Керування обліковими записами користувачів Yammer зі служби Office 365 протягом їхнього життєвого циклу

Активувавши Yammer у своєму клієнті Office 365, ви як адміністратор Office 365 можете керувати життєвим циклом облікових записів користувачів Yammer з Office 365. Коли ви створюєте користувачів в Office 365, вони можуть увійти в Yammer, використовуючи свої облікові дані Office 365. Коли користувача видаляють з Office 365, його обліковий запис автоматично деактивується або відключається в Yammer. Коли користувача відновлюють в Office 365, він повторно активується в мережі Yammer. Крім того, властивості профілю користувача (наприклад, ім’я та відділ) з Azure Active Directory автоматично додаються до профілю користувача Yammer, а будь-які зміни у властивостях профілю в Azure Active Directory відображаються в Yammer.

Створення облікового запису користувача

Обліковий запис користувача Yammer створюється, коли він входить у свій обліковий запис, а не в результаті групового оновлення чи синхронізації зі служби Active Directory. Розгляньмо на схемі нижче, як створюється обліковий запис користувача Yammer.

Схема створення користувача. Адміністратор Office 365 створює користувача, той може ввійти в службу Office 365 і перейти до служби Yammer із запускача програм, після чого буде створено обліковий запис користувача в мережі Yammer.

Ця процедура включає такі кроки:

 1. Адміністратор Office 365 створює користувача в службі Office 365.

 2. Користувач входить у службу Office 365 за допомогою постачальника ідентичностей, настроєного для клієнта.

 3. Користувач клацає плитку Yammer у запускачі програм, щоб перейти в Yammer.

  Знімок екрана: запускач програм Office 365 із вибраною програмою Yammer
 4. Для користувача Office 365 створюється новий обліковий запис користувача Yammer.

 5. Властивості профілю користувача з Azure Active Directory автоматично додаються до профілю користувача Yammer.

Блокування користувача

Адміністратор може заблокувати користувача в Office 365. У такому разі користувач також виходить із Yammer та інших служб Office 365. На схемі нижче показано, як це працює.

Адміністратор Office 365 блокує користувача в Office 365, після чого для нього виконується вихід із Yammer.

Ця процедура включає такі кроки:

 1. Адміністратор Office 365 задає для користувача стан входу Заблоковано.

  Результат

  1. На порталі адміністрування Office 365 виберіть користувача і клацніть Редагувати відомості про користувача. У відомостях про користувача є рядок Стан входу, як показано на знімку екрана нижче.

   Знімок екрана: стан входу користувача в Office 365
  2. Клацніть Змінити поруч із рядком Стан входу, щоб змінити стан із Вхід дозволено на Вхід заборонено, як показано на знімку екрана нижче.

   Знімок екрана: діалогове вікно стану входу в Office 365
 2. Ця дія застосовується і в Yammer, після чого користувач виходить із цієї мережі (на всіх пристроях). Коли користувач намагатиметься знову ввійти в Yammer з будь-якого пристрою, з’явиться запит на введення облікових даних Office 365. Проте користувач не зможе ввійти в систему, оскільки його заблоковано. Перевірений адміністратор Yammer може перейти в область "Адміністратор мережі" й відкрити розділ "Дії з обліковим записом", щоб перевірити, чи вийшов користувач із системи, як показано на знімку екрана нижче, де у користувача немає активних сеансів Yammer.

  Знімок екрана: розділ "Дії з обліковим записом", у якому показано, що в користувача немає активних сеансів Yammer

Видалення користувача

Якщо працівник звільнився з компанії, його обліковий запис користувача можна видалити з Office 365. Коли користувача видаляють з Office 365, відповідний обліковий запис деактивується в Yammer (це також називається відключенням користувача). На схемі нижче показано, як це працює.

Схема видалення користувача. Адміністратор Office 365 видаляє користувача, після чого його обліковий запис деактивується в мережі Yammer. Через 30 днів дані користувача видаляються зі служби Office 365, а через 90 днів обліковий запис користувача остаточно видаляється з мережі Yammer, але його повідомлення в Yammer залишаються на місці.

Ця процедура включає такі кроки:

 1. Адміністратор видаляє користувача з Office 365, як показано на знімку екрана нижче.

  Знімок екрана: команда видалення користувача в розділі адміністрування Office 365.
 2. Видалення користувача в службі Office 365 доходить до мережі Yammer, і відповідний користувач Yammer деактивується в мережі Yammer. Це те саме, що перейти до сторінки адміністрування Yammer, вибрати пункт Видалити користувачів і вибрати команду Вимкнути користувача, як показано на знімку екрана нижче.

  Знімок екрана: деактивація користувача в мережі Yammer

  Користувачі, деактивовані (або відключені) у цей спосіб, відобразяться на сторінках адміністрування Yammer як такі, яких деактивував System Administrator:

  Знімок екрана: користувач, видалений системним адміністратором.
 3. Після видалення користувача в службі Office 365 він стає неактивним. Приблизно через 30 днів користувацькі дані остаточно видаляються. Докладні відомості див. в статті Видалення або відновлення користувачів.

 4. Аналогічно, коли користувач деактивують у мережі Yammer, цей користувач стає неактивним у Yammer. Приблизно через 90 днів деактивовані користувачі остаточно видаляються, але їхні повідомлення Yammer зберігаються. Докладні відомості див. в розділі Видалення користувачів.

Відновлення користувача

Адміністратор також може відновити користувача в службі Office 365, і користувач буде повторно активований у мережі Yammer. На схемі нижче показано, як це працює.

Схема відновлення користувача. Адміністратор Office 365 відновлює користувача, після чого його обліковий запис повторно активується в мережі Yammer.

Ця процедура включає такі кроки:

 1. Адміністратор Office 365 може відновити видаленого користувача в службі Office 365, як показано на знімку екрана нижче.

  Знімок екрана: команда відновлення користувача в розділі адміністрування Office 365.
 2. Ця дія також доходить до мережі Yammer, і раніше деактивований користувач у мережі Yammer знову активується.

Оновлення профілю користувача Yammer з Azure Active Directory

Керування користувачами в Office 365 виконується за допомогою хмарної служби Azure Active Directory (Azure AD). Ви можете керувати користувачами безпосередньо в хмарі або створювати користувачів і групи та синхронізувати їх із локального середовища за допомогою Azure AD Connect. Коли користувач Office 365 вперше входить у Yammer, використовуючи облікові дані Azure AD, створюється користувач Yammer, а до профілю користувача Yammer додаються властивості користувача Azure AD. Якщо змінити властивості користувача в Azure AD, вони автоматично оновлюються в наявному профілі користувача Yammer. Наприклад, якщо змінити в Azure AD відділ користувача, ця зміна також застосується в Yammer.

Користувач має профіль і в Office 365, і в Yammer.

 • Щоб переглянути свій профіль в Office 365, користувач може клацнути зображення профілю та вибрати Про мене.

  Знімок екрана: меню облікового запису користувача в Office 365

  Це дає змогу відкрити та змінити свій профіль в Office 365.

  Знімок екрана: сторінка редагування відомостей про користувача в Yammer.
 • Щоб переглянути свій профіль в Yammer, користувач може клацнути Настройки, а потім вибрати Перегляд облікового запису.

  Знімок екрана: параметр "Перегляд облікового запису" в Yammer

  Це дає змогу відкрити та змінити свій профіль в Yammer.

  Знімок екрана: редагування профілю користувача Yammer

Коли ви оновлюєте профілі користувачів Yammer з Azure Active Directory, потрібно взяти до уваги кілька важливих моментів.

 • Оновлення профілю користувача – це односторонній процес.    Профілі оновлюються лише з Azure AD в Yammer. Зміни, внесені в профілі Yammer, не застосовуються до Azure AD.

 • Зміни, внесені в профілі користувача Yammer, перезаписуються в Azure AD.    Незважаючи на те, що зміни, внесені в профілях користувачів Yammer, додаються з Azure AD, користувачі можуть редагувати свої профілі Yammer, наприклад, міняти посаду. Ці зміни не перезаписуються автоматично. Коли ви наступного разу змінюватимете ці оновлювані властивості в Azure AD, зміни, внесені в Yammer, перезапишуться. У Yammer неможливо заблокувати можливість користувачів оновлювати свої профілі Yammer.

 • Оновленнями можна керувати за допомогою Azure AD Connect.    Якщо клієнту потрібно контролювати, які властивості можна оновлювати із локального каталогу в Azure AD, це можна зробити, налаштувавши засіб Azure AD Connect.

 • Зміни адрес електронної пошти в Azure AD відображаються в Yammer.     Усі зміни, внесені в адреси електронної пошти користувача в Azure AD, застосовуються в Yammer. Оновлений домен електронної пошти має відповідати будь-якому домену в мережі Yammer.

 • Що відбувається, коли користувач Yammer не має адреси електронної пошти?    Якщо жодна з адрес електронної пошти користувача не відповідає доменам у мережі Yammer або якщо в користувача немає адреси електронної пошти в Azure AD, профіль користувача Yammer оновлюється (якщо користувач наводить вказівник миші на ім’я іншого користувача в Yammer, у картці, що з’являється вказано, що у нього немає адреси електронної пошти).

Адміністратор Office 365 може змінювати властивості користувача з Центру адміністрування Office 365.

Змінення властивостей користувача в Office 365
 1. У Центрі адміністрування Office 365 перейдіть до розділу Користувачі, а потім виберіть або знайдіть користувача, як показано на знімку екрана нижче.

  Знімок екрана: змінення відомостей у полі користувача в Office 365
 2. Клацніть Змінити поруч з іменем користувача, щоб переглянути або змінити властивості, як-от електронну пошту та коротке ім’я.

  Сторінка властивостей користувача в Office 365

Azure AD оновлює наведені нижче властивості Yammer.

Властивість в Azure AD

Властивість у Yammer

 1. Адреса електронної пошти

 2. Ім’я

 3. Прізвище

 4. Job Title (Посада)

 5. Department (Підрозділ)

 6. Офіс

 7. Робочий телефон

 8. Мобільний телефон

 9. Опис

 1. Електронна пошта

 2. Ім’я

 3. Прізвище

 4. Job Title (Посада)

 5. Підрозділ

 6. Розташування

 7. Робочий телефон

 8. Мобільний телефон

 9. Про мене

В Office 365 переглянути властивості користувача, які оновлюватимуться в Yammer, можна в таких діалогових вікнах:

 • Змінення адреси електронної пошти.

  Знімок екрана: поле адреси електронної пошти в профілі Office 365
 • Змінення контактних відомостей.

  Знімок екрана: поля профілю, які синхронізуються в Yammer

У Yammer переглянути властивості користувача, які оновлюватимуться в Yammer, можна на сторінці Профіль. Ці властивості містяться в таких розділах:

 • Основні відомості та Інформація.

  Знімок екрана: поля профілю, які синхронізуються в Yammer
 • Контактні відомості.

  Знімок екрана: поля номерів телефону, які синхронізуються в Yammer

Використання засобу Yammer Directory Sync

Ми радимо клієнтам Yammer почати використовувати уніфіковане середовище між Office 365 і Yammer, щоб керувати життєвим циклом усіх облікових записів своїх користувачів. Це зручніше, ніж керувати користувачами окремо, до того ж ми плануємо ще більше інтегрувати це середовище в рамках довгострокової стратегії розвитку служби Yammer. Якщо ви зараз використовуєте засіб Yammer Directory Sync, радимо перейти на керування користувачами в Office 365. Перейшовши на керування користувачами в Office 365, вимкніть засіб Yammer Directory Sync.

Примітка : Життєвим циклом облікових записів користувачів можна керувати з Office 365, лише якщо користувачі використовують свої облікові дані Office 365 для доступу до Yammer.

У таблиці нижче наведені деякі основні аспекти синхронізації через засіб Yammer Directory Sync і її відмінності від керування життєвим циклом облікових записів користувачів в Office 365. Докладні відомості про синхронізацію через засіб Yammer Directory Sync див. в статті План для синхронізації через засіб Yammer Directory Sync.

Завдання

Yammer Directory Sync

Office 365

Групове керування користувачами

Ви можете керувати відразу цілими групами користувачів, використовуючи засіб Yammer Directory Sync. Але керувати користувачами Office 365 зі служби Yammer не можна.

Ви можете використовувати засіб Azure Active Directory Connect (Azure AD Connect), щоб інтегрувати локальний каталог з Azure Active Directory та Office 365 і керувати групами користувачів. Крім того, засіб Azure AD Connect дає змогу синхронізувати паролі та використовувати Azure Multi-Factor Authentication і програми третіх осіб. А найголовніше, що засіб Azure AD Connect надає єдиний інструмент для інтеграції локального каталогу Active Directory зі службою Office 365, включно з мережею Yammer. Засіб Yammer Directory Sync вилучено 1 грудня 2016 р.

Створення облікового запису користувача

Спочатку в мережі Yammer створюється попередня версія облікового запису користувача, що потребує підтвердження. Потім цей користувач отримує електронною поштою запрошення приєднатися до мережі Yammer.

Користувач може ввійти в Yammer, використовуючи свій обліковий запис Office 365, щоб отримати повноцінний обліковий запис в мережі Yammer.

Видалення облікового запису користувача

Користувач деактивується в мережі Yammer. Непідтверджені попередні версії облікових записів користувачів видаляються.

Користувач деактивується в мережі Yammer.

Настроювані електронні запрошення

Використовуючи засіб Yammer Directory Sync, ви можете створити настроювані запрошення, щоб надсилати їх потрібним користувачам електронною поштою.

Служба Office 365 не підтримує настроювані електронні запрошення. Однак, коли Yammer тісніше інтегрується зі службою Office 365, ми сподіваємося, що користувачі знаходитимуть і використовуватимуть Yammer так само, як і службу Office 365. Тоді одноразові електронні запрошення стануть просто непотрібні.

Оновлення профілів користувачів

Профілі Yammer можна оновити із засобу Yammer Directory Sync.

Синхронізувати властивості профілю користувача з локального каталогу Active Directory до Azure Active Directory можна за допомогою Azure AD Connect. Ці зміни також застосуються до профілю користувача Yammer.

Запитання й відповіді

Запитання. Чи синхронізуються зображення профілю користувача з Office 365 до Yammer?

Відповідь. Так. Якщо в профілі користувача Yammer немає зображення, до нього додасться зображення з профілю Office 365. Ця зміна ініціюється, коли користувач входить у Yammer, і застосовується через кілька годин. Якщо користувач змінить зображення в профілі Office 365, зображення в Yammer також оновиться, коли користувач увійде в мережу.

Запитання. Як єдиний вхід Yammer (SSO) впливає на керування життєвим циклом облікових записів користувачів Yammer в Office 365?

Відповідь. Єдиний вхід у Yammer допомагає керувати ідентичностями, оскільки користувачі входять у Yammer, використовуючи ті самі облікові дані, що й у своєму локальному середовищі. Альтернатива цьому – вхід у Yammer через Office 365, коли користувачі можуть увійти в Yammer, використовуючи свої облікові дані Office 365 (Office 365 також підтримує єдиний вхід). Після входу облікові записи користувачів Office 365 і Yammer зіставляються. Від цього зіставлення залежить можливість керувати життєвим циклом облікових записів користувачів Yammer з Office 365, тому ви не зможете цього робити, використовуючи єдиний вхід у Yammer.

Увага! : 

 • Засіб єдиного входу Yammer (SSO) вилучається й перестане працювати після 1 грудня 2016 р. Нові конфігурації з Yammer SSO не можна буде налаштувати після 1 квітня 2016 р. Замість Yammer SSO радимо використовувати вхід у Yammer з Office 365.

 • Відомості про вилучення та перехід із засобу Yammer SSO див. в статті Плани для вилучення служб Yammer SSO та DSync.

Запитання. Чим керування життєвим циклом облікових записів користувачів Yammer відрізняється від керування після входу в Yammer через Office 365?

Відповідь. Єдиний вхід у Yammer і вхід у Yammer через Office 365 забезпечують різні варіанти керування ідентичностями. Відмінність полягає саме в принципі керування життєвим циклом облікових записів користувачів. Вони подібні, але все ж відрізняються. Вхід у Yammer через Office 365 – це передумова керування життєвим циклом облікових записів користувачів.

Запитання. Чи можна вимкнути засіб Yammer Directory Sync, коли керування життєвим циклом облікових записів користувачів Yammer в Office 365 стане доступним?

Відповідь. У довгостроковій перспективі ми плануємо остаточно перейти на керування життєвим циклом облікових записів користувачів Yammer в Office 365. Однак рішення про те, коли варто вимкнути засіб Yammer Directory Sync, залежить від того, як ваша компанія його використовує.

Увага! : 

Запитання. Засіб Yammer Directory Sync зараз оновлює поля профілю. Чи так само оновлюватимуться поля профілю під час керування життєвим циклом облікових записів користувачів Yammer у службі Office 365?

Відповідь. Так.

Запитання. Що відбувається, якщо змінити адресу електронної пошти в Office 365? Чи зміниться в результаті адреса електронної пошти в Yammer?

Відповідь. Так.

Запитання. В ІТ-середовищі моєї компанії в службі Office 365 є ще не всі користувачі Yammer. Як у цьому випадку відбуватиметься керування життєвим циклом облікових записів користувачів?

Відповідь. Користувачами, які входять у Yammer, використовуючи свої облікові дані Office 365, можна керувати в службі Office 365. Натомість користувачами, які не використовують облікові дані Office 365, можна керувати так само, як це відбувається сьогодні. Згодом, коли всіх буде перенесено до служби Office 365, ви отримаєте змогу централізовано керувати всіма користувачами (зокрема тими, що використовують Yammer).

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×