділі Вирівнювання виберіть зліва, по центру, справа, за розділювачем або з рискою.

 4. У розділі Заповнювач виберіть 1 (немає), 2 (крапки), 3 (риски) або 4 (підкреслення). Вибравши варіант 2, 3 або 4, ви розмістите в позиції табуляції відповідний заповнювач, наприклад, щоб візуально пов’язати елемент змісту з номером сторінки.

  Приклад використання пунктирного заповнювача

 5. Клацніть Установити > OK.

Ви можете видалити кілька табуляцій або всі відразу.

 1. На вкладці Основне в групі Абзац клацніть запускач діалогового вікна Абзац і натисніть кнопку Табуляція.

 2. Виберіть один із цих варіантів:

  • У списку Позиції табуляції виділіть позицію та натисніть кнопку Видалити, а потім натисніть кнопку OK.

   Параметри діалогового вікна "Вкладки".

  • Щоб видалити всі позиції табуляції, клацніть Видалити все > OK.

Табуляції також можна видалити за допомогою команд Знайти та Замінити. Докладні відомості див. в статті Видалення інтервалів табуляції за замовчуванням.

Ви можете додати відступ першого рядка або нависаючий відступ. За допомогою відступу першого рядка можна зсунути перший рядок тексту в абзаці, а решту рядків вирівняти зліва. Нависаючий відступ зсуває відносно першого рядка всі рядки абзацу, починаючи з другого.

Приклад навислого абзацу

 • Виконайте одну з таких дій:

  • Перетягніть маркер Відступ першого рядка Зображення кнопки над лінійкою до місця початку першого рядка абзацу.

  • Перетягніть маркер Нависаючий відступ Зображення кнопки під лінійкою в місце, де мають починатися всі рядки, починаючи з другого.

  Примітка.: Якщо лінійка не відображається у верхній частині документа, клацніть Подання > Лінійка.

Щоб правильно вирівняти числа (наприклад, грошові суми) у стовпці, ви можете встановити табуляцію за розділювачем.

 1. Якщо лінійка не відображається у верхній частині документа, перейдіть на вкладку Подання та встановіть прапорець Лінійка.

 2. Клацайте засіб вибору позицій табуляції на лівому кінці лінійки, доки не з’явиться така піктограма: зображення кнопки .

  Лінійка з позицією табуляції за розділювачем

 3. Клацніть лінійку там, де має розташовуватися десяткова кома. Пізніше її можна перемістити.

  Порада.: Якщо двічі клацнути позицію табуляції за розділювачем на лінійці, відкриється вікно Табуляція з додатковими параметрами. Щоб додати позиції табуляції, скористайтеся цим вікном або клацайте лінійку.

 4. Клацніть документ, де потрібно ввести число, і натисніть клавішу табуляції. Під час введення числа десяткова кома вирівнюється за позицією табуляції. Повторіть цю дію в наступному рядку, і числа буде вирівняно по центру за десятковою комою.

  Числа, вирівняні за розділювачем

Щоб використати інший роздільник (не десяткову кому), виберіть його на панелі керування у Windows.

Примітка.: Змінення цього параметра вплине на формат чисел у всій системі, а не тільки у Word.

 1. Натисніть кнопку Пуск, виберіть Панель керування > Годинник, мова та країна/регіон.

 2. У діалоговому вікні Регіон виберіть вкладку Формати, а потім натисніть кнопку Додаткові настройки.

 3. У діалоговому вікні Настроювання формату виберіть вкладку Числа, а потім із розкривного списку Десятковий роздільник виберіть потрібний роздільник і натисніть кнопку OK.

Заповнювачі – це спеціальні символи, як-от точки, риски, підкреслення, що візуально пов’язують текст між позиціями табуляції. Найчастіше заповнювачі використовуються в змісті або покажчику.

Примітка.: Якщо ви хочете відформатувати зміст за допомогою позицій табуляції та заповнювачів, краще скористайтеся автоматичним створенням змісту у Word.

 1. Введіть текст, який має відображатися перед заповнювачем.

 2. На горизонтальній лінійці встановіть потрібну позицію табуляції та двічі клацніть її.

 3. У діалоговому вікні Табуляція в розділі Заповнювач виберіть 1 (немає), 2 (крапки), 3 (риски) або 4 (підкреслення). Вибравши варіант 2, 3 або 4, ви розмістите в позиції табуляції відповідний заповнювач, щоб візуально пов’язати частини тексту між позиціями табуляції.

  Приклад використання пунктирного заповнювача

 4. Натисніть кнопку OK, а потім натисніть клавішу Tab.

Порада.: Якщо натиснути клавішу Enter, щоб почати новий рядок, буде доступною відформатована позиція табуляції.

Якщо задати позиції табуляції вручну, стандартні позиції табуляції перериваються встановленими вручну табуляціями. Установлені вручну на лінійці позиції табуляції мають більший пріоритет за стандартні позиції табуляції. Пам’ятайте, що стандартні позиції табуляції мають величину близько 1,25 см.

 1. На вкладці Основне в групі Абзац клацніть запускач діалогового вікна Абзац.

 2. У діалоговому вікні Абзац натисніть кнопку Табуляція.

 3. У діалоговому вікні Табуляція в полі За замовчуванням.

  • Введіть потрібну відстань (одиниці вимірювання) між позиціями табуляції.

  • Клацніть стрілку вгору або вниз, щоб налаштувати стандартні одиниці вимірювання (наприклад, 0,2 см).

 4. Натисніть кнопку OK.

Ви можете видалити стандартні інтервали позицій табуляції та видалити символи табуляції в документі вручну, вибравши та видаливши їх. Або ви можете використати команди Знайти та Замінити, щоб видалити кілька (або всі) позицій табуляції.

 1. На вкладці Основне натисніть кнопку Замінити.

 2. У полі Знайти введіть ^t, а поле Замінити на залиште пустим.

 3. Виконайте одну з таких дій:

  • Натисніть кнопку Знайти далі, а потім натисніть кнопку Замінити, щоб послідовно видалити позиції табуляції в документі.

  • Натисніть кнопку Замінити все, щоб видалити всі позиції табуляції одночасно.

Щоб видалити додану до документа позицію табуляції, перетягніть символ позиції табуляції за межі лінійки.

Знак табуляції на лінійці

Якщо відпустити кнопку миші, позиція табуляції зникне, а текст повернеться до наступної позиції табуляції або зсунеться на інтервал табуляції за замовчуванням (1,25 см).

Наприклад, на зображенні нижче показано текст, вирівняний за доданими до документа позиціями табуляції: праворуч на відстані 1,9 см, а ліворуч – на відстані 3,2 см.

Приклад тексту, вирівняного за допомогою позицій табуляції на лінійці.

Після видалення позицій табуляції текст повертається до розташування позицій табуляції за замовчуванням – через кожні 1,25 см.

Приклад тексту після видалення позицій табуляції .

Примітка.: Якщо ви не бачите лінійку у верхній частині документа, натисніть кнопку подання > лінійки. Якщо табуляції символ у документі не відображається, перейдіть на вкладку основне та натисніть кнопку Відобразити всі знаки .

Видалення інтервалів табуляції за замовчуванням

Щоб видалити інтервали табуляції за замовчуванням, видаліть символи позицій табуляції в документі. Це можна зробити вручну, вибравши та видаливши їх. Якщо потрібно видалити кілька символів або всі, скористайтеся функцією пошуку й заміни.

 1. У верхньому правому куті документа, у полі пошуку Enter text to search for in the document , введіть ^ t.

 2. Клацніть збільшувальне скло а потім натисніть кнопку замінити.

  The Replace option is highlighted in the Search box

 3. Поле Замінити на Залиште пустим.

 4. Натисніть кнопку Пошук а потім замінити для переміщення в документі та видаляти позиції табуляції за раз.

 5. Натисніть кнопку Замінити все, щоб видалити всі позиції табуляції одночасно.

Видалення всіх або кількох позицій табуляції

Щоб швидко видалити кілька позицій табуляції, можна скористатися діалоговим вікном Табуляція.

 1. Клацніть текст із позиціями табуляції, яку потрібно видалити.

 2. У меню Формат натисніть кнопку табуляція.

 3. У списку в розділі позиції табуляції, для кожної позиції табуляції потрібно очистити, натисніть кнопку розташування а потім мінус (-)-знак. Щоб видалити всі позиції табуляції, натисніть кнопку Видалити все.

  Діалогове вікно ''Табуляція''

 4. Завершивши, натисніть кнопку ОК.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×