Налаштування або вимкнення автоматичного форматування тексту (функції автоформату)

Налаштування або вимкнення автоматичного форматування тексту (функції автоформату)

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

За допомогою функції автоформату можна швидко застосовувати та змінювати параметри автоматичного форматування, такі як дефіси й тире, дроби, гіперпосилання, лапки, а також маркіровані й нумеровані списки. Щоб вимкнути автоматичне форматування, просто зніміть усі потрібні прапорці на вкладці Автоформат під час введення.

Вкладка "Автоформат під час введення"

Увага! : 

 • Параметри Автоформат під час введення – це глобальні параметри, які застосовуються до всіх файлів програми.

 • Параметри Автоформат під час введення не можна застосувати до вже введеного тексту в програмах Outlook, PowerPoint, Excel, Publisher і Visio.

Різниця між функціями "Автоформат" і "Автоформат під час введення"

Ви могли помітити дві схожі Автоформат вкладки у діалоговому вікні " автовиправлення ", а це може призвести до деяких плутанини. Різниця полягає в тому, що настройки Автоформат під час введення застосовуються до тексту під час введення, тоді як параметри на вкладці автоформат застосовуються під час виконання команди Автоформат (який потребує використання послуг на панелі швидкого доступу). У більшості у цій статті описано параметри на вкладці Автоформат під час введення тексту . Перегляд за допомогою на вкладці Автоформат та команди Автоформат під відомості про вкладку автоформат .

Пошук вкладки "Автоформат під час введення" в програмі Office

Щоб внести зміни в параметри автоматичного форматування в програмі Office, спочатку перейдіть на вкладку Автоформат під час введення, а потім клацніть потрібне завдання.

Примітка : Відомості про вкладку Автоформат наведено в розділі Використання вкладки та команди "Автоформат" у Word.

Усі програми, окрім Outlook:

 1. Виберіть елементи Файл > Параметри > Правопис > Параметри автовиправлення.

  Відкриття діалогового вікна "Автовиправлення"

 2. Виберіть вкладку Автоформат під час введення тексту.

Outlook

 1. Виберіть елементи Файл >Параметри > Пошта > Параметри редактора > Правопис > Параметри автовиправлення.

  Відкриття діалогового вікна "Автовиправлення"

 2. Виберіть вкладку Автоформат під час введення тексту.

Word, Excel і PowerPoint

 1. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office і виберіть елементи Параметри [назва програми] > Правопис > Параметри автозаміни.

  Відкриття діалогового вікна "Автовиправлення"

 2. Виберіть вкладку Автоформат під час введення тексту.

Outlook

 1. Відкрийте електронний лист, натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office і виберіть елементи Параметри редактора > Правопис > Параметри автозаміни.

  Відкриття діалогового вікна "Автовиправлення"

 2. Виберіть вкладку Автоформат під час введення тексту.

Publisher і Visio

 1. У меню Знаряддя виберіть пункт Параметри автозаміни.

  Відкриття діалогового вікна "Автовиправлення"

 2. Виберіть вкладку Автоформат під час введення тексту.

У кожній програмі Office є свій набір параметрів автоформату. Усі вони описані нижче. Виберіть параметр, щоб увімкнути його, або зніміть прапорець для його вимкнення.

ЗАМІНЮВАТИ ПІД ЧАС ВВОДУ

Параметр

Опис

"Прямі лапки" «шевронами»

Замінює прямі подвійні лапки (" ") і прямі апострофи (') на шеврони й закруглені апострофи.

Дроби (1/2) на символ дробу (½)

Замінює введені дроби (1/2) одним символом дробу (½). Цей параметр впливає лише на дроби 1/4, 1/2 та 3/4.

*Жирний* і _курсив_ на звичайне форматування

Застосування жирного шрифту на будь-який текст у зірочки (*); Застосування курсивного шрифту на будь-який текст у підкреслення (_). Наприклад, * * комп'ютер стає комп'ютер і _computer_ стає комп'ютера. Зверніть увагу, що у програмі Word на (*) або (_) буде замінено форматування. У програмі Outlook на (*) і (_) залишиться навіть після застосовано форматування.

Адреси Інтернету й мережеві шляхи гіперпосиланнями

Замінює введені адреси в Інтернеті, мережеві шляхи й адреси електронної пошти на гіперпосилання.

Англійські порядкові (1st) на надрядкові символи

Замінює порядкові чисельники англійської мови, які показують відносну позицію елемента в послідовності (наприклад, 1st, 2nd або 3rd) на надрядкові символи ( 1st написано надрядковим символом ).

Дефіси (--) на тире (—)

Замінює подвійний дефіс (-) на тире (—); замінює одного дефіс пробілом до та після (-) на тире (–). Зверніть увагу, що довге тире не використовуйте пробіли перед і після подвійного дефіса.

Усмішки :-) і стрілки (==> ) на спеціальні символи

Замінює введені емограми та стрілки на еквівалентні символи.

ЗАСТОСУВАТИ ПІД ЧАС ВВЕДЕННЯ

Параметр

Опис

стилі маркірованих списків

Створює маркірований список, якщо рядок тексту починається із символів *, - або >, за якими йде пробіл або символ табуляції.

Щоб завершити маркірований список, двічі натисніть клавішу Enter.

лінії меж

Креслить лінію, якщо тричі поспіль ввести один із таких символів: ~, #, *, -, _ або = у новому рядку, а потім натиснути клавішу Enter. Наприклад, якщо ввести ~~~ у новому рядку та натиснути клавішу Enter, на сторінці з’явиться хвиляста лінія.

вбудовані стилі заголовків

Застосовує стилі заголовків до абзаців, які містять п’ять або менше слів і не закінчуються знаками пунктуації, якщо двічі натиснути клавішу Enter. Щоб застосувати стиль "Заголовок 1", введіть новий рядок. Щоб застосувати стиль "Заголовок 2", поставте перед новим рядком символ табуляції. Щоб застосувати стиль "Заголовок 3", поставте перед новим рядком два символи табуляції.

Примітка : Щоб автоматично застосувати стилі заголовків, потрібно двічі натиснути клавішу Enter після попереднього абзацу.

стилі нумерованих списків

Створює нумерований список, якщо рядок тексту починається з числа 1, за яким стоїть крапка або символ табуляції.

Щоб завершити нумерований список, двічі натисніть клавішу Enter.

таблиці

Створює таблицю з одного рядка, якщо вставити на початку рядка тексту послідовність знаків "плюс" (+) і дефісів (-), а потім натиснути клавішу Enter. Послідовність має починатися зі знака "плюс" і закінчуватися ним. Наприклад, якщо ввести +---+---+------+, буде створено таблицю з одного рядка та трьох стовпців. Ширина стовпця відповідає кількості дефісів між знаками "плюс". Щоб додати нові рядки в будь-якому місці таблиці, перемістіть курсор у кінець рядка та натисніть клавішу Enter.

включати в таблицю нові рядки й стовпці (лише Excel)

Додає новий рядок або стовпець у наявну таблицю під час введення даних у суміжному рядку чи стовпці. Наприклад, якщо в таблиці зі стовпцями A і B ввести дані в суміжній клітинці в стовпці C, стовпець C буде автоматично відформатовано як частину наявної таблиці.

текст заголовків із розміром, припасовуваним за шириною рамки (лише PowerPoint)

Зменшує розмір шрифту тексту заголовків так, щоб він помістився у визначеному покажчику місця заповнення.

Примітка :  Розмір тексту заголовка автоматично зменшується на один крок приросту, наприклад з 44 до 40, залежно від розмірів вбудованих шрифтів. Щоб додатково зменшити розмір шрифту, виділіть текст заголовка та виберіть менший розмір вбудованого шрифту або введіть потрібний розмір шрифту в списку "Розмір шрифту".

звичайний текст із розміром, припасовуваним за шириною рамки (лише PowerPoint)

Зменшує розмір шрифту основного тексту так, щоб він помістився у визначеному покажчику місця заповнення.

АВТОМАТИЧНО ПІД ЧАС ВВОДУ

Параметр

Опис

повторювати форматування початку елемента списку

Форматує початковий текст елемента списку так само, як і початковий текст елемента списку перед ним. Це форматування поширюється до першого знака пунктуації в елементі, зазвичай до крапки, двокрапки, дефіса, довгого тире, знака запитання, знака оклику або подібного символу.

До наступного елемента списку застосовується лише форматування, наявне в усьому початковому тексті елемента. Форматування, застосоване лише до частини початкового тексту, не повторюється в початковому тексті подальших елементів.

установлювати відступи клавішами

Створює відступ першого рядка абзацу, якщо помістити курсор перед першим рядком і натиснути клавішу Tab. Створює відступ для всього абзацу, якщо помістити курсор перед будь-яким рядком абзацу (окрім першого) і натиснути клавішу Tab. Щоб скасувати відступ, помістіть курсор перед першим рядком абзацу та натисніть клавішу Backspace.

визначати стилі

Застосовує вбудований стиль до тексту, відформатованого вручну, якщо останній має таке саме форматування, як і вбудований стиль.

заповнювати формули в таблицях для створення обчислюваних стовпців (лише Excel)

Застосовує одну формулу до всіх клітинок у стовпці. Формула автоматично застосовується до всіх клітинок у стовпці.

Щоб вимкнути автоматичне форматування в програмі, просто зніміть усі потрібні прапорці на вкладці Автоформат під час введення. Пам’ятайте, що параметри Автоформат під час введення є глобальними, тобто вони вимикаються для всіх файлів у відповідній програмі.

Вкладка "Автоформат під час введення" зі знятими прапорцями

Ви можете відразу відхилити або змінити автоматичне форматування в документі під час введення. Коли Office застосує автоматичне форматування, натисніть кнопку Параметри автовиправлення  Зображення кнопки і зробіть ось що:

 • Скасуйте форматування (його можна повернути) лише для поточного екземпляра.

 • Глобально змініть окремі параметри автоформату за допомогою параметра Зупинити, скасувавши внесення програмою Office цієї зміни.

 • Змініть параметри, клацнувши Параметри автоформатування, щоб відкрити вкладку Автоформат під час введення.

Окрім вкладки Автоформат під час введення, у Word є вкладка Автоформат. Параметри Автоформат під час введення застосовуються до тексту під час введення, як описано вище. Вкладка Автоформат використовується рідше, тому що наявні на ній параметри застосовуються лише в разі виконання команди "Автоформат", яку потрібно додати на панель швидкого доступу.

За допомогою команди "Автоформат" можна внести ті самі зміни, що й із використанням параметрів Автоформат під час введення, але в уже введений текст. Команда "Автоформат" дає змогу відразу відформатувати весь документ (наприклад, замінити прямі лапки на шеврони або дроби на символи дробів).

Щоб додати команду "Автоформат" на панель швидкого доступу, зробіть ось що:

 1. У Word клацніть піктограму Настроїти панель швидкого доступу та виберіть Додаткові команди.

  Вибір пункту "Додаткові команди" на панелі швидкого доступу

 2. У розділі Вибрати команди виберіть Усі команди.

 3. Прокрутіть список униз, виберіть Автоформат або Відразу весь документ, натисніть кнопку Додати, а потім – OK.

  Вибір команди "Автоформат" на панелі швидкого доступу

 4. Щоб виконати команду, клацніть піктограму Автоформат у Word.

  Піктограма "Автоформат"

Див. також

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×