Категорія «Додатково» (Параметри Access)

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Редагування

 • Переміщення після введення   

  • Не переміщати    Залишає курсор у поточному полі після натискання клавіші Enter.

  • Наступне поле    Переміщує курсор до наступного поля після натискання клавіші Enter. За промовчанням, наступне поле розташовано праворуч або ліворуч від поточного поля, залежно від встановленого напрямку тексту.

  • Наступний запис    Переміщує курсор до поточного поля наступного запису після натискання клавіші Enter. Наступний запис розташований безпосередньо під поточним записом.

 • Поведінка введення поля   

  Параметри цього розділу змінюють поведінку клавіш Enter, TAB та клавіш зі стрілками під час їх використання для переміщення курсора від одного поля до іншого у формах та таблицях даних.

  • Виділити все поле    Виділяє все поле під час переміщення курсора до цього поля.

  • Перейти до початку поля    Переходить до початку поля під час переміщення курсора до цього поля.

  • Перейти до кінця поля    Переходить до кінця поля під час переміщення курсора до цього поля.

 • Поведінка клавіші зі стрілкою   

  • Наступне поле    Переміщує курсор до наступного поля після натискання клавіші СТРІЛКА ВЛІВО або СТРІЛКА ВПРАВО. Для переміщення курсора між символами вибраного поля натисніть клавішу F2.

  • Наступний символ    Переміщує курсор до наступного або попереднього символу в полі після натискання клавіші СТРІЛКА ВЛІВО або СТРІЛКА ВПРАВО.

  • Курсор зупиняється на першому/останньому полі    Забороняє клавішам СТРІЛКА ВЛІВО та СТРІЛКА ВПРАВО переміщувати курсор із першого або останнього поля до попереднього або наступного запису.

 • Пошук та заміна за промовчанням

  Параметри цього розділу впливають на операції пошуку і пошуку та заміни в Microsoft Office Access 2007 та застосовуються глобально до Office Access 2007.

  • Швидкий пошук    Шукає у поточному полі, зіставляючи вміст всього поля з вмістом рядка пошуку.

  • Загальний пошук    Шукає у всіх полях, зіставляючи будь-яку частину поля.

  • Пошук на початку поля    Шукає у поточному полі, зіставляючи перші символи в полі.

 • Підтвердження

  • Записувати зміни    Відображує повідомлення про підтвердження змінення запису.

  • Видалення документів    Відображує повідомлення про підтвердження видалення об’єктів бази даних.

  • Запити на змінення    Відображує повідомлення про підтвердження під час виконання запитів на додавання, оновлення або створення таблиці в базі даних Access.

 • Напрямок за промовчанням

  • Зліва направо    Настроює нові об’єкти на відображення зліва направо, яке використовується для англійської та європейських мов. Наприклад, перше поле таблиці починається в крайньому лівому стовпці, а нові поля додаються праворуч від цього стовпця, поле із номером запису та кнопки переходів у поданні таблиці розташовуються у нижньому лівому куті.

  • Справа наліво    Настроює нові об’єкти на відображення справа наліво, яке використовується для мов Близького Сходу. Наприклад, перше поле таблиці починається в крайньому правому стовпці, а нові поля додаються ліворуч від цього стовпця, поле із номером запису та кнопки переходів у поданні таблиці розташовуються у нижньому правому куті.

 • Загальне вирівнювання

  • Режим інтерфейсу    Символи відображаються відповідно до поточної мови інтерфейсу користувача. Наприклад, якщо мова інтерфейсу користувача із письмом справа наліво (наприклад, англійська), символи вирівнюються зліва.

  • Текстовий режим    Вирівнює текст відповідно до напрямку першого мовного символу. Наприклад, якщо перший символ (не числовий або спеціальний символ) належить до англійської мови, текст буде вирівнюватися зліва.

 • Переміщення курсора

  • Логічне    Переміщує курсор у двонапрямленому тексті відповідно до напрямку письма виявленої мови. Наприклад, під час використання клавіш зі стрілками для переміщення в реченнях з арабським та англійським текстом курсор переміщується справа наліво в арабській частині тексту, а потім переходить до крайнього лівого символу англійської частини тексту та продовжує переміщуватися зліва направо.

  • Візуальне    Переміщує курсор у двонапрямленому тексті від одного до наступного суміжного символу. Наприклад, під час використання клавіш зі стрілками для переміщення справа наліво в реченнях з арабським та англійським текстом курсор переміщується справа наліво в арабській частині тексту, а потім переміщується на крайній правий символ англійського слова та продовжує переміщуватися справа наліво.

  • Елемент керування IME таблиці даних Виберіть цей пункт, щоб встановити значення «Без елементів керування» режиму IME для східно-азійських мов під час введення даних до таблиці в режимі таблиці.

  • Використовувати календар Хіджра Установлює основну дату відповідно до календаря Хіджра. Якщо цей пункт не вибрано, база даних використовує григоріанський календар. Рекомендовано вибрати тип календаря під час першого створення бази даних і ніколи не змінювати цю настройку.

Відображення

 • Відображати таку кількість останніх документів    Установлення або змінення кількості останніх використаних файлів, які відображаються в області Відкриття останньої бази даних на сторінці Початок роботи з Microsoft Office Access і у списку Останніх документів , що відображається після натискання Кнопки Microsoft Office Зображення кнопки Office .

 • Рядок стану    Відображає рядок стану в нижній частині вікна Access.

 • Відображати анімацію    Вмикає анімовані функції, наприклад анімоване вставлення нових стовпців до таблиць даних.

 • Відображати смарт-теги в таблицях даних    Відображає смарт-теги в таблицях даних.

 • Відображати смарт-теги у формах і звітах    Відображає смарт-теги у формах і звітах.

 • Відображення у конструктор макросів   

  • Стовпець імен    Відображає стовпець Ім’я макросу в конструкторі макросів. Цей стовпець можна відобразити або приховати, якщо вибрати елемент Імена макросів у групі Відобразити або приховати на вкладці Конструктор. Зверніть увагу, що якщо вимкнути цей параметр, а потім відкрити макрос (у поданні конструктора), який містить імена макросів, прихований стовпець буде відображатися. Ця настройка застосовується до всіх баз даних, але можна використовувати команду Імена макросів для вимкнення цієї настройки для поточного макросу.

  • Стовпець умов    Відображає команду Умови в конструкторі макросів. Цей стовпець можна відобразити або приховати, якщо вибрати елемент Умови в групі Відобразити або приховати на вкладці Конструктор. Зверніть увагу, що якщо вимкнути цей параметр, а потім відкрити макрос (у поданні конструктора), який містить одну або кілька умов, прихований стовпець буде відображатися. Ця настройка застосовується до всіх баз даних, але можна використовувати команду Умови для вимкнення цієї настройки для поточного макросу.

Друк

 • Лівого поля    Зміни лівого поля за промовчанням для даних у табличному поданні, модулі і нових форм і звітів. Можна використовувати значення в діапазоні від нуля до ширини або висоти друкованої сторінки. Щоб змінювати поля у наявних форм і звітів, натисніть Кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office , наведіть вказівник миші на Друк, виберіть пункт Друкі натисніть кнопку Параметри в діалоговому вікні Друк .

 • Праве поле    Зміни в правому полі за промовчанням для даних у табличному поданні, модулі і нових форм і звітів. Можна використовувати значення в діапазоні від нуля до ширини або висоти друкованої сторінки. Щоб змінити поля у наявних форм і звітів, натисніть Кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office і за допомогою команди Параметри сторінки ».

 • Верхнє поле    Зміни у верхньому полі за промовчанням для даних у табличному поданні, модулі і нових форм і звітів. Можна використовувати значення в діапазоні від нуля до ширини або висоти друкованої сторінки. Щоб змінити поля у наявних форм і звітів, натисніть Кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office і за допомогою команди Параметри сторінки ».

 • Нижнє поле    Зміни за нижнім краєм за промовчанням для даних у табличному поданні, модулі і нових форм і звітів. Можна використовувати значення в діапазоні від нуля до ширини або висоти друкованої сторінки. Щоб змінити поля у наявних форм і звітів, натисніть Кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office і за допомогою команди Параметри сторінки ».

Загальні

 • Відображати помилки інтерфейсу користувача надбудов    Розробник може встановити цей прапорець для відображення помилок коду настроювання інтерфейсу користувача, або зняти цей прапорець, щоб приховати ці помилки.

 • Звуковий супровід подій    Відтворює доступні звуки, пов’язані з програмними подіями Microsoft Office 2007 професійний, такими як відкриття, збереження, друкування файлів і відображення повідомлень про помилки. Звуки, пов’язані з різними подіями, можна змінити в діалоговому вікні «Властивості звуків» на панелі керування Windows. Якщо встановити або зняти прапорець «Звуковий супровід подій» в одній із програм Office, його буде увімкнуто або вимкнуто також в усіх інших програмах Office. Щоб змінити звуки, пов’язані з подіями, відкрийте папку «Звуки» на панелі керування Windows. Для відтворення більшості звуків комп’ютер має бути обладнаний звуковою платою.

 • Використовувати чотири цифри року   

  • Ця база даних    Установлює формат року із чотирьох цифр (уууу) за промовчанням для відкритої наразі бази даних.

   Примітка : Цей параметр скасовує параметр All баз даних для відкритої зараз бази даних.

  • Усі бази даних    Установлює формат року із чотирьох цифр (уууу) за промовчанням для всіх баз даних.

 • Параметри веб-документа    Відображає діалогове вікно Параметри веб-документа. Використовуйте це діалогове вікно для встановлення веб-параметрів для об’єктів бази даних. Можна настроїти вигляд гіперпосилань та переглянутих гіперпосилань в таблицях, запитах, формах і звітах.

Додатково

 • Відкривати під час запуску Access останню використовувану базу даних    Якщо встановлено цей параметр, у Access відкриватиметься остання використовувана база даних замість відображення сторінки Початок роботи з Microsoft Office Access.

 • Режим відкриття за промовчанням

  • Спільний    Відкриває наявну базу даних для спільного використання. Це — настройка за промовчанням.

  • Монопольний    Відкриває наявну базу даних у монопольному режимі тільки для одного користувача.

 • Блокування записів за промовчанням

  • Без блокувань    Залишає записи відкритими для редагування.

  • Усі записи    Блокує усі записи у відкритій формі або таблиці даних і блокує записи в будь-якій базовій таблиці. Записи лишаються заблокованими, доки відкрито об’єкти.

  • Редагований запис    Блокує лише запис, який зараз редагується.

 • Відкривати бази даних з використанням блокування на рівні записів    Установлює блокування на рівні записів за промовчанням для відкритої наразі бази даних. Якщо зняти цей прапорець, буде встановлено блокування на рівні сторінок за промовчанням для відкритої бази даних. Цей вибір застосовується до даних форм, таблиць даних та коду, який використовує об’єкт набору записів для повторення у записах. Цей параметр не застосовується до запитів на змінення або коду, який виконує групові операції за допомогою SQL-операторів.

 • Час очікування OLE/DDE (секунди)    Контролює інтервал, після якого повторюється невдала спроба OLE або DDE в Access. Припустимими є значення від 0 до 300. Значення за промовчанням: 30.

 • Інтервал оновлення (секунди)    Час, за який автоматично оновлюються записи в поданнях таблиці або форми Access. Припустимими є значення від 0 до 32,766. Значення за промовчанням: 60. Значення 0 забороняє оновлення.

 • Кількість спроб оновлення    Кількість спроб зберегти змінений запис, який заблоковано іншим користувачем Access. Припустимими є значення від 0 до 10. Значення за промовчанням: 2.

 • Інтервал оновлення ODBC (секунди)    Інтервал, після якого в Access автоматично оновлюються дані, зібрані за допомогою підключення ODBC. Цей параметр діє, тільки якщо база даних є спільною для мережі. Припустимими є значення від 0 до 32,766. Значення за промовчанням: 1500. Значення 0 забороняє оновлення.

 • Інтервал спроб оновлення (мілісекунди)    Кількість мілісекунд, після якої в Access виконується спроба зберегти змінений запис, який заблоковано іншим користувачем. Припустимими є значення від 0 до 1,000. Значення за промовчанням: 250.

 • Операції DDE

  • Пропускати запити DDE    Пропускати в Access запити DDE від інших застосунків.

  • Увімкнути оновлення DDE    Дає змогу в Access оновлювати зв’язки DDE з інтервалом, який задано в полі Інтервал оновлення (секунди).

 • Аргументи командного рядка    Введіть аргументи, які запускаються під час запуску Access або відкриття бази даних Access.

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×