Модель даних аналітики використання Microsoft 365

Дані для таблиць аналітики використання Microsoft 365

Аналітика використання Microsoft 365 підключається до інтерфейсу API, який надає багатовимірну модель даних. Інтерфейси API доступні в підготовчій версії за адресою https://reports.office.com/pbi/v1.0/<ідентифікатор_клієнта> (замініть <ідентифікатор_клієнта> на GUID свого клієнта).

Примітка.: Докладні відомості див. в статті Робота зі звітами про використання Office 365 у Microsoft Graph.

Цей інтерфейс API надає відомості про тенденції використання різних служб Office 365 за місяць. Точні дані, повернуті API, можна знайти в таблиці в розділі нижче.

Таблиці даних, які повертає API-інтерфейс звітування Office 365

Назва таблиці

Інформація в таблиці

Проміжок часу

Використання продукту клієнта

Містить сумарну кількість увімкнутих, активних користувачів, утриманих користувачів за місяцями, нових користувачів і всіх активних користувачів у перерахунку на місяць.

Містить сукупні дані за 12-місячний звітний період, включно з часткою поточного місяця, у перерахунку на місяць.

Дії в продукті клієнта

Містить сумарний обсяг дій і кількість активних користувачів за різними типами дій, пов’язаними з продуктами, у перерахунку на місяць.

Відомості про дії, пов’язані з продуктами, що перелічено в цій таблиці даних, див. у визначенні активного користувача.

Містить сукупні дані за 12-місячний звітний період, включно з часткою поточного місяця, у перерахунку на місяць.

Клієнтські ліцензії на Office

Містить дані про кількість передплат на Microsoft Office, призначених для користувачів

Містить дані за 12-місячний звітний період, включно з часткою поточного місяця, на кінець місяця.

Використання поштової скриньки клієнта

Містить дані про поштову скриньку користувача з урахуванням загальної кількості поштових скриньок і способу використання сховища.

Містить дані за 12-місячний звітний період, включно з часткою поточного місяця, на кінець місяця.

Використання пристроїв клієнта

Містить дані про кількість осіб, які активно використовують певний клієнт або пристрої, щоб підключатися до Exchange Online, "Skype для бізнесу" та Yammer.

Містить сукупні дані за 12-місячний звітний період, включно з часткою поточного місяця, у перерахунку на місяць.

Використання SharePoint Online клієнта

Містить дані про сайти SharePoint, зокрема сайти груп SharePoint і Office 365, як-от дані про загальну кількість сайтів, кількість документів на сайті, кількість файлів за типом дій і використаний обсяг сховища.

Містить дані за 12-місячний звітний період, включно з часткою поточного місяця, на кінець місяця.

Використання "OneDrive для бізнесу" клієнта

Містить дані про облікові записи OneDrive, як-от кількість облікових записів, кількість документів у папках OneDrive, використаний обсяг сховища, кількість файлів за типом дій.

Містить дані за 12-місячний звітний період, включно з часткою поточного місяця, на кінець місяця.

Tenant Office 365 Groups Usage

Містить дані про використання Груп Office 365, зокрема поштової скриньки, SharePoint і Yammer.

Містить дані за 12-місячний звітний період, включно з часткою поточного місяця, на кінець місяця.

Активація Office клієнта

Містить дані про кількість активацій передплат на Office, кількість активацій за пристроєм (Android, iOS, Mac, ПК) і за планом служби (наприклад, Office ProPlus, Visio, Project).

Містить дані за 12-місячний звітний період, включно з часткою поточного місяця, на кінець місяця.

Стан користувача

Містить метадані про користувачів, зокрема коротке ім’я користувача, призначені продукти, розташування, відділ, посаду, компанію. Ці дані стосуються користувачів, яким призначено ліцензії за останній повний місяць. Кожен користувач має унікальний ідентифікатор користувача.

Ці дані стосуються користувачів, яким призначено ліцензії за останній повний місяць.

Дії користувача

Містить відомості на рівні користувача про дії, які виконали користувачі з ліцензією.

Відомості про дії, пов’язані з продуктами, що перелічено в цій таблиці даних, див. у визначенні активного користувача.

Ці дані стосуються користувачів, які виконали дію в будь-якій зі служб за останній повний місяць.

Розгорніть наведені нижче розділи, щоб переглянути докладні відомості для кожної таблиці даних.

У цій таблиці наведено відомості на рівні користувача про всіх користувачів, яким призначено ліцензію за останній повний місяць. Тут відображаються дані з Azure Active Directory.

Ім’я стовпця

Опис стовпця

UserId

Унікальний ідентифікатор користувача, який позначає користувача та дає змогу підключити інші таблиці даних у наборі даних.

Timeframe

Значення місяця, дані за який наведено в таблиці.

UPN

Ім’я учасника-користувача, що унікально ідентифікує користувача, надаючи можливість підключити інші зовнішні джерела даних.

DisplayName

Коротке ім’я користувача.

IDType

Тип ідентифікатора має значення "1", якщо це користувач Yammer, який підключається з ідентифікатором Yammer, або "0", якщо користувач підключається до Yammer з ідентифікатором Office 365.

Значення 1 указує на те, що користувач підключається до Yammer за допомогою ідентифікатора Yammer, а не Office 365.

HasLicenseEXO

Установлено значення TRUE, якщо користувач має ліцензію та може працювати в Exchange.

HasLicenseODB

Установлено значення TRUE, якщо користувач має ліцензію та може працювати у "OneDrive для бізнесу".

HasLicenseSPO

Установлено значення TRUE, якщо користувач має ліцензію та може працювати в SharePoint Online.

HasLicenseYAM

Установлено значення TRUE, якщо користувач має ліцензію та може працювати в Yammer.

HasLicenseSFB

Установлено значення TRUE, якщо користувач має ліцензію та може працювати в "Skype для бізнесу".

HasLicenseTeams

Установлено значення TRUE, якщо користувач має ліцензію та може працювати в Microsoft Teams.

Company

Дані компанії, представлені в Azure Active Directory для цього користувача.

Department

Дані відділу, представлені в Azure Active Directory для цього користувача.

LocationCity

Дані міста, представлені в Azure Active Directory для цього користувача.

LocationCountry

Дані країни, представлені в Azure Active Directory для цього користувача.

LocationState

Дані області, представлені в Azure Active Directory для цього користувача.

LocationOffice

Офіс користувача.

Title

Дані посади, представлені в Azure Active Directory для цього користувача.

Deleted

Установлено значення TRUE, якщо користувача видалено з Office 365 за останній повний місяць.

DeletedDate

Дата видалення користувача з Office 365.

YAM_State

Стани користувача в системі Yammer: активний, видалений або призупинений.

YAM_ActivationDate

Дата переходу користувача в активний стан у Yammer.

YAM_DeletionDate

Дата переходу користувача у видалений стан у Yammer.

YAM_SuspensionDate

Дата переходу користувача в призупинений стан у Yammer.

Ця таблиця містить дані про кожного користувача, який виконував дії в будь-якій зі служб у попередньому місяці.

Ім’я стовпця

Опис стовпця

UserID

Унікальний ідентифікатор користувача, який позначає користувача та дає змогу підключити інші таблиці даних у наборі даних.

IDType

Тип ідентифікатора має значення "1", якщо це користувач Yammer, який підключається з ідентифікатором Yammer, або "0", якщо користувач підключається до Yammer з ідентифікатором Office 365.

Значення 1 указує на те, що користувач підключається до Yammer за допомогою ідентифікатора Yammer, а не Office 365.

Timeframe

Значення місяця, за який ця таблиця містить дані.

EXO_EmailSent

Кількість надісланих електронних листів.

EXO_EmailReceived

Кількість отриманих електронних листів.

EXO_EmailRead

Кількість дій із прочитання електронної пошти, які виконав користувач; враховуються також усі випадки прочитання вже прочитаних електронних листів і листів, отриманих раніше.

EXO_AppointmentCreated

Кількість створених зустрічей.

EXO_MeetingAccepted

Кількість прийнятих нарад.

EXO_MeetingCancelled

Кількість скасованих нарад.

EXO_MeetingDeclined

Кількість відхилених нарад.

EXO_MeetingSent

Кількість надісланих нарад.

ODB_FileViewedModified

Кількість файлів, з якими взаємодіяв цей користувач у будь-якому сховищі "OneDrive для бізнесу" (наприклад, створював, оновлював, видаляв, переглядав або завантажував).

ODB_FileSynched

Кількість файлів, які користувач синхронізував у будь-якому сховищі "OneDrive для бізнесу".

ODB_FileSharedInternally

Кількість файлів, до яких користувач надав внутрішній спільний доступ із будь-якого сховища "OneDrive для бізнесу".

ODB_FileSharedExternally

Кількість файлів, до яких користувач надав зовнішній спільний доступ із будь-якого сховища "OneDrive для бізнесу".

ODB_AccessByOwner

Кількість файлів, з якими взаємодіяв користувач і які розташовано в його власному сховищі "OneDrive для бізнесу".

ODB_AccessOthers

Кількість файлів, з якими взаємодіяв користувач і які розташовано в сховищі "OneDrive для бізнесу" іншого користувача.

SPO_GroupFileViewedModified

Кількість файлів, з якими взаємодіяв користувач на будь-якому сайті групи Office 365.

SPO_GroupFileSynched

Кількість файлів, які користувач синхронізував на будь-якому сайті групи Office 365.

SPO_GroupFileSharedInternally

Кількість файлів, до яких користувач надав внутрішній спільний доступ із будь-якого сайту групи Office 365.

SPO_GroupFileSharedExternally

Кількість файлів, до яких користувач надав зовнішній спільний доступ із будь-якого сайту групи Office 365.

SPO_GroupAccessByOwner

Кількість файлів, з якими взаємодіяв користувач і які розташовано на сайті групи Office 365, що йому належить.

SPO_GroupAccessByOthers

Кількість файлів, з якими взаємодіяв користувач і які розташовано на сайті групи Office 365, що належить іншому користувачу.

SPO_OtherFileViewedModified

Кількість файлів, з якими взаємодіяв користувач на будь-якому іншому сайті.

SPO_OtherFileSynched

Кількість файлів, які користувач синхронізував із будь-якого іншого сайту.

SPO_OtherFileSharedInternally

Кількість файлів, до яких користувач надав внутрішній спільний доступ із будь-якого іншого сайту.

SPO_OtherFileSharedExternally

Кількість файлів, до яких користувач надав зовнішній спільний доступ із будь-якого іншого сайту.

SPO_OtherAccessedByOwner

Кількість сайтів, з якими взаємодіяв користувач і які розташовано на іншому сайті, що йому належить.

SPO_OtherAccessedByOthers

Кількість сайтів, з якими взаємодіяв користувач і які розташовано на сайті, що належить іншому користувачу.

SPO_TeamFileViewedModified

Кількість файлів, з якими взаємодіяв користувач на будь-якому сайті групи SharePoint.

SPO_TeamFileSynched

Кількість файлів, які користувач синхронізував із будь-якого сайту групи SharePoint.

SPO_TeamFileSharedInternally

Кількість файлів, до яких користувач надав внутрішній спільний доступ із будь-якого сайту групи SharePoint.

SPO_TeamFileSharedExternally

Кількість файлів, до яких користувач надав зовнішній спільний доступ із будь-якого сайту групи SharePoint.

SPO_TeamAccessByOwner

Кількість файлів, з якими взаємодіяв користувач і які розташовано на сайті групи SharePoint, що йому належить.

SPO_TeamAccessByOthers

Кількість файлів, з якими взаємодіяв користувач і які розташовано на сайті групи SharePoint, що належить іншому користувачу.

Teams_ChatMessages

Кількість повідомлень, надісланих у чаті.

Teams_ChannelMessage

Кількість повідомлень, опублікованих у каналах.

Teams_CallParticipate

Кількість викликів, у яких брав участь користувач.

Teams_MeetingParticipate

Кількість нарад, до яких приєднався користувач.

Teams_HasOtherAction

Логічне значення, якщо користувач виконував інші дії в Microsoft Teams.

YAM_MessagePost

Кількість повідомлень Yammer, які користувач опублікував.

YAM_MessageLiked

Кількість повідомлень Yammer, які користувач уподобав.

YAM_MessageRead

Кількість повідомлень Yammer, які користувач прочитав.

SFB_P2PSummary

Кількість однорангових сеансів, у яких користувач узяв участь.

SFB_ConfOrgSummary

Кількість сеансів конференції, які користувач організував.

SFB_ConfPartSummary

Кількість сеансів конференції, у яких користувач узяв участь.

Ця таблиця містить дані про помісячне впровадження в перерахунку на увімкнутих, активних, відновлених і нових користувачів для кожного продукту в Office 365. Значення Office 365 указує про активне використання будь-якого з продуктів.

Ім’я стовпця

Опис стовпця

Product

Назва продуктів, за якими зведено відомості про використання. Значення Office 365 у стовпці продукту відноситься до будь-якого з продуктів.

Timeframe

Значення місяця. Кожному продукту на певний місяць за останні 12 місяців, включно з часткою поточного місяця, відведено окремий рядок.

EnabledUsers

Кількість користувачів, для яких активовано використання продукту на вказаний проміжку часу; користувачі, для яких продукт активовано не на цілий місяць, теж враховуються.

ActiveUsers

Кількість користувачів, які навмисно виконали дії в продукті за вказаний проміжок часу.

Користувач продукту вважається активним у певний місяць, якщо він виконав із продуктом одну з ключових дій. Ключові дії перелічено в таблиці Дії з продуктом клієнта.

CumulativeActiveUsers

Кількість осіб, для яких активовано використання продукту та які користувалися ним до місяця, указаного в проміжку часу, принаймні один раз, відколи нова система почала збирати дані про використання.

MoMReturningUsers

Кількість користувачів, активних у місяці, указаному в проміжку часу, які також були активні в попередньому місяці.

FirstTimeUsers

Кількість користувачів, активованих у цьому проміжку часу вперше, відколи нова система почала збирати дані про використання.

Користувач уважається новим у певному місяці, якщо його дії виявлено вперше з початку збору даних у цій новій системі звітування. Користувач, який уже раз уважався новим, навіть якщо між його діями буде велика перерва, більше ніколи не вважатиметься новим користувачем.

Content Date

Якщо як проміжок часу вказано поточний місяць, це значення позначатиме найпізнішу дату поточного місяця, коли дані доступні.

Якщо як проміжок часу вказано попередній місяць, це значення позначатиме останню дату місяця проміжку часу.

Ця таблиця містить сумарний обсяг дій і кількість активних користувачів за різними типами дій, пов’язаними з продуктами, у перерахунку на місяць.

Ім’я стовпця

Опис стовпця

Timeframe

Значення місяця. Кожному продукту на певний місяць за останні 12 місяців, включно з часткою поточного місяця, відведено окремий рядок.

Product

Назва продукту в Office 365, для якого доступні дані про використання.

Activity

Назва дії в продукті, яка вказує на його активне використання.

ActivityCount

Загальна кількість повторень дії в продукті всіма активними користувачами.

Примітка. Для дій у SharePoint Online і "OneDrive для бізнесу" це значення вказує на кількість окремих документів, з якими взаємодіяли користувачі.

ActiveUserCount

Кількість користувачів, які виконували дію в продукті.

TotalDurationInMinute

Тривалість у хвилинах для всіх активних користувачів, які проводили аудіо- чи відеосеанс у межах відповідної дії "Skype для бізнесу".

Content Date

Якщо як проміжок часу вказано поточний місяць, це значення позначатиме найпізнішу дату поточного місяця, коли дані доступні.

Якщо як проміжок часу вказано попередній місяць, це значення позначатиме останню дату місяця проміжку часу.

Ця таблиця складається зі зведених даних для всіх ліцензованих користувачів Exchange Online, які мають поштові скриньки користувачів. У ній вказано стан на кінець місяця для всіх поштових скриньок користувачів. Дані в цій таблиці не сумуються за кілька місяців. Дані за останній місяць у цій таблиці відповідають найпізнішому стану.

Ім’я стовпця

Опис стовпця

TotalMailboxes

Кількість поштових скриньок користувачів у межах передплати на Office 365.

IssueWarningQuota

Загальна квота для попереджень у всіх поштових скриньках користувачів.

ProhibitSendQuota

Загальна квота для заборони надсилання в усіх поштових скриньках користувачів.

ProhibitSendReceiveQuota

Загальна квота для заборони надсилання й отримання в усіх поштових скриньках користувачів.

TotalItemBytes

Обсяг сховища в байтах, заповненого в усіх поштових скриньках користувачів.

MailboxesNoWarning

Кількість поштових скриньок користувачів із попереджувальним обсягом сховища.

MailboxesIssueWarning

Кількість поштових скриньок користувачів, які отримали попередження про квоту сховища.

MailboxesExceedSendQuota

Кількість поштових скриньок користувачів, які перевищили квоту надсилання.

MailboxesExceedSendReceiveQuota

Кількість поштових скриньок користувачів, які перевищили квоту надсилання й отримання.

DeletedMailboxes

Кількість поштових скриньок користувачів, видалених за цей проміжок часу.

Timeframe

Значення місяця.

Content Date

Якщо як проміжок часу вказано поточний місяць, це значення позначатиме найпізнішу дату поточного місяця, коли дані доступні.

Якщо як проміжок часу вказано попередній місяць, це значення позначатиме останню дату місяця проміжку часу.

Ця таблиця містить помісячні зведені дані про клієнтів, за допомогою яких користувачі підключаються до Exchange Online, "Skype для бізнесу" та Yammer. У цій таблиці поки відсутні дані про використання клієнта для SharePoint Online і "OneDrive для бізнесу".

Ім’я стовпця

Опис стовпця

Product

Назва продукту в Office 365, для якого доступні дані про використання клієнта.

ClientId

Назва кожного пристрою, за допомогою якого відбувається підключення до продукту.

UserCount

Кількість користувачів кожного з клієнтів за кожним продуктом.

Timeframe

Значення місяця.

Content Date

Якщо як проміжок часу вказано поточний місяць, це значення позначатиме найпізнішу дату поточного місяця, коли дані доступні.

Якщо як проміжок часу вказано попередній місяць, це значення позначатиме останню дату місяця проміжку часу.

Ця таблиця містить помісячні зведені дані про використання сайтів SharePoint Online або дії з ними. Це стосується лише сайтів групи SharePoint і сайтів групи Office 365. У цьому стовпці представлено стан сайтів SharePoint Online на кінець місяця. Наприклад, якщо користувач створив 5 документів і використав 10 МБ із загального обсягу сховища, а потім видалив деякі файли, але ще більше додав, то в кінці місяця він має 7 файлів, які займають 5 МБ сховища, що й буде відображено в цій таблиці. Цю таблицю приховано, щоб уникнути повторень у підрахунках агрегацій. Вона використовується як джерело даних для двох довідкових таблиць.

Ім’я стовпця

Опис стовпця

SiteType

Значення типу сайту (будь-який, сайт групи SharePoint або сайт групи Office 365) ("будь-який" відповідає одному з цих двох типів сайтів).

TotalSites

Кількість сайтів на кінець проміжку часу.

DocumentCount

Загальна кількість документів сайті на кінець проміжку часу.

DiskQuota

Загальна квота виділеного сховища на кінець проміжку часу, підсумована для всіх сайтів.

DiskUsed

Загальний використаний обсяг сховища на кінець проміжку часу, підсумований для всіх сайтів.

ActivityType

Кількість сайтів, для яких зафіксовано дії з файлами різних типів (будь-які, активні файли, файли із зовнішнім спільним доступом, файли з внутрішнім спільним доступом, синхронізовані файли).

"Будь-які" відповідає будь-яким діям, виконаним із файлами.

SitesWithOwnerActivities

Кількість активних сайтів, на яких їхні власники виконали певну дію з файлом.

SitesWithNonOwnerActivities

Кількість активних сайтів за місяць, користувачі яких (не власники) виконали певну дію з файлом.

ActivityTotalSites

Кількість сайтів, для яких зафіксовано будь-які дії за вказаний проміжок часу. Якщо на початку проміжку часу на сайті виконувалися дії, а до кінця цього проміжку сайт було видалено, його все одно буде зараховано до активних у цьому проміжку.

Timeframe

Цей стовпець має значення дати. Використовується як зв’язок "багато-до-одного" для таблиці календаря.

Content Date

Якщо як проміжок часу вказано поточний місяць, це значення позначатиме найпізнішу дату поточного місяця, коли дані доступні.

Якщо як проміжок часу вказано попередній місяць, це значення позначатиме останню дату місяця проміжку часу.

Ця таблиця містить дані про облікові записи OneDrive, як-от кількість облікових записів, кількість документів в облікових записах OneDrive, використаний обсяг сховища, кількість файлів за типом дій. У цій таблиці відображається стан облікових записів "OneDrive для бізнесу" на кінець місяця. Наприклад, якщо користувач створив 5 документів, що займають 10 МБ сховища, а потім видалив деякі файли, але ще більше додав, то в кінці місяця він має 7 файлів, які займають 5 МБ сховища, а значення на кінець місяця в цій таблиці відображається в кінці місяця.

Ім’я стовпця

Опис стовпця

SiteType

Значення – "OneDrive".

TotalSites

Кількість облікових записів "OneDrive для бізнесу" на кінець проміжку часу.

DocumentCount

Загальна кількість документів на кінець проміжку часу, підсумована за всіма обліковими записами "OneDrive для бізнесу".

DiskQuota

Загальна квота виділеного сховища на кінець проміжку часу, підсумована за всіма обліковими записами "OneDrive для бізнесу".

DiskUsed

Загальний використаний обсяг сховища на кінець проміжку часу, підсумований за всіма обліковими записами OneDrive.

ActivityType

Кількість облікових записів, для яких зафіксовано дії з файлами різних типів (будь-які, активні файли, файли із зовнішнім спільним доступом, файли з внутрішнім спільним доступом, синхронізовані файли).

"Будь-які" відповідає будь-яким діям, виконаним із файлами

SitesWithOwnerActivities

Кількість активних облікових записів "OneDrive для бізнесу", у яких їхні власники виконали певну дію з файлом.

SitesWithNonOwnerActivities

Кількість облікових записів "OneDrive для бізнесу", у яких їхні користувачі (не власники) виконали певну дію з файлом.

ActivityTotalSites

Кількість облікових записів "OneDrive для бізнесу", для яких зафіксовано будь-яку дію протягом проміжку часу. Якщо на початку проміжку часу в обліковому записі "OneDrive для бізнесу" виконувалися дії, а до кінця цього проміжку обліковий запис було видалено, його все одно буде зараховано до активних у цьому проміжку.

Timeframe

Цей стовпець має значення дати. Використовується як зв’язок "багато-до-одного" для таблиці календаря.

Content Date

Якщо як проміжок часу вказано поточний місяць, це значення позначатиме найпізнішу дату поточного місяця, коли дані доступні.

Якщо як проміжок часу вказано попередній місяць, це значення позначатиме останню дату місяця проміжку часу.

У цій таблиці наведено дані про використання Груп Office 365 в організації.

Ім’я стовпця

Опис стовпця

TimeFrame

Значення місяця. Кожному продукту на певний місяць за останні 12 місяців, включно з часткою поточного місяця, відведено окремий рядок.

GroupType

Тип групи (приватна/загальнодоступна/будь-яка).

TotalGroups

Кількість груп кожного типу.

ActiveGroups

Кількість активних груп.

MBX_TotalGroups

Кількість груп поштових скриньок.

MBX_ActiveGroups

Кількість активних груп поштових скриньок.

MBX_TotalActivities

Кількість дій із поштовими скриньками.

MBX_TotalItems

Кількість елементів у поштових скриньках.

MBX_StorageUsed

Використаний обсяг сховища поштових скриньок.

SPO_TotalGroups

Кількість груп SharePoint.

SPO_ActiveGroups

Кількість активних груп SharePoint.

SPO_FileAccessedActiveGroups

Кількість груп SharePoint, у яких отримувався доступ до файлів.

SPO_FileSyncedActiveGroups

Кількість груп SharePoint, у яких синхронізувалися файли.

SPO_FileSharedInternallyActiveGroups

Кількість груп SharePoint, у яких надавався внутрішній спільний доступ.

SPO_FileSharedExternallyActiveGroups

Кількість груп SharePoint, у яких надавався зовнішній спільний доступ.

SPO_TotalActivities

Кількість дій у SharePoint.

SPO_FileAccessedActivities

Кількість дій з отримання доступу до файлів у SharePoint.

SPO_FileSyncedActivities

Кількість дій із синхронізації файлів у SharePoint.

SPO_FileSharedInternallyActivities

Кількість дій із надання внутрішнього спільного доступу до файлів у SharePoint.

SPO_FileSharedExternallyActivities

Кількість дій із надання зовнішнього спільного доступу до файлів у SharePoint.

SPO_TotalFiles

Кількість файлів SharePoint.

SPO_ActiveFiles

Кількість активних файлів SharePoint.

SPO_StorageUsed

Використаний обсяг сховища SharePoint.

YAM_TotalGroups

Кількість груп Yammer.

YAM_ActiveGroups

Кількість активних груп Yammer.

YAM_LikedActiveGroups

Кількість груп Yammer, у яких було щось уподобано.

YAM_PostedActiveGroups

Кількість груп Yammer, у яких було щось опубліковано.

YAM_ReadActiveGroups

Кількість груп Yammer, у яких було щось прочитано.

YAM_TotalActivities

Кількість дій у Yammer.

YAM_LikedActivities

Кількість дій із вподобання в Yammer.

YAM_PostedActivties

Кількість дій із публікування в Yammer.

YAM_ReadActivites

Кількість дій із прочитання в Yammer.

Ця таблиця містить дані про кількість активацій передплат на Office за планами служби, наприклад Office Proplus, Visio, Project. Тут також надаються дані про кількість активацій за пристроєм (Android, iOS, Mac, ПК).

Ім’я стовпця

Опис стовпця

ServicePlanName

Список значень для назв планів служби та кількість активацій за пристроями, як показано в стовпцях нижче.

TotalEnabled

Кількість увімкнутих користувачів за назвою плану служби до кінця проміжку часу.

TotalActivatedUsers

Кількість користувачів, які активували кожний план служби до кінця проміжку часу.

AndroidCount

Кількість активацій за планом служби для пристрою з Android на кінець проміжку часу.

iOSCount

Кількість активацій за планом служби для пристрою з iOS на кінець проміжку часу.

MacCount

Кількість активацій за планом служби для комп’ютера Mac на кінець проміжку часу.

PcCount

Кількість активацій за планом служби для ПК на кінець проміжку часу.

WinRtCount

Кількість активацій за планом служби для пристрою з Windows Mobile на кінець проміжку часу.

Timeframe

Цей стовпець має значення дати. Використовується як зв’язок "багато-до-одного" для таблиці календаря.

Content Date

Якщо як проміжок часу вказано поточний місяць, це значення позначатиме найпізнішу дату поточного місяця, коли дані доступні.

Якщо як проміжок часу вказано попередній місяць, це значення позначатиме останню дату місяця проміжку часу.

Пов’язані теми

Аналітика використання Microsoft 365

Увімкнення аналітики використання Microsoft 365

Застосування звітів у поданні аналітики використання Microsoft 365 і навігація ними

Налаштування звітів у поданні аналітики використання Microsoft 365

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×