Нагадування веб-частини

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

У Microsoft Office Project 2007Microsoft Office Project Web Access головною сторінкою включає в себе нагадування розділу. Нагадування можна відобразити відомості про Нещодавно оновлені завдання, табелі термін, що очікують на затвердження, звіти про стан, призначені проблеми та ризики призначено.

Окрім цих нагадувань публікацією на домашній сторінці Office Project Web Access відомості нагадування також буде Веб-частина , які можна додавати настроювані сторінки веб-частин. З цієї веб-частини можна переглянути і діяти на нагадування з інших розташувань, як у веб-застосунку Project Web Access, а також за межами.

Настроювані властивості веб-частини нагадувань

У наведеній нижче таблиці описано унікальні властивості для нагадувань веб-частини, які можна переглянути або змінити після додавання веб-частини до сторінки. У меню редагування веб-частини нагадування натисніть кнопку Змінити спільну веб-частину. Ці властивості, доступні в розділі Веб-застосунку Project Web Access .

Властивість

Опис

Відображати оновлення завдання для затвердження

Установіть цей прапорець, щоб відобразити нові завдання, які потрібно затверджувати або відобразиться. Зніміть цей прапорець, щоб приховати оновлення завдань у веб-частині нагадування. За промовчанням цей прапорець установлено.

Відображення адміністративного часу запити на затвердження

Установіть цей прапорець для адміністративного часу вимкнути відображення запитів, які очікують затвердження. Зніміть цей прапорець, щоб приховати ці запити. За промовчанням цей прапорець установлено.

Відображення адміністративного часу запити, що очікують на затвердження

Установіть цей прапорець, щоб відобразити запити на адміністративного часу вимкнути, надісланих і очікують затвердження. Зніміть цей прапорець, щоб приховати ці запити. За промовчанням цей прапорець установлено.

Відображення оновлення завдань, які очікують на затвердження

Установіть цей прапорець, щоб відобразити оновлення завдань, які очікують затвердження. Зніміть цей прапорець, щоб приховати оновлення. За промовчанням цей прапорець установлено.

Відображення табелі від ресурсів, які очікують на затвердження

Установіть цей прапорець для відображення учасників групи табелі, які очікують затвердження. Зніміть цей прапорець, щоб приховати оновлення. За промовчанням цей прапорець установлено.

Відображати мої ненадіслані табелі

Установіть цей прапорець для відображення власний табелі, які зберігаються, але ще не надсилається. Зніміть цей прапорець, щоб приховати ці табелі у веб-частині нагадування. За промовчанням цей прапорець установлено.

Відображення із затримкою табелі від ресурсів

Установіть цей прапорець, щоб відобразити список прострочені групи учасника табелів. Зніміть цей прапорець, щоб приховати ці табелів. За промовчанням цей прапорець установлено.

Відображення нових завдань, призначених для мене

Установіть цей прапорець, щоб відобразити список нових завдань, які були призначені для вас. Зніміть цей прапорець, щоб приховати ці нові завдання. За промовчанням цей прапорець установлено.

Відображення мого прострочених звітів про стан

Установіть цей прапорець, щоб відобразити список із затримкою звіти про стан. Зніміть цей прапорець, щоб приховати ці прострочених звітів про стан. За промовчанням цей прапорець установлено.

Відображення ризики, призначені для мене

Установіть цей прапорець для відображення елементів ризику, які були призначені для вас. Зніміть цей прапорець, щоб приховати ці ризики. За промовчанням цей прапорець установлено.

Відображення завдань, призначених для мене

Установіть цей прапорець, щоб відобразити список можливих проблем, які були призначені для вас. Зніміть цей прапорець, щоб приховати наведений нижче список проблем. За промовчанням цей прапорець установлено.

Project Web Access URL-адреси

Якщо цю веб-частину буде використано поза контекстом веб-застосунку Project Web Access, введіть веб-адресу сервера Project Server, який містить дані для цієї веб-частини.

Загальні властивості веб-частин

Усі веб-частини мають спільний набір властивостей, які впливають на оформлення, макет і додаткові параметри веб-частин.

Примітка.: Спільні властивості веб-частини, які відображаються в області знарядь, можуть відрізнятися від наведених у цьому розділі з кількох наведених нижче причин.

  • Щоб переглянути розділ Додатково в області знарядь, потрібно мати відповідні дозволи.

  • Розробник певної веб-частини, можливо, заборонив відображення однієї чи кількох спільних властивостей або створення та відображення додаткових властивостей, яких немає в розділах Оформлення, Макет і Додатково в області знарядь.

  • Властивості веб-частини може бути вимкнуто або приховано через застосування настройок деяких дозволів і властивостей.

Вигляд

Властивість

Опис

Заголовок

Визначає заголовок веб-частини, який відображається в рядку заголовка веб-частини.

Висота

Визначає висоту веб-частини.

Ширина

Визначає ширину веб-частини.

Стан хрому

Визначає, чи повністю відображатиметься веб-частина на сторінці, коли користувач відкриває цю сторінку. За замовчуванням для стану хрому встановлено значення Звичайний, і веб-частина відображається повністю. Якщо для стану встановлено значення Згорнуто, відображається тільки рядок заголовка.

Тип хрому

Визначає, чи відображатимуться рядок заголовка та рамка фрейму веб-частини.

Макет

Властивість

Опис

Приховано

Визначає, чи буде видимою веб частина, коли користувач відкриє сторінку веб-частин. Якщо цей прапорець знято, веб-частина є видимою лише на етапі розробки сторінки, а до заголовка додається закінчення (Hidden).

Якщо веб-частина використовується для надання даних для іншої веб-частини через підключення веб-частини, а необхідності відображати цю веб-частину немає, можна її приховати.

Напрямок

Визначає напрямок тексту у вмісті веб-частини. Наприклад, арабській мові відповідає напрямок письма справа наліво, а українській, як і більшості європейських мов, – зліва направо.

Зона

Визначає зону розташування веб-частини на сторінці веб-частин.

Примітка.: Зони не відображаються у списку на сторінці веб-частин, якщо немає дозволу на змінення зони.

Індекс зони

Визначає розташування веб-частини в зоні, якщо в ній більше однієї веб-частини.

Щоб визначити порядок розташування, введіть у текстовому полі додатне ціле число.

Якщо веб-частини в зоні розміщено зверху вниз, значення "1" означатиме, що веб-частина відображатиметься у верхній частині зони. Якщо веб-частини в зоні розміщено зліва направо, значення "1" означатиме, що веб-частина відображатиметься в зоні ліворуч.

Наприклад, під час додавання веб-частину до пустої зони з нумерацією згори донизу, індекс зони дорівнює 1. Під час додавання друга веб-частини до нижньої частини в зоні, її індекс зони – 2. Щоб перемістити другий веб-частину до верхньої частини в зоні, введіть 1а потім введіть 2 для першого веб-частини.

Примітка.: У кожної веб-частини має бути унікальне значення індексу зони. Це означає, що змінення індексу зони поточної веб-частини може призвести до змінення індексу інших веб-частин у зоні.

Додатково

Властивість

Опис

Дозволити згортання

Визначає, чи можна згортати веб-частину.

Дозволити закриття

Визначає, чи можна видалити веб-частину зі сторінки веб-частини.

Дозволити приховування

Визначає, чи можна приховувати веб-частину.

Дозволити зміну зони

Визначає, чи можна переміщати веб-частину до іншої зони.

Дозволити підключення

Визначає, чи може веб-частина підключатися до інших веб-частин.

Дозволити редагування в персональному поданні

Визначає, чи можна змінювати властивості веб-частини в особистому поданні.

Режим експортування

Визначає рівень даних, які дозволено експортувати для цієї веб-частини.

URL-адреса назви

Визначає URL-адресу файлу, який містить додаткові відомості про веб-частину. Якщо клацнути заголовок веб-частини, файл відкриється в окремому вікні браузера.

Опис

Визначає екранну підказку, яка відображається, якщо навести вказівник миші на заголовок або піктограму веб-частини. Значення цієї властивості використовується під час пошуку веб-частин за допомогою команди Пошук, яку розташовано в області знарядь у меню Знайти веб-частини таких колекцій веб-частин як "Сайт", "Віртуальний сервер" і "Сторінка веб-частин".

URL-адреса довідки

Визначає розташування файлу, який містить довідкову інформацію про веб-частину. Якщо в меню веб-частини вибрати команду Довідка, довідкова інформація відобразиться в окремому вікні браузера.

Режим справки

Визначає, як у браузері відображатиметься вміст довідки для веб-частини.

Виберіть один із таких варіантів:

  • Модальне вікно. Відкривається окреме вікно браузера, якщо браузер надає таку можливість. Перед поверненням до веб-сторінки необхідно закрити вікно.

  • Немодальне вікно. Відкривається окреме вікно браузера, якщо браузер надає таку можливість. Перед поверненням до веб-сторінки немає необхідності закривати вікно. Це значення встановлено за промовчанням.

  • Перехід — відкривається веб-сторінка в поточному вікні браузера.

Примітка.: Хоча в настроюваних веб-частинах Microsoft ASP.NET підтримується така властивість, статті довідки Windows SharePoint Services 3.0 за замовчуванням відкриваються лише в окремому вікні браузера.

URL-адреса зображення піктограми каталогу

Визначає розташування файлу, який містить зображення, що використовується як піктограма веб-частини у списку веб-частин. Зображення має мати розмір 16х16 пікселів.

URL-адреса зображення піктограми заголовка

Визначає розташування файлу, який містить зображення, що використовується в рядку заголовка веб-частини. Зображення має мати розмір 16х16 пікселів.

Повідомлення про помилку імпортування

Визначає повідомлення, яке відображається в разі виникнення помилки імпортування веб-частини.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×