Керування параметрами клієнта синхронізації OneDrive за допомогою групової політики

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Останнє оновлення: вересень 2017

У цій статті призначено для ІТ-адміністраторам керування OneDrive клієнта синхронізації у корпоративному середовищі Windows Server, який використовує служби доменів Active Directory. Об'єкти групової політики, доступні в каталозі інсталяції OneDrive, %localappdata%\Microsoft\OneDrive\BuildNumber\adm\.

(Де BuildNumber – номер відображається в синхронізації клієнта параметри на вкладці про).

Примітка : Якщо ви не ІТ-адміністратор, див. відомості про параметри синхронізації OneDrive в статті Початок роботи з новим клієнтом синхронізації OneDrive у середовищі Windows. Відомості про керування параметрами синхронізації для організації за допомогою Центру адміністрування OneDrive див. в цій статті.

У розділі "Конфігурація користувача" доступні такі політики:

Доступні такі політики щодо конфігурації комп’ютера:

Використання групової політики у OneDrive

Для адміністрування OneDrive з групової політики, інсталяція OneDrive та копіювання файлів OneDrive.admx і OneDrive.adml з %localappdata%\Microsoft\OneDrive\BuildNumber\adm\ у сховищі групової політики.

Ці політики налаштовують розділи реєстру на комп’ютерах у вашому домені, які розпізнає клієнт синхронізації OneDrive (OneDrive.exe). У наведених нижче розділах описується призначення кожної політики та її стандартна поведінка (якщо ви її не налаштовуєте).

Примітки щодо використання цих правил: Увімкнення або вимкнення політику, відповідний розділ реєстру оновлюється на комп'ютерах із вашого домену. Якщо пізніше встановити політику ще не настроєно, відповідний розділ реєстру не змінено та настройок ефективних політики не змінюється. Так після того, як настроїти політику, використовуйте параметр увімкнуто та вимкнуто для цієї політики, що надалі.

Примітка: Розташування, у якому записуються реєстру оновлено. Під час використання пакета розгортання останній, можна видалити реєстру, які ви встановили раніше.

Політики щодо конфігурації користувача

Шлях до цих політик: Конфігурація користувача\Політики\Адміністративні шаблони\OneDrive.

Спільне редагування файлів Office і спільний доступ до них у програмах   

Ця політика дає змогу користувачам спільно працювати над документами в режимі реального часу та надавати до них доступ із класичних програм Office 2016 і Office 2013. Якщо ввімкнути цю політику, буде встановлено значення 1 для такого розділу реєстру:

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "EnableAllOcsiClients" = dword:00000001

Якщо ввімкнути цю політику, у вікні параметрів синхронізації OneDrive відображається вкладка Office, на якій за замовчуванням установлено прапорець "Синхронізувати файли, які я відкриваю, за допомогою пакета Office 2016".

Знімок екрана: вкладка Office у параметрах нового клієнта синхронізації "OneDrive для бізнесу"

Якщо вимкнути цю політику, вкладку Office у клієнті синхронізації буде приховано, а функції спільного редагування файлів Office і спільного доступу до них у програмах – вимкнуто. Параметр Users can choose how to handle Office files in conflict (Користувачі можуть вибирати спосіб обробки файлів Office у разі конфлікту) вважатиметься вимкнутим, і в конфліктній ситуації зберігатимуться обидві копії файлу. Докладні відомості про параметри в клієнті синхронізації див. в статті Синхронізація відкритих файлів Office за допомогою Office 2016.

Затримка оновлення OneDrive.exe до другого етапу випуску   

Оновлення OneDrive.exe відбувається у два етапи. Перший етап – Production (Виробництво) – стандартний. Повне розгортання цього етапу зазвичай займає один-два тижні. Завершивши етап виробництва, ми переходимо до другого етапу – Enterprise (Корпоративне розгортання). Якщо вибрати корпоративний етап, ви отримаєте до 60 днів для підготовки до оновлень і матимете змогу керувати їх розгортанням у межах вашої організації. Якщо ввімкнути цю політику, буде встановлено значення 1 для такого розділу реєстру:

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "EnableEnterpriseUpdate" = dword:00000001

Якщо цей параметр увімкнуто, клієнти синхронізації OneDrive у вашому домені (зокрема ті, що використовуються для синхронізації особистих облікових записів) оновлюються під час другого етапу.

Якщо вимкнути цей параметр, клієнти синхронізації OneDrive буде оновлено, щойно на першому етапі з’являться оновлення.

Докладні відомості про етапи оновлення та спосіб перевірки наявності оновлень клієнтом синхронізації див. в статті Процес оновлення клієнта синхронізації OneDrive.

Заборона користувачам змінювати розташування своєї папки OneDrive   

Ця політика дає змогу заборонити користувачам змінювати розташування папки OneDrive на своєму комп’ютері.

Щоб використовувати цю політику, потрібно внести зміни до файлу OneDrive.admx у центральному сховищі групових політик, додавши до нього свій ідентифікатор клієнта. Якщо ввімкнути цю політику, буде встановлено значення 1 для такого розділу реєстру:

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\Tenants\код клієнта] «DisableCustomRoot» = dword:00000001

Наприклад:

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\Tenants\1111-2222-3333-4444-5555-6666] «DisableCustomRoot» = dword:00000001

Якщо цей параметр увімкнуто, користувачі не можуть змінювати розташування своєї папки "OneDrive – {ім’я клієнта}" в майстрі "Ласкаво просимо до OneDrive!". Як наслідок, користувачам доведеться використовувати стандартне розташування за замовчуванням або локальну папку OneDrive у зазначеному вами розташуванні, якщо налаштовано параметр Set the default location for the OneDrive (Вибір стандартного розташування для папки OneDrive).

Якщо вимкнути цей параметр, користувачі матимуть змогу змінювати розташування своєї папки синхронізації в майстрі "Ласкаво просимо до OneDrive!".

Якщо потрібно застосувати цей параметр до кількох клієнтів, скопіюйте визначення політики у файлі OneDrive.admx і вставте його в нижній частині файлу в розділі Insert multi-tenant settings here (Вставте тут параметри для кількох клієнтів) перед тегом </policies>. Потім замініть перший ідентифікатор клієнта на другий. У файлі OneDrive.adml знову скопіюйте та вставте ресурси в розділі Insert multi-tenant settings here (Вставте тут параметри для кількох клієнтів) перед тегом </stringTable>, замінивши {TenantName} на ім’я додаткового клієнта.

Заборона користувачам синхронізувати особисті облікові записи OneDrive   

Ця політика дає змогу заблокувати для користувачів можливість синхронізації особистих файлів зі сховищем OneDrive, отриманим за допомогою облікового запису Microsoft. За замовчуванням користувачам дозволено синхронізувати особисті облікові записи OneDrive. Якщо ввімкнути цю політику, буде встановлено значення 1 для такого розділу реєстру:

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "DisablePersonalSync" = dword:00000001

Якщо цей параметр увімкнуто, користувачам заборонено налаштовувати зв’язок для синхронізації свого особистого облікового запису OneDrive. Якщо вони раніше синхронізували свій особистий обліковий запис OneDrive, для них відобразиться повідомлення про помилку під час запуску клієнта синхронізації, але їх файли залишаться на комп’ютері.

Якщо вимкнути цей параметр, користувачі матимуть змогу синхронізувати особисті облікові записи OneDrive.

Вибір стандартного розташування для папки OneDrive   

Ця політика дає змогу вказати певний шлях як стандартне розташування для папки OneDrive, коли користувачі налаштовують клієнт синхронізації в майстрі "Ласкаво просимо до OneDrive!". За замовчуванням шлях веде до папки %назва_профілю_користувача%.

Щоб використовувати цю політику, потрібно вказати свій Ідентифікатор клієнта та шлях до бажаного за промовчанням у редакторі групової політики. Цю політику установлює розділу реєстру рядок, що вказує шлях до файлу.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\DefaultRootDir] "{Ідентифікатор клієнта}" = "{користувача path}"

Якщо ввімкнути цей параметр, локальною папкою OneDrive – <ім’я клієнта> за замовчуванням буде шлях, зазначений у файлі OneDrive.admx.

Якщо вимкнути цей параметр, локальною папкою OneDrive – <ім’я клієнта> за замовчуванням буде %назва_профілю_користувача%.

Якщо потрібно, щоб застосувати цей параметр більше одного клієнта, введіть додаткових компонентів ідентифікатори бажане за промовчанням шлях записів у редакторі групової політики.

Примітка: Змінну середовища % logonuser % не працюватиме за допомогою групової політики. Ми рекомендуємо використовується користувача %.

Надання користувачам дозволу вибирати спосіб обробки файлів Office у разі конфлікту   

Ця політика визначає поведінку на випадок виникнення конфлікту між двома версіями файлу Office 2016 під час синхронізації. За замовчуванням користувачі можуть вирішувати, що слід робити: об’єднувати зміни чи зберігати обидві копії. Крім того, користувачі можуть налаштувати клієнт синхронізації так, щоб завжди створювалась окрема копія файлу та зберігалися обидві копії. (Цей варіант доступний лише для Office 2016. У раніших версіях Office для файлу завжди створюється окрема копія та зберігаються обидві копії). Якщо ввімкнути цю політику, буде встановлено значення 1 для такого розділу реєстру:

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "EnableHoldTheFile" = dword:00000001

Якщо цей параметр увімкнуто, користувачі можуть об’єднувати зміни або зберігати обидві копії файлу на власний розсуд. Крім того, користувачі можуть налаштувати клієнт синхронізації так, щоб завжди створювалась окрема копія файлу та зберігались обидві копії, як описано нижче.

Вкладка Office у діалоговому вікні параметрів синхронізації

Якщо вимкнути цей параметр, то в разі виникнення конфлікту під час синхронізації завжди створюватиметься окрема копія файлу та зберігатимуться обидві копії. Параметр конфігурації в клієнті синхронізації буде вимкнуто.

Щоб використовувати цю політику, потрібно ввімкнути політику "Coauthoring and in-app sharing for Office files" (Спільне редагування файлів Office і спільний доступ до них у програмах). Докладні відомості про параметри в клієнті синхронізації див. в статті Синхронізація відкритих файлів Office за допомогою Office 2016.

Установлення максимально завантажити пропускна здатність, що використовує OneDrive.exe   

Цю політику дає змогу встановити максимальний передати пропускної здатності ставка в кілобайтах (КБ) або сек на комп'ютерах під керуванням OneDrive клієнта синхронізації. Мінімальна ставка 50 KB/sec і максимальна швидкість 100000 KB/sec. Менше передати пропускної здатності ставка, настроєних, більше комп'ютерах під керуванням OneDrive.exe потрібно передавати файли.

За промовчанням передати пропускної здатності ставка необмежений та можна настроїти користувачем безпосередньо в клієнта синхронізації. Якщо ввімкнути цю настройку, комп'ютери, на які впливає цю політику використовуватиме максимальний передати пропускної здатності ставка, указаним та користувачів не можна змінити передати оцінювання параметри синхронізації клієнта, окремо. Зверніть увагу, що OneDrive.exe потрібно перезапустити на пристроях користувачів, щоб застосувати конфігурації, указаний у цей параметр. Якщо вимкнути цей параметр, користувачі, можна настроїти рівень максимально завантажити на свій комп'ютер, відкривши параметри клієнта синхронізації та перейшовши на вкладку мережі.

Ми рекомендуємо використовувати цей параметр використовувати лише у випадках, коли строгих трафіку обмежень потрібен, наприклад, коли ви спочатку розгортання клієнта синхронізації у вашій організації. Ми не рекомендуємо використовувати цей параметр в режимі реального часу, оскільки це зменшення продуктивності клієнта синхронізації і негативно вплинути на користувачів.

Увімкнення цієї політики установлює такі значення ключа реєстру число від 50 до 100 000. Наприклад:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] «UploadBandwidthLimit» = dword:000000 32

Наведені вище реєстру установлює передати пропускної здатності ставка обмеження до 50KB/sec, за допомогою шістнадцяткове значення за 50, тобто 00000032.

Установлення Максимальна пропускна здатність, що використовує OneDrive.exe   

Цю політику дає змогу встановити Максимальна швидкість пропускна здатність в кілобайтах (КБ) або сек на комп'ютерах під керуванням OneDrive клієнта синхронізації. Мінімальна ставка 50 KB/sec і максимальна швидкість 100000 KB/sec. Менше завантаження пропускна здатність ставка, настроєних, більше комп'ютерах під керуванням OneDrive.exe займуть завантаження файлів.

За промовчанням завантаження пропускна здатність ставка необмежений та можна настроїти користувачем безпосередньо в клієнта синхронізації. Якщо ввімкнути цю настройку, комп'ютери, на які впливає цю політику використовуватиметься ставка Максимальна пропускна здатність, указаним та користувачів не можна змінити завантаження оцінювання параметри синхронізації клієнта, окремо. Зверніть увагу, що OneDrive.exe потрібно перезапустити на пристроях користувачів, щоб застосувати конфігурації, указаний у цей параметр. Якщо вимкнути цей параметр, користувачі, можна настроїти Максимальна швидкість на свій комп'ютер, відкривши параметри клієнта синхронізації та перейшовши на вкладку мережі.

Ми рекомендуємо використовувати цей параметр у випадках, де файли на вимогу не ввімкнуто і де строгих трафіку обмежень необхідні, наприклад, якщо спочатку розгортання клієнта синхронізації у вашій організації, або ввімкнути синхронізацію сайтів груп. Ми не рекомендуємо використовувати цей параметр в режимі реального часу, оскільки це зменшення продуктивності клієнта синхронізації і негативно вплинути на користувачів.

Увімкнення цієї політики установлює такі значення ключа реєстру число від 50 до 100 000. Наприклад:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] «DownloadBandwidthLimit» = dword:000000 32

Наведені вище реєстру встановлює обмеження пропускної здатності ставка завантажити 50KB/sec, за допомогою шістнадцяткове значення за 50, тобто 00000032.

Політики щодо конфігурації комп’ютера

Шлях до цих політик: Конфігурація комп’ютера\Політики\Адміністративні шаблони\OneDrive.

Установлення максимальний відсоток передати пропускної здатності для OneDrive.exe   

Цю політику можна настроїти максимальний відсоток комп'ютера доступні передати пропускної здатності, OneDrive клієнта синхронізації можна використовувати, щоб передати. (OneDrive лише використовується цей пропускної здатності під час синхронізації файлів.) Доступний до комп'ютера, на якому постійно змінюється, тому визначення відсоток дає змогу реагувати на збільшення клієнта синхронізації та зменшується у доступність пропускної здатності під час синхронізації у фоновому режимі.

Якщо ввімкнути цей параметр, під час передавання файлу, OneDrive клієнта синхронізації міри обсяг вмісту на передавання та швидкості протягом 60 секунд, щоб визначити максимальне значення передати пропускної здатності служби в цей час. Максимальне передати пропускної здатності на основі вершини спостерігається значення пропускної здатності під час вимірювання інтервалу.

Передати пропускної здатності Calculation_C3_2017821163425

Зверніть увагу, що отримані Максимальна пропускна здатність значення іноді може бути вище або нижче, ніж очікувалося через різні трафік регулювання механізми, які можна використовувати ваш інтернет-провайдер (ISP).

Обчислювані значення виберіть помножене на відсоток, які ви визначили в цей параметр і використовується як обмеження пропускної здатності для наступного 10 хвилин. Після 10 хвилин клієнта синхронізації виконання іншого 60 друге вимірювання та змінити за результатами нове значення Максимальне передати пропускної здатності для вимірювання часу. Передати пропускної здатності не обмежено протягом 60 друге вимірювання інтервалу а також файлів для передавання на максимальний доступні пропускну здатність. Ця служба дає два основні сценарії використання. По-перше, дуже дрібними файл буде отримати передати швидко, тому що його можна розмістити в інтервалі, де клієнта синхронізації вимірювання максимально можлива швидкість. Секунди, для будь-якого часу виконання передавання, синхронізації буде зберегти оптимізації швидкості передавання на відсоткове значення, установлене цей параметр.

Увімкнення цієї політики установлює такі значення ключа реєстру числа від 10 до 99. Наприклад:

[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] «AutomaticUploadBandwidthPercentage» = dword:000000 32

Наведені вище реєстру установлює передати пропускної здатності відсоток до 50%, за допомогою шістнадцяткове значення за 50, тобто 00000032.

Менше відсоткове значення вибрано, чим більше часу займе клієнта синхронізації передавати файли. Ми рекомендуємо значення 50% або вище. Максимальний відсоток за замовчуванням становить 99%. Якщо ввімкнути цей параметр, користувачі не зможуть змінити швидкість передавання даних, відкривши параметри клієнта синхронізації та натиснувши кнопку вкладкою "мережі"...

Заборона користувачам використовувати функцію віддаленого доступу для доступу до файлів на комп’ютері   

Ці політики дають змогу заборонити отримувати віддалений доступ до файлів користувачам, які ввійшли у OneDrive.exe за допомогою свого особистого облікового запису Microsoft. Функція віддаленого доступу до файлів дає змогу перейти на сайт OneDrive.com, вибрати комп’ютер із Windows, який зараз увімкнуто та на якому працює клієнт синхронізації OneDrive, і отримати доступ до всіх своїх особистих файлів на цьому комп’ютері. За замовчуванням користувачі можуть використовувати функцію віддаленого доступу.

Є дві політики – для 32- і 64-розрядних комп’ютерів. Якщо ввімкнути ці політики, буде встановлено значення 1 для таких розділів реєстру:

[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\Remote доступу] "GPOEnabled" = dword:00000001

[HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\OneDrive\Remote доступу] «GPOEnabled» = dword:00000001

Якщо цей параметр увімкнуто, користувачі не можуть використовувати функцію віддаленого доступу.

Якщо вимкнути цей параметр, користувачі зможуть це робити.

Пов’язані теми

Розгортання нового клієнта синхронізації OneDrive у корпоративному середовищі
Приховання кнопки "Синхронізувати", щоб користувачі не могли інсталювати клієнт синхронізації OneDrive
Надання дозволу на синхронізацію лише на комп’ютерах, приєднаних до певних доменів
Блокування синхронізації певних типів файлів

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×