Налаштування електронної пошти на пристроях з операційною системою Windows Mobile 6.5

На пристроях з ОС Windows Mobile 6.5 можна настроїти електронну пошту Exchange ActiveSync. Після настроювання облікового запису Exchange на своєму пристрої ви зможете отримати доступ до електронної пошти, календаря й контактів і синхронізувати їх. Щоб використовувати лише електронну пошту, можна настроїти на пристрої з ОС Windows Mobile 6.5 електронну пошту за протоколом POP або IMAP.

Настроювання електронної пошти Exchange ActiveSync на пристроях з ОС Windows Mobile 6.5

 1. Торкніться кнопки Start (Пуск) > Messaging (Повідомлення) > Setup E-mail (Настроїти електронну пошту).

 2. Введіть адресу електронної пошти та пароль, а потім торкніться кнопки Next (Далі).

 3. Перевірте, чи встановлено прапорець Try to get e-mail settings automatically from the Internet (Отримання автоматичних настройок електронної пошти з Інтернету), а потім торкніться кнопки Next (Далі).

 4. Мобільний телефон спробує автоматичне отримати настройки з Інтернету. Якщо спроба буде невдала, торкніться кнопки Next (Далі). Інакше перейдіть до пункту 8.

 5. У розділі Your e-mail provider (Постачальник електронної пошти) виберіть пункт Exchange server (Сервер Exchange), а потім двічі торкніться кнопки Next (Далі).

 6. Введіть свою адресу електронної пошти (наприклад, perevirka@example.com), а потім торкніться кнопки Next (Далі).

  Введіть адресу електронної пошти (наприклад, roman@contoso.cn), а потім торкніться кнопки Next (Далі).

 7. У полі Server (Сервер) введіть ім’я сервера, а потім торкніться кнопки Next (Далі). Щоб підключитися до електронної пошти служби Office 365, введіть outlook.office365.com як ім’я свого сервера. Якщо ви не використовуєте цю службу, див. розділ Пошук імені сервера Exchange ActiveSync далі в цій статті.

  У поле Server (Сервер) введіть ім’я сервера, а потім торкніться кнопки Next (Далі). Щоб підключитися до електронної пошти Office 365, як ім’я сервера введіть partner.outlook.cn. Якщо ви не використовуєте цю службу, див. розділ Пошук імені сервера Exchange ActiveSync далі в цій статті.

 8. Введіть ім’я користувача та пароль, а потім торкніться кнопки Next (Далі). Ім’я користувача – це повна адреса електронної пошти.

 9. Установіть прапорці для типів елементів, які потрібно переглядати на пристрої, а потім торкніться кнопки Finish (Готово).

 10. Торкніться кнопки OK, якщо Exchange ActiveSync вимагатиме застосування політик на телефоні. Політика дає змогу настроїти пароль на мобільному пристрої та використовувати очищення віддаленого пристрою, щоб вилучити всі дані з мобільного телефону, якщо його загублено або вкрадено.

Отримання довідки

Якщо програмі електронної пошти не вдається автоматично знайти ім’я вашого сервера Exchange ActiveSync, це доведеться зробити вам.

 • Щоб підключитися до електронної пошти Office 365, введіть outlook.office365.com як ім’я сервера Exchange ActiveSync.

 • Якщо ви підключаєтеся до поштової скриньки Exchange і не використовуєте електронну пошту Office 365 або не впевнені, що працюєте в службі Office 365, виконайте вказані нижче дії, щоб знайти ім’я свого сервера Exchange ActiveSync.

 1. Увійдіть в обліковий запис за допомогою Outlook Web App. Довідку див. в статті Вхід в інтернет-версію Outlook.

 2. Якщо ви підключаєтеся до поштової скриньки Exchange, але не використовуєте Office 365, ім’я сервера Exchange ActiveSync буде зазначено в рядку адреси браузера, щойно ви ввійдете в інтернет-версію Outlook. Зверніть увагу: з імені потрібно виключити https:// на початку та /owa в кінці. Наприклад, якщо адреса, за якою ви отримуєте доступ до інтернет-версії Outlook, – https://mail.contoso.com/owa, тоді ім’я вашого сервера Exchange ActiveSync – mail.contoso.com.

 3. Якщо ви не змогли підключитися до поштової скриньки з використанням даних, введених раніше в цьому розділі, спробуйте використати ім’я сервера, яке можна знайти в параметрах Outlook Web App.

  1. В Outlook Web App на панелі інструментів виберіть Настройки  Піктограма "Настройки"  > Пошта > POP та IMAP.

   Примітка.:  Хоча ви не настроюєте обліковий запис POP3, це значення використовуватиметься для визначення імені сервера Exchange ActiveSync.

  2. У розділі Настроювання POP перегляньте значення параметра Server name (Ім’я сервера).

   Якщо в полі Ім’я сервера зазначено outlook.office365.com, то ваш обліковий запис – Office 365 робочий або навчальний обліковий запис і ви можете використовувати outlook.office365.com як ім’я свого сервера Exchange.

   Якщо Ім’я сервера не збігається з outlook.office365.com, можна спробувати використати ім’я сервера зі сторінки параметрів. Наприклад, якщо ім’я сервера – mail.contoso.com, спробуйте використати mail.contoso.com як ім’я сервера Exchange.

Якщо програмі електронної пошти не вдається автоматично знайти ім’я вашого сервера Exchange ActiveSync, це доведеться зробити вам.

Щоб підключитися до електронної пошти Office 365, як ім’я сервера Exchange ActiveSync введіть partner.outlook.cn. Це ім’я можна використовувати тільки в найновішій версії Office 365.

Якщо ви не використовуєте службу Office 365 або не впевнені, що працюєте з її найновішою версією, виконайте вказані нижче дії, щоб дізнатись ім’я свого сервера Exchange ActiveSync:

 1. Увійдіть в обліковий запис за допомогою Outlook Web App.

 2. В Outlook Web App на панелі інструментів клацніть піктограму "Настройки"  Піктограма "Настройки" та виберіть Пошта > POP та IMAP.

  Примітка.: Хоча ви не настроюєте обліковий запис POP3, скористайтеся цим значенням, щоб визначити ім’я сервера Exchange ActiveSync.

 3. У розділі Настроювання POP перегляньте значення параметра Server name (Ім’я сервера).

 4. Якщо в полі Ім’я сервера зазначено partner.outlook.cn, для вашого робочого або навчального облікового запису використовується найновіша версія Office 365 і ви можете вказати partner.outlook.cn як ім’я сервера Exchange ActiveSync.

 5. Якщо значення параметра Ім’я сервера задано у форматі podxxxxx.partner.outlook.cn, для вашого робочого або навчального облікового запису використовується попередня версія Office 365. У такому разі як ім’я сервера Exchange ActiveSync можна вказати m.partner.outlook.cn.

 6. Якщо значення параметра Ім’я сервера містить назву вашої організації, наприклад pop.contoso.cn, ім’я сервера Exchange ActiveSync відображатиметься в рядку адреси браузера, щойно ви ввійдете в інтернет-версію Outlook. Зверніть увагу: з імені потрібно виключити https:// на початку та /owa в кінці. Наприклад, якщо адреса, за якою ви отримуєте доступ до інтернет-версії Outlook, – https://mail.contoso.cn/owa, тоді ім’я вашого сервера Exchange ActiveSync – mail.contoso.cn.

 1. Торкніться кнопки Start (Пуск) > Messaging (Повідомлення) > Setup E-mail (Настроїти електронну пошту).

 2. Введіть адресу електронної пошти та пароль, а потім торкніться кнопки Next (Далі).

 3. Зніміть прапорець Try to get e-mail settings automatically from the Internet (Автоматично отримувати настройки електронної пошти з Інтернету) і торкніться кнопки Next (Далі).

 4. Виберіть для параметра Your e-mail provider (Постачальник електронної пошти)значення \Internet e-mail (Електронна пошта Інтернету), a потім торкніться кнопки Next (Далі).

 5. Введіть ім’я (наприклад, Світлана Омельченко), за бажанням змініть значення параметра Account display name (Коротке ім’я облікового запису), a потім торкніться кнопки Next (Далі).

 6. Введіть значення параметра "Сервер вхідної пошти". Щоб підключитися до електронної пошти служби Office 365, введіть outlook.office365.com як ім’я сервера IMAP або POP. Якщо ви не використовуєте Office 365, див. розділ Пошук імені сервера POP або IMAP далі в цій статті.

  Введіть ім’я сервера вхідної пошти. Щоб підключитися до електронної пошти Office 365, як ім’я сервера IMAP або POP введіть partner.outlook.cn. Якщо ви не використовуєте Office 365, див. розділ Пошук імені сервера POP або IMAP далі в цій статті.

 7. Виберіть тип облікового запису (або POP3 або IMAP4), а потім натисніть кнопку Next (Далі).

 8. Введіть ім’я користувача (наприклад, perevirka@example.com) і натисніть кнопку Next (Далі). Пароль уже має бути введено на кроці 2.

  Введіть ім’я користувача (наприклад, roman@contoso.cn) і натисніть кнопку Next (Далі). Пароль уже має бути введено на кроці 2.

 9. Введіть ім’я сервера вихідної пошти (SMTP). Щоб підключитися до електронної пошти служби Office 365, введіть smtp.office365.com як ім’я сервера SMTP. Якщо ви не використовуєте цю службу, див. розділ Пошук імені сервера POP або IMAP далі в цій статті.

  Введіть ім’я сервера вихідної пошти (SMTP). Щоб підключитися до електронної пошти Office 365, як ім’я сервера SMTP введіть smtp.office365.cn. Якщо ви не використовуєте цю службу, див. розділ Пошук імені сервера POP або IMAP далі в цій статті.

 10. Установіть прапорець Outgoing server requires authentication (Перевірка автентичності на сервері вихідної пошти) й перевірте, чи встановлено прапорець Use the same user name and password for sending e-mail (Використовувати те саме ім'я користувача та пароль для надсилання повідомлень електронної пошти).

 11. Виберіть частоту перевірки нових повідомлень на мобільному телефоні. Щоб вимкнути перевірку нових повідомлень, виберіть параметр Manually (Уручну).

 12. Торкніться кнопки Finish (Готово).

Щоб підключитися до електронної пошти Office 365, введіть outlook.office365.com як ім’я серверів IMAP і POP і smtp.office365.com як ім’я сервера SMTP.

Щоб підключитися до електронної пошти Office 365, введіть partner.outlook.cn як ім’я серверів IMAP і POP і smtp.office365.cn як ім’я сервера SMTP. Ці параметри можна використовувати тільки в найновішій версії Office 365.

Якщо ви підключаєтеся до поштової скриньки Exchange і не використовуєте службу Office 365 або не впевнені, що працюєте в службі Office 365, виконайте вказані нижче дії, щоб переглянути свої настройки.

 1. Увійдіть в обліковий запис за допомогою Outlook Web App. Довідку див. в статті Вхід в інтернет-версію Outlook.

  Увійдіть в обліковий запис за допомогою Outlook Web App.

 2. В інтернет-версії Outlook на панелі інструментів клацніть піктограму "Настройки"  Піктограма "Настройки" та виберіть Параметри > Обліковий запис > Мій обліковий запис > Настройки для доступу за протоколом POP або IMAP.

 3. Імена серверів POP3, IMAP4, SMTP та інші параметри, які можуть знадобитися, перелічено на сторінці Настройки для доступу за протоколами POP та IMAP у розділі Настроювання POP, Настроювання IMAP або Настроювання SMTP.

Додаткові відомості

 • Якщо для вашого типу облікового запису електронної пошти необхідна реєстрація, слід зареєструвати його під час першого входу в Outlook Web App. Інакше підключитися до облікового запису з мобільного телефону не вдасться. Увійдіть в обліковий запис і вийдіть із нього. Потім спробуйте підключитися з мобільного телефону.

 • Якщо вам запропоновано створити код доступу й ви його не створите, то ви не матимете змоги надсилати й отримувати повідомлення.

 • Якщо ви не приймете політики, надіслані на мобільний телефон, ви не зможете отримувати доступ до своєї інформації на мобільному телефоні.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×