Керування аудиторіями у службі SharePoint Online

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Аудиторії – це групи користувачів, які можна використовувати, щоб націлювати вміст для працівників організації. Ці групи визначаються на основі членства у групах розсилки Exchange Online чи групах SharePoint або правил, настроєних адміністратором SharePoint Online у Центрі адміністрування SharePoint. Адміністратори SharePoint Online можуть додавати, змінювати й видаляти аудиторії в Центрі адміністрування SharePoint.

Примітка :  Щоб отримати доступ до Центру адміністрування SharePoint і виконувати завдання, описані в цій статті, слід мати дозволи глобального адміністратора Office 365.

Використовуючи аудиторії, організації можуть націлювати вміст для певних користувачів. Аудиторії можна застосовувати до вмісту на рівні списку або елемента списку.

У службі SharePoint Online правила аудиторії можна створювати, беручи за основу відомості з таких репозиторіїв:

 • обліковий запис користувача в службі каталогів Office 365, який являє собою екземпляр Microsoft Azure Active Directory;

 • участь у системі керування ідентичностями на кшталт служби доменів Active Directory (AD DS);

 • організаційна структура звітування (якщо така інформація зберігається у службі доменів Active Directory).

Аудиторії визначаються та містяться в програмах-службах профілю користувача.

Перш ніж вибрати цільову аудиторію для певного вмісту, таку аудиторію спочатку слід скомпілювати. Учасники ідентичностей компіляції визначаються під час обходу останніх даних, отриманих із системи керування ідентичностями. У службі SharePoint Online компіляція аудиторії відбувається через проміжки часу, попередньо визначені в каталозі служби Office 365.

Примітка про безпеку :  Аудиторії – це лише зручний спосіб надавати вміст окремим групам користувачів. Вміст залишається доступним і видимим для всіх користувачів, які мають відповідні дозволи. Докладні відомості див. в статті Планування стратегії керування дозволами.

Додавання, змінення та видалення аудиторії

Аудиторії використовуються для об’єднання користувачів організації у групи, що дає можливість надавати їм релевантну інформацію. Коли додається нова аудиторія, також додається правило аудиторії, яке визначає склад аудиторії. Кожна аудиторія завжди має принаймні одне правило. Докладнішу інформацію про правила аудиторій див. в розділі "Додавання, змінення та видалення правила аудиторії".

Під час створення аудиторії слід вибрати її власника. Власником має бути людина, яка розуміє, для чого створювалася ця аудиторія, і до якої можна звернутися в разі виникнення проблем із відповідною аудиторією. Користувач, який створює аудиторію, зазвичай призначається її власником, але це не обов’язкова вимога. Власників аудиторій доцільно використовувати на підприємствах із великою кількістю аудиторій, які створювали різні адміністратори.

Увага! :  Коли додається нова аудиторія, список її членів можна буде переглянути лише після завершення компіляції цієї аудиторії.

На початок сторінки

Додавання аудиторії

Нову аудиторію можна додати, коли вам знадобиться відфільтрувати надання вмісту так, щоб його бачили тільки вибрані користувачі.

 1. Увійдіть в Office 365 як глобальний адміністратор або адміністратор SharePoint.

 2. Виберіть піктограму запускача програм Піктограма, схожа на вафлю, яка позначає клацання кнопкою, що відкриває кілька плиток програм для виділення. у лівому верхньому куті, а потім виберіть Адміністратор, щоб відкрити Центр адміністрування Office 365. (Якщо плитка "Адміністратор" не відображається, у вас немає дозволів адміністратора Office 365 у вашій організації.)

 3. В області ліворуч виберіть Центри адміністрування > SharePoint.

 4. Виберіть елемент Профілі користувачів.

 5. У розділі Контакти виберіть елемент Керування аудиторіями.

 6. На сторінці перегляду аудиторій виберіть Створити аудиторію.

 7. На сторінці створення аудиторії в розділі Властивості в полі Ім’я вкажіть ім’я нової аудиторії.

 8. У полі Опис введіть докладний опис нової аудиторії.

 9. У полі Власник введіть ім’я облікового запису користувача, який буде власником аудиторії та керуватиме нею. Щоб перевірити, чи правильно введено ім’я, натисніть кнопку Перевірити імена. Щоб знайти ім’я облікового запису, натисніть кнопку Огляд.

 10. Щоб визначити учасників аудиторії, виберіть параметр Задовольняють всі правила або Задовольняють будь-яке із правил.

 11. Натисніть кнопку OK.

 12. На сторінці додавання правил аудиторії виконайте одну з таких дій:

  • Щоб додати правило на основі властивостей користувача, виконайте такі дії:

   1. У розділі Операнд виберіть параметр Користувач.

   2. У розділі Оператор виберіть параметр Підлеглий, щоб створити правило на основі ієрархічної структури організації, або Учасник групи, щоб створити правило на основі групи або списку розсилки.

   3. У полі Значення введіть або виберіть користувача для перевірки правила.

    • Для правила "Підлеглий" укажіть керівника користувачів, яких слід додати до складу аудиторії.

    • Для правила "Учасник" укажіть групу або список розсилки, які слід додати до правила аудиторії.

  • Додавання правила на основі властивості профілю користувача

   1. У розділі Операнд виберіть параметр Властивість і виберіть у списку потрібну властивість.

   2. У списку Оператор виберіть потрібний оператор для властивості. Набори операторів для різних властивостей дещо відрізняються, однак оператори = і Містить застосовуються до всіх.

   3. У розділі Значення вкажіть значення, яке використовуватиметься для перевірки властивості на відповідність правилу.

 13. Натисніть кнопку OK.

На початок сторінки

Змінення аудиторії

Для аудиторії можна змінити назву, опис і власника. Також можна змінювати настройки, які визначають, що члени аудиторії мають задовольняти умовам усіх правил аудиторії або будь-якого з цих правил.

 1. Увійдіть в Office 365 як глобальний адміністратор або адміністратор SharePoint.

 2. Виберіть піктограму запускача програм Піктограма, схожа на вафлю, яка позначає клацання кнопкою, що відкриває кілька плиток програм для виділення. у лівому верхньому куті, а потім виберіть Адміністратор, щоб відкрити Центр адміністрування Office 365. (Якщо плитка "Адміністратор" не відображається, у вас немає дозволів адміністратора Office 365 у вашій організації.)

 3. В області ліворуч виберіть Центри адміністрування > SharePoint.

 4. Виберіть елемент Профілі користувачів.

 5. У розділі Контакти виберіть елемент Керування аудиторіями.

 6. На сторінці перегляду аудиторій у списку аудиторій наведіть вказівник на ім’я аудиторії, яку потрібно змінити, клацніть стрілку, що з’явиться, і виберіть пункт Редагування.

 7. На сторінці "Редагування аудиторії" можна змінювати такі дані:

  • У розділі Властивості можна змінити назву й опис аудиторії.

  • У полі Власник можна ввести ім’я облікового запису користувача, який буде власником аудиторії та керуватиме нею. Щоб перевірити, чи правильно введено ім’я, натисніть кнопку Перевірити імена. Щоб знайти ім’я облікового запису, натисніть кнопку Огляд.

  • Щоб визначити учасників аудиторії, можна вибрати параметр Задовольняють всі правила або Задовольняють будь-яке із правил.

 8. Натисніть кнопку OK, щоб застосувати зміни.

На початок сторінки

Видалення аудиторії

Якщо користувачам і групам, які входять до складу певної аудиторії, більше не потрібно призначати вміст, таку аудиторію можна видалити.

 1. Увійдіть в Office 365 як глобальний адміністратор або адміністратор SharePoint.

 2. Виберіть піктограму запускача програм Піктограма, схожа на вафлю, яка позначає клацання кнопкою, що відкриває кілька плиток програм для виділення. у лівому верхньому куті, а потім виберіть Адміністратор, щоб відкрити Центр адміністрування Office 365. (Якщо плитка "Адміністратор" не відображається, у вас немає дозволів адміністратора Office 365 у вашій організації.)

 3. В області ліворуч виберіть Центри адміністрування > SharePoint.

 4. Виберіть елемент Профілі користувачів.

 5. У розділі Контакти виберіть елемент Керування аудиторіями.

 6. На сторінці перегляду аудиторій у списку аудиторій виберіть аудиторію, яку потрібно видалити, і натисніть кнопку Видалити.

 7. Натисніть кнопку OK, щоб підтвердити видалення.

На початок сторінки

Додавання, змінення та видалення правила аудиторії

Якщо ви додаєте аудиторію, для неї вам слід створити правило, що визначатиме її учасників. Аудиторії завжди мають принаймні одне правило аудиторії. Правила аудиторії ви можете змінювати будь-коли. Нові або змінені правила застосовуються лише після повторної компіляції аудиторії під час наступної синхронізації каталогу служби Office 365.

Кожне правило аудиторії має такі елементи:

 • Операнд. Визначає користувача або властивість, які слід включити в запит правила.

 • Оператор. Визначає, що слід робити з користувачами, які перевіряються на відповідність значенню: додавати чи вилучати.

 • Значення. Запит використовує це значення для перевірки відповідності.

Аудиторії з кількома правилами використовують один із таких наборів логіки:

 • Задовольняють всі правила. Щоб стати членом аудиторії, користувач має відповідати умовам усіх правил. Додані правила зазвичай зменшують кількість користувачів в аудиторії.

 • Задовольняють будь-яке із правил. Користувачі, які відповідають умовам будь-якого із правил, стають членами аудиторії. Додані правила зазвичай збільшують кількість користувачів в аудиторії.

На початок сторінки

Додавання правила аудиторії

Нижче описується, коли доцільно додавати правила аудиторії.

 • Нове значення для операнда "Користувач".    Аудиторія вибирається на основі даних про членство або структуру звітування, а вам потрібно додати користувачів з іншого списку розсилки або підпорядкованих іншому керівнику.

 • Новий оператор для операнда "Користувач".    Аудиторія вибирається на основі структуру підпорядкування, але потрібно, щоб аудиторія вибиралася на основі членства в списку розсилки.

 • Новий операнд.    Аудиторія вибирається на основі даних про членство або структуру звітування, і кількість користувачів в аудиторії потрібно збільшити або зменшити на основі властивості профілю користувача.

 • Новий операнд "Властивість".    Аудиторія вибирається на основі однієї властивості, і кількість користувачів в аудиторії потрібно збільшити або зменшити на основі додаткової властивості.

Щоб додати правило аудиторії, виконайте такі дії:

 1. Увійдіть в Office 365 як глобальний адміністратор або адміністратор SharePoint.

 2. Виберіть піктограму запускача програм Піктограма, схожа на вафлю, яка позначає клацання кнопкою, що відкриває кілька плиток програм для виділення. у лівому верхньому куті, а потім виберіть Адміністратор, щоб відкрити Центр адміністрування Office 365. (Якщо плитка "Адміністратор" не відображається, у вас немає дозволів адміністратора Office 365 у вашій організації.)

 3. В області ліворуч виберіть Центри адміністрування > SharePoint.

 4. Виберіть елемент Профілі користувачів.

 5. У розділі Контакти виберіть елемент Керування аудиторіями.

 6. На сторінці перегляду аудиторій наведіть вказівник миші на ім’я аудиторії, яку потрібно настроїти, клацніть стрілку, що з’явиться, і виберіть пункт Переглянути властивості.

 7. На сторінці перегляду властивостей аудиторії в розділі Правила аудиторії клацніть елемент Додати правило.

 8. На сторінці додавання правил аудиторії виконайте одну з таких дій:

  • Додавання правила на основі користувача

   1. У розділі Операнд виберіть параметр Користувач.

   2. У розділі Оператор виберіть параметр Підлеглий, щоб створити правило на основі ієрархічної структури організації, або Учасник групи, щоб створити правило на основі групи або списку розсилки.

   3. У полі Значення введіть або виберіть користувача для перевірки правила.

    • Для правила Підлеглий укажіть керівника користувачів, яких слід додати до складу аудиторії.

    • Для правила "Учасник" укажіть групу або список розсилки, які слід додати до правила аудиторії.

  • Додавання правила на основі властивості профілю користувача

   1. У розділі Операнд виберіть параметр Властивість і виберіть у списку потрібну властивість.

   2. У списку Оператор виберіть потрібний оператор для властивості. Набори операторів для різних властивостей дещо відрізняються, однак оператори = і Містить застосовуються до всіх.

   3. У розділі Значення вкажіть значення, яке використовуватиметься для перевірки властивості на відповідність правилу.

 9. Натисніть кнопку OK.

На початок сторінки

Змінення правила аудиторії

Нижче описується, коли доцільно змінювати правила аудиторії.

 • Операнд.    Змінювати операнд не рекомендується. Натомість краще створити нове правило. Однак, можна змінити операнд "Користувач" (аудиторія на основі структури звітування або членства у списку розсилки) на операнд "Властивість" (аудиторія на основі керівника, назви або іншої властивості), щоб створити схожу, але краще підібрану аудиторію.

 • Оператор.    Оператор доцільно змінювати, якщо аудиторія списку заширока або завузька. Наприклад, оператор "=" (дорівнює) можна замінити на оператор "Містить", щоб збільшити аудиторію.

 • Значення.    Значення для правила аудиторії рекомендовано змінювати тоді, коли потрібно визначити правильний операнд "Користувач" або правильну властивість, а розмір аудиторії більший або менший за потрібний, чи коли потрібно додати або видалити певні групи або користувачів відповідно до нових бізнес-потреб. Якщо властивість має кілька значень, можна додати щонайменше одне додаткове значення.

Примітка :  Змінені правила будуть застосовані тільки після повторної компіляції аудиторії, яка відбувається у службі SharePoint Online за визначеним графіком.

 1. Увійдіть в Office 365 як глобальний адміністратор або адміністратор SharePoint.

 2. Виберіть піктограму запускача програм Піктограма, схожа на вафлю, яка позначає клацання кнопкою, що відкриває кілька плиток програм для виділення. у лівому верхньому куті, а потім виберіть Адміністратор, щоб відкрити Центр адміністрування Office 365. (Якщо плитка "Адміністратор" не відображається, у вас немає дозволів адміністратора Office 365 у вашій організації.)

 3. В області ліворуч виберіть Центри адміністрування > SharePoint.

 4. Виберіть елемент Профілі користувачів.

 5. У розділі Контакти виберіть елемент Керування аудиторіями.

 6. На сторінці перегляду аудиторій наведіть вказівник миші на аудиторію, яку потрібно настроїти, клацніть стрілку, що з’явиться, і виберіть пункт Переглянути властивості.

 7. На сторінці перегляду властивостей аудиторії в розділі Правила аудиторії виберіть правило, яке потрібно змінити.

 8. На сторінці змінення правила аудиторії виконайте одну з таких дій:

  • Створення правила на основі користувача

   1. У розділі Операнд виберіть параметр Користувач.

   2. У розділі Оператор виберіть параметр Підлеглий, щоб створити правило на основі ієрархічної структури організації, або Учасник групи, щоб створити правило на основі групи або списку розсилки.

   3. У полі Значення введіть або виберіть користувача для перевірки правила.

    1. Для правила Підлеглий укажіть керівника користувачів, яких слід додати до складу аудиторії.

    2. Для правила Учасник укажіть групу або список розсилки, які слід додати до правила аудиторії.

  • Створення правила на основі властивості профілю користувача

   1. У розділі Операнд виберіть параметр Властивість і виберіть у списку потрібну властивість.

   2. У списку Оператор виберіть потрібний оператор для властивості. Набори операторів для різних властивостей дещо відрізняються, однак оператори = і Містить застосовуються до всіх.

   3. У розділі Значення вкажіть значення, яке використовуватиметься для перевірки властивості на відповідність правилу.

 9. Натисніть кнопку OK.

На початок сторінки

Видалення правила аудиторії

Коли змінюються потреби в цільових аудиторіях вмісту, аудиторію списку можна збільшити або зменшити. Якщо аудиторія має відповідати умовам усіх правил, видалення правила аудиторії призведе до збільшення аудиторії. Якщо аудиторія має відповідати умовам будь-якого правила, видалення правила аудиторії призведе до зменшення аудиторії. Якщо аудиторія більше не потрібна, потрібно видалити саме цю аудиторію, а не лише певні правила.

Примітка :  Аудиторії й надалі міститимуть аудиторії, що відповідають видаленим правилам, доки не буде завершено компіляцію.

 1. Увійдіть в Office 365 як глобальний адміністратор або адміністратор SharePoint.

 2. Виберіть піктограму запускача програм Піктограма, схожа на вафлю, яка позначає клацання кнопкою, що відкриває кілька плиток програм для виділення. у лівому верхньому куті, а потім виберіть Адміністратор, щоб відкрити Центр адміністрування Office 365. (Якщо плитка "Адміністратор" не відображається, у вас немає дозволів адміністратора Office 365 у вашій організації.)

 3. В області ліворуч виберіть Центри адміністрування > SharePoint.

 4. Виберіть елемент Профілі користувачів.

 5. У розділі Контакти виберіть елемент Керування аудиторіями.

 6. На сторінці перегляду аудиторій наведіть вказівник миші на аудиторію, яку потрібно настроїти, клацніть стрілку, що з’явиться, і виберіть пункт Переглянути властивості.

 7. На сторінці перегляду властивостей аудиторії в розділі Правила аудиторії виберіть правило, яке потрібно видалити.

 8. У нижній частині сторінки змінення правила аудиторії натисніть кнопку Видалити.

 9. Натисніть кнопку OK, щоб підтвердити видалення.

На початок сторінки

Перегляд аудиторій

Переглядаючи список аудиторій, можна вибрати аудиторію або правило аудиторії, які потрібно змінити або видалити. Щоб переглянути всі аудиторії, виконайте такі дії:

 1. Увійдіть в Office 365 як глобальний адміністратор або адміністратор SharePoint.

 2. Виберіть піктограму запускача програм Піктограма, схожа на вафлю, яка позначає клацання кнопкою, що відкриває кілька плиток програм для виділення. у лівому верхньому куті, а потім виберіть Адміністратор, щоб відкрити Центр адміністрування Office 365. (Якщо плитка "Адміністратор" не відображається, у вас немає дозволів адміністратора Office 365 у вашій організації.)

 3. В області ліворуч виберіть Центри адміністрування > SharePoint.

 4. Виберіть елемент Профілі користувачів.

 5. У розділі Контакти виберіть елемент Керування аудиторіями.

  Знімок екрана центру адміністрування SharePoint Online із виділеною сторінкою "Профілі користувача".

 6. Щоб знайти в списку потрібну аудиторію, введіть у поле Пошук аудиторій, які починаються з кілька перших букв назви аудиторії та клацніть елемент Пошук.

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×